Оприлюднено 05 березня 2018 року

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
01.12.2010 №1489
Додаток 2

 

ІНФОРМАЦІЯ

про виконання результативних показників, що характеризують виконання бюджетної програми

Бобринецької районної ради

(найменування головного розпорядника коштів районного бюджету)

за 2017 рік

 

 

0118600 Інші видатки

(Код програмної класифікації видатків та кредитування бюджету)                                                                                    (назва бюджетної програми)

 

№ з/п
Показники
Одиниця виміру
Джерело інформації
Затверджено паспортом бюджетної програми на
звітний період
Виконано за звітний період
Відхилення
Загальний
фонд
Спеціальний фонд
Разом
Загальний
фонд
Спеціальний
фонд
Разом
Загальний фонд
Спеціальний
фонд
Разом
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
1
Затрат
Обсяг фінансування
грн.
кошторис
2 000,00
0,00
2 000,00
2 000,00
0,00
2 000,00
0,00
0,00
0,00
2
Продукту
Проведення урочистих заходів
од.
Розрахункова величина
50,0
0,0
50,0
48,0
0,0
48,0
-2,0
0,0
-2,0
Навчання та підвищення рівня освітньої кваліфікації посадових осіб місцевого самоврядування, проведення семінарів
од.
Розрахункова величина
12,0
0,0
12,0
21,0
0,0
21,0
+9,0
0,0
+9,0
Вступ, членство та діяльність районної ради в громадських організаціях, асоціаціях, конгресах та інших добровільних об’єднаннях органів місцевого самоврядування
од.
Укладені договора, угоди
1,0
0,0
1,0
1,0
0,0
1,0
0,0
0,0
0,0
3
Ефективності
Кількість проведених урочистих заходів в середньому на місяць
од.
Розрахункова величина
4,0
0,0
4,0
4,0
0,0
4,0
0,0
0,0
0,0
Кількість проведених семінарів в середньому на місяць
од.
Розрахункова величина
1,0
0,0
1,0
0,3
0,0
0,3
-0,7
0,0
-0,7
4
Якості
Відсоток вчасно проведених заходів
відс.
Розрахункова величина
100,0
0,0
100,0
100,0
0,0
100,0
0,0
0,0
0,0
Головний бухгалтер                                        Н.О.Денисова

До уваги громадян