Про формування списку присяжних

Відповідно до статей 124, 127 Конституції України в редакції Закону України від 02 червня 2016 року № 1401-VIII “Про внесення змін до Конституції України”, народ безпосередньо бере участь у здійсненні правосуддя через присяжних та, у визначених законом випадках, правосуддя здійснюється за участю присяжних.

Список присяжних Бобринецького районного суду затверджений рішенням Бобринецької районної ради від 29 липня 2016 року № 93.

Відповідно до статті 64 Закону України “Про судоустрій і статус суддів” від 02 червня 2016 року № 1402-VIII (далі Закон) для затвердження списку присяжних територіальне управління Державної судової адміністрації України звернулось з поданням до Бобринецької районної ради, яка відповідно до Закону формує і затверджує у кількості, зазначеній у поданні, список громадян, які постійно проживають на територіях, на які поширюється юрисдикція відповідного окружного суду, відповідають вимогам  статті 65 цього Закону і дали згоду бути присяжними. Згідно частини 4 Закону список присяжних затверджується один раз на три роки і переглядається в разі необхідності для заміни осіб, які вибули у списку, за поданням територіального управління Державної судової адміністрації України. Пунктом 37 Розділу ХІІ “Прикінцеві та перехідні положення” Закону визначено, що списки присяжних мають бути сформовані відповідно до процедури, передбаченої цим Законом, протягом шести місяців з дня набрання ним чинності. До списків присяжних дозволяється включати громадян, обраних народними засідателями.

Враховуючи вищевикладене, Бобринецька районна рада пропонує громадянам, які бажають бути включеними до списку присяжних, звернутись до Бобринецької районної ради за адресою: вул.Незалежності, 80, м.Бобринець із заявою про згоду бути присяжним Бобринецького районного суду Кіровоградської області.

Також Бобринецька районна рада звертається до трудових колективів та громадських організацій подати свої пропозиції для формування списку присяжних Бобринецького районного суду Кіровоградської області.

Сформований список присяжних, з метою затвердження, буде розглянуто на черговій сесії Бобринецької районної ради.

Вимоги до присяжного (стаття 65 ЗУ “Про судоустрій і статус суддів” від 02.06.2016 року № 1402-VIII):

присяжним може бути громадянин України, який досяг тридцятирічного віку і постійно проживає на території, на яку поширюється юрисдикція відповідного окружного суду.

Не включаються до списків присяжних громадяни:

1)    визнані судом обмежено дієздатними або недієздатними;

2)    які мають хронічні психічні чи інші захворювання, що перешкоджають виконанню обов’язків присяжного;

3)    які мають незняту чи непогашену судимість;

4)    народні депутати України, члени Кабінету Міністрів України, судді, прокурори, працівники правоохоронних органів (органів правопорядку), військовослужбовці, працівники апаратів судів, інші державні службовці, посадові особи органів місцевого самоврядування, адвокати, нотаріуси, члени Вищої кваліфікаційної комісії суддів України, Вищої ради правосуддя;

5)    особи, на яких протягом останнього року накладалося адміністративне стягнення за вчинення корупційного правопорушення;

6)    громадяни, які досягли шістдесяти п’яти років;

7)    особи, які не володіють державною мовою.

Особа, включена до списку присяжних, зобов’язана повідомити суд про обставини, що унеможливлюють її участь у здійснення правосуддя, у разі їх наявності.