Оприлюднено 21 лютого 2019 року
ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
01.12.2010 № 1489
Додаток 1
ІНФОРМАЦІЯ
про бюджет за бюджетними програмами з деталізацією за кодами
економічної класифікації  видатків бюджету або класифікації кредитування бюджету
Бобринецька районна рада
(найменування головного розпорядника коштів )
за 2018 рік
(грн.)
Код програмної класифікації
видатків та кредитування
бюджету/код економічної
класифікації видатків та
кредитування бюджету
Код функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету
Найменування згідно з  програмною класифікацією видатків та кредитування бюджету
Загальний фонд
Спреціальний фонд
Разом
план                на 2018 рік з урахуванням внесених               змін
касове виконання на 2018 рік
план                на 2018 рік з урахуванням внесених               змін
касове виконання на 2018 рік
план                на 2018 рік з урахуванням внесених               змін
касове виконання на 2018 рік
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Видатки всього за головним розпорядником коштів районного бюджету
1638600,00
1638563,69
0,00
0,00
1638600,00
1638563,69
в т.ч. за бюджетними програмами
0110150
“Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності обласної ради, районної ради, районної у місті ради (у разі її створення), міської, селищної, сільської рад”
1638600,00
1638563,69
0,00
0,00
1638600,00
1638563,69
2110
1144755,00
1144754,81
0,00
0,00
1144755,00
1144754,81
2120
254303,00
254288,63
0,00
0,00
254303,00
254288,63
2210
44217,00
44216,40
0,00
0,00
44217,00
44216,40
2240
74102,00
74100,84
0,00
0,00
74102,00
74100,84
2250
4398,00
4397,10
0,00
0,00
4398,00
4397,10
2271
80875,00
80875,00
0,00
0,00
80875,00
80875,00
2272
1860,00
1860,00
0,00
0,00
1860,00
1860,00
2273
14235,00
14235,00
0,00
0,00
14235,00
14235,00
2800
19855,00
19835,91
0,00
0,00
19855,00
19835,91
Разом:
1638600,00
1638563,69
0,00
0,00
1638600,00
1638563,69
Головний бухгалтер
Денисова Н.О.

До уваги громадян