БОБРИНЕЦЬКА РАЙОННА РАДА

КІРОВОГРАДСЬКОЇ ОБЛАСТІ

ДВАДЦЯТЬ ДРУГА СЕСІЯ

СЬОМОГО СКЛИКАННЯ

Р І Ш Е Н Н Я

від 22 березня 2019 року                                                                   № 373

м.Бобринець

 

Про звіт постійної комісії Бобринецької

районної ради з питань діяльності ради,

депутатської етики, регламенту, законності,

запобігання корупції, об'єднань громадян та

адміністративно-територіального устрою

 

Відповідно до пункту 8 частини першої статті 43 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”,

 

районна рада

ВИРІШИЛА:

 

1. Звіт постійної комісії Бобринецької районної ради з питань діяльності ради, депутатської етики, регламенту, законності, запобігання корупції, об'єднань громадян та адміністративно-територіального устрою взяти до відома.

 

Голова районної ради                                                  О.ГАДЕМСЬКА

 

БОБРИНЕЦЬКА РАЙОННА РАДА

КІРОВОГРАДСЬКОЇ ОБЛАСТІ

ДВАДЦЯТЬ ДРУГА СЕСІЯ

СЬОМОГО СКЛИКАННЯ

Р І Ш Е Н Н Я

 

від 22 березня 2019 року                                                                   № 372

м.Бобринець

 

Про звіт постійної комісії Бобринецької

районної ради з питань охорони здоров'я,

освіти, праці, соціального захисту та

соціального забезпечення населення,

культури та спорту

 

 

Відповідно до пункту 8 частини першої статті 43 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”

 

районна рада

ВИРІШИЛА:

 

1. Звіт постійної комісії Бобринецької районної ради з питань охорони здоров'я, освіти, праці, соціального захисту та соціального забезпечення населення, культури та спорту взяти до відома.

 

Голова районної ради                                                  О.ГАДЕМСЬКА

 

БОБРИНЕЦЬКА РАЙОННА РАДА

КІРОВОГРАДСЬКОЇ ОБЛАСТІ

ДВАДЦЯТЬ ДРУГА СЕСІЯ

СЬОМОГО СКЛИКАННЯ

Р І Ш Е Н Н Я

від 22 березня 2019 року                                                                   № 371

м.Бобринець

Про звіт постійної комісії Бобринецької

районної ради з питань бюджету, фінансів,

власності, інвестиційної діяльності та

приватизації, регуляторної політики,

підприємництва, торгівлі, споживчого ринку

та побутового обслуговування населення

 

Відповідно до пункту 8 частини першої статті 43 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”

 

районна рада

ВИРІШИЛА:

 

1. Звіт постійної комісії Бобринецької районної ради з питань бюджету, фінансів, власності, інвестиційної діяльності та приватизації, регуляторної політики, підприємництва, торгівлі, споживчого ринку та побутового обслуговування населення взяти до відома.

 

Голова районної ради                                                  О.ГАДЕМСЬКА

 

БОБРИНЕЦЬКА РАЙОННА РАДА

КІРОВОГРАДСЬКОЇ ОБЛАСТІ

ДВАДЦЯТЬ ДРУГА СЕСІЯ

СЬОМОГО СКЛИКАННЯ

Р І Ш Е Н Н Я

від 22 березня 2019 року                                                                   № 370

м.Бобринець

 

Про звіт про результати фінансово-

господарської діяльності МКП “Дім

Бобринець” за 2018 рік

 

Відповідно до пункту 8 частини першої статті 43 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”

 

районна рада

ВИРІШИЛА:

 

1. Звіт директора малого комунального підприємства “Дім Бобринець” Гречаного В.М. “Про результати фінансово-господарської діяльності підприємства за 2018 рік” взяти до відома.

2. Рекомендувати дирекції малого комунального підприємства “Дім Бобринець” покращити фінансово-економічний стан підприємства за рахунок розширення надання будівельно-ремонтних послуг, якісно і вчасно виконаних замовлень, ефективного використання зданих в оренду нежитлових кімнат.

3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію Бобринецької районної ради з питань бюджету, фінансів, власності, інвестиційної діяльності та приватизації, регуляторної політики, підприємництва, торгівлі, споживчого ринку та побутового обслуговування населення.

 

 

 

Голова районної ради                                                            О.ГАДЕМСЬКА

 

БОБРИНЕЦЬКА РАЙОННА РАДА

КІРОВОГРАДСЬКОЇ ОБЛАСТІ

ДВАДЦЯТЬ ДРУГА СЕСІЯ

СЬОМОГО СКЛИКАННЯ

Р І Ш Е Н Н Я

від 22 березня 2019 року                                                                   № 357

м.Бобринець

 

Про внесення змін до рішення районної

ради від 30 травня 2018 року № 298

“Про створення комунальної установи

“Інклюзивно-ресурсний центр”

Бобринецької районної ради”

 

Відповідно до статті 43 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, статті 26 Закону України “Про освіту”, постанови Кабінету Міністрів України від 12 липня 2017 року № 545 “Про затвердження Положення про інклюзивно-ресурсний центр”, зі змінами

 

районна рада

ВИРІШИЛА:

 

1. Внести зміни до Положення комунальної установи “Інклюзивно-ресурсний центр” Бобринецької районної ради, затвердженого рішенням районної ради від 30 травня 2018 року № 298 “Про створення комунальної установи “Інклюзивно-ресурсний центр” Бобринецької районної ради”, виклавши його в новій редакції.

 

2. Контроль за виконання даного рішення покласти на постійні комісії районної ради з питань: охорони здоров’я, освіти, праці, соціального захисту та соціального забезпечення населення, культури та спорту; діяльності ради, депутатської етики, регламенту, законності, запобігання корупції, об'єднань громадян та адміністративно-територіального устрою.

 

Голова районної ради                                                            О.ГАДЕМСЬКА

 

 

ЗАТВЕРДЖЕНО

Рішення Бобринецької районної ради

30 травня 2018 року № 298,

зі змінами, внесеними рішенням

від 22 березня 2019 року № 357

 

 

Положення

комунальної установи “Інклюзивно-ресурсний центр”

Бобринецької районної ради

 

1. Загальна частина

1. Комунальна установа “Інклюзивно-ресурсний центр” Бобринецької районної ради (далі – Центр) є установою, що функціонує з метою забезпечення права дітей з особливими освітніми потребами віком від 2 до 18 років на здобуття дошкільної та загальної середньої освіти, в тому числі у професійно-технічних навчальних закладах, шляхом проведення комплексної психолого-педагогічної оцінки розвитку дитини (далі – комплексна оцінка), надання психолого-педагогічної допомоги та забезпечення системного кваліфікованого супроводження.

2. У своїй діяльності Центр керується Конституцією України, Конвенцією про права осіб з інвалідністю, Законами України “Про освіту”, “Про загальну середню освіту”, “Про дошкільну освіту”, іншими актами законодавства та цим Положенням. Центр провадить діяльність з урахуванням таких принципів, як повага та сприйняття індивідуальних особливостей дітей, дотримання найкращих інтересів дитини, недопущення дискримінації та порушення прав дитини, конфіденційність, доступність освітніх послуг з раннього віку, міжвідомча співпраця.

3. Центр є комунальною установою, засновником якої є Бобринецька районна рада, діє на підставі Положення, затвердженого рішенням сесії Бобринецької районної ради.

Центр є юридичною особою, має рахунки в органах Казначейства, самостійний баланс, бланк із своїм найменуванням.

4. У своїй діяльності Центр підпорядковується відділу освіти, молоді та спорту Бобринецької районної державної адміністрації, а в частині провадження фінансово-господарської діяльності – Бобринецькій районній раді та Бобринецькій районній державній адміністрації.

5. Центр має приміщення, пристосоване для дітей з особливими освітніми потребами відповідно до вимог законодавства, у тому числі державних санітарних норм і правил та державних будівельних норм.

У приміщенні облаштовані, кімнати для надання індивідуальної психолого-педагогічної допомоги, проведення групових психолого-педагогічних занять, вчителя-логопеда, занять з лікувальної фізкультури, фахівців центру, проведення спільних засідань фахівців центру, кабінет директора центру, технічні приміщення тощо.

6. Центр надає послуги дітям з особливими освітніми потребами, які проживають (навчаються) на території Бобринецького району, за умови подання відповідних документів. У разі обслуговування дітей з особливими освітніми потребами з інших адміністративно-територіальних одиниць або об’єднаних територіальних громад Центр не пізніше 15 числа наступного місяця з дня звернення за допомогою чи супроводженням інформує про них Бобринецьку районну раду та відділ освіти, молоді та спорту Бобринецької районної державної адміністрації.

2. Завдання Центру

1. Основними завданнями Центру є:

1) проведення комплексної оцінки з метою визначення особливих освітніх потреб дитини, в тому числі коефіцієнта її інтелекту, розроблення рекомендацій щодо програми навчання, особливостей організації психолого-педагогічної допомоги відповідно до потенційних можливостей психофізичного розвитку дитини;

2) надання психолого-педагогічної допомоги дітям з особливими освітніми потребами, які навчаються у закладах дошкільної освіти та закладах загальної середньої освіти (не відвідують навчальні заклади), здобувають повну загальну середню освіту у професійно-технічних навчальних закладах та не отримують відповідної допомоги;

3) ведення реєстру дітей, які пройшли комплексну оцінку і перебувають на обліку в Центрі (додаток 1), за згодою батьків (одного з батьків) або законних представників на обробку персональних даних неповнолітньої дитини;

4) ведення реєстру навчальних закладів, реабілітаційних установ системи охорони здоров’я, соціального захисту та громадських об’єднань, а також реєстру фахівців, які надають психолого-педагогічну допомогу дітям з особливими освітніми потребами, у тому числі фахівців дошкільних навчальних закладів (ясел-садків) компенсуючого типу, спеціальних загальноосвітніх шкіл (шкіл-інтернатів), навчально-реабілітаційних центрів, громадських об’єднань (додаток 2), за згодою фахівців, які надають психолого-педагогічну допомогу дітям з особливими освітніми потребами;

5) надання консультацій та взаємодія з педагогічними працівниками дошкільних, загальноосвітніх та професійно-технічних навчальних закладів з питань організації інклюзивного навчання;

6) надання методичної допомоги педагогічним працівникам закладу дошкільної освіти, закладу загальної середньої освіти та професійно-технічних навчальних закладів, батькам (одному з батьків) або законним представникам дітей з особливими освітніми потребами щодо особливостей організації надання психолого-педагогічної допомоги таким дітям;

7) взаємодія з педагогічними працівниками дошкільних, загальноосвітніх та професійно-технічних навчальних закладів щодо виконання рекомендацій, зазначених у висновку Центру, проведення оцінки розвитку дитини з особливими освітніми потребами;

8) надання консультацій батькам (одному з батьків) або законним представникам дітей з особливими освітніми потребами стосовно мережі дошкільних, загальноосвітніх та професійно-технічних навчальних закладів для здобуття повної загальної середньої освіти, наявних освітніх, медичних, соціальних ресурсів для надання допомоги таким дітям;

9) надання консультативно-психологічної допомоги батькам (одному з батьків) або законним представникам дітей з особливими освітніми потребами у формуванні позитивної мотивації щодо розвитку таких дітей;

10) провадження інформаційно-просвітницької діяльності шляхом проведення конференцій, семінарів, засідань за круглим столом, тренінгів, майстер-класів з питань організації надання психолого-педагогічної допомоги дітям з особливими освітніми потребами;

11) взаємодія з місцевими органами виконавчої влади, органами місцевого самоврядування, навчальними закладами, закладами охорони здоров’я, закладами соціального захисту, службами у справах дітей, громадськими об’єднаннями щодо виявлення та надання своєчасної психолого-педагогічної допомоги дітям з особливими освітніми потребами починаючи з раннього віку в разі потреби із залученням відповідних спеціалістів; підготовка звітної інформації про результати діяльності центру для засновника, відповідного структурного підрозділу з питань діяльності центру, а також аналітичної інформації для відповідного центру.

2. Обов’язки Центру.

З метою якісного виконання покладених завдань Центр зобов’язаний:

1) у разі виявлення складних життєвих обставин та/або ризику для життя і здоров’я дитини невідкладно інформувати службу у справах дітей за місцем проживання дитини, територіальний підрозділ Національної поліції;

2) вносити пропозиції засновнику, відповідному структурному підрозділу з питань діяльності Центру, ресурсному центру щодо удосконалення діяльності Центру, розвитку послуг для дітей з особливими освітніми потребами;

3) залучати у разі потреби додаткових фахівців, у тому числі медичних працівників, працівників соціальних служб, фахівців інших центрів, працівників дошкільних навчальних закладів (ясел-садків) компенсуючого типу, спеціальних загальноосвітніх шкіл (шкіл-інтернатів), навчально-реабілітаційних центрів, для проведення комплексної оцінки.

 

3. Організація проведення комплексної оцінки

1. Первинний прийом батьків (одного з батьків) або законних представників дитини проводить психолог центру, який визначає час та дату проведення комплексної оцінки та встановлює наявність таких документів: документів, що посвідчують особу батьків (одного з батьків) або законних представників; свідоцтва про народження дитини; індивідуальної програми реабілітації дитини з інвалідністю (у разі інвалідності); форми первинної облікової документації № 112/0 “Історія розвитку дитини”, затвердженої МОЗ, у разі потреби – довідки від психіатра.

2. Центр проводить комплексну оцінку не пізніше ніж протягом місяця з моменту подання письмової заяви батьків (одного з батьків) або законних представників дитини (далі – заява) (додаток 3) та/або її особистої заяви (для дітей віком від 16 до 18 років) щодо проведення комплексної оцінки, а також надання письмової згоди на обробку персональних даних дитини (додаток 4).

3. У разі коли дитина з особливими освітніми потребами здобуває дошкільну або загальну середню освіту, до заяви можуть додаватися: психолого-педагогічна характеристика дитини із зазначенням динаміки та якості засвоєння знань під час навчання, підготовлена відповідним педагогічним працівником та затверджена керівником відповідного навчального закладу; зошити з рідної мови, математики, результати навчальних досягнень (для дітей, які здобувають загальну середню освіту), малюнки; документи щодо додаткових обстежень дитини.

4. У разі коли дитині з особливими освітніми потребами вже надавалася психолого-педагогічна допомога, до Центру подаються: попередні рекомендації щодо проведення комплексної оцінки; висновок відповідних фахівців щодо результатів надання психолого-педагогічної допомоги із зазначенням динаміки розвитку дитини згідно з індивідуальною програмою розвитку.

5. Центр проводить комплексну оцінку за місцем навчання та/або проживання (перебування) дитини. Графік проведення комплексної оцінки обов’язково погоджується з керівником відповідного навчального закладу, закладу охорони здоров’я та батьками (одним з батьків) або законними представниками дитини за два тижні до початку її проведення.

6. Під час проведення комплексної оцінки фахівці Центру повинні створити атмосферу довіри та доброзичливості, враховувати фізичний та емоційний стан дитини, індивідуальні особливості її розвитку, вік, місце проживання, мову спілкування тощо.

7. Участь батьків (одного з батьків) або законних представників дитини у проведенні комплексної оцінки є обов’язковою.

8. Комплексна оцінка проводиться фахівцями Центру індивідуально за такими напрямами: оцінка фізичного розвитку дитини; оцінка мовленнєвого розвитку дитини; оцінка когнітивної сфери дитини; оцінка емоційно-вольової сфери дитини; оцінка навчальної діяльності дитини.

9. Метою проведення оцінки фізичного розвитку дитини є визначення рівня її загального розвитку, відповідності віковим нормам, розвитку дрібної моторики, способу пересування тощо. За результатами оцінки вчитель лікувальної фізкультури заповнює карту спостереження дитини.

10. Оцінка мовленнєвого розвитку дитини проводиться з метою визначення рівня розвитку та використання вербальної/невербальної мови, наявності мовленнєвого порушення та його структури. Результати оцінки вчитель-логопед зазначає у висновку про комплексну оцінку (додаток 5).

11. Оцінка когнітивної сфери дитини проводиться з метою визначення рівня сформованості таких пізнавальних процесів, як сприйняття, пам’ять, мислення, уява, увага. Результати оцінки практичний психолог зазначає у висновку про комплексну оцінку.

12. Оцінка емоційно-вольової сфери дитини проводиться з метою виявлення її здатності до вольового зусилля, схильностей до проявів девіантної поведінки та її причин. Результати оцінки практичний психолог зазначає у висновку про комплексну оцінку.

13. Метою проведення оцінки навчальної діяльності дитини є визначення рівня сформованості знань, вмінь, навичок відповідно до навчальної програми або основних критеріїв формування вмінь та навичок дітей дошкільного віку. Таку оцінку проводить вчитель-дефектолог та її результати зазначає у висновку про комплексну оцінку.

14. У разі потреби фахівці Центру можуть проводити комплексну оцінку за іншими напрямами, зокрема визначення рівня соціальної адаптації, взаємовідносин з однолітками, дорослими.

15. Результати комплексної оцінки оформлюються в електронному вигляді, зберігаються в Центрі та надаються батькам (одному з батьків) або законним представникам дитини за письмовим зверненням. Інформація про результати комплексної оцінки є конфіденційною. Обробка та захист персональних даних дітей в Центрі здійснюється відповідно до вимог Закону України “Про захист персональних даних”.

16. Узагальнення результатів комплексної оцінки здійснюється на засіданні фахівців Центру, які її проводили, в якому мають право брати участь батьки (один з батьків) або законні представники дитини з особливими освітніми потребами.

17. За результатами засідання складається висновок про комплексну оцінку, в якому зазначаються загальні дані про дитину з особливими освітніми потребами, її сім’ю (батьків (одного з батьків) або законних представників, братів, сестер), умови виховання в сім’ї, стан здоров’я дитини, найменування навчального закладу (дошкільного, загальноосвітнього, професійно-технічного), напрями проведення комплексної оцінки, загальні висновки, рекомендації, прізвище, ім’я, по батькові фахівців Центру, які проводили оцінку.

18. Фахівці Центру зобов’язані ознайомити батьків (одного з батьків) або законних представників дитини з особливими освітніми потребами з висновком про комплексну оцінку, умовами навчання та надання психолого-педагогічної допомоги у навчальних закладах (у разі здобуття дитиною дошкільної чи загальної середньої освіти).

19. Комплексна оцінка з підготовкою відповідного висновку проводиться протягом 10 робочих днів.

20. Висновок про комплексну оцінку складається у трьох примірниках (два примірники для батьків (одного з батьків) або законних представників дитини з особливими освітніми потребами, за заявою яких (якого) її проведено, третій – зберігається в Центрі).

21. Висновок про комплексну оцінку реєструється у відповідному журналі та зберігається в електронному вигляді в Центрі, а також у відповідному навчальному закладі в особовій справі дитини з особливими освітніми потребами після його надання батьками (одним з батьків) або законними представниками такої дитини.

22. У разі встановлення фахівцями Центру наявності у дитини особливих освітніх потреб висновок про комплексну оцінку є підставою для складення для неї індивідуальної програми розвитку та надання їй психолого-педагогічної допомоги.

23. Комплексна оцінка може проводитися перед зарахуванням дитини з особливими освітніми потребами до дошкільного або загальноосвітнього навчального закладу. З метою створення у такому закладі умов для навчання дитини її батьки (один з батьків) або законні представники звертаються до Центру за шість місяців до початку навчального року. Перед проведенням комплексної оцінки батьки (один з батьків) або законні представники дитини можуть звернутися до навчального закладу, який вони обрали, для зарахування дитини.

24. Повторна комплексна оцінка фахівцями Центру проводиться у разі: переведення дитини з особливими освітніми потребами до інклюзивної (спеціальної) групи дошкільного навчального закладу або інклюзивного (спеціального) класу загальноосвітнього навчального закладу; покращення або погіршення стану здоров’я дитини з особливими освітніми потребами, труднощів у засвоєнні навчальної програми. В інших випадках фахівці центру забезпечують психолого-педагогічне супроводження такої дитини.

25. У разі коли батьки (один з батьків) або законні представники дитини з особливими освітніми потребами не погоджуються з висновком про комплексну оцінку, вони можуть звернутися до відповідного структурного підрозділу з питань діяльності центру для проведення повторної комплексної оцінки республіканським, обласним, мм. Києва та Севастополя психолого-педагогічним консиліумом (далі – консиліум). Протягом 10 робочих днів з дати звернення батьків (одного з батьків) або законних представників відповідний структурний підрозділ з питань діяльності центру зобов’язаний організувати проведення повторної комплексної оцінки дитини з особливими освітніми потребами за місцем її проживання (перебування)/навчання чи в іншому місці за попереднім погодженням з батьками (одним з батьків) або законними представниками.

26. Повторна комплексна оцінка може проводитися за всіма або окремими напрямами залежно від освітніх потреб дитини з особливими освітніми потребами та наявної інформації про її розвиток.

27. За результатами повторної комплексної оцінки складається висновок про повторну комплексну оцінку (додаток 6), що є основою для розроблення індивідуальної програми розвитку дитини з особливими освітніми потребами та надання їй психолого-педагогічної допомоги.

 

4. Організація надання психолого-педагогічної допомоги дитині з особливими освітніми потребами

1. Психолого-педагогічна допомога – система психологічних та педагогічних послуг, що надаються дитині з особливими освітніми потребами фахівцями Центру, педагогічними працівниками навчальних закладів, реабілітаційних установ системи охорони здоров’я, соціального захисту, громадських об’єднань тощо.

2. Психолого-педагогічна допомога спрямована на:

соціалізацію дітей з особливими освітніми потребами, розвиток їх самостійності та відповідних компетенцій;

формування компенсаційних способів діяльності як важливої умови підготовки дітей з особливими освітніми потребами до навчання в дошкільних, загальноосвітніх та професійно-технічних навчальних закладах;

розвиток навичок саморегуляції та саморозвитку дітей з урахуванням наявних знань, умінь і навичок комунікативної діяльності, становлення особистості.

За результатами комплексної оцінки фахівці Центру визначають напрями, обсяг психолого-педагогічної допомоги дітям з особливими освітніми потребами (для дитини з інвалідністю – з урахуванням індивідуальної програми реабілітації) та забезпечують її надання шляхом проведення індивідуальних і групових занять;

надання рекомендацій щодо складення, виконання, коригування індивідуальних програм розвитку дітей з особливими освітніми потребами в частині надання психолого-педагогічної допомоги, змісту, форм та методів навчання відповідно до потенційних можливостей дитини;

забезпечення належних умов для навчання залежно від порушення розвитку дітей з особливими освітніми потребами (доступність приміщень, особливості облаштування робочого місця, використання технічних засобів тощо);

інформування батьків (одного з батьків) або законних представників дітей з особливими освітніми потребами про наявність мережі навчальних закладів, реабілітаційних установ системи охорони здоров’я, соціального захисту та громадських об’єднань для підтримки сімей, які виховують таких дітей.

Психолого-педагогічна допомога надається дітям з особливими освітніми потребами, які навчаються у дошкільних та загальноосвітніх навчальних закладах (не відвідують навчальні заклади), здобувають повну загальну середню освіту в професійно-технічних навчальних закладах та не отримують відповідної допомоги.

3. Педагогічне навантаження фахівців Центру, які надають психолого-педагогічну допомогу дітям з особливими освітніми потребами, становить 18 годин на тиждень для безпосередньої роботи з такими дітьми, що становить ставку заробітної плати (посадовий оклад). Крім того, фахівці Центру провадять інші види діяльності, зокрема надають консультації батькам (одному з батьків) або законним представникам, педагогічним працівникам, які беруть участь в інклюзивному навчанні.

 

 

 

5. Кадрове забезпечення Центру

1. Керівництво діяльністю Центру здійснює директор, який призначається на посаду строком на три роки на конкурсній основі та звільняється з посади рішенням Бобринецької районної ради. На посаду директора Центру призначаються педагогічні працівники, які мають вищу освіту не нижче ступеня магістра або освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліста за спеціальністю “Спеціальна освіта”, “Корекційна освіта”, “Дефектологія” та стаж роботи не менше п’яти років за фахом.

2. Директор Центру:

1) планує та організовує роботу Центру, готує та подає на підпис начальника відділу освіти, молоді та спорту Бобринецької районної державної адміністрації проекти наказів, відповідно до компетенції;

2) створює належні умови для продуктивної праці фахівців Центру, підвищення їх фахового і кваліфікаційного рівня, впровадження сучасних методик проведення психолого-педагогічної оцінки, новітніх технологій надання психолого-педагогічної допомоги дітям з особливими освітніми потребами;

3) забезпечує охорону праці, дотримання законності у діяльності Центру;

4) представляє Центр у відносинах з державними органами, органами місцевого самоврядування, підприємствами, установами та організаціями;

5) готує та подає на затвердження начальнику відділу освіти, молоді та спорту річний звіт про діяльність Центру.

3. Діяльність Центру забезпечують педагогічні працівники, які мають вищу освіту за спеціальністю “Спеціальна освіта”, “Корекційна освіта”, “Дефектологія”, “Психологія” за спеціалізацією логопеда, сурдопедагога, олігофренопедагога, тифлопедагога, а також практичні психологи, вчителі лікувальної фізкультури, медична сестра та бухгалтер.

4. На посади педагогічних працівників Центру призначаються особи, які мають вищу педагогічну (психологічну) освіту не нижче ступеня магістра або освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліст, при цьому не менше 60 відсотків яких повинні мати стаж роботи три роки за фахом.

5. Педагогічні працівники Центру призначаються на посади директором комунальної установи “Інклюзивно-ресурсний центр” Бобринецької районної ради на конкурсній основі.

6. Обов’язки фахівців Центру визначаються відповідно до законодавства та посадових інструкцій.

7. Посада директора та фахівців Центру прирівнюються до посад педагогічних працівників спеціальних загальноосвітніх шкіл (шкіл-інтернатів) згідно з переліком педагогічних посад.

8. Гранична чисельність фахівців Центру становить 12 осіб. У разі потреби Центр може залучати додаткових фахівців шляхом укладення цивільно-правових угод відповідно до запитів з оплатою за фактично відпрацьований час.

9. Для надання психолого-педагогічної допомоги в Центрі вводяться такі посади: вчителя-логопеда з розрахунку одна штатна одиниця на 25-30 дітей з порушеннями мовлення або 15-20 дітей з тяжкими порушеннями мовлення, або 15 дітей дошкільного віку з фонетико-фонематичним недорозвиненням мовлення, або 12 дітей дошкільного віку з тяжкими порушеннями мовлення; вчителя-дефектолога з розрахунку одна штатна одиниця на 12-15 дітей з порушеннями слуху/зору/інтелектуального розвитку; практичного психолога з розрахунку одна штатна одиниця на 12-15 дітей, які мають порушення емоційно-вольової сфери/пізнавальних процесів; вчителя лікувальної фізкультури з розрахунку одна штатна одиниця на 12- 15 дітей, які мають порушення опорно-рухового апарату.

10. Посада прибиральника приміщень Центру вводиться з розрахунку 0,5 штатної одиниці на кожні 200 кв. метрів площі, що прибирається.

11. За наявності автотранспортних засобів (автобусів) вводиться посада водія.

12. Кількісний склад фахівців Центру визначається з урахуванням потреб адміністративно-територіальної одиниці, територіальних особливостей, кількості дітей з особливими освітніми потребами. У разі потреби можуть бути введені додаткові штатні одиниці, у тому числі у разі, коли кількість дітей, які проживають на території району, перевищує 7 тис., Центр додатково залучає необхідних фахівців залежно від кількості виявлених дітей відповідної нозології, які потребують надання психолого-педагогічної допомоги.

13. Штатний розпис Центру, режим його роботи затверджується начальником відділу освіти, молоді та спорту Бобринецької районної державної адміністрації.

 

6. Управління діяльністю Центру

1.Управління діяльністю Центру здійснюється відділом освіти, молоді та спорту районної державної адміністрації відповідно до вимог чинного законодавства України та цього Положення.

2. Бобринецька районна рада:

1) утворює, реорганізовує та ліквідовує Центр.

2) призначає на посаду та звільняє з посади директора Центру;

3) заслуховує звіт про діяльність Центру.

 

7. Ведення ділової документації Центру

1. Для організації та обліку роботи фахівці Центру ведуть документацію в електронному вигляді, зокрема:

річний план роботи Центру;

річний план роботи фахівців Центру;

щотижневі графіки роботи Центру та фахівців Центру;

звіти фахівців Центру про результати надання психолого-педагогічної допомоги дітям з особливими освітніми потребами;

журнал обліку заяв (додаток 7);

журнал обліку висновків про комплексну оцінку (додаток 8);

журнал обліку консультацій;

особові справи дітей, які пройшли комплексну оцінку.

 

8. Матеріально-технічна база та фінансово-господарська діяльність

1. Матеріально-технічна база Центру включає приміщення, обладнання, інші матеріальні цінності, вартість яких відображена у балансі.

2. Майно, закріплене за Центром, належить йому на праві оперативного управління та не може бути вилученим, якщо інше не передбачено законодавством.

3. Фінансування Центру здійснюється відділом освіти, молоді та спорту районної державної адміністрації відповідно до законодавства.

4. Фінансово-господарська діяльність Центру провадиться відповідно до бюджетного законодавства, законодавства про освіту та інших нормативно-правових актів.

5. Джерелами фінансування Центру є кошти районного бюджету, благодійні внески юридичних та фізичних осіб, інші джерела, не заборонені законодавством.

9. Припинення Центру

1. Діяльність Центру припиняється в результаті його реорганізації (злиття, приєднання, поділу, перетворення) або ліквідації. Рішення про реорганізацію або ліквідацію Центру приймається Бобринецькою районною радою. Припинення діяльності Центру здійснюється комісією з припинення (комісією з реорганізації, ліквідаційною комісією), утвореною в установленому законодавством порядку.

2. Під час реорганізації Центру його права та обов’язки переходять до правонаступника, що визначається Бобринецькою районною радою.

3. Центр, що є юридичною особою, вважається реорганізованим (ліквідованим) з дня внесення до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань відповідного запису в установленому порядку.

_____________________________

Додаток 1 
до Положення

РЕЄСТР
дітей, які пройшли комплексну психолого-педагогічну оцінку розвитку дитини і перебувають на обліку в інклюзивно-ресурсному центрі

Порядковий номер
Загальні дані про дитину
Інформація про результати оцінки
Рекомендації щодо психолого-педагогічної допомоги
прізвище, ім’я, по батькові
число, місяць, рік народження
найменування навчального закладу, де навчається (виховується) дитина, адреса (область, район, село/селище/місто, вулиця)
клас/ 
група
інформація про батьків (одного з батьків) або законних представників
наявність особливих освітніх потреб
категорія особливих освітніх потреб
дата та номер висновку про комплексну оцінку
особа, відповідальна за оформлення висновку про комплексну оцінку (прізвище, ім’я, по батькові, найменування посади)
індивідуальний навчальний план
напрями психолого-педагогічної допомоги
асистент вчителя
асистент дитини
найменування необхідного корекційного обладнання
запланована дата проведення повторної оцінки
мати
батько
законні представники
так
ні

Додаток 2 
до Положення

РЕЄСТР
фахівців, які надають психолого-педагогічну допомогу дітям з особливими освітніми потребами

Порядковий номер
Прізвище
Ім’я
По батькові
Спеціальність
Кваліфікація
Серія, номер та дата видачі диплома про вищу освіту
Найменування вищого навчального закладу, що видав диплом
Місце роботи та контакти
Найменування адміністративно-територіальної одиниці

 

Додаток 3 
до Положення

 

ЗАЯВА
щодо проведення комплексної психолого-педагогічної оцінки розвитку дитини

Додаток 4 
до Положення

 

 

ЗГОДА
батьків (одного з батьків) або законних представників на обробку персональних даних їх неповнолітньої дитини

 

 

Додаток 5 
до Положення

 

ВИСНОВОК
про комплексну психолого-педагогічну оцінку розвитку дитини

 

Додаток 6 
до Положення

 

 

ВИСНОВОК
про повторну психолого-педагогічну оцінку розвитку дитини


 

Додаток 7 
до Положення

ЖУРНАЛ
обліку заяв щодо проведення комплексної психолого-педагогічної оцінки розвитку дитини

Порядковий номер
Дата подання заяви
Прізвище, ім’я, по батькові дитини
Число, місяць та рік народження дитини
Прізвище, ім’я, по батькові батьків (одного з батьків) або законних представників, які подали заяву
Причина подання заяви
Час та дата проведення комплексної оцінки

 

Додаток 8 
до Положення

ЖУРНАЛ
обліку висновків про комплексну психолого-педагогічну оцінку розвитку дитини

Порядковий номер
Дата проведення засідання фахівців, які провели комплексну оцінку
Прізвище, ім’я, по батькові дитини
Число, місяць та рік народження дитини
Інформація про результати комплексної оцінки
Рекомендації щодо психолого-педагогічної допомоги
Прізвище та ініціали фахівців, які провели комплексну оцінку
Прізвище, ініціали, найменування посади особи, відповідальної за оформлення висновку про комплексну оцінку
наявність особливих освітніх потреб
категорія особливих освітніх потреб
індивідуальний навчальний план
напрями психолого-педагогічної допомоги
асистент вчителя
асистент дитини
найменування необхідного корекційного обладнання
запланована дата проведення повторної оцінки
так
ні

 

 

 

 

БОБРИНЕЦЬКА РАЙОННА РАДА

КІРОВОГРАДСЬКОЇ ОБЛАСТІ

 

ДВАДЦЯТЬ ДРУГА СЕСІЯ

СЬОМОГО СКЛИКАННЯ

Р І Ш Е Н Н Я

від 22 березня 2019 року                                                                   № 368

м.Бобринець

 

Про затвердження витрат

на утримання Бобринецької

районної ради на 2019 рік

 

Відповідно до пункту 4 частини першої статті 43 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, рішення двадцять першої сесії Бобринецької районної ради сьомого скликання від 14 грудня 2018 року №325 “Про районний бюджет на 2019 рік”

 

районна рада

ВИРІШИЛА:

 

1. Затвердити витрати на утримання Бобринецької районної ради та її виконавчого апарату на 2019 рік у загальній сумі 1 804 160,00 грн., в тому числі на:

оплату праці з нарахуваннями – 1 554 592,00 грн.;

комунальні послуги та енергоносії – 109 967,00 грн.;

інші видатки – 139 601,00 грн.

2. Рішення районної ради “Про затвердження витрат на утримання Бобринецької районної ради на 2019 рік” набирає чинності з 01 січня 2019 року.

3. Визнати таким, що втратило чинність, рішення шістнадцятої сесії Бобринецької районної ради сьомого скликання від 30 березня 2018 року №291 “Про затвердження витрат на утримання Бобринецької районної ради на 2018 рік”.

4. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію Бобринецької районної ради з питань бюджету, фінансів, власності, інвестиційної діяльності та приватизації, регуляторної політики, підприємництва, торгівлі, споживчого ринку та побутового обслуговування населення.

 

 

 

Голова районної ради                                                       О.ГАДЕМСЬКА

 

БОБРИНЕЦЬКА РАЙОННА РАДА

КІРОВОГРАДСЬКОЇ ОБЛАСТІ

 

ДВАДЦЯТЬ ДРУГА СЕСІЯ

СЬОМОГО СКЛИКАННЯ

Р І Ш Е Н Н Я

 

від 22 березня 2019 року                                                                   № 367

м.Бобринець

 

Про затвердження розпорядження

голови Бобринецької районної ради від

05 лютого 2019 року № 7-гр “Про зняття

з контролю рішень районної ради”

 

 

Відповідно до пункту 2 частини 6 статті 55 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, статті 10 розділу 1 Регламенту Бобринецької районної ради сьомого скликання

 

районна рада

ВИРІШИЛА:

1. Затвердити розпорядження голови Бобринецької районної ради від 05 лютого 2019 року № 7-гр “Про зняття з контролю рішень Бобринецької районної ради” (додається).

2. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію Бобринецької районної ради з питань діяльності ради, депутатської етики, регламенту, законності, запобігання корупції, об’єднань громадян та адміністративно-територіального устрою.

 

 

 

Голова районної ради                                                      О.ГАДЕМСЬКА

 

БОБРИНЕЦЬКА РАЙОННА РАДА

КІРОВОГРАДСЬКОЇ ОБЛАСТІ

ДВАДЦЯТЬ ДРУГА СЕСІЯ

СЬОМОГО СКЛИКАННЯ

Р І Ш Е Н Н Я

 

від 22 березня 2019 року                                                                   № 366

м.Бобринець

 

Про внесення змін до рішення районної ради

від 24 березня 2018 року №219 “Про управління

об’єктами спільної власності територіальних

громад сіл та міста району”

 

Відповідно до пункту 20 частини 1 статті 43 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, на підставі рішення сімнадцятої сесії Бобринецької районної ради сьомого скликання від 30 травня 2018 року № 298 “Про створення комунальної установи “Інклюзивно-ресурсний центр” Бобринецької районної ради”, рішення дев’ятнадцятої сесії Бобринецької районної ради сьомого скликання від 29 серпня 2018 року №315 “Про створення освітнього округу, визначення опорного закладу загальної середньої освіти та реорганізацію навчальних закладів”, рішення восьмої сесії Бобринецької районної ради сьомого скликання від 21 грудня 2016 року № 191 “Про реформування друкованого засобу масової інформації газети “Честь хлібороба” та редакції Бобринецького редакційно-видавничого об’єднання “Новий день”, рішень двадцять другої сесії Бобринецької районної ради сьомого скликання від 22 березня 2019 року № 353 “Про перейменування окремих фельдшерських та фельдшерсько-акушерських пунктів комунального некомерційного підприємства “Центр первинної медико-санітарної допомоги Бобринецького району” Бобринецької районної ради” та № 365 “Про включення квартир до службового житла”, з метою підвищення ефективності використання майна спільної власності територіальних громад сіл та міста району

районна рада

ВИРІШИЛА:

 

1. Внести зміни до рішення десятої сесії Бобринецької районної ради сьомого скликання від 24 березня 2018 року № 219 “Про управління об’єктами спільної власності територіальних громад сіл та міста району”, а саме:

1.1. Викласти у новій редакції додаток 1 “Перелік підприємств, установ і організацій спільної власності територіальних громад сіл та міста району”.

1.2. Викласти у новій редакції додаток 2 “Перелік нерухомого майна (приміщень) підприємств, установ і організацій спільної власності територіальних громад сіл та міста району, що перебувають в управлінні районної ради”.

1.3. Викласти у новій редакції додаток 3 “Порядок управління об’єктами спільної власності територіальних громад сіл та міста району”.

1.4. Викласти у новій редакції додаток 4 “Перелік підприємств, установ і організацій спільної власності територіальних громад сіл та міста району, право забезпечувати галузеву політику яких надане Бобринецькій районній державній адміністрації, без права розпорядження майном спільної власності територіальних громад сіл та міста району, що перебуває на балансі даних підприємств, установ та організацій”.

1.5. Викласти у новій редакції додаток 5 “Перелік нерухомого майна, відчуження якого, у тому числі шляхом приватизації, забороняється”.

 

2. Контроль за виконанням рішення районної ради покласти на постійну комісію районної ради з питань бюджету, фінансів, власності, інвестиційної діяльності та приватизації, регуляторної політики, підприємництва, торгівлі, споживчого ринку та побутового обслуговування населення.

 

 

Голова районної ради                                                             О.ГАДЕМСЬКА

 

 

Додаток 1

до рішення 10 сесії Бобринецької районної ради сьомого скликання від 24 березня 2018 року №219

(у новій редакції, згідно рішення Бобринецької районної ради

від 22 березня 2019 року № 366)

ПЕРЕЛІК

підприємств, установ і організацій спільної власності

територіальних громад сіл та міста району

 

№ п\п
Назва підприємства, установи, організації спільної власності територіальних громад сіл і міста району
Юридична адреса
Примітки
1
Мале комунальне підприємство “Інженерний центр”
м. Бобринець,
вул. Незалежності, 80
2
Мале комунальне підприємство “Дім Бобринець”
м. Бобринець,
вул. Незалежності, 80
3
Комунальний заклад Бобринецька дитяча школа мистецтв Бобринецької районної ради
м. Бобринець,
вул. Миколаївська, 49
4
Комунальний заклад Бобринецький районний будинок дитячої творчості Бобринецької районної ради (БДТ)
м. Бобринець,
вул. Миколаївська, 51
5
Дитячо-юнацька спортивна школа “Чемпіон”
м. Бобринець,
вул. Вознесенська, 54
6
Комунальна установа “Спортивний комплекс “Олімпієць” Бобринецької районної ради
м. Бобринець,
провулок Порика, 1
7
Комунальна установа “Інклюзивно-ресурсний центр” Бобринецької районної ради
Бобринецький район, с.Олексіївка, вул.Олексіївська, 6
8
Навчально-виховний комплекс “Бобринецька гімназія - ЗОШ І-Ш ступенів №1” Бобринецької районної ради Кіровоградської області
м. Бобринець,
вул. Миколаївська, 64
Тимчасово призупинено діяльність
9
Бобринецька загальноосвітня школа І-ІІ ступенів №3 Бобринецької районної ради Кіровоградської області
м. Бобринець,
вул. Воїнів-інтернаціоналістів, 56
Тимчасово призупинено діяльність
10
Бобринецька загальноосвітня школа І-ІІ ступенів №4 Бобринецької районної ради Кіровоградської області
м. Бобринець,
вул. Ломоносова, 19
Тимчасово призупинено діяльність
11
Бобринецька загальноосвітня школа  І-ІІІ ступенів №5 імені П.П. Шумилова Бобринецької районної ради Кіровоградської області
м. Бобринець,
вул. Миколаївська, 68
Тимчасово призупинено діяльність
12
Буховецька загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів Бобринецької районної ради Кіровоградської області
Бобринецький район,
с. Буховецьке,
вул. Степова, 4
13
Василівська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів Бобринецької районної ради Кіровоградської області
Бобринецький район,
с. Василівка,
вул. Леніни Топор,  61
14
Верхньоінгульська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів Бобринецької районної ради Кіровоградської області
Бобринецький район,
с. Верхньоінгульське,
вул. Гагаріна, 1
15
Веселівська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів Бобринецької районної ради Кіровоградської області
Бобринецький район,
с. Веселівка, вул. Молодіжна, 17
16
Витязівська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів Бобринецької районної ради Кіровоградської області
Бобринецький район,
с. Витязівка,
вул. Осадчого, 24-А
17
Костомарівська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів Бобринецької районної ради Кіровоградської області
Бобринецький район,
с. Костомарівка,
вул. К. Мельничук, 8
18
Кетрисанівська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів Бобринецької районної ради Кіровоградської області
Бобринецький район,
с. Кетрисанівка, вул. Шкільна, 1А
19
Комунальний заклад “Благодатненська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів” Бобринецької районної ради
Бобринецький район,
с. Благодатне,
вул. Центральна, 2А
20
Новоградівська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів Бобринецької районної ради Кіровоградської області
Бобринецький район,
с. Новоградівка,
вул. Молодіжна, 50
21
Олексіївська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів Бобринецької районної ради Кіровоградської області
Бобринецький район,
с. Олексіївка,
вул. Олесіївська, 6
22
Рощахівська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів Бобринецької районної ради Кіровоградської області
Бобринецький район,
с. Рощахівка,
вул. Молодіжна, 1А
23
Комунальний заклад “Златопільська загальноосвітня школа І-ІІ ступенів” Бобринецької районної ради
Бобринецький район,
с. Златопілля,
вул. Молодіжна, 61
24
Сугокліївська загальноосвітня школа І-ІІ ступенів Бобринецької районної ради Кіровоградської області
Бобринецький район,
с. Сугокліївка,
вул. Центральна, 4
25
Тарасівська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів Бобринецької районної ради Кіровоградської області
Бобринецький район,
с. Тарасівка,
вул. Центральна, 2
26
Комунальний опорний заклад “Чарівнянський заклад загальної середньої освіти  І-ІІІ ступенів” Бобринецької районної ради Кіровоградської області
Бобринецький район,
с. Чарівне,
вул. Шкільна, 32
27
“Грузький заклад загальної середньої освіти І ступеня” комунального опорного закладу “Чарівнянський заклад загальної середньої освіти  І-ІІІ ступенів” Бобринецької районної ради Кіровоградської області
Бобринецький район,
с. Грузьке,
вул. Центральна, 6
28
“Мар’янівський заклад загальної середньої освіти І ступеня” комунального опорного закладу “Чарівнянський заклад загальної середньої освіти  І-ІІІ ступенів” Бобринецької районної ради Кіровоградської області
Бобринецький район,
с. Мар’янівка,
вул. Центральна, 9
29
Бобринківська загальноосвітня школа І-ІІ ступенів Бобринецької районної ради Кіровоградської області
Бобринецький район,
с. Бобринка,
вул. Шкільна, 1
30
Комунальний заклад “Апрелівська загальноосвітня школа І-ІІ ступенів” Бобринецької районної ради Кіровоградської області
Бобринецький район,
с. Апрелівське,
вул. В.Куліша, 44-А
31
Миколо-Бабанська загальноосвітня школа І-ІІ ступенів Бобринецької районної ради Кіровоградської області
Бобринецький район,
с. Миколо-Бабанка,
вул. Лаврова, 6
32
Мирнівська загальноосвітня школа І-ІІ ступенів Бобринецької районної ради Кіровоградської області
Бобринецький район,
с. Мирне,
вул. Зелена, 54
33
Павлогірківська загальноосвітня школа І-ІІ ступенів Бобринецької районної ради Кіровоградської області
Бобринецький район,
с. Павлогірківка,
вул. Шкільна, 4
34
Федіївська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів Бобринецької районної ради Кіровоградської області
Бобринецький район,
с. Федіївка,
вул. Яницького, 90
35
Комунальний заклад “Кривоносівська загальноосвітня школа І-ІІ ступенів” Бобринецької районної ради
Бобринецький район,
с. Кривоносове,
вул. Центральна, 41А
36
Червонопільська загальноосвітня школа І-ІІ ступенів Бобринецької районної ради Кіровоградської області
Бобринецький район,
с. Червонопілля,
вул. Перемоги, 45
37
Новомиколаївська загальноосвітня школа І ступенів Бобринецької районної ради Кіровоградської області
Бобринецький район,
с. Новомиколаївка,
вул. Слобідська, 39
38
Комунальна установа Бобринецької районної ради “Трудовий архів Бобринецького району”
м. Бобринець, вул. Незалежності, 80
39
Комунальний заклад “Бобринецька районна бібліотека для дорослих” Бобринецької районної ради
м. Бобринець, вул. Миколаївська, 78
40
Комунальний заклад “Бобринецька районна дитяча бібліотека” Бобринецької районної ради
м. Бобринець, вул. Незалежності, 80
41
Комунальний заклад “Бобринецький районний краєзнавчий музей імені Миколи Смоленчука” Бобринецької районної ради
м. Бобринець, вул. Миколаївська, 78
42
Комунальний заклад “Бобринецький районний будинок культури” Бобринецької районної ради
м. Бобринець, вул. Миколаївська, 78
43
Бобринецька центральна районна лікарня
м. Бобринець,
вул. 16 Березня, 82
44
Комунальне некомерційне підприємство “Центр первинної медико-санітарної допомоги Бобринецького району” Бобринецької районної ради
м. Бобринець,
вул. Порика, 6

____________________________

 

 

Додаток 2

до рішення 10 сесії Бобринецької районної ради сьомого скликання від 24 березня 2018 року №219

(у новій редакції, згідно рішення Бобринецької районної ради

від 22 березня 2019 року № 366)

 

Перелік

нерухомого майна (приміщень) підприємств, установ і організацій спільної власності територіальних громад сіл та міста району,

що перебувають в управлінні районної ради

 

№ п/п
Назва  об'єкту
Місце знаходження об'єкту
Примітка
1
Ціла нежитлова будівля (адмінприміщення)
м. Бобринець,
вул. Незалежності, 80
2
Комплекс будівель (гаражі)
м. Бобринець,
вул. Миколаївська,49 Б
3
Ціла нежитлова будівля (адмінприміщення)
м. Бобринець,
вул. Каштанова, 84
4
Комплекс будівель
(будинок культури)
м. Бобринець,
вул. Миколаївська, 78
5
Нежитлова будівля
(школа мистецтв)
м. Бобринець,
вул. Миколаївська,49
6
Нежитлова будівля
(будинок дитячої творчості)
м. Бобринець,
вул. Миколаївська,51
7
Комплекс будівель
(дитячо-юнацька спортивна школа)
м. Бобринець,
вул. Вознесенська, 54
8
Нежитлове приміщення
(спортзал)
м. Бобринець,
вул. Миколаївська, 62
9
Нежитлове приміщення
(спортзал)
м. Бобринець,
вул. Соборна, 121
10
Комплекс будівель
(стадіон, нежитлова будівля)
м. Бобринець,
провулок Порика, 1
11
Комплекс будівель
(лікарня, стаціонарне відділення)
м. Бобринець,
вул. 16 Березня, 82
12
Комплекс будівель
(поліклінічне відділення)
м. Бобринець,
провулок Порика,6
13
Комплекс будівель
(“НВК “Бобринецька гімназія - ЗОШ І-ІІІ ст.№1”)
м. Бобринець,
вул. Миколаївська, 64
14
Комплекс будівель
(Бобринецька ЗОШ І-ІІ ст.№3)
м. Бобринець,
вул.Воїнів-інтернаціоналістів, 56
15
Комплекс будівель
(Бобринецька ЗОШ І-ІІ ст. №4)
м.Бобринець,
вул. Ломоносова, 19
16
Комплекс будівель
(Бобринецька ЗОШ  І-ІІІ ст.№5)
м.Бобринець,
вул.Миколаївська, 68
17
Комплекс будівель
(Буховецька ЗОШ І-ІІІ ст.)
Бобринецький район,
с.Буховецьке,
вул. Степова, 4
18
Комплекс будівель
(Василівська загальноосвітня школа І-ІІІ ст.)
Бобринецький район,
с. Василівка,
вул.Леніни Топор, 61
19
Комплекс будівель
(В-Інгульська загальноосвітня школа І-ІІІ ст.)
Бобринецький район,
с. В-Інгульське,
вул. Гагаріна, 1
20
Комплекс будівель
(Веселівська загальноосвітня школа І-ІІІ ст.)
Бобринецький район,
с .Веселівка,
вул.Молодіжна,17
21
Комплекс будівель
(Витязівська загальноосвітня школа І-ІІІ ст.)
Бобринецький район,
с Витязівка,
вул. Осадчого, 24-А
22
Комплекс будівель
(Костомарівська загальноосвітня школа І-ІІІ ст.)
Бобринецький район,
с.Костомарівка,
вул.К. Мельничук, 8
23
Комплекс будівель
(Кетрисанівська загальноосвітня школа І-ІІІ ст.)
Бобринецький район,
с. Кетрисанівка,
вул.Шкільна,1А
24
Комплекс будівель
(КЗ “Благодатненська загальноосвітня школа І-ІІІ ст.”)
Бобринецький район,
с. Благодатне,
вул. Центральна, 2А
25
Комплекс будівель
(Новоградівська загальноосвітня школа І-ІІІ ст.)
Бобринецький район,
с. Новоградівка,
вул. Молодіжна,50
26
Комплекс будівель
(Олексіївська загальноосвітня школа І-ІІІ ст.)
Бобринецький район,
с .Олексіївка,
вул. Олесіївська, 6
27
Нежитлова будівля
(Рощахівська загальноосвітня школа І-ІІІ ст.)
Бобринецький район,
с. Рощахівка,
вул. Молодіжна,1А
28
Нежитлова будівля
(КЗ “Златопільська загальноосвітня школа І-ІІ ст.”)
Бобринецький район,
с.Златопілля,
вул. Молодіжна, 61
29
Нежитлова будівля (Сугокліївська загальноосвітня школа І-ІІ ст.)
Бобринецький район,
с.Сугокліївка, вул.Центральна, 4
30
Комплекс будівель
(Тарасівська загальноосвітня школа І-ІІІ ст.)
Бобринецький район,
с. Тарасівка, вул..Центральна, 2
31
Комплекс будівель
(КОЗ “Чарівнянський заклад загальної середньої освіти  І-ІІІ ст.”)
Бобринецький район,
с. Чарівне,
вул. Шкільна,32
32
Комплекс будівель
(Бобринківська загальноосвітня школа І-ІІ ст.)
Бобринецький район,
с. Бобринка,
вул. Шкільна,1
33
Комплекс будівель
(КЗ “Апрелівська загальноосвітня школа І-ІІ ст.”)
Бобринецький район,
с. Апрелівське,  вул.В.Куліша, 44-А
34
Комплекс будівель
(“Мар’янівський заклад загальної середньої освіти І ступеня”)
Бобринецький район,
с. Мар'янівка, вул.Центральна, 9
35
Комплекс будівель
(Миколо-Бабанська загальноосвітня школа І-ІІ ст.)
Бобринецький район,
с.Миколо-Бабанка, вул. Лаврова, 6
36
Комплекс будівель
(Мирнівська загальноосвітня школа І-ІІ ст.)
Бобринецький район,
с.Мирне, вул.Зелена, 54
37
Комплекс будівель
(Павлогірківська загальноосвітня школа І-ІІ ст.)
Бобринецький район,
с.Павлогорківка вул.. Шкільна, 4
38
Комплекс будівель
(Федіївська загальноосвітня школа І-ІІІ ст.)
Бобринецький район,
с. Федіївка, вул. Яницького, 90
39
Комплекс будівель
(КЗ “Кривоносівська загальноосвітня школа І-ІІ ст.”)
Бобринецький район,
с. Кривоносове,
вул. Центральна, 41А
40
Комплекс будівель
(Червонопільська загальноосвітня школа І-ІІ ст.)
Бобринецький район,
с.Червонопілля, вул.Перемоги, 45
41
Комплекс будівель (гаражі та бокси райвідділу освіти)
м.Бобринець,
вул.Миколаївська, 21
42
Нежитлова будівля (котельна)
м.Бобринець, вул.Соборна, 123
43
Комплекс будівель
м.Бобринець, вул.Соборна, 78
44
Комплекс будівель (стаціонарне відділення терцентру )
м.Бобринець, вул..Народна, 93
45
Комплекс будівель (Витязівська сільська лікарська амбулаторія)
Бобринецький район,
с.Витязівка, вул.Базарна, 25
46
Нежитлова будівля (Зорянський ФАП)
Бобринецький район,
с.Зоряне, вул.Садова, 13А
47
Нежитлова будівля (Зорянський ФАП)
Бобринецький район,
с.Дончине, вул.Центральна, 14
48
Комплекс будівель (Кетрисанівська сільська лікарська амбулаторія)
Бобринецький район,
с.Кетрисанівка, вул.Соборна, 17А
49
Комплекс будівель (Благодатненський ФАП)
Бобринецький район,
с. Благодатне,
вул.Центральна, 3А
50
Комплекс будівель
(Грузький ФАП)
Бобринецький район,
с. Грузьке, вул.Центральна, 11
51
Комплекс будівель
(Костомарівський ФАП)
Бобринецький район,
с. Костомарівка, вул.Миру,5
52
Житловий будинок з вбудованим нежитловим приміщенням (Березівський ФАП)
Бобринецький район,
с. Кохане, вул.Шевченка, 8
53
Комплекс будівель (Мар’янівський фельдшерський пункт)
Бобринецький район,
с. Мар’янівка, вул. Димитрова, 6
54
Нежитлова будівля (Новомиколаївський фельдшерський пункт)
Бобринецький район,
с.Новомиколаївка,
вул. Центальна, 20
55
Комплекс будівель (Рощахівська сільська лікарська амбулаторія)
Бобринецький район,
с. Рощахівка,
вул. Центральна, 58А
56
Нежитлова будівля (Червонопільський фельдшерський пункт)
Бобринецький район,
с. Червонопілля,
вул.Радянська, 51
57
Нежитлова будівля (Федіївський фельдшерсько-акушерський пункт)
Бобринецький район,
с. Федіївка,
вул.Яницького, 88
58
Комплекс будівель (Дібрівський фельдшерський пункт)
Бобринецький район,
с. Дібрівка
59
Комплекс будівель (Павлогірківський фельдшерсько-акушерський пункт)
Бобринецький район,
с. Павлогірківка,
вул.Шкільна, 1
60
Цілісний майновий комплекс (“Грузький заклад загальної середньої освіти І ступеня”)
Бобринецький район,
с. Грузьке,
вул. Центральна, 6
61
Цілісний майновий комплекс (Новомиколаївська загальноосвітня школа І ступеню)
Бобринецький район,
с. Новомиколаївка,
вул. Слобідська, 39
60
Квартирний житловий будинок (службове житло)
м. Бобринець,
провулок Порика, 8

_________________________

 

 

Додаток 3

до рішення 10 сесії Бобринецької районної ради сьомого скликання від 24 березня 2018 року №219

(у новій редакції, згідно рішення Бобринецької районної ради

від 22 березня 2019 року № 366)

ПОРЯДОК

управління об'єктами спільної власності

територіальних громад сіл та міста району

І. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1. Порядок управління об'єктами спільної власності територіальних громад сіл та міста району (далі – Порядок) розроблений відповідно до Конституції України, Цивільного кодексу України, Господарського кодексу України, Бюджетного кодексу України, Кодексу законів про працю України, законів України “Про місцеве самоврядування в Україні”, “Про місцеві державні адміністрації”, “Про приватизацію державного майна”, “Про приватизацію невеликих державних підприємств (малу приватизацію)”, “Про особливості приватизації об'єктів незавершеного будівництва”, “Про приватизацію державного житлового фонду”, “Про оренду державного та комунального майна”, “Про порядок передачі об’єктів права державної та комунальної власності”, “Про освіту”, “Про вищу освіту”, “Про загальну середню освіту”, “Про позашкільну освіту”, “Основи законодавства України про охорону здоров’я”, “Про культуру”, Положення (стандарту) бухгалтерського обліку 7 “Основні засоби”, затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 27 квітня 2000 року № 92, та інших нормативно-правових документів.

1.2. Порядок розроблений з метою впорядкування процесів управління об'єктами спільної власності територіальних громад сіл та міста району (далі – спільної власності району).

1.3. Підприємства, установи та організації спільної власності району користуються майном спільної власності району на основі права господарського відання або оперативного управління без права розпорядження ним, за виключенням випадків, передбачених Порядком та іншими нормативними документами районної ради.

1.4. Структурні підрозділи районної державної адміністрації забезпечують галузеву політику підприємств, установ та організацій спільної власності згідно з переліком, визначеним рішенням районної ради, без права розпорядження майном спільної власності району, що перебуває на балансі даних підприємств, установ та організацій.

1.5. Голова районної ради або, за його письмовим дорученням, заступник голови районної ради, постійна комісія районної ради з питань  бюджету, фінансів, власності, інвестиційної діяльності та приватизації, регуляторної політики, підприємництва, торгівлі, споживчого ринку та побутового обслуговування населення а також виконавчий апарат районної ради забезпечують здійснення функцій управління майном спільної власності району в межах повноважень, визначених рішенням районної ради, та відповідно до чинного законодавства.

ІІ. ВІДЧУЖЕННЯ, ПРИВАТИЗАЦІЯ, НАДАННЯ ЗГОДИ

НА ПЕРЕДАЧУ (ПРИЙНЯТТЯ), СПИСАННЯ ТА ПРИДБАННЯ

МАЙНА СПІЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ РАЙОНУ

2.1. Відчуження, приватизація, надання згоди на передачу (прийняття) до іншої (з іншої) форми власності та придбання об’єктів спільної власності району  здійснюється на підставі рішення районної ради, відповідно до вимог законодавства про приватизацію, Закону України “Про передачу об'єктів права державної і комунальної власності”, Положення про порядок передачі об'єктів права державної власності і Порядку подання та розгляду пропозицій щодо передачі об'єктів з комунальної у державну власність та утворення і роботи комісії з питань передачі об'єктів у державну власність, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 21 вересня 1998 року № 1482 “Про передачу об'єктів права державної та комунальної власності” та даного Порядку.

Продаж, передача в оренду, під заставу об'єктів комунальної власності, а також придбання таких об'єктів здійснюються в установленому законом порядку на підставі рішення районної ради.

2.2. Списання матеріальних цінностей з балансу комунальних закладів, установ і організацій спільної власності району, що утримуються за рахунок районного бюджету, здійснюється відповідно до чинного законодавства України.

Дозвіл на списання матеріальних цінностей як таких, що непридатні для подальшого використання, морально застарілі, фізично зношені, пошкоджені внаслідок аварії чи стихійного лиха (за умови, що  відновлення їх є неможливим або економічно недоцільним і вони не можуть бути реалізовані), або виявлених в результаті інвентаризації як нестача, надається в такому порядку:

первісною вартістю за одиницю (комплект) у розмірі до 1000 грн. – керівником установи;

первісною вартістю за одиницю (комплект) у розмірі від 1000 грн. до 5000 грн. – керівником установи за погодженням з головою районної ради або за його дорученням із заступником голови районної ради на підставі відповідних висновків і рекомендацій постійної комісії з питань бюджету, фінансів, власності, інвестиційної діяльності та приватизації, регуляторної політики, підприємництва, торгівлі, споживчого ринку та побутового обслуговування населення;

первісною вартістю за одиницю (комплект) у розмірі понад 5000 грн., нерухомого майна та транспортних засобів – за рішенням районної ради.

2.3. Списання основних засобів із балансів підприємств спільної власності області здійснюється згідно з Положенням (стандартом) бухгалтерського обліку 7 “Основні засоби”, затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 27 квітня 2000 року № 92, і відбувається внаслідок:

відчуження (продажу);

безоплатної передачі;

ліквідації на підставі акта.

2.3.1. Дозвіл на відчуження (продаж) основних засобів надається у такому порядку:

первісною вартістю за одиницю (комплект) у розмірі до 5000 грн. – керівником підприємства за погодженням з головою районної ради або за його дорученням із заступником голови районної ради на підставі відповідних висновків і рекомендацій постійної комісії з питань  бюджету, фінансів, власності, інвестиційної діяльності та приватизації, регуляторної політики, підприємництва, торгівлі, споживчого ринку та побутового обслуговування населення;

первісною вартістю за одиницю (комплект) у розмірі понад 5000 грн. – за рішенням сесії районної ради.

Для отримання відповідного погодження (або прийняття рішення районної ради) на ім'я голови районної ради подаються:

звернення підприємства стосовно відчуження (продажу) основних засобів із зазначенням техніко-економічного обґрунтування доцільності відчуження (продажу) майна, способу відчуження (продажу) та напрямів використання коштів;

відомість про вартість основних засобів, що пропонуються до відчуження, згідно з даними бухгалтерського обліку на дату останнього звітного перероду, що передує зверненню;

акт інвентаризації основних засобів, що пропонуються до відчуження;

акт технічного стану майна, складений на дату оцінки, та затверджений керівником суб’єкта господарювання;

звіт стосовно оцінки майна, що пропонується до відчуження.

За вимогою депутатів районної ради підприємство подає додатково документи, необхідні для прийняття обґрунтованого рішення (технічні паспорти, копії актів землекористування тощо).

Строк подання вищевказаних документів не може перевищувати 3 місяці від дати оцінки.

Незалежна оцінка майна, що пропонується до відчуження проводиться відповідно до Закону України “Про оцінку майна, майнових прав та професійну оціночну діяльність в Україні”.

Відчуження майна проводиться, як правило, конкурентними способами через конкурс або аукціон. При цьому стартова ціна об'єкта визначається на підставі незалежної оцінки даного майна. У разі, якщо незалежну оцінку провести неможливо або економічно недоцільно, продаж може здійснюватися експертною оцінкою майна. Спосіб визначення ціни об'єкта відчуження (продажу) визначається під час надання вищевказаного погодження (або прийняття рішення районної ради) на проведення відчуження (продажу) майна спільної власності району.

Після проведення оцінки майна підприємству забороняється здійснювати дії щодо об'єкта відчуження, що можуть призвести до зміни його вартості.

Підприємство після отримання погодження (або рішення районної ради) забезпечує відчуження майна у визначений спосіб з урахуванням вимог чинного законодавства.

Право на володіння, користування і розпорядження об'єктом відчуження (продажу) переходить до покупця з моменту нотаріального посвідчення договору купівлі-продажу та його державної реєстрації в установленому чинним законодавством порядку.

Договір купівлі-продажу укладається між підприємством і покупцем.

Після укладення договору купівлі-продажу його ксерокопію підприємство зобов'язане передати виконавчому апарату районної ради для обліку та зберігання.

Кошти, одержані внаслідок відчуження майна спільної власності області (крім будівель і споруд), що перебуває на балансі підприємства (за вирахуванням плати за послуги та суми податків), спрямовуються відповідно до вимог чинного законодавства України (на інвестування виробничої діяльності цього підприємства). Керівники підприємств зобов'язані письмово повідомити виконавчий апарат районної ради про використання коштів, отриманих у результаті відчуження майна, протягом 30 календарних днів (з моменту реалізації) шляхом подання звіту за встановленою формою. Суми, отримані підприємствами від продажу будівель і споруд, вносяться у дохід районного бюджету.

2.3.2. Безоплатна передача з балансу або статутного фонду на баланс або до статутного фонду нерухомого майна, транспортних засобів, іншого окремого індивідуально визначеного майна, іншого майна та майнових прав між підприємствами, установами та організаціями спільної власності району здійснюється на підставі рішення сесії районної ради.

Безоплатна передача майна підприємств спільної власності району іншому власнику здійснюється відповідно до вимог постанови Кабінету Міністрів України від 21 вересня 1998 року № 1482 “Про передачу об'єктів державної та комунальної власності” за рішенням сесії районної ради.

При операції безоплатної передачі об'єктів основних засобів підприємство складає акт приймання-передачі за формою № ОЗ-1.

2.3.3. Списання майна (будинків, споруд, машин, обладнання, передавальних пристроїв, транспортних засобів та іншого майна, що відноситься до основних засобів) з балансів підприємств спільної власності району може провадитися шляхом їх ліквідації на підставі актів.

Списанню шляхом ліквідації на підставі акта підлягають основні засоби як такі, що:

а) непридатні для подальшого використання внаслідок фізичного зносу, аварій, стихійного лиха, порушень нормальних умов експлуатації;

б) морально застарілі;

в) у зв'язку з будівництвом нових об'єктів.

При цьому майно, що відноситься до основних засобів, підлягає списанню лише у тих випадках, коли відновити його неможливо або економічно недоцільно, а також коли воно не може бути в установленому порядку реалізоване або передане іншим підприємствам чи установам.

2.4. Списання нерухомого майна і транспортних засобів з балансів підприємств, установ і організацій спільної власності області незалежно від їх вартості здійснюється за рішенням районної ради.

ІІІ. ПЕРЕДАЧА МАЙНА СПІЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ РАЙОНУ

В НАЙМ (ОРЕНДУ)

3.1. Передача майна спільної власності району в найм (оренду) здійснюється у відповідності до норм законів України “Про оренду державного та комунального майна”, Цивільного кодексу України, Господарського кодексу України та інших нормативно-правових актів.

3.2. Найм (оренда) (далі – оренда).

3.2.1. Передача в оренду цілісних майнових комплексів комунальних підприємств спільної власності району, їх структурних підрозділів, а також нерухомого майна спільної власності району, транспортних засобів що перебувають на балансі комунальних підприємств, установ і організацій, здійснюється за рішенням районної ради.

3.2.2. Погодження умов договорів оренди або надання дозволу, відмови чи пропозицій на передачу в оренду нерухомого майна спільної власності територіальних громад сіл та міста району здійснюється головою районної ради або за його дорученням заступником голови районної ради на підставі висновків та рекомендацій постійної комісії районної ради з питань  бюджету, фінансів, власності, інвестиційної діяльності та приватизації, регуляторної політики, підприємництва, торгівлі, споживчого ринку та побутового обслуговування населення згідно з чинним законодавством.

3.2.3. Для отримання погодження умов договору оренди або дозволу на передачу в оренду нерухомого майна спільної власності територіальних громад сіл та міста району підприємство, організація, установа спільної власності району подає на ім'я голови районної ради наступні матеріали:

звернення підприємства, установи або організації – балансоутримувача на передачу в оренду нерухомого майна, розташованого за визначеною адресою з вказаною площею та з обґрунтуванням доцільності передачі майна в оренду, а також із зазначенням істотних умов договору оренди, що планується укласти, у тому числі із розрахунком розміру орендної плати;

копію звіту про незалежну оцінку майна (у разі розрахунку орендної плати на підставі даного звіту);

план приміщення, що пропонується до передачі в оренду.

Балансоутримувач подає додатково документи, необхідні для прийняття обґрунтованого рішення (технічні паспорти, копії актів землекористування, копії установчих документів осіб, які бажають взяти в оренду майно спільної власності, тощо).

У разі проведення конкурсу орендодавець надає, у встановленому порядку, копію протоколу засідання конкурсної комісії, проект договору та інші відповідні документи. Конкурс провадиться відповідно до Порядку проведення конкурсу на право оренди нерухомого майна спільної власності територіальних громад сіл та міста Бобринецького району.

3.2.4. Порядок укладання договору оренди регламентується Законом України “Про оренду державного та комунального майна”, Цивільним та Господарським кодексами України.

3.2.5. Після укладання договору оренди, підприємство, установа або організація, що є орендодавцем, надає виконавчому апарату районної ради один примірник договору оренди та щороку надає звіт стосовно діючих договорів оренди з відображенням своєчасності надходження коштів за оренду, а також відомості стосовно наявності вільних приміщень.

3.2.6. Внесення змін до договорів оренди та пролонгація договорів оренди здійснюється у порядку, встановленому для укладання договорів оренди.

3.3. Відповідальність за дотримання умов договорів оренди майна спільної власності району несе орендодавець.

ІV. СТВОРЕННЯ, РЕОРГАНІЗАЦІЯ ТА ЛІКВІДАЦІЯ СУБ’ЄКТІВ ГОСПОДАРЮВАННЯ СПІЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ РАЙОНУ

4.1. Створення суб’єктів господарювання спільної власності району.

4.1.1. Створення суб’єктів господарювання спільної власності району відбувається на підставі рішення районної ради.

4.1.2. Орган, уповноважений районною радою, розробляє установчі документи новостворених суб’єктів господарювання спільної власності району та, після їх затвердження, забезпечує здійснення їх державної реєстрації в порядку, встановленому чинним законодавством.

4.1.3. Затвердження статутів (положень) комунальних підприємств, установ та організацій спільної власності району, внесення змін до діючих статутів (положень) на підставі висновків і рекомендацій відповідних профільних постійних комісій районної ради здійснюється сесією районної ради.

Після здійснення державної реєстрації копії статутів (положень) комунальних підприємств, установ та організацій спільної власності району передаються до виконавчого апарату районної ради.

4.2. Реорганізація та ліквідація суб’єктів господарювання спільної власності району.

4.2.1. Реорганізація (злиття, приєднання, виділення, поділ, перетворення) та ліквідація суб’єктів господарювання спільної власності району відбувається на підставі рішення районної ради.

4.2.2. Заходи щодо реорганізації та ліквідації суб’єктів господарювання спільної власності району здійснює орган, уповноважений районною радою.

V. КОНТРОЛЬ ЗА ВИКОРИСТАННЯМ ТА

ЗБЕРЕЖЕННЯМ МАЙНА СПІЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ РАЙОНУ

5.1. Контроль за використанням та збереженням комунальними підприємствами, установами, організаціями спільної власності району майна, що закріплене за ними на праві господарського відання або на праві оперативного управління, здійснює безпосередньо керівник відповідного підприємства, установи, організації спільної власності району.

___________________________

 

Додаток 4

до рішення 10 сесії Бобринецької районної ради сьомого скликання від 24 березня 2018 року №219

(у новій редакції, згідно рішення Бобринецької районної ради

від 22 березня 2019 року № 366)

 

ПЕРЕЛІК

підприємств, установ і організацій спільної власності територіальних громад сіл та міста району, право забезпечувати галузеву політику яких надане Бобринецькій районній державній адміністрації, без права розпорядження майном спільної власності територіальних громад сіл та міста району, що перебуває на балансі даних підприємств, установ та організацій

 

№ п\п
Назва підприємства, установи, організації спільної власності територіальних громад сіл та міста району
Юридична адреса
Примітки
1
Комунальна установа Бобринецької районної ради “Трудовий архів Бобринецького району”
м. Бобринець,
вул. Незалежності, 80
2
Бобринецька центральна районна лікарня
м. Бобринець,
вул. 16 Березня, 82
3
Комунальне некомерційне підприємство “Центр первинної медико-санітарної допомоги Бобринецького району” Бобринецької районної ради
м. Бобринець,
вул. Порика, 6
4
Комунальна установа “Спортивний комплекс “Олімпієць” Бобринецької районної ради
м. Бобринець,
провулок Порика, 1
Відділ освіти, молоді та спорту
Бобринецької районної державної адміністрації
1
Комунальний заклад Бобринецький районний будинок дитячої творчості Бобринецької районної ради (БДТ)
м. Бобринець,
вул. Миколаївська, 51
2
Дитячо-юнацька спортивна школа “Чемпіон”
м. Бобринець,
вул. Вознесенська, 54
3
Комунальна установа “Інклюзивно-ресурсний центр” Бобринецької районної ради
Бобринецький район, с.Олексіївка, вул.Олексіївська, 6
4
Навчально-виховний комплекс “Бобринецька гімназія - ЗОШ І-Ш ступенів №1” Бобринецької районної ради Кіровоградської області
м. Бобринець,
вул. Миколаївська, 64
Тимчасово призупинено діяльність
5
Бобринецька загальноосвітня школа І-ІІ ступенів №3 Бобринецької районної ради Кіровоградської області
м. Бобринець,
вул. Воїнів-інтернаціоналістів, 56
Тимчасово призупинено діяльність
6
Бобринецька загальноосвітня школа І-ІІ ступенів №4 Бобринецької районної ради Кіровоградської області
м. Бобринець,
вул. Ломоносова, 19
Тимчасово призупинено діяльність
7
Бобринецька загальноосвітня школа  І-ІІІ ступенів №5 імені П.П. Шумилова Бобринецької районної ради Кіровоградської області
м. Бобринець,
вул. Миколаївська, 68
Тимчасово призупинено діяльність
8
Буховецька загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів Бобринецької районної ради Кіровоградської області
Бобринецький район,
с. Буховецьке,
вул. Степова, 4
9
Василівська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів Бобринецької районної ради Кіровоградської області
Бобринецький район,
с. Василівка,
вул. Леніни Топор,  61
10
Верхньоінгульська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів Бобринецької районної ради Кіровоградської області
Бобринецький район,
с. Верхньоінгульське,
вул. Гагаріна, 1
11
Веселівська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів Бобринецької районної ради Кіровоградської області
Бобринецький район,
с. Веселівка, вул. Молодіжна, 17
12
Витязівська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів Бобринецької районної ради Кіровоградської області
Бобринецький район,
с. Витязівка,
вул. Осадчого, 24-А
13
Костомарівська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів Бобринецької районної ради Кіровоградської області
Бобринецький район,
с. Костомарівка,
вул. К. Мельничук, 8
14
Кетрисанівська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів Бобринецької районної ради Кіровоградської області
Бобринецький район,
с. Кетрисанівка, вул. Шкільна, 1А
15
Комунальний заклад “Благодатненська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів” Бобринецької районної ради
Бобринецький район,
с. Благодатне,
вул. Центральна, 2А
16
Новоградівська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів Бобринецької районної ради Кіровоградської області
Бобринецький район,
с. Новоградівка,
вул. Молодіжна, 50
17
Олексіївська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів Бобринецької районної ради Кіровоградської області
Бобринецький район,
с. Олексіївка,
вул. Олесіївська, 6
18
Рощахівська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів Бобринецької районної ради Кіровоградської області
Бобринецький район,
с. Рощахівка,
вул. Молодіжна, 1А
19
Комунальний заклад “Златопільська загальноосвітня школа І-ІІ ступенів” Бобринецької районної ради
Бобринецький район,
с. Златопілля,
вул. Молодіжна, 61
20
Сугокліївська загальноосвітня школа І-ІІ ступенів Бобринецької районної ради Кіровоградської області
Бобринецький район,
с. Сугокліївка,
вул. Центральна, 4
21
Тарасівська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів Бобринецької районної ради Кіровоградської області
Бобринецький район,
с. Тарасівка,
вул. Центральна, 2
22
Комунальний опорний заклад “Чарівнянський заклад загальної середньої освіти  І-ІІІ ступенів” Бобринецької районної ради Кіровоградської області
Бобринецький район,
с. Чарівне,
вул. Шкільна, 32
23
“Грузький заклад загальної середньої освіти І ступеня” комунального опорного закладу “Чарівнянський заклад загальної середньої освіти  І-ІІІ ступенів” Бобринецької районної ради Кіровоградської області
Бобринецький район,
с. Грузьке,
вул. Центральна, 6
24
“Мар’янівський заклад загальної середньої освіти І ступеня” комунального опорного закладу “Чарівнянський заклад загальної середньої освіти  І-ІІІ ступенів” Бобринецької районної ради Кіровоградської області
Бобринецький район,
с. Мар’янівка,
вул. Центральна, 9
25
Бобринківська загальноосвітня школа І-ІІ ступенів Бобринецької районної ради Кіровоградської області
Бобринецький район,
с. Бобринка,
вул. Шкільна, 1
26
Комунальний заклад “Апрелівська загальноосвітня школа І-ІІ ступенів” Бобринецької районної ради Кіровоградської області
Бобринецький район,
с. Апрелівське,
вул. В.Куліша, 44-А
27
Миколо-Бабанська загальноосвітня школа І-ІІ ступенів Бобринецької районної ради Кіровоградської області
Бобринецький район,
с. Миколо-Бабанка,
вул. Лаврова, 6
28
Мирнівська загальноосвітня школа І-ІІ ступенів Бобринецької районної ради Кіровоградської області
Бобринецький район,
с. Мирне,
вул. Зелена, 54
29
Павлогірківська загальноосвітня школа І-ІІ ступенів Бобринецької районної ради Кіровоградської області
Бобринецький район,
с. Павлогірківка,
вул. Шкільна, 4
30
Федіївська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів Бобринецької районної ради Кіровоградської області
Бобринецький район,
с. Федіївка,
вул. Яницького, 90
31
Комунальний заклад “Кривоносівська загальноосвітня школа І-ІІ ступенів” Бобринецької районної ради
Бобринецький район,
с. Кривоносове,
вул. Центральна, 41А
32
Червонопільська загальноосвітня школа І-ІІ ступенів Бобринецької районної ради Кіровоградської області
Бобринецький район,
с. Червонопілля,
вул. Перемоги, 45
33
Новомиколаївська загальноосвітня школа І ступенів Бобринецької районної ради Кіровоградської області
Бобринецький район,
с. Новомиколаївка,
вул. Слобідська, 39
Відділ культури і туризму районної державної адміністрації
1
Комунальний заклад Бобринецька дитяча школа мистецтв Бобринецької районної ради
м. Бобринець,
вул. Миколаївська, 49
2
Комунальний заклад “Бобринецька районна бібліотека для дорослих” Бобринецької районної ради
м. Бобринець, вул. Миколаївська, 78
3
Комунальний заклад “Бобринецька районна дитяча бібліотека” Бобринецької районної ради
м. Бобринець, вул. Незалежності, 80
4
Комунальний заклад “Бобринецький районний краєзнавчий музей імені Миколи Смоленчука” Бобринецької районної ради
м. Бобринець, вул. Миколаївська, 78
5
Комунальний заклад “Бобринецький районний будинок культури” Бобринецької районної ради
м. Бобринець, вул. Миколаївська, 78

 

____________________

 

 

 

Додаток 5

до рішення 10 сесії Бобринецької районної ради сьомого скликання від 24 березня 2018 року №219

(у новій редакції, згідно рішення Бобринецької районної ради

від 22 березня 2019 року № 366)

ПЕРЕЛІК

нерухомого майна, відчуження якого, у тому числі

шляхом приватизації, забороняється

 

№ п/п
Назва  об'єкту
Місце знаходження об'єкту
Примітка
1
Ціла нежитлова будівля (адмінприміщення)
м. Бобринець,
вул. Незалежності, 80
2
Комплекс будівель (гаражі)
м. Бобринець,
вул. Миколаївська,49 Б
3
Ціла нежитлова будівля (адмінприміщення)
м. Бобринець,
вул. Каштанова, 84
4
Комплекс будівель
(будинок культури)
м. Бобринець,
вул. Миколаївська, 78
5
Нежитлова будівля
(школа мистецтв)
м. Бобринець,
вул. Миколаївська,49
6
Нежитлова будівля
(будинок дитячої творчості)
м. Бобринець,
вул. Миколаївська,51
7
Комплекс будівель
(дитячо-юнацька спортивна школа)
м. Бобринець,
вул. Вознесенська, 54
8
Нежитлове приміщення
(спортзал)
м. Бобринець,
вул. Миколаївська, 62
9
Нежитлове приміщення
(спортзал)
м. Бобринець,
вул. Соборна, 121
10
Комплекс будівель
(стадіон, нежитлова будівля)
м. Бобринець,
провулок Порика, 1
11
Комплекс будівель
(лікарня, стаціонарне відділення)
м. Бобринець,
вул. 16 Березня, 82
12
Комплекс будівель
(поліклінічне відділення)
м. Бобринець,
провулок Порика,6
13
Комплекс будівель
(“НВК “Бобринецька гімназія - ЗОШ І-ІІІ ст.№1”)
м. Бобринець,
вул. Миколаївська, 64
14
Комплекс будівель
(Бобринецька ЗОШ І-ІІ ст.№3)
м. Бобринець,
вул.Воїнів-інтернаціоналістів, 56
15
Комплекс будівель
(Бобринецька ЗОШ І-ІІ ст. №4)
м.Бобринець,
вул. Ломоносова, 19
16
Комплекс будівель
(Бобринецька ЗОШ  І-ІІІ ст.№5)
м.Бобринець,
вул.Миколаївська, 68
17
Комплекс будівель
(Буховецька ЗОШ І-ІІІ ст.)
Бобринецький район,
с.Буховецьке,
вул. Степова, 4
18
Комплекс будівель
(Василівська загальноосвітня школа І-ІІІ ст.)
Бобринецький район,
с. Василівка,
вул.Леніни Топор, 61
19
Комплекс будівель
(В-Інгульська загальноосвітня школа І-ІІІ ст.)
Бобринецький район,
с. В-Інгульське,
вул. Гагаріна, 1
20
Комплекс будівель
(Веселівська загальноосвітня школа І-ІІІ ст.)
Бобринецький район,
с .Веселівка,
вул.Молодіжна,17
21
Комплекс будівель
(Витязівська загальноосвітня школа І-ІІІ ст.)
Бобринецький район,
с Витязівка,
вул. Осадчого, 24-А
22
Комплекс будівель
(Костомарівська загальноосвітня школа І-ІІІ ст.)
Бобринецький район,
с.Костомарівка,
вул.К. Мельничук, 8
23
Комплекс будівель
(Кетрисанівська загальноосвітня школа І-ІІІ ст.)
Бобринецький район,
с. Кетрисанівка,
вул.Шкільна,1А
24
Комплекс будівель
(КЗ “Благодатненська загальноосвітня школа І-ІІІ ст.”)
Бобринецький район,
с. Благодатне,
вул. Центральна, 2А
25
Комплекс будівель
(Новоградівська загальноосвітня школа І-ІІІ ст.)
Бобринецький район,
с. Новоградівка,
вул. Молодіжна,50
26
Комплекс будівель
(Олексіївська загальноосвітня школа І-ІІІ ст.)
Бобринецький район,
с .Олексіївка,
вул. Олесіївська, 6
27
Нежитлова будівля
(Рощахівська загальноосвітня школа І-ІІІ ст.)
Бобринецький район,
с. Рощахівка,
вул. Молодіжна,1А
28
Нежитлова будівля
(КЗ “Златопільська загальноосвітня школа І-ІІ ст.”)
Бобринецький район,
с.Златопілля,
вул. Молодіжна, 61
29
Нежитлова будівля (Сугокліївська загальноосвітня школа І-ІІ ст.)
Бобринецький район,
с.Сугокліївка, вул.Центральна, 4
30
Комплекс будівель
(Тарасівська загальноосвітня школа І-ІІІ ст.)
Бобринецький район,
с. Тарасівка, вул..Центральна, 2
31
Комплекс будівель
(КОЗ “Чарівнянський заклад загальної середньої освіти  І-ІІІ ст.”)
Бобринецький район,
с. Чарівне, вул. Шкільна,32
32
Комплекс будівель
(Бобринківська загальноосвітня школа І-ІІ ст.)
Бобринецький район,
с. Бобринка, вул. Шкільна,1
33
Комплекс будівель
(КЗ “Апрелівська загальноосвітня школа І-ІІ ст.”)
Бобринецький район,
с. Апрелівське,  вул.В.Куліша, 44-А
34
Комплекс будівель
(“Мар’янівський заклад загальної середньої освіти І ступеня”)
Бобринецький район,
с. Мар'янівка, вул.Центральна, 9
35
Комплекс будівель
(Миколо-Бабанська загальноосвітня школа І-ІІ ст.)
Бобринецький район,
с.Миколо-Бабанка, вул. Лаврова, 6
36
Комплекс будівель
(Мирнівська загальноосвітня школа І-ІІ ст.)
Бобринецький район,
с.Мирне, вул.Зелена, 54
37
Комплекс будівель
(Павлогірківська загальноосвітня школа І-ІІ ст.)
Бобринецький район,
с.Павлогорківка вул.. Шкільна, 4
38
Комплекс будівель
(Федіївська загальноосвітня школа І-ІІІ ст.)
Бобринецький район,
с. Федіївка, вул. Яницького, 90
39
Комплекс будівель
(КЗ “Кривоносівська загальноосвітня школа І-ІІ ст.”)
Бобринецький район,
с. Кривоносове,
вул. Центральна, 41А
40
Комплекс будівель
(Червонопільська загальноосвітня школа І-ІІ ст.)
Бобринецький район,
с.Червонопілля, вул.Перемоги, 45
41
Комплекс будівель (гаражі та бокси райвідділу освіти)
м.Бобринець,
вул.Миколаївська, 21
42
Нежитлова будівля (котельна)
м.Бобринець, вул.Соборна, 123
43
Комплекс будівель
м.Бобринець, вул.Соборна, 78
44
Комплекс будівель (стаціонарне відділення терцентру )
м.Бобринець, вул..Народна, 93
45
Комплекс будівель (Витязівська сільська лікарська амбулаторія)
Бобринецький район,
с.Витязівка, вул.Базарна, 25
46
Нежитлова будівля (Зорянський ФАП)
Бобринецький район,
с.Зоряне, вул.Садова, 13А
47
Нежитлова будівля (Зорянський ФАП)
Бобринецький район,
с.Дончине, вул.Центральна, 14
48
Комплекс будівель (Кетрисанівська сільська лікарська амбулаторія)
Бобринецький район,
с.Кетрисанівка, вул.Соборна, 17А
49
Комплекс будівель (Благодатненський ФАП)
Бобринецький район,
с. Благодатне,
вул.Центральна, 3А
50
Комплекс будівель
(Грузький ФАП)
Бобринецький район,
с. Грузьке, вул.Центральна, 11
51
Комплекс будівель
(Костомарівський ФАП)
Бобринецький район,
с. Костомарівка, вул.Миру,5
52
Житловий будинок з вбудованим нежитловим приміщенням (Березівський ФАП)
Бобринецький район,
с. Кохане, вул.Шевченка, 8
53
Комплекс будівель (Мар’янівський фельдшерський пункт)
Бобринецький район,
с. Мар’янівка, вул. Димитрова, 6
54
Нежитлова будівля (Новомиколаївський фельдшерський пункт)
Бобринецький район,
с.Новомиколаївка,
вул. Центальна, 20
55
Комплекс будівель (Рощахівська сільська лікарська амбулаторія)
Бобринецький район,
с. Рощахівка,
вул. Центральна, 58А
56
Нежитлова будівля (Червонопільський фельдшерський пункт)
Бобринецький район,
с. Червонопілля,
вул.Радянська, 51
57
Нежитлова будівля (Федіївський фельдшерсько-акушерський пункт)
Бобринецький район,
с. Федіївка,
вул.Яницького, 88
58
Комплекс будівель (Дібрівський фельдшерський пункт)
Бобринецький район,
с. Дібрівка
59
Комплекс будівель (Павлогірківський фельдшерсько-акушерський пункт)
Бобринецький район,
с. Павлогірківка,
вул.Шкільна, 1
60
Цілісний майновий комплекс (“Грузький заклад загальної середньої освіти І ступеня”)
Бобринецький район,
с. Грузьке,
вул. Центральна, 6
61
Цілісний майновий комплекс (Новомиколаївська загальноосвітня школа І ступеню)
Бобринецький район,
с. Новомиколаївка,
вул. Слобідська, 39
62
Квартирний житловий будинок (службове житло)
м. Бобринець,
провулок Порика,8

_________________________

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

БОБРИНЕЦЬКА РАЙОННА РАДА

КІРОВОГРАДСЬКОЇ ОБЛАСТІ

 

ДВАДЦЯТЬ ДРУГА СЕСІЯ

СЬОМОГО СКЛИКАННЯ

Р І Ш Е Н Н Я

 

від 22 березня 2019 року                                                                   № 365

м.Бобринець

 

Про включення квартир

до службового житла

 

Відповідно до пункту 20 частини 1 статті 43 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, статті 118 Житлового кодексу Української РСР, статті 319 Цивільного кодексу України, Положення про порядок надання службових жилих приміщень і користування ними, затвердженого рішенням 21 сесії Бобринецької районної ради сьомого скликання від 14 грудня 2018 року №336, рішення 37 сесії Бобринецької районної ради 6 скликання від 22 травня 2015 року №535 “Про створення службового приміщення для тимчасового проживання молодих спеціалістів, які будуть працювати в комунальних лікувальних закладах Бобринецького району”, рішення 37 сесії Бобринецької районної ради 6 скликання від 22 травня 2015 року №536 “Про надання згоди Бобринецькій центральній районній лікарні на реконструкцію об’єкта спільної власності територіальних громад сіл та міста району”

 

районна рада

ВИРІШИЛА:

 

1. Включити шість квартир квартирного житлового будинку, розташованого за адресою: м.Бобринець, провулок Порика, 8 до службового житла для тимчасового проживання молодих спеціалістів, які будуть працювати (працюють) в комунальних лікувальних закладах Бобринецького району, згідно переліку, що додається.

2. Дане службове житло надати в оперативне управління Бобринецькій центральній районній лікарні.

3. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійні комісії районної ради з питань: з питань бюджету, фінансів, власності, інвестиційної діяльності та приватизації, регуляторної політики, підприємництва, торгівлі, споживчого ринку та побутового обслуговування населення; агропромислового комплексу та земельних відносин, екології, раціонального використання природних ресурсів, промисловості, енергетики, транспорту, зв’язку та житлово-комунального господарства, будівництва і архітектури.

 

Голова районної ради                                                       О.ГАДЕМСЬКА

 

 

Додаток

до рішення 22 сесії Бобринецької районної ради сьомого скликання від 22 березня 2019 року № 365

ПЕРЕЛІК

квартир, включених до службового житла

Бобринецької центральної районної лікарні

 

№ з/п
Найменування приміщення
Загальна площа, кв.м.
Житлова площа, кв.м.
Підсобна площа, кв.м.
1.
Квартира №1
20,8
9,4
11,4
2.
Квартира №2
25,3
15,1
10,2
3.
Квартира №3
29,6
15,8
13,8
4.
Квартира №4
30,2
16,8
13,4
5.
Квартира №5
31,0
21,3
9,7
6.
Квартира №6
22,3
12,3
10,0

_________________________

 

БОБРИНЕЦЬКА РАЙОННА РАДА

КІРОВОГРАДСЬКОЇ ОБЛАСТІ

 

ДВАДЦЯТЬ ДРУГА СЕСІЯ

СЬОМОГО СКЛИКАННЯ

Р І Ш Е Н Н Я

 

від 22 березня 2019 року                                                                   № 364

м.Бобринець

 

Про погодження Бобринецькій центральній

районній лікарні списання основних засобів

спільної власності територіальних

громад сіл та міста району

 

Відповідно до статей 43, 60 та пункту 10 Прикінцевих та перехідних положень Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, постанови Кабінету Міністрів України від 08 листопада 2007 року № 1314 “Про затвердження порядку списання об’єктів державної власності”, рішення десятої сесії Бобринецької районної ради сьомого скликання від 24 березня 2017 року № 219 “Про затвердження Порядку управління об’єктами спільної власності територіальних громад сіл та міста району”, зі змінами,

 

районна рада

ВИРІШИЛА:

 

1. Погодити Бобринецькій центральній районній лікарні списання основних засобів спільної власності територіальних громад сіл та міста району на підставі актів та відповідно до переліку, що додається.

2. Рекомендувати балансоутримувачу вищезазначеного майна провести списання згідно з чинним законодавством.

3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію  районної ради з питань бюджету, фінансів, власності , інвестиційної діяльності та приватизації, регуляторної політики, підприємництва, торгівлі, споживчого ринку та побутового обслуговування населення.

 

 

 

Голова районної ради                                                О.ГАДЕМСЬКА

 

Додаток

до рішення двадцять другої сесії Бобринецької районної ради

від 22 березня 2019 року

№ 364

ПЕРЕЛІК

основних засобів спільної власності територіальних громад сіл та міста Бобринецького району, що підлягає списанню шляхом ліквідації

 

Балансоутримувач
Найменування майна
Рік
придбання
Інвентарний номер
Балансова вартість в  грн..
Залишкова вартість в  грн..
Бобринецька ЦРЛ
Інкубатор UKS-21
1982
101470030
8370,00
0,00
Бобринецька ЦРЛ
Інкубатор ІЗОЛЛЕТ
1991
101470737
8636,00
0,00
Бобринецька ЦРЛ
Апарат Полінаркон П-2
1985
101470502
16417,00
0,00
Бобринецька ЦРЛ
Комп'ютер лазерний комбінований
1994
101470269
5403,00
0,00
Бобринецька ЦРЛ
Апарат криогенний ультразвуковий Кріотон
2-05
1990
101470144
5669,00
0,00
Бобринецька ЦРЛ
Апарат  ПУЧОК МТ-11
1993
101470197
25808,00
0,00
Бобринецька ЦРЛ
Гастрофіброскоп  ЕИ- 299
1990
101470275
39763,00
0,00
Бобринецька ЦРЛ
Електрокардіограф
ЕКТ-07
2002
101470421
6233,00
0,00
Бобринецька ЦРЛ
Лампа БІОТРОН - 2Н - 271
2002
101470439
10242,00
0,00
Бобринецька ЦРЛ
Система УЗД  Apogey-300
2006
101470539
159477,00
0,00
Бобринецька ЦРЛ
Електрокардіограф АКСІОН
24.12.2001
101470386
5541,00
0,00
Бобринецька ЦРЛ
Апарат  Полінаркон -5
1991
101470943
6362,00
0,00
Бобринецька ЦРЛ
Мікроскоп бінокулярний МІКМЕД
2007
101450620
5400,00
0,00
Бобринецька ЦРЛ
Фотоколориметр АР-101
2010
101450718
13700,00
0,00
Бобринецька ЦРЛ
Аналізатор гематологічний автоматичний
2012
101450780
59890,00
17968,00
Бобринецька ЦРЛ
Комплект аналізаторів  по  визначеню  глікозельованого гемоглобіну Clover A1c
15.07.2013
101450812
11989,50
5496,00
Бобринецька ЦРЛ
Центрифуга ОПН-8
2011
101450740
8900,00
2670,00
Бобринецька ЦРЛ
Центрифуга ОПН-8
2011
101450741
8900,00
2670,00
Бобринецька ЦРЛ
Машина пральна Веко
2014
101480813
11980,00
6190,00
Бобринецька ЦРЛ
Комплекс автоматизованого знаття та   аналізу електро-кардіограм ЕКГ 100/2
1999
101470352
20000,00
0,00
Бобринецька ЦРЛ
Комплекс автоматизованого знаття та   аналізу електро-кардіограм ЕКГ 100/2
2002
101470453
11082,00
0,00
Бобринецька ЦРЛ
Комп'ютер
2002
101480394
15328,00
0,00
Бобринецька ЦРЛ
Процесор
1996
101480278
31896,00
0,00
Бобринецька ЦРЛ
УЗІ - комп'ютер
1994
101480238
7242,00
0,00
Бобринецька ЦРЛ
УЗІ-сканер-200
1996
101480281
118780,00
0,00
Бобринецька ЦРЛ
Апарат ультраз.діагност. Радмір-1
2003
101470454
55480,00
0,00
Бобринецька ЦРЛ
УЗД комплект Радмір-М
2003
101470477
53600,00
0,00
Бобринецька ЦРЛ
Відеомагнітофон
1992
101480205
10783,00
0,00
Бобринецька ЦРЛ
Кардіокомплекс
1979
101470085
5379,00
0,00
Бобринецька ЦРЛ
Котел опалювальний КГБ-100
2003
101480464
6015,00
0,00
Бобринецька ЦРЛ
Котел опалювальний КГБ-101
2003
101480465
6015,00
0,00
Бобринецька ЦРЛ
К'ювез дитячий
1992
101480184
10533,00
0,00
Бобринецька ЦРЛ
Лабораторна шафа
2011
101480721
10000,00
0,00
Бобринецька ЦРЛ
Шафова установка
2003
101480463
6346,00
0,00
Бобринецька ЦРЛ
Тепловий  лічильник
2000
101480360
6301,00
0,00
Бобринецька ЦРЛ
Котел Протерм
2003
101480469
6069,00
0,00
Бобринецька ЦРЛ
Кольпоскоп  МК-300
2009
101470649
12460,00
208,00

 

___________________________________

 

БОБРИНЕЦЬКА РАЙОННА РАДА

КІРОВОГРАДСЬКОЇ ОБЛАСТІ

 

ДВАДЦЯТЬ ДРУГА СЕСІЯ

СЬОМОГО СКЛИКАННЯ

Р І Ш Е Н Н Я

 

від 22 березня 2019 року                                                                   № 363

м.Бобринець

 

Про звіт директора КЗ “Бобринецька дитяча

школа мистецтв” Бобринецької районної ради

 

Відповідно до пункту 8 частини першої статті 43 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, заслухавши звіт директора комунального закладу “Бобринецька дитяча школа мистецтв” Бобринецької районної ради Димченка В.І.

 

районна рада

ВИРІШИЛА:

 

1. Звіт директора комунального закладу “Бобринецька дитяча школа мистецтв” Бобринецької районної ради Димченка В. І. прийняти до відома.

2. Рекомендувати комунальному закладу “Бобринецька дитяча школа мистецтв” Бобринецької районної ради продовжувати роботу щодо виконання норм та правил встановлених в галузі спеціалізованої мистецької освіти, здійснювати заходи забезпечення естетичного виховання дітей, а для найбільш обдарованих учнів – до вибору професії а галузі культури та мистецтва.

3. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійні комісії районної ради з питань: бюджету, фінансів, власності, інвестиційної діяльності та приватизації, регуляторної політики, підприємництва, торгівлі, споживчого ринку та побутового обслуговування населення; діяльності ради, депутатської етики, регламенту, законності, запобігання корупції, об'єднань громадян та адміністративно-територіального устрою; охорони здоров'я, освіти, праці, соціального захисту та соціального забезпечення населення, культури та спорту.

 

 

 

Голова районної ради                                                О.ГАДЕМСЬКА

 

БОБРИНЕЦЬКА РАЙОННА РАДА

КІРОВОГРАДСЬКОЇ ОБЛАСТІ

 

ДВАДЦЯТЬ ДРУГА СЕСІЯ

СЬОМОГО СКЛИКАННЯ

Р І Ш Е Н Н Я

 

від 22 березня 2019 року                                                                   № 362

м.Бобринець

 

Про звіт директора КЗ “Бобринецький

районний Будинок культури”

Бобринецької районної ради

 

Відповідно до пункту 8 частини першої статті 43 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, заслухавши звіт директора комунального закладу “Бобринецький районний Будинок культури” Бобринецької районної ради Плющевського С.О.

 

районна рада

ВИРІШИЛА:

 

1. Звіт директора комунального закладу “Бобринецький районний Будинок культури” Бобринецької районної ради Плющевського С.О. прийняти до відома.

2. Рекомендувати комунальному закладу “Бобринецький районний Будинок культури ” Бобринецької районної ради продовжувати роботу щодо організації культурно-дозвіллєвої діяльності серед жителів району.

3. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійні комісії районної ради з питань: бюджету, фінансів, власності, інвестиційної діяльності та приватизації, регуляторної політики, підприємництва, торгівлі, споживчого ринку та побутового обслуговування населення; діяльності ради, депутатської етики, регламенту, законності, запобігання корупції, об'єднань громадян та адміністративно-територіального устрою; охорони здоров'я, освіти, праці, соціального захисту та соціального забезпечення населення, культури та спорту.

 

 

 

Голова районної ради                                                О.ГАДЕМСЬКА

 

БОБРИНЕЦЬКА РАЙОННА РАДА

КІРОВОГРАДСЬКОЇ ОБЛАСТІ

 

ДВАДЦЯТЬ ДРУГА СЕСІЯ

СЬОМОГО СКЛИКАННЯ

Р І Ш Е Н Н Я

 

від 22 березня 2019 року                                                                   № 361

м.Бобринець

 

Про погодження створення на території

Бобринківської сільської ради

нових об’єктів природно-заповідного

фонду місцевого значення

 

Відповідно до пункту 24 частини першої статті 43 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, статей 51-53 Закону України “Про природно-заповідний фонд України”, Закону України “Про екологічну мережу України”, рішення сесії Бобринківської сільської ради від 27 грудня 2016 року № 102, з метою розширення мережі об’єктів і територій природно-заповідного фонду області, збереження цінних природних ресурсів

 

районна рада

ВИРІШИЛА:

 

1. Погодити створення нових об’єктів природно-заповідного фонду на території Бобринківської сільської ради, а саме: ландшафтних заказників місцевого значення “Бобринківська балка” орієнтовною площею 21 га, “Варламівська балка” орієнтовною площею 12 га, “Олексіївська балка” 20 га.

2. Рекомендувати районній державній адміністрації клопотати перед департаментом екології та природних ресурсів у Кіровоградській області про внесення на розгляд Кіровоградської обласної ради питання щодо створення нових об’єктів природно-заповідного фонду, згідно з пунктом 1 даного рішення.

3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію районної ради з питань агропромислового комплексу та земельних відносин, екології, раціонального використання природних ресурсів, промисловості, енергетики, транспорту, зв’язку та житлово-комунального господарства, будівництва і архітектури.

 

 

 

Голова районної ради                                                     О.ГАДЕМСЬКА

 

БОБРИНЕЦЬКА РАЙОННА РАДА

КІРОВОГРАДСЬКОЇ ОБЛАСТІ

 

ДВАДЦЯТЬ ДРУГА СЕСІЯ

СЬОМОГО СКЛИКАННЯ

Р І Ш Е Н Н Я

 

від 22 березня 2019 року                                                                   № 354

м.Бобринець

 

Про внесення змін до районної програми

військово-патріотичного виховання молоді

та забезпечення проведення призову громадян на

строкову та контрактну військову службу

у Бобринецькому районі на 2016-2020 роки

 

Відповідно до пункту 16 частини 1 статті 43 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”

 

районна рада

ВИРІШИЛА:

 

1. Внести зміни до районної програми військово-патріотичного виховання молоді та забезпечення проведення призову громадян на строкову та контрактну військову службу у Бобринецькому районі на 2016-2020 роки, затвердженої рішенням шостої сесії Бобринецької районної ради сьомого скликання від 29 липня 2016 року № 96, зі змінами, затвердженими рішенням одинадцятої сесії Бобринецької районної ради сьомого скликання від 16 червня 2017 року № 230 та викласти в новій редакції (додається).

 

2. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійні комісії Бобринецької районної ради з питань: бюджету, фінансів, власності, інвестиційної діяльності та приватизації, регуляторної політики, підприємництва, торгівлі, споживчого ринку та побутового обслуговування населення; охорони здоров'я, освіти, праці, соціального захисту та соціального забезпечення населення, культури та спорту.

 

 

 

Голова районної ради                                                    О.ГАДЕМСЬКА

 

ЗАТВЕРДЖЕНО

Рішення шостої сесії

Бобринецької районної ради

від 29 липня 2016 року № 96,

зі змінами від 16 червня 2017р. № 230,

зі змінами від 22 березня 2019р. № 354

 

 

Районна програма

військово-патріотичного виховання молоді та забезпечення проведення призову громадян України на строкову та контрактну військову службу у Бобринецькому районі на 2016-2020 рік

(в новій редакції)

 

1.Загальні положення (законодавча та нормативно-правова база)

 

Нинішній стан справ вимагає концептуального визначення єдиних підходів до виховання захисника Батьківщини з урахуванням економічної, суспільно-політичної, демографічної ситуації, становища молоді у суспільстві, формування нового світогляду, морально-етичних, національно-історичних основ поведінки. Молодих юнаків Бобринецького району  хвилює багато питань для подальшого їхнього проходження служби в лавах Збройних Сил України. Серед молоді зростають антисоціальні явища. Надання необхідних консультативних, інформаційних, правових послуг, допомога у прийнятті правильного рішення потрібна у кожному конкретному випадку.

В сучасному економічному та політичному напрямку розвитку нашої країни потрібно більше уваги приділяти молоді, тому що молодь - це наше майбутнє. В сучасних умовах буття допризовна та призовна молодь потребує більшої підтримки, допомоги в напрямку виховання їх у дусі патріотичного обов’язку, поваги до військової служби, готовності до захисту Вітчизни.

Правовою підставою для розробки програми військово-патріотичного виховання молоді та забезпечення проведення призову громадян України на строкову та контрактну військову службу у Бобринецькому районі на 2016-2020 рік є Закон України «Про військовий обов’язок і військову службу», Закон України “Про оборону України”, Указ Президента № 122 від 29 березня 2016 року “Про звільнення в запас військовослужбовців строкової служби, строки проведення чергових призовів та чергові призови громадян України на строкову військову службу у 2016 році.

Програма військово-патріотичного виховання молоді та забезпечення проведення призову громадян України на строкову та контрактну військову службу у Бобринецькому районі на 2016-2020 роки спрямована на всебічну підготовку молоді до служби в Збройних Силах України та підтримку Бобринецького районного військового комісаріату в виконанні покладених на нього завдань з комплектування Збройних Сил України особовим складом.

 

2. Визначення проблеми, на розв’язання якої спрямована програма

 

Основними напрямками вирішення даної проблеми є:

військово-патріотичне виховання молоді та підготовка юнаків до служби в Збройних Силах України в навчальних закладах району;

організація приписки громадян району до призовної дільниці Бобринецького РВК;

допризовна підготовка юнаків в загальноосвітніх навчальних закладах району;

культурно-виховні заходи;

організація призову громадян на строкову військову службу;

відбір кандидатів на військову службу за контрактом;

фінансове забезпечення.

 

3.Визначення мети програми

 

Метою програми є:

всебічне забезпечення заходів допризовної підготовки, військово-патріотичного виховання молоді на основі українських національно-історичних традицій;

формування у молоді високої патріотичної свідомості, національної гідності, готовності до виконання конституційного обов'язку щодо захисту національних інтересів України;

удосконалення якості підготовки та накопичення військово-навчених людських ресурсів, які підлягають призову на військову службу;

узгодження дій місцевих органів виконавчої влади щодо цілеспрямованої підготовки молоді до захисту Вітчизни;

покращення стану проведення призовної кампанії на базі Бобринецького районного військового комісаріату.

Реалізація програми в районі буде здійснюватися на певних принципах:

програмно-цільовому, який обумовлює шляхи реалізації того або іншого напрямку Програми;

комплексності, що передбачає подолання відомчої роз'єднаності стосовно вирішення проблем військово-патріотичного виховання молоді, питань допризовної підготовки та призову громадян на строкову військову службу;

активної участі самої молоді у військово-патріотичному вихованні.

відкритості, який передбачає участь громадськості у розробці та реалізації Програми;

пріоритетів, що передбачає концентрацію уваги, ресурсів та зусиль на найбільш значущих та важливих питаннях військово-патріотичного виховання молоді та призову громадян на строкову військову службу;

адресності, насамперед для тих питань, які потребують особливої уваги у військово-патріотичному вихованні молоді та призову громадян на строкову військову службу;

спадкоємність та закріплення позитивного досвіду.

 

4. Обсяги та джерела фінансування, строки та етапи виконання програми

 

Фінансування Програми проводиться за рахунок коштів місцевих бюджетів та за кошти не заборонені чинним законодавством.

Програма діє на період 2016-2020 роки.

Показники Програми за необхідності можуть коригуватися  під впливом зовнішніх факторів (зміни в законодавстві, економічних та соціальних умов, тощо).

 

5.Перелік завдань і заходів програми та результативні показники

 

Районна програма військово-патріотичного виховання молоді та забезпечення проведення призову громадян України на строкову та контрактну військову службу у Бобринецькому районі на 2016-2020 роки реалізовуватиметься упродовж п’яти років.

Програма є узагальнюючим документом, що визначає можливість розв’язання одного з найважливіших завдань – готовність до виконання громадянами району конституційного обов’язку щодо захисту Вітчизни, незалежності та територіальної цілісності України, проходження військової служби відповідно до закону шляхом проведення наступних заходів:

проведення інформаційно-роз’яснювальної роботи серед молоді щодо необхідності виконання свого обов’язку, передбаченого Конституцією України, виховання національної свідомості на героїчно патріотичних традиціях минулого України, формування свідомості юнаків щодо необхідності захисту держави;

інформування населення району через засоби масової інформації  про хід підготовки молоді до служби в ЗСУ та проведення призову за контрактом;

здійснення контролю за проведенням і результатами допризовної підготовки юнаків у навчальних закладах району;

проведення оглядів конкурсів строю та пісні, навчально-польових зборів з виконанням навчальної вправи стрільб із стрілецької зброї;

проведення районного етапу Всеукраїнського військово-патріотичної дитячо-юнацької гри “Сокіл” (“Джура”) та проведення районного етапу обласного проекту “Захисник Кіровоградщини”;

здійснення контролю за військовим обліком призовників на підприємствах, установах і організаціях району незалежно від підпорядкування і форм власності;

забезпечення проведення весняного та осіннього призовів у 2016-2020 роках;

організація призову громадян на військову службу;

проведення роз’яснювальної роботи серед призовної молоді щодо виконання військового обов’язку.

Основні завдання програми:

формування почуття патріотизму, любові до свого народу, його історії, культурних та історичних цінностей;

виховання громадських почуттів і свідомості, поваги до Конституції і законів України, соціальної активності та відповідальності за доручені державні та громадські справи;

формування здібностей до аналізу зовнішньої та внутрішньополітичної обстановки, вміння на цій основі самостійно адекватно оцінювати події, що відбуваються у державі і світі, свою роль та місце в цих подіях, а також у підтриманні належної обороноздатності країни;

створення нормативно-правової бази та комплексу заходів щодо виховання патріотичних почуттів і свідомості громадян України;

формування прагнення до оволодіння військовими знаннями, відповідного рівня фізичної підготовки та витриманості;

підвищення престижу військової служби, військова професійна орієнтація молоді, формування і розвиток мотивації, спрямованої на підготовку до захисту Української держави і служби у Збройних Силах України та інших військових формуваннях, здійснення конкурсного відбору кандидатів для вступу у вищі військові навчальні заклади і проходження військової служби за контрактом;

створення системи військово-патріотичного виховання.

 

6. Координація та контроль за ходом виконання програми

 

Координацію дій між виконавцями та контроль за виконанням програми здійснює перший заступник голови райдержадміністрації.

 

___________________________________

 

Додаток 1

до районної програми

 

 

Паспорт програми

 

1.

Ініціатор розроблення програми

Бобринецька районна державна адміністрація, відділ юридичної, мобілізаційної роботи, інформаційної діяльності та комунікацій з громадськістю

2.

Розробник програми

Бобринецька районна державна адміністрація, відділ юридичної, мобілізаційної роботи, інформаційної діяльності та комунікацій з громадськістю

3.

Відповідальний виконавець програми

Бобринецька районна державна адміністрація, відділ юридичної, мобілізаційної роботи, інформаційної діяльності та комунікацій з громадськістю

4.

Учасники програми

Бобринецька районна державна адміністрація, Бобринецький районний військовий комісаріат

5.

Термін реалізації програми

2016-2020 роки

6.

Перелік місцевих бюджетів які беруть участь у виконанні комплексної програми

Районний бюджет

 

7.

Загальний обсяг фінансових ресурсів, необхідних для реалізації програми, всього

В межах кошторисних призначень

8.

В тому числі:

- бюджет району

В межах кошторисних призначень

 

________________________________

 

Додаток 2

до районної програми

 

Орієнтовне ресурсне забезпечення районної Програми

на 2016-2020 роки

 

Обсяги коштів, які планується залучити на виконання програми
Етапи виконання програми
Усього витрат на виконання програми
І
ІІ
ІІІ
ІV
V
2016
2017
2018
2019
2020
Усього:
В межах кошторисних призначень
В межах кошторисних призначень
Місцеві бюджети району
В межах кошторисних призначень
В межах кошторисних призначень

 

___________________________

 

Додаток 3

до районної програми

в редакції рішення районної ради

від 22 березня 2019 року № 354

 

 

Перелік напрямків, завдань і заходів програми

 

№ з/п
Назва напрямку (пріоритетні завдання)
Заходи програми
Строки виконання
Виконавці
Джерела фінансування
Орієнтовні обсяги фінансування (вартість), тисяч гривень, у тому числі
Очікуваний результат
Усьо-го
2016
2017
2018
2019
2020
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
1
Військово-патріотичне виховання молоді та підготовка юнаків до служби в Збройних Силах України
1.1.Проведення інформаційно-роз’яснювальної роботи серед молоді щодо необхідності виконання свого обов’язку, передбаченого Конституцією України
2016-2020
Бобринецька районна державна адміністрація
Готовність молоді району до виконання конституційного обов’язку з захисту Батьківщини, служби в Збройних Силах України
1.2.Інформування населення району через засоби масової інформації про хід підготовки молоді до служби в ЗСУ та проведення призову за контрактом
2016-2020
Бобринецька районна державна адміністрація
спільно з
Бобринецьким районним військовий комісаріатом
Володіння населення району інформацією про хід призовної кампанії в районі, проблемні питання
1.3.Здійснення контролю за проведенням і результатами допризовної підготовки юнаків у навчальних закладах району
2016-2020
Бобринецька районна державна адміністрація
Якісне проведення допризовної підготовки в освітніх закладах району
1.4.Проведення оглядів-конкурсів строю та пісні, навчально-польових зборів з виконанням вправи стрільб із стрілецької зброї, перевезення молоді до місця проведення стрільб
2016-2020
Бобринецька районна державна адміністрація
спільно з
Бобринецьким районним військовий комісаріатом
Районний
бюджет
В межах кошторисних призначень
Набуття навичок колективізму, володіння бойовою стрілецькою зброєю
1.5.Здійснення контролю за військовим обліком призовників на території району, на підприємствах, установах і організаціях району незалежно від підпорядкування і форм власності
2016-2020
Бобринецька районна державна адміністрація, сільські ради
Належне ведення військового обліку призовників.
1.6.Проведення районного етапу Всеукраїнського військово-патріотичної дитячо-юнацької гри “Сокіл” (“Джура”) та проведення етапу обласного проекту “Захисник Кіровоградщини”
2016-2020
Бобринецька районна державна адміністрація
Місцеві бюджети району
В межах кошторисних призначень
Формування у молоді високої патріотичної свідомості, національної гідності
2.
Організація призову громадян на строкову військову службу
2.1.Забезпечення транспортом та паливно-мастильними матеріалами для проведення призовної кампанії
2016-2020
Бобринецька районна державна адміністрація
спільно з
Бобринецьким районним військовий комісаріатом
Районний
бюджет
В межах кошторисних призначень
Якісне та своєчасне виконання районом визначеного плану відбору призовників
2.2.Забезпечення транспортом та паливно-мастильними матеріалами для відправки кандидатів на військову службу за контрактом до місць призначення
2016-2020
Бобринецька районна державна адміністрація
Районний
бюджет
В межах кошторисних призначень
Відправка призовників для комплектування військових частин
2.3.Проведення вивчення особистості призовників, їх моральних якостей, сімейно-майнового стану; здійснення соціально-психологічного відбору, перевірки фізичних та ділових якостей юнаків
2016-2020
Бобринецька районна державна адміністрація, сільські ради
Якісне та своєчасне виконання визначеного
плану відбору призовників
2.4.Проведення роз’яснювальної роботи серед призовної молоді щодо виконання військового обов’язку. Організація розшукових заходів відносно осіб, які ухиляються від виконання військового обов’язку
2016-2020
Бобринецька районна державна адміністрація
спільно з
Бобринецьким районним військовий комісаріатом
Якісне та своєчасне виконання визначеного
плану відбору призовників

 

____________________________________________________________________


 

БОБРИНЕЦЬКА РАЙОННА РАДА

КІРОВОГРАДСЬКОЇ ОБЛАСТІ

 

ДВАДЦЯТЬ ДРУГА СЕСІЯ

СЬОМОГО СКЛИКАННЯ

Р І Ш Е Н Н Я

від 22 березня 2019 року                                                                   № 356

м.Бобринець

 

Про погодження надання в оренду

майна спільної власності територіальних

громад сіл та міста району

 

Відповідно до пункту 20 статті 43, статей 44, 60 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, статті 10 Закону України “Про оренду державного та комунального майна”, рішення другої сесії Бобринецької районної ради сьомого скликання від 18 грудня 2015 року № 37 “Про делегування повноважень Бобринецької районної ради Бобринецькій районній державній адміністрації”, рішення десятої сесії Бобринецької районної ради сьомого скликання від 24 березня 2017 року № 219“Про управління об’єктами спільної власності територіальних громад сіл та міста району”, зі змінами

 

районна рада

ВИРІШИЛА:

 

1. Погодити надання в оренду майна спільної власності територіальних громад сіл та міста району, яке знаходиться на балансі відділу освіти, молоді та спорту районної державної адміністрації а саме: шкільного автобуса марки БАЗ-АО79,13ш державний номер ВА53-27ВА Миколо-Бабанській сільській раді.

2. Встановити річний розмір орендної плати у розмірі 6,0 тис.грн. (шість тисяч гривень) за одиницю автотранспорту.

3. Рекомендувати районній державній адміністрації здійснити заходи пов’язані з виконанням прийнятого рішення.

4. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію районної ради з питань бюджету, фінансів, власності, інвестиційної діяльності та приватизації, регуляторної політики, підприємства, торгівлі, споживчого ринку та побутового обслуговування населення.

 

 

Голова районної ради                                                     О.ГАДЕМСЬКА

Дочірні категорії

До уваги громадян