ПРОЕКТ

вносить голова Бобринецької районної державної адміністрації

 

БОБРИНЕЦЬКА РАЙОННА РАДА

КІРОВОГРАДСЬКОЇ ОБЛАСТІ

 

ДВАДЦЯТЬ __________ СЕСІЯ

СЬОМОГО СКЛИКАННЯ

Р І Ш Е Н Н Я

 

від ___ __________ 2019 року                                                                        № ____

м.Бобринець

 

Про внесення змін до рішення районної

ради від 30 травня 2018 року № 298

“Про створення комунальної установи

“Інклюзивно-ресурсний центр”

Бобринецької районної ради”

 

Відповідно до статті 43 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, статті 26 Закону України “Про освіту”, постанови Кабінету Міністрів України від 12 липня 2017 року № 545 “Про затвердження Положення про інклюзивно-ресурсний центр”, зі змінами

 

районна рада

ВИРІШИЛА:

 

1. Внести зміни до Положення комунальної установи “Інклюзивно-ресурсний центр” Бобринецької районної ради, затвердженого рішенням районної ради від 30 травня 2018 року № 298 “Про створення комунальної установи “Інклюзивно-ресурсний центр” Бобринецької районної ради”, виклавши його в новій редакції:

2. Контроль за виконання даного рішення покласти на постійні комісії районної ради з питань: охорони здоров’я, освіти, праці, соціального захисту та соціального забезпечення населення, культури та спорту; діяльності ради, депутатської етики, регламенту, законності, запобігання корупції, об'єднань громадян та адміністративно-територіального устрою.

 

 

 

Голова районної ради                                                            О.ГАДЕМСЬКА

 

 

ПОЛОЖЕННЯ

комунальної установи

“Інклюзивно-ресурсний центр” Бобринецької районної ради

(в новій редакції) 2018 рік

ЗАТВЕРДЖЕНО

Рішення Бобринецької районної ради

30 травня 2018 року № 298,

зі змінами, внесеними рішенням

від __ березня 2019 року № ___

 

 

Положення

комунальної установи “Інклюзивно-ресурсний центр”

Бобринецької районної ради

 

1. Загальна частина

1. Комунальна установа “Інклюзивно-ресурсний центр” Бобринецької районної ради (далі – Центр) є установою, що функціонує з метою забезпечення права дітей з особливими освітніми потребами віком від 2 до 18 років на здобуття дошкільної та загальної середньої освіти, в тому числі у професійно-технічних навчальних закладах, шляхом проведення комплексної психолого-педагогічної оцінки розвитку дитини (далі – комплексна оцінка), надання психолого-педагогічної допомоги та забезпечення системного кваліфікованого супроводження.

2. У своїй діяльності Центр керується Конституцією України, Конвенцією про права осіб з інвалідністю, Законами України “Про освіту”, “Про загальну середню освіту”, “Про дошкільну освіту”, іншими актами законодавства та цим Положенням. Центр провадить діяльність з урахуванням таких принципів, як повага та сприйняття індивідуальних особливостей дітей, дотримання найкращих інтересів дитини, недопущення дискримінації та порушення прав дитини, конфіденційність, доступність освітніх послуг з раннього віку, міжвідомча співпраця.

3. Центр є комунальною установою, засновником якої є Бобринецька районна рада, діє на підставі Положення, затвердженого рішенням сесії Бобринецької районної ради.

Центр є юридичною особою, має рахунки в органах Казначейства, самостійний баланс, бланк із своїм найменуванням.

4. У своїй діяльності Центр підпорядковується відділу освіти, молоді та спорту Бобринецької районної державної адміністрації, а в частині провадження фінансово-господарської діяльності – Бобринецькій районній раді та Бобринецькій районній державній адміністрації.

5. Центр має приміщення, пристосоване для дітей з особливими освітніми потребами відповідно до вимог законодавства, у тому числі державних санітарних норм і правил та державних будівельних норм.

У приміщенні облаштовані, кімнати для надання індивідуальної психолого-педагогічної допомоги, проведення групових психолого-педагогічних занять, вчителя-логопеда, занять з лікувальної фізкультури, фахівців центру, проведення спільних засідань фахівців центру, кабінет директора центру, технічні приміщення тощо.

6. Центр надає послуги дітям з особливими освітніми потребами, які проживають (навчаються) на території Бобринецького району, за умови подання відповідних документів. У разі обслуговування дітей з особливими освітніми потребами з інших адміністративно-територіальних одиниць або об’єднаних територіальних громад Центр не пізніше 15 числа наступного місяця з дня звернення за допомогою чи супроводженням інформує про них Бобринецьку районну раду та відділ освіти, молоді та спорту Бобринецької районної державної адміністрації.

2. Завдання Центру

1. Основними завданнями Центру є:

1) проведення комплексної оцінки з метою визначення особливих освітніх потреб дитини, в тому числі коефіцієнта її інтелекту, розроблення рекомендацій щодо програми навчання, особливостей організації психолого-педагогічної допомоги відповідно до потенційних можливостей психофізичного розвитку дитини;

2) надання психолого-педагогічної допомоги дітям з особливими освітніми потребами, які навчаються у закладах дошкільної освіти та закладах загальної середньої освіти (не відвідують навчальні заклади), здобувають повну загальну середню освіту у професійно-технічних навчальних закладах та не отримують відповідної допомоги;

3) ведення реєстру дітей, які пройшли комплексну оцінку і перебувають на обліку в Центрі (додаток 1), за згодою батьків (одного з батьків) або законних представників на обробку персональних даних неповнолітньої дитини;

4) ведення реєстру навчальних закладів, реабілітаційних установ системи охорони здоров’я, соціального захисту та громадських об’єднань, а також реєстру фахівців, які надають психолого-педагогічну допомогу дітям з особливими освітніми потребами, у тому числі фахівців дошкільних навчальних закладів (ясел-садків) компенсуючого типу, спеціальних загальноосвітніх шкіл (шкіл-інтернатів), навчально-реабілітаційних центрів, громадських об’єднань (додаток 2), за згодою фахівців, які надають психолого-педагогічну допомогу дітям з особливими освітніми потребами;

5) надання консультацій та взаємодія з педагогічними працівниками дошкільних, загальноосвітніх та професійно-технічних навчальних закладів з питань організації інклюзивного навчання;

6) надання методичної допомоги педагогічним працівникам закладу дошкільної освіти, закладу загальної середньої освіти та професійно-технічних навчальних закладів, батькам (одному з батьків) або законним представникам дітей з особливими освітніми потребами щодо особливостей організації надання психолого-педагогічної допомоги таким дітям;

7) взаємодія з педагогічними працівниками дошкільних, загальноосвітніх та професійно-технічних навчальних закладів щодо виконання рекомендацій, зазначених у висновку Центру, проведення оцінки розвитку дитини з особливими освітніми потребами;

8) надання консультацій батькам (одному з батьків) або законним представникам дітей з особливими освітніми потребами стосовно мережі дошкільних, загальноосвітніх та професійно-технічних навчальних закладів для здобуття повної загальної середньої освіти, наявних освітніх, медичних, соціальних ресурсів для надання допомоги таким дітям;

9) надання консультативно-психологічної допомоги батькам (одному з батьків) або законним представникам дітей з особливими освітніми потребами у формуванні позитивної мотивації щодо розвитку таких дітей;

10) провадження інформаційно-просвітницької діяльності шляхом проведення конференцій, семінарів, засідань за круглим столом, тренінгів, майстер-класів з питань організації надання психолого-педагогічної допомоги дітям з особливими освітніми потребами;

11) взаємодія з місцевими органами виконавчої влади, органами місцевого самоврядування, навчальними закладами, закладами охорони здоров’я, закладами соціального захисту, службами у справах дітей, громадськими об’єднаннями щодо виявлення та надання своєчасної психолого-педагогічної допомоги дітям з особливими освітніми потребами починаючи з раннього віку в разі потреби із залученням відповідних спеціалістів; підготовка звітної інформації про результати діяльності центру для засновника, відповідного структурного підрозділу з питань діяльності центру, а також аналітичної інформації для відповідного центру.

2. Обов’язки Центру.

З метою якісного виконання покладених завдань Центр зобов’язаний:

1) у разі виявлення складних життєвих обставин та/або ризику для життя і здоров’я дитини невідкладно інформувати службу у справах дітей за місцем проживання дитини, територіальний підрозділ Національної поліції;

2) вносити пропозиції засновнику, відповідному структурному підрозділу з питань діяльності Центру, ресурсному центру щодо удосконалення діяльності Центру, розвитку послуг для дітей з особливими освітніми потребами;

3) залучати у разі потреби додаткових фахівців, у тому числі медичних працівників, працівників соціальних служб, фахівців інших центрів, працівників дошкільних навчальних закладів (ясел-садків) компенсуючого типу, спеціальних загальноосвітніх шкіл (шкіл-інтернатів), навчально-реабілітаційних центрів, для проведення комплексної оцінки.

 

3. Організація проведення комплексної оцінки

1. Первинний прийом батьків (одного з батьків) або законних представників дитини проводить психолог центру, який визначає час та дату проведення комплексної оцінки та встановлює наявність таких документів: документів, що посвідчують особу батьків (одного з батьків) або законних представників; свідоцтва про народження дитини; індивідуальної програми реабілітації дитини з інвалідністю (у разі інвалідності); форми первинної облікової документації № 112/0 “Історія розвитку дитини”, затвердженої МОЗ, у разі потреби – довідки від психіатра.

2. Центр проводить комплексну оцінку не пізніше ніж протягом місяця з моменту подання письмової заяви батьків (одного з батьків) або законних представників дитини (далі – заява) (додаток 3) та/або її особистої заяви (для дітей віком від 16 до 18 років) щодо проведення комплексної оцінки, а також надання письмової згоди на обробку персональних даних дитини (додаток 4).

3. У разі коли дитина з особливими освітніми потребами здобуває дошкільну або загальну середню освіту, до заяви можуть додаватися: психолого-педагогічна характеристика дитини із зазначенням динаміки та якості засвоєння знань під час навчання, підготовлена відповідним педагогічним працівником та затверджена керівником відповідного навчального закладу; зошити з рідної мови, математики, результати навчальних досягнень (для дітей, які здобувають загальну середню освіту), малюнки; документи щодо додаткових обстежень дитини.

4. У разі коли дитині з особливими освітніми потребами вже надавалася психолого-педагогічна допомога, до Центру подаються: попередні рекомендації щодо проведення комплексної оцінки; висновок відповідних фахівців щодо результатів надання психолого-педагогічної допомоги із зазначенням динаміки розвитку дитини згідно з індивідуальною програмою розвитку.

5. Центр проводить комплексну оцінку за місцем навчання та/або проживання (перебування) дитини. Графік проведення комплексної оцінки обов’язково погоджується з керівником відповідного навчального закладу, закладу охорони здоров’я та батьками (одним з батьків) або законними представниками дитини за два тижні до початку її проведення.

6. Під час проведення комплексної оцінки фахівці Центру повинні створити атмосферу довіри та доброзичливості, враховувати фізичний та емоційний стан дитини, індивідуальні особливості її розвитку, вік, місце проживання, мову спілкування тощо.

7. Участь батьків (одного з батьків) або законних представників дитини у проведенні комплексної оцінки є обов’язковою.

8. Комплексна оцінка проводиться фахівцями Центру індивідуально за такими напрямами: оцінка фізичного розвитку дитини; оцінка мовленнєвого розвитку дитини; оцінка когнітивної сфери дитини; оцінка емоційно-вольової сфери дитини; оцінка навчальної діяльності дитини.

9. Метою проведення оцінки фізичного розвитку дитини є визначення рівня її загального розвитку, відповідності віковим нормам, розвитку дрібної моторики, способу пересування тощо. За результатами оцінки вчитель лікувальної фізкультури заповнює карту спостереження дитини.

10. Оцінка мовленнєвого розвитку дитини проводиться з метою визначення рівня розвитку та використання вербальної/невербальної мови, наявності мовленнєвого порушення та його структури. Результати оцінки вчитель-логопед зазначає у висновку про комплексну оцінку (додаток 5).

11. Оцінка когнітивної сфери дитини проводиться з метою визначення рівня сформованості таких пізнавальних процесів, як сприйняття, пам’ять, мислення, уява, увага. Результати оцінки практичний психолог зазначає у висновку про комплексну оцінку.

12. Оцінка емоційно-вольової сфери дитини проводиться з метою виявлення її здатності до вольового зусилля, схильностей до проявів девіантної поведінки та її причин. Результати оцінки практичний психолог зазначає у висновку про комплексну оцінку.

13. Метою проведення оцінки навчальної діяльності дитини є визначення рівня сформованості знань, вмінь, навичок відповідно до навчальної програми або основних критеріїв формування вмінь та навичок дітей дошкільного віку. Таку оцінку проводить вчитель-дефектолог та її результати зазначає у висновку про комплексну оцінку.

14. У разі потреби фахівці Центру можуть проводити комплексну оцінку за іншими напрямами, зокрема визначення рівня соціальної адаптації, взаємовідносин з однолітками, дорослими.

15. Результати комплексної оцінки оформлюються в електронному вигляді, зберігаються в Центрі та надаються батькам (одному з батьків) або законним представникам дитини за письмовим зверненням. Інформація про результати комплексної оцінки є конфіденційною. Обробка та захист персональних даних дітей в Центрі здійснюється відповідно до вимог Закону України “Про захист персональних даних”.

16. Узагальнення результатів комплексної оцінки здійснюється на засіданні фахівців Центру, які її проводили, в якому мають право брати участь батьки (один з батьків) або законні представники дитини з особливими освітніми потребами.

17. За результатами засідання складається висновок про комплексну оцінку, в якому зазначаються загальні дані про дитину з особливими освітніми потребами, її сім’ю (батьків (одного з батьків) або законних представників, братів, сестер), умови виховання в сім’ї, стан здоров’я дитини, найменування навчального закладу (дошкільного, загальноосвітнього, професійно-технічного), напрями проведення комплексної оцінки, загальні висновки, рекомендації, прізвище, ім’я, по батькові фахівців Центру, які проводили оцінку.

18. Фахівці Центру зобов’язані ознайомити батьків (одного з батьків) або законних представників дитини з особливими освітніми потребами з висновком про комплексну оцінку, умовами навчання та надання психолого-педагогічної допомоги у навчальних закладах (у разі здобуття дитиною дошкільної чи загальної середньої освіти).

19. Комплексна оцінка з підготовкою відповідного висновку проводиться протягом 10 робочих днів.

20. Висновок про комплексну оцінку складається у трьох примірниках (два примірники для батьків (одного з батьків) або законних представників дитини з особливими освітніми потребами, за заявою яких (якого) її проведено, третій – зберігається в Центрі).

21. Висновок про комплексну оцінку реєструється у відповідному журналі та зберігається в електронному вигляді в Центрі, а також у відповідному навчальному закладі в особовій справі дитини з особливими освітніми потребами після його надання батьками (одним з батьків) або законними представниками такої дитини.

22. У разі встановлення фахівцями Центру наявності у дитини особливих освітніх потреб висновок про комплексну оцінку є підставою для складення для неї індивідуальної програми розвитку та надання їй психолого-педагогічної допомоги.

23. Комплексна оцінка може проводитися перед зарахуванням дитини з особливими освітніми потребами до дошкільного або загальноосвітнього навчального закладу. З метою створення у такому закладі умов для навчання дитини її батьки (один з батьків) або законні представники звертаються до Центру за шість місяців до початку навчального року. Перед проведенням комплексної оцінки батьки (один з батьків) або законні представники дитини можуть звернутися до навчального закладу, який вони обрали, для зарахування дитини.

24. Повторна комплексна оцінка фахівцями Центру проводиться у разі: переведення дитини з особливими освітніми потребами до інклюзивної (спеціальної) групи дошкільного навчального закладу або інклюзивного (спеціального) класу загальноосвітнього навчального закладу; покращення або погіршення стану здоров’я дитини з особливими освітніми потребами, труднощів у засвоєнні навчальної програми. В інших випадках фахівці центру забезпечують психолого-педагогічне супроводження такої дитини.

25. У разі коли батьки (один з батьків) або законні представники дитини з особливими освітніми потребами не погоджуються з висновком про комплексну оцінку, вони можуть звернутися до відповідного структурного підрозділу з питань діяльності центру для проведення повторної комплексної оцінки республіканським, обласним, мм. Києва та Севастополя психолого-педагогічним консиліумом (далі – консиліум). Протягом 10 робочих днів з дати звернення батьків (одного з батьків) або законних представників відповідний структурний підрозділ з питань діяльності центру зобов’язаний організувати проведення повторної комплексної оцінки дитини з особливими освітніми потребами за місцем її проживання (перебування)/навчання чи в іншому місці за попереднім погодженням з батьками (одним з батьків) або законними представниками.

26. Повторна комплексна оцінка може проводитися за всіма або окремими напрямами залежно від освітніх потреб дитини з особливими освітніми потребами та наявної інформації про її розвиток.

27. За результатами повторної комплексної оцінки складається висновок про повторну комплексну оцінку (додаток 6), що є основою для розроблення індивідуальної програми розвитку дитини з особливими освітніми потребами та надання їй психолого-педагогічної допомоги.

 

4. Організація надання психолого-педагогічної допомоги дитині з особливими освітніми потребами

1. Психолого-педагогічна допомога – система психологічних та педагогічних послуг, що надаються дитині з особливими освітніми потребами фахівцями Центру, педагогічними працівниками навчальних закладів, реабілітаційних установ системи охорони здоров’я, соціального захисту, громадських об’єднань тощо.

2. Психолого-педагогічна допомога спрямована на:

соціалізацію дітей з особливими освітніми потребами, розвиток їх самостійності та відповідних компетенцій;

формування компенсаційних способів діяльності як важливої умови підготовки дітей з особливими освітніми потребами до навчання в дошкільних, загальноосвітніх та професійно-технічних навчальних закладах;

розвиток навичок саморегуляції та саморозвитку дітей з урахуванням наявних знань, умінь і навичок комунікативної діяльності, становлення особистості.

За результатами комплексної оцінки фахівці Центру визначають напрями, обсяг психолого-педагогічної допомоги дітям з особливими освітніми потребами (для дитини з інвалідністю – з урахуванням індивідуальної програми реабілітації) та забезпечують її надання шляхом проведення індивідуальних і групових занять;

надання рекомендацій щодо складення, виконання, коригування індивідуальних програм розвитку дітей з особливими освітніми потребами в частині надання психолого-педагогічної допомоги, змісту, форм та методів навчання відповідно до потенційних можливостей дитини;

забезпечення належних умов для навчання залежно від порушення розвитку дітей з особливими освітніми потребами (доступність приміщень, особливості облаштування робочого місця, використання технічних засобів тощо);

інформування батьків (одного з батьків) або законних представників дітей з особливими освітніми потребами про наявність мережі навчальних закладів, реабілітаційних установ системи охорони здоров’я, соціального захисту та громадських об’єднань для підтримки сімей, які виховують таких дітей.

Психолого-педагогічна допомога надається дітям з особливими освітніми потребами, які навчаються у дошкільних та загальноосвітніх навчальних закладах (не відвідують навчальні заклади), здобувають повну загальну середню освіту в професійно-технічних навчальних закладах та не отримують відповідної допомоги.

3. Педагогічне навантаження фахівців Центру, які надають психолого-педагогічну допомогу дітям з особливими освітніми потребами, становить 18 годин на тиждень для безпосередньої роботи з такими дітьми, що становить ставку заробітної плати (посадовий оклад). Крім того, фахівці Центру провадять інші види діяльності, зокрема надають консультації батькам (одному з батьків) або законним представникам, педагогічним працівникам, які беруть участь в інклюзивному навчанні.

 

 

 

5. Кадрове забезпечення Центру

1. Керівництво діяльністю Центру здійснює директор, який призначається на посаду строком на три роки на конкурсній основі та звільняється з посади рішенням Бобринецької районної ради. На посаду директора Центру призначаються педагогічні працівники, які мають вищу освіту не нижче ступеня магістра або освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліста за спеціальністю “Спеціальна освіта”, “Корекційна освіта”, “Дефектологія” та стаж роботи не менше п’яти років за фахом.

2. Директор Центру:

1) планує та організовує роботу Центру, готує та подає на підпис начальника відділу освіти, молоді та спорту Бобринецької районної державної адміністрації проекти наказів, відповідно до компетенції;

2) створює належні умови для продуктивної праці фахівців Центру, підвищення їх фахового і кваліфікаційного рівня, впровадження сучасних методик проведення психолого-педагогічної оцінки, новітніх технологій надання психолого-педагогічної допомоги дітям з особливими освітніми потребами;

3) забезпечує охорону праці, дотримання законності у діяльності Центру;

4) представляє Центр у відносинах з державними органами, органами місцевого самоврядування, підприємствами, установами та організаціями;

5) готує та подає на затвердження начальнику відділу освіти, молоді та спорту річний звіт про діяльність Центру.

3. Діяльність Центру забезпечують педагогічні працівники, які мають вищу освіту за спеціальністю “Спеціальна освіта”, “Корекційна освіта”, “Дефектологія”, “Психологія” за спеціалізацією логопеда, сурдопедагога, олігофренопедагога, тифлопедагога, а також практичні психологи, вчителі лікувальної фізкультури, медична сестра та бухгалтер.

4. На посади педагогічних працівників Центру призначаються особи, які мають вищу педагогічну (психологічну) освіту не нижче ступеня магістра або освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліст, при цьому не менше 60 відсотків яких повинні мати стаж роботи три роки за фахом.

5. Педагогічні працівники Центру призначаються на посади директором комунальної установи “Інклюзивно-ресурсний центр” Бобринецької районної ради на конкурсній основі.

6. Обов’язки фахівців Центру визначаються відповідно до законодавства та посадових інструкцій.

7. Посада директора та фахівців Центру прирівнюються до посад педагогічних працівників спеціальних загальноосвітніх шкіл (шкіл-інтернатів) згідно з переліком педагогічних посад.

8. Гранична чисельність фахівців Центру становить 12 осіб. У разі потреби Центр може залучати додаткових фахівців шляхом укладення цивільно-правових угод відповідно до запитів з оплатою за фактично відпрацьований час.

9. Для надання психолого-педагогічної допомоги в Центрі вводяться такі посади: вчителя-логопеда з розрахунку одна штатна одиниця на 25-30 дітей з порушеннями мовлення або 15-20 дітей з тяжкими порушеннями мовлення, або 15 дітей дошкільного віку з фонетико-фонематичним недорозвиненням мовлення, або 12 дітей дошкільного віку з тяжкими порушеннями мовлення; вчителя-дефектолога з розрахунку одна штатна одиниця на 12-15 дітей з порушеннями слуху/зору/інтелектуального розвитку; практичного психолога з розрахунку одна штатна одиниця на 12-15 дітей, які мають порушення емоційно-вольової сфери/пізнавальних процесів; вчителя лікувальної фізкультури з розрахунку одна штатна одиниця на 12- 15 дітей, які мають порушення опорно-рухового апарату.

10. Посада прибиральника приміщень Центру вводиться з розрахунку 0,5 штатної одиниці на кожні 200 кв. метрів площі, що прибирається.

11. За наявності автотранспортних засобів (автобусів) вводиться посада водія.

12. Кількісний склад фахівців Центру визначається з урахуванням потреб адміністративно-територіальної одиниці, територіальних особливостей, кількості дітей з особливими освітніми потребами. У разі потреби можуть бути введені додаткові штатні одиниці, у тому числі у разі, коли кількість дітей, які проживають на території району, перевищує 7 тис., Центр додатково залучає необхідних фахівців залежно від кількості виявлених дітей відповідної нозології, які потребують надання психолого-педагогічної допомоги.

13. Штатний розпис Центру, режим його роботи затверджується начальником відділу освіти, молоді та спорту Бобринецької районної державної адміністрації.

 

6. Управління діяльністю Центру

1.Управління діяльністю Центру здійснюється відділом освіти, молоді та спорту районної державної адміністрації відповідно до вимог чинного законодавства України та цього Положення.

2. Бобринецька районна рада:

1) утворює, реорганізовує та ліквідовує Центр.

2) призначає на посаду та звільняє з посади директора Центру;

3) заслуховує звіт про діяльність Центру.

 

7. Ведення ділової документації Центру

1. Для організації та обліку роботи фахівці Центру ведуть документацію в електронному вигляді, зокрема:

річний план роботи Центру;

річний план роботи фахівців Центру;

щотижневі графіки роботи Центру та фахівців Центру;

звіти фахівців Центру про результати надання психолого-педагогічної допомоги дітям з особливими освітніми потребами;

журнал обліку заяв (додаток 7);

журнал обліку висновків про комплексну оцінку (додаток 8);

журнал обліку консультацій;

особові справи дітей, які пройшли комплексну оцінку.

 

8. Матеріально-технічна база та фінансово-господарська діяльність

1. Матеріально-технічна база Центру включає приміщення, обладнання, інші матеріальні цінності, вартість яких відображена у балансі.

2. Майно, закріплене за Центром, належить йому на праві оперативного управління та не може бути вилученим, якщо інше не передбачено законодавством.

3. Фінансування Центру здійснюється відділом освіти, молоді та спорту районної державної адміністрації відповідно до законодавства.

4. Фінансово-господарська діяльність Центру провадиться відповідно до бюджетного законодавства, законодавства про освіту та інших нормативно-правових актів.

5. Джерелами фінансування Центру є кошти районного бюджету, благодійні внески юридичних та фізичних осіб, інші джерела, не заборонені законодавством.

9. Припинення Центру

1. Діяльність Центру припиняється в результаті його реорганізації (злиття, приєднання, поділу, перетворення) або ліквідації. Рішення про реорганізацію або ліквідацію Центру приймається Бобринецькою районною радою. Припинення діяльності Центру здійснюється комісією з припинення (комісією з реорганізації, ліквідаційною комісією), утвореною в установленому законодавством порядку.

2. Під час реорганізації Центру його права та обов’язки переходять до правонаступника, що визначається Бобринецькою районною радою.

3. Центр, що є юридичною особою, вважається реорганізованим (ліквідованим) з дня внесення до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань відповідного запису в установленому порядку.

_____________________________


Додаток 1 
до Положення

РЕЄСТР
дітей, які пройшли комплексну психолого-педагогічну оцінку розвитку дитини і перебувають на обліку в інклюзивно-ресурсному центрі

Порядковий номер

Загальні дані про дитину

Інформація про результати оцінки

Рекомендації щодо психолого-педагогічної допомоги

прізвище, ім’я, по батькові

число, місяць, рік народження

найменування навчального закладу, де навчається (виховується) дитина, адреса (область, район, село/селище/місто, вулиця)

клас/ 
група

інформація про батьків (одного з батьків) або законних представників

наявність особливих освітніх потреб

категорія особливих освітніх потреб

дата та номер висновку про комплексну оцінку

особа, відповідальна за оформлення висновку про комплексну оцінку (прізвище, ім’я, по батькові, найменування посади)

індивідуальний навчальний план

напрями психолого-педагогічної допомоги

асистент вчителя

асистент дитини

найменування необхідного корекційного обладнання

запланована дата проведення повторної оцінки

мати

батько

законні представники

так

ні


Додаток 2 
до Положення

РЕЄСТР
фахівців, які надають психолого-педагогічну допомогу дітям з особливими освітніми потребами

Порядковий номер

Прізвище

Ім’я

По батькові

Спеціальність

Кваліфікація

Серія, номер та дата видачі диплома про вищу освіту

Найменування вищого навчального закладу, що видав диплом

Місце роботи та контакти

Найменування адміністративно-територіальної одиниці


 

Додаток 3 
до Положення

 

ЗАЯВА
щодо проведення комплексної психолого-педагогічної оцінки розвитку дитини

Додаток 4 
до Положення

 

 

ЗГОДА
батьків (одного з батьків) або законних представників на обробку персональних даних їх неповнолітньої дитини

 

Додаток 5 
до Положення

 

ВИСНОВОК
про комплексну психолого-педагогічну оцінку розвитку дитини

 

Додаток 6 
до Положення

 

 

ВИСНОВОК
про повторну психолого-педагогічну оцінку розвитку дитини


 

Додаток 7 
до Положення

ЖУРНАЛ
обліку заяв щодо проведення комплексної психолого-педагогічної оцінки розвитку дитини

Порядковий номер

Дата подання заяви

Прізвище, ім’я, по батькові дитини

Число, місяць та рік народження дитини

Прізвище, ім’я, по батькові батьків (одного з батьків) або законних представників, які подали заяву

Причина подання заяви

Час та дата проведення комплексної оцінки


 

Додаток 8 
до Положення

ЖУРНАЛ
обліку висновків про комплексну психолого-педагогічну оцінку розвитку дитини

Порядковий номер

Дата проведення засідання фахівців, які провели комплексну оцінку

Прізвище, ім’я, по батькові дитини

Число, місяць та рік народження дитини

Інформація про результати комплексної оцінки

Рекомендації щодо психолого-педагогічної допомоги

Прізвище та ініціали фахівців, які провели комплексну оцінку

Прізвище, ініціали, найменування посади особи, відповідальної за оформлення висновку про комплексну оцінку

наявність особливих освітніх потреб

категорія особливих освітніх потреб

індивідуальний навчальний план

напрями психолого-педагогічної допомоги

асистент вчителя

асистент дитини

найменування необхідного корекційного обладнання

запланована дата проведення повторної оцінки

так

ні

 

 


ПРОЕКТ

вносить голова Бобринецької районної ради

 

БОБРИНЕЦЬКА РАЙОННА РАДА

КІРОВОГРАДСЬКОЇ ОБЛАСТІ

 

ДВАДЦЯТЬ __________ СЕСІЯ

СЬОМОГО СКЛИКАННЯ

Р І Ш Е Н Н Я

 

від ___ __________ 2019 року                                                                        № ____

м.Бобринець

 

Про погодження

розміщення пам’ятника

 

Відповідно до пункту 20 частини першої статті 43 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, постанови Кабінету Міністрів України від 08 вересня 2004 року № 1181 “Деякі питання спорудження (створення) пам’ятників і монументів”, враховуючи клопотання Благодійного фонду “Перемога”

 

районна рада

ВИРІШИЛА:

 

1. Погодити розміщення пам’ятника на площадці перед адміністративною будівлею, що розташована за адресою: вул. Незалежності, 80, м.Бобринець, Кіровоградської області.

2. Рекомендувати представникам Благодійного фонду “Перемога” отримати дозвіл на спорудження пам’ятника відповідно до вимог чинного законодавства.

3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію районної ради з питань бюджету, фінансів, власності, інвестиційної діяльності та приватизації, регуляторної політики, підприємництва, торгівлі, споживчого ринку та побутового обслуговування населення.

 

 

 

Голова районної ради                                                            О.ГАДЕМСЬКА

ПРОЕКТ

вносить голова Бобринецької районної ради

 

БОБРИНЕЦЬКА РАЙОННА РАДА

КІРОВОГРАДСЬКОЇ ОБЛАСТІ

 

ДВАДЦЯТЬ __________ СЕСІЯ

СЬОМОГО СКЛИКАННЯ

Р І Ш Е Н Н Я

 

від ___ __________ 2019 року                                                                        № ____

м. Бобринець

Про затвердження фінансового

плану на 2019 рік Комунального

некомерційного підприємства

«Центр первинної медико санітарної допомоги

Бобринецького району»

Бобринецької районної ради

Відповідно до частини 2 статті 43 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Закону України «Основи законодавства України про охорону здоров'я», керуючись статтею 78 Господарського кодексу України, відповідно до Порядку складання, затвердження та контролю виконання фінансового плану комунального некомерційного підприємства «Центр первинної медико – санітарної допомоги Бобринецького району» Бобринецької районної ради, затвердженого рішенням   двадцять _______  сесії сьомого скликання Бобринецької районної ради, розглянувши клопотання Комунального некомерційного підприємства «Центр первинної медико – санітарної допомоги Бобринецького району» Бобринецької районної ради, з метою вдосконалення системи фінансового планування, підвищення ефективності роботи

районна рада

ВИРІШИЛА:

1.Затвердити фінансовий план Комунального некомерційного підприємства «Центр первинної медико – санітарної допомоги Бобринецького району» Бобринецької районної ради на 2019 рік, що додається.

2.Директору Комунального некомерційного підприємства «Центр первинної медико – санітарної допомоги Бобринецького району» Бобринецької районної ради (Кубенко Н.В.) забезпечити дієвий контроль за своєчасним виконанням вимог, передбачених зазначеним фінансовим планом.

3.Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійні комісії районної ради з питань: бюджету, фінансів, власності, інвестиційної діяльності та приватизації, регуляторної політики, підприємництва, торгівлі, споживчого ринку та побутового обслуговування населення; охорони здоров'я, освіти, праці, соціального захисту та соціального забезпечення населення, культури та спорту.

Голова районної ради                                                     О.ГАДЕМСЬКА

 

ПОГОДЖЕНО
Бобринецька районна державна адміністрація
(найменування органу, яким погоджено фінансовий план)
голова Тертичний О.В.
М. П. (посада, прізвище, ім'я, по батькові, дата, підпис)

 

Додаток 1
до Порядку складання, затвердження та контролю виконання фінансового плану суб'єкта господарювання державного сектору економіки
(пункт 2)

ЗАТВЕРДЖЕНО
Бобринецька районна рада
(посада, ім'я і прізвище керівника суб'єкта
______________________________________________________
управління підприємством або номер відповідного
______________________________________________________
рішення Кабінету Міністрів України)

М. П. (дата, підпис)

РОЗГЛЯНУТО
______________________________________________________
(посада, прізвище, ім'я, по батькові керівника суб'єкта
______________________________________________________
управління підприємством)

М. П. (дата, підпис)

 

Рік

Код

Підприємство  Комунальне некомерційне підприємство «Центр первинної медико-санітарної допомоги Бобринецького району» Бобринецької районної ради

за ЄДРПОУ

38614230

Організаційно-правова форма                Комунальне підприємство

за КОПФГ

150

Територія                                                  Бобринецький район

за КОАТУУ

3520800000

Суб'єкт управління                                  Міністерство охорони здоровя

за СПОДУ

91500

Галузь

за ЗКГНГ

Вид економічної діяльності                   Діяльність лікарняних закладів

за КВЕД

86.10

Одиниця виміру, тис. грн Стандарти звітності П(с)БОУ

Форма власності                              комунальна                                                                                       Стандарти звітності МСФЗ

Середньооблікова кількість штатних працівників 109

Місцезнаходження  27200  м. Бобринець Бобринецький р-н Кіровоградська область

Телефон 0525734629

Прізвище та ініціали керівника  Кубенко Н.В.

ФІНАНСОВИЙ ПЛАН

на 2019 рік

Основні фінансові показники

Найменування показника

Код рядка

Факт минулого року

Фінансовий план поточного року

Прогноз на поточний рік

Плановий рік

Інформація згідно із стратегічним планом розвитку

плановий рік +1 рік

плановий рік +2 роки

плановий рік +3 роки

плановий рік +4 роки

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

I. Формування фінансових результатів

Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)

1000

-

-

-

-

 

 

 

 

Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)

1010

-

-

-

(10931)

(2488)

(2566)

(2738)

(3139)

Валовий прибуток/збиток

1020

-

-

-

(10931)

(2488)

(2566)

(2738)

(3139)

Адміністративні витрати

1030

-

-

-

(1100)

(253)

(252)

(253)

(342)

Витрати на збут

1060

-

-

-

-

 

 

 

 

Інші операційні доходи

1070

-

-

-

-

 

 

 

 

Інші операційні витрати

1080

-

-

-

-

 

 

 

 

Фінансовий результат від операційної діяльності

1100

-

-

-

(12031)

(2741)

(2518)

(2991)

(3481)

EBITDA

1310

-

-

-

(11880)

 

 

 

 

Рентабельність EBITDA

5010

-

-

-

-

-

-

-

-

Дохід від участі в капіталі

1110

-

-

-

-

 

 

 

 

Втрати від участі в капіталі

1120

( )

( )

( )

-

 

 

 

 

Інші фінансові доходи

1130

-

-

-

9529

2520

2520

2220

2269

Фінансові витрати

1140

( )

( )

( )

-

 

 

 

 

Інші доходи

1150

-

-

-

9

2

2

2

3

Інші витрати

1160

-

-

-

-

 

 

 

 

Фінансовий результат до оподаткування

1170

-

-

-

(2493)

(219)

(296)

(769)

(1209)

Витрати з податку на прибуток

1180

( )

( )

( )

-

 

 

 

 

Дохід з податку на прибуток

1181

-

-

-

-

 

 

 

 

Прибуток від припиненої діяльності після оподаткування

1190

-

-

-

-

 

 

 

 

Збиток від припиненої діяльності після оподаткування

1191

( )

( )

( )

-

 

 

 

 

Чистий фінансовий результат

1200

-

-

-

(2493)

(219)

(296)

(769)

(1209)

Прибуток

1201

-

-

-

-

 

 

 

 

Збиток

1202

-

-

-

(2493)

 

 

 

 

II. Розрахунки з бюджетом

Сплата податків та зборів до Державного бюджету України (податкові платежі), усього, у тому числі:

2110

-

-

-

1139

252

251

291

345

податок на прибуток підприємств

2111

-

-

-

-

 

 

 

 

податок на додану вартість, що підлягає сплаті до бюджету за підсумками звітного періоду

2112

-

-

-

-

 

 

 

 

податок на додану вартість, що підлягає відшкодуванню з бюджету за підсумками звітного періоду

2113

( )

( )

( )

-

( )

( )

( )

( )

акцизний податок

2114

-

-

-

-

 

 

 

 

відрахування частини чистого прибутку державними унітарними підприємствами та їх об'єднаннями

2115

-

-

-

-

 

 

 

 

рентна плата за транспортування

2116

-

-

-

-

 

 

 

 

рентна плата за користування надрами

2117

-

-

-

-

 

 

 

 

Сплата податків та зборів до місцевих бюджетів (податкові платежі)

2120

-

-

-

-

 

 

 

 

Інші податки, збори та платежі на користь держави,
усього, у тому числі:

2130

-

-

-

1994

442

 

442

515

595

відрахування частини чистого прибутку господарськими товариствами, у статутному капіталі яких більше 50 відсотків акцій (часток) належать державі, на виплату дивідендів на державну частку

2131

-

-

-

-

 

 

 

 

єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування

2133

-

-

-

1994

442

442

515

595

Усього виплат на користь держави

2200

-

-

-

3133

694

693

806

940

III. Рух грошових коштів

Залишок коштів на початок періоду

3405

-

-

-

14

x

x

x

x

Цільове фінансування

3040

-

-

-

2493

623

624

623

623

Чистий рух коштів від операційної діяльності

3195

-

-

-

100

x

x

x

x

Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності

3295

-

-

-

(100)

x

x

x

x

Чистий рух коштів від фінансової діяльності

3395

-

-

-

-

x

x

x

x

Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів

3410

-

-

-

-

x

x

x

x

Залишок коштів на кінець періоду

3415

-

-

-

14

x

x

x

x

IV. Капітальні інвестиції

Капітальні інвестиції

4000

-

-

-

100

 

100

 

 

V. Коефіцієнтний аналіз

Рентабельність діяльності

5040

-

-

-

-

-

-

-

-

Рентабельність активів

5020

-

-

-

-

x

x

x

x

Рентабельність власного капіталу

5030

-

-

-

-

x

x

x

x

Коефіцієнт фінансової стійкості

5110

-

-

-

-

x

x

x

x

Коефіцієнт зносу основних засобів

5220

-

-

-

-

x

x

x

x

VI. Звіт про фінансовий стан

Необоротні активи, усього, у тому числі:

6000

 

 

 

 

x

x

x

x

основні засоби

6001

-

-

-

-

x

x

x

x

первісна вартість

6002

 

 

 

 

x

x

x

x

знос

6003

 

 

 

 

x

x

x

x

Оборотні активи, усього, у тому числі:

6010

 

 

 

 

x

x

x

x

гроші та їх еквіваленти

6011

 

 

 

 

x

x

x

x

Усього активи

6020

 

 

 

 

x

x

x

x

Довгострокові зобов'язання і забезпечення

6030

 

 

 

 

x

x

x

x

Поточні зобов'язання і забезпечення

6040

 

 

 

 

x

x

x

x

Усього зобов'язання і забезпечення

6050

-

-

-

-

x

x

x

x

У тому числі державні гранти і субсидії

6060

 

 

 

 

 

 

 

 

У тому числі фінансові запозичення

6070

 

 

 

 

x

x

x

x

Власний капітал

6080

 

 

 

 

x

x

x

x

VII. Кредитна політика

Отримано залучених коштів, усього, у тому числі:

7000

-

-

-

-

-

-

-

-

довгострокові зобов'язання

7001

 

 

 

-

-

 

 

 

короткострокові зобов'язання

7002

 

 

 

-

-

 

 

 

інші фінансові зобов'язання

7003

 

 

 

-

-

 

 

 

Повернено залучених коштів, усього, у тому числі:

7010

-

-

-

-

-

-

-

-

довгострокові зобов'язання

7011

 

 

 

-

-

 

 

 

короткострокові зобов'язання

7012

 

 

 

-

-

 

 

 

інші фінансові зобов'язання

7013

 

 

 

-

-

 

 

 

VIII. Дані про персонал та витрати на оплату праці

Середня кількість працівників
(штатних працівників, зовнішніх сумісників та працівників, які працюють за цивільно-правовими договорами),
у тому числі:

8000

-

-

-

109

x

x

x

x

члени наглядової ради

8001

-

-

-

-

x

x

x

x

члени правління

8002

-

-

-

-

x

x

x

x

керівник

8003

-

-

-

1

x

x

x

x

адміністративно-управлінський персонал

8004

-

-

-

21

x

x

x

x

працівники

8005

-

-

-

87

x

x

x

x

Витрати на оплату праці

8010

-

-

-

6917

x

x

x

x

Середньомісячні витрати на оплату праці одного працівника (грн), усього, у тому числі:

8020

-

-

-

-

x

x

x

x

член наглядової ради

8021

-

-

-

-

x

x

x

x

член правління

8022

-

-

-

-

x

x

x

x

керівник

8023

-

-

-

17500,0

x

x

x

x

адміністративно-управлінський працівник

8024

-

-

-

7242,1

x

x

x

x

працівник

8025

-

-

-

6586,2

x

x

x

x

 

Директор

_________________________
(підпис)

Кубенко Н.В.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Таблиця 1

 

I. Формування фінансових результатів

Найменування показника

Код рядка

Факт минулого року

Фінансовий план поточного року

Прогноз на поточний рік

Плановий рік (усього)

У тому числі за кварталами

Пояснення та обґрунтування до запланованого рівня доходів/витрат

I

II

III

IV

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

Доходи і витрати (деталізація)

Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)

1000

 

 

 

-

 

 

 

 

 

Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)

1010

-

-

-

(10931)

(2488)

(2566)

(2738)

(3139)

 

Витрати на сировину та основні матеріали

1011

( )

( )

( )

(80)

( )

(80 )

( )

( )

 

Витрати на паливо

1012

( )

( )

( )

(726)

(363 )

( )

( )

( 363)

 

Витрати на електроенергію

1013

( )

( )

( )

(181)

(65 )

(35 )

(29 )

(52 )

 

Витрати на оплату праці

1014

( )

( )

( )

(6007)

(1316 )

(1316)

(1563 )

(1812 )

 

Відрахування на соціальні заходи

1015

( )

( )

( )

(1804)

( 399)

(400 )

(472 )

(533 )

 

Витрати, що здійснюються для підтримання об'єкта в робочому стані (проведення ремонту, технічного огляду, нагляду, обслуговування тощо)

1016

( )

( )

( )

(1982)

( 345)

(735 )

(674 )

(228 )

 

Амортизація основних засобів і нематеріальних активів

1017

( )

( )

( )

(151)

( )

( )

( )

(151 )

 

Інші витрати (розшифрувати)

1018

( )

( )

( )

-

( )

( )

( )

( )

 

Валовий прибуток (збиток)

1020

-

-

-

(10931)

(2488)

(2566)

(2738)

(3139)

 

Адміністративні витрати, у тому числі:

1030

-

-

-

(1100)

(253)

(252)

(253)

(342)

 

витрати, пов'язані з використанням власних службових автомобілів

1031

( )

( )

( )

-

( )

( )

( )

( )

 

витрати на оренду службових автомобілів

1032

( )

( )

( )

-

( )

( )

( )

( )

 

витрати на консалтингові послуги

1033

( )

( )

( )

-

( )

( )

( )

( )

 

витрати на страхові послуги

1034

( )

( )

( )

-

( )

( )

( )

( )

 

витрати на аудиторські послуги

1035

( )

( )

( )

-

( )

( )

( )

( )

 

витрати на службові відрядження

1036

( )

( )

( )

-

( )

( )

( )

( )

 

витрати на зв'язок

1037

( )

( )

( )

-

( )

( )

( )

( )

 

витрати на оплату праці

1038

( )

( )

( )

(910)

( 210)

(210 )

(210 )

(280 )

 

відрахування на соціальні заходи

1039

( )

( )

( )

(190)

(43 )

(42 )

(43 )

(62 )

 

амортизація основних засобів і нематеріальних активів загальногосподарського призначення

1040

( )

( )

( )

-

( )

( )

( )

( )

 

витрати на операційну оренду основних засобів та роялті, що мають загальногосподарське призначення

1041

( )

( )

( )

-

( )

( )

( )

( )

 

витрати на страхування майна загальногосподарського призначення

1042

( )

( )

( )

-

( )

( )

( )

( )

 

витрати на страхування загальногосподарського персоналу

1043

( )

( )

( )

-

( )

( )

( )

( )

 

організаційно-технічні послуги

1044

( )

( )

( )

-

( )

( )

( )

( )

 

консультаційні та інформаційні послуги

1045

( )

( )

( )

-

( )

( )

( )

( )

 

юридичні послуги

1046

( )

( )

( )

-

( )

( )

( )

( )

 

послуги з оцінки майна

1047

( )

( )

( )

-

( )

( )

( )

( )

 

витрати на охорону праці загальногосподарського персоналу

1048

( )

( )

( )

-

( )

( )

( )

( )

 

витрати на підвищення кваліфікації та перепідготовку кадрів

1049

( )

( )

( )

-

( )

( )

( )

( )

 

витрати на утримання основних фондів, інших необоротних активів загальногосподарського використання, у тому числі:

1050

( )

( )

( )

-

( )

( )

( )

( )

 

витрати на поліпшення основних фондів

1050/1

( )

( )

( )

-

( )

( )

( )

( )

 

інші адміністративні витрати (розшифрувати)

1051

( )

( )

( )

-

( )

( )

( )

( )

 

Витрати на збут, у тому числі:

1060

-

-

-

-

-

-

-

-

 

транспортні витрати

1061

( )

( )

( )

-

( )

( )

( )

( )

 

витрати на зберігання та упаковку

1062

( )

( )

( )

-

( )

( )

( )

( )

 

витрати на оплату праці

1063

( )

( )

( )

-

( )

( )

( )

( )

 

відрахування на соціальні заходи

1064

( )

( )

( )

-

( )

( )

( )

( )

 

амортизація основних засобів і нематеріальних активів

1065

( )

( )

( )

-

( )

( )

( )

( )

 

витрати на рекламу

1066

( )

( )

( )

-

( )

( )

( )

( )

 

інші витрати на збут (розшифрувати)

1067

( )

( )

( )

-

( )

( )

( )

( )

 

Інші операційні доходи, усього, у тому числі:

1070

-

-

-

-

-

-

-

-

 

курсові різниці

1071

 

 

 

-

 

 

 

 

 

нетипові операційні доходи (розшифрувати)

1072

 

 

 

-

 

 

 

 

 

інші операційні доходи (розшифрувати)

1073

 

 

 

-

 

 

 

 

 

Інші операційні витрати, усього, у тому числі:

1080

-

-

-

-

-

-

-

-

 

курсові різниці

1081

( )

( )

( )

-

( )

( )

( )

( )

 

нетипові операційні витрати (розшифрувати)

1082

( )

( )

( )

-

( )

( )

( )

( )

 

витрати на благодійну допомогу

1083

( )

( )

( )

-

( )

( )

( )

( )

 

відрахування до резерву сумнівних боргів

1084

( )

( )

( )

-

( )

( )

( )

( )

 

відрахування до недержавних пенсійних фондів

1085

( )

( )

( )

-

( )

( )

( )

( )

 

інші операційні витрати (розшифрувати)

1086

( )

( )

( )

-

( )

( )

( )

( )

 

Фінансовий результат від операційної діяльності

1100

-

-

-

(12031)

(2741)

(2818)

(2991)

(3481)

 

Дохід від участі в капіталі (розшифрувати)

1110

 

 

 

-

 

 

 

 

 

Втрати від участі в капіталі (розшифрувати)

1120

( )

( )

( )

-

( )

( )

( )

( )

 

Інші фінансові доходи (розшифрувати)

1130

 

 

 

9529

2520

2520

2220

2269

 

Фінансові витрати (розшифрувати)

1140

( )

( )

( )

-

( )

( )

( )

( )

 

Інші доходи, усього, у тому числі:

1150

-

-

-

9

2

2

2

3

 

курсові різниці

1151

 

 

 

-

 

 

 

 

 

інші доходи (розшифрувати)

1152

 

 

 

-

 

 

 

 

 

Інші витрати, усього, у тому числі:

1160

-

-

-

-

-

-

-

-

 

курсові різниці

1161

( )

( )

( )

-

( )

( )

( )

( )

 

інші витрати (розшифрувати)

1162

( )

( )

( )

-

( )

( )

( )

( )

 

Фінансовий результат до оподаткування

1170

-

-

-

(2493)

(219)

(296)

(769)

(1209)

 

Витрати з податку на прибуток

1180

( )

( )

( )

-

( )

( )

( )

( )

 

Дохід з податку на прибуток

1181

 

 

 

-

 

 

 

 

 

Прибуток від припиненої діяльності після оподаткування

1190

 

 

 

-

 

 

 

 

 

Збиток від припиненої діяльності після оподаткування

1191

( )

( )

( )

-

( )

( )

( )

( )

 

Чистий фінансовий результат, у тому числі:

1200

-

-

-

(2493)

(219)

(296)

(769)

(1209)

 

прибуток

1201

 

 

 

 

 

 

 

 

 

збиток

1202

 

 

 

(2493)

(219)

(296)

(769)

(1209)

 

Усього доходів

1210

-

-

-

9538

2522

2522

2222

2272

 

Усього витрат

1220

-

-

-

(12031)

(2741)

(2818)

(2991)

(3481)

 

Неконтрольована частка

1230

 

 

 

-

 

 

 

 

 

Розрахунок показника EBITDA

Фінансовий результат від операційної діяльності, рядок 1100

1300

-

-

-

(13031)

(2741)

(2818)

(2991)

(3481)

 

плюс амортизація, рядок 1430

1301

-

-

-

151

-

-

-

151

 

мінус операційні доходи від курсових різниць, рядок 1071

1302

-

-

-

-

-

-

-

-

 

плюс операційні витрати від курсових різниць, рядок 1081

1303

( )

( )

( )

-

( )

( )

( )

( )

 

мінус значні нетипові операційні доходи, рядок 1072

1304

-

-

-

-

-

-

-

-

 

плюс значні нетипові операційні витрати, рядок 1082

1305

( )

( )

( )

-

( )

( )

( )

( )

 

EBITDA

1310

-

-

-

(11880)

-

-

-

-

 

Елементи операційних витрат

Матеріальні витрати, у тому числі:

1400

 

 

 

3007

773

890

703

643

 

витрати на сировину та основні матеріали

1401

 

 

 

2861

345

855

674

228

 

витрати на паливо та енергію

1402

 

 

 

907

428

35

29

415

 

Витрати на оплату праці

1410

 

 

 

6917

1526

1526

1773

2092

 

Відрахування на соціальні заходи

1420

 

 

 

1994

442

442

515

595

 

Амортизація

1430

 

 

 

151

 

 

 

151

 

Інші операційні витрати

1440

 

 

 

-

 

 

 

 

 

Усього

1450

-

-

-

12071

2741

2858

2991

3481

 

 

Директор

_____________________
(підпис)

Кубенко Н.В.

 

 

 

 

Таблиця 2

II. Розрахунки з бюджетом

Найменування показника

Код рядка

Факт минулого року

Фінансовий план поточного року

Прогноз на поточний рік

Плановий рік (усього)

У тому числі за кварталами

I

II

III

IV

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Розподіл чистого прибутку

Чистий фінансовий результат

1200

-

-

-

-

-

-

-

-

Залишок нерозподіленого прибутку (непокритого збитку) на початок звітного періоду

2000

 

 

 

 

 

 

 

 

Нараховані до сплати відрахування частини чистого прибутку, усього, у тому числі:

2010

-

-

-

-

-

-

-

-

державними унітарними підприємствами та їх об'єднаннями до державного бюджету

2011

( )

( )

( )

( )

( )

( )

( )

( )

господарськими товариствами, у статутному капіталі яких більше 50 відсотків акцій (часток) належать державі, на виплату дивідендів

2012

( )

( )

( )

( )

( )

( )

( )

( )

у тому числі на державну частку

2012/1

( )

( )

( )

( )

( )

( )

( )

( )

Перенесено з додаткового капіталу

2020

 

 

 

 

 

 

 

 

Розвиток виробництва

2030

( )

( )

( )

( )

( )

( )

( )

( )

у тому числі за основними видами діяльності за КВЕД

2031

( )

( )

( )

( )

( )

( )

( )

( )

Резервний фонд

2040

( )

( )

( )

( )

( )

( )

( )

( )

Інші фонди (розшифрувати)

2050

( )

( )

( )

( )

( )

( )

( )

( )

Інші цілі (розшифрувати)

2060

( )

( )

( )

( )

()

( )

( )

( )

Залишок нерозподіленого прибутку (непокритого збитку) на кінець звітного періоду

2070

-

-

-

-

(219)

(296)

(769)

(1209)

Сплата податків, зборів та інших обов'язкових платежів

Сплата податків та зборів до Державного бюджету України (податкові платежі), усього, у тому числі:

2110

-

-

-

1139

252

251

291

345

податок на прибуток підприємств

2111

 

 

 

 

 

 

 

 

податок на додану вартість, що підлягає сплаті до бюджету за підсумками звітного періоду

2112

 

 

 

 

 

 

 

 

податок на додану вартість, що підлягає відшкодуванню з бюджету за підсумками звітного періоду

2113

( )

( )

( )

( )

( )

( )

( )

( )

акцизний податок

2114

 

 

 

 

 

 

 

 

відрахування частини чистого прибутку державними унітарними підприємствами та їх об'єднаннями

2115

 

 

 

 

 

 

 

 

рентна плата за транспортування

2116

 

 

 

 

 

 

 

 

рентна плата за користування надрами

2117

 

 

 

4

1

1

1

1

податок на доходи фізичних осіб, військовий збір

2118

 

 

 

1129

249

249

289

342

інші податки та збори (екологічний податок)

2119

 

 

 

6

2

1

1

2

Сплата податків та зборів до місцевих бюджетів (податкові платежі), усього, у тому числі:

2120

-

-

-

-

-

-

-

-

податок на доходи фізичних осіб

2121

 

 

 

 

 

 

 

 

земельний податок

2122

 

 

 

 

 

 

 

 

орендна плата

2123

 

 

 

 

 

 

 

 

інші податки та збори (розшифрувати)

2124

 

 

 

 

 

 

 

 

Інші податки, збори та платежі на користь держави, усього, у тому числі:

2130

-

-

-

1994

442

442

515

595

відрахування частини чистого прибутку господарськими товариствами, у статутному капіталі яких більше 50 відсотків акцій (часток) належать державі, на виплату дивідендів на державну частку

2131

 

 

 

 

 

 

 

 

митні платежі

2132

 

 

 

 

 

 

 

 

єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування

2133

 

 

 

1994

442

442

515

595

інші податки, збори та платежі (розшифрувати)

2134

 

 

 

 

 

 

 

 

Погашення податкового боргу, усього, у тому числі:

2140

-

-

-

-

-

-

-

-

погашення реструктуризованих та відстрочених сум, що підлягають сплаті в поточному році до бюджетів та державних цільових фондів

2141

 

 

 

 

 

 

 

 

інші (штрафи, пені, неустойки) (розшифрувати)

2142

 

 

 

 

 

 

 

 

Усього виплат на користь держави

2200

-

-

-

3133

694

693

806

940

 

 

Директор

_____________________
(підпис)

Кубенко Н.В.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Таблиця 3

III. Рух грошових коштів (за прямим методом)

Найменування показника

Код рядка

Факт минулого року

План поточного року

Прогноз на поточний рік

Плановий рік (усього)

У тому числі за кварталами

I

II

III

IV

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

I. Рух коштів у результаті операційної діяльності

 

 

Надходження грошових коштів від операційної діяльності

3000

-

-

-

12031

3145

3146

2845

2895

Виручка від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)

3010

 

 

 

9

2

2

2

3

Повернення податків і зборів, у тому числі:

3020

 

 

 

-

 

 

 

 

податку на додану вартість

3030

 

 

 

 

 

 

 

 

Цільове фінансування (розшифрувати)

3040

 

 

 

2493

623

624

623

623

Надходження авансів від покупців і замовників

3050

 

 

 

-

 

 

 

 

Отримання коштів за короткостроковими зобов'язаннями, у тому числі:

3060

-

-

-

 

 

 

 

 

кредити

3061

 

 

 

-

 

 

 

 

позики

3062

 

 

 

-

 

 

 

 

облігації

3063

 

 

 

-

 

 

 

 

Інші надходження (кошти НСЗУ)

3070

 

 

 

9529

2520

2520

2220

2269

Витрачання грошових коштів від операційної діяльності

3100

-

-

-

(11931)

(2744)

(2860)

(2993)

(3333)

Розрахунки за продукцію (товари, роботи та послуги)

3110

( )

( )

( )

(3009)

(773 )

(890 )

(703 )

(643 )

Розрахунки з оплати праці

3120

( )

( )

( )

(5788)

(1277 )

(1277 )

(1484 )

(1750 )

Відрахування на соціальні заходи

3130

( )

( )

( )

-

( )

( )

( )

( )

Повернення коштів за короткостроковими зобов'язаннями, у тому числі:

3140

-

-

-

(1139)

(252)

(251)

(291)

(345)

кредити

3141

( )

( )

( )

-

( )

( )

( )

( )

позики

3142

( )

( )

( )

-

( )

( )

( )

( )

облігації

3143

( )

( )

( )

-

( )

( )

( )

( )

Зобов'язання з податків, зборів та інших обов'язкових платежів, у тому числі:

3150

-

-

-

-

-

-

-

-

податок на прибуток підприємств

3151

( )

( )

( )

-

( )

( )

( )

( )

податок на додану вартість

3152

( )

( )

( )

-

( )

( )

( )

( )

акцизний податок

3153

( )

( )

( )

-

( )

( )

( )

( )

рентна плата

3154

( )

( )

( )

(4)

(1 )

( 1)

(1 )

(1 )

податок на доходи фізичних осіб, військовий збір

3155

( )

( )

( )

(1129)

(249 )

(249 )

(289 )

(342 )

інші зобов'язання з податків і зборів (єдиний соціальний внесок)

3156

-

-

-

(1994)

(442)

(442)

(515)

(595)

відрахування частини чистого прибутку державними унітарними підприємствами та їх об'єднаннями

3156/1

( )

( )

( )

 

( )

( )

( )

( )

відрахування частини чистого прибутку господарськими товариствами, у статутному капіталі яких більше 50 відсотків акцій (часток) належать державі, на виплату дивідендів на державну частку

3156/2

( )

( )

( )

-

( )

( )

( )

( )

Інші платежі (екологічний податок)

3157

( )

( )

( )

(6)

( 2)

(1 )

(1 )

(2 )

Повернення коштів до бюджету

3160

( )

( )

( )

-

( )

( )

( )

( )

Інші витрачання (розшифрувати)

3170

( )

( )

( )

-

( )

( )

( )

( )

Чистий рух коштів від операційної діяльності

3195

-

-

-

100

401

286

(148)

(438)

II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності

 

 

Надходження грошових коштів від інвестиційної діяльності

3200

-

-

-

-

-

-

-

-

Надходження від реалізації фінансових інвестицій, у тому числі:

3210

 

 

 

-

 

 

 

 

надходження від продажу акцій та облігацій

3215

 

 

 

-

 

 

 

 

Надходження від реалізації необоротних активів

3220

 

 

 

-

 

 

 

 

Надходження від отриманих відсотків

3225

 

 

 

-

 

 

 

 

Надходження дивідендів

3230

 

 

 

-

 

 

 

 

Надходження від деривативів

3235

 

 

 

-

 

 

 

 

Інші надходження (розшифрувати)

3240

 

 

 

-

 

 

 

 

Витрачання грошових коштів від інвестиційної діяльності

3255

-

-

-

(100)

-

(100)

-

-

Витрачання на придбання фінансових інвестицій, у тому числі:

3260

( )

( )

( )

-

( )

( )

( )

( )

витрачання на придбання акцій та облігацій

3265

( )

( )

( )

-

( )

( )

( )

( )

Витрачання на придбання необоротних активів, у тому числі:

3270

( )

( )

( )

(100)

( )

(100 )

( )

( )

придбання (створення) основних засобів (ЕКГ-апарати)

3270/1

( )

( )

( )

(100)

( )

( 100)

( )

( )

капітальне будівництво (розшифрувати)

3270/2

( )

( )

( )

-

( )

( )

( )

( )

придбання (створення) нематеріальних активів (розшифрувати)

3270/3

( )

( )

( )

-

( )

( )

( )

( )

Виплати за деривативами

3280

( )

( )

( )

-

( )

( )

( )

( )

Інші платежі (розшифрувати)

3290

( )

( )

( )

-

( )

( )

( )

( )

Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності

3295

-

-

-

(100)

-

(100)

-

-

III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності

 

 

Надходження грошових коштів від фінансової діяльності

3300

-

-

-

-

-

-

-

-

Надходження від власного капіталу

3305

 

 

 

-

 

 

 

 

Отримання коштів за довгостроковими зобов'язаннями, у тому числі:

3310

-

-

-

-

-

-

-

-

кредити

3311

 

 

 

-

 

 

 

 

позики

3312

 

 

 

-

 

 

 

 

облігації

3313

 

 

 

-

 

 

 

 

Інші надходження (розшифрувати)

3320

 

 

 

-

 

 

 

 

Витрачання грошових коштів від фінансової діяльності

3330

-

-

-

-

-

-

-

-

Витрачання на викуп власних акцій

3335

( )

( )

( )

-

( )

( )

( )

( )

Повернення коштів за довгостроковими зобов'язаннями, у тому числі:

3340

-

-

-

-

-

-

-

-

кредити

3341

( )

( )

( )

-

( )

( )

( )

( )

позики

3342

( )

( )

( )

-

( )

( )

( )

( )

облігації

3343

( )

( )

( )

-

( )

( )

( )

( )

Сплата дивідендів

3350

( )

( )

( )

-

( )

( )

( )

( )

Витрачення на сплату відсотків

3360

( )

( )

( )

-

( )

( )

( )

( )

Витрачення на сплату заборгованості з фінансової оренди

3370

( )

( )

( )

-

( )

( )

( )

( )

Інші платежі (розшифрувати)

3380

( )

( )

( )

-

( )

( )

( )

( )

Чистий рух коштів від фінансової діяльності

3395

-

-

-

-

-

-

-

-

Чистий рух грошових коштів за звітний період

3400

-

-

-

0

401

186

(148)

(438)-

Залишок коштів на початок періоду

3405

 

 

 

14

 

 

 

 

Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів

3410

 

 

 

-

 

 

 

 

Залишок коштів на кінець періоду

3415

-

-

-

14

401

186

(148)

(438)

 

Директор

_____________________
(підпис)

Кубенко Н.В.

 

 

 

 

 

Таблиця 4

 

IV. Капітальні інвестиції

Найменування показника

Код рядка

Факт минулого року

Фінансовий план поточного року

Прогноз на поточний рік

Плановий рік (усього)

У тому числі за кварталами

I

II

III

IV

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Капітальні інвестиції, усього,
у тому числі:

4000

-

-

100

-

-

100

-

-

капітальне будівництво

4010

 

 

 

-

 

 

 

 

придбання (виготовлення) основних засобів

4020

 

 

100

-

 

100

 

 

придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів

4030

 

 

 

-

 

 

 

 

придбання (створення) нематеріальних активів

4040

 

 

 

-

 

 

 

 

модернізація, модифікація (добудова, дообладнання, реконструкція) основних засобів

4050

 

 

 

-

 

 

 

 

капітальний ремонт

4060

 

 

 

-

 

 

 

 

 

Директор

_____________________
(підпис)

Кубенко Н.В.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Таблиця 5

 

V. Коефіцієнтний аналіз

Найменування показника

Код рядка

Оптимальне значення

Факт минулого року

Фінансовий план поточного року

Прогноз на поточний рік

Плановий рік

Примітки

1

2

3

4

5

6

7

8

 

Коефіцієнти рентабельності та прибутковості

 

 

 

 

 

 

 

 

Валова рентабельність
(валовий прибуток, рядок 1020 / чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), рядок 1000) х 100, %

5000

Збільшення

 

 

 

 

 

 

Рентабельність EBITDA
(EBITDA, рядок 1310 / чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), рядок 1000) х 100, %

5010

Збільшення

 

 

 

 

 

 

Рентабельність активів
(чистий фінансовий результат, рядок 1200 / вартість активів, рядок 6020) х 100, %

5020

Збільшення

 

 

 

 

Характеризує ефективність використання активів підприємства

 

Рентабельність власного капіталу
(чистий фінансовий результат, рядок 1200 / власний капітал, рядок 6080) х 100, %

5030

Збільшення

 

 

 

 

 

 

Рентабельність діяльності
(чистий фінансовий результат, рядок 1200 / чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), рядок 1000) х 100, %

5040

Збільшення

 

 

 

 

Характеризує ефективність господарської діяльності підприємства

 

Коефіцієнти фінансової стійкості та ліквідності

 

 

 

 

 

 

 

 

Коефіцієнт відношення боргу до EBITDA
(довгострокові зобов'язання, рядок 6030 + поточні зобов'язання, рядок 6040) / EBITDA, рядок 1310

5100

 

 

 

 

 

 

 

Коефіцієнт фінансової стійкості
(власний капітал, рядок 6080 / (довгострокові зобов'язання, рядок 6030 + поточні зобов'язання, рядок 6040))

5110

> 1

 

 

 

 

Характеризує співвідношення власних та позикових коштів і залежність підприємства від зовнішніх фінансових джерел

 

Коефіцієнт поточної ліквідності (покриття)
(оборотні активи, рядок 6010 / поточні зобов'язання, рядок 6040)

5120

> 1

 

 

 

 

Показує достатність ресурсів підприємства, які може бути використано для погашення його поточних зобов'язань. Нормативним значенням для цього показника є > 1 - 1,5

 

Аналіз капітальних інвестицій

 

 

 

 

 

 

 

 

Коефіцієнт відношення капітальних інвестицій до амортизації
(капітальні інвестиції, рядок 4000 / амортизація, рядок 1430)

5200

 

 

 

 

 

 

 

Коефіцієнт відношення капітальних інвестицій до чистого доходу від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)
(капітальні інвестиції, рядок 4000 / чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), рядок 1000)

5210

 

 

 

 

 

 

 

Коефіцієнт зносу основних засобів
(сума зносу, рядок 6003 / первісна вартість основних засобів, рядок 6002)

5220

Зменшення

 

 

 

 

Характеризує інвестиційну політику підприємства

 

Ковенанти/обмежувальні коефіцієнти

 

 

 

 

 

 

 

 

Інші коефіцієнти/ковенанти, якщо такі передбачені умовами кредитних договорів, із зазначенням банку, валюти та суми зобов'язання на дату останньої звітності, строку погашення. У графі "Оптимальне значення" зазначити граничне значення коефіцієнта

5300

 

 

 

 

 

 

 

 

Директор

_____________________
(підпис)

Кубенко Н.В.

 

 

 

 

 

 

Таблиця 6

 

Інформація
до фінансового плану на 2019 рік

Комунальне некомерційне підприємство «Центр первинної медико-санітарної допомоги Бобринецького району»

Бобринецької районної ради

1. Дані про підприємство, персонал та витрати на оплату праці*

Загальна інформація про підприємство (резюме)

 

Найменування показника

Факт минулого року

Фінансовий план поточного року

Прогноз на поточний рік

Плановий 2019 рік

Плановий рік до прогнозу на поточний рік, %

Плановий рік до факту минулого року, %

1

2

3

4

5

6

7

Загальна кількість працівників (штатних працівників, зовнішніх сумісників та працівників, які працюють за цивільно-правовими договорами), у тому числі:

-

-

-

-

-

-

члени наглядової ради

 

 

 

 

-

-

члени правління

 

 

 

 

-

-

керівник

 

 

 

1

-

-

адміністративно-управлінський персонал

 

 

 

21

-

-

працівники

 

 

 

87

-

-

Фонд оплати праці, тис. грн, у тому числі:

-

-

-

6917

-

-

члени наглядової ради

 

 

 

 

-

-

члени правління

 

 

 

 

-

-

керівник

 

 

 

172

-

-

адміністративно-управлінський персонал

 

 

 

1415

-

-

працівники

 

 

 

5330

-

-

Витрати на оплату праці, тис. грн, у тому числі:

-

-

-

8911

-

-

члени наглядової ради

 

 

 

 

-

-

члени правління

 

 

 

 

-

-

керівник

 

 

 

210

-

-

адміністративно-управлінський персонал

 

 

 

1825

-

-

працівники

 

 

 

6876

-

-

Середньомісячні витрати на оплату праці одного працівника, грн, усього, у тому числі:

-

-

-

6812,7

-

-

член наглядової ради

-

-

-

-

-

-

член правління

-

-

-

-

-

-

керівник, усього, у тому числі:

-

-

-

17500,0

-

-

посадовий оклад

 

 

 

5670

-

-

преміювання

 

 

 

5670

-

-

інші виплати, передбачені законодавством

 

 

 

6160

-

-

адміністративно-управлінський працівник

-

-

-

7242,1

-

-

працівник

-

-

-

6586,2

-

-

 

____________
* У разі збільшення витрат на оплату праці в плановому році порівняно з установленим рівнем поточного року та фактом попереднього року надаються відповідні обґрунтування.

2. Перелік підприємств, які включені до консолідованого (зведеного) фінансового плану

 

Код за ЄДРПОУ

Найменування підприємства

Вид діяльності

1

2

3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Інформація про бізнес підприємства (код рядка 1000 фінансового плану)

 

Найменування видів діяльності за КВЕД

Питома вага в загальному обсязі реалізації, %

Фактичний показник за _____ минулий рік

Плановий показник поточного_____ року

Фактичний показник поточного року за останній звітний період _______________________

Плановий 2019 рік

за минулий рік

за плановий рік

чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), тис. грн

кількість продукції / наданих послуг, одиниця виміру

ціна одиниці (вартість продукції / наданих послуг), грн

чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), тис. грн

кількість продукції / наданих послуг, одиниця виміру

ціна одиниці (вартість продукції / наданих послуг), грн

чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), тис. грн

кількість продукції / наданих послуг, одиниця виміру

ціна одиниці (вартість продукції / наданих послуг), грн

чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), тис. грн

кількість продукції / наданих послуг, одиниця виміру

ціна одиниці (вартість продукції / наданих послуг), грн

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

Діяльність лікарняних закладів 86.10

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9529

1

 

9529

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Усього

100,0

100,0

-

 

 

-

 

 

-

 

 

9529

1

9529

 

4. Діючі фінансові зобов'язання підприємства

 

Найменування банку

Вид кредитного продукту та цільове призначення

Сума, валюта за договорами

Процентна ставка

Дата видачі/погашення (графік)

Заборгованість на останню дату

Забезпечення

1

2

3

4

5

6

7

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Усього

x

x

x

-

 

 

5. Інформація щодо отримання та повернення залучених коштів

 

Зобов'язання

Заборгованість за кредитами на початок ______ року

План із залучення коштів

План з повернення коштів

Заборгованість за кредитами на кінець ______ року

1

2

3

4

5

Довгострокові зобов'язання, усього

 

 

 

-

у тому числі:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Короткострокові зобов'язання, усього

 

 

 

-

у тому числі:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Інші фінансові зобов'язання, усього

 

 

 

-

у тому числі:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Усього

-

-

-

-

 

6. Витрати, пов'язані з використанням власних службових автомобілів (у складі адміністративних витрат, рядок 1031)

 


з/п

Марка

Рік придбання

Мета використання

Витрати, усього

Плановий рік до плану поточного року, %

Плановий рік до факту минулого року, %

факт минулого року

фінансовий план поточного року

плановий рік

1

2

3

4

5

6

7

8

9

 

 

 

 

 

 

 

-

-

 

 

 

 

 

 

 

-

-

 

 

 

 

 

 

 

-

-

 

 

 

 

 

 

 

-

-

Усього

-

-

-

-

-

 

 

 

 

7. Витрати на оренду службових автомобілів (у складі адміністративних витрат, рядок 1032)

 


з/п

Договір

Марка

Мета використання

Дата початку оренди

Витрати, усього

Плановий рік до плану поточного року, %

Плановий рік до факту минулого року, %

 

факт минулого року

фінансовий план поточного року

плановий рік

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-

-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-

-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-

-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-

-

 

Усього

 

0

0

0

-

-

 

 

8. Джерела капітальних інвестицій

тис. грн (без ПДВ)

 


з/п

Найменування об'єкта

Залучення кредитних коштів

Бюджетне фінансування

Власні кошти (розшифрувати)

Інші джерела (кошти НСЗУ)

Усього

рік

у тому числі за кварталами

рік

у тому числі за кварталами

рік

у тому числі за кварталами

рік

у тому числі за кварталами

рік

у тому числі за кварталами

I

II

III

IV

I

II

III

IV

I

II

III

IV

I

II

III

IV

I

II

III

IV

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

1

Придбання апаратів ЕКГ

-

 

 

 

 

-

 

 

 

 

-

 

 

 

 

-

 

100

 

 

-

-

-

-

-

 

 

-

 

 

 

 

-

 

 

 

 

-

 

 

 

 

-

 

 

 

 

-

-

-

-

-

 

 

-

 

 

 

 

-

 

 

 

 

-

 

 

 

 

-

 

 

 

 

-

-

-

-

-

 

 

-

 

 

 

 

-

 

 

 

 

-

 

 

 

 

-

 

 

 

 

-

-

-

-

-

Усього

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

100

-

-

-

-

-

-

-

Відсоток

-

 

 

 

 

-

 

 

 

 

-

 

 

 

 

-

 

100

 

 

-

 

 

 

 

 

 

9. Капітальне будівництво (рядок 4010 таблиці 4)

тис. грн (без ПДВ)

 

№ з/п

Найменування об'єкта

Рік початку і закінчення будівництва

Загальна кошторисна вартість

Первісна балансова вартість введених потужностей на початок планового року

Незавершене будівництво на початок планового року

Плановий рік

Інформація щодо проектно-кошторисної документації (стан розроблення, затвердження, у разі затвердження зазначити суб'єкт управління, яким затверджено, та відповідний документ)

Документ, яким затверджений титул будови,
із зазначенням суб'єкта управління, який його погодив

 

освоєння капітальних вкладень

фінансування капітальних інвестицій (оплата грошовими коштами), усього

у тому числі

 

власні кошти

кредитні кошти

інші джерела (зазначити джерело)

 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

 

 

 

 

 

 

 

 

-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-

 

 

 

 

 

 

Усього

-

-

-

-

-

-

-

-

 

 

 

 

Директор

 

_____________________
(підпис)

Кубенко Н.В. 

 

ПРОЕКТ

вносить голова Бобринецької районної ради

 

БОБРИНЕЦЬКА РАЙОННА РАДА

КІРОВОГРАДСЬКОЇ ОБЛАСТІ

 

ДВАДЦЯТЬ ______________ СЕСІЯ

СЬОМОГО СКЛИКАННЯ

Р І Ш Е Н Н Я

 

від “___” _______ 2019 року                                                                   №____

 

м.Бобринець

 

Про включення квартир

до службового житла

 

Відповідно до пункту 20 частини 1 статті 43 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», статті 118 Житлового кодексу Української РСР, статті 319 Цивільного кодексу України, Положення про порядок надання службових жилих приміщень і користування ними, затвердженого рішенням 21 сесії Бобринецької районної ради сьомого скликання від 14 грудня 2018 року №336, рішення 37 сесії Бобринецької районної ради 6 скликання від 22 травня 2015 року №535 «Про створення службового приміщення для тимчасового проживання молодих спеціалістів, які будуть працювати в комунальних лікувальних закладах Бобринецького району», рішення 37 сесії Бобринецької районної ради 6 скликання від 22 травня 2015 року №536 «Про надання згоди Бобринецькій центральній районній лікарні на реконструкцію об’єкта спільної власності територіальних громад сіл та міста району»

районна рада

ВИРІШИЛА:

1. Включити шість квартир квартирного житлового будинку, розташованого за адресою: __________________________ до службового житла, для тимчасового проживання молодих спеціалістів, які будуть працювати (працюють) в комунальних лікувальних закладах Бобринецького району, згідно переліку, що додається.

2. Дане службове житло надати в оперативне управління Бобринецькій центральній районній лікарні.

3. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію з питань з питань бюджету, фінансів, власності, інвестиційної діяльності та приватизації, регуляторної політики, підприємництва, торгівлі, споживчого ринку та побутового обслуговування населення та постійну комісію з питань агропромислового комплексу та земельних відносин, екології, раціонального використання природних ресурсів, промисловості, енергетики, транспорту, зв’язку та житлово-комунального господарства, будівництва і архітектури.

Голова районної ради                                                       О.ГАДЕМСЬКА

 

 

Додаток 1

до рішення 22 сесії Бобринецької районної ради сьомого скликання від ___ березня 2019 року №____

ПЕРЕЛІК

квартир, включених до службового житла

Бобринецької центральної районної лікарні

 

№ з/п

Найменування приміщення

Загальна площа, кв.м.

Житлова площа, кв.м.

Підсобна площа, кв.м.

 

1.

 

Квартира №1

 

20,8

 

9,4

 

11,4

2.

Квартира №2

25,3

15,1

10,2

3.

Квартира №3

29,6

15,8

13,8

4.

Квартира №4

30,2

16,8

13,4

5.

Квартира №5

31,0

21,3

9,7

6.

Квартира №6

22,3

12,3

10,0

 

______________________

 

ПРОЕКТ

вносить голова Бобринецької районної ради

 

БОБРИНЕЦЬКА РАЙОННА РАДА

КІРОВОГРАДСЬКОЇ ОБЛАСТІ

 

ДВАДЦЯТЬ __________ СЕСІЯ

СЬОМОГО СКЛИКАННЯ

Р І Ш Е Н Н Я

 

від ___ __________ 2019 року                                                                        № ____

м. Бобринець

Про затвердження «Порядку складання,

затвердження та контролю виконання

фінансового плану Комунального

некомерційного підприємства "Центр

первинної медико-санітарної

допомоги Бобринецького району»

Бобринецької районної ради

Відповідно до частини 2 статті 43 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», керуючись ст. 78 Господарського кодексу України, з метою вдосконалення системи фінансового планування, підвищення ефективності роботи  Комунального некомерційного підприємства «Центр первинної медико – санітарної допомоги Бобринецького району» Бобринецької районної ради

районна рада

ВИРІШИЛА:

1. Затвердити «Порядок складання, затвердження та контролю виконання фінансового плану Комунального некомерційного підприємства "Центр первинної медико-санітарної допомоги Бобринецького району» Бобринецької районної ради (Додаток№1).

2. Затвердити Форму фінансового плану «Фінансовий план на _____ рік» (Додаток№2) та Форму звіту «Звіт про виконання фінансового плану» (Додаток№3)

3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійні комісії районної ради з питань: бюджету, фінансів, власності, інвестиційної діяльності та приватизації, регуляторної політики, підприємництва, торгівлі, споживчого ринку та побутового обслуговування населення; охорони здоров'я, освіти, праці, соціального захисту та соціального забезпечення населення, культури та спорту.

Голова районної ради                                                     О.ГАДЕМСЬКА

 

 

Додаток 1

до рішення №_____

Виконавчий комітет

Бобринецької районної ради

від _________ 2019 рокуПОРЯДОК
складання, затвердження та контролю виконання фінансового плану Комунального некомерційного підприємства "Центр первинної медико-санітарної допомоги Бобринецького району» Бобринецької районної ради (надалі – Порядок)

 

1. Даний Порядок визначає порядок складання, затвердження та контролю виконання фінансового плану Комунального некомерційного підприємства "Центр первинної медико-санітарної допомоги Бобринецької районної ради» Бобринецького районної ради (далі Підприємство).

2. Проект фінансового плану Підприємства, згідно Додатку №2 рішення Бобринецької районної ради «Про затвердження «Порядку складання, затвердження та контролю виконання фінансового плану Комунального некомерційного підприємства "Центр первинної медико-санітарної допомоги Бобринецького району» Бобринецької районної ради № ____ від ______ 2019 року, на наступний фінансовий рік, подається керівником Підприємства до Бобринецької районної ради у трьох примірниках у паперовому вигляді щорічно до 1 листопада.

3.Бобринецька районна рада проводить аналіз проекту фінансового плану Підприємства на предмет відповідності законодавству України та інтересам населення. Після проведення аналізу Бобринецька районна рада приймає рішення щодо погодження чи повернення проекту фінансового плану підприємства на доопрацювання з детальним обґрунтуванням відмови згідно чинного законодавства. Про прийняте рішення Бобринецька районна рада повідомляє керівника Підприємства у письмовій формі протягом п`яти робочих днів з моменту отримання проекту фінансового плану Підприємства. У разі повернення проекту фінансового плану Підприємства керівник забезпечує його доопрацювання, враховуючи зауваження Бобринецької районної ради, та подає його на повторне погодження протягом 3-х робочих днів.

4. Погоджений Бобринецькою районною радою Проект фінансового плану Підприємства розглядається та затверджується на засіданні Виконавчого комітету Бобринецької районної ради не пізніше 1 грудня року, який передує плановому.

5. Зміни до затвердженого фінансового плану підприємства можуть вноситися не більше 4-х разів впродовж планового року та 10-ти в поточному році.

Проект змін до фінансового плану Підприємства, з пояснювальною запискою про причини таких змін, Підприємство готує і подає до Бобринецької районної ради не пізніше 25 числа місяця, коли виникла нагальна потреба в змінах за процедурою, передбаченою п.3 Порядку.

Погоджені зміни до фінансового плану Підприємства затверджує голова районної ради.

На фінансовому плані проставляється відмітка “Зміни“ з датами затвердження та погодження.

6. Контроль за своєчасним складанням фінансового плану Підприємства, а також за виконанням показників, затвердженого фінансового плану Підприємства, здійснює керівник Підприємства.

8. Керівник Підприємства подає до Бобринецької районної ради звіт про виконання фінансового плану Підприємства згідно Додатку №3 рішення виконавчого комітету «Про затвердження «Порядку складання, затвердження та контролю виконання фінансового плану Комунального некомерційного підприємства "Центр первинної медико-санітарної допомоги Бобринецького району» Бобринецької районної ради № ____ від ______ 2019 року у терміни:

8.1. За звітний рік – до 1 квітня року, який настає за звітним періодом.

8.2. За звітні квартали поточного року – до 31 травня, 31 серпня та 30 листопада кожного року.

9. Бобринецька районна рада погоджує звіт або відправляє на доопрацювання за процедурою згідно п.3 Порядку.

Після погодження, керівник Підприємства передає голові районної ради на затвердження.

10. Затверджений фінансовий план Підприємства керівник публікує на сайті Підприємства та на сайті Бобринецької районної ради.

 

 

 

ПОГОДЖЕНО
______________________________________________________
(найменування органу, яким погоджено фінансовий план)
______________________________________________________
М. П. (посада, прізвище, ім'я, по батькові, дата, підпис)

______________________________________________________
(найменування органу, яким погоджено фінансовий план)
______________________________________________________
М. П. (посада, прізвище, ім'я, по батькові, дата, підпис)

______________________________________________________
(найменування органу, яким погоджено фінансовий план)
______________________________________________________
М. П. (посада, прізвище, ім'я, по батькові, дата, підпис)

Додаток 1
до Порядку складання, затвердження та контролю виконання фінансового плану суб'єкта господарювання державного сектору економіки
(пункт 2)

ЗАТВЕРДЖЕНО
______________________________________________________
(посада, ім'я і прізвище керівника суб'єкта
______________________________________________________
управління підприємством або номер відповідного
______________________________________________________
рішення Кабінету Міністрів України)

М. П. (дата, підпис)

РОЗГЛЯНУТО
______________________________________________________
(посада, прізвище, ім'я, по батькові керівника суб'єкта
______________________________________________________
управління підприємством)

М. П. (дата, підпис)

 

 

Рік

Код

Підприємство

за ЄДРПОУ

 

Організаційно-правова форма

за КОПФГ

 

Територія

за КОАТУУ

 

Суб'єкт управління

за СПОДУ

 

Галузь

за ЗКГНГ

 

Вид економічної діяльності

за КВЕД

 

Одиниця виміру, тис. грн                                                                                                                Стандарти звітності П(с)БОУ

 

Форма власності                                                                                                                              Стандарти звітності МСФЗ

 

Середньооблікова кількість штатних працівників

Місцезнаходження

Телефон

Прізвище та ініціали керівника

ФІНАНСОВИЙ ПЛАН

на ________ рік

Основні фінансові показники

Найменування показника

Код рядка

Факт минулого року

Фінансовий план поточного року

Прогноз на поточний рік

Плановий рік

Інформація згідно із стратегічним планом розвитку

плановий рік +1 рік

плановий рік +2 роки

плановий рік +3 роки

плановий рік +4 роки

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

I. Формування фінансових результатів

Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)

1000

-

-

-

-

 

 

 

 

Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)

1010

-

-

-

-

 

 

 

 

Валовий прибуток/збиток

1020

-

-

-

-

-

-

-

-

Адміністративні витрати

1030

-

-

-

-

 

 

 

 

Витрати на збут

1060

-

-

-

-

 

 

 

 

Інші операційні доходи

1070

-

-

-

-

 

 

 

 

Інші операційні витрати

1080

-

-

-

-

 

 

 

 

Фінансовий результат від операційної діяльності

1100

-

-

-

-

-

-

-

-

EBITDA

1310

-

-

-

-

 

 

 

 

Рентабельність EBITDA

5010

-

-

-

-

-

-

-

-

Дохід від участі в капіталі

1110

-

-

-

-

 

 

 

 

Втрати від участі в капіталі

1120

( )

( )

( )

-

 

 

 

 

Інші фінансові доходи

1130

-

-

-

-

 

 

 

 

Фінансові витрати

1140

( )

( )

( )

-

 

 

 

 

Інші доходи

1150

-

-

-

-

 

 

 

 

Інші витрати

1160

-

-

-

-

 

 

 

 

Фінансовий результат до оподаткування

1170

-

-

-

-

-

-

-

-

Витрати з податку на прибуток

1180

( )

( )

( )

-

 

 

 

 

Дохід з податку на прибуток

1181

-

-

-

-

 

 

 

 

Прибуток від припиненої діяльності після оподаткування

1190

-

-

-

-

 

 

 

 

Збиток від припиненої діяльності після оподаткування

1191

( )

( )

( )

-

 

 

 

 

Чистий фінансовий результат

1200

-

-

-

-

-

-

-

-

Прибуток

1201

-

-

-

-

 

 

 

 

Збиток

1202

-

-

-

-

 

 

 

 

II. Розрахунки з бюджетом

Сплата податків та зборів до Державного бюджету України (податкові платежі), усього, у тому числі:

2110

-

-

-

-

 

 

 

 

податок на прибуток підприємств

2111

-

-

-

-

 

 

 

 

податок на додану вартість, що підлягає сплаті до бюджету за підсумками звітного періоду

2112

-

-

-

-

 

 

 

 

податок на додану вартість, що підлягає відшкодуванню з бюджету за підсумками звітного періоду

2113

( )

( )

( )

-

( )

( )

( )

( )

акцизний податок

2114

-

-

-

-

 

 

 

 

відрахування частини чистого прибутку державними унітарними підприємствами та їх об'єднаннями

2115

-

-

-

-

 

 

 

 

рентна плата за транспортування

2116

-

-

-

-

 

 

 

 

рентна плата за користування надрами

2117

-

-

-

-

 

 

 

 

Сплата податків та зборів до місцевих бюджетів (податкові платежі)

2120

-

-

-

-

 

 

 

 

Інші податки, збори та платежі на користь держави,
усього, у тому числі:

2130

-

-

-

-

 

 

 

 

відрахування частини чистого прибутку господарськими товариствами, у статутному капіталі яких більше 50 відсотків акцій (часток) належать державі, на виплату дивідендів на державну частку

2131

-

-

-

-

 

 

 

 

єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування

2133

-

-

-

-

 

 

 

 

Усього виплат на користь держави

2200

-

-

-

-

 

 

 

 

III. Рух грошових коштів

Залишок коштів на початок періоду

3405

-

-

-

-

x

x

x

x

Цільове фінансування

3040

-

-

-

-

 

 

 

 

Чистий рух коштів від операційної діяльності

3195

-

-

-

-

x

x

x

x

Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності

3295

-

-

-

-

x

x

x

x

Чистий рух коштів від фінансової діяльності

3395

-

-

-

-

x

x

x

x

Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів

3410

-

-

-

-

x

x

x

x

Залишок коштів на кінець періоду

3415

-

-

-

-

x

x

x

x

IV. Капітальні інвестиції

Капітальні інвестиції

4000

-

-

-

-

 

 

 

 

V. Коефіцієнтний аналіз

Рентабельність діяльності

5040

-

-

-

-

-

-

-

-

Рентабельність активів

5020

-

-

-

-

x

x

x

x

Рентабельність власного капіталу

5030

-

-

-

-

x

x

x

x

Коефіцієнт фінансової стійкості

5110

-

-

-

-

x

x

x

x

Коефіцієнт зносу основних засобів

5220

-

-

-

-

x

x

x

x

VI. Звіт про фінансовий стан

Необоротні активи, усього, у тому числі:

6000

 

 

 

 

x

x

x

x

основні засоби

6001

-

-

-

-

x

x

x

x

первісна вартість

6002

 

 

 

 

x

x

x

x

знос

6003

 

 

 

 

x

x

x

x

Оборотні активи, усього, у тому числі:

6010

 

 

 

 

x

x

x

x

гроші та їх еквіваленти

6011

 

 

 

 

x

x

x

x

Усього активи

6020

 

 

 

 

x

x

x

x

Довгострокові зобов'язання і забезпечення

6030

 

 

 

 

x

x

x

x

Поточні зобов'язання і забезпечення

6040

 

 

 

 

x

x

x

x

Усього зобов'язання і забезпечення

6050

-

-

-

-

x

x

x

x

У тому числі державні гранти і субсидії

6060

 

 

 

 

 

 

 

 

У тому числі фінансові запозичення

6070

 

 

 

 

x

x

x

x

Власний капітал

6080

 

 

 

 

x

x

x

x

VII. Кредитна політика

Отримано залучених коштів, усього, у тому числі:

7000

-

-

-

-

-

-

-

-

довгострокові зобов'язання

7001

 

 

 

-

-

 

 

 

короткострокові зобов'язання

7002

 

 

 

-

-

 

 

 

інші фінансові зобов'язання

7003

 

 

 

-

-

 

 

 

Повернено залучених коштів, усього, у тому числі:

7010

-

-

-

-

-

-

-

-

довгострокові зобов'язання

7011

 

 

 

-

-

 

 

 

короткострокові зобов'язання

7012

 

 

 

-

-

 

 

 

інші фінансові зобов'язання

7013

 

 

 

-

-

 

 

 

VIII. Дані про персонал та витрати на оплату праці

Середня кількість працівників
(штатних працівників, зовнішніх сумісників та працівників, які працюють за цивільно-правовими договорами),
у тому числі:

8000

-

-

-

-

x

x

x

x

члени наглядової ради

8001

-

-

-

-

x

x

x

x

члени правління

8002

-

-

-

-

x

x

x

x

керівник

8003

-

-

-

-

x

x

x

x

адміністративно-управлінський персонал

8004

-

-

-

-

x

x

x

x

працівники

8005

-

-

-

-

x

x

x

x

Витрати на оплату праці

8010

-

-

-

-

x

x

x

x

Середньомісячні витрати на оплату праці одного працівника (грн), усього, у тому числі:

8020

-

-

-

-

x

x

x

x

член наглядової ради

8021

-

-

-

-

x

x

x

x

член правління

8022

-

-

-

-

x

x

x

x

керівник

8023

-

-

-

-

x

x

x

x

адміністративно-управлінський працівник

8024

-

-

-

-

x

x

x

x

працівник

8025

-

-

-

-

x

x

x

x

 

Керівник _________________________
(посада)

_________________________
(підпис)

_________________________
(ініціали, прізвище)

 

Таблиця 1

 

I. Формування фінансових результатів

Найменування показника

Код рядка

Факт минулого року

Фінансовий план поточного року

Прогноз на поточний рік

Плановий рік (усього)

У тому числі за кварталами

Пояснення та обґрунтування до запланованого рівня доходів/витрат

I

II

III

IV

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

Доходи і витрати (деталізація)

Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)

1000

 

 

 

-

 

 

 

 

 

Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)

1010

-

-

-

-

-

-

-

-

 

Витрати на сировину та основні матеріали

1011

( )

( )

( )

-

( )

( )

( )

( )

 

Витрати на паливо

1012

( )

( )

( )

-

( )

( )

( )

( )

 

Витрати на електроенергію

1013

( )

( )

( )

-

( )

( )

( )

( )

 

Витрати на оплату праці

1014

( )

( )

( )

-

( )

( )

( )

( )

 

Відрахування на соціальні заходи

1015

( )

( )

( )

-

( )

( )

( )

( )

 

Витрати, що здійснюються для підтримання об'єкта в робочому стані (проведення ремонту, технічного огляду, нагляду, обслуговування тощо)

1016

( )

( )

( )

-

( )

( )

( )

( )

 

Амортизація основних засобів і нематеріальних активів

1017

( )

( )

( )

-

( )

( )

( )

( )

 

Інші витрати (розшифрувати)

1018

( )

( )

( )

-

( )

( )

( )

( )

 

Валовий прибуток (збиток)

1020

-

-

-

-

-

-

-

-

 

Адміністративні витрати, у тому числі:

1030

-

-

-

-

-

-

-

-

 

витрати, пов'язані з використанням власних службових автомобілів

1031

( )

( )

( )

-

( )

( )

( )

( )

 

витрати на оренду службових автомобілів

1032

( )

( )

( )

-

( )

( )

( )

( )

 

витрати на консалтингові послуги

1033

( )

( )

( )

-

( )

( )

( )

( )

 

витрати на страхові послуги

1034

( )

( )

( )

-

( )

( )

( )

( )

 

витрати на аудиторські послуги

1035

( )

( )

( )

-

( )

( )

( )

( )

 

витрати на службові відрядження

1036

( )

( )

( )

-

( )

( )

( )

( )

 

витрати на зв'язок

1037

( )

( )

( )

-

( )

( )

( )

( )

 

витрати на оплату праці

1038

( )

( )

( )

-

( )

( )

( )

( )

 

відрахування на соціальні заходи

1039

( )

( )

( )

-

( )

( )

( )

( )

 

амортизація основних засобів і нематеріальних активів загальногосподарського призначення

1040

( )

( )

( )

-

( )

( )

( )

( )

 

витрати на операційну оренду основних засобів та роялті, що мають загальногосподарське призначення

1041

( )

( )

( )

-

( )

( )

( )

( )

 

витрати на страхування майна загальногосподарського призначення

1042

( )

( )

( )

-

( )

( )

( )

( )

 

витрати на страхування загальногосподарського персоналу

1043

( )

( )

( )

-

( )

( )

( )

( )

 

організаційно-технічні послуги

1044

( )

( )

( )

-

( )

( )

( )

( )

 

консультаційні та інформаційні послуги

1045

( )

( )

( )

-

( )

( )

( )

( )

 

юридичні послуги

1046

( )

( )

( )

-

( )

( )

( )

( )

 

послуги з оцінки майна

1047

( )

( )

( )

-

( )

( )

( )

( )

 

витрати на охорону праці загальногосподарського персоналу

1048

( )

( )

( )

-

( )

( )

( )

( )

 

витрати на підвищення кваліфікації та перепідготовку кадрів

1049

( )

( )

( )

-

( )

( )

( )

( )

 

витрати на утримання основних фондів, інших необоротних активів загальногосподарського використання, у тому числі:

1050

( )

( )

( )

-

( )

( )

( )

( )

 

витрати на поліпшення основних фондів

1050/1

( )

( )

( )

-

( )

( )

( )

( )

 

інші адміністративні витрати (розшифрувати)

1051

( )

( )

( )

-

( )

( )

( )

( )

 

Витрати на збут, у тому числі:

1060

-

-

-

-

-

-

-

-

 

транспортні витрати

1061

( )

( )

( )

-

( )

( )

( )

( )

 

витрати на зберігання та упаковку

1062

( )

( )

( )

-

( )

( )

( )

( )

 

витрати на оплату праці

1063

( )

( )

( )

-

( )

( )

( )

( )

 

відрахування на соціальні заходи

1064

( )

( )

( )

-

( )

( )

( )

( )

 

амортизація основних засобів і нематеріальних активів

1065

( )

( )

( )

-

( )

( )

( )

( )

 

витрати на рекламу

1066

( )

( )

( )

-

( )

( )

( )

( )

 

інші витрати на збут (розшифрувати)

1067

( )

( )

( )

-

( )

( )

( )

( )

 

Інші операційні доходи, усього, у тому числі:

1070

-

-

-

-

-

-

-

-

 

курсові різниці

1071

 

 

 

-

 

 

 

 

 

нетипові операційні доходи (розшифрувати)

1072

 

 

 

-

 

 

 

 

 

інші операційні доходи (розшифрувати)

1073

 

 

 

-

 

 

 

 

 

Інші операційні витрати, усього, у тому числі:

1080

-

-

-

-

-

-

-

-

 

курсові різниці

1081

( )

( )

( )

-

( )

( )

( )

( )

 

нетипові операційні витрати (розшифрувати)

1082

( )

( )

( )

-

( )

( )

( )

( )

 

витрати на благодійну допомогу

1083

( )

( )

( )

-

( )

( )

( )

( )

 

відрахування до резерву сумнівних боргів

1084

( )

( )

( )

-

( )

( )

( )

( )

 

відрахування до недержавних пенсійних фондів

1085

( )

( )

( )

-

( )

( )

( )

( )

 

інші операційні витрати (розшифрувати)

1086

( )

( )

( )

-

( )

( )

( )

( )

 

Фінансовий результат від операційної діяльності

1100

-

-

-

-

-

-

-

-

 

Дохід від участі в капіталі (розшифрувати)

1110

 

 

 

-

 

 

 

 

 

Втрати від участі в капіталі (розшифрувати)

1120

( )

( )

( )

-

( )

( )

( )

( )

 

Інші фінансові доходи (розшифрувати)

1130

 

 

 

-

 

 

 

 

 

Фінансові витрати (розшифрувати)

1140

( )

( )

( )

-

( )

( )

( )

( )

 

Інші доходи, усього, у тому числі:

1150

-

-

-

-

-

-

-

-

 

курсові різниці

1151

 

 

 

-

 

 

 

 

 

інші доходи (розшифрувати)

1152

 

 

 

-

 

 

 

 

 

Інші витрати, усього, у тому числі:

1160

-

-

-

-

-

-

-

-

 

курсові різниці

1161

( )

( )

( )

-

( )

( )

( )

( )

 

інші витрати (розшифрувати)

1162

( )

( )

( )

-

( )

( )

( )

( )

 

Фінансовий результат до оподаткування

1170

-

-

-

-

-

-

-

-

 

Витрати з податку на прибуток

1180

( )

( )

( )

-

( )

( )

( )

( )

 

Дохід з податку на прибуток

1181

 

 

 

-

 

 

 

 

 

Прибуток від припиненої діяльності після оподаткування

1190

 

 

 

-

 

 

 

 

 

Збиток від припиненої діяльності після оподаткування

1191

( )

( )

( )

-

( )

( )

( )

( )

 

Чистий фінансовий результат, у тому числі:

1200

-

-

-

-

-

-

-

-

 

прибуток

1201

 

 

 

 

 

 

 

 

 

збиток

1202

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Усього доходів

1210

-

-

-

-

-

-

-

-

 

Усього витрат

1220

-

-

-

-

-

-

-

-

 

Неконтрольована частка

1230

 

 

 

-

 

 

 

 

 

Розрахунок показника EBITDA

Фінансовий результат від операційної діяльності, рядок 1100

1300

-

-

-

-

-

-

-

-

 

плюс амортизація, рядок 1430

1301

-

-

-

-

-

-

-

-

 

мінус операційні доходи від курсових різниць, рядок 1071

1302

-

-

-

-

-

-

-

-

 

плюс операційні витрати від курсових різниць, рядок 1081

1303

( )

( )

( )

-

( )

( )

( )

( )

 

мінус значні нетипові операційні доходи, рядок 1072

1304

-

-

-

-

-

-

-

-

 

плюс значні нетипові операційні витрати, рядок 1082

1305

( )

( )

( )

-

( )

( )

( )

( )

 

EBITDA

1310

-

-

-

-

-

-

-

-

 

Елементи операційних витрат

Матеріальні витрати, у тому числі:

1400

 

 

 

-

 

 

 

 

 

витрати на сировину та основні матеріали

1401

 

 

 

-

 

 

 

 

 

витрати на паливо та енергію

1402

 

 

 

-

 

 

 

 

 

Витрати на оплату праці

1410

 

 

 

-

 

 

 

 

 

Відрахування на соціальні заходи

1420

 

 

 

-

 

 

 

 

 

Амортизація

1430

 

 

 

-

 

 

 

 

 

Інші операційні витрати

1440

 

 

 

-

 

 

 

 

 

Усього

1450

-

-

-

-

-

-

-

-

 

 

Керівник _____________________
(посада)

_____________________
(підпис)

_____________________
(ініціали, прізвище)

 

Таблиця 2

 

II. Розрахунки з бюджетом

Найменування показника

Код рядка

Факт минулого року

Фінансовий план поточного року

Прогноз на поточний рік

Плановий рік (усього)

У тому числі за кварталами

I

II

III

IV

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Розподіл чистого прибутку

Чистий фінансовий результат

1200

-

-

-

-

-

-

-

-

Залишок нерозподіленого прибутку (непокритого збитку) на початок звітного періоду

2000

 

 

 

 

 

 

 

 

Нараховані до сплати відрахування частини чистого прибутку, усього, у тому числі:

2010

-

-

-

-

-

-

-

-

державними унітарними підприємствами та їх об'єднаннями до державного бюджету

2011

( )

( )

( )

-

( )

( )

( )

( )

господарськими товариствами, у статутному капіталі яких більше 50 відсотків акцій (часток) належать державі, на виплату дивідендів

2012

( )

( )

( )

-

( )

( )

( )

( )

у тому числі на державну частку

2012/1

( )

( )

( )

-

( )

( )

( )

( )

Перенесено з додаткового капіталу

2020

 

 

 

-

 

 

 

 

Розвиток виробництва

2030

( )

( )

( )

-

( )

( )

( )

( )

у тому числі за основними видами діяльності за КВЕД

2031

( )

( )

( )

-

( )

( )

( )

( )

Резервний фонд

2040

( )

( )

( )

-

( )

( )

( )

( )

Інші фонди (розшифрувати)

2050

( )

( )

( )

-

( )

( )

( )

( )

Інші цілі (розшифрувати)

2060

( )

( )

( )

-

( )

( )

( )

( )

Залишок нерозподіленого прибутку (непокритого збитку) на кінець звітного періоду

2070

-

-

-

-

-

-

-

-

Сплата податків, зборів та інших обов'язкових платежів

Сплата податків та зборів до Державного бюджету України (податкові платежі), усього, у тому числі:

2110

-

-

-

-

-

-

-

-

податок на прибуток підприємств

2111

 

 

 

-

 

 

 

 

податок на додану вартість, що підлягає сплаті до бюджету за підсумками звітного періоду

2112

 

 

 

-

 

 

 

 

податок на додану вартість, що підлягає відшкодуванню з бюджету за підсумками звітного періоду

2113

( )

( )

( )

-

( )

( )

( )

( )

акцизний податок

2114

 

 

 

-

 

 

 

 

відрахування частини чистого прибутку державними унітарними підприємствами та їх об'єднаннями

2115

 

 

 

-

 

 

 

 

рентна плата за транспортування

2116

 

 

 

-

 

 

 

 

рентна плата за користування надрами

2117

 

 

 

-

 

 

 

 

податок на доходи фізичних осіб

2118

 

 

 

-

 

 

 

 

інші податки та збори (розшифрувати)

2119

 

 

 

-

 

 

 

 

Сплата податків та зборів до місцевих бюджетів (податкові платежі), усього, у тому числі:

2120

-

-

-

-

-

-

-

-

податок на доходи фізичних осіб

2121

 

 

 

-

 

 

 

 

земельний податок

2122

 

 

 

-

 

 

 

 

орендна плата

2123

 

 

 

-

 

 

 

 

інші податки та збори (розшифрувати)

2124

 

 

 

-

 

 

 

 

Інші податки, збори та платежі на користь держави, усього, у тому числі:

2130

-

-

-

-

-

-

-

-

відрахування частини чистого прибутку господарськими товариствами, у статутному капіталі яких більше 50 відсотків акцій (часток) належать державі, на виплату дивідендів на державну частку

2131

 

 

 

-

 

 

 

 

митні платежі

2132

 

 

 

-

 

 

 

 

єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування

2133

 

 

 

-

 

 

 

 

інші податки, збори та платежі (розшифрувати)

2134

 

 

 

-

 

 

 

 

Погашення податкового боргу, усього, у тому числі:

2140

-

-

-

-

-

-

-

-

погашення реструктуризованих та відстрочених сум, що підлягають сплаті в поточному році до бюджетів та державних цільових фондів

2141

 

 

 

-

 

 

 

 

інші (штрафи, пені, неустойки) (розшифрувати)

2142

 

 

 

-

 

 

 

 

Усього виплат на користь держави

2200

-

-

-

-

-

-

-

-

 

Керівник _____________________
(посада)

_____________________
(підпис)

_____________________
(ініціали, прізвище)

 

Таблиця 3

 

III. Рух грошових коштів (за прямим методом)

Найменування показника

Код рядка

Факт минулого року

План поточного року

Прогноз на поточний рік

Плановий рік (усього)

У тому числі за кварталами

I

II

III

IV

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

I. Рух коштів у результаті операційної діяльності

 

 

Надходження грошових коштів від операційної діяльності

3000

-

-

-

-

-

-

-

-

Виручка від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)

3010

 

 

 

-

 

 

 

 

Повернення податків і зборів, у тому числі:

3020

 

 

 

-

 

 

 

 

податку на додану вартість

3030

 

 

 

-

 

 

 

 

Цільове фінансування (розшифрувати)

3040

 

 

 

-

 

 

 

 

Надходження авансів від покупців і замовників

3050

 

 

 

-

 

 

 

 

Отримання коштів за короткостроковими зобов'язаннями, у тому числі:

3060

-

-

-

-

-

-

-

-

кредити

3061

 

 

 

-

 

 

 

 

позики

3062

 

 

 

-

 

 

 

 

облігації

3063

 

 

 

-

 

 

 

 

Інші надходження (розшифрувати)

3070

 

 

 

-

 

 

 

 

Витрачання грошових коштів від операційної діяльності

3100

-

-

-

-

-

-

-

-

Розрахунки за продукцію (товари, роботи та послуги)

3110

( )

( )

( )

-

( )

( )

( )

( )

Розрахунки з оплати праці

3120

( )

( )

( )

-

( )

( )

( )

( )

Відрахування на соціальні заходи

3130

( )

( )

( )

-

( )

( )

( )

( )

Повернення коштів за короткостроковими зобов'язаннями, у тому числі:

3140

-

-

-

-

-

-

-

-

кредити

3141

( )

( )

( )

-

( )

( )

( )

( )

позики

3142

( )

( )

( )

-

( )

( )

( )

( )

облігації

3143

( )

( )

( )

-

( )

( )

( )

( )

Зобов'язання з податків, зборів та інших обов'язкових платежів, у тому числі:

3150

-

-

-

-

-

-

-

-

податок на прибуток підприємств

3151

( )

( )

( )

-

( )

( )

( )

( )

податок на додану вартість

3152

( )

( )

( )

-

( )

( )

( )

( )

акцизний податок

3153

( )

( )

( )

-

( )

( )

( )

( )

рентна плата

3154

( )

( )

( )

-

( )

( )

( )

( )

податок на доходи фізичних осіб

3155

( )

( )

( )

-

( )

( )

( )

( )

інші зобов'язання з податків і зборів (розшифрувати)

3156

-

-

-

-

-

-

-

-

відрахування частини чистого прибутку державними унітарними підприємствами та їх об'єднаннями

3156/1

( )

( )

( )

 

( )

( )

( )

( )

відрахування частини чистого прибутку господарськими товариствами, у статутному капіталі яких більше 50 відсотків акцій (часток) належать державі, на виплату дивідендів на державну частку

3156/2

( )

( )

( )

-

( )

( )

( )

( )

Інші платежі (розшифрувати)

3157

( )

( )

( )

-

( )

( )

( )

( )

Повернення коштів до бюджету

3160

( )

( )

( )

-

( )

( )

( )

( )

Інші витрачання (розшифрувати)

3170

( )

( )

( )

-

( )

( )

( )

( )

Чистий рух коштів від операційної діяльності

3195

-

-

-

-

-

-

-

-

II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності

 

 

Надходження грошових коштів від інвестиційної діяльності

3200

-

-

-

-

-

-

-

-

Надходження від реалізації фінансових інвестицій, у тому числі:

3210

 

 

 

-

 

 

 

 

надходження від продажу акцій та облігацій

3215

 

 

 

-

 

 

 

 

Надходження від реалізації необоротних активів

3220

 

 

 

-

 

 

 

 

Надходження від отриманих відсотків

3225

 

 

 

-

 

 

 

 

Надходження дивідендів

3230

 

 

 

-

 

 

 

 

Надходження від деривативів

3235

 

 

 

-

 

 

 

 

Інші надходження (розшифрувати)

3240

 

 

 

-

 

 

 

 

Витрачання грошових коштів від інвестиційної діяльності

3255

-

-

-

-

-

-

-

-

Витрачання на придбання фінансових інвестицій, у тому числі:

3260

( )

( )

( )

-

( )

( )

( )

( )

витрачання на придбання акцій та облігацій

3265

( )

( )

( )

-

( )

( )

( )

( )

Витрачання на придбання необоротних активів, у тому числі:

3270

( )

( )

( )

-

( )

( )

( )

( )

придбання (створення) основних засобів (розшифрувати)

3270/1

( )

( )

( )

-

( )

( )

( )

( )

капітальне будівництво (розшифрувати)

3270/2

( )

( )

( )

-

( )

( )

( )

( )

придбання (створення) нематеріальних активів (розшифрувати)

3270/3

( )

( )

( )

-

( )

( )

( )

( )

Виплати за деривативами

3280

( )

( )

( )

-

( )

( )

( )

( )

Інші платежі (розшифрувати)

3290

( )

( )

( )

-

( )

( )

( )

( )

Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності

3295

-

-

-

-

-

-

-

-

III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності

 

 

Надходження грошових коштів від фінансової діяльності

3300

-

-

-

-

-

-

-

-

Надходження від власного капіталу

3305

 

 

 

-

 

 

 

 

Отримання коштів за довгостроковими зобов'язаннями, у тому числі:

3310

-

-

-

-

-

-

-

-

кредити

3311

 

 

 

-

 

 

 

 

позики

3312

 

 

 

-

 

 

 

 

облігації

3313

 

 

 

-

 

 

 

 

Інші надходження (розшифрувати)

3320

 

 

 

-

 

 

 

 

Витрачання грошових коштів від фінансової діяльності

3330

-

-

-

-

-

-

-

-

Витрачання на викуп власних акцій

3335

( )

( )

( )

-

( )

( )

( )

( )

Повернення коштів за довгостроковими зобов'язаннями, у тому числі:

3340

-

-

-

-

-

-

-

-

кредити

3341

( )

( )

( )

-

( )

( )

( )

( )

позики

3342

( )

( )

( )

-

( )

( )

( )

( )

облігації

3343

( )

( )

( )

-

( )

( )

( )

( )

Сплата дивідендів

3350

( )

( )

( )

-

( )

( )

( )

( )

Витрачення на сплату відсотків

3360

( )

( )

( )

-

( )

( )

( )

( )

Витрачення на сплату заборгованості з фінансової оренди

3370

( )

( )

( )

-

( )

( )

( )

( )

Інші платежі (розшифрувати)

3380

( )

( )

( )

-

( )

( )

( )

( )

Чистий рух коштів від фінансової діяльності

3395

-

-

-

-

-

-

-

-

Чистий рух грошових коштів за звітний період

3400

-

-

-

-

-

-

-

-

Залишок коштів на початок періоду

3405

 

 

 

 

 

 

 

 

Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів

3410

 

 

 

-

 

 

 

 

Залишок коштів на кінець періоду

3415

-

-

-

-

-

-

-

-

 

Керівник _____________________
(посада)

_____________________
(підпис)

_____________________
(ініціали, прізвище)

 

Таблиця 4

 

IV. Капітальні інвестиції

Найменування показника

Код рядка

Факт минулого року

Фінансовий план поточного року

Прогноз на поточний рік

Плановий рік (усього)

У тому числі за кварталами

I

II

III

IV

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Капітальні інвестиції, усього,
у тому числі:

4000

-

-

-

-

-

-

-

-

капітальне будівництво

4010

 

 

 

-

 

 

 

 

придбання (виготовлення) основних засобів

4020

 

 

 

-

 

 

 

 

придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів

4030

 

 

 

-

 

 

 

 

придбання (створення) нематеріальних активів

4040

 

 

 

-

 

 

 

 

модернізація, модифікація (добудова, дообладнання, реконструкція) основних засобів

4050

 

 

 

-

 

 

 

 

капітальний ремонт

4060

 

 

 

-

 

 

 

 

 

Керівник _____________________
(посада)

_____________________
(підпис)

_____________________
(ініціали, прізвище)

 

Таблиця 5

 

V. Коефіцієнтний аналіз

Найменування показника

Код рядка

Оптимальне значення

Факт минулого року

Фінансовий план поточного року

Прогноз на поточний рік

Плановий рік

Примітки

1

2

3

4

5

6

7

8

 

Коефіцієнти рентабельності та прибутковості

 

 

 

 

 

 

 

 

Валова рентабельність
(валовий прибуток, рядок 1020 / чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), рядок 1000) х 100, %

5000

Збільшення

 

 

 

 

 

 

Рентабельність EBITDA
(EBITDA, рядок 1310 / чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), рядок 1000) х 100, %

5010

Збільшення

 

 

 

 

 

 

Рентабельність активів
(чистий фінансовий результат, рядок 1200 / вартість активів, рядок 6020) х 100, %

5020

Збільшення

 

 

 

 

Характеризує ефективність використання активів підприємства

 

Рентабельність власного капіталу
(чистий фінансовий результат, рядок 1200 / власний капітал, рядок 6080) х 100, %

5030

Збільшення

 

 

 

 

 

 

Рентабельність діяльності
(чистий фінансовий результат, рядок 1200 / чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), рядок 1000) х 100, %

5040

Збільшення

 

 

 

 

Характеризує ефективність господарської діяльності підприємства

 

Коефіцієнти фінансової стійкості та ліквідності

 

 

 

 

 

 

 

 

Коефіцієнт відношення боргу до EBITDA
(довгострокові зобов'язання, рядок 6030 + поточні зобов'язання, рядок 6040) / EBITDA, рядок 1310

5100

 

 

 

 

 

 

 

Коефіцієнт фінансової стійкості
(власний капітал, рядок 6080 / (довгострокові зобов'язання, рядок 6030 + поточні зобов'язання, рядок 6040))

5110

> 1

 

 

 

 

Характеризує співвідношення власних та позикових коштів і залежність підприємства від зовнішніх фінансових джерел

 

Коефіцієнт поточної ліквідності (покриття)
(оборотні активи, рядок 6010 / поточні зобов'язання, рядок 6040)

5120

> 1

 

 

 

 

Показує достатність ресурсів підприємства, які може бути використано для погашення його поточних зобов'язань. Нормативним значенням для цього показника є > 1 - 1,5

 

Аналіз капітальних інвестицій

 

 

 

 

 

 

 

 

Коефіцієнт відношення капітальних інвестицій до амортизації
(капітальні інвестиції, рядок 4000 / амортизація, рядок 1430)

5200

 

 

 

 

 

 

 

Коефіцієнт відношення капітальних інвестицій до чистого доходу від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)
(капітальні інвестиції, рядок 4000 / чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), рядок 1000)

5210

 

 

 

 

 

 

 

Коефіцієнт зносу основних засобів
(сума зносу, рядок 6003 / первісна вартість основних засобів, рядок 6002)

5220

Зменшення

 

 

 

 

Характеризує інвестиційну політику підприємства

 

Ковенанти/обмежувальні коефіцієнти

 

 

 

 

 

 

 

 

Інші коефіцієнти/ковенанти, якщо такі передбачені умовами кредитних договорів, із зазначенням банку, валюти та суми зобов'язання на дату останньої звітності, строку погашення. У графі "Оптимальне значення" зазначити граничне значення коефіцієнта

5300

 

 

 

 

 

 

 

 

Керівник _____________________
(посада)

_____________________
(підпис)

_____________________
(ініціали, прізвище)

 

Таблиця 6

 

Інформація
до фінансового плану на ___________ рік

____________________________________________________________________________________________________________
(найменування підприємства)

1. Дані про підприємство, персонал та витрати на оплату праці*

Загальна інформація про підприємство (резюме)

 

Найменування показника

Факт минулого року

Фінансовий план поточного року

Прогноз на поточний рік

Плановий рік

Плановий рік до прогнозу на поточний рік, %

Плановий рік до факту минулого року, %

1

2

3

4

5

6

7

Загальна кількість працівників (штатних працівників, зовнішніх сумісників та працівників, які працюють за цивільно-правовими договорами), у тому числі:

-

-

-

-

-

-

члени наглядової ради

 

 

 

 

-

-

члени правління

 

 

 

 

-

-

керівник

 

 

 

 

-

-

адміністративно-управлінський персонал

 

 

 

 

-

-

працівники

 

 

 

 

-

-

Фонд оплати праці, тис. грн, у тому числі:

-

-

-

-

-

-

члени наглядової ради

 

 

 

 

-

-

члени правління

 

 

 

 

-

-

керівник

 

 

 

 

-

-

адміністративно-управлінський персонал

 

 

 

 

-

-

працівники

 

 

 

 

-

-

Витрати на оплату праці, тис. грн, у тому числі:

-

-

-

-

-

-

члени наглядової ради

 

 

 

 

-

-

члени правління

 

 

 

 

-

-

керівник

 

 

 

 

-

-

адміністративно-управлінський персонал

 

 

 

 

-

-

працівники

 

 

 

 

-

-

Середньомісячні витрати на оплату праці одного працівника, грн, усього, у тому числі:

-

-

-

-

-

-

член наглядової ради

-

-

-

-

-

-

член правління

-

-

-

-

-

-

керівник, усього, у тому числі:

-

-

-

-

-

-

посадовий оклад

 

 

 

 

-

-

преміювання

 

 

 

 

-

-

інші виплати, передбачені законодавством

 

 

 

 

-

-

адміністративно-управлінський працівник

-

-

-

-

-

-

працівник

-

-

-

-

-

-

 

____________
* У разі збільшення витрат на оплату праці в плановому році порівняно з установленим рівнем поточного року та фактом попереднього року надаються відповідні обґрунтування.

2. Перелік підприємств, які включені до консолідованого (зведеного) фінансового плану

 

Код за ЄДРПОУ

Найменування підприємства

Вид діяльності

1

2

3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Інформація про бізнес підприємства (код рядка 1000 фінансового плану)

 

Найменування видів діяльності за КВЕД

Питома вага в загальному обсязі реалізації, %

Фактичний показник за _____ минулий рік

Плановий показник поточного_____ року

Фактичний показник поточного року за останній звітний період _______________________

Плановий ______ рік

за минулий рік

за плановий рік

чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), тис. грн

кількість продукції / наданих послуг, одиниця виміру

ціна одиниці (вартість продукції / наданих послуг), грн

чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), тис. грн

кількість продукції / наданих послуг, одиниця виміру

ціна одиниці (вартість продукції / наданих послуг), грн

чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), тис. грн

кількість продукції / наданих послуг, одиниця виміру

ціна одиниці (вартість продукції / наданих послуг), грн

чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), тис. грн

кількість продукції / наданих послуг, одиниця виміру

ціна одиниці (вартість продукції / наданих послуг), грн

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Усього

100,0

100,0

-

 

 

-

 

 

-

 

 

-

 

 

 

4. Діючі фінансові зобов'язання підприємства

 

Найменування банку

Вид кредитного продукту та цільове призначення

Сума, валюта за договорами

Процентна ставка

Дата видачі/погашення (графік)

Заборгованість на останню дату

Забезпечення

1

2

3

4

5

6

7

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Усього

x

x

x

-

 

5. Інформація щодо отримання та повернення залучених коштів

 

Зобов'язання

Заборгованість за кредитами на початок ______ року

План із залучення коштів

План з повернення коштів

Заборгованість за кредитами на кінець ______ року

1

2

3

4

5

Довгострокові зобов'язання, усього

 

 

 

-

у тому числі:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Короткострокові зобов'язання, усього

 

 

 

-

у тому числі:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Інші фінансові зобов'язання, усього

 

 

 

-

у тому числі:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Усього

-

-

-

-

 

6. Витрати, пов'язані з використанням власних службових автомобілів (у складі адміністративних витрат, рядок 1031)

 


з/п

Марка

Рік придбання

Мета використання

Витрати, усього

Плановий рік до плану поточного року, %

Плановий рік до факту минулого року, %

факт минулого року

фінансовий план поточного року

плановий рік

1

2

3

4

5

6

7

8

9

 

 

 

 

 

 

 

-

-

 

 

 

 

 

 

 

-

-

 

 

 

 

 

 

 

-

-

 

 

 

 

 

 

 

-

-

Усього

-

-

-

-

-

 

7. Витрати на оренду службових автомобілів (у складі адміністративних витрат, рядок 1032)

 


з/п

Договір

Марка

Мета використання

Дата початку оренди

Витрати, усього

Плановий рік до плану поточного року, %

Плановий рік до факту минулого року, %

 

факт минулого року

фінансовий план поточного року

плановий рік

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-

-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-

-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-

-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-

-

 

Усього

 

0

0

0

-

-

 

 

8. Джерела капітальних інвестицій

тис. грн (без ПДВ)

 


з/п

Найменування об'єкта

Залучення кредитних коштів

Бюджетне фінансування

Власні кошти (розшифрувати)

Інші джерела (розшифрувати)

Усього

рік

у тому числі за кварталами

рік

у тому числі за кварталами

рік

у тому числі за кварталами

рік

у тому числі за кварталами

рік

у тому числі за кварталами

I

II

III

IV

I

II

III

IV

I

II

III

IV

I

II

III

IV

I

II

III

IV

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

 

 

-

 

 

 

 

-

 

 

 

 

-

 

 

 

 

-

 

 

 

 

-

-

-

-

-

 

 

-

 

 

 

 

-

 

 

 

 

-

 

 

 

 

-

 

 

 

 

-

-

-

-

-

 

 

-

 

 

 

 

-

 

 

 

 

-

 

 

 

 

-

 

 

 

 

-

-

-

-

-

 

 

-

 

 

 

 

-

 

 

 

 

-

 

 

 

 

-

 

 

 

 

-

-

-

-

-

Усього

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Відсоток

-

 

 

 

 

-

 

 

 

 

-

 

 

 

 

-

 

 

 

 

-

 

 

 

 

 

9. Капітальне будівництво (рядок 4010 таблиці 4)

тис. грн (без ПДВ)

 

№ з/п

Найменування об'єкта

Рік початку і закінчення будівництва

Загальна кошторисна вартість

Первісна балансова вартість введених потужностей на початок планового року

Незавершене будівництво на початок планового року

Плановий рік

Інформація щодо проектно-кошторисної документації (стан розроблення, затвердження, у разі затвердження зазначити суб'єкт управління, яким затверджено, та відповідний документ)

Документ, яким затверджений титул будови,
із зазначенням суб'єкта управління, який його погодив

освоєння капітальних вкладень

фінансування капітальних інвестицій (оплата грошовими коштами), усього

у тому числі

власні кошти

кредитні кошти

інші джерела (зазначити джерело)

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

 

 

 

 

 

 

 

-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-

 

 

 

 

 

Усього

-

-

-

-

-

-

-

-

 

 

 

Керівник _________________________
(посада)

_________________________
(підпис)

_________________________
(ініціали, прізвище)

 

 

{Додаток 1 в редакції Наказів Міністерства економічного розвитку і торгівлі № 1394 від 03.11.2015, № 1070 від 31.07.2018}

Додаток 2
до Порядку складання, затвердження та контролю виконання фінансового плану суб'єкта господарювання державного сектору економіки
(пункт 7)

 

 

ЗВІТ
про виконання фінансового плану

за ______________________________________
(квартал, рік)

Основні фінансові показники

Найменування показника

Код рядка

Факт наростаючим підсумком з початку року

Звітний період (рік)

минулий рік

поточний рік

план

факт

відхилення, +/-

виконання, %

1

2

3

4

5

6

7

8

I. Формування фінансових результатів

Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)

1000

-

-

-

-

-

-

Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)

1010

-

-

-

-

-

-

Валовий прибуток/збиток

1020

-

-

-

-

-

-

Адміністративні витрати, у тому числі:

1030

-

-

-

-

-

-

витрати, пов'язані з використанням власних службових автомобілів

1031

( )

( )

( )

( )

-

-

витрати на оренду службових автомобілів

1032

( )

( )

( )

( )

-

-

витрати на консалтингові послуги

1033

( )

( )

( )

( )

-

-

витрати на страхові послуги

1034

( )

( )

( )

( )

-

-

витрати на аудиторські послуги

1035

( )

( )

( )

( )

-

-

Витрати на збут

1060

-

-

-

-

-

-

Інші операційні доходи, у тому числі:

1070

-

-

-

-

-

-

курсові різниці

1071

-

-

-

-

-

-

нетипові операційні доходи

1072

-

-

-

-

-

-

Інші операційні витрати, у тому числі:

1080

-

-

-

-

-

-

курсові різниці

1081

( )

( )

( )

( )

-

-

нетипові операційні витрати

1082

( )

( )

( )

( )

-

-

Фінансовий результат від операційної діяльності

1100

-

-

-

-

-

-

EBITDA

1310

-

-

-

-

-

-

Рентабельність EBITDA

5010

-

-

-

-

-

-

Дохід від участі в капіталі

1110

-

-

-

-

-

-

Втрати від участі в капіталі

1120

( )

( )

( )

( )

-

-

Інші фінансові доходи

1130

-

-

-

-

-

-

Фінансові витрати

1140

( )

( )

( )

( )

-

-

Інші доходи, усього, у тому числі:

1150

-

-

-

-

-

-

курсові різниці

1151

-

-

-

-

-

-

Інші витрати, усього, у тому числі:

1160

-

-

-

-

-

-

курсові різниці

1161

( )

( )

( )

( )

-

-

Фінансовий результат до оподаткування

1170

-

-

-

-

-

-

Витрати з податку на прибуток

1180

( )

( )

( )

( )

-

-

Дохід з податку на прибуток

1181

-

-

-

-

-

-

Прибуток від припиненої діяльності після оподаткування

1190

-

-

-

-

-

-

Збиток від припиненої діяльності після оподаткування

1191

( )

( )

( )

( )

-

-

Чистий фінансовий результат

1200

-

-

-

-

-

-

Прибуток

1201

-

-

-

-

-

-

Збиток

1202

( )

( )

( )

( )

-

-

Усього доходів

1210

-

-

-

-

-

-

Усього витрат

1220

-

-

-

-

-

-

Неконтрольована частка

1230

-

-

-

-

-

-

Елементи операційних витрат

 

 

 

 

 

-

-

Матеріальні витрати, у тому числі:

1400

-

-

-

-

-

-

витрати на сировину та основні матеріали

1401

-

-

-

-

-

-

витрати на паливо та енергію

1402

-

-

-

-

-

-

Витрати на оплату праці

1410

-

-

-

-

-

-

Відрахування на соціальні заходи

1420

-

-

-

-

-

-

Амортизація

1430

-

-

-

-

-

-

Інші операційні витрати

1440

-

-

-

-

-

-

Усього

1450

-

-

-

-

-

-

II. Розрахунки з бюджетом

Розподіл чистого прибутку

Залишок нерозподіленого прибутку (непокритого збитку) на початок звітного періоду

2000

-

-

-

-

-

-

Чистий фінансовий результат

1200

-

-

-

-

-

-

Нараховані до сплати відрахування частини чистого прибутку, усього, у тому числі:

2010

-

-

-

-

-

-

державними унітарними підприємствами та їх об'єднаннями до державного бюджету

2011

( )

( )

( )

( )

-

-

господарськими товариствами, у статутному капіталі яких більше 50 відсотків акцій (часток) належать державі, на виплату дивідендів

2012

( )

( )

( )

( )

-

-

у тому числі на державну частку

2012/1

( )

( )

( )

( )

-

-

Перенесено з додаткового капіталу

2020

-

-

-

-

-

-

Розвиток виробництва

2030

( )

( )

( )

( )

-

-

Резервний фонд

2040

( )

( )

( )

( )

-

-

Інші фонди

2050

( )

( )

( )

( )

-

-

Інші цілі

2060

( )

( )

( )

( )

-

-

Залишок нерозподіленого прибутку (непокритого збитку) на кінець звітного періоду

2070

-

-

-

-

-

-

Сплата податків, зборів та інших обов'язкових платежів

Сплата податків та зборів до Державного бюджету України (податкові платежі), усього, у тому числі:

2110

-

-

-

-

-

-

податок на прибуток підприємств

2111

-

-

-

-

-

-

ПДВ, що підлягає сплаті до бюджету за підсумками звітного періоду

2112

-

-

-

-

-

-

ПДВ, що підлягає відшкодуванню з бюджету за підсумками звітного періоду

2113

( )

( )

( )

( )

-

-

акцизний податок

2114

-

-

-

-

-

-

відрахування частини чистого прибутку державними унітарними підприємствами та їх об'єднаннями

2115

-

-

-

-

-

-

рентна плата за транспортування

2116

-

-

-

-

-

-

рентна плата за користування надрами

2117

-

-

-

-

-

-

Сплата податків та зборів до місцевих бюджетів (податкові платежі)

2120

-

-

-

-

-

-

Інші податки, збори та платежі на користь держави,
усього, у тому числі:

2130

-

-

-

-

-

-

відрахування частини чистого прибутку господарськими товариствами, у статутному капіталі яких більше 50 відсотків акцій (часток) належать державі, на виплату дивідендів на державну частку

2131

-

-

-

-

-

-

єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування

2133

-

-

-

-

-

-

Усього виплат на користь держави

2200

-

-

-

-

-

-

III. Рух грошових коштів

Залишок коштів на початок періоду

3405

-

-

-

-

-

-

Цільове фінансування

3030

-

-

-

-

-

-

Чистий рух коштів від операційної діяльності

3195

-

-

-

-

-

-

Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності

3295

-

-

-

-

-

-

Чистий рух коштів від фінансової діяльності

3395

-

-

-

-

-

-

Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів

3410

-

-

-

-

-

-

Залишок коштів на кінець періоду

3415

-

-

-

-

-

-

IV. Капітальні інвестиції

Капітальні інвестиції, усього, у тому числі:

4000

-

-

-

-

-

-

капітальне будівництво

4010

-

-

-

-

-

-

придбання (виготовлення) основних засобів

4020

-

-

-

-

-

-

придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів

4030

-

-

-

-

-

-

придбання (створення) нематеріальних активів

4040

-

-

-

-

-

-

модернізація, модифікація (добудова, дообладнання, реконструкція) основних засобів

4050

-

-

-

-

-

-

капітальний ремонт

4060

-

-

-

-

-

-

Джерела капітальних інвестицій, усього, у тому числі:

4000

-

-

-

-

-

-

залучені кредитні кошти

4000/1

 

 

-

-

-

-

бюджетне фінансування

4000/2

 

 

-

-

-

-

власні кошти

4000/3

 

 

-

-

-

-

інші джерела

4000/4

 

 

-

-

-

-

V. Коефіцієнтний аналіз

Рентабельність діяльності

5040

-

-

-

x

 

 

Рентабельність активів

5020

-

-

-

x

 

 

Рентабельність власного капіталу

5030

-

-

-

x

 

 

Коефіцієнт фінансової стійкості

5110

-

-

-

x

 

 

Коефіцієнт зносу основних засобів

5220

-

-

-

x

 

 

VI. Звіт про фінансовий стан

Необоротні активи, усього, у тому числі:

6000

 

 

 

x

-

-

Основні засоби

6001

-

-

-

x

-

-

первісна вартість

6002

 

 

 

x

-

-

знос

6003

 

 

 

x

-

-

Оборотні активи, усього, у тому числі:

6010

 

 

 

x

-

-

Гроші та їх еквіваленти

6011

 

 

 

x

-

-

Усього активи

6020

 

 

 

x

-

-

Довгострокові зобов'язання і забезпечення

6030

 

 

 

x

-

-

Поточні зобов'язання і забезпечення

6040

 

 

 

x

-

-

Усього зобов'язання і забезпечення

6050

-

-

-

x

-

-

У тому числі державні гранти і субсидії

6060

 

 

 

x

-

-

У тому числі фінансові запозичення

6070

 

 

 

x

-

-

Власний капітал

6080

 

 

 

x

-

-

VII. Кредитна політика

Отримано залучених коштів, усього, у тому числі:

7000

-

-

-

-

-

-

довгострокові зобов'язання

7001

 

 

-

-

-

-

короткострокові зобов'язання

7002

 

 

-

-

-

-

інші фінансові зобов'язання

7003

 

 

-

-

-

-

Повернено залучених коштів, усього, у тому числі:

7010

-

-

-

-

-

-

довгострокові зобов'язання

7011

 

 

-

-

-

-

короткострокові зобов'язання

7012

 

 

-

-

-

-

інші фінансові зобов'язання

7013

 

 

-

-

-

-

VIII. Дані про персонал та витрати на оплату праці

Середня кількість працівників (штатних працівників, зовнішніх сумісників та працівників, які працюють за цивільно-правовими договорами), у тому числі:

8000

-

x

-

-

-

-

члени наглядової ради

8001

-

x

-

-

-

-

члени правління

8002

-

x

-

-

-

-

керівник

8003

-

x

-

-

-

-

адміністративно-управлінський персонал

8004

-

x

-

-

-

-

працівники

8005

-

x

-

-

-

-

Витрати на оплату праці

8010

-

x

-

-

-

-

Середньомісячні витрати на оплату праці одного працівника (гривень), усього, у тому числі:

8020

-

x

-

-

-

-

член наглядової ради

8021

-

x

-

-

-

-

член правління

8022

-

x

-

-

-

-

керівник

8023

-

x

-

-

-

-

адміністративно-управлінський працівник

8024

-

x

-

-

-

-

працівник

8025

-

x

-

-

-

-

 

Керівник _____________________
(посада)

_____________________
(підпис)

_____________________
(ініціали, прізвище)

 

Таблиця 1

 

I. Формування фінансових результатів

Найменування показника

Код рядка

Факт наростаючим підсумком з початку року

Звітний період (рік)

минулий рік

поточний рік

план

факт

відхилення, +/-

виконання, %

пояснення та обґрунтування відхилення від запланованого рівня доходів/витрат

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Доходи і витрати (деталізація)

Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)

1000

 

 

 

 

-

-

 

Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)

1010

-

-

-

-

-

-

 

Витрати на сировину та основні матеріали

1011

( )

( )

( )

( )

-

-

 

Витрати на паливо

1012

( )

( )

( )

( )

-

-

 

Витрати на електроенергію

1013

( )

( )

( )

( )

-

-

 

Витрати на оплату праці

1014

( )

( )

( )

( )

-

-

 

Відрахування на соціальні заходи

1015

( )

( )

( )

( )

-

-

 

Витрати, що здійснюються для підтримання об'єкта в робочому стані (проведення ремонту, технічного огляду, нагляду, обслуговування тощо)

1016

( )

( )

( )

( )

-

-

 

Амортизація основних засобів і нематеріальних активів

1017

( )

( )

( )

( )

-

-

 

Інші витрати (розшифрувати)

1018

( )

( )

( )

( )

-

-

 

Валовий прибуток (збиток)

1020

-

-

-

-

-

-

 

Адміністративні витрати, у тому числі:

1030

-

-

-

-

-

-

 

витрати, пов'язані з використанням власних службових автомобілів

1031

( )

( )

( )

( )

-

-

 

витрати на оренду службових автомобілів

1032

( )

( )

( )

( )

-

-

 

витрати на консалтингові послуги

1033

( )

( )

( )

( )

-

-

 

витрати на страхові послуги

1034

( )

( )

( )

( )

-

-

 

витрати на аудиторські послуги

1035

( )

( )

( )

( )

-

-

 

витрати на службові відрядження

1036

( )

( )

( )

( )

-

-

 

витрати на зв'язок

1037

( )

( )

( )

( )

-

-

 

витрати на оплату праці

1038

( )

( )

( )

( )

-

-

 

відрахування на соціальні заходи

1039

( )

( )

( )

( )

-

-

 

амортизація основних засобів і нематеріальних активів загальногосподарського призначення

1040

( )

( )

( )

( )

-

-

 

витрати на операційну оренду основних засобів та роялті, що мають загальногосподарське призначення

1041

( )

( )

( )

( )

-

-

 

витрати на страхування майна загальногосподарського призначення

1042

( )

( )

( )

( )

-

-

 

витрати на страхування загальногосподарського персоналу

1043

( )

( )

( )

( )

-

-

 

організаційно-технічні послуги

1044

( )

( )

( )

( )

-

-

 

консультаційні та інформаційні послуги

1045

( )

( )

( )

( )

-

-

 

юридичні послуги

1046

( )

( )

( )

( )

-

-

 

послуги з оцінки майна

1047

( )

( )

( )

( )

-

-

 

витрати на охорону праці загальногосподарського персоналу

1048

( )

( )

( )

( )

-

-

 

витрати на підвищення кваліфікації та перепідготовку кадрів

1049

( )

( )

( )

( )

-

-

 

витрати на утримання основних фондів, інших необоротних активів загальногосподарського використання, у тому числі:

1050

( )

( )

( )

( )

-

-

 

витрати на поліпшення основних фондів

1050/1

( )

( )

( )

( )

-

-

 

інші адміністративні витрати (розшифрувати)

1051

( )

( )

( )

( )

-

-

 

Витрати на збут, у тому числі:

1060

-

-

-

-

-

-

 

транспортні витрати

1061

( )

( )

( )

( )

-

-

 

витрати на зберігання та упаковку

1062

( )

( )

( )

( )

-

-

 

витрати на оплату праці

1063

( )

( )

( )

( )

-

-

 

відрахування на соціальні заходи

1064

( )

( )

( )

( )

-

-

 

амортизація основних засобів і нематеріальних активів

1065

( )

( )

( )

( )

-

-

 

витрати на рекламу

1066

( )

( )

( )

( )

-

-

 

інші витрати на збут (розшифрувати)

1067

( )

( )

(   )

(   )

-

-

 

Інші операційні доходи, усього, у тому числі:

1070

-

-

-

-

-

-

 

курсові різниці

1071

 

 

 

 

-

-

 

нетипові операційні доходи (розшифрувати)

1072

 

 

 

 

-

-

 

інші операційні доходи (розшифрувати)

1073

 

 

 

 

-

-

 

Інші операційні витрати, усього, у тому числі:

1080

-

-

-

-

-

-

 

курсові різниці

1081

(   )

(   )

(   )

(   )

-

-

 

нетипові операційні витрати (розшифрувати)

1082

(   )

(   )

(   )

(   )

-

-

 

витрати на благодійну допомогу

1083

(   )

(   )

(   )

(   )

-

-

 

відрахування до резерву сумнівних боргів

1084

(   )

(   )

(   )

(   )

-

-

 

відрахування до недержавних пенсійних фондів

1085

(   )

(   )

(   )

(   )

-

-

 

інші операційні витрати (розшифрувати)

1086

(   )

(   )

(   )

(   )

-

-

 

Фінансовий результат від операційної діяльності

1100

-

-

-

-

-

-

 

Дохід від участі в капіталі (розшифрувати)

1110

 

 

 

 

-

-

 

Втрати від участі в капіталі (розшифрувати)

1120

(   )

(   )

(   )

(   )

-

-

 

Інші фінансові доходи (розшифрувати)

1130

 

 

 

 

-

-

 

Фінансові витрати (розшифрувати)

1140

(   )

(   )

(   )

(   )

-

-

 

Інші доходи, усього, у тому числі:

1150

-

-

-

-

-

-

 

курсові різниці

1151

 

 

 

 

-

-

 

інші доходи (розшифрувати)

1152

 

 

 

 

-

-

 

Інші витрати, усього, у тому числі:

1160

-

-

-

-

-

-

 

курсові різниці

1161

(   )

(   )

(   )

(   )

-

-

 

інші витрати (розшифрувати)

1162

(   )

(   )

(   )

(   )

-

-

 

Фінансовий результат до оподаткування

1170

-

-

-

-

-

-

 

Витрати з податку на прибуток

1180

(   )

(   )

(   )

(   )

-

-

 

Дохід з податку на прибуток

1181

 

 

 

 

-

-

 

Прибуток від припиненої діяльності після оподаткування

1190

 

 

 

 

-

-

 

Збиток від припиненої діяльності після оподаткування

1191

(   )

(   )

(   )

(   )

-

-

 

Чистий фінансовий результат, у тому числі:

1200

-

-

-

-

-

-

 

прибуток

1201

 

 

 

 

-

-

 

збиток

1202

(   )

(   )

(   )

(   )

-

-

 

Усього доходів

1210

-

-

-

-

-

-

 

Усього витрат

1220

-

-

-

-

-

-

 

Неконтрольована частка

1230

 

 

 

 

-

-

 

Розрахунок показника EBITDA

Фінансовий результат від операційної діяльності, рядок 1100

1300

-

-

-

-

-

-

 

плюс амортизація, рядок 1430

1301

-

-

-

-

-

-

 

мінус операційні доходи від курсових різниць, рядок 1071

1302

-

-

-

-

-

-

 

плюс операційні витрати від курсових різниць, рядок 1081

1303

(   )

(   )

(   )

(   )

-

-

 

мінус значні нетипові операційні доходи, рядок 1072

1304

-

-

-

-

-

-

 

плюс значні нетипові операційні витрати, рядок 1082

1305

(   )

(   )

(   )

(   )

-

-

 

EBITDA

1310

-

-

-

-

-

-

 

Елементи операційних витрат

Матеріальні витрати, у тому числі:

1400

 

 

 

 

-

-

 

витрати на сировину та основні матеріали

1401

 

 

 

 

-

-

 

витрати на паливо та енергію

1402

 

 

 

 

-

-

 

Витрати на оплату праці

1410

 

 

 

 

-

-

 

Відрахування на соціальні заходи

1420

 

 

 

 

-

-

 

Амортизація

1430

 

 

 

 

-

-

 

Інші операційні витрати

1440

 

 

 

 

-

-

 

Усього

1450

-

-

-

-

-

-

 

 

Керівник _____________________
(посада)

_____________________
(підпис)

_____________________
(ініціали, прізвище)

 

Таблиця 2

 

II. Розрахунки з бюджетом

Найменування показника

Код рядка

Факт наростаючим підсумком з початку року

Звітний період (рік)

минулий рік

поточний рік

план

факт

відхилення, +/-

виконання, %

1

2

3

4

5

6

7

8

Розподіл чистого прибутку

Чистий фінансовий результат

1200

0

0

0

0

-

-

Залишок нерозподіленого прибутку (непокритого збитку) на початок звітного періоду

2000

 

 

 

 

-

-

Нараховані до сплати відрахування частини чистого прибутку, усього, у тому числі:

2010

-

-

-

-

-

-

державними унітарними підприємствами та їх об'єднаннями до державного бюджету

2011

(   )

(   )

(   )

(   )

-

-

господарськими товариствами, у статутному капіталі яких більше 50 відсотків акцій (часток) належать державі, на виплату дивідендів

2012

(   )

(   )

(   )

(   )

-

-

у тому числі на державну частку

2012/1

(   )

(   )

(   )

(   )

-

-

Перенесено з додаткового капіталу

2020

 

 

 

 

-

-

Розвиток виробництва

2030

(   )

(   )

(   )

(   )

-

-

у тому числі за основними видами діяльності за КВЕД

2031

(   )

(   )

(   )

(   )

-

-

Резервний фонд

2040

(   )

(   )

(   )

(   )

-

-

Інші фонди (розшифрувати)

2050

(   )

(   )

(   )

(   )

-

-

Інші цілі (розшифрувати)

2060

(   )

(   )

(   )

(   )

-

-

Залишок нерозподіленого прибутку (непокритого збитку) на кінець звітного періоду

2070

-

-

-

-

-

-

Сплата податків, зборів та інших обов'язкових платежів

Сплата податків та зборів до Державного бюджету України (податкові платежі), усього, у тому числі:

2110

-

-

-

-

-

-

податок на прибуток підприємств

2111

 

 

 

 

-

-

ПДВ, що підлягає сплаті до бюджету за підсумками звітного періоду

2112

 

 

 

 

-

-

ПДВ, що підлягає відшкодуванню з бюджету за підсумками звітного періоду

2113

(   )

(   )

(   )

(   )

-

-

акцизний податок

2114

 

 

 

 

-

-

відрахування частини чистого прибутку державними унітарними підприємствами та їх об'єднаннями

2115

 

 

 

 

-

-

рентна плата за транспортування

2116

 

 

 

 

-

-

рентна плата за користування надрами

2117

 

 

 

 

-

-

податок на доходи фізичних осіб

2118

 

 

 

 

-

-

інші податки та збори (розшифрувати)

2119

 

 

 

 

-

-

Сплата податків та зборів до місцевих бюджетів (податкові платежі), усього, у тому числі:

2120

-

-

-

-

-

-

податок на доходи фізичних осіб

2121

 

 

 

 

-

-

земельний податок

2122

 

 

 

 

-

-

орендна плата

2123

 

 

 

 

-

-

інші податки та збори (розшифрувати)

2124

 

 

 

 

-

-

Інші податки, збори та платежі на користь держави, усього, у тому числі:

2130

-

-

-

-

-

-

відрахування частини чистого прибутку господарськими товариствами, у статутному капіталі яких більше 50 відсотків акцій (часток) належать державі, на виплату дивідендів на державну частку

2131

 

 

 

 

-

-

митні платежі

2132

 

 

 

 

-

-

єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування

2133

 

 

 

 

-

-

інші податки, збори та платежі (розшифрувати)

2134

 

 

 

 

-

-

Погашення податкового боргу, усього, у тому числі:

2140

-

-

-

-

-

-

погашення реструктуризованих та відстрочених сум, що підлягають сплаті в поточному році до бюджетів та державних цільових фондів

2141

 

 

 

 

-

-

інші (штрафи, пені, неустойки) (розшифрувати)

2142

 

 

 

 

-

-

Усього виплат на користь держави

2200

-

-

-

-

-

-

 

Керівник _____________________
(посада)

_____________________
(підпис)

_____________________
(ініціали, прізвище)

 

 

Таблиця 3

 

III. Рух грошових коштів (за прямим методом)

Найменування показника

Код рядка

Факт наростаючим підсумком з початку року

Звітний період (рік)

минулий рік

поточний рік

план

факт

відхилення, +/-

виконання, %

1

2

3

4

5

6

7

8

I. Рух коштів у результаті операційної діяльності

 

Надходження грошових коштів від операційної діяльності

3000

-

-

-

-

-

-

Виручка від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)

3010

 

 

 

 

-

-

Повернення податків і зборів, у тому числі:

3020

 

 

 

 

-

-

податку на додану вартість

3030

 

 

 

 

-

-

Цільове фінансування (розшифрувати)

3040

 

 

 

 

-

-

Надходження авансів від покупців і замовників

3050

 

 

 

 

-

-

Отримання коштів за короткостроковими зобов'язаннями, у тому числі:

3060

-

-

-

-

-

-

кредити

3061

 

 

 

 

-

-

позики

3062

 

 

 

 

-

-

облігації

3063

 

 

 

 

-

-

Інші надходження (розшифрувати)

3070

 

 

 

 

-

-

Витрачання грошових коштів від операційної діяльності

3100

-

-

-

-

-

-

Розрахунки за продукцію (товари, роботи та послуги)

3110

(   )

(   )

(   )

(   )

-

-

Розрахунки з оплати праці

3120

(   )

(   )

(   )

(   )

-

-

Відрахування на соціальні заходи

3130

(   )

(   )

(   )

(   )

-

-

Повернення коштів за короткостроковими зобов'язаннями, у тому числі:

3140

-

-

-

-

-

-

кредити

3141

(   )

(   )

(   )

(   )

-

-

позики

3142

(   )

(   )

(   )

(   )

-

-

облігації

3143

(   )

(   )

(   )

(   )

-

-

Зобов'язання з податків, зборів та інших обов'язкових платежів, у тому числі:

3150

-

-

-

-

-

-

податок на прибуток підприємств

3151

(   )

(   )

(   )

(   )

-

-

податок на додану вартість

3152

(   )

(   )

(   )

(   )

-

-

акцизний податок

3153

(   )

(   )

(   )

(   )

-

-

рентна плата

3154

(   )

(   )

(   )

(   )

-

-

податок на доходи фізичних осіб

3155

(   )

(   )

(   )

(   )

-

-

інші зобов'язання з податків і зборів (розшифрувати)

3156

-

-

-

-

-

-

відрахування частини чистого прибутку державними унітарними підприємствами та їх об'єднаннями

3156/1

(   )

(   )

(   )

(   )

-

-

відрахування частини чистого прибутку господарськими товариствами, у статутному капіталі яких більше 50 відсотків акцій (часток) належать державі, на виплату дивідендів на державну частку

3156/2

(   )

(   )

(   )

(   )

-

-

Інші платежі (розшифрувати)

3157

(   )

(   )

(   )

(   )

-

-

Повернення коштів до бюджету

3160

(   )

(   )

(   )

(   )

-

-

Інші витрачання (розшифрувати)

3170

(   )

(   )

(   )

(   )

-

-

Чистий рух коштів від операційної діяльності

3195

-

-

-

-

-

-

II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності

 

Надходження грошових коштів від інвестиційної діяльності

3200

-

-

-

-

-

-

Надходження від реалізації фінансових інвестицій, у тому числі:

3210

 

 

 

 

-

-

надходження від продажу акцій та облігацій

3215

 

 

 

 

-

-

Надходження від реалізації необоротних активів

3220

 

 

 

 

-

-

Надходження від отриманих відсотків

3225

 

 

 

 

-

-

Надходження дивідендів

3230

 

 

 

 

-

-

Надходження від деривативів

3235

 

 

 

 

-

-

Інші надходження (розшифрувати)

3240

 

 

 

 

-

-

Витрачання грошових коштів від інвестиційної діяльності

3255

-

-

-

-

-

-

Витрачання на придбання фінансових інвестицій, у тому числі:

3260

(   )

(   )

(   )

(   )

-

-

витрачання на придбання акцій та облігацій

3265

(   )

(   )

(   )

(   )

-

-

Витрачання на придбання необоротних активів, у тому числі:

3270

(   )

(   )

(   )

(   )

-

-

придбання (створення) основних засобів (розшифрувати)

3270/1

(   )

(   )

(   )

(   )

-

-

капітальне будівництво (розшифрувати)

3270/2

(   )

(   )

(   )

(   )

-

-

придбання (створення) нематеріальних активів (розшифрувати)

3270/3

(   )

(   )

(   )

(   )

-

-

Виплати за деривативами

3280

(   )

(   )

(   )

(   )

-

-

Інші платежі (розшифрувати)

3290

(   )

(   )

(   )

(   )

-

-

Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності

3295

-

-

-

-

-

-

III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності

 

Надходження грошових коштів від фінансової діяльності

3300

-

-

-

-

-

-

Надходження від власного капіталу

3305

 

 

 

 

-

-

Отримання коштів за довгостроковими зобов'язаннями, у тому числі:

3310

-

-

-

-

-

-

кредити

3311

 

 

 

 

-

-

позики

3312

 

 

 

 

-

-

облігації

3313

 

 

 

 

-

-

Інші надходження (розшифрувати)

3320

 

 

 

 

-

-

Витрачання грошових коштів від фінансової діяльності

3330

-

-

-

-

-

-

Витрачання на викуп власних акцій

3335

(   )

(   )

(   )

(   )

-

-

Повернення коштів за довгостроковими зобов'язаннями, у тому числі:

3340

-

-

-

-

-

-

кредити

3341

(   )

(   )

(   )

(   )

-

-

позики

3342

(   )

(   )

(   )

(   )

-

-

облігації

3343

(   )

(   )

(   )

(   )

-

-

Сплата дивідендів

3350

(   )

(   )

(   )

(   )

-

-

Витрачення на сплату відсотків

3360

(   )

(   )

(   )

(   )

-

-

Витрачення на сплату заборгованості з фінансової оренди

3370

(   )

(   )

(   )

(   )

-

-

Інші платежі (розшифрувати)

3380

(   )

(   )

(   )

(   )

-

-

Чистий рух коштів від фінансової діяльності

3395

-

-

-

-

-

-

Чистий рух грошових коштів за звітний період

3400

-

-

-

-

-

-

Залишок коштів на початок періоду

3405

 

 

 

 

-

-

Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів

3410

 

 

 

 

-

-

Залишок коштів на кінець періоду

3415

-

-

-

-

-

-

 

Керівник _____________________
(посада)

_____________________
(підпис)

_____________________
(ініціали, прізвище)

 

Таблиця 4

 

IV. Капітальні інвестиції

Найменування показника

Код рядка

Факт наростаючим підсумком з початку року

Звітний період (рік)

минулий рік

поточний рік

план

факт

відхилення, +/-

виконання, %

1

2

3

4

5

6

7

8

Капітальні інвестиції, усього,
у тому числі:

4000

-

-

-

-

-

-

капітальне будівництво

4010

 

 

 

 

-

-

придбання (виготовлення) основних засобів

4020

 

 

 

 

-

-

придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів

4030

 

 

 

 

-

-

придбання (створення) нематеріальних активів

4040

 

 

 

 

-

-

модернізація, модифікація (добудова, дообладнання, реконструкція) основних засобів

4050

 

 

 

 

-

-

капітальний ремонт

4060

 

 

 

 

-

-

 

Керівник _____________________
(посада)

_____________________
(підпис)

_____________________
(ініціали, прізвище)

 

Таблиця 5

 

V. Коефіцієнтний аналіз

Найменування показника

Код рядка

Оптимальне значення

Факт наростаючим підсумком з початку року

Звітний період (рік)

Примітки

минулий рік

поточний рік

минулий рік

поточний рік

1

2

3

4

5

6

7

8

Коефіцієнти рентабельності та прибутковості

 

 

 

 

 

 

Валова рентабельність
(валовий прибуток, рядок 1020 / чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), рядок 1000) х 100, %

5000

Збільшення

 

 

 

 

 

Рентабельність EBITDA
(EBITDA, рядок 1310 / чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), рядок 1000) х 100, %

5010

Збільшення

 

 

 

 

 

Рентабельність активів
(чистий фінансовий результат, рядок 1200 / вартість активів, рядок 6020) х 100, %

5020

Збільшення

 

 

 

 

Характеризує ефективність використання активів підприємства

Рентабельність власного капіталу
(чистий фінансовий результат, рядок 1200 / власний капітал, рядок 6080) х 100, %

5030

Збільшення

 

 

 

 

 

Рентабельність діяльності
(чистий фінансовий результат, рядок 1200 / чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), рядок 1000) х 100, %

5040

Збільшення

 

 

 

 

Характеризує ефективність господарської діяльності підприємства

Коефіцієнти фінансової стійкості та ліквідності

 

 

 

 

 

 

 

Коефіцієнт відношення боргу до EBITDA
(довгострокові зобов'язання, рядок 6030 + поточні зобов'язання, рядок 6040) / EBITDA, рядок 1310

5100

 

 

 

 

 

 

Коефіцієнт фінансової стійкості
(власний капітал, рядок 6080 / (довгострокові зобов'язання, рядок 6030 + поточні зобов'язання, рядок 6040))

5110

> 1

 

 

 

 

Характеризує співвідношення власних та позикових коштів і залежність підприємства від зовнішніх фінансових джерел

Коефіцієнт поточної ліквідності (покриття)
(оборотні активи, рядок 6010 / поточні зобов'язання, рядок 6040)

5120

> 1

 

 

 

 

Показує достатність ресурсів підприємства, які може бути використано для погашення його поточних зобов'язань. Нормативним значенням для цього показника є > 1 - 1,5

Аналіз капітальних інвестицій

 

 

 

 

 

 

 

Коефіцієнт відношення капітальних інвестицій до амортизації
(капітальні інвестиції, рядок 4000 / амортизація, рядок 1430)

5200

 

 

 

 

 

 

Коефіцієнт відношення капітальних інвестицій до чистого доходу від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)
(капітальні інвестиції, рядок 4000 / чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), рядок 1000)

5210

 

 

 

 

 

 

Коефіцієнт зносу основних засобів
(сума зносу, рядок 6003 / первісна вартість основних засобів, рядок 6002)

5220

Зменшення

 

 

 

 

Характеризує інвестиційну політику підприємства

Ковенанти / обмежувальні коефіцієнти

 

 

 

 

 

 

 

Інші коефіцієнти / ковенанти, якщо такі передбачені умовами кредитних договорів, із зазначенням банку, валюти та суми зобов'язання на дату останньої звітності, строку погашення. У графі "Оптимальне значення" зазначити граничне значення коефіцієнта

5300

 

 

 

 

 

 

 

Керівник _____________________
(посада)

_____________________
(підпис)

_____________________
(ініціали, прізвище)

 

Таблиця 6

 

Інформація
до звіту про виконання фінансового плану за ___________ (квартал, рік)

__________________________________________________________________________________________
(найменування підприємства)

1. Дані про підприємство, персонал та витрати на оплату праці*

Загальна інформація про підприємство (резюме)

 

Найменування показника

Факт відповідного періоду минулого року

План звітного періоду

Факт звітного періоду

Відхилення, +/- (факт звітного періоду / план звітного періоду)

Виконання, % (факт звітного періоду / план звітного періоду)

1

2

3

4

5

6

Середня кількість працівників (штатних працівників, зовнішніх сумісників та працівників, які працюють за цивільно-правовими договорами), у тому числі:

-

-

-

-

-

члени наглядової ради

 

 

 

-

-

члени правління

 

 

 

-

-

керівник

 

 

 

-

-

адміністративно-управлінський персонал

 

 

 

-

-

працівники

 

 

 

-

-

Фонд оплати праці, тис. грн, у тому числі:

-

-

-

-

-

члени наглядової ради

 

 

 

-

-

члени правління

 

 

 

-

-

керівник

 

 

 

-

-

адміністративно-управлінський персонал

 

 

 

-

-

працівники

 

 

 

-

-

Витрати на оплату праці, тис. грн, у тому числі:

-

-

-

-

-

члени наглядової ради

 

 

 

-

-

члени правління

 

 

 

-

-

керівник

 

 

 

-

-

адміністративно-управлінський персонал

 

 

 

-

-

працівники

 

 

 

-

-

Середньомісячні витрати на оплату праці одного працівника, грн, усього, у тому числі:

-

-

-

-

-

член наглядової ради

-

-

-

-

-

член правління

-

-

-

-

-

керівник, усього, у тому числі:

-

-

-

-

-

посадовий оклад

 

 

 

-

-

преміювання

 

 

 

-

-

інші виплати, передбачені законодавством

 

 

 

-

-

адміністративно-управлінський працівник

-

-

-

-

-

працівник

-

-

-

-

-

 

__________
* У разі збільшення витрат на оплату праці у звітному періоді порівняно із запланованими та фактичними витратами відповідного періоду минулого року обов'язково надаються обґрунтування.

2. Перелік підприємств, які включені до консолідованого (зведеного) фінансового плану

 

Код за ЄДРПОУ

Найменування підприємства

Вид діяльності

1

2

3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Інформація про бізнес підприємства (код рядка 1000 фінансового плану)

 

Найменування видів діяльності за КВЕД

План

Факт

Відхилення, +/-

Виконання, %

чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), тис. грн

кількість продукції / наданих послуг, одиниця виміру

ціна одиниці (вартість продукції / наданих послуг), грн

чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), тис. грн

кількість продукції / наданих послуг, одиниця виміру

ціна одиниці (вартість продукції / наданих послуг), грн

чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), тис. грн

кількість продукції / наданих послуг, одиниця виміру

ціна одиниці (вартість продукції / наданих послуг), грн

чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)

кількість продукції / наданих послуг

зміна ціни одиниці (вартості продукції / наданих послуг)

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

 

 

 

 

 

 

 

-

-

-

-

-

-

 

 

 

 

 

 

 

-

-

-

-

-

-

 

 

 

 

 

 

 

-

-

-

-

-

-

 

 

 

 

 

 

 

-

-

-

-

-

-

Усього

-

 

 

-

 

 

-

 

 

-

 

 

 

4. Діючі фінансові зобов'язання підприємства

 

Найменування банку

Вид кредитного продукту та цільове призначення

Сума, валюта за договорами

Процентна ставка

Дата видачі / погашення (графік)

Заборгованість на останню дату

Забезпечення

1

2

3

4

5

6

7

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Усього

x

x

x

-

 

5. Інформація щодо отримання та повернення залучених коштів

 

 

Зобов'язання

Заборгованість за кредитами на початок звітного періоду

Отримано залучених коштів за звітний період

Повернено залучених коштів за звітний період

Заборгованість на кінець звітного періоду

план

факт

план

факт

1

2

3

4

5

6

7

Довгострокові зобов'язання, усього

 

 

 

 

 

-

у тому числі:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Короткострокові зобов'язання, усього

 

 

 

 

 

-

у тому числі:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Інші фінансові зобов'язання, усього

 

 

 

 

 

-

у тому числі:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Усього

-

-

-

-

-

-

 

6. Витрати, пов'язані з використанням власних службових автомобілів (у складі адміністративних витрат, рядок 1031)

 


з/п

Марка

Рік придбання

Мета використання

Витрати, усього

Відхилення, +/-
(факт звітного періоду / план звітного періоду)

Виконання, %
(факт звітного періоду / план звітного періоду)

факт відповідного періоду минулого року

план звітного періоду

факт звітного періоду

1

2

3

4

5

6

7

8

9

 

 

 

 

 

 

 

-

-

 

 

 

 

 

 

 

-

-

 

 

 

 

 

 

 

-

-

 

 

 

 

 

 

 

-

-

Усього

-

-

-

-

-

 

7. Витрати на оренду службових автомобілів (у складі адміністративних витрат, рядок 1032)

 

 


з/п

Договір

Марка

Мета використання

Дата початку оренди

Витрати, усього

Відхилення, +/-
(факт звітного періоду /
план звітного періоду)

Виконання, %
(факт звітного періоду / план звітного періоду)

 

факт відповідного періоду минулого року

план звітного періоду

факт звітного періоду

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-

-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-

-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-

-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-

-

 

Усього

-

-

-

-

-

 

 

8. Джерела капітальних інвестицій

тис. грн (без ПДВ)

 


з/п

Найменування об'єкта

Залучення кредитних коштів

Бюджетне фінансування

Власні кошти (розшифрувати)

Інші джерела (розшифрувати)

Усього

план

факт

відхилення, +/-

виконання, %

план

факт

відхилення, +/-

виконання, %

план

факт

відхилення, +/-

виконання, %

план

факт

відхилення, +/-

виконання, %

план

факт

відхилення, +/-

виконання, %

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

 

 

 

 

 

-

-

 

 

-

-

 

 

-

-

 

 

-

-

-

-

-

-

 

 

 

 

 

-

-

 

 

-

-

 

 

-

-

 

 

-

-

-

-

-

-

 

 

 

 

 

-

-

 

 

-

-

 

 

-

-

 

 

-

-

-

-

-

-

 

 

 

 

 

-

-

 

 

-

-

 

 

-

-

 

 

-

-

-

-

-

-

 

Усього

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

 

Відсоток

-

-

 

 

-

-

 

 

-

-

 

 

-

-

 

 

-

-

 

 

 

 

9. Капітальне будівництво (рядок 4010 таблиці 4)

тис. грн (без ПДВ)

 


з/п

Найменування об'єкта

Рік початку і закінчення будівництва

Загальна кошторисна вартість

Первісна балансова вартість введених потужностей на початок звітного періоду

Незавершене будівництво на початок звітного періоду

Звітний період (рік)

Інформація щодо проектно-кошторисної документації (стан розроблення, затвердження, у разі затвердження зазначити суб'єкт управління, яким затверджено, та відповідний документ)

Документ, яким затверджений титул будови, із зазначенням суб'єкта управління, який його погодив

освоєння капітальних вкладень

фінансування капітальних інвестицій (оплата грошовими коштами), усього

у тому числі

власні кошти

кредитні кошти

інші джерела (зазначити джерело)

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

 

 

 

 

 

 

 

-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-

 

 

 

 

 

Усього

-

-

-

-

-

-

-

-

 

Керівник _____________________
(посада)

_____________________
(підпис)

_____________________
(ініціали, прізвище)

 

 

 

ПРОЕКТ

вносить голова Бобринецької райдержадміністрації

 

БОБРИНЕЦЬКА РАЙОННА РАДА

КІРОВОГРАДСЬКОЇ ОБЛАСТІ

 

ДВАДЦЯТЬ __________ СЕСІЯ

СЬОМОГО СКЛИКАННЯ

Р І Ш Е Н Н Я

 

від ___ __________ 2019 року                                                                        № ____

м.Бобринець

Про районну програму покращення надання первинної

медико-санітарної допомоги населенню Бобринецького

району та відновлення матеріально-технічної бази

комунального некомерційного підприємства «Центр первинної

медико-санітарної допомоги Бобринецького району»

Бобринецької районної ради на 2019 рік

Відповідно до частини 2 статті 43 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Бюджетного кодексу України, Закону України «Про державні фінансові гарантії медичного обслуговування населення», Закону України «Основи законодавства України про охорону здоров’я», з метою забезпечення зниження рівня захворюваності, інвалідності та смертності населення шляхом формування і налагодження ефективного функціонування системи надання населенню доступної та високоякісної первинної медико-санітарної допомоги на засадах сімейної медицини, створення належних умов надання якісної, своєчасної медичної допомоги мешканцям Бобринецького району

районна рада

ВИРІШИЛА:

1. Затвердити Програму покращення надання первинної медико-санітарної допомоги населенню Бобринецького району та відновлення матеріально – технічної бази Комунального некомерційного підприємства «Центр первинної медико-санітарної допомоги Бобринецького району» Бобринецької районної ради на 2019 рік (далі – Програма), що додається.

2. Комунальному некомерційному підприємству «Центр первинної медико-санітарної допомоги Бобринецького району» Бобринецької районної ради забезпечити виконання передбачених Програмою заходів.

3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійні комісії районної ради з питань: бюджету, фінансів, власності, інвестиційної діяльності та приватизації, регуляторної політики, підприємництва, торгівлі, споживчого ринку та побутового обслуговування населення; охорони здоров'я, освіти, праці, соціального захисту та соціального забезпечення населення, культури та спорту.

 

Голова районної ради                                                     О.ГАДЕМСЬКА

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

РАЙОННА ПРОГРАМА

покращення надання первинної медико-санітарної допомоги населенню Бобринецького району та відновлення матеріально – технічної бази Комунального некомерційного підприємства «Центр первинної медико-санітарної допомоги Бобринецького району» Бобринецької районної ради на 2019 рік

 

м.Бобринець

2019 рік

ПАСПОРТ

Районної Програми покращення надання первинної медико-санітарної допомоги населенню Бобринецького району та відновлення матеріально-технічної бази Комунального некомерційного підприємства «Центр первинної медико-санітарної допомоги Бобринецького району» Бобринецької районної ради на 2019 рік

 

Назва

Районна Програма  покращення надання первинної медико-санітарної допомоги населенню Бобринецького району та відновлення матеріально-технічної бази Комунального некомерційного підприємства  «Центр первинної медико-санітарної допомоги Бобринецького району» Бобринецької районної  ради на 2019 рік

Тип Програми

Програма розвитку

Ініціатор розроблення Програми

Бобринецька районна державна адміністрація

Співрозробник Програми

Бобринецька районна рада

Розробник Програми

КНП   «Центр  первинної медико-санітарної допомоги Бобринецького району»Бобринецької районної ради

Мета Програми

Забезпечення зниження рівня захворюваності, інвалідності та смертності населення шляхом формування і налагодження ефективного функціонування системи надання населенню доступної та високоякісної первинної медико-санітарної допомоги на засадах сімейної медицини.

Завдання Програми

Зміцнення матеріально-технічної бази закладів охорони здоров’я, оснащення їх необхідним медичним обладнанням, комп′ютерною технікою, автотранспортом, поліпшення умов праці медичних працівників, що допоможе покращити  якість життя та збільшити тривалість життя населення Бобринецького району.

Терміни реалізації Програми

2019 рік

Виконавець Програми 

КНП   «Центр  первинної медико-санітарної допомоги Бобринецького району»Бобринецької районної ради

Джерела фінансування Програми

Основним джерелом фінансування  є кошти районного бюджету, кошти сільських (селищних) рад та інших джерел незаборонених чинним законодавством

Очікувані результати Програми

підвищення ефективності роботи закладів ;

формування системи надання населенню високоякісної медичної допомоги на засадах сімейної медицини;

забезпечення збереження та подальше зміцнення матеріально-технічної бази, її модернізація;

покращення оснащення закладів загальної практики – сімейної медицини відповідно рекомендованих табелів оснащення та нормативів.

_____________________

 

 

 

ЗАТВЕРДЖЕНО

Рішення Бобринецької районної ради

від ____ _________ 2019 року

№ ___

 

Районна програма

покращення надання первинної медико-санітарної допомоги населенню Бобринецького району та відновлення матеріально – технічної бази Комунального некомерційного підприємства «Центр первинної медико-санітарної допомоги Бобринецького району» Бобринецької районної ради на 2019 рік

 

 1. 1. Загальні положення

Комунальне некомерційне підприємство «Центр первинної медико-санітарної допомоги Бобринецького району» Бобринецької районної ради засноване на спільній власності територіальних громад сіл та селищ Бобринецького району, що надає первинну медико-санітарну допомогу населенню Бобринецького району Кіровоградської області.

Програма покращення надання первинної медико-санітарної допомоги населенню Бобринецького району та відновлення матеріально-технічної бази Комунального некомерційного підприємства  «Центр первинної медико-санітарної допомоги Бобринецького району» Бобринецької районної ради на 2019 рік (далі – Програма)  передбачає забезпечення якісної роботи закладів охорони здоров’я району та їх кадрове забезпечення.

Первинна медико-санітарна допомога на сьогодні не завжди відповідає сучасним вимогам та потребам мешканців сільських територій. Причинами такого стану справ є, насамперед, нестача належно обладнаних приміщень, відсутність достатньої кількості медикаментів і транспортних засобів, а також дефіцит кваліфікованих медичних кадрів.

На території Бобринецького району функціонує 4 амбулаторій загальної практики сімейної медицини та фельдшерських пунктів. Загальною проблемою для сільських закладів охорони здоров′я є низький рівень матеріально-технічної бази, що не відповідає табелям оснащення, затверджених наказами МОЗ України.

Амбулаторії загальної практики сімейної медицини та фельдшерські пункти (далі – АЗПСМ та ФП) потребують поточних ремонтів.

Для створення електронного реєстру пацієнтів необхідно вирішити питання забезпечення закладів первинної ланки оргтехнікою та підключення їх до мережі Інтернет.

Для поліпшення надання первинної медико-санітарної допомоги, що надається населенню на дому, АЗПСМ та ФП необхідно забезпечити автотранспортом та укомплектувати його спеціальним портативним обладнанням для підвищення якості медичних послуг.

2. Мета Програми

 

Метою Програми є поліпшення фінансування первинної медичної допомоги для забезпечення більш ефективного функціонування системи охорони здоров’я, забезпечення рівного та справедливого доступу громадян до медичних послуг належної якості, зниження рівня захворюваності, інвалідності та смертності населення шляхом формування і налагодження ефективного функціонування системи надання населенню доступної та високоякісної первинної медико-санітарної допомоги на засадах сімейної медицини та вдосконалення матеріально-технічної бази Комунального некомерційного підприємства «Центр первинної медико-санітарної допомоги Бобринецького району» Бобринецької районної ради.

 1. 3. Основні завдання Програми

Медична допомога жителям Бобринецького району є доступною. Проте є проблеми, які накопичувалися роками і потребують невідкладного вирішення шляхом додаткового фінансування:

 • удосконалення матеріально-технічної бази охорони здоров’я відповідно до світових стандартів, запровадження правових, економічних, управлінських механізмів, забезпечення конституційних прав громадян на охорону здоров’я;
 • залучення засобів масової інформації, навчальних закладів та     громадських організацій до більш широкого інформування населення з питань профілактики, раннього виявлення та ефективного лікування захворювань;
 • поліпшення надання первинної медичної допомоги жителям Бобринецького району;
 • забезпечення населення ефективними, безпечними і якісними лікарськими засобами та виробами медичного призначення;
 • поліпшення стану здоров’я всіх верств населення, зниження рівня захворюваності, інвалідності, продовження активного довголіття і тривалості життя;
 • підвищення ефективності використання наявних кадрових, фінансових та матеріальних ресурсів охорони здоров’я;
 • створення сучасної системи інформаційного забезпечення у сфері охорони здоров’я;
 • удосконалення інноваційної політики в сфері охорони здоров’я;
 • підключення до мережі Інтернет та впровадження системи персоніфікованого електронного реєстру громадян та сучасних інформаційних технологій в діяльності первинної медико-санітарної допомоги.

 

 

 

 

4. Фінансування Програми

 

Фінансування заходів, визначених Програмою, здійснюватиметься за рахунок коштів районного бюджету, кошти сільських (селищних) рад та інших джерел незаборонених чинним законодавством

 

 1. 5. Очікувані результати виконання Програми

Очікуваними результатами виконання Програми є:

 • Отримання кваліфікованої, професійної первинної медичної допомоги жителями району;
 • Сучасна система інформаційного забезпечення у сфері охорони здоров’я;
 • Підвищення ефективності роботи закладів охорони здоров’я;
 • Покращення матеріально-технічної бази;
 • Дотримання санітарно-епідеміологічних правил і норм, гігієнічних нормативів;
 • Одержання хворими ефективних, безпечних і якісних лікарських засобів та виробів медичного призначення;
 • Система персоніфікованого електронного реєстру громадян для         діяльності первинної медико-санітарної допомоги.

___________________________

 

 1. 6. Обсяги фінансування Програми

грн.

№ з/п

Найменування

Виконавець

Термін виконання

Джерела фінансування

Орієнтовані обсяги фінансування

2019р.

(грн.)

Очікувані результати

 

1.

Впровадження телемедицини та телемедичного консультування (придбання інтегрованої дистанційної діагностики ІДІС)

Кетрисанівська АЗПСМ

КНП «ЦПМСД Бобринецького району»Бобри-нецької район-ної ради

2019

районний бюджет та кошти сільських рад

400000

Покращення ефективності, своєчасності і якості медичної допомоги, надійного і оперативного управління інформацією, впровадження новітніх технологій в медичну практику

 

 

2.

Забезпечення медичними препаратами для діагностики (туберкулін) для надання медичної допомоги населенню Бобринецького району додаток №1

КНП «ЦПМСД Бобринецького району»Бобри-нецької район-ної ради

2019

кошти сільських рад

80000

Підвищення рівня доступності населення до якісної медичної допомоги і своєчасного надання повноцінної невідкладної медичної допомоги

3.

Стимулювання фонду оплати праці молодшому медичному персоналу фельдшерських, фельдшерсько-акушерських пунктів та пунктів охорони здоров’я, розрахунок додаток №2

КНП «ЦПМСД Бобринецького району»Бобри-нецької район-ної ради

2019

кошти сільських рад

434808

Заохочення працівників, які надають первинну медичну допомогу в сільській місцевості

 

 

4.

Встановлення електронних газових лічильників (модемів), підготовка медичних закладів ФП та ФАП до опалювального сезхону – додаток3

КНП «ЦПМСД Бобринецького району»Бобри-нецької район-ної ради

2019

кошти сільських рад

8000

Створення умов для своєчасного надання медичної допомоги та покращення діяльності лікувальних закладів

 

5.

Комунальні послуги та енергоносії

КНП «ЦПМСД Бобринецького району»Бобри-нецької район-ної ради

2019

районний бюджет та кошти сільських рад

397680

Створення та підтримання комфортних умов для перебування пацієнтів і громадян у лікувальних закладах

 

 

6.

Придбання комплекту меблів відповідно до примірного табелю оснащення закладів охорони здоров’я, затвердженого наказом МОЗ №148 від 26.01.2019

КНП «ЦПМСД Бобринецького району»Бобри-нецької район-ної ради

2019

районний бюджет та кошти сільських рад

 

134683

 

Покращення умов роботи медичним працівникам АЗПСМ та ФП

7.

Оплата пільгових та безкоштовних лікарських засобів громадянам, які мають право відповідно до законодавства (в тому числі наркотичні засоби для онкохворих)  - додаток №4

КНП «ЦПМСД Бобринецького району»Бобри-нецької район-ної ради

2019

районний бюджет та кошти сільських рад

106940

Доступність медичних препаратів пільговим категоріям громадян, та полегшення стану здоров’я онкохворим пацієнтам

8.

Проведення вогнезахисної обробки дерев’яних конструкцій, встановлення громовідводів та заземлень, пере заправка вогнегасників Витязівської, Кетрисанівської та Рощахівської АЗПСМ та 10 пунктів здоров’я

 

КНП «ЦПМСД Бобринецького району»Бобри-нецької район-ної ради

2019

кошти сільських рад

120000

Упередження виникнення надзвичайних ситуацій, збереження життя та здоров’я медичних працівників та пацієнтів

9.

Технічне обслуговування електроопалювального котла Куйбишівського ФАП (ПЗ)

КНП «ЦПМСД Бобринецького району»Бобри-нецької район-ної ради

2019

Куйбишів ська сільська рада

7000

Забезпечення безперебійної роботи опалювального котла в опалювальний період

Разом – 1761111 гривень

1655217

 

 

 

 

 

 

 

Додаток №1

Потреба коштів

для придбання туберкуліну на 2019 рік в розрізі по сільських радах

 

Міська / сільська ради

Кількість доз

Потреба в коштах (грн.)

 

1

Міська рада

2500

75000

 

2

Бобринківська

90

2700

 

3

Буховецька

90

2700

 

4

Веселівська

120

3600

 

5

Василівська

50

1500

 

6

Верхньоінгульська

100

3000

 

7

Володимиро - Іллінська

50

1500

 

8

Витязівська

300

9000

 

9

Кетрисанівська

250

7500

 

10

Костомарівська

100

3000

 

11

Куйбишівська

130

3900

 

12

Марянівська

30

900

 

13

Миколобабанська

100

3000

 

14

Новоградівська

100

3000

 

15

Новомиколаївська

40

1200

 

16

Олексіївська

140

4200

 

17

Павлогірківська

70

2100

 

18

Рощахівська

70

2100

 

19

Свердлівська

140

4200

 

20

Солонцюватська

60

1800

 

21

Сугокліївська

70

2100

 

22

Тарасівська

250

7500

 

23

Федіївська

130

3900

 

24

Чарівнянська

100

3000

 

25

Червонозорівська

90

2700

 

 

ВСЬОГО

5170

155100

 

 

Директор                                                                         Н.В. Кубенко

Розрахунок (додаток №2)

стимулюючих доплат молодшому медичному персоналу ФАП і ФП

 

0,25 посадового окладу молодшої медичної сестри ФАП, ФП складає з доплатою за деззасоби і доплатою до мінімальної ЗП 1100 грн, нарахування ЄСВ 22% - 242 грн, тому додаткова сума в місяць складає

1342 грн*12 міс= 16104 грн на рік. Потребує таких доплат 27 ФП і ФАП (всі, крім Дібрівського, Фрунзівського та Червонодолинського – ФП ОТГ, Свердлівського, який реорганізується в Златопільську СЛА).

 

 

 

Розрахунок (додаток №3)

По ФП та ФАП, які опалюються природним газом, та потребують встановлення електронних газових лічильників (модемів)

-         Бобринківський ФП – 7000 грн – оплата дозволів, 9000 грн встановлення модема;

-         Березівський ФП – 7000 грн оплата дозволів, 9000 грн встановлення модема;

-         Миколо – Бабанський ФП– 7000 грн оплата дозволів, 9000 грн встановлення модема;

-         Костомарівський ФП– 7000 грн оплата дозволів, 9000 грн встановлення модема;

-         Федіївський ФАП– 7000 грн оплата дозволів, 9000 грн встановлення модема;

-

-

-         Всього :80 000 грн, оплата дозволів – 35000, встановлення модема – 45000.

 

 

Додаток №4

 

Розрахунок потреб в коштах на оплату безкоштовних та

пільгових рецептів по окремим категоріям громадян на 2019 рік

по КНП «Центр первинної медико – санітарної допомоги Бобринецького району»

Категорії пільговика

Кількість пільговиків

Сума коштів, грн

ПРИМІТКИ

місто

село

район

місто

село

район

Діти з багатодітних сімей

193

757

950

1420

5580

7000

 

 

Учасники бойових дій (в т.ч. АТО)

173

198

371

9786

11214

21000

 

 

Учасники, інваліди ВВВ

237

405

642

10700

18300

29000

 

 

Операція на серці

22

40

62

10500

19500

30000

 

 

Інваліди загального захворювання

14

11

25

8400

6600

15000

 

 

Діти інваліди

44

57

101

5720

7280

13000

 

 

Онко захворювання

8

8

16

30000

30000

60000

 

 

Сім’я загиблих

36

50

86

5040

6960

12000

 

 

Діти року

117

118

235

1494

1506

3000

 

 

ВСЬОГО

844

1644

2488

83060

106940

190000

 

Директор                                                                                                    Кубенко Н.В.


ПРОЕКТ

вносить голова Бобринецької районної державної адміністрації

 

БОБРИНЕЦЬКА РАЙОННА РАДА

КІРОВОГРАДСЬКОЇ ОБЛАСТІ

 

ДВАДЦЯТЬ __________ СЕСІЯ

СЬОМОГО СКЛИКАННЯ

Р І Ш Е Н Н Я

 

від ___ __________ 2019 року                                                                        № ____

м.Бобринець

 

Про погодження створення на території

Бобринківської сільської ради

нових об’єктів природно-заповідного

фонду місцевого значення

 

Відповідно до пункту 24 частини першої статті 43 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, статей 51-53 Закону України “Про природно-заповідний фонд України”, Закону України “Про екологічну мережу України”, рішення сесії Бобринківської сільської ради від 27 грудня 2016 року № 102, з метою розширення мережі об’єктів і територій природно-заповідного фонду області, збереження цінних природних ресурсів

районна рада

ВИРІШИЛА:

1. Погодити створення нових об’єктів природно-заповідного фонду на території Бобринківської сільської ради, а саме: ландшафтних заказників місцевого значення “Бобринківська балка” орієнтовною площею 21 га, “Варламівська балка” орієнтовною площею 12 га, “Олексіївська балка” 20 га.

2. Рекомендувати районній державній адміністрації клопотати перед департаментом екології та природних ресурсів у Кіровоградській області про внесення на розгляд Кіровоградської обласної ради питання щодо створення нових об’єктів природно-заповідного фонду, згідно з пунктом 1 даного рішення.

 

3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію районної ради з питань агропромислового комплексу та земельних відносин, екології, раціонального використання природних ресурсів, промисловості, енергетики, транспорту, зв’язку та житлово-комунального господарства, будівництва і архітектури.

 

Голова районної ради                                                     О.ГАДЕМСЬКА

ПРОЕКТ

вносить голова Бобринецької районної ради

 

БОБРИНЕЦЬКА РАЙОННА РАДА

КІРОВОГРАДСЬКОЇ ОБЛАСТІ

 

ДВАДЦЯТЬ __________ СЕСІЯ

СЬОМОГО СКЛИКАННЯ

Р І Ш Е Н Н Я

 

від ___ __________ 2019 року                                                                        № ____

м.Бобринець

 

Про погодження надання в оренду

майна спільної власності територіальних

громад сіл та міста району

 

Відповідно до пункту 20 статті 43, статей 44, 60 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, статті 10 Закону України “Про оренду державного та комунального майна”, рішення другої сесії Бобринецької районної ради сьомого скликання від 18 грудня 2015 року № 37 “Про делегування повноважень Бобринецької районної ради Бобринецькій районній державній адміністрації”, рішення десятої сесії Бобринецької районної ради сьомого скликання від 24 березня 2017 року № 219“Про управління об’єктами спільної власності територіальних громад сіл та міста району”, зі змінами

 

районна рада

ВИРІШИЛА:

 

1. Погодити надання в оренду майна спільної власності територіальних громад сіл та міста району, яке знаходиться на балансі відділу освіти, молоді та спорту районної державної адміністрації а саме: шкільного автобуса марки БАЗ-АО79,13ш державний номер ВА53-27ВА Миколо-Бабанській сільській раді.

2 Встановити річний розмір орендної плати у розмірі 6 тис. грн. (шість тисяч) гривень за одиницю автотранспорту.

3. Рекомендувати районній державній адміністрації здійснити заходи пов’язані з виконанням прийнятого рішення.

4. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію районної ради з питань бюджету, фінансів, власності, інвестиційної діяльності та приватизації, регуляторної політики, підприємства, торгівлі, споживчого ринку та побутового обслуговування населення.

 

 

Голова районної ради                                                     О.ГАДЕМСЬКА

ПРОЕКТ

вносить голова Бобринецької районної державної адміністрації

 

БОБРИНЕЦЬКА РАЙОННА РАДА

КІРОВОГРАДСЬКОЇ ОБЛАСТІ

 

ДВАДЦЯТЬ _________ СЕСІЯ

СЬОМОГО СКЛИКАННЯ

Р І Ш Е Н Н Я

 

від __ _______ 2019 року                                                                        № ___

м.Бобринець

 

Про внесення змін до рішення Бобринецької

районної ради від  22 червня 2018 року № 304

«Про  внесення змін до Методики розрахунку,

пропорцій розподілу та порядок  використання

плати за оренду майна спільної власності

територіальних громад сіл та міста району»

 

Відповідно до пункту 19 статті 43, пункту 5 статті 60 Закону України     «Про місцеве самоврядування в Україні», пункту 4 статті 13, статті 15, статей 10,19 Закону України «Про оренду державного та комунального майна», рішення другої сесії Бобринецької районної ради сьомого скликання від  18 грудня            2015 року № 37 «Про делегування повноважень Бобринецької районної ради Бобринецькій районній державній адміністрації»

 

районна рада

ВИРІШИЛА:

 

 1. Внести зміни до додатку 1 та  пункту 22 додатку 2 рішення Бобринецької районної ради від  22 червня 2018 року № 304 «Про  внесення змін до Методики розрахунку, пропорцій розподілу та порядок  використання плати за оренду майна спільної власності територіальних громад сіл та міста району» шляхом викладення в новій редакції.

 

 1. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію районної ради з питань бюджету, фінансів, власності, інвестиційної діяльності та приватизації, регуляторної політики, підприємництва, торгівлі, споживчого ринку та побутового обслуговування населення.

 

 

 

Голова районної ради                                                                          О.ГАДЕМСЬКА

 

ЗАТВЕРДЖЕНО

рішенням Бобринецької

районної ради

від __________________ № _______

МЕТОДИКА

розрахунку, пропорції розподілу та порядок використання плати за оренду майна спільної власності територіальних громад сіл та міста району

1. Методику і порядок розроблено з метою створення єдиного організаційно-економічного механізму справляння плати за оренду цілісного майнового комплексу підприємства, комплексу будівель, закладу спільної власності територіальних громад сіл та міста  району, їх структурних підрозділів та окремого індивідуально  визначеного майна підприємств, установ спільної власності територіальних громад сіл та міста району (далі – спільної власності району).

2. Розмір орендної плати встановлюється договором оренди між орендодавцем і орендарем. Розрахунок (перерахунок) орендної плати за оренду, суборенду майна підлягає обов’язковому погодженню з орендодавцем.

Орендар за користування об’єктом оренди вносить орендну плату незалежно від наслідків господарської діяльності.

Якщо майно орендується бюджетними організаціями, орендна плата вноситься за рахунок коштів, передбачених кошторисами на їх утримання.

Орендна плата встановлюється:

відповідно до розрахунку для цілісних майнових комплексів, комплексу будівель (додаток 1);

на підставі орендних ставок, зональних та коефіцієнтів, враховуючих характеристику приміщень (додаток 2);

на підставі експертної оцінки.

3. До оплати за оренду нерухомого та іншого окремого індивідуально визначеного майна не включаються витрати на утримання орендованого майна та плата за послуги, які відповідно до укладених угод зобов’язуються надавати орендарю підприємства, установи спільної власності району, на балансі яких перебуває майно та відшкодування компенсаційних платежів земельного податку.

4. Орендна плата за цією Методикою розраховується у такій послідовності: визначається розмір річної орендної плати. На основі розміру річної орендної плати та індексів інфляції встановлюється розмір орендної плати за перший місяць оренди, яка фіксується у договорі оренди. З урахуванням розміру орендної плати за перший місяць оренди та індексів інфляції, яка фіксується у договорі оренди, розраховується розмір орендної плати за наступні місяці оренди.

Якщо на момент укладення договору оренди індекс інфляції за перший місяць оренди невідомий, то в цьому випадку визначається і вказується у договорі оренди орендна плата за базовий місяць оренди. Базовим місяцем вважається останній місяць оренди, за який Державним комітетом статистики України визначено індекс інфляції з урахуванням розміру орендної плати за перший місяць оренди.

У разі коли термін оренди менший за одну добу або за один місяць, то за основу розміру місячної орендної плати розраховується добова, а у разі необхідності – на основі розміру добової орендної плати розраховується погодинна оренда плата.

5. Розмір річної орендної плати за користування цілісним майновим комплексом та комплексом будівель спільної власності визначається за формулою:

 

Опл

 

=

(Воз + Внм) х Сор.ц 
________________________________, 
100

де Опл - розмір річної орендної плати, грн.; Воз - вартість основних засобів за незалежною оцінкою на час оцінки об'єкта оренди, гривень; Внм - вартість нематеріальних активів за незалежною оцінкою на час оцінки об'єкта оренди, гривень; Сор.ц - орендна ставка за використання цілісних майнових комплексів підприємств, комплексу будівель визначена згідно з додатком 1.

Розмір річної орендної плати у разі оренди іншого, крім нерухомого, окремого індивідуально визначеного майна, встановлюється за згодою сторін, але не менш як 10 відсотків вартості орендованого майна за результатами незалежної оцінки, а у разі, коли орендарем є суб'єкт малого підприємництва, - не менш як 7 відсотків вартості орендованого майна за результатами такої оцінки.

Незалежна   оцінка   вартості    об'єкта    оренди    повинна враховувати його  місцезнаходження  і  забезпеченість  інженерними мережами.  Результати  незалежної  оцінки  є  чинними  протягом  6 місяців  від дати оцінки, якщо інший термін не передбачено у звіті з незалежної оцінки.

Оцінка майна при передачі в оренду цілісних майнових комплексів, комплексу будівель підприємств і установ, їх структурних підрозділів здійснюється відповідно до Методики оцінки об’єктів оренди, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 4 жовтня 1995 року №786.

6. Розмір місячної орендної плати, визначеної за базовими ставками, за перший місяць після укладення договору оренди чи перегляду розміру орендної плати розраховується за формулою:

 

Ор.пл. = Б.ст. х (К1 х К2 х К3) х S,

 

де Б. ст. – базова ставка орендної плати згідно з додатком 2;

К1, К2, К3 – коефіцієнти. Враховуючі характеристику приміщень            (додаток 2);

S – площа, що надана в оренду.

7. Розмір орендної плати за кожний наступний місяць визначається шляхом коригування розміру місячної орендної плати за попередній місяць на індекс інфляції за поточний місяць.

8. Розмір річної орендної плати у разі оренди окремого індивідуально визначеного майна (крім нерухомого майна) встановлюється за згодою сторін, але не менше як 10 відсотків вартості орендованого майна, а у разі, коли орендарем є суб’єкт малого підприємництва, - не менше як 7 відсотків вартості орендованого майна.

9. Розмір місячної орендної плати за оренду нерухомого майна установам та організаціям територіальних органів міністерств і відомств України, що утримуються за рахунок бюджетних коштів (державного, місцевого) становить  12 грн. за 1 кв. м. згідно площі, визначеної договором між орендодавцем і орендарем.

10. Розмір річної орендної плати за оренду нерухомого майна, підприємствам, установам та організаціям, утвореним власником майна, місцевим органам виконавчої влади, що фінансуються виключно за рахунок бюджетних коштів становить 4 грн. за 1кв.м. згідно площі, визначеної договором між орендодавцем і орендарем.

11. Витрати на утримання нерухомого майна, зданого в оренду одночасно кільком підприємствам, установам, організаціям і прибудинкової території, розподіляється між ними залежно від наявності, кількості, потужності, часу роботи електроприладів, систем тепло- і водопостачання, каналізації за спеціальними рахунками, а в неподільній частині – пропорційно розміру займаної підприємствами, установами, організаціями загальної площі.

12. Плата за суборенду  майна розраховується у такому ж порядку, як і плата за його оренду.

13. Терміни внесення орендної плати визначаються в договорі.

У договорі оренди цілісного майнового комплексу, комплексу будівель рекомендується встановлювати, що сплата орендних платежів має проводитися щокварталу у 5-денний термін від дати, встановленої для подання квартальних бухгалтерських звітів балансів, а за ІV квартал – у 10-денний термін від дати, встановленої для подання річного бухгалтерського звіту (балансу).

14. Суми орендної плати, надмірно перераховані орендодавцю або до бюджету, зараховуються у рахунок наступних платежів або повертаються платникові у 5-денний термін від одержання його письмової заяви.

15. Орендна плата спрямовується:

за цілісні майнові комплекси, комплекси будівель підприємств, установ спільної власності району та їх структурних підрозділів – до районного бюджету;

за нежитлові приміщення та інше окреме індивідуально визначене майно підприємств, установ спільної власності району – підприємству, установі, на балансі яких перебуває це майно, та спрямовується на утримання майна у належному стані, розвиток виробництва, оновлення основних засобів, поповнення власних обігових коштів та інші цілі, передбачені чинним законодавством.

16. Плата за суборенду нерухомого майна та іншого окремого індивідуально визначеного майна, яку отримує орендар, не повинна перевищувати орендної плати орендаря.

Суборендна плата в частині, що дорівнює орендній платі за об’єкт суборенди, сплачується суборендарем орендарю.

Орендна плата за об’єкт суборенди визначається відповідно до питомої ваги вартості всього об’єкта оренди, яка була врахована для розрахунку орендної плати.

17. Контроль за надходженням та використанням орендної плати здійснюють орендодавці.

 

Додаток 1

до Методики розрахунку, пропозицій

розподілу та порядку використання

плати за оренду майна спільної власності

територіальних громад сіл та міста району

 

 

 

ОРЕНДНІ СТАВКИ

за використання цілісних майнових комплексів, комплексу будівель

спільної власності територіальних громад сіл та міста району та їх структурних підрозділів

Цілісні майнові комплекси підприємств, закладів спільної власності територіальних

громад сіл та міста району

Орендна ставка, відсотків

торгівлі, громадського харчування, з організації концертно-видовищної діяльності;

з організації виставкової діяльності;

автомобільного транспорту, побутового обслуговування, освіти, науки та охорони здоров’я;

житлово-комунального господарства;

видавництва;

інші об’єкти

10

8

 

5

5

5

10

 

 

Додаток 2

до Методики розрахунку, пропорцій

розподілу та порядку використання

плати за оренду майна спільної власності

територіальних громад сіл та міста  району

 

 

Базові ставки орендної плати

за приміщення спільної власності територіальних громад сіл та міста

району, розташовані у Бобринецькому районі, відповідно до мети використання приміщень орендарем

№ з/п

Використання орендарем приміщень за цільовим призначенням

Базова орендна ставка за 1 кв. м. у місяць, грн.

 

місто

село

1

Розміщення нічних клубів, інших закладів грального та шоу-бізнесу

120

60

2

Розміщення пунктів обміну іноземної валюти

120

60

3

Провадження концертної діяльності, розміщення туристичних агентств, бірж, брокерських, маклерських і рекламних контор, комерційних банків, офісів брокерів, дилерів, авторемонтних майстерень, автозаправних стацій, ресторанів, кафе, барів

120

60

4

Здійснення торгівлі непродовольчими товарами (крім товарів дитячого асортименту)

60

30

5

Розміщення офісів нерезидентів України

120

60

6

Надання юридичних консультацій, консалтингових та нотаріальних послуг

120

60

7

Надання стоматологічних послуг

120

60

8

Здійснення торгівлі продовольчими товарами підакцизної групи

60

30

9

Розміщення офісів резидентів України

60

30

10

Здійснення торгівлі продовольчими товарами (крім товарів підакцизної групи)

40

20

11

Провадження підприємницької діяльності в галузі охорони здоров’я

60

30

12

Розміщення виставок (крім книжкових та образотворчих)

80

40

13

Розміщення підприємств громадського харчування (крім ресторанів, кафе і барів)

20

10

14

Розміщення підприємств по виконанню ремонтно-будівельних робіт

60

30

15

Розміщення закладів культури, кінотеатрів

20

10

16

Видання, виготовлення, розповсюдження книг та торгівля шкільним приладдям

12

6

17

Розміщення громадських організацій, які не займаються комерційною діяльністю

12

6

18

Розміщення відділень Ощадбанку, що приймають платежі від населення, відділень поштового зв’язку

20

10

19

Розміщення закладів науки (крім бюджетних), майстерень художників, скульпторів, народних майстрів, членів інших творчих спілок

12

6

20

Приміщення гаражних, складських або допоміжних при провадженні підприємницької діяльності

20

10

21

Провадження підприємницької діяльності у сфері надання комунальних, побутових послуг (крім послуг автосервісу)

20

10

22

Розміщення аптек, які самостійно виготовляють ліки (реалізують готові ліки)

30

15

23

Здійснення торгівлі непродовольчими товарами дитячого асортименту

12

6

24

Здійснення торгівлі продовольчими товарами для пільгових категорій громадян

10

5

25

Розміщення бібліотек, архівів

12

6

26

Розміщення телерадіоорганізацій, видання вітчизняних друкованих засобів масової інформації, розміщення державних інформаційних агентств

12

6

27

Здійснення торгівлі товарами дитячого харчування, розміщення молочних кухонь

10

5

28

Розміщення дитячих дошкільних закладів, спортивних закладів (для школярів і студентів), організація дозвілля дітей та юнацтва у позаурочний час

10

5

29

Розміщення закладів освіти

8

4

30

Розміщення благодійних організацій, політичних партій, громадських організацій інвалідів, ветеранів війни, праці, всеукраїнських громадських організацій учасників ліквідації наслідків аварії  на Чорнобильській АЕС, потерпілих від Чорнобильської катастрофи, які не займаються комерційною діяльністю

8

4

31

Розміщення закладів охорони здоров’я, підприємств фармацевтичної галузі та соціальної допомоги (з частковим самофінансуванням)

8

4

32

Розміщення установ, підприємств, організацій державної, комунальної власності (крім тих, що утримуються за рахунок коштів державного та місцевих бюджетів та/або у випадку здійснення ними поточного ремонту орендованої площі, площі загального користування, підтримання в робочому стані каналізаційних систем та систем водопостачання за власні кошти, участь у проведенні ремонту фасаду приміщення та прилеглої території, оплати за обслуговування та охорону приміщень, здійснення ними комунальних платежів, а також, крім власників майна та тих кому на баланс або в управління передано майно)

12

6

33

Розміщення територіальних органів міністерств і відомств України (крім установ та організацій, що утримуються за рахунок коштів державного, обласного, районного та бюджетів місцевого самоврядування та у випадку здійснення ними поточного ремонту орендованої площі, площі загального користування, підтримання в робочому стані каналізаційних систем та систем водопостачання за власні кошти, участь у проведенні ремонту фасаду приміщення та прилеглої території, оплати за обслуговування та охорону приміщень, здійснення ними комунальних платежів а також, крім тих кому на баланс або в управління передано майно)

12

6

34

Інше використання

60

30

 

Примітки:

орендні ставки для вітчизняних юридичних і фізичних осіб – суб’єктів малого підприємництва, які провадять виробничу діяльність, застосовуються з коефіцієнтом 0,8 для будівель – пам’яток архітектури з коефіцієнтом 1,2.

 

 

 

КОЕФІЦІЄНТИ

та їх значення, які враховуються як характеристика нежитлових приміщень, що застосовуються при визначенні ставки орендної плати

К1 – коефіцієнт, що враховує місцезнаходження приміщення (будинку) по зонах міста і села

К2 – коефіцієнт, що враховує розміщення нежитлового приміщення в будинку (для всіх зон)

К3 – коефіцієнт, що враховує відсутність комунальних зручностей (для всіх зон)

Центральна зона                 1,3

Перший поверх                  1,1

Каналізація                     0,95

Перша зона                          1,15

Другий поверх і вище        1,0

Водопровід                     0,95

Друга зона                           1,0

Напівпідвал                         0,9

Центральне опалення    0,95

Сільська місцевість

перша зона                           0,75

Підвал                                  0,7

Разом не менше              0,9

Сільська місцевість

друга зона                            0,5

Гаражі, складські та інші

допоміжні приміщення     0,7

 

 

Зони                                                         Межі зон м. Бобринця

 

Центральна зона:                  в межах вулиць Незалежності, Шевченка, Паркова,

Каштанова

Перша зона:                         в межах вулиць Промислової, Мельниченка, Грицькованська          та р.Бобринка

Друга зона:                           вулиці, що знаходяться за межами центральної та

першої зони

 

 

Зони                                                         Межі зон в сільській місцевості

Перша зона:                            населені пункти з чисельністю 100 і більше чоловік

Друга зона:                          населені пункти з чисельністю до 100 чоловік

 

 

ПОВІДОМЛЕННЯ

про оприлюднення проекту рішення Бобринецької районної ради

«Про внесення змін до Методики розрахунку, пропорцій розподілу та порядок  використання плати за оренду майна спільної власності територіальних громад сіл та міста району»

На виконання вимог статті 9 Закону України від 11 вересня 2003 року № 1160-І V «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності» Бобринецька районна рада повідомляє про оприлюднення  проекту рішення: «Про внесення змін до Методики розрахунку, пропорцій розподілу та порядок  використання плати за оренду майна спільної власності територіальних громад сіл та міста району» розробленого  Бобринецькою районною державною адміністрацією та аналізу його регуляторного впливу з метою отримання зауважень та пропозицій від фізичних та юридичних осіб, об’єднань.

Основною метою прийняття регуляторного акта є удосконалення єдиного організаційного та економічного механізму розрахунку орендної плати за комунальне майно та зниження розміру місячної орендної плати за оренду нерухомого майна установам та організаціям, що розміщують аптеки, які самостійно виготовляють ліки (реалізують готові ліки).

 

Зміст проекту: внесення зміни до Методики розрахунку, пропорцій розподілу та порядок  використання плати за оренду майна спільної власності територіальних громад сіл та міста району та додатку 1 до Методики, затвердженої рішенням сесії Бобринецької районної ради від  22 червня 2018 року № 304, шляхом викладення в новій редакції;

внесення змін до пункту 22 “Розміщення аптек, які самостійно виготовляють ліки (реалізують готові ліки)” додатку 2 до Методики розрахунку, пропорцій розподілу та порядку  використання плати за оренду майна спільної власності територіальних громад сіл та міста району, затвердженої рішенням районної ради від 22 червня 2018 року № 304 та викладення його в новій редакції.

 

Проект регуляторного акта та аналіз регуляторного впливу розміщено на офіційному веб-сайті Бобринецької районної ради http://bobr-rada.com.ua/index.php/regulyatorni-akti та на офіційному веб-сайті Бобринецької районної державної адміністрації http://bobr.kr-admin.gov.ua/page-122.html .

 

Зауваження та пропозиції до зазначеного проекту, у письмовій формі, слід надавати до Бобринецької районної державної адміністрації  та постійної комісії Бобринецької районної ради з питань бюджету, фінансів, власності, інвестиційної діяльності та приватизації, регуляторної політики, підприємництва, торгівлі, споживчого ринку та побутового обслуговування населення.

 

 

За адресами:

 

поштова: 27200, вул. Незалежності, 80, м. Бобринець,  Бобринецького району, Кіровоградської області.

Електронна : This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. та inbox1@bobr.kr-admin.gov.ua

Зауваження та пропозиції від фізичних та юридичних осіб, їх об’єднань  приймаються протягом одного місяця від дня оприлюднення проекту регуляторного акта та аналізу регуляторного впливу поштою та в електронній формі на вищевказані адреси.

 

 

Перший заступник голови районної

державної адміністрації                                                 Ю. КОГАДЬКО

11 лютого 2019 року

Аналіз регуляторного впливу

проекту рішення Бобринецької районної ради

«Про внесення змін до Методики розрахунку, пропорцій розподілу та порядок  використання плати за оренду майна спільної власності територіальних громад сіл та міста району»

Назва регуляторного акта: «Про внесення змін до Методики розрахунку, пропорцій розподілу та порядок  використання плати за оренду майна спільної власності територіальних громад сіл та міста району»

 

Регуляторний орган: Бобринецька районна рада.

Розробник: Бобринецька районна державна адміністрація.

Контактний телефон: (05257) 3-40-83

1.Визначення і аналіз проблеми, яку передбачається розв’язати шляхом державного регулювання

Оренду майна спільної власності територіальних громад  сіл та міста району для розміщення аптек, які самостійно виготовляють ліки (реалізують готові ліки) здійснює 3 суб’єкта підприємницької діяльності, (далі – СМП), на яких поширюється регулювання.

Базові ставки орендної плати були  змінені з червня 2018 року. З серпня 2018 року СМП, що здійснюють реалізацію лікарських засобів постійно підтримують Програму “Доступні ліки”. Українці щомісяця отримують ліки безоплатно чи із суттєвими знижками. До списку безоплатних препаратів входять не лише препарати українських виробників, а й відомих іноземних компаній. Так, для прикладу, щоб потрапити до нового переліку препаратів, що на 100% відшкодовуються за кошти держбюджету, компанія КРКА (Словенія) знизила ціну майже на 72%. Ціни знизили також компанії Orion (Фінляндія) та AstraZeneca (Швеція). В середньому ціни на препарати програми знизилися майже на 7%. Програма продовжує динамічно розвиватися: лікарських засобів стає більше, ціни на них стають менші.

Основною проблемою, яку планується розв’язати проектом рішення є уникнення закриття аптечних закладів, відмова від орендованих площ, підвищення цін на лікарські засоби, соціальна напруга серед населення.

Зазначене регулювання необхідне для зменшення навантаження на СМП, як здійснюють реалізацію лікарських засобів через аптечні заклади, шляхом зменшення базової ставки орендної плати за приміщення за комунальне майно.

 

 

 

 

 

 

 

Основні групи (підгрупи), на які проблема справляє вплив:

Групи (підгрупи)

Так

Ні

Громадяни

+

 

Держава

+

 

Суб’єкти господарювання,

+

 

у тому числі суб’єкти малого підприємництва

+

 

2. Цілі регулювання:

1. Ефективність використання майна спільної власності територіальних громад сіл та міста району.

2. Забезпечення дотримання вимог чинного законодавства щодо орендних відносин.

3. Удосконалення єдиного організаційного та економічного механізму розрахунку орендної плати за комунальне майно.

4. Забезпечення прозорості та відкритості процедури надання в оренду комунального майна.

5. Економічно обґрунтовані тарифи за оренду комунального майна для СМП, які підтримують державні програми і реалізують лікарські засоби за соціальними цінами.

3. Визначення та оцінка альтернативних способів досягнення цілей

1. Визначення альтернативних способів

 

Вид альтернативи

Опис альтернативи

Альтернатива 1

Залишити ситуацію без змін тобто користуватися діючими регуляторними актами. Ситуація призведе до не ефективного використання майна спільної власності територіальних громад району тому що через велику вартість оренди майна СМП змушені будуть відмовитись від розміщення аптечних закладів. Підвищення ціна на лікарські засоби, соціальна напруга.

Альтернатива 2

Прийняття регуляторного акта. Удосконалення єдиного організаційного та економічного механізму розрахунку орендної плати за комунальне майно та забезпечення прозорості і відкритості процедури надання в оренду комунального майна.

Забезпечення сталого надходження коштів до бюджетів балансоутримувачів.

2. Оцінка вибраних альтернативних способів досягнення цілей

 • Оцінка впливу на сферу інтересів держави

Вид альтернативи

Вигоди

Витрати

Альтернатива 1

Відсутні та не відповідають законодавству.

Відсутність надходження у розмірі 54792,0 тис. грн. у рік до бюджету балансоутримувачів, що призведе до простоювання майна загальною площею 168,2  кв.м (закриття СМП, для розміщення аптечних закладів). Високий ризик несплати.

Альтернатива 2

Отримання плати за оренду приміщень комунальної власності для сталого забезпечення надходжень до  бюджету балансоутримувачів близько 68757,0 тис. грн. у рік

Зниження витрат 3 суб’єктів, які орендують комунальне майно. Очікуваний розмір орендної плати складатиме 30 грн за 1 кв.м у місяць для міста та 15 грн за 1 кв.м у місяць для села. Зменшений розмір за оренду майна станеь компенсацією СМП за реалізацію лікарських засобів за зниженими цінами.

Оцінка впливу на сферу інтересів громади

Вид альтернативи

Вигоди

Витрати

Альтернатива 1

Відсутні

Зростання цін на лікарські засоби, що  спричине соціальну напругу серед населення. Закриття аптечних закладів, відмова від орендованих площ.

Альтернатива 2

Можливість підвищення соціальних стандартів громадян району  різних категорій

Відсутні

Оцінка впливу на сферу інтересів СГД:

Вид альтернативи

Вигоди

Витрати

Альтернатива 1

Відсутні

Високий ризик несплати, що призведе до закриття аптечних закладів. Зменшення попиту через значне підвищення цінової політики

Альтернатива 2

Можливість планування та розвитку власного аптечного бізнесу

Витрати за оренду комунального майна складуть для 3 СМП 54792,0 тис. грн. у рік, що в 2 рази менше відповідної орендної плати, встановленої попередньо, що є прийнятним для даного виду діяльності

 

Показник

Великі

Середні

Малі

Разом

Кількість суб’єктів господарювання, що підпадають під дію регулювання, одиниць

-

-

3

3

Питома вага групи у загальній кількості, відсотків

-

-

100

Х

Витрати суб’єктів господарювання великого і середнього підприємництва

Витрати суб’єктів господарювання великого і середнього підприємництва, які виникають внаслідок дії регуляторного акта, відсутні, так як рішення районної ради стосується виключно суб’єктів малого та мікро бізнесу та інших установ і організацій.

4. Вибір найбільш оптимального альтернативного способу досягнення цілей

Рейтинг результативності (досягнен ня цілей під час вирішення проблеми)

Бал результативності  (за 4-х бальною системою оцінки)

Коментарі щодо присвоєння відповідного бала

Альтернатива 1

2

Проблема буде вирішена не в повному обсязі, важливі аспекти вирішені не будуть

Альтернатива 2

4

Усі важливі аспекти проблеми існувати не будуть

 

Рейтинг результативності

Вигоди

(підсумок)

Витрати (підсумок)

Обґрунтування відповідного місця альтернативи у рейтингу

 

Альтернатива 1

2

4

Недостатнє надходження до бюджету балансоутримувачів, підвищення соціальної напруги за причини закриття СМП, які розміщують аптечні заклади

 

Альтернатива 2

4

2

Наповнення бюджету балансоутримувачів, прозорість і відкритості процедури надання в оренду комунального майна. Розширення переліку лікарських засобів відповідно до Урядової програми «Доступні ліки»