№5-р/4-гр від 9 січня 2019 року

РОЗПОРЯДЖЕННЯ

ГОЛОВИ БОБРИНЕЦЬКОЇ РАЙОННОЇ ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ

та ГОЛОВИ БОБРИНЕЦЬКОЇ РАЙОННОЇ РАДИ

КІРОВОГРАДСЬКОЇ ОБЛАСТІ

 

від 09 січня 2019 року                                                                          № 5-р/4-гр

 

Про підвищення кваліфікації

працівників районної державної

адміністрації та органів місцевого

самоврядування у 2019 році

 

 

Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 07 липня 2010 року № 564 “Про затвердження Положення про систему підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації державних службовців і посадових осіб місцевого самоврядування”, на виконання розпорядження голови Кіровог-радської обласної державної адміністрації та голови Кіровоградської обласної ради від 29 грудня 2018 року № 1118-р/505-гр “Про підвищення кваліфікації працівників місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самовря-дування, державних підприємств, установ та організацій у 2019 році”, з метою подальшого вдосконалення підвищення ефективності діяльності державних службовців та посадових осіб місцевого самоврядування:

 

1. Затвердити план-графік підвищення кваліфікації державних службов-ців районної державної адміністрації та посадових осіб місцевого самовря-дування на 2019 рік (додається).

2. Керівникам структурних підрозділів районної державної адміністрації, рекомендувати головам виконавчих комітетів сільських рад неухильно дотри-муватись вимог даного розпорядження і забезпечити участь працівників у навчанні в державному навчальному закладі “Центр перепідготовки та підви-щення кваліфікації працівників органів державної влади, органів місцевого самоврядування, державних підприємств, установ і організацій Кіровоградської обласної державної адміністрації” (далі – Центр) та своєчасне фінансування видатків на організацію їхнього навчання у межах затверджених кошторисів.

3. Контроль за виконанням цього розпорядження покласти на керівника апарату районної державної адміністрації Карпову Г.Ю. та керуючого справами виконавчого апарату районної ради Іванову Н.В.

 

 

Перший заступник голови                                          Голова районної ради

райдержадміністрації Ю.КОГАДЬКО                         О.ГАДЕМСЬКА

ЗАТВЕРДЖЕНО

розпорядженням голови

Бобринецької районної

державної адміністрації та голови

Бобринецької районної ради

від 09.01.2019 року № № 5-р/4-гр

 

ПЛАН-ГРАФІК

підвищення кваліфікації державних службовців

та посадових осіб місцевого самоврядування на 2019 рік

 

з/п

Найменування посад або кадрового резерву

Кіль-кість

осіб

Вид підвищення кваліфікації та повна назва програми

Термін навчання

Повна назва навчального закладу

1

2

3

4

5

6

1

Працівники органів місцевого самоврядування, на яких покладені обов’язки з питань регуляторної політики

1

Тематичний короткостроковий семінар

28-29.01.2019

Державний навчальний заклад “Центр перепідго-товки та підви-щення кваліфікації працівників органів державної влади, органів міс-цевого самовряду-вання, державних підприємств, уста-нов та організацій Кіровоградської обласної держав-ної адміністрації”

2

Посадові особи органів місцевого самоврядування, які вперше прийняті на службу в органах місцевого самоврядування

1

Навчання за професійною програмою

04-06.02.2019р

(І сесія)

02-06.09.2019р

(ІІ сесія)

-//-

3

Працівники апарату, структурних підрозділів райдерж-адміністрації, які вперше прийняті на державну службу

2

Навчання за професійною програмою

04-08.02.2019р

11-15.02.2019р

(І сесія)

02-06.09.2019р

16-20.09.2019р

(ІІ сесія)

-//-

4

Начальник загального відділу, начальник архівного відділу райдержад-міністрації

1

Тематичний короткостроковий семінар

11-13.02.

2019 р.

-//-

5

Начальники відділів містобудування і архітектури райдержадміністацій

1

Тематичний короткостроковий семінар

18-20.02.

2019 р.

-//-

6

Працівники апарату, структурних підроз-ділів райдержадмі-ністрації, які призна-чені на нову посаду (керівники)

1

Навчання за професійною програмою

25.02-01.03.

2019 р.

(І сесія)

23-27.09.

2019 р.

(ІІ сесія)

-//-

7

Державні службовці апарату та структурних підрозділів районної державної адміністрації

1

Тематичний короткостроковий семінар

04.03.

2019 р.

-//-

8

Працівники апарату, структурних підроз-ділів райдержадмі-ністрації, які призна-чені на нову посаду (спеціалісти)

1

Навчання за професійною програмою

11-15.03.

2019 р.

(І сесія)

30.09-04.10.

2019 р.

(ІІ сесія)

-//-

9

Працівники апарату та структурних підрозділів райдерж-адміністрації (виробнича потреба) (категорія Б)

1

Навчання за професійною програмою

18-22.03.

2019 р.

01-05.04.

2019 р.

(І сесія)

07-11.10.

2019 р.

11-15.11.

2019 р.

(ІІ сесія)

-//-

10

Начальник загально-го відділу апарату райдержадміністра-ції

1

Тематичний короткостроковий семінар

26-28.03.

2019 р.

-//-

11

Працівники апарату та структурних підрозділів райдерж-адміністрації (виробнича потреба) (категорія В)

1

Навчання за професійною програмою

08-12.04.

2019 р.

15-19.04.

2019 р.

03-07.06.

2019 р.

17-21.06.

2019 р.

(І сесія)

18-22.11.

2019 р.

25-29.11.

2019 р.

02-06.12.

2019 р.

09-13.12.

2019 р.

(ІІ сесія)

-//-

12

Працівники, відповідальні за ведення військового обліку

1

Тематичний короткостроковий семінар

23-25.04.

2019р.

-//-

13

Державні службовці апарату та структур-них підрозділів районної державної адміністрації

1

Тематичний короткостроковий семінар

07.05.

2019 р.

-//-

14

Працівники райдержадміністра-ції, які відповідають за європейську та світову інтеграцію

1

Тематичний короткостроковий семінар

13-15.05.

2019 р.

-//-

15

Працівники апарату та структурних підрозділів районної державної адміністрації

1

Тематичний короткостроковий семінар

16.05.

2019 р.

-//-

16

Працівники апарату та структурних підрозділів районної державної адміністрації

1

Тематичний короткостроковий семінар

17.05.

2019 р.

-//-

17

Сільські голови

1

Тематичний короткостроковий семінар

20-22.05.

2019 р.

(І сесія)

01-03.10.

2019 р.

(ІІ сесія)

-//-

18

Працівники управління соціального захисту населення районної державної адміністрації

1

Тематичний короткостроковий семінар

27.05.2019 р.

-//-

19

Працівники районного центру соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді

1

Тематичний короткостроковий семінар

28-30.05.

2019 р.

-//-

20

Секретарі сільських рад

1

Тематичний короткостроковий семінар

11-13.06.

2019 р. (І сесія)

18-20.11.

2019 р.

(ІІ сесія)

-//-

21

Уповноважені особи райдержадміністра-ції з питань запо-бігання та виявлення корупції

1

Тематичний короткостроковий семінар

24-26.06.

2019 р.

-//-

22

Спеціалісти землевпорядники сільських рад

1

Тематичний короткостроковий семінар

24-26.06.

2019 р.

(І сесія)

09-11.09.

2019 р.

(ІІ сесія)

-//-

23

Працівники рай-держадміністрації, які відповідають за екологію та охорону природних ресурсів територій

1

Тематичний короткостроковий семінар

01-03.07.

2019 р.

-//-

24

Працівники рай-держадміністрації, які відповідають за надання державної допомоги суб’єктам господарювання

1

Тематичний короткостроковий семінар

03-05.07.

2019 р.

-//-

25

Уповноважені особи органів місцевого самоврядування з питань запобігання та виявлення корупції

1

Тематичний короткостроковий семінар

15-17.10.

2019 р.

-//-

26

Державні службовці апарату та структурних підрозділів районної державної адміністрації

1

Тематичний короткостроковий семінар

24.10.

2019 р.

-//-

27

Начальник загально-го відділу апарату районної ради

1

Тематичний короткостроковий семінар

28-30.10.

2019 р.

-//-

28

Працівники управління соціального захисту населення районної державної адміністрації

1

Тематичний короткостроковий семінар

05.11.2019 р.

-//-

29

Спеціалісти управління агропромислового розвитку райдержадміністрації

1

Тематичний короткостроковий семінар

02-04.12.

2019 р.

-//-

30

Керівники служб управління персоналом

 

1

Тематичний постійно діючий семінар

протягом року

 

31

Посадові особи міс-цевого самовряду-вання, на яких покла-дено обов’язки ведення кадрового діловодства

1

Тематичний постійно діючий семінар

протягом року

-//-

32

Фахівці проектного менеджменту районної державної адміністрації

1

Тематичний постійно діючий семінар

протягом року

 

33

Державні реєстра-тори райдержадмі-ністрації

1

Тематичний постійно діючий семінар

протягом року

-//-

 

_____________________________

ЗВІТ по інформаційним запитам

До уваги громадян