Опубліковано Четвер, 20 грудня 2018 14:37

 

БОБРИНЕЦЬКА РАЙОННА РАДА

КІРОВОГРАДСЬКОЇ ОБЛАСТІ

РОЗПОРЯДЖЕННЯ

ГОЛОВИ РАЙОННОЇ РАДИ

від “14” грудня 2018 року                                                                  №4-аг

м.Бобринець

 

Про проведення інвентаризації

 

Відповідно до статті 55 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» від 21 травня 1997 року №280/97-ВР, статті 10 Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні» від 16 липня 1999 року №996-ХІV, наказу Міністерства фінансів України від 02 вересня 2014 року №879 «Про затвердження Положення про інвентаризацію активів та зобов’язань», наказу Міністерства фінансів України від 17 червня 2015 року №572 «Про затвердження типових форм для відображення бюджетними установами результатів інвентаризації», з метою забезпечення достовірності бухгалтерського обліку шляхом їх зіставлення з фактичною наявністю майна перед складанням бухгалтерської звітності:

  1. Провести інвентаризацію матеріальних цінностей, що перебувають на балансі районної ради, станом на 01 грудня 2018 року:

-                основних засобів;

-                інших необоротних матеріальних активів;

-                матеріалів;

-                малоцінних та швидкозношуваних предметів;

-                запасів;

-                орендованих матеріальних цінностей, які перебувають у користуванні районної ради та на позабалансовому обліку, у період з 14 грудня 2018 року по 21 грудня 2018 року.

2. Для проведення річної інвентаризації створити комісію у складі:

Голова комісії:

Іванова Надія Вікторівна – керуючий справами виконавчого апарату

Члени комісії:

Гончаренко Любов Василівна - начальник організаційного відділу;

Денисова Наталія Олександрівна – головний бухгалтер;

Соловйова Олена Миколаївна – секретар керівника.

3.   Інвентаризацію проводити в присутності матеріально – відповідальних осіб:

Красуцької Любові Андріївни – прибиральника службових приміщень;

Шевченка Анатолія Миколайовича – водія.

4.  Комісії з інвентаризації подати матеріали інвентаризації на затвердження голові районної ради у 5-ти денний термін після закінчення роботи.

5.  Контроль за виконанням даного розпорядження залишаю за собою.

 

 

Голова районної ради                                                          О.ГАДЕМСЬКА

 

З розпорядженням ознайомлені:

____________ Н.В.Іванова;

____________ Л.В.Гончаренко;

____________ Н.О.Денисова;

____________ О.М.Соловйова.