Оприлюднено 21 лютого 2019 року

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
01.12.2010 №1489
Додаток 2

 

ІНФОРМАЦІЯ

про виконання результативних показників, що характеризують виконання бюджетної програми

Бобринецької районної ради

(найменування головного розпорядника коштів районного бюджету)

за 2018 рік

 

 

0110150 Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне

забезпечення діяльності обласної ради, районної ради,

районної у місті ради (у разі її створення), міської, селищної, сільської рад

(назва бюджетної програми)

 

№ з/п
Показники
Одиниця виміру
Джерело інформації
Затверджено паспортом бюджетної програми на
звітний період
Виконано за звітний період
Відхилення
Загальний
фонд
Спеціальний фонд
Разом
Загальний
фонд
Спеціальний
фонд
Разом
Загальний фонд
Спеціальний
фонд
Разом
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
1
Затрат
1.1
Кількість штатних одиниць
од.
Штатний розпис
12,0
0,0
12,0
10,0
0,0
10,0
-2,0
0,0
-2,0
2
Продукту
2.1
Кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг, рішень обласної ради, депутатських запитів, постанов та ухвал суду
од.
Книга обліку вхідної документації
610,0
0,0
610,0
866,0
0,0
866,0
+256,0
0,0
+256,0
2.2
Кількість прийнятих рішень районної ради
од.
Реєстраційний журнал рішень районної ради
71,0
0,0
71,0
66,0
0,0
66,0
-5,0
0,0
-5,0
2.3
Кількість прийнятих нормативно-правових актів
од.
Журнал реєстрації розпоряджень голови
160,0
0,0
160,0
109,0
0,0
109,0
-51,0
0,0
-51,0
3
Ефективності
3.1
Кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг, рішень обласної ради, депутатських запитів, постанов та ухвал суду на одного на одного працівника
од.
Книга обліку вихідної документації
51,0
0,0
51,0
64,0
0,0
64,0
+13,0
0,0
+13,0
3.2
Кількість прийнятих рішень районної ради на одного працівника
од.
Журнал реєстрації розпоряджень голови
6,0
0,0
6,0
7,0
0,0
7,0
+1,0
0,0
+1,0
3.3
Кількість прийнятих нормативно-правових актів на одного працівника
од.
Розрахункова величина
13,0
0,0
13,0
11,0
0,0
11,0
-2,0
0,0
-2,0
3.4
Витрати на утримання однієї штатної одиниці
тис.грн.
Розрахункова величина
136,55
0,0
136,55
163,86
0,0
163,86
+27,31
0,0
+27,31
4
Якості
4.1
Відсоток вчасно виконаних листів, звернень, заяв, скарг у їх загальній кількості
відс.
Розрахункова величина
100,0
0,0
100,0
100,0
0,0
100,0
0,0
0,0
0,0

 

 

Головний бухгалтер                             Н.О.Денисова