Опубліковано Вівторок, 02 квітня 2019 13:39

 

БОБРИНЕЦЬКА РАЙОННА РАДА

КІРОВОГРАДСЬКОЇ ОБЛАСТІ

РОЗПОРЯДЖЕННЯ

ГОЛОВИ РАЙОННОЇ РАДИ

 

від “_01_”_квітня_ 2019 року                                                          №_15-гр_

м.Бобринець

 

Про затвердження

протоколу конкурсної комісії

 

Відповідно до статті 60 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, Закону України “Про оренду державного та комунального майна”, зі змінами, Порядку проведення конкурсу на право оренди нерухомого майна спільної власності територіальних громад сіл та міста Бобринецького району, затвердженого рішенням вісімнадцятої сесії Бобринецької районної ради від 22 червня 2018 року № 307:

 

 

1. Затвердити протокол засідання конкурсної комісії з передачі в оренду майна спільної власності територіальних громад сіл та міста району від 28 березня 2019 року №2 (додається).

2. Виконавчому апарату районної ради підготувати проект договору про передачу в оренду комплексу будівель, що знаходиться за адресою м.Бобринець, вул. Соборна (Луначарського), 78, Кіровоградської області Сільськогосподарському обслуговуючому кооперативу “Зерно-Бунк”, відповідно до рекомендацій конкурсної комісії з передачі в оренду майна спільної власності територіальних громад сіл та міста району.

3. Контроль за виконанням даного розпорядження залишаю за собою.

 

 

 

Голова районної ради                                                  О.ГАДЕМСЬКА

Затверджено

Розпорядження голови

Бобринецької районної ради

від 1 квітня 2019 року №15-гр

П Р О Т О К О Л №2

Засідання конкурсної комісії з передачі в оренду майна спільної власності територіальних громад сіл та міста району

 

від 28 березня 2019 року                                                                      м.Бобринець

час проведення: 10.00

місце проведення: мала зала Бобринецької районної ради

Присутні:

Голова комісії:

Олексієнко Людмила Йосипівна – голова конкурсної комісії

Члени комісії:

Нестеренко Людмила Миколаївна – начальник фінансового управління Бобринецької районної державної адміністрації;

Рибачук Надія Володимирівна – депутат Бобринецької районної ради;

Сорочан Наталія Анатоліївна – завідувач сектору виконавчого апарату Бобринецької районної ради;

Цесарський Анатолій Юрійович – депутат Бобринецької районної ради.

Присутні: 5

Відсутні: -

 

Запрошені:

Німенко С.І.  – керівник СОК «Зерно-Бунк»

 

Веде засідання: Олексієнко Людмила Йосипівна – голова конкурсної комісії.

 

СЛУХАЛИ: Олексієнко Л.Й., голову конкурсної комісії - про розгляд заяв, поданих для участі у конкурсі на право оренди комплексу будівель, що знаходиться за адресою м. Бобринець, вул. Соборна (Луначарського), 78, Кіровоградської області

ВИСТУПИЛИ:

Сорочан Н.А. - завідувач сектору виконавчого апарату Бобринецької районної ради, повідомивши, що до районної ради надійшла лише одна заява з пакетом документів «На конкурс» від СОК «Зерно-Бунк».

 

В обговоренні взяли участь:

Нестеренко Л.М., Цесарський А.Ю.

СЛУХАЛИ: Олексієнко Л.Й., голову конкурсної комісіїз інформацією про те, що відповідно до пункту 11 Порядку проведення конкурсу на право оренди нерухомого майна спільної власності територіальних громад сіл та міста Бобринецького району, затвердженого рішенням Бобринецької районної ради 22 червня 2018 року №307 у разі надходження однієї пропозиції конкурс не проводиться і комісія приймає протокольне рішення про розгляд орендодавцем питання щодо укладення договору оренди відповідно до вимог законодавства з єдиним заявником. 

 

ВИСТУПИЛИ:

Рибачук Н.В., депутат Бобринецької районної ради - з пропозицією розглянути пакет документів, поданих до районної ради СОК «Зерно-Бунк».

 

Олексієнко Л.Й., голова конкурсної комісії – поставила на голосування відповідну пропозицію.

Результати голосування:

ЗА  05

Проти  00

Утримались 00

Не голосували 00

Всього проголосувало: 05

ПРИЙНЯТО.

 

ВИСТУПИЛИ:

Нестеренко Л.М, начальник фінансового управління Бобринецької районної державної адміністраціїпро те, що пакет документів СОК «Зерно-Бунк» відповідає вимогам, опублікованим в оголошенні про проведення конкурсу на право оренди комплексу будівель, що знаходиться за адресою м. Бобринець, вул. Соборна (Луначарського), 78, Кіровоградської області у районній газеті «Честь Хлібороба» від 12 березня 2019 року №18.

 

Олексієнко Л.Й., голова конкурсної комісії – звернулася до керівника СОК «Зерно-Бунк» Сергія Івановича Німенка з метою озвучення пропозиції від зазначеного підприємства на оренду комплексу будівель, що знаходиться за адресою м. Бобринець, вул. Соборна (Луначарського), 78, Кіровоградської області.

 

Німенко С.І.: озвучив пропозицію сплати за перший/базовий місяць оренди 18250,0 грн. (без ПДВ)

 

 

В обговоренні взяли участь:

Нестеренко Л.М., Рибачук Н.В., Олексієнко Л.Й., Цесарський А.Ю.

ВИСТУПИЛИ:

Олексієнко Л.Й., голову конкурсної комісії - з пропозицією рекомендувати  Бобринецькій районній раді укласти договір оренди з єдиним заявником СОК «Зерно-Бунк», відповідно до вимог чинного законодавства, враховуючи умови конкурсу, визначені комісією.

Олексієнко Л.Й., голова конкурсної комісії – поставила на голосування відповідну пропозицію.

Результати голосування:

ЗА  05

Проти  00

Утримались 00

Не голосували 00

Всього проголосувало: 05

ПРИЙНЯТО.

 

 

Підписи:

 

Голова комісії:                                         Л.Олексієнко

 

Члени комісії:

 

Л.Нестеренко

 

Н.Сорочан

 

Н.Рибачук

 

А.Цесарський