№1-гр від 02 січня 2019 року

 

БОБРИНЕЦЬКА РАЙОННА РАДА

КІРОВОГРАДСЬКОЇ ОБЛАСТІ

РОЗПОРЯДЖЕННЯ

ГОЛОВИ РАЙОННОЇ РАДИ

від “_02_”_січня__ 2019 року                                                                 №_1-гр_

м.Бобринець

 

Про затвердження номенклатури

справ Бобринецької районної

ради на 2019 рік

 

Відповідно до статті 55 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, інструкції з діловодства Бобринецької районної ради:

 

1.Затвердити номенклатуру справ Бобринецької районної ради на 2019 рік, що додається.

2. Контроль за виконанням даного розпорядження покласти на заступника голови районної ради Сабліну Н.А.

 

 

Голова районної ради                                                              О.ГАДЕМСЬКА

 

Бобринецька районна рада                         ЗАТВЕРДЖУЮ

Бобринецького району                               Голова Бобринецької районної ради

Кіровоградської області                             _____________ О.ГАДЕМСЬКА

02 січня 2019 року

 

НОМЕНКЛАТУРА СПРАВ

_________№_________

на 2019 рік

Індекс справи

Заголовок справ (тому, частини)

Кількість

справ (томів, частин)

Строки

зберігання справи (тому, частини) і номери статей за переліком

Примітка

1

2

3

4

5

01-ДОКУМЕНТИ РАЙОННОЇ РАДИ

01-01

Регламент Бобринецької районної ради сьомого скликання

Постійно

ст.20-а

 

01-02

Протоколи сесій районної ради та рішення сесій районної ради

 

Постійно

ст.7-а

 

01-03

Протоколи засідань постійної комісії районної ради з питань діяльності ради, депутатської етики, регламенту, законності, запобігання корупції, об'єднань громадян та адміністративно-територіального устрою та документи до них (плани, рішення, довідки, доповіді, звіти)

 

Постійно

ст.14-а

 

01-04

Протоколи засідань постійної комісії районної ради з питань бюджету, фінансів, власності, інвестиційної діяльності та приватизації, регуляторної політики, підприємництва, торгівлі, споживчого ринку та побутового обслуговування населення та документи до них (плани, рішення, довідки, доповіді, звіти)

 

Постійно

ст.14-а

 

01-05

Протоколи засідань постійної комісії з питань охорони здоров'я, освіти, праці, соціального захисту та соціального забезпечення населення, культури та спорту та документи до них (плани, рішення, довідки, доповіді, звіти)

 

Постійно

ст.14-а

 

01-06

Протоколи засідань постійної комісії з питань агропромислового комплексу та земельних відносин, екології, раціонального використання природних ресурсів, промисловості, енергетики, транспорту, зв’язку та житлово-комунального господарства, будівництва і архітектури та документи до них (плани, рішення, довідки, доповіді, звіти)

 

Постійно

ст.14-а

 

01-07

Порядок підготовки проектів рішень Бобринецької районної ради

Постійно '

ст.20-а

'Відкладається в протоколах сесій районної ради

01-08

Положення про порядок підготовки, обговорення, прийняття та відстеження результативності регуляторних актів Бобринецької районної ради

Постійно '

ст.20-а

'Відкладається в протоколах сесій районної ради

01-09

План роботи Бобринецької районної ради на 2019 рік

Постійно '

ст.157-а

'За наявності відповідних звітів – 5 р.

01-10

Листування з Верховною Радою України, адміністрацією Президента, Кабінетом Міністрів України з основних питань діяльності ради

5 р. ЕПК

ст.22

 

01-11

Листування з депутатами Верховної Ради України і місцевих рад з основних питань діяльності ради

 

5 р. ЕПК

ст.22

 

01-12

Листування з обласною радою з основних питань діяльності ради

 

5 р. ЕПК

ст.22

 

01-13

Листування з обласними організаціями з основних питань діяльності ради

 

5 р. ЕПК

ст.22

 

01-14

Листування з іншими областями та іншими районами, містами області з основних питань діяльності ради

 

5 р. ЕПК

ст.22

 

01-15

Листування з органами державної влади, органами місцевого самоврядування, організаціями вищого рівня про нагородження працівників, присвоєння почесних звань

 

5 р. ЕПК,

ст.657

 

01-16

Листування з постійними комісіями районної ради

 

5 р. ЕПК

ст.23

 

01-17

Листування з районними організаціями з основних питань діяльності ради

 

5 р. ЕПК

ст.23

 

01-18

Листування з сільськими радами та міською радою з основних питань діяльності ради

 

5 р. ЕПК

ст.23

 

01-19

Листування з правоохоронними  та контролюючими (прокуратура) органами з правових питань, в т.ч. про роз’яснення законодавства

3 р.

ст.96

 

01-20

Листування з судовими органами з правових питань, в т.ч. про роз’яснення законодавства

3 р.

ст.96

 

01-21

Книга реєстрації телефонограм

1 р.

ст.126

 

 

 

 

02. ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ ВІДДІЛ ВИКОНАВЧОГО АПАРАТУ РАЙОННОЇ РАДИ

02-01

 

Закони, постанови, рішення, розпорядження вищих органів влади та місцевого самоврядування, що стосуються діяльності ради та виконавчого апарату

Доки не мине потреба '

' Що стосується районної ради – постійно

02-02

Законодавчі та нормативно-правові акти органів державної влади, що стосуються роботи комісії з питань поновлення прав реабілітованих

 

Доки не мине потреба

 

02-03

Рішення обласної ради

Доки не мине

потреба

ст.7-б

 

02-04

Розпорядження голови районної ради з основної діяльності

Постійно

ст.16-а

 

02-05

Розпорядження голови районної ради з адміністративно-господарських питань

5 р.

ст.16-в

 

02-06

Протоколи засідань президії Бобринецької районної ради

сьомого скликання та документи до них

 

Постійно

ст.14-а

 

02-07

Протоколи засідань Координаційної ради з питань місцевого самоврядування при голові Бобринецької районної ради та документи до них

 

Постійно

ст.14-а

 

02-08

Протоколи засідань районної комісії з питань поновлення прав реабілітованих

 

Постійно

ст.688

 

02-09

Положення про організаційний відділ виконавчого апарату районної ради

 

Доки не мине потреба '

ст.39

'Відкладається в розпорядженнях голови районної ради

02-10

Положення про уповноважену особу з питань запобігання та виявлення корупції

 

Доки не мине потреба '

ст.39

'Відкладається в розпорядженнях голови районної ради

02-11

Положення про комісію з питань охорони праці підприємства

Доки не мине потреба '

ст.39

'Відкладається в розпорядженнях голови районної ради

02-12

Положення про діяльність уповноваженого найманими працівниками осіб з питань охорони праці

Доки не мине потреба '

ст.39

'Відкладається в розпорядженнях голови районної ради

02-13

Положення про розробку інструкцій з охорони праці

Доки не мине потреба '

ст.20-а

'Відкладається в розпорядженнях голови районної ради

02-14

Положення про навчання, інструктаж і перевірку знань працівників з питань охорони праці

 

Доки не мине потреба '

ст.20-а

'Відкладається в розпорядженнях голови районної ради

02-15

Положення про офіційний web-сайт Бобринецької районної ради в глобальній інформаційній мережі Інтернет

Доки не мине потреба '

ст.20-а

'Відкладається в протоколах сесій районної ради

02-16

Інструкція з діловодства у Бобринецькій районній раді

До заміни новою

ст.20-а

 

02-17

Квартальні плани організаційного відділу районної ради

 

1 р.

ст.161

 

02-18

Звіти депутатів районної ради за 2018 рік

 

Постійно

ст.296-б

 

02-19

Документи (заяви, виписки та ін.), що є підставою для прийняття рішення про реабілітацію громадян

 

Постійно

ст.688

 

02-20

Персональний склад депутатів районної ради

 

75 р.

ст.503

 

02-21

Списки реабілітованих громадян

 

Постійно

ст.688

 

02-22

Реєстраційний журнал  розпоряджень голови районної ради з основної діяльності

 

Постійно

ст.121-а

 

02-23

Реєстраційний журнал розпоряджень голови районної ради з адміністративно-госпо-дарських питань

 

5 р.

ст.121-в

 

02-24

Журнал реєстрації виданих довідок районною комісією з питань поновлення прав реабілітованих

 

Постійно

ст.698

 

02-25

Журнал обліку посадових осіб районної ради, депутатів районної ради притягнутих до відповідальності за вчинення корупційних правопорушень

 

3 р.

ст.122

 

02-26

Журнал реєстрації заяв щодо конфлікту інтересів

 

3 р.

ст.122

 

02-27

Реєстраційний журнал рішень районної ради

 

Постійно

ст.121-а

 

02-28

Журнал реєстрації вхідних документів

 

3 р.

ст.122

 

02-29

Журнал реєстрації документів, створених установою

 

3 р.

ст.122

 

02-30

Реєстраційний журнал телеграм, телефонограм, факсограм, електронних повідомлень

 

1 р.

ст.126

 

02-31

Журнал реєстрації проектів рішень, які вносить голова район-ної ради на розгляд чергової сесії

 

3 р.

ст.122

 

02-32

Журнал обліку інформації розміщеної на web-сайті районної ради в електронному вигляді

 

1 р.

ст.126

 

02-33

Журнал обліку працівників ознайомлених з реквізитами доступу до державних електронних ресурсів

 

3 р.

ст.122

 

02-34

Журнал обліку видачі копій рішень районної ради

 

1 р.

ст.127-г

 

02-35

Журнал реєстрації вступного інструктажу з питань охорони праці

 

10 р. '

ст.481

' Після закінчення журналу

02-36

Журнал реєстрації інструкцій з охорони праці

 

1 р.

ст.127-г

 

02-37

Журнал реєстрації інструктажів з питань охорони праці

 

10 р. '

ст.481

' Після закінчення журналу

02-38

Журнал обліку видачі інструкцій з охорони праці

 

1 р.

ст.127-г

 

02-39

Журнал реєстрації осіб, потерпілих від нещасних випадків

 

45 р.

ст.477

' Після закінчення журналу

02-40

Реєстраційний журнал заяв поданих до районної ради на затвердження технічної документації по нормативній грошовій оцінці земельних ділянок

3 р.

ст.122

 

 

 

 

 

 

03-КАДРОВА СЛУЖБА ВИКОНАВЧОГО АПАРАТУ РАЙОННОЇ РАДИ

 

03-01

Законодавчі та нормативні акти органів державної влади, місцевого самоврядування, що стосуються роботи з кадрами

Доки не мине потреба

 

03-02

Положення про виконавчий апарат Бобринецької районної ради

Доки не мине потреба '

' Відкладається в розпорядженнях голови районної ради

03-03

Розпорядження голови районної ради з кадрових питань (особового складу) (прийняття на роботу, переведення на іншу роботу, заохочення, звільнення, сумісництво працівників, нарахування матеріальної допомоги)

75 р.

ст.16-б

 

03-04

Розпорядження голови районної ради про надання відпусток

5 р. '

ст.16-б

 

03-05

Розпорядження голови районної ради про відрядження, стягнення

5 р. '

ст.16-б

 

03-06

Протоколи засідань конкурсної комісії по заміщенню вакантних посад посадових осіб місцевого самоврядування та документи до них

 

75 р. ЕПК

ст.505

 

03-07

Протоколи засідань атестаційної комісії для проведення атестації посадових осіб виконавчого апарату Бобринецької районної ради та документи до них

5 р.

ст.636

 

03-08

Протоколи засідань комісії з  соціального страхування

 

5 р.

ст.711

 

03-09

Порядок проведення щорічної оцінки виконання посадовими особами виконавчого апарату Бобринецької районної ради покладених на них обов’язків і завдань

Доки не мине потреба '

ст.20-а

' Відкладається в розпорядженнях голови районної ради

03-10

Положення про проведення атестації посадових осіб виконавчого апарату Бобринецької районної ради

Доки не мине потреба '

ст.20-а

' Відкладається в розпорядженнях голови районної ради

03-11

Правила внутрішнього трудового розпорядку районної ради

1 р. '

ст.397

' Після заміни новими

03-12

Посадові інструкції працівників районної ради

5 р. '

ст.43

' Після заміни новими

03-13

Квартальні плани роботи виконавчого апарату Бобринецької районної

ради

1 р.

ст.161

 

03-14

Колективний договір на 2018-2020 роки

 

Постійно

ст.395-а

 

03-15

Особова справа голови районної ради

 

Постійно

ст.493-в

 

03-16

Особові справи працівників районної ради

 

75 р. '

ст.493-в

' Після звільнення

03-17

Трудові книжки

 

До запитання, не затребувані – не менше 50 р.,

ст.508

 

03-18

Списки (штатно-обліковий склад) працівників районної ради

 

75 р.

ст.503

 

03-19

Списки осіб, які закінчили курси підвищення кваліфікації

 

5 р.

ст.539

 

03-20

Списки осіб, нагороджених державними та іншими нагородами, почесними званнями

 

75 р.

ст.658-б

 

03-21

Списки, книги адрес і телефонів працівників районної ради

 

1 р. '

ст.1036

' Після заміни новим

03-22

Документи (звіти, відомості, списки, довідки) про наявність вакантних посад, вивільнення працівників, прийняття працівників

 

5 р.

ст.363

 

03-23

Документи (характеристики, атестаційні листи, анкети) про проведення атестації посадовими особами місцевого самоврядування

 

75 р. '

ст.637

 

' Зберігаються в особових справах

03-24

Реєстраційний журнал розпоряджень голови районної ради з кадрових питань (особового складу)

 

75 р.

ст.121-б

 

03-25

Реєстраційний журнал розпоряджень голови районної ради про надання відпусток

 

5 р. '

ст.121-б

 

03-26

Реєстраційний журнал розпоряджень голови районної ради про відрядження, стягнення

 

5 р. '

ст.121-б

 

03-27

Журнал обліку осіб, направлених у відрядження

 

5 р.

ст.532-б

 

03-28

Журнал обліку руху особових справ працівників районної ради

 

75 р.

ст.528

 

03-29

Книга обліку руху трудових книжок і вкладишів до них

 

50 р.

ст.530-а

 

03-30

Реєстраційний журнал заяв до конкурсної комісії по заміщенню вакантних посад посадових осіб місцевого самоврядування

5 р.

ст.124

 

03-31

Журнал обліку видачі довідок працівникам про стаж, місце роботи

3 р.

ст.535

 

03-32

Журнал відбитків печаток та штампів

 

Постійно '

ст.1033

' До ліквідації організації

03-33

Журнал обліку, зберігання і використання печаток та штампів

 

1 р. '

ст.1034

' Після заміни новим

03-34

Журнал реєстрації видачі посвідчень і перепусток

 

3 р.

ст.1035

 

 

 

 

 

 

04-РОЗГЛЯД ЗВЕРНЕНЬ, ЗАПИТІВ, ЕЛЕКТРОННИХ ПЕТИЦІЙ

04-01

Законодавчі та нормативні акти органів державної влади, місцевого самоврядування, що стосуються доступу до публічної інформації

Доки не мине потреба

 

04-02

Порядок подання та розгляду електронних петицій, адресованих Бобринецькій районній раді

Доки не мине потреба '

ст.20-а

' Відкладається в протоколах сесій районної ради

04-03

Звіт щодо задоволення запитів на інформацію

 

5 р.

ст.83-а

 

04-04

Звернення (пропозиції, скарги, заяви, петиції) громадян

 

5 р.

ст.82-б

 

04-05

Узагальнені дані про звернення громадян, що надійшли до Верховної Ради Автономної Республіки Крим, обласних, Київської, Севастопольської міських рад та органів місцевого самоврядування

 

5 р.

ст.83-б

 

04-06

Запити на отримання публічної інформації

 

5 р. '

ст.82-б

'У разі неодно-разового звер-нення – 5 р. після остан-нього розгляду

04-07

Журнал обліку особистого прийому громадян голови районної ради

 

3 р.

ст.125

 

04-08

Журнал обліку особистого прийому громадян заступника голови районної ради

 

3 р.

ст.125

 

04-09

Журнал реєстрації звернень (пропозицій, скарг, заяв, петицій) громадян

 

5 р.

ст.124

 

04-10

Журнал реєстрації запитів на інформацію

 

5 р.

ст.124

 

04-11

Журнал реєстрації відповідей на запити на отримання публічної інформації

 

5 р.

ст.124

 

 

 

 

 

 

05-МАЙНО СПІЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ ТЕРИТОРІАЛЬНИХ ГРОМАД СІЛ ТА МІСТА РАЙОНУ

05-01

Законодавчі та нормативні акти органів державної влади, місцевого самоврядування, що стосуються майнових відносин

Доки не мине потреба

 

05-02

Положення про порядок закріплення майна спільної власності територіальних громад сіл та міста Бобринецького району та примірних договорів (копія)

Доки не мине потреба '

ст.20-а

'Відкладається в протоколах сесій районної ради

05-03

Положення про порядок призначення та звільнення із займаної посади керівників комунальних підприємств, установ, закладів, що є спільною власністю територіальних громад Бобринецького району (копія)

Доки не мине потреба '

ст.20-а

'Відкладається в протоколах сесій районної ради

05-04

Порядок управління об'єктами спільної власності територіальних громад сіл та міста району (копія)

Доки не мине потреба '

ст.20-а

'Відкладається в протоколах сесій районної ради

05-05

Порядок складання, затвердження та контролю виконання фінансових планів комунальних підприємств (копія)

Доки не мине потреба '

ст.20-а

'Відкладається в протоколах сесій районної ради

05-06

Порядок проведення конкурсу на право оренди нерухомого майна спільної власності територіальних громад Бобринецького району (копія)

 

Доки не мине потреба '

ст.20-а

'Відкладається в протоколах сесій районної ради

05-07

Положення про порядок надання службових жилих приміщень і користування ними

 

Доки не мине потреба '

ст.20-а

'Відкладається в протоколах сесій районної ради

05-08

Штатні розписи суб’єктів спільної власності територіальних громад сіл та міста району (копії)

 

3 р.

ст.37

 

05-09

Протоколи засідань конкурсної комісії на право оренди нерухомого майна спільної власності територіальних громад Бобринецького району

 

Постійно

ст.14-а

 

05-10

Перелік підприємств, установ і організацій спільної власності територіальних громад сіл та міста району

Постійно

ст.1044

 

05-11

Перелік нерухомого майна (приміщень) підприємств, установ і організацій спільної власності територіальних громад сіл та міста району, що перебувають в управлінні районної ради

Постійно ст.1045

 

05-12

Свідоцтва на право власності об’єктами спільної власності територіальних громад сіл та міста району

 

Постійно

ст.87

 

05-13

Технічні паспорти на об’єкти спільної власності територіальних громад сіл та міста району

 

5 років '

ст.1038

'Після ліквідації основних засобів

05-14

Витяги про державну реєстрацію суб’єктів спільної власності територіальних громад сіл та міста району

 

Постійно

ст.87

 

05-15

Статути суб’єктів спільної власності територіальних громад сіл та міста району (копії)

 

1 р. після заміни новими

ст.30

 

05-16

Акти приймання-передачі майна (об’єктів) спільної власності територіальних громад сіл та міста району

 

Постійно

ст.1046-а

 

05-17

Контракти із керівниками суб’єктів спільної власності територіальних громад сіл та міста району

 

75 р. ЕПК

ст.492

 

05-18

Документи (договори, угоди, акти) про приймання і здавання будівель, приміщень в оренду

 

3 р. '

ст.1047

' Після закінчення строку дії договору

05-19

Реєстраційний журнал заяв на право оренди нерухомого майна спільної власності територіальних громад Бобринецького району

 

5 р.

ст.124

 

05-20

Журнал обліку договорів оренди приміщень та майна, що належать до спільної власності територіальних громад сіл та міста району

 

5 р. '

ст.ст.352, 1208

' Після закінчення строку дії останнього договору. За умови завершення перевірки

 

06-БУХГАЛТЕРСЬКИЙ ОБЛІК

06-01

Закони, постанови Верховної ради України; розпорядження Президента України; постанови, розпорядження Кабінету Міністрів України, які регламентують бухгалтерський облік

Доки не мине потреба

 

06-02

Накази, розпорядження Міністерства фінансів України та інших міністерств і відомств, Державної казначейської служби України, які регламентують бухгалтерський облік

Доки не мине потреба

ст.3-б

 

06-03

Правила, положення, інструкції Міністерства фінансів України, Державної казначейської служби з питань складання звітності

До заміни новими

ст.20-б

 

06-04

Рішення районної ради, розпорядження голови районної ради (копії)

Доки не мине потреба

 

06-05

Положення про бухгалтерську службу Бобринецької районної ради

 

Доки не мине потреба '

ст.39

'Відкладається в протоколах сесій районної ради

06-06

Положення про преміювання та надання матеріальної допомоги працівникам Бобринецької районної ради

Доки не мине потреба '

ст.20-а

'Відкладається в протоколах сесій районної ради

06-07

Кошториси адміністративно-господарських витрат на 2019 рік

 

5 р.

ст.194-а

 

06-08

Штатний розпис районної ради та переліки змін до нього на 2019 рік

 

Постійно

ст.37-а

 

06-09

Фінансова звітність з примітками до неї; додатки до балансу за 2019 рік

 

Постійно

ст.311-б

 

06-10

Квартальна фінансова звітність з примітками до неї; додатки до балансу

 

3 р.

ст.311-в

 

06-11

Звіти про нарахування та перерахування страхових внесків на державне та недержавне соціальне страхування (пенсійне, на випадок безробіття, у зв’язку з тимчасовою непрацездатністю тощо) за 2019 рік

 

Постійно

ст.322-б

 

06-12

Розрахунково-платіжні відомості працівників районної ради

 

75 р.

ст.317-а

 

06-13

Первинні документи і додатки до них, що фінансують факт виконання господарських операцій і є підставою для записів у реєстрах бухгалтерського обліку та податкових записах (касові, банківські документи, виписки банків, табелі, акти про приймання, здавання і списання майна й матеріалів, квитанції і накладні з обліку товарно-матеріальних цінностей, авансові звіти та ін.)

 

3 р. 1,2

ст.336

1За умови завершення пе­ревірки державними по­дат­ковими органами з пи­тань дотримання подат­ко­вого законо-давства, а для ор­га­нів ви­ко­нав­чої вла­ди, дер­жав­них фон­дів, бюд­жет­них ор­га­ні­за­цій, су­б’єк­тів госпо­да­рю­ван­ня дер­жав­но­го сек­то­ру еко­но­мі­ки, підпри­ємств і ор­га­ні­за­цій, які от­ри­му­ва­ли кош­ти з бюд­же­т­ів усіх рів­нів та дер­жав­них фон­дів або ви­ко­рис­то­ву­ва­ли дер­жав­не чи ко­му­на­ль­не май­но, – ре­ві­зії, про­ве­де­ної ор­га­на­ми дер­жав­ної кон­т­ро­ль­но-реві­зійної слу­ж­би за су­куп­ни­ми по­каз­ни­ка­ми фі­на­н­со­во-гос­по­дар­сь­кої ді­я­ль­но­с­ті. У разі ви­ни­к­нен­ня спорів (су­пе­ре­чок), по­ру­шен­ня кри­мі­на­ль­них справ, від­крит­тя су­да­ми про­вад­жен­ня у спра­вах – збе­рі­га­ю­ть­ся до ух­ва­лен­ня ос­та­точ­но­го рі­шен­ня

2Документи, які міс-тять інформацію про фінансові операції, що підлягають фінансовому моніторингу, – 5 р.

06-14

Документи (протоколи засідань інвентаризаційних комісій, інвентарні описи, акти, звіряльні відомості) про інвентаризацію

 

3 р. '

ст.345

1За умови завершення пе­ревірки державними по­дат­ковими органами з пи­тань дотримання подат­ко­вого законо-давства, а для ор­га­нів ви­ко­нав­чої вла­ди, дер­жав­них фон­дів, бюд­жет­них ор­га­ні­за­цій, су­б’єк­тів госпо­да­рю­ван­ня дер­жав­но­го сек­то­ру еко­но­мі­ки, підпри­ємств і ор­га­ні­за­цій, які от­ри­му­ва­ли кош­ти з бюд­же­т­ів усіх рів­нів та дер­жав­них фон­дів або ви­ко­рис­то­ву­ва­ли дер­жав­не чи ко­му­на­ль­не май­но, – ре­ві­зії, про­ве­де­ної ор­га­на­ми дер­жав­ної кон­т­ро­ль­но-реві­зійної слу­ж­би за су­куп­ни­ми по­каз­ни­ка­ми фі­на­н­со­во-гос­по­дар­сь­кої ді­я­ль­но­с­ті. У разі ви­ни­к­нен­ня спорів (су­пе­ре­чок), по­ру­шен­ня кри­мі­на­ль­них справ, від­крит­тя су­да­ми про­вад­жен­ня у спра­вах – збе­рі­га­ю­ть­ся до ух­ва­лен­ня ос­та­точ­но­го рі­шен­ня

2Документи, які міс-тять інформацію про фінансові операції, що підлягають фінансовому моніторингу, – 5 р.

06-15

Листки непрацездатності

 

3 р.

ст.716

 

06-16

Документи (акти, довідки, інформації, доповідні записки) документальних ревізій фінансово-господарської діяльності районної ради

 

5 р.

ст.341

 

06-17

Заяви працівників (про призначення допомоги, соціальних пільг, тощо)

 

3 р.

ст.320

 

06-18

Договори, угоди (господарські, операційні)

 

3 р.  1,2,3

ст.330

1Після закінчення строку дії договору, угоди.

2За умови завершення пе­ревірки державними по­дат­ковими органами з пи­тань дотримання подат­ко­вого законо-давства, а для ор­га­нів ви­ко­нав­чої вла­ди, дер­жав­них фон­дів, бюд­жет­них ор­га­ні­за­цій, су­б’єк­тів госпо­да­рю­ван­ня дер­жав­но­го сек­то­ру еко­но­мі­ки, підпри­ємств і ор­га­ні­за­цій, які от­ри­му­ва­ли кош­ти з бюд­же­т­ів усіх рів­нів та дер­жав­них фон­дів або ви­ко­рис­то­ву­ва­ли дер­жав­не чи ко­му­на­ль­не май­но, – ре­ві­зії, про­ве­де­ної ор­га­на­ми дер­жав­ної кон­т­ро­ль­но-реві­зійної слу­ж­би за су­куп­ни­ми по­каз­ни­ка­ми фі­на­н­со­во-гос­по­дар­сь­кої ді­я­ль­но­с­ті. У разі ви­ни­к­нен­ня спорів (су­пе­ре­чок), по­ру­шен­ня кри­мі­на­ль­них справ, від­крит­тя су­да­ми про­вад­жен­ня у спра­вах – збе­рі­га­ю­ть­ся до ух­ва­лен­ня ос­та­точ­но­го рі­шен­ня

3Документи, які міс-тять інформацію про фінансові операції, що підлягають фінансовому моніторингу, – 5 р.

06-19

Листування з фінансовими органами з питань фінансування та бухгалтерського обліку

 

3 р.

ст.347

 

06-20

Листування по соціальному страхуванню і документи, які оплачені за рахунок коштів соцстраху (розрахунки, відомості на виплату допомоги і пенсій, лікарняні листи та ін.)

 

3 р.

ст.349

 

06-21

Листування з установами, організаціями з адміністративно-господарських питань

 

3 р.

ст.349

 

06-22

Оборотні відомості

 

3 р. '

ст.351

'За умови звершення перевірок. У разі виникнення суперечок, спорів, слідчих і судових справ – зберігаються до ухвалення остаточного рішення.

06-23

Головна книга

 

3 р. 1,2

ст. 351

1За умови завершення пе­ревірки державними по­дат­ковими органами з пи­тань дотримання подат­ко­вого законо-давства, а для ор­га­нів ви­ко­нав­чої вла­ди, дер­жав­них фон­дів, бюд­жет­них ор­га­ні­за­цій, су­б’єк­тів госпо­да­рю­ван­ня дер­жав­но­го сек­то­ру еко­но­мі­ки, підпри­ємств і ор­га­ні­за­цій, які от­ри­му­ва­ли кош­ти з бюд­же­т­ів усіх рів­нів та дер­жав­них фон­дів або ви­ко­рис­то­ву­ва­ли дер­жав­не чи ко­му­на­ль­не май­но, – ре­ві­зії, про­ве­де­ної ор­га­на­ми дер­жав­ної кон­т­ро­ль­но-реві­зійної слу­ж­би за су­куп­ни­ми по­каз­ни­ка­ми фі­на­н­со­во-гос­по­дар­сь­кої ді­я­ль­но­с­ті. У разі ви­ни­к­нен­ня спорів (су­пе­ре­чок), по­ру­шен­ня кри­мі­на­ль­них справ, від­крит­тя су­да­ми про­вад­жен­ня у спра­вах – збе­рі­га­ю­ть­ся до ух­ва­лен­ня ос­та­точ­но­го рі­шен­ня

2Документи, які міс-тять інформацію про фінансові операції, що підлягають фінансовому моніторингу, – 5 р.

06-24

Картки аналітичного обліку касових та фактичних видатків

 

3 р. 1,2

ст.352-г

1За умови завершення пе­ревірки державними по­дат­ковими органами з пи­тань дотримання подат­ко­вого законо-давства, а для ор­га­нів ви­ко­нав­чої вла­ди, дер­жав­них фон­дів, бюд­жет­них ор­га­ні­за­цій, су­б’єк­тів госпо­да­рю­ван­ня дер­жав­но­го сек­то­ру еко­но­мі­ки, підпри­ємств і ор­га­ні­за­цій, які от­ри­му­ва­ли кош­ти з бюд­же­т­ів усіх рів­нів та дер­жав­них фон­дів або ви­ко­рис­то­ву­ва­ли дер­жав­не чи ко­му­на­ль­не май­но, – ре­ві­зії, про­ве­де­ної ор­га­на­ми дер­жав­ної кон­т­ро­ль­но-реві­зійної слу­ж­би за су­куп­ни­ми по­каз­ни­ка­ми фі­на­н­со­во-гос­по­дар­сь­кої ді­я­ль­но­с­ті. У разі ви­ни­к­нен­ня спорів (су­пе­ре­чок), по­ру­шен­ня кри­мі­на­ль­них справ, від­крит­тя су­да­ми про­вад­жен­ня у спра­вах – збе­рі­га­ю­ть­ся до ух­ва­лен­ня ос­та­точ­но­го рі­шен­ня

2Документи, які міс-тять інформацію про фінансові операції, що підлягають фінансовому моніторингу, – 5 р.

06-25

Журнали реєстрації листків непрацездатності

 

3 р. '

ст. 739

'Після закінчення журналу

 

 

 

 

 

 

07-АРХІВ

07-01

Положення про архівний підрозділ Бобринецької районної ради (копія)

 

До заміни

новим '

'Оригінал зберігається разом з відповідним розпорядженням з основної діяльності

07-02

Положення про експертну комісію Бобринецької районної ради (копія)

 

До заміни

новим '

'Оригінал зберігається разом з відповідним розпорядженням з основної діяльності

07-03

Протоколи засідань експертної комісії районної ради

 

Постійно

ст.14-а

 

07-04

Паспорт архіву районної ради

 

3 р. '

ст.131

'Після заміни новим

07-05

Описи справ постійного зберігання

 

Постійно

ст.137-а

 

07-06

Описи справ з кадрових питань (особового складу)

 

3 р. '

ст.137-б

'Після зни-щення справ

07-07

Справа фонду (історична довідка, акти перевіряння наявності та стану документів, акти прийому-передачі документів на державне зберігання, акти про вилучення для знищення документів)

 

Постійно '

ст.130

' У разі ліквідації організації передається до державного архіву

07-08

Листування з архівними установами району, області з питань роботи відомчого архіву, питань діловодства

 

3 р.

ст.136

 

07-09

Журнал обліку надходження та вибуття документів з архіву

 

До ліквідації організації

ст.139

 

07-10

Журнал реєстрації видачі документів з архіву

 

1 р. '

ст.140

'Після

закінчення

журналу та повернення документів до архіву

07-11

Номенклатура справ районної ради на 2019 рік

 

5 р. '

ст.112-а

'Після заміни новими та за умови передавання справ до архівного підрозділу організації

 

 

Відповідальна

за архів                                                               ____________       Л.Гончаренко

 

28 грудня 2018 року

 

 

СХВАЛЕНО                                                                       ПОГОДЖЕНО

Протокол ЕК                                                                        Протокол ЕК

районної ради                                                                      архівного відділу

_28_._12_.2018 р. №_2_                                                     ____.____.2018 р. №____

 

 

Підсумковий запис

про категорії та кількість справ, складених у 2019 році

в Бобринецькій районній раді

 

 

За строком зберігання

 

Разом

у тому числі:

таких, що переходять

з відміткою “ЕПК”

 

Постійного

 

 

 

 

Тривалого

/понад 10 років/

 

 

 

 

Тимчасового

/до 10 років включно/

 

 

 

 

Усього

 

 

 

 

 

Відповідальна за архів       ______________      Л.Гончаренко

 

 

“___”________20__ р.

 

 

Підсумкові відомості передано в

архівний підрозділ ради

 

 

Відповідальна за архів       ______________      Л.Гончаренко

 

 

“___”________20__ р.


ЗВІТ по інформаційним запитам

До уваги громадян