Статті

Рішення №70

Третя сесія Бобринецької районної ради

сьомого скликання

Р І Ш Е Н Н Я

від 26 лютого 2016 року                                                              № 70

 

м.Бобринець

Про типове Положення про

порядок преміювання працівників

комунальних підприємств

 

Відповідно до пункту 20 частини 1 статті 43, частини 5 статті 60 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, з метою визначення умов і порядку преміювання працівників комунальних підприємств за виконання ними виробничих завдань і функцій

районна рада

ВИРІШИЛА:

1. Затвердити типове Положення про порядок преміювання працівників комунальних підприємств, засновником яких є Бобринецька районна рада (додається).

2. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію Бобринецької районної ради з питань бюджету, фінансів, власності, інвестиційної діяльності та приватизації, регуляторної політики, підприємництва, торгівлі, споживчого ринку та побутового обслуговування населення.

 

Голова районної ради                                                                 О.ГАДЕМСЬКА

 

 

Додаток

до рішення третьої сесії Бобринецької районної ради сьомого скликання

від 26 лютого 2016 року № 70

Типове Положення

про порядок преміювання працівників комунальних підприємств

 

Це Положення розроблено відповідно до Кодексу законів про працю, Закону України “Про оплату праці” від 24 березня 1995 року № 108/95-ВР з наступними змінами і доповненнями.

Положення є складовою частиною прогресивних організаційних форм і методів управління якістю роботи працівників комунальних підприємств, засновником яких є Бобринецька районна рада.

Система преміювання вводиться з метою посилення мотивації до праці працівників з урахуванням особистого внеску кожного члена колективу і зміцнення трудової та виконавчої дисципліни.

 

1. Загальні положення

1.1. Преміювання працівників комунального підприємства здійснюється відповідно до їх особистого вкладу в загальні результати праці за підсумками роботи за місяць.

1.2. В окремих випадках за виконання особливо важливої роботи або з нагоди ювілейних та святкових дат працівникам може бути виплачена одноразова премія.

1.3. Це Положення вводиться з метою матеріального стимулювання працівників комунального підприємства за сумлінне і якісне виконання поставлених перед ними завдань, забезпечення належного рівня виконавчої та трудової дисципліни.

 

2. Показники преміювання

2.1. За результатами роботи за місяць для визначення розміру премій враховується:

виконання заходів та завдань, передбачених виробничими планами;

виконавча дисципліна (виконання окремих доручень керівництва);

трудова дисципліна.

 

3. Джерела, розміри і порядок преміювання

3.1. Преміювання працівників комунального підприємства здійснюється за результатами роботи щомісячно в межах фонду заробітної плати, затвердженого кошторисом, у відсотках до посадового окладу, включаючи надбавки і доплати.

3.2. Індивідуальний розмір премій співробітникам за виконання показників, зазначених в п. 2 цього Положення, встановлюється і визначається:

кожному працівникові за поданням Директора комунального підприємства.

3.3. Преміювання керівника підприємства згідно зі штатним розписом здійснюється щомісячно у межах фонду заробітної плати, затвердженого кошторисом, у порядку та розмірах, які визначені у пункті 3.1 та у першому абзаці пункту 3.2. за погодженням Засновника, органу управління.

3.4. Премії не виплачуються за час відпусток, тимчасової непрацездатності, навчання.

3.5. Працівникам, які відпрацювали неповний місяць у зв’язку з переведенням на іншу роботу, виходом на пенсію, звільненням у зв’язку зі скороченням штатів та з інших поважних причин, які передбачені трудовим законодавством, виплата премій може здійснюватися за фактично відпрацьований час.

3.6. Працівники, які звільнилися за власним бажанням або з ініціативи Директора, на яких були накладені адміністративні стягнення та, які не забезпечили своєчасне і якісне виконання роботи, преміюванню не підлягають.

3.7. Керівнику надається право позбавляти премії частково або повністю у разі порушення трудової, виробничої дисципліни і внутрішнього розпорядку.

3.8. Зниження розміру премії або позбавлення її повністю оформлюється наказом по підприємству за той період, в якому було допущено порушення, із зазначенням причини .

 

4. Преміювання за виконання особливо важливої роботи

та з нагоди ювілейних та святкових дат

4.1. Преміювання за виконання особливо важливої роботи або з нагоди ювілейних та святкових дат з урахуванням особистого вкладу здійснюється в кожному конкретному випадку за наказом керівника комунального підприємства.

4.2. Витрати на преміювання за виконання особливо важливої роботи здійснюються в межах фонду заробітної плати, затвердженого кошторисом.

 

5. Порядок і терміни преміювання

5.1. Премія виплачується не пізніше терміну виплати заробітної плати за першу половину місяця, наступного за звітним.

 

6. Перелік виробничих упущень та порушень трудової дисципліни,

за які повністю або частково здійснюється позбавлення премії

6.1 Порушення Правил внутрішнього трудового розпорядку:

систематичне запізнення на роботу, залишення робочого місця без поважних причин до 3 год. – позбавлення премії до 25%;

невиконання завдань керівників підрозділів та робіт – позбавлення премії до 50%;

поява на робочому місці в нетверезому стані – позбавлення премії до 100%;

прогул, відсутність на робочому місці без поважних причин більше 3 год. – позбавлення премії до 100%.

______________________________

 

До уваги громадян