Оприлюднено 17 січня 2018 року
Додаток 1
Результати аналізу ефективності бюджетної програми
станом на 01 січня 2018 року
1.              0100000 Бобринецька районна рада
(КПКВК МБ)                                                  (найменування головного розпорядника)
2.                  0110000 Бобринецька районна рада
(КПКВК МБ)                                             (найменування відповідального виконавця)
3.  0110170
Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності обласної ради, районної ради, районної у місті ради (у разі її створення), міської, селищної, сільської рад
(КПКВК МБ)                                                                                  (найменування бюджетної програми)
4. Результати аналізу ефективності
№ з/п
Назва підпрограми / завдання бюджетної програми1
Кількість нарахованих балів
Висока ефективність
Середня ефективність
Низька ефективність
1
2
3
4
5
Підпрограма 1
Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності обласної ради, районної ради, районної у місті ради (у разі її створення), міської селищної, сільської рад
181
Загальний результат оцінки програми
181
1 Зазначаються усі підпрограми та завдання, які включені до звіту про виконання паспорту бюджетної програми
5. Поглиблений аналіз причин низької ефективності
№ з/п
Назва завдання бюджетної програми 2
Пояснення щодо причин низької ефективності, визначення факторів через які не досягнуто запланованих результатів
1
2
3
Завдання 1
Завдання 2
….
2 Зазначаються усі завдання, які мають низьку ефективність
Голова районної ради     ____________   О.ГАДЕМСЬКА
(підпис)                 (ініціали та прізвище)
Оприлюднено 18 січня 2019 року
Додаток 2
Узагальнені результати аналізу ефективності бюджетних програм
станом на 01 січня 2019 року
1.              0100000 Бобринецька районна рада
(КПКВК МБ)                                                          (найменування головного розпорядника)
2. Результати аналізу ефективності
№ з/п
КПКВК МБ
Назва бюджетної програми
Кількість нарахованих балів
Висока ефективність
Середня ефективність
Низька ефективність
1
2
3
4
5
6
1
0110150
Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності обласної ради, районної ради, районної у місті ради (у разі її створення), міської, селищної, сільської рад
221,7
Середній результат оцінки програм
221,7
1 Зазначаються усі програми головного розпорядника, за якими складено звіт про виконання паспорту бюджетної програми
3. Поглиблений аналіз причин низької ефективності
№ з/п
КПКВК МБ
Назва завдання бюджетної програми 2
Пояснення щодо причин низької ефективності, визначення факторів через які не досягнуто запланованих результатів
1
2
3
4
Завдання 1
….
2 Зазначаються усі програми, які мають низьку ефективність
Голова районної ради  _____________Гадемська О.А.
(підпис)       (ініціали та прізвище)
Оприлюднено 18 січня 2019 року
Додаток 1
Результати аналізу ефективності бюджетної програми
станом на 01 січня 2019 року
1.              0100000 Бобринецька районна рада
(КПКВК МБ)                                                  (найменування головного розпорядника)
2.                  0110000 Бобринецька районна рада
(КПКВК МБ)                                             (найменування відповідального виконавця)
3.  0110150
Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності обласної ради, районної ради, районної у місті ради (у разі її створення), міської, селищної, сільської рад
(КПКВК МБ)                                                                                  (найменування бюджетної програми)
4. Результати аналізу ефективності
№ з/п
Назва підпрограми / завдання бюджетної програми1
Кількість нарахованих балів
Висока ефективність
Середня ефективність
Низька ефективність
1
2
3
4
5
Підпрограма 1
Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності обласної ради, районної ради, районної у місті ради (у разі її створення), міської селищної, сільської рад
221,7
Загальний результат оцінки програми
221,7
1 Зазначаються усі підпрограми та завдання, які включені до звіту про виконання паспорту бюджетної програми
5. Поглиблений аналіз причин низької ефективності
№ з/п
Назва завдання бюджетної програми 2
Пояснення щодо причин низької ефективності, визначення факторів через які не досягнуто запланованих результатів
1
2
3
Завдання 1
Завдання 2
….
2 Зазначаються усі завдання, які мають низьку ефективність
Голова районної ради    ____________    О.А. Гадемська
(підпис)             (ініціали та прізвище)
Додаток
Оприлюднено 17 січня 2018 року
до Методичних рекомендацій
щодо здійснення оцінки ефективності бюджетних програм
ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ БЮДЖЕТНОЇ ПРОГРАМИ
за 2017 рік
1.            0100000                Бобринецька районна рада
(КПКВК  (МБ)                        (найменування головного розпорядника)
2. 0101100                  Бобринецька районна рада
(КПКВК  МБ)                        (найменування головного розпорядника)
3.      0118600
Інші видатки
4. Мета бюджетної програми:
Створення належних умов роботи органів місцевого самоврядування Бобринецького району, надання допомоги в процесах їх трансформації та адаптації до нових політичних і соціально-економічних умов та сприяння їх діяльності в цілому
5. Оцінка ефективності бюджетної програми за критеріями:
5.1 «Виконання бюджетної програми за напрямами використання бюджетних коштів»:
(тис.грн.)
№ з/п
Показники
План з урахуванням змін
Виконано
Відхилення
загальний
спеціальний
разом
загальний
спеціальний
разом
загальний
спеціальний
разом
фонд
фонд
фонд
фонд
фонд
фонд
1.
Видатки (надані кредити)
2,0
2,0
2,00
2,00
0,00
0,00
Показник виконано
в т.ч.
1,1
Інші видатки
2,0
2,0
2,00
2,00
0,00
0,00
Показник виконано
5.2 «Виконання бюджетної програми за джерелами надходжень спеціального фонду»:
( грн.)
№ з/п
Показники
План з урахуванням змін
Виконано
Відхилення
1.
Залишок на початок року
х
0,0
х
в т.ч.
1.1
власних надходжень
х
х
2+3
1.2
інших надходжень
х
0
х
Пояснення причин наявності залишку надходжень спеціального фонду, в т.ч. власних надходжень бюджетних установ та інших надходжень, на початок року
2.
Надходження
в т.ч.
2.1
власні надходження
0,0
2+3
2.2
надходження позик
0,0
2.3
повернення кредитів
0,0
2.4
інші надходження
0,0
7
Пояснення причин відхилення фактичних обсягів надходжень від планових
3.
Залишок на кінець року
х
0,0
х
в т.ч.
3.1
власних надходжень
х
х
3.2
інших надходжень
х
0
х
Пояснення причин наявності залишку надходжень спеціального фонду, в т.ч. власних надходжень бюджетних установ та інших надходжень, на кінець року
5.3 «Виконання результативних показників бюджетної програми за напрямами використання бюджетних коштів»:
(тис. грн.)
№ з/п
Показники
Затверджено паспортом бюджетної програми
Виконано
Відхилення
загальний
спеціальний
разом
загальний
спеціальний
разом
загальний
спеціальний
разом
фонд
фонд
фонд
фонд
фонд
фонд
Інші видатки
1.
затрат
1.1
Обсяг фінансування, тис.грн.
2,0
0,0
2,0
2,0
0,0
2,0
0,0
0,0
0,0
Показник виконано
2.
продукту
2.1
Проведення урочистих заходів, од
50,0
0,0
50,0
48,0
0,0
48,0
-2,0
0,0
-2,0
2.2
Навчання та підвищення рівня освітньої кваліфікації посадових осіб місцевого самоврядування, проведення семінарів, од
12,0
0,0
12,0
21,0
0,0
21,0
9,0
0,0
9,0
2.3
Вступ, членство та діяльність районної ради в громадських організаціях, асоціаціях, конгресах та інших добровільних об’єднаннях органів місцевого самоврядування, од
1,0
0,0
1,0
1,0
0,0
1,0
0,0
0,0
0,0
Показник 2.1 не виконано у зв'язку з проведенням двох заходів в одному; показник 2.2 перевиконано у зв'язку з направленням більшої кількості осіб місцевого самоврядування на підвищення кваліфікації
3.
ефективності
3.1
Кількість проведених урочистих заходів в середньому на місяць, од
4,0
0,0
4,0
4,0
0,0
4,0
0,0
0,0
0,0
3.2
Кількість проведених семінарів в середньому на місяць, од
1,0
0,0
1,0
0,3
0,0
0,3
-0,7
0,0
-0,7
Показник 3.2 не виконано у зв'язку з відсутністю потреби щодо проведення семінарів, так як більшість питань вирішувалися на постійних комісіях районної ради та на сесіях
4.
якості
Відсоток вчасно проведених заходів, %
100,0
0,0
100,0
100,0
0,0
100,0
0,0
0,0
0,0
Пояснення щодо розбіжностей між фактичними та плановими результативними показниками
Оцінка  відповідності фактичних результативних показників проведеним видаткам за напрямом використання бюджетних коштів, спрямованих на досягнення цих показників:
затверджено паспортом бюджетної програми 2,0 тис.грн, проведено касові видатки у сумі 2,0 тис.грн. на сплату членських внесків до Української асоціації районних та обласних рад
5.4 «Виконання показників бюджетної програми порівняно із показниками попереднього року»:
№ з/п
Показники
Попередній рік
Звітний рік
Відхилення виконання (у відсотках)
загальний
спеціальний
разом
загальний
спеціальний
разом
загальний
спеціальний
разом
фонд
фонд
фонд
фонд
фонд
фонд
Видатки (надані кредити)
0,0
0,0
0,0
2,0
0,0
2,0
0,0
0,0
0,0
Пояснення щодо збільшення (зменшення) обсягів проведених видатків (наданих кредитів) порівняно із аналогічними показниками попереднього року
в т.ч.
Інші видатки
0,0
0,0
0,0
2,0
0,0
2,0
0,0
0,0
0,0
Пояснення щодо збільшення (зменшення) обсягів проведених видатків (наданих кредитів) за напрямом використання бюджетних коштів порівняно із аналогічними показниками попереднього року, а також щодо змін у структурі напрямів використання коштів
1.
затрат
Обсяг фінансування, тис.грн.
0,0
0,0
0,0
2,0
0,0
2,0
0,0
0,0
0,0
2.
продукту
Проведення урочистих заходів, од
0,0
0,0
0,0
48,0
0,0
48,0
0,0
0,0
0,0
Навчання та підвищення рівня освітньої кваліфікації посадових осіб місцевого самоврядування, проведення семінарів, од
0,0
0,0
0,0
21,0
0,0
21,0
0,0
0,0
0,0
Вступ, членство та діяльність районної ради в громадських організаціях, асоціаціях, конгресах та інших добровільних об’єднаннях органів місцевого самоврядування, од
0,0
0,0
0,0
1,0
0,0
1,0
0,0
0,0
0,0
3.
ефективності
Кількість проведених урочистих заходів в середньому на місяць, од
0,0
0,0
0,0
4,0
0,0
4,0
0,0
0,0
0,0
Кількість проведених семінарів в середньому на місяць, од
0,0
0,0
0,0
0,3
0,0
0,3
0,0
0,0
0,0
4.
якості
Відсоток вчасно проведених заходів, %
0,0
0,0
0,0
100,0
0,0
100,0
0,0
0,0
0,0
Пояснення щодо динаміки результативних показників за відповідним напрямом використання бюджетних коштів
Напрям використання бюджетних коштів
5.5 «Виконання інвестиційних (проектів) програм»:
Код
Показники
Загальний обсяг фінансування проекту (програми), всього
План на звітний період з урахуванням змін
Виконано за звітний період
Відхилення
Виконано всього
Залишок фінансування на майбутні періоди
1
2
3
4
5
6
7
8
1.
Надходження всього:
х
0
0
0,0
х
х
Бюджет розвитку за джерелами
х
0
0
0,0
х
х
Надходження із загального до спеціального фонду (бюджету розвитку)
х
0
0
0
х
х
Запозичення до бюджету
х
0
0
0
х
х
Інші джерела
х
0
0
0
х
х
Пояснення щодо причин відхилення фактичних надходжень від планових апоказників
2.
Видатки бюджету розвитку всього:
х
х
х
Пояснення щодо причин відхилення касових видатків від планового показника
Пояснення щодо причин відхилення фактичних надходжень від касових видатків
1.2
Всього за інвестиційними проектами
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
5.6 «Наявність фінансових порушень за результатами контрольних заходів»:
Фінансових порушень не виявлено
5.7«Стан фінансової дисципліни»:
кредиторська та дебіторська заборгованість станом на 01 січня 2017 року по загальному
та спеціальному фондах відсутня,
кредиторська та дебіторська заборгованість станом на 01 січня 2018 року по загальному
та спеціальному фондах відсутня.
6. Узагальнений висновок щодо:
актуальності бюджетної програми:  Програма залишається актуальною для подальшої її реалізації
________________________________________________________________________________________________________
ефективності бюджетної програми: ____низький рівень ефективності_______________________________________
корисності бюджетної програми: дана програма забезпечує створення належних умов роботи органів місцевого самоврядування
Бобринецького району, надання допомоги в процесах їх трансформації та адаптації до нових політичних і соціально-економічних умов
та сприяння їх діяльності в цілому
довгострокових наслідків бюджетної програми: _____дана програма буде і надалі використовуватись____________
1 Зазначаються усі напрями використання бюджетних коштів, затверджені паспортом бюджетної програми.
Головний бухгалтер
Н.О.Денисова
(підпис)


Додаток
Оприлюднено 17 січня 2018 року
до Методичних рекомендацій
щодо здійснення оцінки ефективності бюджетних програм
ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ БЮДЖЕТНОЇ ПРОГРАМИ
за 2017 рік
1.            0100000                Бобринецька районна рада
(КПКВК  (МБ)                        (найменування головного розпорядника)
2. 0101100                  Бобринецька районна рада
(КПКВК  МБ)                        (найменування головного розпорядника)
3.      0110170
Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності обласної ради, районної ради, районної у місті ради (у разі її створення), міської селищної, сільської рад
4. Мета бюджетної програми:
Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності районної ради
5. Оцінка ефективності бюджетної програми за критеріями:
5.1 «Виконання бюджетної програми за напрямами використання бюджетних коштів»:
(тис.грн.)
№ з/п
Показники
План з урахуванням змін
Виконано
Відхилення
загальний
спеціальний
разом
загальний
спеціальний
разом
загальний
спеціальний
разом
фонд
фонд
фонд
фонд
фонд
фонд
1.
Видатки (надані кредити)
1567,2
1567,2
1566,00
1566,00
-1,20
-1,20
Показник не виконано у зв'язку з відсутністю потреби щодо проведення видатків
в т.ч.
1,1
Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності обласної ради, районної ради, районної у місті ради (у разі її створення), міської селищної, сільської рад
1567,2
1567,2
1566,00
1566,00
-1,20
-1,20
Показник не виконано у зв'язку з відсутністю потреби щодо проведення видатків
5.2 «Виконання бюджетної програми за джерелами надходжень спеціального фонду»:
( грн.)
№ з/п
Показники
План з урахуванням змін
Виконано
Відхилення
1.
Залишок на початок року
х
0,0
х
в т.ч.
1.1
власних надходжень
х
х
2+3
1.2
інших надходжень
х
0
х
Пояснення причин наявності залишку надходжень спеціального фонду, в т.ч. власних надходжень бюджетних установ та інших надходжень, на початок року
2.
Надходження
в т.ч.
2.1
власні надходження
0,0
2+3
2.2
надходження позик
0,0
2.3
повернення кредитів
0,0
2.4
інші надходження
0,0
7
Пояснення причин відхилення фактичних обсягів надходжень від планових
3.
Залишок на кінець року
х
0,0
х
в т.ч.
3.1
власних надходжень
х
х
3.2
інших надходжень
х
0
х
Пояснення причин наявності залишку надходжень спеціального фонду, в т.ч. власних надходжень бюджетних установ та інших надходжень, на кінець року
5.3 «Виконання результативних показників бюджетної програми за напрямами використання бюджетних коштів»:
(тис. грн.)
№ з/п
Показники
Затверджено паспортом бюджетної програми
Виконано
Відхилення
загальний
спеціальний
разом
загальний
спеціальний
разом
загальний
спеціальний
разом
фонд
фонд
фонд
фонд
фонд
фонд
Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності обласної ради, районної ради, районної у місті ради (у разі її створення), міської селищної, сільської рад
1.
затрат
1.1
Кількість штатних одиниць, од
12
0
12
10
0
10
-2
0
-2
Показник не виконано у зв'язку з наявністю однієї вакантної посади та однієї тимчасово вільної посади (дикретна відпустка)
2.
продукту
2.1
Кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг, рішень, депутатських запитів, од
695,0
0,0
695,0
601,0
0,0
601,0
-94,0
0,0
-94,0
2.2
Кількість прийнятих нормативно-правових акті, од
124,0
0,0
124,0
150,0
0,0
150,0
26,0
0,0
26,0
Показник 2.1 не виконано у зв'язку з надходженям меньшої кількості листів до районної ради ніж планувалося; показник 2.2 перевиконано у зв'язку зі створенням більшої кількості  розпоряджень голови районної ради ніж планувалося
3.
ефективності
3.1
Кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг, рішень, депутатських запитів на одного працівник, од
58,0
0,0
58,0
49,0
0,0
49,0
-9,0
0,0
-9,0
3.2
Кількість прийнятих нормативно-правових актів на одного працівника, од
10,0
0,0
10,0
15,0
0,0
15,0
5,0
0,0
5,0
3.3
Витрати на утримання однієї штатної одиниці, тис.грн.
130,6
0,0
130,6
156,6
0,0
156,6
26,0
0,0
26,0
Показник 3.1 не виконано у зв'язку з надходженням меньшої кількості листів ніж планувалося та у зв'язку з наявністю вакантних посад; показник 3.2. виконано у зв'язку зі створенням більшої кількості розпоряджень голови районної ради ніж планувалося; показник 3.3 виконано у зв'язку з прийняттям постанови КМУ від від 24 травня 2017 року №353, якою підвищено посадові оклади працівникам районної ради
4.
якості
Відсоток вчасно виконаних листів, звернень, заяв, скарг у їх загальній кількост, %
100,0
0,0
100,0
100,0
0,0
100,0
0,0
0,0
0,0
Пояснення щодо розбіжностей між фактичними та плановими результативними показниками
Оцінка  відповідності фактичних результативних показників проведеним видаткам за напрямом використання бюджетних коштів, спрямованих на досягнення цих показників:
затверджено паспортом бюджетної програми 1567,2 тис.грн, проведено касові видатки у сумі 1566,0 тис.грн. Показник не виконано у зв'язку з відсутністю потреби щодо проведення видатків
5.4 «Виконання показників бюджетної програми порівняно із показниками попереднього року»:
№ з/п
Показники
Попередній рік
Звітний рік
Відхилення виконання (у відсотках)
загальний
спеціальний
разом
загальний
спеціальний
разом
загальний
спеціальний
разом
фонд
фонд
фонд
фонд
фонд
фонд
Видатки (надані кредити)
0,0
0,0
0,0
1566,0
0,0
1566,0
0,0
0,0
0,0
Пояснення щодо збільшення (зменшення) обсягів проведених видатків (наданих кредитів) порівняно із аналогічними показниками попереднього року
в т.ч.
Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності обласної ради, районної ради, районної у місті ради (у разі її створення), міської селищної, сільської рад
0,0
0,0
0,0
1566,0
0,0
1566,0
0,0
0,0
0,0
Пояснення щодо збільшення (зменшення) обсягів проведених видатків (наданих кредитів) за напрямом використання бюджетних коштів порівняно із аналогічними показниками попереднього року, а також щодо змін у структурі напрямів використання коштів
1.
затрат
Кількість штатних одиниць, од
0
0
0
9
0
9
0
0
0
2.
продукту
Кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг, рішень, депутатських запитів, од
0,0
0,0
0,0
601,0
0,0
601,0
0,0
0,0
0,0
Кількість прийнятих нормативно-правових акті, од
0,0
0,0
0,0
150,0
0,0
150,0
0,0
0,0
0,0
3.
ефективності
Кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг, рішень, депутатських запитів на одного працівник, од
0,0
0,0
0,0
49,0
0,0
49,0
0,0
0,0
0,0
Кількість прийнятих нормативно-правових актів на одного працівника, од
15,0
0,0
15,0
0,0
0,0
0,0
Витрати на утримання однієї штатної одиниці, тис.грн.
0,0
0,0
0,0
15,6
0,0
15,6
0,0
0,0
0,0
4.
якості
Відсоток вчасно виконаних листів, звернень, заяв, скарг у їх загальній кількост, %
0,0
0,0
0,0
100,0
0,0
100,0
0,0
0,0
0,0
Пояснення щодо динаміки результативних показників за відповідним напрямом використання бюджетних коштів
Напрям використання бюджетних коштів
Код
Показники
Загальний обсяг фінансування проекту (програми), всього
План на звітний період з урахуванням змін
Виконано за звітний період
Відхилення
Виконано всього
Залишок фінансування на майбутні періоди
1
2
3
4
5
6
7
8
1.
Надходження всього:
х
0
0
0,0
х
х
Бюджет розвитку за джерелами
х
0
0
0,0
х
х
Надходження із загального до спеціального фонду (бюджету розвитку)
х
0
0
0
х
х
Запозичення до бюджету
х
0
0
0
х
х
Інші джерела
х
0
0
0
х
х
Пояснення щодо причин відхилення фактичних надходжень від планових апоказників
2.
Видатки бюджету розвитку всього:
х
х
х
Пояснення щодо причин відхилення касових видатків від планового показника
Пояснення щодо причин відхилення фактичних надходжень від касових видатків
1.2
Всього за інвестиційними проектами
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
5.6 «Наявність фінансових порушень за результатами контрольних заходів»:
Фінансових порушень не виявлено
5.7«Стан фінансової дисципліни»:
кредиторська та дебіторська заборгованість станом на 01 січня 2017 року по загальному
та спеціальному фондах відсутня,
кредиторська та дебіторська заборгованість станом на 01 січня 2018 року по загальному
та спеціальному фондах відсутня.
6. Узагальнений висновок щодо:
актуальності бюджетної програми:  Програма залишається актуальною для подальшої її реалізації
________________________________________________________________________________________________________
ефективності бюджетної програми: ____середній рівень ефективності_______________________________________
корисності бюджетної програми: дана програма забезпечує організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення
діяльності районної ради
довгострокових наслідків бюджетної програми: _____дана програма буде і надалі використовуватись____________
1 Зазначаються усі напрями використання бюджетних коштів, затверджені паспортом бюджетної програми.
Головний бухгалтер
Н.О.Денисова
(підпис)
Оприлюднено 21 лютого 2019 року
ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
01.12.2010 № 1489
Додаток 1
ІНФОРМАЦІЯ
про бюджет за бюджетними програмами з деталізацією за кодами
економічної класифікації  видатків бюджету або класифікації кредитування бюджету
Бобринецька районна рада
(найменування головного розпорядника коштів )
за 2018 рік
(грн.)
Код програмної класифікації
видатків та кредитування
бюджету/код економічної
класифікації видатків та
кредитування бюджету
Код функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету
Найменування згідно з  програмною класифікацією видатків та кредитування бюджету
Загальний фонд
Спреціальний фонд
Разом
план                на 2018 рік з урахуванням внесених               змін
касове виконання на 2018 рік
план                на 2018 рік з урахуванням внесених               змін
касове виконання на 2018 рік
план                на 2018 рік з урахуванням внесених               змін
касове виконання на 2018 рік
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Видатки всього за головним розпорядником коштів районного бюджету
1638600,00
1638563,69
0,00
0,00
1638600,00
1638563,69
в т.ч. за бюджетними програмами
0110150
“Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності обласної ради, районної ради, районної у місті ради (у разі її створення), міської, селищної, сільської рад”
1638600,00
1638563,69
0,00
0,00
1638600,00
1638563,69
2110
1144755,00
1144754,81
0,00
0,00
1144755,00
1144754,81
2120
254303,00
254288,63
0,00
0,00
254303,00
254288,63
2210
44217,00
44216,40
0,00
0,00
44217,00
44216,40
2240
74102,00
74100,84
0,00
0,00
74102,00
74100,84
2250
4398,00
4397,10
0,00
0,00
4398,00
4397,10
2271
80875,00
80875,00
0,00
0,00
80875,00
80875,00
2272
1860,00
1860,00
0,00
0,00
1860,00
1860,00
2273
14235,00
14235,00
0,00
0,00
14235,00
14235,00
2800
19855,00
19835,91
0,00
0,00
19855,00
19835,91
Разом:
1638600,00
1638563,69
0,00
0,00
1638600,00
1638563,69
Головний бухгалтер
Денисова Н.О.

Оприлюднено 21 лютого 2019 року

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
01.12.2010 №1489
Додаток 2

 

ІНФОРМАЦІЯ

про виконання результативних показників, що характеризують виконання бюджетної програми

Бобринецької районної ради

(найменування головного розпорядника коштів районного бюджету)

за 2018 рік

 

 

0110150 Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне

забезпечення діяльності обласної ради, районної ради,

районної у місті ради (у разі її створення), міської, селищної, сільської рад

(назва бюджетної програми)

 

№ з/п
Показники
Одиниця виміру
Джерело інформації
Затверджено паспортом бюджетної програми на
звітний період
Виконано за звітний період
Відхилення
Загальний
фонд
Спеціальний фонд
Разом
Загальний
фонд
Спеціальний
фонд
Разом
Загальний фонд
Спеціальний
фонд
Разом
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
1
Затрат
1.1
Кількість штатних одиниць
од.
Штатний розпис
12,0
0,0
12,0
10,0
0,0
10,0
-2,0
0,0
-2,0
2
Продукту
2.1
Кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг, рішень обласної ради, депутатських запитів, постанов та ухвал суду
од.
Книга обліку вхідної документації
610,0
0,0
610,0
866,0
0,0
866,0
+256,0
0,0
+256,0
2.2
Кількість прийнятих рішень районної ради
од.
Реєстраційний журнал рішень районної ради
71,0
0,0
71,0
66,0
0,0
66,0
-5,0
0,0
-5,0
2.3
Кількість прийнятих нормативно-правових актів
од.
Журнал реєстрації розпоряджень голови
160,0
0,0
160,0
109,0
0,0
109,0
-51,0
0,0
-51,0
3
Ефективності
3.1
Кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг, рішень обласної ради, депутатських запитів, постанов та ухвал суду на одного на одного працівника
од.
Книга обліку вихідної документації
51,0
0,0
51,0
64,0
0,0
64,0
+13,0
0,0
+13,0
3.2
Кількість прийнятих рішень районної ради на одного працівника
од.
Журнал реєстрації розпоряджень голови
6,0
0,0
6,0
7,0
0,0
7,0
+1,0
0,0
+1,0
3.3
Кількість прийнятих нормативно-правових актів на одного працівника
од.
Розрахункова величина
13,0
0,0
13,0
11,0
0,0
11,0
-2,0
0,0
-2,0
3.4
Витрати на утримання однієї штатної одиниці
тис.грн.
Розрахункова величина
136,55
0,0
136,55
163,86
0,0
163,86
+27,31
0,0
+27,31
4
Якості
4.1
Відсоток вчасно виконаних листів, звернень, заяв, скарг у їх загальній кількості
відс.
Розрахункова величина
100,0
0,0
100,0
100,0
0,0
100,0
0,0
0,0
0,0

 

 

Головний бухгалтер                             Н.О.Денисова

 

Оприлюднено 05 березня 2018 року

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
01.12.2010 №1489
Додаток 2

 

ІНФОРМАЦІЯ

про виконання результативних показників, що характеризують виконання бюджетної програми

Бобринецької районної ради

(найменування головного розпорядника коштів районного бюджету)

за 2017 рік

 

 

0118600 Інші видатки

(Код програмної класифікації видатків та кредитування бюджету)                                                                                    (назва бюджетної програми)

 

№ з/п
Показники
Одиниця виміру
Джерело інформації
Затверджено паспортом бюджетної програми на
звітний період
Виконано за звітний період
Відхилення
Загальний
фонд
Спеціальний фонд
Разом
Загальний
фонд
Спеціальний
фонд
Разом
Загальний фонд
Спеціальний
фонд
Разом
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
1
Затрат
Обсяг фінансування
грн.
кошторис
2 000,00
0,00
2 000,00
2 000,00
0,00
2 000,00
0,00
0,00
0,00
2
Продукту
Проведення урочистих заходів
од.
Розрахункова величина
50,0
0,0
50,0
48,0
0,0
48,0
-2,0
0,0
-2,0
Навчання та підвищення рівня освітньої кваліфікації посадових осіб місцевого самоврядування, проведення семінарів
од.
Розрахункова величина
12,0
0,0
12,0
21,0
0,0
21,0
+9,0
0,0
+9,0
Вступ, членство та діяльність районної ради в громадських організаціях, асоціаціях, конгресах та інших добровільних об’єднаннях органів місцевого самоврядування
од.
Укладені договора, угоди
1,0
0,0
1,0
1,0
0,0
1,0
0,0
0,0
0,0
3
Ефективності
Кількість проведених урочистих заходів в середньому на місяць
од.
Розрахункова величина
4,0
0,0
4,0
4,0
0,0
4,0
0,0
0,0
0,0
Кількість проведених семінарів в середньому на місяць
од.
Розрахункова величина
1,0
0,0
1,0
0,3
0,0
0,3
-0,7
0,0
-0,7
4
Якості
Відсоток вчасно проведених заходів
відс.
Розрахункова величина
100,0
0,0
100,0
100,0
0,0
100,0
0,0
0,0
0,0
Головний бухгалтер                                        Н.О.Денисова

Оприлюднено 05 березня 2018 року

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
01.12.2010 №1489
Додаток 2

 

ІНФОРМАЦІЯ

про виконання результативних показників, що характеризують виконання бюджетної програми

Бобринецької районної ради

(найменування головного розпорядника коштів районного бюджету)

за 2017 рік

 

 

0110170 Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне

забезпечення діяльності обласної ради, районної ради,

районної у місті ради (у разі її створення), міської, селищної, сільської рад

(назва бюджетної програми)

 

№ з/п
Показники
Одиниця виміру
Джерело інформації
Затверджено паспортом бюджетної програми на
звітний період
Виконано за звітний період
Відхилення
Загальний
фонд
Спеціальний фонд
Разом
Загальний
фонд
Спеціальний
фонд
Разом
Загальний фонд
Спеціальний
фонд
Разом
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
1
Затрат
Кількість штатних одиниць
од.
Штатний розпис
12,0
0,0
12,0
10,0
0,0
10,0
-2,0
0,0
-2,0
2
Продукту
Кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг, рішень, депутатських запитів
од.
Книга обліку вхідної документації
695,0
0,0
695,0
601,0
0,0
601,0
-94,0
0,0
-94,0
Кількість прийнятих нормативно-правових актів
од.
Журнал реєстрації розпоряджень голови
124,0
0,0
124,0
150,0
0,0
150,0
+26,0
0,0
+26,0
3
Ефективності
Кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг, рішень, депутатських запитів на одного працівника
од.
Книга обліку вихідної документації
58,0
0,0
58,0
49,0
0,0
49,0
-9,0
0,0
-9,0
Кількість прийнятих нормативно-правових актів на одного працівника
од.
Розрахункова величина
10,0
0,0
10,0
15,0
0,0
15,0
+5,0
0,0
+5,0
Витрати на утримання однієї штатної одиниці
тис.грн.
Розрахункова величина
130,6
0,0
130,6
156,6
0,0
156,6
+26,0
0,0
+26,0
4
Якості
Відсоток вчасно виконаних листів, звернень, заяв, скарг у їх загальній кількості
відс.
Розрахункова величина
100,0
0,0
100,0
100,0
0,0
100,0
0,0
0,0
0,0

Головний бухгалтер                             Н.О.Денисова

 

 

Оприлюднено 05 березня 2018 року

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
від 01.12.2010 №1489
Додаток 1

ІНФОРМАЦІЯ

про бюджет за бюджетними програмами з деталізацією за кодами економічної класифікації видатків бюджету або класифікації кредитування

бюджету

Бобринецька районна рада

(найменування головного розпорядника коштів районного бюджету)

за 2017 рік

(тис.грн.)

Код програмної класифікації
видатків та кредитування
бюджету/код економічної
класифікації видатків та
кредитування бюджету
Код функціональної
класифікації
видатків та
кредитування
бюджету
Найменування  згідно з
програмною
класифікацією
видатків та
кредитування бюджету
Загальний фонд
Спеціальний фонд
Разом
план на 2017
рік з
урахуванням
внесених змін
касове
виконання за
2017 рік
план на 2017
рік з
урахуванням
внесених змін
касове
виконання
за 2017
рік
план на 2017
рік з
урахуванням
внесених змін
касове
виконання за
2017 рік
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Видатки всього за головним розпорядником коштів районного
бюджету: в .ч.
1569,2
1568,0
-
-
1569,2
1568,0
2110
1057,0
1057,0
-
-
1057,0
1057,0
2120
234,5
134,5
-
-
234,5
134,5
2210
67,3
67,1
-
-
67,3
67,1
2240
86,0
85,1
-
-
86,0
85,1
2250
20,9
20,9
-
-
20,9
20,9
2271
74,6
74,6
-
-
74,6
74,6
2272
1,9
1,9
-
-
1,9
1,9
2273
16,4
16,4
-
-
16,4
16,4
2800
10,6
10,6
-
-
10,6
10,6
в т.ч. за бюджетними програмами
0110170
“Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності обласної ради, районної ради, районної у місті ради (у разі її створення), міської, селищної, сільської рад”
1567,2
1566,0
-
-
1567,2
1566,0
2110
1057,0
1057,0
-
-
1057,0
1057,0
2120
234,5
234,5
-
-
234,5
234,5
2210
67,3
67,1
-
-
67,3
67,1
2240
86,0
85,1
-
-
86,0
85,1
2250
20,9
20,9
-
-
20,9
20,9
2271
74,6
74,6
-
-
74,6
74,6
2272
1,9
1,9
-
-
1,9
1,9
2273
16,4
16,4
-
-
16,4
16,4
2800
8,6
8,6
-
-
8,6
8,6
0118600
“ Інші видатки”
2,0
2,0
-
-
2,0
2,0
2800
2,0
2,0
-
-
2,0
2,0

Головний бухгалтер                                    Н.О.Денисова

ПРОЕКТ

вносить голова Бобринецької районної ради

 

БОБРИНЕЦЬКА РАЙОННА РАДА

КІРОВОГРАДСЬКОЇ ОБЛАСТІ

 

ДВАДЦЯТЬ ___________ СЕСІЯ

СЬОМОГО СКЛИКАННЯ

Р І Ш Е Н Н Я

 

від ___ березня 2019 року                                                                        № ______

м.Бобринець

 

Про затвердження Статуту комунального некомерційного

підприємства “Центр первинної медико-санітарної

допомоги Бобринецького району”

Бобринецької районної ради в новій редакції

 

Відповідно до статей 43, 60 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, статті 16 Закону України “Основи законодавства України про охорону здоров’я”

районна рада

ВИРІШИЛА:

1. Внести зміни та доповнення до Статуту комунального некомерційного підприємства “Центр первинної медико-санітарної допомоги Бобринецького району” Бобринецької районної ради та затвердити його в новій редакції (додається).

2. Директору комунального некомерційного підприємства “Центр первинної медико-санітарної допомоги Бобринецького району” Бобринецької районної ради Кубенко Н.В. подати в установленому порядку вищевказаний Статут на реєстрацію.

3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію районної ради з питань діяльності ради, депутатської етики, регламенту, законності, запобігання корупції, об’єднання громадян та адміністративно-територіального устрою.

 

Голова районної ради О. ГАДЕМСЬКА

ЗАТВЕРДЖЕНО

Рішення двадцять другої сесії Бобринецької районної ради сьомого скликання

__ березня 2019 року

№ _____

 

 

СТАТУТ

комунального некомерційного підприємства

“Центр первинної медико-санітарної допомоги Бобринецького району”

Бобринецької районної ради

 

(в новій редакції)

 

(ідентифікаційний код 38614230)

2019 рік

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1. Цей Статут прийнято зі змінами та доповненнями, у новій редакції, замість статуту, зареєстрованого державним реєстратором __ _____ 2018 року номер запису ________________, затверджений рішенням дев’ятнадцятої сесії Бобринецької районної ради Кіровоградської області сьомого скликання від “_29_” серпня 2018 року № 314.

1.2. КОМУНАЛЬНЕ НЕКОМЕРЦІЙНЕ ПІДПРИЄМСТВО “ЦЕНТР ПЕРВИННОЇ МЕДИКО–САНІТАРНОЇ ДОПОМОГИ БОБРИНЕЦЬКОГО РАЙОНУ” БОБРИНЕЦЬКОЇ РАЙОННОЇ РАДИ (надалі – Підприємство) є закладом охорони здоров’я – комунальним унітарним некомерційним підприємством, що надає медичну допомогу будь-яким особам в порядку та на умовах, встановлених законодавством України та цим Статутом, а також вживає заходів із профілактики захворювань населення та підтримання громадського здоров’я.

1.3. Підприємство створене за рішенням дев’ятнадцятої сесії Бобринецької районної ради Кіровоградської області сьомого скликання від “_29_” серпня 2018 року № 314 (надалі – Засновник) відповідно до Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні” шляхом перетворення комунального лікувального закладу “Центр первинної медико-санітарної допомоги Бобринецького району” Бобринецької районної ради у комунальне некомерційне підприємство “Центр первинної медико-санітарної допомоги Бобринецького району” Бобринецької районної ради. Підприємство є правонаступником усього майна, всіх прав та обов’язків комунального лікувального закладу “Центр первинної медико-санітарної допомоги Бобринецького району” Бобринецької районної ради.

1.4. Підприємство створене на базі майна спільної власності територіальних громад сіл та міста Бобринецького району.

1.5. Засновником і Власником Підприємства є Бобринецька районна рада (надалі – Засновник).

1.6. Підприємство належить до сфери управління Бобринецької районної державної адміністрації Кіровоградської області (надалі – Орган управління).

1.7. Підприємство є підпорядкованим, підзвітним та підконтрольним Засновнику, Органу управління та департаменту охорони здоров’я Кіровоградської обласної державної адміністрації

1.8. Підприємство здійснює господарську некомерційну діяльність, спрямовану на досягнення соціальних та інших результатів без мети одержання прибутку.

1.9. Підприємство у своїй діяльності керується Конституцією України, Господарським та Цивільним Кодексами України, законами України, постановами Верховної Ради України, актами Президента України та Кабінету Міністрів України, загальнообов’язковими для всіх закладів охорони здоров’я наказами та інструкціями Міністерства охорони здоров’я України, загальнообов’язковими нормативними актами інших центральних органів виконавчої влади, відповідними рішеннями місцевих органів виконавчої влади і органів місцевого самоврядування та цим Статутом.

2. НАЙМЕНУВАННЯ ТА МІСЦЕЗНАХОДЖЕННЯ

2.1. Найменування:

2.1.1. Повне найменування Підприємства – КОМУНАЛЬНЕ НЕКОМЕРЦІЙНЕ ПІДПРИЄМСТВО “ЦЕНТР ПЕРВИННОЇ МЕДИКО-САНІТАРНОЇ ДОПОМОГИ БОБРИНЕЦЬКОГО РАЙОНУ” БОБРИНЕЦЬКОЇ РАЙОННОЇ РАДИ;

2.1.2. Скорочене найменування Підприємства: КНП “ЦПМСД Бобринецького району”.

2.2. Місцезнаходження Підприємства: провулок Василя Порика, 6, місто Бобринець, Кіровоградська область, 27200.

3. МЕТА ТА ПРЕДМЕТ ДІЯЛЬНОСТІ

3.1. Основною метою створення Підприємства є надання первинної медичної допомоги та здійснення управління медичним обслуговуванням населення, що постійно проживає (перебуває) на території Бобринецького району, а також вжиття заходів з профілактики захворювань населення та підтримки громадського здоров’я.

3.2. Відповідно до поставленої мети предметом діяльності Підприємства є:

медична практика з надання первинної та інших видів медичної допомоги населенню;

забезпечення права громадян на вільний вибір лікаря з надання первинної медичної допомоги у визначеному законодавством порядку;

організація надання первинної медичної допомоги у визначеному законодавством порядку, в тому числі надання невідкладної медичної допомоги в разі гострого розладу фізичного чи психічного здоров’я пацієнтам, які не потребують екстреної, вторинної (спеціалізованої) або третинної (високоспеціалізованої) медичної допомоги;

проведення профілактичних щеплень;

планування, організація, участь та контроль за проведенням профілактичних оглядів та диспансеризації населення, здійснення профілактичних заходів, у тому числі безперервне відстеження стану здоров’я пацієнта з метою своєчасної профілактики, діагностики та забезпечення лікування хвороб, травм, отруєнь, патологічних, фізіологічних (під час вагітності) станів;

консультації щодо профілактики, діагностики, лікування хвороб, травм, отруєнь, патологічних, фізіологічних (під час вагітності) станів, а також щодо ведення здорового способу життя;

взаємодія з суб’єктами надання вторинної (спеціалізованої) та третинної (високоспеціалізованої) медичної допомоги з метою своєчасного діагностування та забезпечення дієвого лікування хвороб, травм, отруєнь, патологічних, фізіологічних (під час вагітності) станів з урахуванням особливостей стану здоров’я пацієнта;

організація відбору та спрямування хворих на консультацію та лікування до закладів охорони здоров’я та установ, що надають вторинну (спеціалізовану) та третинну (високоспеціалізовану) медичну допомогу, а також відбору хворих на санаторно-курортне лікування та реабілітацію у визначеному законодавством порядку;

забезпечення дотримання міжнародних принципів доказової медицини та галузевих стандартів у сфері охорони здоров’я;

упровадження нових форм та методів профілактики, діагностики, лікування та реабілітації захворювань та станів;

проведення експертизи тимчасової непрацездатності та контролю за видачею листків непрацездатності;

направлення на медико-соціальну експертизу осіб зі стійкою втратою працездатності;

участь у проведенні інформаційної та освітньо-роз’яснювальної роботи серед населення щодо формування здорового способу життя;

участь у державних та регіональних програмах щодо організації пільгового забезпечення лікарськими засобами населення у визначеному законодавством порядку та відповідно до фінансового бюджетного забезпечення галузі охорони здоров’я;

участь у державних та регіональних програмах щодо скринінгових обстежень, профілактики, діагностики та лікування окремих захворювань у порядку визначеному відповідними програмами та законодавством. Участь у визначенні проблемних питань надання первинної медичної допомоги у Бобринецькому районі Кіровоградської області та шляхів їх вирішення;

надання рекомендацій органам місцевого самоврядування щодо розробки планів розвитку первинної медичної допомоги Бобринецького району Кіровоградської області;

медична практика;

визначення потреби структурних підрозділів Підприємства та населення у лікарських засобах, виробах медичного призначення, медичному обладнанні та транспортних засобах для забезпечення населення доступною, своєчасною та якісною медичною допомогою;

моніторинг забезпечення та раціональне використання лікарських засобів, виробів медичного призначення, медичного обладнання та транспортних засобів;

забезпечення підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації працівників Підприємства;

зберігання, перевезення, придбання, пересилання, відпуск, використання, знищення наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів та прекурсорів, замісників їх аналогів, отруйних та сильнодіючих речовин (засобів) згідно з вимогами чинного законодавства України;

залучення медичних працівників для надання первинної медико-санітарної допомоги, в тому числі залучення лікарів, що працюють як фізичні особи – підприємці за цивільно-правовими договорами, підтримка професійного розвитку медичних працівників для надання якісних послуг;

закупівля, зберігання та використання ресурсів, необхідних для надання медичних послуг, зокрема лікарських засобів (у т.ч. наркотичних засобів та прекурсорів), обладнання та інвентарю;

координація діяльності лікарів із надання первинної медичної допомоги з іншими суб’єктами надання медичної допомоги, зокрема закладами вторинної та третинної медичної допомоги, санаторіїв, а також з іншими службами, що опікуються добробутом населення, зокрема соціальна служба, та правоохоронними органами;

надання платних послуг із медичного обслуговування населення відповідно до чинного законодавства України;

надання елементів паліативної допомоги пацієнтам на останніх стадіях перебігу невиліковних захворювань, яка включає комплекс заходів, спрямованих на полегшення фізичних та емоційних страждань пацієнтів, моральну підтримку членів їх сімей;

надання будь-яких послуг інших суб’єктам господарювання, що надають первинну медичну  допомогу на території Бобринецького району Кіровоградської області;

організація та проведення з’їздів, конгресів, симпозіумів, науково-практичних конференцій, наукових форумів, круглих столів, семінарів тощо;

інші функції, що випливають із покладених на Підприємство завдань.

3.3. Підприємство може бути клінічною базою вищих медичних навчальних закладів усіх рівнів акредитації та закладів післядипломної освіти.

 

4. ПРАВОВИЙ СТАТУС

4.1. Підприємство є юридичною особою публічного права. Права та обов’язки юридичної особи Підприємство набуває з дня його державної реєстрації.

4.2. Підприємство користується закріпленим за ним комунальним майном, що є спільною власністю територіальних громад сіл та міста Бобринецького району на праві оперативного управління.

4.3. Підприємство здійснює некомерційну господарську діяльність, організовує свою діяльність відповідно до фінансового плану, затвердженого Засновником, самостійно організовує виробництво продукції (робіт, послуг) і реалізує її за цінами (тарифами), що визначаються в порядку, встановленому законодавством.

4.4. Збитки, завдані Підприємству внаслідок виконання рішень органів державної влади чи органів місцевого самоврядування, які було визнано судом неконституційними або недійсними, підлягають відшкодуванню зазначеними органами добровільно або за рішенням суду.

4.5. Для здійснення господарської некомерційної діяльності Підприємство залучає і використовує матеріально-технічні, фінансові, трудові та інші види ресурсів, використання яких не заборонено законодавством.

4.6. Підприємство має самостійний баланс, рахунки в Державному казначействі України, установах банків, круглу печатку зі своїм найменуванням, штампи, а також бланки з власними реквізитами.

4.7. Підприємство має право укладати угоди (договори), набувати майнових та особистих немайнових прав, нести обов’язки, бути особою, яка бере участь у справі, що розглядається в судах України, міжнародних та третейських судах.

4.8. Підприємство самостійно визначає свою організаційну структуру, встановлює чисельність і затверджує штатний розпис.

4.9. Підприємство надає медичні послуги на підставі ліцензії на медичну практику. Підприємство має право здійснювати лише ті види медичної практики, які дозволені органом ліцензування при видачі ліцензії на медичну практику.

4.10. Підприємство не може жодним чином розподіляти отримані доходи (прибутки) або їх частину серед засновників (учасників), членів Підприємства, працівників (окрім оплати їхньої праці, нарахування єдиного соціального внеску), членів органів управління та інших пов’язаних з ними осіб.

4.11. Не вважається розподілом доходів Підприємства в розумінні п. 4.10. Статуту, використання Підприємством власних доходів (прибутків) виключно для фінансування видатків на утримання такої неприбуткової організації, реалізації мети (цілей, завдань) та напрямів діяльності, визначених Статутом.

 

5. СТАТУТНИЙ КАПІТАЛ. МАЙНО ТА ФІНАНСУВАННЯ

5.1. Майно Підприємства є спільною власністю територіальних громад сіл і міста Бобринецького району і закріплюється за ним на праві оперативного управління. Майно Підприємства становлять необоротні та оборотні активи, основні засоби та грошові кошти, а також інші цінності, передані йому Засновником, вартість яких відображається у самостійному балансі Підприємства.

5.2. Підприємство не має право відчужувати або іншим способом розпоряджатись закріпленим за ним майном, що належить до основних фондів без попередньої згоди Засновника. Підприємство не має права безоплатно передавати належне йому майно третім особам (юридичним чи фізичним особам) крім випадків, прямо передбачених законодавством. Усі питання, які стосуються відмови від права на земельну ділянку, що знаходиться на балансі Підприємства або її відчуження, вирішуються виключно Засновником.

5.3. Джерелами формування майна та коштів Підприємства є:

5.3.1. Майно, передане Підприємству відповідно до рішення про його створення;

5.3.2. Джерелом коштів Підприємства є кошти, отримані в результаті його господарської діяльності при виконанні державних та місцевих програм, за рахунок державних субвенцій та коштів місцевих бюджетів, а також з інших джерел, не заборонених законодавством України;

5.3.3. Власні надходження Підприємства: кошти від здачі в оренду (зі згоди Засновника) майна, закріпленого на праві оперативного управління; кошти та інше майно, одержані від реалізації продукції (робіт, послуг);

5.3.4. Цільові кошти;

5.3.5. Кошти, отримані за договорами з центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері державних фінансових гарантій медичного обслуговування населення;

5.3.6. Кредити банків;

5.3.7. Майно, придбане у інших юридичних або фізичних осіб;

5.3.8. Майно, що надходить безоплатно або у вигляді безповоротної фінансової допомоги чи добровільних благодійних внесків, пожертвувань юридичних і фізичних осіб; надходження коштів на виконання програм соціально-економічного розвитку регіону, програм розвитку медичної галузі;

5.3.9. Майно та кошти, отримані з інших джерел, не заборонених чинним законодавством України;

5.3.10. Інші джерела, не заборонені законодавством.

5.4. Вилучення майна Підприємства може мати місце лише у випадках, передбачених чинним законодавством України.

5.5. Статутний капітал Підприємства становить: 1 000 (одна тисяча) гривень 00 копійок.

5.6. Підприємство може одержувати кредити для виконання статутних завдань під гарантію Засновника.

5.7. Підприємство має право надавати в оренду майно, закріплене за ним на праві оперативного управління, юридичними та фізичними особами відповідно до чинного законодавства України та рішень Бобринецької районної ради.

5.8. Підприємство самостійно здійснює оперативний, бухгалтерський облік, веде статистичну, бухгалтерську та медичну звітність і подає її органам, уповноваженим здійснювати контроль за відповідними напрямами діяльності Підприємства у визначеному законодавством порядку.

5.9. Власні надходження Підприємства використовуються відповідно до чинного законодавства України.

6. ПРАВА ТА ОБОВ’ЯЗКИ

6.1. Підприємство має право:

6.1.1. Звертатися у порядку, передбаченому законодавством, до центральних та місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, а також підприємств і організацій, незалежно від форм власності та підпорядкування, для отримання інформації та матеріалів, необхідних для виконання покладених на Підприємство завдань.

6.1.2. Самостійно планувати, організовувати і здійснювати свою статутну діяльність, визначати основні напрямки свого розвитку відповідно до своїх завдань і цілей, у тому числі спрямовувати отримані від господарської діяльності кошти на утримання Підприємства та його матеріально-технічне забезпечення.

6.1.3. Укладати господарські угоди з підприємствами, установами, організаціями незалежно від форм власності та підпорядкування, а також фізичними особами відповідно до законодавства. Здійснювати співробітництво з іноземними організаціями відповідно до законодавства.

6.1.4. Самостійно визначати напрямки використання грошових коштів у порядку, визначеному чинним законодавством України.

6.1.5. Здійснювати власне будівництво, реконструкцію, капітальний та поточний ремонт основних фондів у визначеному законодавством порядку.

6.1.6. Залучати підприємства, установи та організації для реалізації своїх статутних завдань у визначеному законодавством порядку.

6.1.7. Співпрацювати з іншими центрами та лікувально-профілактичними закладами вторинного та третинного рівнів, науковими установами.

6.1.8. Надавати консультативну допомогу з питань, що належать до його компетенції, спеціалістам інших закладів охорони здоров’я за їх запитом.

6.1.9. Створювати структурні підрозділи Підприємства відповідно до чинного законодавства України за погодженням із власником.

6.1.10. Здійснювати інші права, що не суперечать чинному законодавству.

 

6.2. Підприємство зобов’язане:

6.2.1.Створювати належні умови для високопродуктивної праці, забезпечує додержання законодавства про працю, правил та норм охорони праці, техніки безпеки, соціального страхування.

6.2.2. Здійснювати бухгалтерський облік, вести фінансову та статистичну звітність згідно з законодавством.

6.2.3. Керуватись у своїй діяльності Конституцією України, законами України, актами Президента України та Кабінету Міністрів України, нормативно-правовими актами Міністерства охорони здоров’я України, іншими нормативно-правовими актами та цим Статутом.

6.2.4. Планувати свою діяльність з метою реалізації єдиної комплексної політики в галузі охорони здоров’я (зі свого напрямку) в Бобринецькому районі Кіровоградської області.

6.2.5. Створювати для працівників належні і безпечні умови праці, забезпечувати додержання чинного законодавства України про працю, правил та норм охорони праці, техніки безпеки, соціального страхування.

6.2.6. Забезпечувати своєчасну сплату податкових та інших обов’язкових платежів з урахуванням своєї статутної діяльності та відповідно до чинного законодавства України.

6.2.7. Розробляти та реалізовувати кадрову політику, контролювати підвищення кваліфікації працівників.

6.2.8. Акумулювати власні надходження та витрачати їх в інтересах Підприємства відповідно до чинного законодавства України та цього Статуту.

 

7. УПРАВЛІННЯ ПІДПРИЄМСТВОМ

7.1. Уповноваженим органом управління Підприємством є Бобринецька районна державна адміністрація (Орган управління).

7.2. Поточне керівництво (оперативне управління) Підприємством здійснює керівник Підприємства – Директор, який призначається на посаду і звільняється з неї за рішенням Бобринецької районної ради відповідно до порядку, визначеного чинним законодавством та відповідним рішенням Бобринецької районної ради, та який відповідає кваліфікаційним вимогам МОЗ. Строк найму, права, обов’язки і відповідальність Директора, умови його матеріального забезпечення, інші умови найму визначаються контрактом.

Наглядова рада Підприємства (у разі її утворення) контролює та спрямовує діяльність керівника Підприємства. Порядок утворення Наглядової ради, організація діяльності та ліквідації наглядової ради та її комітетів, порядок призначення членів наглядової ради затверджується рішенням Засновника.

7.3. Засновник (Власник):

7.3.1. Затверджує Статут Підприємства та зміни до нього.

7.3.2. Призначає на посаду та звільняє з посади директора Підприємства. У разі відсутності Директора Підприємства, покладення обов’язків здійснюється на підставі розпорядження голови Бобринецької районної ради згідно з висновками постійної комісії Бобринецької районної ради.

7.3.3. Затверджує фінансовий план Підприємства та контролює його виконання.

7.3.4. Погоджує Підприємству договори про спільну діяльність, за якими використовується нерухоме майно, що перебуває в його оперативному управлінні, кредитні договори та договори застави.

7.3.5. Погоджує створення філій, представництв, відділень та інших відокремлених підрозділів Підприємства.

7.3.6. Щорічно заслуховує звіт про діяльність Підприємства за попередній рік.

7.3.7. Здійснює контроль за ефективністю використання майна, що є спільною власністю територіальних громад сіл та міста Бобринецького району Кіровоградської області та закріплене за Підприємством на праві оперативного управління.

7.3.8. Приймає рішення про реорганізацію та ліквідацію Підприємства, призначає ліквідаційну комісію, комісію з припинення, затверджує ліквідаційний баланс.

7.3.9. Може ініціювати створення наглядової ради Підприємства, яка контролює та спрямовує діяльність керівника Підприємства. Порядок утворення наглядової ради, організації діяльності та ліквідації, призначення її членів затверджується рішенням Засновника.

7.4. Орган управління:

7.4.1. Укладає з Підприємством договори про надання медичного обслуговування за рахунок коштів районного бюджету.

7.4.2. Визначає головні напрямки діяльності Підприємства, затверджує плани діяльності та звіти про його виконання.

7.4.3. Розробляє та затверджує Порядок проведення конкурсу на зайняття посади директора Підприємства за погодженням/висновком постійної комісії Бобринецької районної ради з питань діяльності ради, депутатської етики, регламенту, законності, запобігання корупції, об’єднань громадян та адміністративно-територіального устрою.

Проводить конкурс та укладає контракт з Директором на строк від одного до п’яти років в порядку визначеному чинним законодавством та здійснює контроль за його виконанням. Строк найму, права, обов’язки і відповідальність директора, умови його матеріального забезпечення, інші умови найму визначаються контрактом.

До складу конкурсної комісії повинні входити не менше 1/3 представників Засновника (Власника). Голова конкурсної комісії є представник Засновника (Власника).

7.4.4. Погоджує призначення та звільнення з посади заступників директора Підприємства.

7.4.5. Погоджує відпустку директора, закордонні відрядження та відрядження в межах України.

7.5. Директор Підприємства:

7.5.1. Діє без довіреності від імені Підприємства, представляє його інтереси в органах державної влади і органах місцевого самоврядування, інших органах, у відносинах з іншими юридичними та фізичними особами, підписує від його імені документи та видає довіреності і делегує право підпису документів іншим посадовим особам Підприємства, укладає договори, відкриває в органах Державної казначейської служби України та установах банків поточні та інші рахунки.

7.5.2. Самостійно вирішує питання діяльності Підприємства за винятком тих, що віднесені законодавством та цим Статутом до компетенції Засновника та органу управління.

7.5.3. Організовує роботу Підприємства щодо надання населенню медичної допомоги згідно з вимогами нормативно-правових актів.

7.5.4. Несе відповідальність за формування та виконання фінансового плану і плану розвитку Підприємства, результати його господарської діяльності, виконання показників ефективності діяльності Підприємства, якість послуг, що надаються Підприємством, використання наданого на праві оперативного управління Підприємству майна спільної власності територіальних громад сіл та міста Бобринецького району Кіровоградської області і доходу згідно з вимогами законодавства, цього Статуту та укладених Підприємством договорів.

7.5.5. Користується правом розпорядження майном та коштами Підприємства відповідно до законодавства та цього Статуту. Забезпечує ефективне використання і збереження закріпленого за Підприємством на праві оперативного управління майна.

7.5.6. У межах своєї компетенції видає накази та інші акти, дає вказівки, обов’язкові для всіх підрозділів та працівників Підприємства.

7.5.7. Забезпечує контроль за веденням та зберіганням медичної та іншої документації.

7.5.8. У строки і в порядку, встановленому законодавством, повідомляє відповідні органи про будь-які зміни в даних про Підприємство, внесення яких до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань є обов’язковим.

7.5.9. Подає в установленому порядку органу управління квартальну, річну, фінансову та іншу звітність Підприємства, зокрема щорічно до 01 лютого надає Органу управління бухгалтерську та статистичну звітність, інформацію про рух основних засобів, за запитом Засновника надає звіт про оренду майна, а також інформацію про наявність вільних площ, придатних для надання в оренду.

7.5.10. Приймає рішення про прийняття на роботу, звільнення з роботи працівників Підприємства, а також інші, передбачені законодавством про працю рішення в сфері трудових відносин, укладає трудові договори з працівниками Підприємства. Забезпечує раціональний добір кадрів, дотримання працівниками правил внутрішнього трудового розпорядку. Створює умови підвищення фахового і кваліфікаційного рівня працівників згідно із затвердженим в установленому порядку штатним розписом.

7.5.11. Забезпечує проведення колективних переговорів, укладення колективного договору в порядку, визначеному законодавством України.

7.5.12. Призначає на посаду та звільняє з посади своїх заступників і головного бухгалтера Підприємства за погодженням з органом управління. Призначає на посади та звільняє керівників структурних підрозділів, інших працівників.

7.5.13. Забезпечує дотримання на Підприємстві вимог законодавства про охорону праці, санітарно-гігієнічних та протипожежних норм і правил, створення належних умов праці.

7.5.14. Вживає заходів до своєчасної та в повному обсязі виплати заробітної плати, а також передбачених законодавством податків, зборів та інших обов’язкових платежів.

7.5.15. Несе відповідальність за збитки, завдані Підприємству з вини Директора Підприємства в порядку, визначеному законодавством.

7.5.16. Затверджує положення про структурні підрозділи Підприємства, інші положення та порядки, що мають системний характер, зокрема:

положення про преміювання працівників за підсумками роботи Підприємства;

порядок надходження і використання коштів, отриманих як благодійні внески, гранти та дарунки;

порядок приймання, зберігання, відпуску та обліку лікарських засобів та медичних виробів.

7.5.17. За погодженням із Засновником та відповідно до вимог законодавства має право укладати договори оренди майна.

7.5.18. Вирішує інші питання, віднесені до компетенції Директора Підприємства згідно із законодавством, цим Статутом, контрактом між Органом управління і Директором Підприємства.

7.6. Директор Підприємства та головний бухгалтер несуть персональну відповідальність за додержання порядку ведення і достовірність обліку та статистичної звітності у встановленому законодавством порядку.

7.7. У разі відсутності Директора Підприємства або неможливості виконувати свої обов’язки з інших причин, обов’язки виконує заступник Директора чи інша особа згідно з функціональними (посадовими) обов’язками.

7.8. З метою здійснення ефективного громадського контролю за діяльністю Підприємства та реального забезпечення права жителів району на участь в управлінні об’єктами спільної власності територіальних громад сіл та міста району на Підприємстві створюється Спостережна рада, яка є ініціативним і дорадчим органом Засновника та дорадчим органом керівника Підприємства. Порядок створення, склад та строк повноважень такої ради визначається в порядку, передбаченому цим Статутом та чинним законодавством України.

7.8.1. Члени Спостережної ради здійснюють свою діяльність на громадських засадах без відриву від основної роботи чи заняття.

7.8.2. Метою діяльності Спостережної ради є покращення якості та доступності медичної допомоги та медичних послуг пацієнтам, дотримання прав та забезпечення безпеки пацієнтів, додержання вимог законодавства при здійснені ЗОЗ медичного обслуговування населення, сприяння ефективному управлінню і розвитку Підприємства та покращенню його матеріально-технічної бази. Задля досягнення поставленої мети Спостережна рада має право витребувати для ознайомлення від Керівника Підприємства та інших органів управління будь-які фінансові документи Підприємства, а також інші документи, що пов’язані з обігом та ефективністю використання активів Підприємства, порядком та рівнем якості медичних послуг, що надаються Підприємством.

7.8.3. Основними завданнями Спостережної ради є:

сприяння ефективній діяльності Підприємства шляхом участі у визначенні напрямків його розвитку та підготовці пропозицій з удосконалення діяльності;

участь у плануванні та здійсненні заходів щодо залучення додаткових ресурсів на цільові потреби Підприємства та пацієнтів;

здійснення громадського моніторингу використання коштів, що надійшли у вигляді благодійної допомоги та з інших джерел, передбачених Статутом, антикорупційний контроль;

надання потенційним благодійникам (інвесторам) мотивованої інформації (рекомендацій) щодо закупівлі медичних виробів, лікарських засобів тощо;

установлення та підтримка взаємодії Підприємства із відповідними структурами, в тому числі закордонними, сприяння в організації заходів з обміну досвідом;

інформування громадськості про діяльність Підприємства та Спостережної ради;

представництво інтересів та захист прав пацієнтів, медичних працівників Підприємства та територіальної громади;

здійснення поточного моніторингу додержання Підприємством законодавства про здійснення публічних закупівель;

надання Бобринецькій районній раді та органу управління Підприємством рекомендацій щодо застосування заходів заохочення чи стягнення по відношенню до працівників Підприємства;

підготовка звернень до правоохоронних та контролюючих органів у разі виявлення в діях працівників Підприємства (чи інших осіб) ознак протиправних діянь;

інші завдання, пов’язані з розвитком громадянського суспільства, забезпеченням дотримання прав на охорону здоров’я та розвитком галузі охорони здоров’я,

що мають важливе суспільне значення.

7.8.4. Спостережна рада складається з 5 осіб.

7.8.5. Спостережна рада формується та її склад затверджується рішенням Засновника (Власника), при цьому до її складу входять:

1 уповноважена особа від Засновника (Власника), яка призначається його рішенням. Така особа не обов’язково має бути депутатом районної ради;

2 особи з числа представників громадськості та громадських об’єднань, діяльність яких спрямована на захист прав у сфері охорони здоров’я, та організацій, що здійснюють професійне самоврядування у сфері охорони здоров’я, які обираються до складу Спостережної ради за рішенням Засновника (Власника) на умовах конкурсу (умови та порядок проведення конкурсу визначається Засновником (Власником);

2 особи з числа працівників Підприємства, які обираються на загальних зборах трудового колективу простою більшістю.

7.8.6. Строк повноважень Спостережної ради складає 5 років з правом необмеженого повторного переобрання членом такої Ради.

7.8.7. Спостережна рада самостійно визначає та затверджує порядок своєї роботи.

7.8.8. Членом Спостережної ради не може бути особа, яка не має повної цивільної дієздатності, а також має судимість за вчинення умисних злочинів чи протягом останніх 5 років перед призначенням притягалася до відповідальності за вчинення корупційних правопорушень.

7.8.9. Голова та Секретар Спостережної ради обираються зі складу членів цієї Ради на першому її засіданні на строк її повноважень. Головою Спостережної ради не може бути особа, яка є штатним працівником Підприємства. Перший склад Спостережної ради має бути сформований не пізніше ніж через 6 місяців з дня державної реєстрації Підприємства.

7.8.10. Член Спостережної ради може бути виключений з її складу за рішенням такої Ради у разі:

порушення Конституції та законів України, що підтверджується відповідним судовим рішенням;

притягнення до відповідальності за вчинення корупційного правопорушення;

притягнення до кримінальної відповідальності за вчинення умисного злочину;

порушення норм етики та моралі, що унеможливлює виконання функцій члена Спостережної ради;

систематична (2 і більше разів) без поважних причин відсутність на засіданнях Спостережної ради;

систематичне недбале ставлення до виконання своїх обов’язків;

з власної ініціативи.

7.8.11. У разі припинення повноважень членом Спостережної ради, заміщення відбувається на підставі відповідного рішення Засновника (Власника) в порядку, визначеному п. 7.8.5., особою з представників суб’єкта (Засновник, громадські об’єднання або трудовий колектив Підприємства), попередній представник якого припиняє свої повноваження.

7.8.12.Прийняття нових членів Спостережної ради здійснюється за квотою представництва та у порядку, визначеному цим Статутом.

7.8.13. Засідання Спостережної ради відбувається за необхідністю, але не рідше одного разу на квартал. Позачергове засідання може бути скликане з ініціативи Голови Спостережної ради, керівника Підприємства або не менше 2 членів цієї Ради.

7.8.14. Засідання Спостережної ради є повноважним, якщо на ньому присутні не менше 3 членів Ради.

7.8.15. Рішення Спостережної ради вважається прийнятим, якщо його підтримало не менше 3 членів Ради, крім випадку про виключення члена Ради – у такому разі рішення Ради вважається прийнятим, якщо за нього проголосували 4 члени Ради (член Ради, щодо якого приймається рішення про виключення, не бере участі у голосуванні).

7.8.16. Рішення Спостережної ради оформлюється протоколом. Члени, які не згодні з рішенням, можуть висловити окрему думку, яка вноситься до протоколу. Протокол засідання Ради складається не пізніше 5 (п’яти) робочих днів після проведення засідання. Протокол засідання підписують Голова та Секретар зборів Ради у двох примірниках.

У протоколі має бути зазначено:

дата, місце та час проведення засідання;

прізвище, ім’я, по-батькові присутніх членів;

питання, винесені на голосування і підсумки голосування з цих питань;

зміст рішень, що ухвалені Спостережною радою, з обов’язковим зазначенням прізвищ відповідальних осіб та термінів їх виконання.

7.8.17. Спостережна рада, у разі необхідності, інформує за підписом Голови Спостережної ради органи державної влади та органи місцевого самоврядування, громадські та міжнародні організації, засоби масової інформації, а також інші медичні установи та громадян про прийняті на її засіданнях рішення.

7.9. При Підприємстві можуть також утворюватися опікунські ради, до складу яких (за їхньою згодою) можуть включатися благодійники, представники громадськості та громадських об’єднань, благодійних, релігійних організацій, органів місцевого самоврядування, засобів масової інформації, волонтери та інші. Рішення про створення опікунської ради та положення про неї затверджуються наказом керівника Підприємства або уповноваженого органу.

 

8. ОРГАНІЗАЦІЙНА СТРУКТУРА ПІДПРИЄМСТВА

8.1. Структура Підприємства включає:

8.1.1. Адміністративно-управлінський відділ.

8.1.2. Допоміжні підрозділи, у тому числі господарчі.

8.1.3. Лікувально-профілактичні підрозділи (амбулаторії, пункти здоров’я, які включають фельдшерсько-акушерські пункти, фельдшерські пункти) серед яких:

Амбулаторія загальної практики – сімейної медицини м. Бобринець (Ц):

-         Тарасівський  ПЗ

-         Червонопільський ФП

-         Богданівський  ФП

-         Червонодолинський ФП

-         Дібрівський ФП

-         Марянівський ФП

-         Грузький ФП

-         Мирненський ФП

-         Чарівнянський ПЗ

-         Олексіївський ПЗ

-         Солонцюватський ФП

-         Сугокліївський ПЗ

-         Верхньоінгульський ПЗ

-         Златопільський ФП

-         Полум’янський ФП

Амбулаторія загальної практики – сімейної медицини с. Витязівка  (АГ):

-        Благодатненський ПЗ

-        Федіївський ПЗ

-        Червонозорівський ФП

-        Павлогірківський ФП

-        Бобринківський ФП

-        Зорянський ФП

Амбулаторія загальної практики – сімейної медицини с. Кетрисанівка  (АГ):

-         Веселівський ПЗ

-         Костомарівський ПЗ

-         Новомиколаївський ФП

-         Березівський ФП

-         Василівський ФП

 

Амбулаторія загальної практики – сімейної медицини с. Рощахівка  (АМ):

-        Миколо – Бабанський ПЗ

-        Новоградівський ПЗ

-        Буховецький ФП

-        Апрелівський ФП

-        Сорочанівський ФП

 

8.2. Структура Підприємства, порядок внутрішньої організації та сфери діяльності структурних підрозділів Підприємства затверджуються Директором Підприємства.

8.3. Функціональні обов’язки та посадові інструкції працівників Підприємства затверджуються його Директором.

8.4. Штатну чисельність Підприємства Директор визначає на власний розсуд на підставі фінансового плану Підприємства, погодженого в установленому законодавством та цим Статутом порядку з урахуванням необхідності створення відповідних умов для забезпечення належної доступності та якості медичної допомоги.

 

9. ПОВНОВАЖЕННЯ ТРУДОВОГО КОЛЕКТИВУ

9.1. Працівники Підприємства мають право брати участь в управлінні Підприємством через загальні збори трудового колективу, професійні спілки, які діють у трудовому колективі, Спостережну раду, інші органи, уповноважені трудовим колективом на представництво, вносити пропозиції щодо поліпшення роботи Підприємства, а також з питань соціально-культурного і побутового обслуговування.

Представники первинної профспілкової організації, представляють інтереси працівників в органах управління Підприємства відповідно до законодавства.

Підприємство зобов’язане створювати умови, які б забезпечували участь працівників у його управлінні.

9.2. Трудовий колектив Підприємства складається з усіх працівників, які своєю працею беруть участь у його діяльності на основі трудового договору (контракту, угоди) або інших форм, що регулюють трудові відносини працівника з Підприємством.

9.3. До складу органів, через які трудовий колектив реалізує своє право на участь в управлінні Підприємством, не може обиратися Директор Підприємства. Повноваження цих органів визначаються законодавством.

9.4. Виробничі, трудові та соціальні відносини трудового колективу з адміністрацією Підприємства регулюються колективним договором.

9.5. Право укладання колективного договору надається Директору Підприємства, а від імені трудового колективу – уповноваженому ним органу. Сторони колективного договору звітують на загальних зборах колективу не менш ніж один раз на рік.

9.6. Питання щодо поліпшення умов праці, життя і здоров’я, гарантії обов’язкового медичного страхування працівників Підприємства та їх сімей, а також інші питання соціального розвитку вирішуються трудовим колективом відповідно до законодавства, цього Статуту та колективного договору.

9.7. Джерелом коштів на оплату праці працівників Підприємства є кошти, отримані в результаті його господарської некомерційної діяльності. Форми і системи оплати праці, норми праці, розцінки, тарифні ставки, схеми посадових окладів, умови запровадження та розміри надбавок, доплат, премій, винагород та інших заохочувальних, компенсаційних і гарантійних виплат встановлюються у колективному договорі з дотриманням норм і гарантій, передбачених законодавством, Генеральною та Галузевою угодами. Мінімальна заробітна плата працівників не може бути нижчою від встановленого законодавством мінімального розміру заробітної плати. Умови оплати праці та матеріального забезпечення Директора Підприємства визначаються контрактом, укладеним із органом управління.

9.8. Оплата праці працівників Підприємства здійснюється у першочерговому порядку. Усі інші платежі здійснюються Підприємством після виконання зобов’язань щодо оплати праці.

9.9. Працівники Підприємства проводять свою діяльність відповідно до Статуту, колективного договору та посадових інструкцій згідно з законодавством.

 

10. КОНТРОЛЬ ТА ПЕРЕВІРКА ДІЯЛЬНОСТІ

10.1. Підприємство самостійно здійснює оперативний та бухгалтерський облік результатів своєї діяльності та веде обробку та облік персональних даних працівників, а також веде юридичну, фінансову та кадрову звітність. Порядок ведення бухгалтерського обліку та обліку персональних даних, статистичної, фінансової та кадрової звітності визначається чинним законодавством України.

10.2. Підприємство несе відповідальність за своєчасне i достовірне подання передбачених форм звітності відповідним органам.

10.3. Контроль за фінансово-господарською діяльністю Підприємства здійснюють відповідні державні органи в межах їх повноважень та встановленого чинним законодавством України порядку.

10.4. Засновник має право здійснювати контроль фінансово-господарської діяльності Підприємства та контроль за якістю i обсягом надання медичної допомоги. Підприємство подає Засновнику, за його вимогою, бухгалтерський звіт та іншу документацію, яка стосується фінансово-господарської, кадрової, медичної діяльності.

10.5. Контроль якості надання медичної допомоги хворим на Підприємстві здійснюється шляхом експертизи відповідності якості наданої медичної допомоги міжнародним принципам доказової медицини, вимогам галузевим стандартам в сфері охорони здоров’я та законодавству.

 

11. ПРИПИНЕННЯ ДІЯЛЬНОСТІ

11.1. Припинення діяльності Підприємства здійснюється шляхом його реорганізації (злиття, приєднання, поділу, перетворення) або ліквідації – за рішенням Засновника, а у випадках, передбачених законодавством України, – за рішенням суду або відповідних органів державної влади.

11.2. У разі припинення Підприємства (ліквідації, злиття, поділу, приєднання або перетворення) усі активи Підприємства передаються одній або кільком неприбутковим організаціям відповідного виду або зараховується до доходу бюджету згідно законодавства.

11.3. Ліквідація Підприємства здійснюється ліквідаційною комісією, яка утворюється Засновником або за рішенням суду.

11.4. Порядок і строки проведення ліквідації, а також строк для пред’явлення вимог кредиторами, що не може бути меншим ніж два місяці з дня опублікування рішення про ліквідацію, визначаються органом, який прийняв рішення про ліквідацію.

11.5. Ліквідаційна комісія розміщує у друкованих засобах масової інформації повідомлення про припинення юридичної особи та про порядок і строк заявлення кредиторами вимог до неї, а наявних (відомих) кредиторів повідомляє особисто в письмовій формі у визначені законодавством строки. Одночасно ліквідаційна комісія вживає усіх необхідних заходів зі стягнення дебіторської заборгованості Підприємства.

11.6. З моменту призначення ліквідаційної комісії до неї переходять повноваження з управління Підприємством. Ліквідаційна комісія складає ліквідаційний баланс та подає його органу, який призначив ліквідаційну комісію. Достовірність та повнота ліквідаційного балансу повинні бути перевірені в установленому законодавством порядку. Ліквідаційна комісія виступає в суді від імені Підприємства, що ліквідується.

11.7. Черговість та порядок задоволення вимог кредиторів визначаються відповідно до законодавства.

11.8. Працівникам Підприємства, які звільняються у зв’язку з його реорганізацією чи ліквідацією, гарантується дотримання їх прав та інтересів відповідно до законодавства про працю.

11.9. Підприємство є таким, що припинило свою діяльність, із дати внесення до Єдиного державного реєстру запису про державну реєстрацію припинення юридичної особи.

11.10. Все, що не передбачено цим Статутом, регулюється законодавством України.

 

12. ПОРЯДОК ВНЕСЕННЯ ЗМІН ДО СТАТУТУ ПІДПРИЄМСТВА

12.1. Зміни до цього Статуту вносяться за рішенням Засновника, шляхом викладення Статуту у новій редакції.

12.2. Зміни до цього Статуту підлягають обов’язковій державній реєстрації у порядку, встановленому законодавством України.

__________________________________

 

 

ІНФОРМАЦІЯ про бюджет за бюджетними програмами з деталізацією за кодами економічної класифікації видатків бюджету або класифікації кредитування бюджету Бобринецької районної ради за 2018 рік

ІНФОРМАЦІЯ про виконання результативних показників, що характеризують виконання бюджетної програми Бобринецької районної ради за 2018 рік (0110150)

ІНФОРМАЦІЯ про бюджет за бюджетними програмами з деталізацією за кодами економічної класифікації видатків бюджету або класифікації кредитування бюджету Бобринецької районної ради за 2017 рік

ІНФОРМАЦІЯ про виконання результативних показників, що характеризують виконання бюджетної програми Бобринецької районної ради за 2017 рік (код 0110170)

ІНФОРМАЦІЯ про виконання результативних показників, що характеризують виконання бюджетної програми Бобринецької районної ради за 2017 рік (0118600)

Дочірні категорії

До уваги громадян