Статті

Рішення № 44 від 18.12.2015 р.

Друга сесія Бобринецької районної ради

сьомого скликання

Р І Ш Е Н Н Я

від 18 грудня 2015 року                                                               № 44

м.Бобринець

Про внесення змін до рішення двадцять третьої

сесії Бобринецької районної ради шостого

скликання від 25 жовтня 2013 року № 344

“Про внесення змін до Переліку об’єктів

спільної власності територіальних

громад сіл та міста району”

 

Відповідно до пункту 20 статті 43, статей 44, 60 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, рішення двадцять четвертої сесії Бобринецької районної ради п’ятого скликання від 31 серпня 2010 року № 391 “Про затвердження Порядку управління об’єктами спільної власності територіальних громад сіл та міста району”, зі змінами, затвердженими рішенням тринадцятої сесії Бобринецької районної ради шостого скликання від 30 березня 2012 року № 153, рішенням двадцять третьої сесії Бобринецької районної ради шостого скликання від 25 жовтня 2013 року № 344, з метою приведення у відповідність до вимог чинного законодавства та ефективного використання майна спільної власності територіальних громад сіл та міста району

районна рада

ВИРІШИЛА:

1. Внести зміни до Додатку №2 “Порядок управління об’єктами спільної власності територіальних громад сіл і міста району”, затвердженим рішенням двадцять третьої сесії Бобринецької районної ради шостого скликання від 25 жовтня 2013 року № 344 “Про внесення змін до Переліку об’єктів спільної власності територіальних громад сіл та міста району”, а саме: пункт 1.8. викласти в новій редакції:

“1.8. З керівниками комунальних підприємств спільної власності територіальних громад сіл та міста району, а саме: МКП “Дім Бобринець”, КП “Інженерний центр”, РВО “Новий день”, після затвердження їх на посаду, Бобринецька районна рада укладає контракт на термін від 1 до 5 років.

З керівниками комунальних установ, закладів спільної власності територіальних громад сіл та міста району після затвердження їх на посаду, Бобринецька районна державна адміністрація (орган управління), укладає контракт на термін від 1 до 5 років”.

2. Додаток №2 рішення двадцять третьої сесії Бобринецької районної ради шостого скликання від 25 жовтня 2013 року № 344 “Про внесення змін до Переліку об’єктів спільної власності територіальних громад сіл та міста району”, викласти в новій редакції (додається).

3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію Бобринецької районної ради з питань бюджету, фінансів, власності, інвестиційної діяльності та приватизації, регуляторної політики, підприємництва, торгівлі, споживчого ринку та побутового обслуговування населення.

Голова районної ради                                                     О.ГАДЕМСЬКА

Додаток

до рішення Бобринецької районної
ради сьомого скликання

від 18 грудня 2015 року № 44

ПОРЯДОК

управління об'єктами спільної власності територіальних громад сіл і міста району

І. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ.

1.1. Порядок управління об'єктами спільної власності територіальних громад сіл і міста району (далі Порядок) розроблений відповідно до Конституції України, Цивільного кодексу України, Господарського кодексу України, Кодексу законів про працю, законів України “Про місцеве самоврядування в Україні”, “Про місцеві державні адміністрації”, “Про власність невеликих державних підприємств (малу приватизацію), “Про приватизацію об'єктів незавершеного будівництва”, “Про приватизацію державного житлового фонду”, “Про оренду державного та комунального майна”, “Про іпотеку”, “Про заставу”, “Про порядок передачі об'єктів права державної та комунальної власності”, “Про вищу освіту”, “Про загальну середню освіту”, “Основи законодавства України про охорону здоров'я”, “Основи законодавства України про культуру”, “Про підприємства в Україні”, Типової інструкції про порядок списання матеріальних цінностей з балансу бюджетних установ, затвердженої наказом Державного казначейства України, Міністерства економіки України від 10 серпня 2001 року №142/181, Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 7 “Основні засоби”, затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 27 квітня 2000 року № 92 та інших нормативно-правових документів.

1.2. Порядок розроблений з метою впорядкування процесів управління об'єктами спільної власності територіальних громад сіл і міста району (далі - спільної власності).

1.3.    Підприємства, установи та організації спільної власності користуються майном на основі права господарського відання або оперативного управління без права розпорядження ним, за виключенням випадків, передбачених Порядком та іншими нормативними документами районної ради.

1.4. Структурні підрозділи районної державної адміністрації забезпечують галузеву політику підприємств, установ та організацій спільної власності згідно з переліком, визначеним районною радою, без права розпорядження майном спільної власності, що перебуває на балансі.

1.5. Сесія районної ради, або за її дорученням голова районної ради, заступник голови районної ради, а також сектор управління комунальною власністю виконавчого апарату забезпечують здійснення функцій управління майном в межах повноважень, визначених рішенням районної ради, та відповідно до чинного законодавства.

1.6. Сесія районної ради надає голові районної ради право підпису документів на право власності об'єктів спільної власності територіальних громад сіл і міста району (свідоцтво на право власності та інші передбачені законодавством).

1.7. Керівники підприємств та установ спільної власності територіальних громад сіл та міста району призначаються та звільняються з посад  за рішенням районної ради.

Керівники навчальних закладів, що є комунальною власністю, призначаються районним органом управління освітою за попереднім погодженням з районною державною адміністрацією та районною радою.

1.8. З керівниками комунальних підприємств спільної власності територіальних громад сіл та міста району, а саме: МКП “Дім Бобринець”,    КП “Інженерний центр”, РВО “Новий день”, після затвердження їх на посаду, Бобринецька районна рада укладає контракт на термін від 1 до 5 років.

З керівниками комунальних установ, закладів спільної власності територіальних громад сіл та міста району після затвердження їх на посаду, Бобринецька районна державна адміністрація (орган управління), укладає контракт на термін від 1 до 5 років.

II. ВІДЧУЖЕННЯ, ПРИВАТИЗАЦІЯ, НАДАННЯ ЗГОДИ НА

ПЕРЕДАЧУ (ПРИЙНЯТТЯ), СПИСАННЯ ТА ПРИДБАННЯ

МАЙНА СПІЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ.

2.1. Відчуження, приватизація, надання згоди на передачу (прийняття) до іншої (з іншої) форми власності району здійснюється на підставі рішення районної ради, відповідно до вимог законодавства про приватизацію, Закону України “Про передачу об'єктів права державної і комунальної власності”, Положення про порядок передачі об'єктів права державної власності і Порядку подання та розгляду пропозицій щодо передачі об'єктів з комунальної у державну власність та утворення і роботи комісії з питань передачі об'єктів у державну власність, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 21 вересня 1998 року № 1482 “Про передачу об'єктів права державної та комунальної власності” та даного Порядку.

Продаж, передача в оренду, під заставу об'єктів комунальної власності, а також придбання таких об'єктів в установленому законом порядку здійснюються на підставі рішення районної ради.

2.2. Списання матеріальних цінностей з балансу установ і організацій спільної власності району, що утримуються за рахунок районного бюджету, здійснюється відповідно до Типової інструкції про порядок списання матеріальних цінностей з балансу бюджетних установ, затвердженої наказом Державного казначейства України, Міністерства економіки України від 10 серпня 2001 року № 142/181.

Дозвіл на списання матеріальних цінностей як таких, що непридатні для подальшого використання, морально застарілі, фізично зношені, пошкоджені внаслідок аварії чи стихійного лиха надається в такому порядку:

первісною вартістю за одиницю (комплект) в розмірі до 1000 грн, керівником установи;

первісною вартістю за одиницю (комплект) в розмірі від 1000 грн. до 5000 грн. – керівником установи за погодженням з головою районної ради або за його дорученням із заступником голови районної ради на підставі відповідних висновків і рекомендацій постійної комісії з питань власності та приватизації;

первісною вартістю за одиницю (комплект) в розмірі понад 5000 грн. - за рішенням районної ради.

2.3. Списання основних засобів із балансів підприємств спільної власності району здійснюється згідно з Положенням (стандартом) бухгалтерського обліку 7 “Основні засоби”, затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 27 квітня 2000 року № 92, і відбувається внаслідок:

відчуження (продажу);

безоплатної передачі;

ліквідації на підставі акту.

2.3.1. Дозвіл на відчуження (продаж) основних засобів надається у такому порядку:

первісною вартістю за одиницю (комплект) у розмірі до 5000 гривень керівником підприємства за погодженням з головою районної ради або за його письмовим дорученням із заступником голови районної ради на підставі відповідних висновків і рекомендацій постійної комісії з питань власності та приватизації;

первісною вартістю за одиницю (комплект) у розмірі понад 5000 гривень – за рішенням сесії районної ради.

Для отримання відповідного погодження (або прийняття рішення районної ради) на ім'я голови районної ради підприємством подаються:

звернення підприємства стосовно відчуження (продажу) основних засобів;

техніко-економічне обґрунтування доцільності відчуження (продажу) майна, способу відчуження (продажу) та напрямів використання коштів;

відомість стосовно вартості основних засобів, що пропонуються до відчуження, згідно з даними бухгалтерського обліку на дату оцінки;

акт інвентаризації основних засобів, що пропонуються до відчуження;

акт технічного стану майна, складений на дату оцінки та затверджений керівником суб'єкта господарювання;

звіт стосовно оцінки майна, що пропонується до відчуження.

Строк подання вищевказаних документів не може перевищувати 3 місяці від дати оцінки.

Незалежна оцінка майна, що пропонується до відчуження проводиться відповідно до Закону України “Про оцінку майна, майнових прав та професійну оціночну діяльність в Україні”.

Початкова вартість майна, що пропонується до відчуження, визначається на підставі погодженого висновку про вартість майна.

Після проведення оцінки майна підприємству забороняється здійснювати дії щодо об'єкта відчуження, що можуть привести до зміни його вартості.

Відчуження (продаж) основних засобів здійснюється, як правило, на конкурентних засадах (конкурс або аукціон) відповідно до чинного законодавства. У разі неможливості проведення продажу на конкурентних засадах, а також у разі визнання проведення конкурсу або аукціону економічно недоцільним, продаж основних засобів здійснюється за експертною оцінкою. Спосіб відчуження (продажу) визначається під час надання вищевказаного погодження (або прийняття рішення районної ради) на проведення відчуження (продажу) майна спільної власності району.

Підприємство після отримання погодження (або рішення районної ради) забезпечує відчуження майна у визначений спосіб з урахуванням вимог чинного законодавства.

Право на володіння, користування і розпорядження об'єктом відчуження (продажу) переходить до покупця з моменту нотаріального посвідчення договору купівлі-продажу та його державної реєстрації в установленому чинним законодавством порядку.

Договір купівлі-продажу укладається між підприємством і покупцем.

Після укладення договору купівлі-продажу його ксерокопію підприємство зобов'язане передати районній раді.

2.3.2. Безоплатна передача з балансу на баланс нерухомого майна, транспортних засобів, іншого окремого індивідуально визначеного майна між
підприємствами, установами та організаціями спільної власності району здійснюється згідно з рішенням сесії районної ради.

При операції безоплатної передачі об'єктів основних засобів підприємство складає акт приймання-передачі за формою № 03-1.

2.3.3.Списання майна (будинків, споруд, машин, обладнання, передавальних пристроїв, транспортних засобів та іншого майна, що відноситься до основних засобів) з балансів підприємств спільної власності району може провадитися шляхом їх ліквідації на підставі актів.

Списанню шляхом ліквідації на підставі акта підлягають основні засоби як такі, що:

а) непридатні для подальшого використання внаслідок фізичного зносу, аварій, стихійного лиха, порушень нормальних умов експлуатації;

б) морально застарілі;

в) у зв'язку з будівництвом нових об'єктів.

2.4. Списання нерухомого майна і транспортних засобів з балансів підприємств, установ і організацій спільної власності району незалежно від їх вартості здійснюється за рішенням районної ради.

Ш. ПЕРЕДАЧА МАЙНА СПІЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ РАЙОНУ В НАЙМ (ОРЕНДУ)

3.1. Передача майна спільної власності району в найм (оренду), заставу (іпотеку) здійснюється у відповідності до норм законів України “Про оренду державного та комунального майна”, “Про заставу”, “Про іпотеку”, Цивільного кодексу України. Господарського кодексу України та інших нормативно-правових актів.

3.2. Найм (оренда) (далі - оренда).

 

3.2.1. Передача в оренду цілісних майнових комплексів підприємств, установ і організацій та їх структурних підрозділів, що належать до спільної власності району здійснюється на підставі рішення районної ради.

3.2.2. Погодження умов договорів оренди або надання дозволу, відмови чи пропозицій на передачу в оренду нерухомого майна спільної власності територіальних громад сіл і міст району здійснюється головою районної ради або за його письмовим дорученням заступником голови районної ради на підставі висновків та рекомендацій постійної комісії районної ради з питань бюджету, фінансів, інвестиційної діяльності та приватизації.

3.2.3. Для отримання погодження умов договору оренди або дозволу на передачу в оренду нерухомого майна спільної власності територіальних громад сіл і міста району підприємство, організація, установа спільної власності району подає на ім'я голови районної ради наступні матеріали:

 

звернення підприємства, установи або організації - балансоутримувача на передачу в оренду нерухомого майна, розташованого за визначеною адресою з вказаною площею та з обґрунтуванням доцільності передачі майна в оренду;

копію звернення юридичної або фізичної особи до керівника підприємства, установи, організації спільної власності району про надання майна в оренду;

копію установчих документів осіб, які бажають взяти в оренду майно спільної власності, а саме: статуту або іншого установчого документа (для юридичної особи), свідоцтва на здійснення підприємницької діяльності (для фізичної особи);

план приміщення, що пропонується до передачі в оренду;

план земельної ділянки, на якій розташований об'єкт оренди;

проект договору оренди зазначеного майна, до якого додаються розрахунок і порядок використання орендної плати та розрахунок і порядок використання орендної плати за перший місяць оренди. Проект договору складається відповідно до вимог чинного законодавства, рішень районної ради та Методики розрахунку, пропорцій розподілу та порядку використання плати за оренду майна спільної власності району.

У разі проведення конкурсу орендодавець надає, у встановленому порядку, копію протоколу засідання конкурсної комісії, проект договору та інші відповідні матеріали, зазначені в цьому пункті. Конкурс провадиться в порядку встановленому для об'єктів, що перебувають у державній власності.

3.2.4. Порядок укладання договору оренди регламентується Законом України “Про оренду державного та комунального майна”, Цивільним та Господарським кодексами України.

 

IV. СТВОРЕННЯ, РЕОРГАНІЗАЦІЯ ТА ЛІКВІДАЦІЯ

СУБ'ЄКТІВ ГОСПОДАРЮВАННЯ СПІЛЬНОЇ

ВЛАСНОСТІ РАЙОНУ

4.1. Створення суб'єктів господарювання спільної власності району.

4.1.1. Створення суб'єктів господарювання спільної власності району відбувається на підставі рішення районної ради.

4.1.2. Орган, уповноважений районною радою, розробляє установчі документи новостворених суб'єктів господарювання спільної власності району та, після їх затвердження, забезпечує здійснення їх державної реєстрації в порядку, встановленому чинним законодавством.

4.1.3. Затвердження статутів (положень) комунальних підприємств, установ та організацій спільної власності району, внесення змін до діючих статутів (положень) на підставі висновків і рекомендацій відповідних профільних постійних комісій районної ради здійснюється головою районної ради або, за його дорученням, заступником голови районної ради.

4.2. Реорганізація та ліквідація суб'єктів господарювання спільної власності району.

4.2.1. Реорганізація (злиття, приєднання, виділення, поділ, перетворення) та ліквідація суб'єктів господарювання спільної власності району відбувається на підставі рішення районної ради.

4.2.2. Заходи щодо реорганізації та ліквідації суб'єктів господарювання спільної власності району здійснює орган, уповноважений районною радою.

 

____________________

 

До уваги громадян