№2-аг від 14 лютого 2019 року

 

БОБРИНЕЦЬКА РАЙОННА РАДА

КІРОВОГРАДСЬКОЇ ОБЛАСТІ

РОЗПОРЯДЖЕННЯ

ГОЛОВИ РАЙОННОЇ РАДИ

 

від “14” лютого 2019 року                                                                       № 2-аг

м.Бобринець

 

 

Про затвердження паспорту

бюджетної програми на 2019 рік

 

 

З метою підвищення ефективності виконання районного бюджету та забезпечення виконання Закону України “Про державне прогнозування та розроблення програм економічного і соціального розвитку України”, відповідно до статті 20, пункту 18 прикінцевих положень Бюджетного кодексу України , наказів Міністерства фінансів України від 26 серпня 2014 року № 836 “Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу та виконання місцевих бюджетів” із змінами, від 29 грудня 2018 року №1209 “Про внесення змін до деяких наказів Міністерства фінансів України”  та від 01 жовтня 2010 року  № 1147 “Про затвердження типового переліку бюджетних програм та результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів у галузі “Державне управління” із змінами, рішення двадцять першої сесії Бобринецької районної ради сьомого скликання від 14 грудня 2018 року №325 “Про районний бюджет на 2019 рік”:

 

1.Затвердити паспорт бюджетної програми на 2019 рік за кодом програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів 0110150 “Організаційне, інформаційно - аналітичне та матеріально - технічне забезпечення діяльності обласної ради, районної ради, районної у місті ради (у разі її створення), міської, селищної, сільської рад”, виклавши його у новій редакції, що додається.

2. Визнати таким, що втратило чинність розпорядження голови Бобринецької районної ради від 22 січня 2019 року №1-аг “Про затвердження паспорту бюджетної програми на 2019 рік”.

3. Контроль за виконанням даного розпорядження покласти на заступника голови районної ради Сабліну Н.А.

Голова районної ради О.ГАДЕМСЬКА

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства
фінансів України
26 серпня 2014 року  № 836 (у редакції наказу Міністерства фінансів України від 29 грудня 2018 року №1209)
ЗАТВЕРДЖЕНО
Розпорядження голови Бобринецької районної ради
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)
від 14 лютого 2019 року  N 2-аг
Паспорт
бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік
1. 0100000 Бобринецька районна рада
(КТПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
2. 0100000/'0110000 Бобринецька районна рада
(КТПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
3. 0110150 0111 Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності обласної ради, районної ради, районної у місті ради (у разі її створення), міської, селищної, сільської рад
(КТПКВК МБ) (КФКВК) (найменування бюджетної програми)
4. Обсяг бюджетних призначень / бюджетних асигнувань - 1 804 160,00 гривень, у тому числі загального фонду - 1 804 160,00 гривень та спеціального фонду - 0,00 гривень.
5. Підстави для виконання бюджетної програми: Конституція України, Бюджетний кодекс України,  Закон України "Про місцеве самоврядування в Україні" від 21 травня 1997 року №280/97-ВР із змінами, Закон України "Про службу в органах місцевого самоврядування в Україні" від 07 червня 2001 №2493-III із змінами, укази Президента України та Постанови Верховної Ради України, прийняті відповідно до Конституції та законів України, акти Кабінету Міністрів України, наказів Міністерства фінансів України від 26 серпня 2014 року № 836 “Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу та виконання місцевих бюджетів” із змінами та від 01 жовтня 2010 року  № 1147 “Про затвердження типового переліку бюджетних програм та результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів у галузі “Державне управління” із змінами, рішення Бобринецької районної ради від 14 грудня 2018 року №325 "Про районний бюджет на 2019 рік"
6. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми
N з/п Ціль державної політики
1 система організаційно-правових заходів та дій органів і посадових осіб публічної влади щодо визначення та зміцнення основ, забезпечення оптимального функціонування, гарантій і захисту місцевого самоврядування
7. Мета бюджетної програми: Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності районної ради
8. Завдання бюджетної програми:
N з/п Завдання
1 забезпечення виконання наданих законодавством повноважень
9. Напрями використання бюджетних коштів:
(грн.)
N з/п Напрями використання бюджетних коштів Загальний фонд Спеціальний фонд у тому числі бюджет розвитку Усього
1 2 3 4 5 6
1 Здійснення витрат, пов'язаних з утриманням апарату районної ради та забезпечення виконання наданих законодавством повноважень 1 804 160,00 0,00 0,00 1 804 160,00
Усього 1 804 160,00 0,00 0,00 1 804 160,00
10. Перелік місцевих / регіональних програм, що виконуються у складі бюджетної програми:
(грн.)
Найменування місцевої / регіональної програми Загальний фонд Спеціальний фонд Усього
1 2 3 4
Усього
11. Результативні показники бюджетної програми:
N з/п Показник Одиниця виміру Джерело інформації Загальний фонд Спеціальний фонд Усього
1 2 3 4 5 6 7
1 затрат
1.1 кількість штатних одиниць од. Штатний розпис 12 0 12
2 продукту
2.1 кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг, рішень обласної ради, депутатських запитів, постанов та ухвал суду од. Книга обліку вхідної документації 870 0 870
2.2 кількість прийнятих рішень районної ради од. Реєстраційний журнал рішень районної ради 60 0 60
2.3 кількість прийнятих нормативно-правових актів од. Журнал реєстрації розпоряджень голови 110 0 110
3 ефективності
3.1 кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг, рішень обласної ради, депутатських запитів, постанов та ухвал суду на одного працівника од. Книга обліку вихідної документації 70 0 70
3.2 кількість прийнятих рішень районної ради на одного працівника од. Розрахункова величина 5 0 5
3.3 кількість прийнятих нормативно-правових актів на одного працівника од. Розрахункова величина 9 0 9
3.4 витрати на утримання однієї штатної одиниці грн. Розрахункова величина 150 346,67 0 150 346,67
4 якості
4.1 відсоток вчасно виконаних листів, звернень, заяв, скарг у їх загальній кількості відс. Розрахункова величина 100,0 0,0 100,0
Голова районної ради О.ГАДЕМСЬКА
(підпис) (ініціали/ініціал, прізвище)
ПОГОДЖЕНО:
Начальник фінансового управління Бобринецької районної державної адміністрації Л.НЕСТЕРЕНКО
(підпис) (ініціали/ініціал, прізвище)
14 лютого 2019 року
М.П.


Про внесення змін до рішення Бобринецької районної ради від 24 березня 2018 року №219

ПРОЕКТ

вносить голова Бобринецької районної ради

 

БОБРИНЕЦЬКА РАЙОННА РАДА

КІРОВОГРАДСЬКОЇ ОБЛАСТІ

 

ДВАДЦЯТЬ ______________ СЕСІЯ

СЬОМОГО СКЛИКАННЯ

Р І Ш Е Н Н Я

 

від “___” _______ 2019 року                                                                   №____

 

м.Бобринець

 

Про внесення змін до рішення

Бобринецької районної ради

від 24 березня 2018 року №219

 

 

Відповідно до пункту 20 частини 1 статті 43 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, на підставі рішення 17 сесії Бобринецької районної ради сьомого скликання від 30 травня 2018 року №298 «Про створення комунальної установи «Інклюзивно-ресурсний центр» Бобринецької районної ради», рішення 19 сесії Бобринецької районної ради сьомого скликання від 29 серпня 2018 року №315 «Про створення освітнього округу, визначення опорного закладу загальної середньої освіти та реорганізацію навчальних закладів», рішення 8 сесії Бобринецької районної ради сьомого скликання від 21 грудня 2016 року №191 «Про реформування друкованого засобу масової інформації газети «Честь хлібороба» та редакції Бобринецького редакційно-видавничого об’єднання «Новий день», рішення 22 сесії Бобринецької районної ради сьомого скликання від ___ березня 2019 року №____  «Про перейменування окремих фельдшерських та фельдшерсько-акушерських пунктів комунального некомерційного підприємства “Центр первинної медико-санітарної допомоги Бобринецького району” Бобринецької районної ради», рішення 22 сесії Бобринецької районної ради сьомого скликання від ___ березня 2019 року №____  «Про включення квартир до службового житла» та з метою підвищення ефективності використання майна спільної власності територіальних громад сіл та міста району

районна рада

ВИРІШИЛА:

 

1. Внести зміни до рішення 10 сесії Бобринецької районної ради сьомого скликання від 24 березня 2018 року №219 «Про управління об’єктами спільної власності територіальних громад сіл та міста району»:

1.1. Викласти у новій редакції додаток 1 «Перелік підприємств, установ і організацій спільної власності територіальних громад сіл та міста району».

1.2. Викласти у новій редакції додаток 2 «Перелік нерухомого майна (приміщень) підприємств, установ і організацій спільної власності територіальних громад сіл та міста району, що перебувають в управлінні районної ради».

1.3. Викласти у новій редакції додаток 3 «Порядок управління об’єктами спільної власності територіальних громад сіл та міста району».

1.4. Викласти у новій редакції додаток 4 «Перелік підприємств, установ і організацій спільної власності територіальних громад сіл та міста району, право забезпечувати галузеву політику яких надане Бобринецькій районній державній адміністрації, без права розпорядження майном спільної власності територіальних громад сіл та міста району, що перебуває на балансі даних підприємств, установ та організацій».

1.5. Викласти у новій редакції додаток 5 «Перелік нерухомого майна, відчуження якого, у тому числі шляхом приватизації, забороняється».

2. Контроль за виконанням рішення районної ради покласти на постійну комісію з питань бюджету, фінансів, власності, інвестиційної діяльності та приватизації, регуляторної політики, підприємництва, торгівлі, споживчого ринку та побутового обслуговування населення.

 

 

Голова районної ради                                                       О.ГАДЕМСЬКА

Додаток 1

до рішення 10 сесії Бобринецької районної ради сьомого скликання від 24 березня 2018 року №219

(у новій редакції, згідно рішення Бобринецької районної ради

від ___ березня 2019 року №____ )

ПЕРЕЛІК

підприємств, установ і організацій спільної власності

територіальних громад сіл та міста району

 

№ п\п

Назва підприємства, установи, організації спільної власності територіальних громад сіл і міста району

Юридична адреса

Примітки

1

Мале комунальне підприємство «Інженерний центр»

м. Бобринець,

вул. Незалежності, 80

 

2

Мале комунальне підприємство «Дім Бобринець»

м. Бобринець,

вул. Незалежності, 80

 

3

Комунальний заклад Бобринецька дитяча школа мистецтв Бобринецької районної ради

м. Бобринець,

вул. Миколаївська, 49

 

4

Комунальний заклад Бобринецький районний будинок дитячої творчості Бобринецької районної ради (БДТ)

м. Бобринець,

вул. Миколаївська, 51

 

5

Дитячо-юнацька спортивна школа «Чемпіон»

м. Бобринець,

вул. Вознесенська, 54

 

6

Комунальна установа «Спортивний комплекс «Олімпієць» Бобринецької районної ради

м. Бобринець,

провулок Порика, 1

 

7

Комунальна установа «Інклюзивно-ресурсний центр» Бобринецької районної ради

Бобринецький район, с.Олексіївка, вул.Олексіївська, 6

8

Навчально-виховний комплекс “Бобринецька гімназія - ЗОШ І-Ш ступенів №1” Бобринецької районної ради Кіровоградської області

м. Бобринець,

вул. Миколаївська, 64

 

Тимчасово призупинено діяльність

9

Бобринецька загальноосвітня школа І-ІІ ступенів №3 Бобринецької районної ради Кіровоградської області

м. Бобринець,

вул. Воїнів-інтернаціоналістів, 56

Тимчасово призупинено діяльність

10

Бобринецька загальноосвітня школа І-ІІ ступенів №4 Бобринецької районної ради Кіровоградської області

м. Бобринець,

вул. Ломоносова, 19

 

Тимчасово призупинено діяльність

11

Бобринецька загальноосвітня школа  І-ІІІ ступенів №5 імені П.П. Шумилова Бобринецької районної ради Кіровоградської області

м. Бобринець,

вул. Миколаївська, 68

 

Тимчасово призупинено діяльність

12

Буховецька загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів Бобринецької районної ради Кіровоградської області

Бобринецький район,

с. Буховецьке,

вул. Степова, 4

 

13

Василівська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів Бобринецької районної ради Кіровоградської області

Бобринецький район,

с. Василівка,

вул. Леніни Топор,  61

 

14

Верхньоінгульська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів Бобринецької районної ради Кіровоградської області

Бобринецький район,

с. Верхньоінгульське,

вул. Гагаріна, 1

 

15

Веселівська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів Бобринецької районної ради Кіровоградської області

Бобринецький район,

с. Веселівка, вул. Молодіжна, 17

 

16

Витязівська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів Бобринецької районної ради Кіровоградської області

Бобринецький район,

с. Витязівка,

вул. Осадчого, 24-А

 

17

Костомарівська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів Бобринецької районної ради Кіровоградської області

Бобринецький район,

с. Костомарівка,

вул. К. Мельничук, 8

 

18

Кетрисанівська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів Бобринецької районної ради Кіровоградської області

Бобринецький район,

с. Кетрисанівка, вул. Шкільна, 1А

 

19

Комунальний заклад «Благодатненська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів» Бобринецької районної ради

Бобринецький район,

с. Благодатне,

вул. Центральна, 2А

 

20

Новоградівська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів Бобринецької районної ради Кіровоградської області

Бобринецький район,

с. Новоградівка,

вул. Молодіжна, 50

 

21

Олексіївська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів Бобринецької районної ради Кіровоградської області

Бобринецький район,

с. Олексіївка,

вул. Олесіївська, 6

 

 

22

Рощахівська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів Бобринецької районної ради Кіровоградської області

Бобринецький район,

с. Рощахівка,

вул. Молодіжна, 1А

 

23

Комунальний заклад «Златопільська загальноосвітня школа І-ІІ ступенів» Бобринецької районної ради

Бобринецький район,

с. Златопілля,

вул. Молодіжна, 61

 

24

Сугокліївська загальноосвітня школа І-ІІ ступенів Бобринецької районної ради Кіровоградської області

Бобринецький район,

с. Сугокліївка,

вул. Центральна, 4

 

25

Тарасівська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів Бобринецької районної ради Кіровоградської області

Бобринецький район,

с. Тарасівка,

вул. Центральна, 2

 

26

Комунальний опорний заклад «Чарівнянський заклад загальної середньої освіти  І-ІІІ ступенів» Бобринецької районної ради Кіровоградської області

Бобринецький район,

с. Чарівне,

вул. Шкільна, 32

 

27

«Грузький заклад загальної середньої освіти І ступеня» комунального опорного закладу «Чарівнянський заклад загальної середньої освіти  І-ІІІ ступенів» Бобринецької районної ради Кіровоградської області

Бобринецький район,

с. Грузьке,

вул. Центральна, 6

 

28

«Мар’янівський заклад загальної середньої освіти І ступеня» комунального опорного закладу «Чарівнянський заклад загальної середньої освіти  І-ІІІ ступенів» Бобринецької районної ради Кіровоградської області

Бобринецький район,

с. Мар’янівка,

вул. Центральна, 9

 

29

Бобринківська загальноосвітня школа І-ІІ ступенів Бобринецької районної ради Кіровоградської області

Бобринецький район,

с. Бобринка,

вул. Шкільна, 1

 

30

Комунальний заклад «Апрелівська загальноосвітня школа І-ІІ ступенів» Бобринецької районної ради Кіровоградської області

Бобринецький район,

с. Апрелівське,

вул. В.Куліша, 44-А

 

31

Миколо-Бабанська загальноосвітня школа І-ІІ ступенів Бобринецької районної ради Кіровоградської області

Бобринецький район,

с. Миколо-Бабанка,

вул. Лаврова, 6

 

32

Мирнівська загальноосвітня школа І-ІІ ступенів Бобринецької районної ради Кіровоградської області

Бобринецький район,

с. Мирне,

вул. Зелена, 54

 

33

Павлогірківська загальноосвітня школа І-ІІ ступенів Бобринецької районної ради Кіровоградської області

Бобринецький район,

с. Павлогірківка,

вул. Шкільна, 4

 

34

Федіївська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів Бобринецької районної ради Кіровоградської області

Бобринецький район,

с. Федіївка,

вул. Яницького, 90

 

35

Комунальний заклад «Кривоносівська» загальноосвітня школа І-ІІ ступенів Бобринецької районної ради

Бобринецький район,

с. Кривоносове,

вул. Центральна, 41А

 

36

Червонопільська загальноосвітня школа І-ІІ ступенів Бобринецької районної ради Кіровоградської області

Бобринецький район,

с. Червонопілля,

вул. Перемоги, 45

 

37

Новомиколаївська загальноосвітня школа І ступенів Бобринецької районної ради Кіровоградської області

Бобринецький район,

с. Новомиколаївка,

вул. Слобідська, 39

 

38

Комунальна установа Бобринецької районної ради “Трудовий архів Бобринецького району”

м. Бобринець, вул. Незалежності, 80

 

39

Комунальний заклад «Бобринецька районна бібліотека для дорослих» Бобринецької районної ради

м. Бобринець, вул. Миколаївська, 78

 

40

Комунальний заклад «Бобринецька районна дитяча бібліотека» Бобринецької районної ради

м. Бобринець, вул. Незалежності, 80

 

41

Комунальний заклад “Бобринецький районний краєзнавчий музей імені Миколи Смоленчука” Бобринецької районної ради

м. Бобринець, вул. Миколаївська, 78

 

42

Комунальний заклад “Бобринецький районний будинок культури” Бобринецької районної ради

м. Бобринець, вул. Миколаївська, 78

 

43

Бобринецька центральна районна лікарня

м. Бобринець,

вул. 16 Березня, 82

 

44

Комунальне некомерційне підприємство “Центр первинної медико-санітарної допомоги Бобринецького району” Бобринецької районної ради

м. Бобринець,

вул. Порика, 6

 

____________________________

 

 

Додаток 2

до рішення 10 сесії Бобринецької районної ради сьомого скликання від 24 березня 2018 року №219

(у новій редакції, згідно рішення Бобринецької районної ради

від ___ березня 2019 року №____ )

 

Перелік

нерухомого майна (приміщень) підприємств, установ і організацій спільної власності територіальних громад сіл та міста району,

що перебувають в управлінні районної ради

 

№ п/п

Назва  об'єкту

Місце знаходження об'єкту

Примітка

1

Ціла нежитлова будівля (адмінприміщення)

м. Бобринець,

вул. Незалежності, 80

 

2

Комплекс будівель (гаражі)

м. Бобринець,

вул. Миколаївська,49 Б

 

3

Ціла нежитлова будівля (адмінприміщення)

м. Бобринець,

вул. Каштанова, 84

 

4

Комплекс будівель

(будинок культури)

м. Бобринець,

вул. Миколаївська, 78

 

5

Нежитлова будівля

(школа мистецтв)

м. Бобринець,

вул. Миколаївська,49

 

6

Нежитлова будівля

(будинок дитячої творчості)

м. Бобринець,

вул. Миколаївська,51

 

7

Комплекс будівель

(дитячо-юнацька спортивна школа)

м. Бобринець,

вул. Вознесенська, 54

 

8

Нежитлове приміщення

(спортзал)

м. Бобринець,

вул. Миколаївська, 62

 

9

Нежитлове приміщення

(спортзал)

м. Бобринець,

вул. Соборна, 121

 

10

Комплекс будівель

(стадіон, нежитлова будівля)

м. Бобринець,

провулок Порика, 1

 

11

Комплекс будівель

(лікарня, стаціонарне відділення)

м. Бобринець,

вул. 16 Березня, 82

 

12

Комплекс будівель

(поліклінічне відділення)

м. Бобринець,

провулок Порика,6

 

13

Комплекс будівель

(“НВК “Бобринецька гімназія - ЗОШ І-ІІІ ст.№1”)

м. Бобринець,

вул. Миколаївська, 64

 

14

Комплекс будівель

(Бобринецька ЗОШ І-ІІ ст.№3)

м. Бобринець,

вул.Воїнів-інтернаціоналістів, 56

 

15

Комплекс будівель

(Бобринецька ЗОШ І-ІІ ст. №4)

м.Бобринець,

вул. Ломоносова, 19

 

16

Комплекс будівель

(Бобринецька ЗОШ  І-ІІІ ст.№5)

м.Бобринець,

вул.Миколаївська, 68

 

17

Комплекс будівель

(Буховецька ЗОШ І-ІІІ ст.)

Бобринецький район,

с.Буховецьке,

вул. Степова, 4

 

18

Комплекс будівель

(Василівська загальноосвітня школа І-ІІІ ст.)

Бобринецький район,

с. Василівка,

вул.Леніни Топор, 61

 

19

Комплекс будівель

(В-Інгульська загальноосвітня школа І-ІІІ ст.)

Бобринецький район,

с. В-Інгульське,

вул. Гагаріна, 1

 

20

Комплекс будівель

(Веселівська загальноосвітня школа І-ІІІ ст.)

Бобринецький район,

с .Веселівка,

вул.Молодіжна,17

 

21

Комплекс будівель

(Витязівська загальноосвітня школа І-ІІІ ст.)

Бобринецький район,

с Витязівка,

вул. Осадчого, 24-А

 

22

Комплекс будівель

(Костомарівська загальноосвітня школа І-ІІІ ст.)

Бобринецький район,

с.Костомарівка,

вул.К. Мельничук, 8

 

23

Комплекс будівель

(Кетрисанівська загальноосвітня школа І-ІІІ ст.)

Бобринецький район,

с. Кетрисанівка,

вул.Шкільна,1А

 

24

Комплекс будівель

(КЗ «Благодатненська загальноосвітня школа І-ІІІ ст.»)

Бобринецький район,

с. Благодатне,

вул. Центральна, 2А

 

25

Комплекс будівель

(Новоградівська загальноосвітня школа І-ІІІ ст.)

Бобринецький район,

с. Новоградівка,

вул. Молодіжна,50

 

26

Комплекс будівель

(Олексіївська загальноосвітня школа І-ІІІ ст.)

Бобринецький район,

с .Олексіївка,

вул. Олесіївська, 6

 

27

Нежитлова будівля

(Рощахівська загальноосвітня школа І-ІІІ ст.)

Бобринецький район,

с. Рощахівка,

вул. Молодіжна,1А

 

28

Нежитлова будівля

(КЗ «Златопільська загальноосвітня школа І-ІІ ст.»)

Бобринецький район,

с.Златопілля,

вул. Молодіжна, 61

 

29

Нежитлова будівля (Сугокліївська загальноосвітня школа І-ІІ ст.)

Бобринецький район,

с.Сугокліївка, вул.Центральна, 4

 

30

Комплекс будівель

(Тарасівська загальноосвітня школа І-ІІІ ст.)

Бобринецький район,

с. Тарасівка, вул..Центральна, 2

 

31

Комплекс будівель

(КОЗ «Чарівнянський заклад загальної середньої освіти  І-ІІІ ст.»)

Бобринецький район,

с. Чарівне, вул. Шкільна,32

 

32

Комплекс будівель

(Бобринківська загальноосвітня школа І-ІІ ст.)

Бобринецький район,

с. Бобринка, вул. Шкільна,1

 

33

Комплекс будівель

(КЗ «Апрелівська загальноосвітня школа І-ІІ ст.»)

Бобринецький район,

с. Апрелівське,  вул.В.Куліша, 44-А

 

34

Комплекс будівель

(«Мар’янівський заклад загальної середньої освіти І ступеня»)

Бобринецький район,

с. Мар'янівка, вул.Центральна, 9

 

35

Комплекс будівель

(Миколо-Бабанська загальноосвітня школа І-ІІ ст.)

Бобринецький район,

с.Миколо-Бабанка, вул. Лаврова, 6

 

36

Комплекс будівель

(Мирнівська загальноосвітня школа І-ІІ ст.)

Бобринецький район,

с.Мирне, вул.Зелена, 54

 

37

Комплекс будівель

(Павлогірківська загальноосвітня школа І-ІІ ст.)

Бобринецький район,

с.Павлогорківка вул.. Шкільна, 4

 

38

Комплекс будівель

(Федіївська загальноосвітня школа І-ІІІ ст.)

Бобринецький район,

с. Федіївка, вул. Яницького, 90

 

39

Комплекс будівель

(КЗ «Кривоносівська загальноосвітня школа І-ІІ ст.»)

Бобринецький район,

с. Кривоносове,

вул. Центральна, 41А

 

40

Комплекс будівель

(Червонопільська загальноосвітня школа І-ІІ ст.)

Бобринецький район,

с.Червонопілля, вул.Перемоги, 45

 

41

Комплекс будівель (гаражі та бокси райвідділу освіти)

м.Бобринець,

вул.Миколаївська, 21

 

42

Нежитлова будівля (котельна)

м.Бобринець, вул.Соборна, 123

 

43

Комплекс будівель

м.Бобринець, вул.Соборна, 78

 

44

Комплекс будівель (стаціонарне відділення терцентру )

м.Бобринець, вул..Народна, 93

 

45

Комплекс будівель (Витязівська сільська лікарська амбулаторія)

Бобринецький район,

с.Витязівка, вул.Базарна, 25

 

46

Нежитлова будівля (Зорянський ФАП)

Бобринецький район,

с.Зоряне, вул.Садова, 13А

 

47

Нежитлова будівля (Зорянський ФАП)

Бобринецький район,

с.Дончине, вул.Центральна, 14

 

48

Комплекс будівель (Кетрисанівська сільська лікарська амбулаторія)

Бобринецький район,

с.Кетрисанівка, вул.Соборна, 17А

 

49

Комплекс будівель (Благодатненський ФАП)

Бобринецький район,

с. Благодатне,

вул.Центральна, 3А

 

50

Комплекс будівель

(Грузький ФАП)

Бобринецький район,

с. Грузьке, вул.Центральна, 11

 

51

Комплекс будівель

(Костомарівський ФАП)

Бобринецький район,

с. Костомарівка, вул.Миру,5

 

52

Житловий будинок з вбудованим нежитловим приміщенням (Березівський ФАП)

Бобринецький район,

с. Кохане, вул.Шевченка, 8

 

53

Комплекс будівель (Мар’янівський фельдшерський пункт)

Бобринецький район,

с. Мар’янівка, вул. Димитрова, 6

 

54

Нежитлова будівля (Новомиколаївський фельдшерський пункт)

Бобринецький район,

с.Новомиколаївка,

вул. Центальна, 20

 

55

Комплекс будівель (Рощахівська сільська лікарська амбулаторія)

Бобринецький район,

с. Рощахівка,

вул. Центральна, 58А

 

56

Нежитлова будівля (Червонопільський фельдшерський пункт)

Бобринецький район,

с. Червонопілля,

вул.Радянська, 51

 

57

Нежитлова будівля (Федіївський фельдшерсько-акушерський пункт)

Бобринецький район,

с. Федіївка,

вул.Яницького, 88

 

58

Комплекс будівель (Дібрівський фельдшерський пункт)

Бобринецький район,

с. Дібрівка

 

59

Комплекс будівель (Павлогірківський фельдшерсько-акушерський пункт)

Бобринецький район,

с. Павлогірківка,

вул.Шкільна, 1

 

60

Цілісний майновий комплекс («Грузький заклад загальної середньої освіти І ступеня»)

Бобринецький район,

с. Грузьке,

вул. Центральна, 6

 

61

Цілісний майновий комплекс (Новомиколаївська загальноосвітня школа І ступеню)

Бобринецький район,

с. Новомиколаївка,

вул. Слобідська, 39

 

60

Квартирний житловий будинок (службове житло)

м. Бобринець,

провулок Порика,____

 

_________________________

 

 

 

Додаток 3

до рішення 10 сесії Бобринецької районної ради сьомого скликання від 24 березня 2018 року №219

(у новій редакції, згідно рішення Бобринецької районної ради

від ___ березня 2019 року №____ )

ПОРЯДОК

управління об'єктами спільної власності

територіальних громад сіл та міста району

І. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1. Порядок управління об'єктами спільної власності територіальних громад сіл та міста району (далі – Порядок) розроблений відповідно до Конституції України, Цивільного кодексу України, Господарського кодексу України, Бюджетного кодексу України, Кодексу законів про працю України, законів України “Про місцеве самоврядування в Україні”, “Про місцеві державні адміністрації”, “Про приватизацію державного майна”, “Про приватизацію невеликих державних підприємств (малу приватизацію)”, “Про особливості приватизації об'єктів незавершеного будівництва”, “Про приватизацію державного житлового фонду”, “Про оренду державного та комунального майна”, “Про порядок передачі об’єктів права державної та комунальної власності”, “Про освіту”, “Про вищу освіту”, “Про загальну середню освіту”, “Про позашкільну освіту”, “Основи законодавства України про охорону здоров’я”, “Про культуру”, Положення (стандарту) бухгалтерського обліку 7 “Основні засоби”, затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 27 квітня 2000 року № 92, та інших нормативно-правових документів.

1.2. Порядок розроблений з метою впорядкування процесів управління об'єктами спільної власності територіальних громад сіл та міста району (далі – спільної власності району).

1.3. Підприємства, установи та організації спільної власності району користуються майном спільної власності району на основі права господарського відання або оперативного управління без права розпорядження ним, за виключенням випадків, передбачених Порядком та іншими нормативними документами районної ради.

1.4. Структурні підрозділи районної державної адміністрації забезпечують галузеву політику підприємств, установ та організацій спільної власності згідно з переліком, визначеним рішенням районної ради, без права розпорядження майном спільної власності району, що перебуває на балансі даних підприємств, установ та організацій.

1.5. Голова районної ради або, за його письмовим дорученням, заступник голови районної ради, постійна комісія районної ради з питань  бюджету, фінансів, власності, інвестиційної діяльності та приватизації, регуляторної політики, підприємництва, торгівлі, споживчого ринку та побутового обслуговування населення а також виконавчий апарат районної ради забезпечують здійснення функцій управління майном спільної власності району в межах повноважень, визначених рішенням районної ради, та відповідно до чинного законодавства.

ІІ. ВІДЧУЖЕННЯ, ПРИВАТИЗАЦІЯ, НАДАННЯ ЗГОДИ

НА ПЕРЕДАЧУ (ПРИЙНЯТТЯ), СПИСАННЯ ТА ПРИДБАННЯ

МАЙНА СПІЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ РАЙОНУ

2.1. Відчуження, приватизація, надання згоди на передачу (прийняття) до іншої (з іншої) форми власності та придбання об’єктів спільної власності району  здійснюється на підставі рішення районної ради, відповідно до вимог законодавства про приватизацію, Закону України “Про передачу об'єктів права державної і комунальної власності”, Положення про порядок передачі об'єктів права державної власності і Порядку подання та розгляду пропозицій щодо передачі об'єктів з комунальної у державну власність та утворення і роботи комісії з питань передачі об'єктів у державну власність, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 21 вересня 1998 року № 1482 “Про передачу об'єктів права державної та комунальної власності” та даного Порядку.

Продаж, передача в оренду, під заставу об'єктів комунальної власності, а також придбання таких об'єктів здійснюються в установленому законом порядку на підставі рішення районної ради.

2.2. Списання матеріальних цінностей з балансу комунальних закладів, установ і організацій спільної власності району, що утримуються за рахунок районного бюджету, здійснюється відповідно до чинного законодавства України.

Дозвіл на списання матеріальних цінностей як таких, що непридатні для подальшого використання, морально застарілі, фізично зношені, пошкоджені внаслідок аварії чи стихійного лиха (за умови, що  відновлення їх є неможливим або економічно недоцільним і вони не можуть бути реалізовані), або виявлених в результаті інвентаризації як нестача, надається в такому порядку:

первісною вартістю за одиницю (комплект) у розмірі до 1000 грн. – керівником установи;

первісною вартістю за одиницю (комплект) у розмірі від 1000 грн. до 5000 грн. – керівником установи за погодженням з головою районної ради або за його дорученням із заступником голови районної ради на підставі відповідних висновків і рекомендацій постійної комісії з питань бюджету, фінансів, власності, інвестиційної діяльності та приватизації, регуляторної політики, підприємництва, торгівлі, споживчого ринку та побутового обслуговування населення;

первісною вартістю за одиницю (комплект) у розмірі понад 5000 грн., нерухомого майна та транспортних засобів – за рішенням районної ради.

2.3. Списання основних засобів із балансів підприємств спільної власності області здійснюється згідно з Положенням (стандартом) бухгалтерського обліку 7 “Основні засоби”, затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 27 квітня 2000 року № 92, і відбувається внаслідок:

відчуження (продажу);

безоплатної передачі;

ліквідації на підставі акта.

2.3.1. Дозвіл на відчуження (продаж) основних засобів надається у такому порядку:

первісною вартістю за одиницю (комплект) у розмірі до 5000 грн. – керівником підприємства за погодженням з головою районної ради або за його дорученням із заступником голови районної ради на підставі відповідних висновків і рекомендацій постійної комісії з питань  бюджету, фінансів, власності, інвестиційної діяльності та приватизації, регуляторної політики, підприємництва, торгівлі, споживчого ринку та побутового обслуговування населення;

первісною вартістю за одиницю (комплект) у розмірі понад 5000 грн. – за рішенням сесії районної ради.

Для отримання відповідного погодження (або прийняття рішення районної ради) на ім'я голови районної ради подаються:

звернення підприємства стосовно відчуження (продажу) основних засобів із зазначенням техніко-економічного обґрунтування доцільності відчуження (продажу) майна, способу відчуження (продажу) та напрямів використання коштів;

відомість про вартість основних засобів, що пропонуються до відчуження, згідно з даними бухгалтерського обліку на дату останнього звітного перероду, що передує зверненню;

акт інвентаризації основних засобів, що пропонуються до відчуження;

акт технічного стану майна, складений на дату оцінки, та затверджений керівником суб’єкта господарювання;

звіт стосовно оцінки майна, що пропонується до відчуження.

За вимогою депутатів районної ради підприємство подає додатково документи, необхідні для прийняття обґрунтованого рішення (технічні паспорти, копії актів землекористування тощо).

Строк подання вищевказаних документів не може перевищувати 3 місяці від дати оцінки.

Незалежна оцінка майна, що пропонується до відчуження проводиться відповідно до Закону України “Про оцінку майна, майнових прав та професійну оціночну діяльність в Україні”.

Відчуження майна проводиться, як правило, конкурентними способами через конкурс або аукціон. При цьому стартова ціна об'єкта визначається на підставі незалежної оцінки даного майна. У разі, якщо незалежну оцінку провести неможливо або економічно недоцільно, продаж може здійснюватися експертною оцінкою майна. Спосіб визначення ціни об'єкта відчуження (продажу) визначається під час надання вищевказаного погодження (або прийняття рішення районної ради) на проведення відчуження (продажу) майна спільної власності району.

Після проведення оцінки майна підприємству забороняється здійснювати дії щодо об'єкта відчуження, що можуть призвести до зміни його вартості.

Підприємство після отримання погодження (або рішення районної ради) забезпечує відчуження майна у визначений спосіб з урахуванням вимог чинного законодавства.

Право на володіння, користування і розпорядження об'єктом відчуження (продажу) переходить до покупця з моменту нотаріального посвідчення договору купівлі-продажу та його державної реєстрації в установленому чинним законодавством порядку.

Договір купівлі-продажу укладається між підприємством і покупцем.

Після укладення договору купівлі-продажу його ксерокопію підприємство зобов'язане передати виконавчому апарату районної ради для обліку та зберігання.

Кошти, одержані внаслідок відчуження майна спільної власності області (крім будівель і споруд), що перебуває на балансі підприємства (за вирахуванням плати за послуги та суми податків), спрямовуються відповідно до вимог чинного законодавства України (на інвестування виробничої діяльності цього підприємства). Керівники підприємств зобов'язані письмово повідомити виконавчий апарат районної ради про використання коштів, отриманих у результаті відчуження майна, протягом 30 календарних днів (з моменту реалізації) шляхом подання звіту за встановленою формою. Суми, отримані підприємствами від продажу будівель і споруд, вносяться у дохід районного бюджету.

2.3.2. Безоплатна передача з балансу або статутного фонду на баланс або до статутного фонду нерухомого майна, транспортних засобів, іншого окремого індивідуально визначеного майна, іншого майна та майнових прав між підприємствами, установами та організаціями спільної власності району здійснюється на підставі рішення сесії районної ради.

Безоплатна передача майна підприємств спільної власності району іншому власнику здійснюється відповідно до вимог постанови Кабінету Міністрів України від 21 вересня 1998 року № 1482 “Про передачу об'єктів державної та комунальної власності” за рішенням сесії районної ради.

При операції безоплатної передачі об'єктів основних засобів підприємство складає акт приймання-передачі за формою № ОЗ-1.

2.3.3. Списання майна (будинків, споруд, машин, обладнання, передавальних пристроїв, транспортних засобів та іншого майна, що відноситься до основних засобів) з балансів підприємств спільної власності району може провадитися шляхом їх ліквідації на підставі актів.

Списанню шляхом ліквідації на підставі акта підлягають основні засоби як такі, що:

а) непридатні для подальшого використання внаслідок фізичного зносу, аварій, стихійного лиха, порушень нормальних умов експлуатації;

б) морально застарілі;

в) у зв'язку з будівництвом нових об'єктів.

При цьому майно, що відноситься до основних засобів, підлягає списанню лише у тих випадках, коли відновити його неможливо або економічно недоцільно, а також коли воно не може бути в установленому порядку реалізоване або передане іншим підприємствам чи установам.

2.4. Списання нерухомого майна і транспортних засобів з балансів підприємств, установ і організацій спільної власності області незалежно від їх вартості здійснюється за рішенням районної ради.

ІІІ. ПЕРЕДАЧА МАЙНА СПІЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ РАЙОНУ

В НАЙМ (ОРЕНДУ)

3.1. Передача майна спільної власності району в найм (оренду) здійснюється у відповідності до норм законів України “Про оренду державного та комунального майна”, Цивільного кодексу України, Господарського кодексу України та інших нормативно-правових актів.

3.2. Найм (оренда) (далі – оренда).

3.2.1. Передача в оренду цілісних майнових комплексів комунальних підприємств спільної власності району, їх структурних підрозділів, а також нерухомого майна спільної власності району, транспортних засобів що перебувають на балансі комунальних підприємств, установ і організацій, здійснюється за рішенням районної ради.

3.2.2. Погодження умов договорів оренди або надання дозволу, відмови чи пропозицій на передачу в оренду нерухомого майна спільної власності територіальних громад сіл та міста району здійснюється головою районної ради або за його дорученням заступником голови районної ради на підставі висновків та рекомендацій постійної комісії районної ради з питань  бюджету, фінансів, власності, інвестиційної діяльності та приватизації, регуляторної політики, підприємництва, торгівлі, споживчого ринку та побутового обслуговування населення згідно з чинним законодавством.

3.2.3. Для отримання погодження умов договору оренди або дозволу на передачу в оренду нерухомого майна спільної власності територіальних громад сіл та міста району підприємство, організація, установа спільної власності району подає на ім'я голови районної ради наступні матеріали:

звернення підприємства, установи або організації – балансоутримувача на передачу в оренду нерухомого майна, розташованого за визначеною адресою з вказаною площею та з обґрунтуванням доцільності передачі майна в оренду, а також із зазначенням істотних умов договору оренди, що планується укласти, у тому числі із розрахунком розміру орендної плати;

копію звіту про незалежну оцінку майна (у разі розрахунку орендної плати на підставі даного звіту);

план приміщення, що пропонується до передачі в оренду.

Балансоутримувач подає додатково документи, необхідні для прийняття обґрунтованого рішення (технічні паспорти, копії актів землекористування, копії установчих документів осіб, які бажають взяти в оренду майно спільної власності, тощо).

У разі проведення конкурсу орендодавець надає, у встановленому порядку, копію протоколу засідання конкурсної комісії, проект договору та інші відповідні документи. Конкурс провадиться відповідно до Порядку проведення конкурсу на право оренди нерухомого майна спільної власності територіальних громад сіл та міста Бобринецького району.

3.2.4. Порядок укладання договору оренди регламентується Законом України “Про оренду державного та комунального майна”, Цивільним та Господарським кодексами України.

3.2.5. Після укладання договору оренди, підприємство, установа або організація, що є орендодавцем, надає виконавчому апарату районної ради один примірник договору оренди та щороку надає звіт стосовно діючих договорів оренди з відображенням своєчасності надходження коштів за оренду, а також відомості стосовно наявності вільних приміщень.

3.2.6. Внесення змін до договорів оренди та пролонгація договорів оренди здійснюється у порядку, встановленому для укладання договорів оренди.

3.3. Відповідальність за дотримання умов договорів оренди майна спільної власності району несе орендодавець.

ІV. СТВОРЕННЯ, РЕОРГАНІЗАЦІЯ ТА ЛІКВІДАЦІЯ СУБ’ЄКТІВ ГОСПОДАРЮВАННЯ СПІЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ РАЙОНУ

4.1. Створення суб’єктів господарювання спільної власності району.

4.1.1. Створення суб’єктів господарювання спільної власності району відбувається на підставі рішення районної ради.

4.1.2. Орган, уповноважений районною радою, розробляє установчі документи новостворених суб’єктів господарювання спільної власності району та, після їх затвердження, забезпечує здійснення їх державної реєстрації в порядку, встановленому чинним законодавством.

4.1.3. Затвердження статутів (положень) комунальних підприємств, установ та організацій спільної власності району, внесення змін до діючих статутів (положень) на підставі висновків і рекомендацій відповідних профільних постійних комісій районної ради здійснюється сесією районної ради.

Після здійснення державної реєстрації копії статутів (положень) комунальних підприємств, установ та організацій спільної власності району передаються до виконавчого апарату районної ради.

4.2. Реорганізація та ліквідація суб’єктів господарювання спільної власності району.

4.2.1. Реорганізація (злиття, приєднання, виділення, поділ, перетворення) та ліквідація суб’єктів господарювання спільної власності району відбувається на підставі рішення районної ради.

4.2.2. Заходи щодо реорганізації та ліквідації суб’єктів господарювання спільної власності району здійснює орган, уповноважений районною радою.

V. КОНТРОЛЬ ЗА ВИКОРИСТАННЯМ ТА

ЗБЕРЕЖЕННЯМ МАЙНА СПІЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ РАЙОНУ

5.1. Контроль за використанням та збереженням комунальними підприємствами, установами, організаціями спільної власності району майна, що закріплене за ними на праві господарського відання або на праві оперативного управління, здійснює безпосередньо керівник відповідного підприємства, установи, організації спільної власності району.

___________________________

 

Додаток 4

до рішення 10 сесії Бобринецької районної ради сьомого скликання від 24 березня 2018 року №219

(у новій редакції, згідно рішення Бобринецької районної ради

від ___ березня 2019 року №____ )

 

ПЕРЕЛІК

підприємств, установ і організацій спільної власності територіальних громад сіл та міста району, право забезпечувати галузеву політику яких надане Бобринецькій районній державній адміністрації, без права розпорядження майном спільної власності територіальних громад сіл та міста району, що перебуває на балансі даних підприємств, установ та організацій

 

№ п\п

Назва підприємства, установи, організації спільної власності територіальних громад сіл та міста району

Юридична адреса

Примітки

1

Комунальна установа Бобринецької районної ради “Трудовий архів Бобринецького району”

м. Бобринець,

вул. Незалежності, 80

 

2

Бобринецька центральна районна лікарня

м. Бобринець,

вул. 16 Березня, 82

 

3

Комунальне некомерційне підприємство “Центр первинної медико-санітарної допомоги Бобринецького району” Бобринецької районної ради

м. Бобринець,

вул. Порика, 6

 

4

Комунальна установа «Спортивний комплекс «Олімпієць» Бобринецької районної ради

м. Бобринець,

провулок Порика, 1

 

Відділ освіти, молоді та спорту

Бобринецької районної державної адміністрації

1

Комунальний заклад Бобринецький районний будинок дитячої творчості Бобринецької районної ради (БДТ)

м. Бобринець,

вул. Миколаївська, 51

 

2

Дитячо-юнацька спортивна школа «Чемпіон»

м. Бобринець,

вул. Вознесенська, 54

 

3

Комунальна установа «Інклюзивно-ресурсний центр» Бобринецької районної ради

Бобринецький район, с.Олексіївка, вул.Олексіївська, 6

 

4

Навчально-виховний комплекс “Бобринецька гімназія - ЗОШ І-Ш ступенів №1” Бобринецької районної ради Кіровоградської області

м. Бобринець,

вул. Миколаївська, 64

 

Тимчасово призупинено діяльність

5

Бобринецька загальноосвітня школа І-ІІ ступенів №3 Бобринецької районної ради Кіровоградської області

м. Бобринець,

вул. Воїнів-інтернаціоналістів, 56

Тимчасово призупинено діяльність

6

Бобринецька загальноосвітня школа І-ІІ ступенів №4 Бобринецької районної ради Кіровоградської області

м. Бобринець,

вул. Ломоносова, 19

 

Тимчасово призупинено діяльність

7

Бобринецька загальноосвітня школа  І-ІІІ ступенів №5 імені П.П. Шумилова Бобринецької районної ради Кіровоградської області

м. Бобринець,

вул. Миколаївська, 68

 

Тимчасово призупинено діяльність

8

Буховецька загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів Бобринецької районної ради Кіровоградської області

Бобринецький район,

с. Буховецьке,

вул. Степова, 4

 

9

Василівська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів Бобринецької районної ради Кіровоградської області

Бобринецький район,

с. Василівка,

вул. Леніни Топор,  61

 

10

Верхньоінгульська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів Бобринецької районної ради Кіровоградської області

Бобринецький район,

с. Верхньоінгульське,

вул. Гагаріна, 1

 

11

Веселівська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів Бобринецької районної ради Кіровоградської області

Бобринецький район,

с. Веселівка, вул. Молодіжна, 17

 

12

Витязівська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів Бобринецької районної ради Кіровоградської області

Бобринецький район,

с. Витязівка,

вул. Осадчого, 24-А

 

13

Костомарівська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів Бобринецької районної ради Кіровоградської області

Бобринецький район,

с. Костомарівка,

вул. К. Мельничук, 8

 

14

Кетрисанівська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів Бобринецької районної ради Кіровоградської області

Бобринецький район,

с. Кетрисанівка, вул. Шкільна, 1А

 

15

Комунальний заклад «Благодатненська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів» Бобринецької районної ради

Бобринецький район,

с. Благодатне,

вул. Центральна, 2А

 

16

Новоградівська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів Бобринецької районної ради Кіровоградської області

Бобринецький район,

с. Новоградівка,

вул. Молодіжна, 50

 

17

Олексіївська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів Бобринецької районної ради Кіровоградської області

Бобринецький район,

с. Олексіївка,

вул. Олесіївська, 6

 

18

Рощахівська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів Бобринецької районної ради Кіровоградської області

Бобринецький район,

с. Рощахівка,

вул. Молодіжна, 1А

 

19

Комунальний заклад «Златопільська загальноосвітня школа І-ІІ ступенів» Бобринецької районної ради

Бобринецький район,

с. Златопілля,

вул. Молодіжна, 61

 

20

Сугокліївська загальноосвітня школа І-ІІ ступенів Бобринецької районної ради Кіровоградської області

Бобринецький район,

с. Сугокліївка,

вул. Центральна, 4

 

21

Тарасівська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів Бобринецької районної ради Кіровоградської області

Бобринецький район,

с. Тарасівка,

вул. Центральна, 2

 

22

Комунальний опорний заклад «Чарівнянський заклад загальної середньої освіти  І-ІІІ ступенів» Бобринецької районної ради Кіровоградської області

Бобринецький район,

с. Чарівне,

вул. Шкільна, 32

 

23

«Грузький заклад загальної середньої освіти І ступеня» комунального опорного закладу «Чарівнянський заклад загальної середньої освіти  І-ІІІ ступенів» Бобринецької районної ради Кіровоградської області

Бобринецький район,

с. Грузьке,

вул. Центральна, 6

 

24

«Мар’янівський заклад загальної середньої освіти І ступеня» комунального опорного закладу «Чарівнянський заклад загальної середньої освіти  І-ІІІ ступенів» Бобринецької районної ради Кіровоградської області

Бобринецький район,

с. Мар’янівка,

вул. Центральна, 9

 

25

Бобринківська загальноосвітня школа І-ІІ ступенів Бобринецької районної ради Кіровоградської області

Бобринецький район,

с. Бобринка,

вул. Шкільна, 1

 

26

Комунальний заклад «Апрелівська загальноосвітня школа І-ІІ ступенів» Бобринецької районної ради Кіровоградської області

Бобринецький район,

с. Апрелівське,

вул. В.Куліша, 44-А

 

27

Миколо-Бабанська загальноосвітня школа І-ІІ ступенів Бобринецької районної ради Кіровоградської області

Бобринецький район,

с. Миколо-Бабанка,

вул. Лаврова, 6

 

28

Мирнівська загальноосвітня школа І-ІІ ступенів Бобринецької районної ради Кіровоградської області

Бобринецький район,

с. Мирне,

вул. Зелена, 54

 

29

Павлогірківська загальноосвітня школа І-ІІ ступенів Бобринецької районної ради Кіровоградської області

Бобринецький район,

с. Павлогірківка,

вул. Шкільна, 4

 

30

Федіївська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів Бобринецької районної ради Кіровоградської області

Бобринецький район,

с. Федіївка,

вул. Яницького, 90

 

31

Комунальний заклад «Кривоносівська» загальноосвітня школа І-ІІ ступенів Бобринецької районної ради

Бобринецький район,

с. Кривоносове,

вул. Центральна, 41А

 

32

Червонопільська загальноосвітня школа І-ІІ ступенів Бобринецької районної ради Кіровоградської області

Бобринецький район,

с. Червонопілля,

вул. Перемоги, 45

 

33

Новомиколаївська загальноосвітня школа І ступенів Бобринецької районної ради Кіровоградської області

Бобринецький район,

с. Новомиколаївка,

вул. Слобідська, 39

 

Відділ культури і туризму районної державної адміністрації

1

Комунальний заклад Бобринецька дитяча школа мистецтв Бобринецької районної ради

м. Бобринець,

вул. Миколаївська, 49

 

2

Комунальний заклад «Бобринецька районна бібліотека для дорослих» Бобринецької районної ради

м. Бобринець, вул. Миколаївська, 78

 

3

Комунальний заклад «Бобринецька районна дитяча бібліотека» Бобринецької районної ради

м. Бобринець, вул. Незалежності, 80

 

4

Комунальний заклад “Бобринецький районний краєзнавчий музей імені Миколи Смоленчука” Бобринецької районної ради

м. Бобринець, вул. Миколаївська, 78

 

5

Комунальний заклад “Бобринецький районний будинок культури” Бобринецької районної ради

м. Бобринець, вул. Миколаївська, 78

 

 

____________________

 

Додаток 5

до рішення 10 сесії Бобринецької районної ради сьомого скликання від 24 березня 2018 року №219

(у новій редакції, згідно рішення Бобринецької районної ради

від ___ березня 2019 року №____ )

ПЕРЕЛІК

нерухомого майна, відчуження якого, у тому числі

шляхом приватизації, забороняється

 

№ п/п

Назва  об'єкту

Місце знаходження об'єкту

Примітка

1

Ціла нежитлова будівля (адмінприміщення)

м. Бобринець,

вул. Незалежності, 80

 

2

Комплекс будівель (гаражі)

м. Бобринець,

вул. Миколаївська,49 Б

 

3

Ціла нежитлова будівля (адмінприміщення)

м. Бобринець,

вул. Каштанова, 84

 

4

Комплекс будівель

(будинок культури)

м. Бобринець,

вул. Миколаївська, 78

 

5

Нежитлова будівля

(школа мистецтв)

м. Бобринець,

вул. Миколаївська,49

 

6

Нежитлова будівля

(будинок дитячої творчості)

м. Бобринець,

вул. Миколаївська,51

 

7

Комплекс будівель

(дитячо-юнацька спортивна школа)

м. Бобринець,

вул. Вознесенська, 54

 

8

Нежитлове приміщення

(спортзал)

м. Бобринець,

вул. Миколаївська, 62

 

9

Нежитлове приміщення

(спортзал)

м. Бобринець,

вул. Соборна, 121

 

10

Комплекс будівель

(стадіон, нежитлова будівля)

м. Бобринець,

провулок Порика, 1

 

11

Комплекс будівель

(лікарня, стаціонарне відділення)

м. Бобринець,

вул. 16 Березня, 82

 

12

Комплекс будівель

(поліклінічне відділення)

м. Бобринець,

провулок Порика,6

 

13

Комплекс будівель

(“НВК “Бобринецька гімназія - ЗОШ І-ІІІ ст.№1”)

м. Бобринець,

вул. Миколаївська, 64

 

14

Комплекс будівель

(Бобринецька ЗОШ І-ІІ ст.№3)

м. Бобринець,

вул.Воїнів-інтернаціоналістів, 56

 

15

Комплекс будівель

(Бобринецька ЗОШ І-ІІ ст. №4)

м.Бобринець,

вул. Ломоносова, 19

 

16

Комплекс будівель

(Бобринецька ЗОШ  І-ІІІ ст.№5)

м.Бобринець,

вул.Миколаївська, 68

 

17

Комплекс будівель

(Буховецька ЗОШ І-ІІІ ст.)

Бобринецький район,

с.Буховецьке,

вул. Степова, 4

 

18

Комплекс будівель

(Василівська загальноосвітня школа І-ІІІ ст.)

Бобринецький район,

с. Василівка,

вул.Леніни Топор, 61

 

19

Комплекс будівель

(В-Інгульська загальноосвітня школа І-ІІІ ст.)

Бобринецький район,

с. В-Інгульське,

вул. Гагаріна, 1

 

20

Комплекс будівель

(Веселівська загальноосвітня школа І-ІІІ ст.)

Бобринецький район,

с .Веселівка,

вул.Молодіжна,17

 

21

Комплекс будівель

(Витязівська загальноосвітня школа І-ІІІ ст.)

Бобринецький район,

с Витязівка,

вул. Осадчого, 24-А

 

22

Комплекс будівель

(Костомарівська загальноосвітня школа І-ІІІ ст.)

Бобринецький район,

с.Костомарівка,

вул.К. Мельничук, 8

 

23

Комплекс будівель

(Кетрисанівська загальноосвітня школа І-ІІІ ст.)

Бобринецький район,

с. Кетрисанівка,

вул.Шкільна,1А

 

24

Комплекс будівель

(КЗ «Благодатненська загальноосвітня школа І-ІІІ ст.»)

Бобринецький район,

с. Благодатне,

вул. Центральна, 2А

 

25

Комплекс будівель

(Новоградівська загальноосвітня школа І-ІІІ ст.)

Бобринецький район,

с. Новоградівка,

вул. Молодіжна,50

 

26

Комплекс будівель

(Олексіївська загальноосвітня школа І-ІІІ ст.)

Бобринецький район,

с .Олексіївка,

вул. Олесіївська, 6

 

27

Нежитлова будівля

(Рощахівська загальноосвітня школа І-ІІІ ст.)

Бобринецький район,

с. Рощахівка,

вул. Молодіжна,1А

 

28

Нежитлова будівля

(КЗ «Златопільська загальноосвітня школа І-ІІ ст.»)

Бобринецький район,

с.Златопілля,

вул. Молодіжна, 61

 

29

Нежитлова будівля (Сугокліївська загальноосвітня школа І-ІІ ст.)

Бобринецький район,

с.Сугокліївка, вул.Центральна, 4

 

30

Комплекс будівель

(Тарасівська загальноосвітня школа І-ІІІ ст.)

Бобринецький район,

с. Тарасівка, вул..Центральна, 2

 

31

Комплекс будівель

(КОЗ «Чарівнянський заклад загальної середньої освіти  І-ІІІ ст.»)

Бобринецький район,

с. Чарівне, вул. Шкільна,32

 

32

Комплекс будівель

(Бобринківська загальноосвітня школа І-ІІ ст.)

Бобринецький район,

с. Бобринка, вул. Шкільна,1

 

33

Комплекс будівель

(КЗ «Апрелівська загальноосвітня школа І-ІІ ст.»)

Бобринецький район,

с. Апрелівське,  вул.В.Куліша, 44-А

 

34

Комплекс будівель

(«Мар’янівський заклад загальної середньої освіти І ступеня»)

Бобринецький район,

с. Мар'янівка, вул.Центральна, 9

 

35

Комплекс будівель

(Миколо-Бабанська загальноосвітня школа І-ІІ ст.)

Бобринецький район,

с.Миколо-Бабанка, вул. Лаврова, 6

 

36

Комплекс будівель

(Мирнівська загальноосвітня школа І-ІІ ст.)

Бобринецький район,

с.Мирне, вул.Зелена, 54

 

37

Комплекс будівель

(Павлогірківська загальноосвітня школа І-ІІ ст.)

Бобринецький район,

с.Павлогорківка вул.. Шкільна, 4

 

38

Комплекс будівель

(Федіївська загальноосвітня школа І-ІІІ ст.)

Бобринецький район,

с. Федіївка, вул. Яницького, 90

 

39

Комплекс будівель

(КЗ «Кривоносівська загальноосвітня школа І-ІІ ст.»)

Бобринецький район,

с. Кривоносове,

вул. Центральна, 41А

 

40

Комплекс будівель

(Червонопільська загальноосвітня школа І-ІІ ст.)

Бобринецький район,

с.Червонопілля, вул.Перемоги, 45

 

41

Комплекс будівель (гаражі та бокси райвідділу освіти)

м.Бобринець,

вул.Миколаївська, 21

 

42

Нежитлова будівля (котельна)

м.Бобринець, вул.Соборна, 123

 

43

Комплекс будівель

м.Бобринець, вул.Соборна, 78

 

44

Комплекс будівель (стаціонарне відділення терцентру )

м.Бобринець, вул..Народна, 93

 

45

Комплекс будівель (Витязівська сільська лікарська амбулаторія)

Бобринецький район,

с.Витязівка, вул.Базарна, 25

 

46

Нежитлова будівля (Зорянський ФАП)

Бобринецький район,

с.Зоряне, вул.Садова, 13А

 

47

Нежитлова будівля (Зорянський ФАП)

Бобринецький район,

с.Дончине, вул.Центральна, 14

 

48

Комплекс будівель (Кетрисанівська сільська лікарська амбулаторія)

Бобринецький район,

с.Кетрисанівка, вул.Соборна, 17А

 

49

Комплекс будівель (Благодатненський ФАП)

Бобринецький район,

с. Благодатне,

вул.Центральна, 3А

 

50

Комплекс будівель

(Грузький ФАП)

Бобринецький район,

с. Грузьке, вул.Центральна, 11

 

51

Комплекс будівель

(Костомарівський ФАП)

Бобринецький район,

с. Костомарівка, вул.Миру,5

 

52

Житловий будинок з вбудованим нежитловим приміщенням (Березівський ФАП)

Бобринецький район,

с. Кохане, вул.Шевченка, 8

 

53

Комплекс будівель (Мар’янівський фельдшерський пункт)

Бобринецький район,

с. Мар’янівка, вул. Димитрова, 6

 

54

Нежитлова будівля (Новомиколаївський фельдшерський пункт)

Бобринецький район,

с.Новомиколаївка,

вул. Центальна, 20

 

55

Комплекс будівель (Рощахівська сільська лікарська амбулаторія)

Бобринецький район,

с. Рощахівка,

вул. Центральна, 58А

 

56

Нежитлова будівля (Червонопільський фельдшерський пункт)

Бобринецький район,

с. Червонопілля,

вул.Радянська, 51

 

57

Нежитлова будівля (Федіївський фельдшерсько-акушерський пункт)

Бобринецький район,

с. Федіївка,

вул.Яницького, 88

 

58

Комплекс будівель (Дібрівський фельдшерський пункт)

Бобринецький район,

с. Дібрівка

 

59

Комплекс будівель (Павлогірківський фельдшерсько-акушерський пункт)

Бобринецький район,

с. Павлогірківка,

вул.Шкільна, 1

 

60

Цілісний майновий комплекс («Грузький заклад загальної середньої освіти І ступеня»)

Бобринецький район,

с. Грузьке,

вул. Центральна, 6

 

61

Цілісний майновий комплекс (Новомиколаївська загальноосвітня школа І ступеню)

Бобринецький район,

с. Новомиколаївка,

вул. Слобідська, 39

 

62

Квартирний житловий будинок (службове житло)

м. Бобринець,

провулок Порика,____

 

_________________________

 

 

 

Про внесення змін до рішення районної ради від 30 травня 2018 року № 298 “Про створення комунальної установи “Інклюзивно-ресурсний центр” Бобринецької районної ради”

ПРОЕКТ

вносить голова Бобринецької районної державної адміністрації

 

БОБРИНЕЦЬКА РАЙОННА РАДА

КІРОВОГРАДСЬКОЇ ОБЛАСТІ

 

ДВАДЦЯТЬ __________ СЕСІЯ

СЬОМОГО СКЛИКАННЯ

Р І Ш Е Н Н Я

 

від ___ __________ 2019 року                                                                        № ____

м.Бобринець

 

Про внесення змін до рішення районної

ради від 30 травня 2018 року № 298

“Про створення комунальної установи

“Інклюзивно-ресурсний центр”

Бобринецької районної ради”

 

Відповідно до статті 43 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, статті 26 Закону України “Про освіту”, постанови Кабінету Міністрів України від 12 липня 2017 року № 545 “Про затвердження Положення про інклюзивно-ресурсний центр”, зі змінами

 

районна рада

ВИРІШИЛА:

 

1. Внести зміни до Положення комунальної установи “Інклюзивно-ресурсний центр” Бобринецької районної ради, затвердженого рішенням районної ради від 30 травня 2018 року № 298 “Про створення комунальної установи “Інклюзивно-ресурсний центр” Бобринецької районної ради”, виклавши його в новій редакції:

2. Контроль за виконання даного рішення покласти на постійні комісії районної ради з питань: охорони здоров’я, освіти, праці, соціального захисту та соціального забезпечення населення, культури та спорту; діяльності ради, депутатської етики, регламенту, законності, запобігання корупції, об'єднань громадян та адміністративно-територіального устрою.

 

 

 

Голова районної ради                                                            О.ГАДЕМСЬКА

 

 

ПОЛОЖЕННЯ

комунальної установи

“Інклюзивно-ресурсний центр” Бобринецької районної ради

(в новій редакції) 2018 рік

ЗАТВЕРДЖЕНО

Рішення Бобринецької районної ради

30 травня 2018 року № 298,

зі змінами, внесеними рішенням

від __ березня 2019 року № ___

 

 

Положення

комунальної установи “Інклюзивно-ресурсний центр”

Бобринецької районної ради

 

1. Загальна частина

1. Комунальна установа “Інклюзивно-ресурсний центр” Бобринецької районної ради (далі – Центр) є установою, що функціонує з метою забезпечення права дітей з особливими освітніми потребами віком від 2 до 18 років на здобуття дошкільної та загальної середньої освіти, в тому числі у професійно-технічних навчальних закладах, шляхом проведення комплексної психолого-педагогічної оцінки розвитку дитини (далі – комплексна оцінка), надання психолого-педагогічної допомоги та забезпечення системного кваліфікованого супроводження.

2. У своїй діяльності Центр керується Конституцією України, Конвенцією про права осіб з інвалідністю, Законами України “Про освіту”, “Про загальну середню освіту”, “Про дошкільну освіту”, іншими актами законодавства та цим Положенням. Центр провадить діяльність з урахуванням таких принципів, як повага та сприйняття індивідуальних особливостей дітей, дотримання найкращих інтересів дитини, недопущення дискримінації та порушення прав дитини, конфіденційність, доступність освітніх послуг з раннього віку, міжвідомча співпраця.

3. Центр є комунальною установою, засновником якої є Бобринецька районна рада, діє на підставі Положення, затвердженого рішенням сесії Бобринецької районної ради.

Центр є юридичною особою, має рахунки в органах Казначейства, самостійний баланс, бланк із своїм найменуванням.

4. У своїй діяльності Центр підпорядковується відділу освіти, молоді та спорту Бобринецької районної державної адміністрації, а в частині провадження фінансово-господарської діяльності – Бобринецькій районній раді та Бобринецькій районній державній адміністрації.

5. Центр має приміщення, пристосоване для дітей з особливими освітніми потребами відповідно до вимог законодавства, у тому числі державних санітарних норм і правил та державних будівельних норм.

У приміщенні облаштовані, кімнати для надання індивідуальної психолого-педагогічної допомоги, проведення групових психолого-педагогічних занять, вчителя-логопеда, занять з лікувальної фізкультури, фахівців центру, проведення спільних засідань фахівців центру, кабінет директора центру, технічні приміщення тощо.

6. Центр надає послуги дітям з особливими освітніми потребами, які проживають (навчаються) на території Бобринецького району, за умови подання відповідних документів. У разі обслуговування дітей з особливими освітніми потребами з інших адміністративно-територіальних одиниць або об’єднаних територіальних громад Центр не пізніше 15 числа наступного місяця з дня звернення за допомогою чи супроводженням інформує про них Бобринецьку районну раду та відділ освіти, молоді та спорту Бобринецької районної державної адміністрації.

2. Завдання Центру

1. Основними завданнями Центру є:

1) проведення комплексної оцінки з метою визначення особливих освітніх потреб дитини, в тому числі коефіцієнта її інтелекту, розроблення рекомендацій щодо програми навчання, особливостей організації психолого-педагогічної допомоги відповідно до потенційних можливостей психофізичного розвитку дитини;

2) надання психолого-педагогічної допомоги дітям з особливими освітніми потребами, які навчаються у закладах дошкільної освіти та закладах загальної середньої освіти (не відвідують навчальні заклади), здобувають повну загальну середню освіту у професійно-технічних навчальних закладах та не отримують відповідної допомоги;

3) ведення реєстру дітей, які пройшли комплексну оцінку і перебувають на обліку в Центрі (додаток 1), за згодою батьків (одного з батьків) або законних представників на обробку персональних даних неповнолітньої дитини;

4) ведення реєстру навчальних закладів, реабілітаційних установ системи охорони здоров’я, соціального захисту та громадських об’єднань, а також реєстру фахівців, які надають психолого-педагогічну допомогу дітям з особливими освітніми потребами, у тому числі фахівців дошкільних навчальних закладів (ясел-садків) компенсуючого типу, спеціальних загальноосвітніх шкіл (шкіл-інтернатів), навчально-реабілітаційних центрів, громадських об’єднань (додаток 2), за згодою фахівців, які надають психолого-педагогічну допомогу дітям з особливими освітніми потребами;

5) надання консультацій та взаємодія з педагогічними працівниками дошкільних, загальноосвітніх та професійно-технічних навчальних закладів з питань організації інклюзивного навчання;

6) надання методичної допомоги педагогічним працівникам закладу дошкільної освіти, закладу загальної середньої освіти та професійно-технічних навчальних закладів, батькам (одному з батьків) або законним представникам дітей з особливими освітніми потребами щодо особливостей організації надання психолого-педагогічної допомоги таким дітям;

7) взаємодія з педагогічними працівниками дошкільних, загальноосвітніх та професійно-технічних навчальних закладів щодо виконання рекомендацій, зазначених у висновку Центру, проведення оцінки розвитку дитини з особливими освітніми потребами;

8) надання консультацій батькам (одному з батьків) або законним представникам дітей з особливими освітніми потребами стосовно мережі дошкільних, загальноосвітніх та професійно-технічних навчальних закладів для здобуття повної загальної середньої освіти, наявних освітніх, медичних, соціальних ресурсів для надання допомоги таким дітям;

9) надання консультативно-психологічної допомоги батькам (одному з батьків) або законним представникам дітей з особливими освітніми потребами у формуванні позитивної мотивації щодо розвитку таких дітей;

10) провадження інформаційно-просвітницької діяльності шляхом проведення конференцій, семінарів, засідань за круглим столом, тренінгів, майстер-класів з питань організації надання психолого-педагогічної допомоги дітям з особливими освітніми потребами;

11) взаємодія з місцевими органами виконавчої влади, органами місцевого самоврядування, навчальними закладами, закладами охорони здоров’я, закладами соціального захисту, службами у справах дітей, громадськими об’єднаннями щодо виявлення та надання своєчасної психолого-педагогічної допомоги дітям з особливими освітніми потребами починаючи з раннього віку в разі потреби із залученням відповідних спеціалістів; підготовка звітної інформації про результати діяльності центру для засновника, відповідного структурного підрозділу з питань діяльності центру, а також аналітичної інформації для відповідного центру.

2. Обов’язки Центру.

З метою якісного виконання покладених завдань Центр зобов’язаний:

1) у разі виявлення складних життєвих обставин та/або ризику для життя і здоров’я дитини невідкладно інформувати службу у справах дітей за місцем проживання дитини, територіальний підрозділ Національної поліції;

2) вносити пропозиції засновнику, відповідному структурному підрозділу з питань діяльності Центру, ресурсному центру щодо удосконалення діяльності Центру, розвитку послуг для дітей з особливими освітніми потребами;

3) залучати у разі потреби додаткових фахівців, у тому числі медичних працівників, працівників соціальних служб, фахівців інших центрів, працівників дошкільних навчальних закладів (ясел-садків) компенсуючого типу, спеціальних загальноосвітніх шкіл (шкіл-інтернатів), навчально-реабілітаційних центрів, для проведення комплексної оцінки.

 

3. Організація проведення комплексної оцінки

1. Первинний прийом батьків (одного з батьків) або законних представників дитини проводить психолог центру, який визначає час та дату проведення комплексної оцінки та встановлює наявність таких документів: документів, що посвідчують особу батьків (одного з батьків) або законних представників; свідоцтва про народження дитини; індивідуальної програми реабілітації дитини з інвалідністю (у разі інвалідності); форми первинної облікової документації № 112/0 “Історія розвитку дитини”, затвердженої МОЗ, у разі потреби – довідки від психіатра.

2. Центр проводить комплексну оцінку не пізніше ніж протягом місяця з моменту подання письмової заяви батьків (одного з батьків) або законних представників дитини (далі – заява) (додаток 3) та/або її особистої заяви (для дітей віком від 16 до 18 років) щодо проведення комплексної оцінки, а також надання письмової згоди на обробку персональних даних дитини (додаток 4).

3. У разі коли дитина з особливими освітніми потребами здобуває дошкільну або загальну середню освіту, до заяви можуть додаватися: психолого-педагогічна характеристика дитини із зазначенням динаміки та якості засвоєння знань під час навчання, підготовлена відповідним педагогічним працівником та затверджена керівником відповідного навчального закладу; зошити з рідної мови, математики, результати навчальних досягнень (для дітей, які здобувають загальну середню освіту), малюнки; документи щодо додаткових обстежень дитини.

4. У разі коли дитині з особливими освітніми потребами вже надавалася психолого-педагогічна допомога, до Центру подаються: попередні рекомендації щодо проведення комплексної оцінки; висновок відповідних фахівців щодо результатів надання психолого-педагогічної допомоги із зазначенням динаміки розвитку дитини згідно з індивідуальною програмою розвитку.

5. Центр проводить комплексну оцінку за місцем навчання та/або проживання (перебування) дитини. Графік проведення комплексної оцінки обов’язково погоджується з керівником відповідного навчального закладу, закладу охорони здоров’я та батьками (одним з батьків) або законними представниками дитини за два тижні до початку її проведення.

6. Під час проведення комплексної оцінки фахівці Центру повинні створити атмосферу довіри та доброзичливості, враховувати фізичний та емоційний стан дитини, індивідуальні особливості її розвитку, вік, місце проживання, мову спілкування тощо.

7. Участь батьків (одного з батьків) або законних представників дитини у проведенні комплексної оцінки є обов’язковою.

8. Комплексна оцінка проводиться фахівцями Центру індивідуально за такими напрямами: оцінка фізичного розвитку дитини; оцінка мовленнєвого розвитку дитини; оцінка когнітивної сфери дитини; оцінка емоційно-вольової сфери дитини; оцінка навчальної діяльності дитини.

9. Метою проведення оцінки фізичного розвитку дитини є визначення рівня її загального розвитку, відповідності віковим нормам, розвитку дрібної моторики, способу пересування тощо. За результатами оцінки вчитель лікувальної фізкультури заповнює карту спостереження дитини.

10. Оцінка мовленнєвого розвитку дитини проводиться з метою визначення рівня розвитку та використання вербальної/невербальної мови, наявності мовленнєвого порушення та його структури. Результати оцінки вчитель-логопед зазначає у висновку про комплексну оцінку (додаток 5).

11. Оцінка когнітивної сфери дитини проводиться з метою визначення рівня сформованості таких пізнавальних процесів, як сприйняття, пам’ять, мислення, уява, увага. Результати оцінки практичний психолог зазначає у висновку про комплексну оцінку.

12. Оцінка емоційно-вольової сфери дитини проводиться з метою виявлення її здатності до вольового зусилля, схильностей до проявів девіантної поведінки та її причин. Результати оцінки практичний психолог зазначає у висновку про комплексну оцінку.

13. Метою проведення оцінки навчальної діяльності дитини є визначення рівня сформованості знань, вмінь, навичок відповідно до навчальної програми або основних критеріїв формування вмінь та навичок дітей дошкільного віку. Таку оцінку проводить вчитель-дефектолог та її результати зазначає у висновку про комплексну оцінку.

14. У разі потреби фахівці Центру можуть проводити комплексну оцінку за іншими напрямами, зокрема визначення рівня соціальної адаптації, взаємовідносин з однолітками, дорослими.

15. Результати комплексної оцінки оформлюються в електронному вигляді, зберігаються в Центрі та надаються батькам (одному з батьків) або законним представникам дитини за письмовим зверненням. Інформація про результати комплексної оцінки є конфіденційною. Обробка та захист персональних даних дітей в Центрі здійснюється відповідно до вимог Закону України “Про захист персональних даних”.

16. Узагальнення результатів комплексної оцінки здійснюється на засіданні фахівців Центру, які її проводили, в якому мають право брати участь батьки (один з батьків) або законні представники дитини з особливими освітніми потребами.

17. За результатами засідання складається висновок про комплексну оцінку, в якому зазначаються загальні дані про дитину з особливими освітніми потребами, її сім’ю (батьків (одного з батьків) або законних представників, братів, сестер), умови виховання в сім’ї, стан здоров’я дитини, найменування навчального закладу (дошкільного, загальноосвітнього, професійно-технічного), напрями проведення комплексної оцінки, загальні висновки, рекомендації, прізвище, ім’я, по батькові фахівців Центру, які проводили оцінку.

18. Фахівці Центру зобов’язані ознайомити батьків (одного з батьків) або законних представників дитини з особливими освітніми потребами з висновком про комплексну оцінку, умовами навчання та надання психолого-педагогічної допомоги у навчальних закладах (у разі здобуття дитиною дошкільної чи загальної середньої освіти).

19. Комплексна оцінка з підготовкою відповідного висновку проводиться протягом 10 робочих днів.

20. Висновок про комплексну оцінку складається у трьох примірниках (два примірники для батьків (одного з батьків) або законних представників дитини з особливими освітніми потребами, за заявою яких (якого) її проведено, третій – зберігається в Центрі).

21. Висновок про комплексну оцінку реєструється у відповідному журналі та зберігається в електронному вигляді в Центрі, а також у відповідному навчальному закладі в особовій справі дитини з особливими освітніми потребами після його надання батьками (одним з батьків) або законними представниками такої дитини.

22. У разі встановлення фахівцями Центру наявності у дитини особливих освітніх потреб висновок про комплексну оцінку є підставою для складення для неї індивідуальної програми розвитку та надання їй психолого-педагогічної допомоги.

23. Комплексна оцінка може проводитися перед зарахуванням дитини з особливими освітніми потребами до дошкільного або загальноосвітнього навчального закладу. З метою створення у такому закладі умов для навчання дитини її батьки (один з батьків) або законні представники звертаються до Центру за шість місяців до початку навчального року. Перед проведенням комплексної оцінки батьки (один з батьків) або законні представники дитини можуть звернутися до навчального закладу, який вони обрали, для зарахування дитини.

24. Повторна комплексна оцінка фахівцями Центру проводиться у разі: переведення дитини з особливими освітніми потребами до інклюзивної (спеціальної) групи дошкільного навчального закладу або інклюзивного (спеціального) класу загальноосвітнього навчального закладу; покращення або погіршення стану здоров’я дитини з особливими освітніми потребами, труднощів у засвоєнні навчальної програми. В інших випадках фахівці центру забезпечують психолого-педагогічне супроводження такої дитини.

25. У разі коли батьки (один з батьків) або законні представники дитини з особливими освітніми потребами не погоджуються з висновком про комплексну оцінку, вони можуть звернутися до відповідного структурного підрозділу з питань діяльності центру для проведення повторної комплексної оцінки республіканським, обласним, мм. Києва та Севастополя психолого-педагогічним консиліумом (далі – консиліум). Протягом 10 робочих днів з дати звернення батьків (одного з батьків) або законних представників відповідний структурний підрозділ з питань діяльності центру зобов’язаний організувати проведення повторної комплексної оцінки дитини з особливими освітніми потребами за місцем її проживання (перебування)/навчання чи в іншому місці за попереднім погодженням з батьками (одним з батьків) або законними представниками.

26. Повторна комплексна оцінка може проводитися за всіма або окремими напрямами залежно від освітніх потреб дитини з особливими освітніми потребами та наявної інформації про її розвиток.

27. За результатами повторної комплексної оцінки складається висновок про повторну комплексну оцінку (додаток 6), що є основою для розроблення індивідуальної програми розвитку дитини з особливими освітніми потребами та надання їй психолого-педагогічної допомоги.

 

4. Організація надання психолого-педагогічної допомоги дитині з особливими освітніми потребами

1. Психолого-педагогічна допомога – система психологічних та педагогічних послуг, що надаються дитині з особливими освітніми потребами фахівцями Центру, педагогічними працівниками навчальних закладів, реабілітаційних установ системи охорони здоров’я, соціального захисту, громадських об’єднань тощо.

2. Психолого-педагогічна допомога спрямована на:

соціалізацію дітей з особливими освітніми потребами, розвиток їх самостійності та відповідних компетенцій;

формування компенсаційних способів діяльності як важливої умови підготовки дітей з особливими освітніми потребами до навчання в дошкільних, загальноосвітніх та професійно-технічних навчальних закладах;

розвиток навичок саморегуляції та саморозвитку дітей з урахуванням наявних знань, умінь і навичок комунікативної діяльності, становлення особистості.

За результатами комплексної оцінки фахівці Центру визначають напрями, обсяг психолого-педагогічної допомоги дітям з особливими освітніми потребами (для дитини з інвалідністю – з урахуванням індивідуальної програми реабілітації) та забезпечують її надання шляхом проведення індивідуальних і групових занять;

надання рекомендацій щодо складення, виконання, коригування індивідуальних програм розвитку дітей з особливими освітніми потребами в частині надання психолого-педагогічної допомоги, змісту, форм та методів навчання відповідно до потенційних можливостей дитини;

забезпечення належних умов для навчання залежно від порушення розвитку дітей з особливими освітніми потребами (доступність приміщень, особливості облаштування робочого місця, використання технічних засобів тощо);

інформування батьків (одного з батьків) або законних представників дітей з особливими освітніми потребами про наявність мережі навчальних закладів, реабілітаційних установ системи охорони здоров’я, соціального захисту та громадських об’єднань для підтримки сімей, які виховують таких дітей.

Психолого-педагогічна допомога надається дітям з особливими освітніми потребами, які навчаються у дошкільних та загальноосвітніх навчальних закладах (не відвідують навчальні заклади), здобувають повну загальну середню освіту в професійно-технічних навчальних закладах та не отримують відповідної допомоги.

3. Педагогічне навантаження фахівців Центру, які надають психолого-педагогічну допомогу дітям з особливими освітніми потребами, становить 18 годин на тиждень для безпосередньої роботи з такими дітьми, що становить ставку заробітної плати (посадовий оклад). Крім того, фахівці Центру провадять інші види діяльності, зокрема надають консультації батькам (одному з батьків) або законним представникам, педагогічним працівникам, які беруть участь в інклюзивному навчанні.

 

 

 

5. Кадрове забезпечення Центру

1. Керівництво діяльністю Центру здійснює директор, який призначається на посаду строком на три роки на конкурсній основі та звільняється з посади рішенням Бобринецької районної ради. На посаду директора Центру призначаються педагогічні працівники, які мають вищу освіту не нижче ступеня магістра або освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліста за спеціальністю “Спеціальна освіта”, “Корекційна освіта”, “Дефектологія” та стаж роботи не менше п’яти років за фахом.

2. Директор Центру:

1) планує та організовує роботу Центру, готує та подає на підпис начальника відділу освіти, молоді та спорту Бобринецької районної державної адміністрації проекти наказів, відповідно до компетенції;

2) створює належні умови для продуктивної праці фахівців Центру, підвищення їх фахового і кваліфікаційного рівня, впровадження сучасних методик проведення психолого-педагогічної оцінки, новітніх технологій надання психолого-педагогічної допомоги дітям з особливими освітніми потребами;

3) забезпечує охорону праці, дотримання законності у діяльності Центру;

4) представляє Центр у відносинах з державними органами, органами місцевого самоврядування, підприємствами, установами та організаціями;

5) готує та подає на затвердження начальнику відділу освіти, молоді та спорту річний звіт про діяльність Центру.

3. Діяльність Центру забезпечують педагогічні працівники, які мають вищу освіту за спеціальністю “Спеціальна освіта”, “Корекційна освіта”, “Дефектологія”, “Психологія” за спеціалізацією логопеда, сурдопедагога, олігофренопедагога, тифлопедагога, а також практичні психологи, вчителі лікувальної фізкультури, медична сестра та бухгалтер.

4. На посади педагогічних працівників Центру призначаються особи, які мають вищу педагогічну (психологічну) освіту не нижче ступеня магістра або освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліст, при цьому не менше 60 відсотків яких повинні мати стаж роботи три роки за фахом.

5. Педагогічні працівники Центру призначаються на посади директором комунальної установи “Інклюзивно-ресурсний центр” Бобринецької районної ради на конкурсній основі.

6. Обов’язки фахівців Центру визначаються відповідно до законодавства та посадових інструкцій.

7. Посада директора та фахівців Центру прирівнюються до посад педагогічних працівників спеціальних загальноосвітніх шкіл (шкіл-інтернатів) згідно з переліком педагогічних посад.

8. Гранична чисельність фахівців Центру становить 12 осіб. У разі потреби Центр може залучати додаткових фахівців шляхом укладення цивільно-правових угод відповідно до запитів з оплатою за фактично відпрацьований час.

9. Для надання психолого-педагогічної допомоги в Центрі вводяться такі посади: вчителя-логопеда з розрахунку одна штатна одиниця на 25-30 дітей з порушеннями мовлення або 15-20 дітей з тяжкими порушеннями мовлення, або 15 дітей дошкільного віку з фонетико-фонематичним недорозвиненням мовлення, або 12 дітей дошкільного віку з тяжкими порушеннями мовлення; вчителя-дефектолога з розрахунку одна штатна одиниця на 12-15 дітей з порушеннями слуху/зору/інтелектуального розвитку; практичного психолога з розрахунку одна штатна одиниця на 12-15 дітей, які мають порушення емоційно-вольової сфери/пізнавальних процесів; вчителя лікувальної фізкультури з розрахунку одна штатна одиниця на 12- 15 дітей, які мають порушення опорно-рухового апарату.

10. Посада прибиральника приміщень Центру вводиться з розрахунку 0,5 штатної одиниці на кожні 200 кв. метрів площі, що прибирається.

11. За наявності автотранспортних засобів (автобусів) вводиться посада водія.

12. Кількісний склад фахівців Центру визначається з урахуванням потреб адміністративно-територіальної одиниці, територіальних особливостей, кількості дітей з особливими освітніми потребами. У разі потреби можуть бути введені додаткові штатні одиниці, у тому числі у разі, коли кількість дітей, які проживають на території району, перевищує 7 тис., Центр додатково залучає необхідних фахівців залежно від кількості виявлених дітей відповідної нозології, які потребують надання психолого-педагогічної допомоги.

13. Штатний розпис Центру, режим його роботи затверджується начальником відділу освіти, молоді та спорту Бобринецької районної державної адміністрації.

 

6. Управління діяльністю Центру

1.Управління діяльністю Центру здійснюється відділом освіти, молоді та спорту районної державної адміністрації відповідно до вимог чинного законодавства України та цього Положення.

2. Бобринецька районна рада:

1) утворює, реорганізовує та ліквідовує Центр.

2) призначає на посаду та звільняє з посади директора Центру;

3) заслуховує звіт про діяльність Центру.

 

7. Ведення ділової документації Центру

1. Для організації та обліку роботи фахівці Центру ведуть документацію в електронному вигляді, зокрема:

річний план роботи Центру;

річний план роботи фахівців Центру;

щотижневі графіки роботи Центру та фахівців Центру;

звіти фахівців Центру про результати надання психолого-педагогічної допомоги дітям з особливими освітніми потребами;

журнал обліку заяв (додаток 7);

журнал обліку висновків про комплексну оцінку (додаток 8);

журнал обліку консультацій;

особові справи дітей, які пройшли комплексну оцінку.

 

8. Матеріально-технічна база та фінансово-господарська діяльність

1. Матеріально-технічна база Центру включає приміщення, обладнання, інші матеріальні цінності, вартість яких відображена у балансі.

2. Майно, закріплене за Центром, належить йому на праві оперативного управління та не може бути вилученим, якщо інше не передбачено законодавством.

3. Фінансування Центру здійснюється відділом освіти, молоді та спорту районної державної адміністрації відповідно до законодавства.

4. Фінансово-господарська діяльність Центру провадиться відповідно до бюджетного законодавства, законодавства про освіту та інших нормативно-правових актів.

5. Джерелами фінансування Центру є кошти районного бюджету, благодійні внески юридичних та фізичних осіб, інші джерела, не заборонені законодавством.

9. Припинення Центру

1. Діяльність Центру припиняється в результаті його реорганізації (злиття, приєднання, поділу, перетворення) або ліквідації. Рішення про реорганізацію або ліквідацію Центру приймається Бобринецькою районною радою. Припинення діяльності Центру здійснюється комісією з припинення (комісією з реорганізації, ліквідаційною комісією), утвореною в установленому законодавством порядку.

2. Під час реорганізації Центру його права та обов’язки переходять до правонаступника, що визначається Бобринецькою районною радою.

3. Центр, що є юридичною особою, вважається реорганізованим (ліквідованим) з дня внесення до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань відповідного запису в установленому порядку.

_____________________________


Додаток 1 
до Положення

РЕЄСТР
дітей, які пройшли комплексну психолого-педагогічну оцінку розвитку дитини і перебувають на обліку в інклюзивно-ресурсному центрі

Порядковий номер

Загальні дані про дитину

Інформація про результати оцінки

Рекомендації щодо психолого-педагогічної допомоги

прізвище, ім’я, по батькові

число, місяць, рік народження

найменування навчального закладу, де навчається (виховується) дитина, адреса (область, район, село/селище/місто, вулиця)

клас/ 
група

інформація про батьків (одного з батьків) або законних представників

наявність особливих освітніх потреб

категорія особливих освітніх потреб

дата та номер висновку про комплексну оцінку

особа, відповідальна за оформлення висновку про комплексну оцінку (прізвище, ім’я, по батькові, найменування посади)

індивідуальний навчальний план

напрями психолого-педагогічної допомоги

асистент вчителя

асистент дитини

найменування необхідного корекційного обладнання

запланована дата проведення повторної оцінки

мати

батько

законні представники

так

ні


Додаток 2 
до Положення

РЕЄСТР
фахівців, які надають психолого-педагогічну допомогу дітям з особливими освітніми потребами

Порядковий номер

Прізвище

Ім’я

По батькові

Спеціальність

Кваліфікація

Серія, номер та дата видачі диплома про вищу освіту

Найменування вищого навчального закладу, що видав диплом

Місце роботи та контакти

Найменування адміністративно-територіальної одиниці


 

Додаток 3 
до Положення

 

ЗАЯВА
щодо проведення комплексної психолого-педагогічної оцінки розвитку дитини

Додаток 4 
до Положення

 

 

ЗГОДА
батьків (одного з батьків) або законних представників на обробку персональних даних їх неповнолітньої дитини

 

Додаток 5 
до Положення

 

ВИСНОВОК
про комплексну психолого-педагогічну оцінку розвитку дитини

 

Додаток 6 
до Положення

 

 

ВИСНОВОК
про повторну психолого-педагогічну оцінку розвитку дитини


 

Додаток 7 
до Положення

ЖУРНАЛ
обліку заяв щодо проведення комплексної психолого-педагогічної оцінки розвитку дитини

Порядковий номер

Дата подання заяви

Прізвище, ім’я, по батькові дитини

Число, місяць та рік народження дитини

Прізвище, ім’я, по батькові батьків (одного з батьків) або законних представників, які подали заяву

Причина подання заяви

Час та дата проведення комплексної оцінки


 

Додаток 8 
до Положення

ЖУРНАЛ
обліку висновків про комплексну психолого-педагогічну оцінку розвитку дитини

Порядковий номер

Дата проведення засідання фахівців, які провели комплексну оцінку

Прізвище, ім’я, по батькові дитини

Число, місяць та рік народження дитини

Інформація про результати комплексної оцінки

Рекомендації щодо психолого-педагогічної допомоги

Прізвище та ініціали фахівців, які провели комплексну оцінку

Прізвище, ініціали, найменування посади особи, відповідальної за оформлення висновку про комплексну оцінку

наявність особливих освітніх потреб

категорія особливих освітніх потреб

індивідуальний навчальний план

напрями психолого-педагогічної допомоги

асистент вчителя

асистент дитини

найменування необхідного корекційного обладнання

запланована дата проведення повторної оцінки

так

ні

 

 


Про погодження розміщення пам’ятника

ПРОЕКТ

вносить голова Бобринецької районної ради

 

БОБРИНЕЦЬКА РАЙОННА РАДА

КІРОВОГРАДСЬКОЇ ОБЛАСТІ

 

ДВАДЦЯТЬ __________ СЕСІЯ

СЬОМОГО СКЛИКАННЯ

Р І Ш Е Н Н Я

 

від ___ __________ 2019 року                                                                        № ____

м.Бобринець

 

Про погодження

розміщення пам’ятника

 

Відповідно до пункту 20 частини першої статті 43 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, постанови Кабінету Міністрів України від 08 вересня 2004 року № 1181 “Деякі питання спорудження (створення) пам’ятників і монументів”, враховуючи клопотання Благодійного фонду “Перемога”

 

районна рада

ВИРІШИЛА:

 

1. Погодити розміщення пам’ятника на площадці перед адміністративною будівлею, що розташована за адресою: вул. Незалежності, 80, м.Бобринець, Кіровоградської області.

2. Рекомендувати представникам Благодійного фонду “Перемога” отримати дозвіл на спорудження пам’ятника відповідно до вимог чинного законодавства.

3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію районної ради з питань бюджету, фінансів, власності, інвестиційної діяльності та приватизації, регуляторної політики, підприємництва, торгівлі, споживчого ринку та побутового обслуговування населення.

 

 

 

Голова районної ради                                                            О.ГАДЕМСЬКА

Про затвердження фінансового плану на 2019 рік Комунального некомерційного підприємства «Центр первинної медико санітарної допомоги Бобринецького району» Бобринецької районної ради

ПРОЕКТ

вносить голова Бобринецької районної ради

 

БОБРИНЕЦЬКА РАЙОННА РАДА

КІРОВОГРАДСЬКОЇ ОБЛАСТІ

 

ДВАДЦЯТЬ __________ СЕСІЯ

СЬОМОГО СКЛИКАННЯ

Р І Ш Е Н Н Я

 

від ___ __________ 2019 року                                                                        № ____

м. Бобринець

Про затвердження фінансового

плану на 2019 рік Комунального

некомерційного підприємства

«Центр первинної медико санітарної допомоги

Бобринецького району»

Бобринецької районної ради

Відповідно до частини 2 статті 43 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Закону України «Основи законодавства України про охорону здоров'я», керуючись статтею 78 Господарського кодексу України, відповідно до Порядку складання, затвердження та контролю виконання фінансового плану комунального некомерційного підприємства «Центр первинної медико – санітарної допомоги Бобринецького району» Бобринецької районної ради, затвердженого рішенням   двадцять _______  сесії сьомого скликання Бобринецької районної ради, розглянувши клопотання Комунального некомерційного підприємства «Центр первинної медико – санітарної допомоги Бобринецького району» Бобринецької районної ради, з метою вдосконалення системи фінансового планування, підвищення ефективності роботи

районна рада

ВИРІШИЛА:

1.Затвердити фінансовий план Комунального некомерційного підприємства «Центр первинної медико – санітарної допомоги Бобринецького району» Бобринецької районної ради на 2019 рік, що додається.

2.Директору Комунального некомерційного підприємства «Центр первинної медико – санітарної допомоги Бобринецького району» Бобринецької районної ради (Кубенко Н.В.) забезпечити дієвий контроль за своєчасним виконанням вимог, передбачених зазначеним фінансовим планом.

3.Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійні комісії районної ради з питань: бюджету, фінансів, власності, інвестиційної діяльності та приватизації, регуляторної політики, підприємництва, торгівлі, споживчого ринку та побутового обслуговування населення; охорони здоров'я, освіти, праці, соціального захисту та соціального забезпечення населення, культури та спорту.

Голова районної ради                                                     О.ГАДЕМСЬКА

 

ПОГОДЖЕНО
Бобринецька районна державна адміністрація
(найменування органу, яким погоджено фінансовий план)
голова Тертичний О.В.
М. П. (посада, прізвище, ім'я, по батькові, дата, підпис)

 

Додаток 1
до Порядку складання, затвердження та контролю виконання фінансового плану суб'єкта господарювання державного сектору економіки
(пункт 2)

ЗАТВЕРДЖЕНО
Бобринецька районна рада
(посада, ім'я і прізвище керівника суб'єкта
______________________________________________________
управління підприємством або номер відповідного
______________________________________________________
рішення Кабінету Міністрів України)

М. П. (дата, підпис)

РОЗГЛЯНУТО
______________________________________________________
(посада, прізвище, ім'я, по батькові керівника суб'єкта
______________________________________________________
управління підприємством)

М. П. (дата, підпис)

 

Рік

Код

Підприємство  Комунальне некомерційне підприємство «Центр первинної медико-санітарної допомоги Бобринецького району» Бобринецької районної ради

за ЄДРПОУ

38614230

Організаційно-правова форма                Комунальне підприємство

за КОПФГ

150

Територія                                                  Бобринецький район

за КОАТУУ

3520800000

Суб'єкт управління                                  Міністерство охорони здоровя

за СПОДУ

91500

Галузь

за ЗКГНГ

Вид економічної діяльності                   Діяльність лікарняних закладів

за КВЕД

86.10

Одиниця виміру, тис. грн Стандарти звітності П(с)БОУ

Форма власності                              комунальна                                                                                       Стандарти звітності МСФЗ

Середньооблікова кількість штатних працівників 109

Місцезнаходження  27200  м. Бобринець Бобринецький р-н Кіровоградська область

Телефон 0525734629

Прізвище та ініціали керівника  Кубенко Н.В.

ФІНАНСОВИЙ ПЛАН

на 2019 рік

Основні фінансові показники

Найменування показника

Код рядка

Факт минулого року

Фінансовий план поточного року

Прогноз на поточний рік

Плановий рік

Інформація згідно із стратегічним планом розвитку

плановий рік +1 рік

плановий рік +2 роки

плановий рік +3 роки

плановий рік +4 роки

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

I. Формування фінансових результатів

Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)

1000

-

-

-

-

 

 

 

 

Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)

1010

-

-

-

(10931)

(2488)

(2566)

(2738)

(3139)

Валовий прибуток/збиток

1020

-

-

-

(10931)

(2488)

(2566)

(2738)

(3139)

Адміністративні витрати

1030

-

-

-

(1100)

(253)

(252)

(253)

(342)

Витрати на збут

1060

-

-

-

-

 

 

 

 

Інші операційні доходи

1070

-

-

-

-

 

 

 

 

Інші операційні витрати

1080

-

-

-

-

 

 

 

 

Фінансовий результат від операційної діяльності

1100

-

-

-

(12031)

(2741)

(2518)

(2991)

(3481)

EBITDA

1310

-

-

-

(11880)

 

 

 

 

Рентабельність EBITDA

5010

-

-

-

-

-

-

-

-

Дохід від участі в капіталі

1110

-

-

-

-

 

 

 

 

Втрати від участі в капіталі

1120

( )

( )

( )

-

 

 

 

 

Інші фінансові доходи

1130

-

-

-

9529

2520

2520

2220

2269

Фінансові витрати

1140

( )

( )

( )

-

 

 

 

 

Інші доходи

1150

-

-

-

9

2

2

2

3

Інші витрати

1160

-

-

-

-

 

 

 

 

Фінансовий результат до оподаткування

1170

-

-

-

(2493)

(219)

(296)

(769)

(1209)

Витрати з податку на прибуток

1180

( )

( )

( )

-

 

 

 

 

Дохід з податку на прибуток

1181

-

-

-

-

 

 

 

 

Прибуток від припиненої діяльності після оподаткування

1190

-

-

-

-

 

 

 

 

Збиток від припиненої діяльності після оподаткування

1191

( )

( )

( )

-

 

 

 

 

Чистий фінансовий результат

1200

-

-

-

(2493)

(219)

(296)

(769)

(1209)

Прибуток

1201

-

-

-

-

 

 

 

 

Збиток

1202

-

-

-

(2493)

 

 

 

 

II. Розрахунки з бюджетом

Сплата податків та зборів до Державного бюджету України (податкові платежі), усього, у тому числі:

2110

-

-

-

1139

252

251

291

345

податок на прибуток підприємств

2111

-

-

-

-

 

 

 

 

податок на додану вартість, що підлягає сплаті до бюджету за підсумками звітного періоду

2112

-

-

-

-

 

 

 

 

податок на додану вартість, що підлягає відшкодуванню з бюджету за підсумками звітного періоду

2113

( )

( )

( )

-

( )

( )

( )

( )

акцизний податок

2114

-

-

-

-

 

 

 

 

відрахування частини чистого прибутку державними унітарними підприємствами та їх об'єднаннями

2115

-

-

-

-

 

 

 

 

рентна плата за транспортування

2116

-

-

-

-

 

 

 

 

рентна плата за користування надрами

2117

-

-

-

-

 

 

 

 

Сплата податків та зборів до місцевих бюджетів (податкові платежі)

2120

-

-

-

-

 

 

 

 

Інші податки, збори та платежі на користь держави,
усього, у тому числі:

2130

-

-

-

1994

442

 

442

515

595

відрахування частини чистого прибутку господарськими товариствами, у статутному капіталі яких більше 50 відсотків акцій (часток) належать державі, на виплату дивідендів на державну частку

2131

-

-

-

-

 

 

 

 

єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування

2133

-

-

-

1994

442

442

515

595

Усього виплат на користь держави

2200

-

-

-

3133

694

693

806

940

III. Рух грошових коштів

Залишок коштів на початок періоду

3405

-

-

-

14

x

x

x

x

Цільове фінансування

3040

-

-

-

2493

623

624

623

623

Чистий рух коштів від операційної діяльності

3195

-

-

-

100

x

x

x

x

Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності

3295

-

-

-

(100)

x

x

x

x

Чистий рух коштів від фінансової діяльності

3395

-

-

-

-

x

x

x

x

Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів

3410

-

-

-

-

x

x

x

x

Залишок коштів на кінець періоду

3415

-

-

-

14

x

x

x

x

IV. Капітальні інвестиції

Капітальні інвестиції

4000

-

-

-

100

 

100

 

 

V. Коефіцієнтний аналіз

Рентабельність діяльності

5040

-

-

-

-

-

-

-

-

Рентабельність активів

5020

-

-

-

-

x

x

x

x

Рентабельність власного капіталу

5030

-

-

-

-

x

x

x

x

Коефіцієнт фінансової стійкості

5110

-

-

-

-

x

x

x

x

Коефіцієнт зносу основних засобів

5220

-

-

-

-

x

x

x

x

VI. Звіт про фінансовий стан

Необоротні активи, усього, у тому числі:

6000

 

 

 

 

x

x

x

x

основні засоби

6001

-

-

-

-

x

x

x

x

первісна вартість

6002

 

 

 

 

x

x

x

x

знос

6003

 

 

 

 

x

x

x

x

Оборотні активи, усього, у тому числі:

6010

 

 

 

 

x

x

x

x

гроші та їх еквіваленти

6011

 

 

 

 

x

x

x

x

Усього активи

6020

 

 

 

 

x

x

x

x

Довгострокові зобов'язання і забезпечення

6030

 

 

 

 

x

x

x

x

Поточні зобов'язання і забезпечення

6040

 

 

 

 

x

x

x

x

Усього зобов'язання і забезпечення

6050

-

-

-

-

x

x

x

x

У тому числі державні гранти і субсидії

6060

 

 

 

 

 

 

 

 

У тому числі фінансові запозичення

6070

 

 

 

 

x

x

x

x

Власний капітал

6080

 

 

 

 

x

x

x

x

VII. Кредитна політика

Отримано залучених коштів, усього, у тому числі:

7000

-

-

-

-

-

-

-

-

довгострокові зобов'язання

7001

 

 

 

-

-

 

 

 

короткострокові зобов'язання

7002

 

 

 

-

-

 

 

 

інші фінансові зобов'язання

7003

 

 

 

-

-

 

 

 

Повернено залучених коштів, усього, у тому числі:

7010

-

-

-

-

-

-

-

-

довгострокові зобов'язання

7011

 

 

 

-

-

 

 

 

короткострокові зобов'язання

7012

 

 

 

-

-

 

 

 

інші фінансові зобов'язання

7013

 

 

 

-

-

 

 

 

VIII. Дані про персонал та витрати на оплату праці

Середня кількість працівників
(штатних працівників, зовнішніх сумісників та працівників, які працюють за цивільно-правовими договорами),
у тому числі:

8000

-

-

-

109

x

x

x

x

члени наглядової ради

8001

-

-

-

-

x

x

x

x

члени правління

8002

-

-

-

-

x

x

x

x

керівник

8003

-

-

-

1

x

x

x

x

адміністративно-управлінський персонал

8004

-

-

-

21

x

x

x

x

працівники

8005

-

-

-

87

x

x

x

x

Витрати на оплату праці

8010

-

-

-

6917

x

x

x

x

Середньомісячні витрати на оплату праці одного працівника (грн), усього, у тому числі:

8020

-

-

-

-

x

x

x

x

член наглядової ради

8021

-

-

-

-

x

x

x

x

член правління

8022

-

-

-

-

x

x

x

x

керівник

8023

-

-

-

17500,0

x

x

x

x

адміністративно-управлінський працівник

8024

-

-

-

7242,1

x

x

x

x

працівник

8025

-

-

-

6586,2

x

x

x

x

 

Директор

_________________________
(підпис)

Кубенко Н.В.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Таблиця 1

 

I. Формування фінансових результатів

Найменування показника

Код рядка

Факт минулого року

Фінансовий план поточного року

Прогноз на поточний рік

Плановий рік (усього)

У тому числі за кварталами

Пояснення та обґрунтування до запланованого рівня доходів/витрат

I

II

III

IV

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

Доходи і витрати (деталізація)

Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)

1000

 

 

 

-

 

 

 

 

 

Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)

1010

-

-

-

(10931)

(2488)

(2566)

(2738)

(3139)

 

Витрати на сировину та основні матеріали

1011

( )

( )

( )

(80)

( )

(80 )

( )

( )

 

Витрати на паливо

1012

( )

( )

( )

(726)

(363 )

( )

( )

( 363)

 

Витрати на електроенергію

1013

( )

( )

( )

(181)

(65 )

(35 )

(29 )

(52 )

 

Витрати на оплату праці

1014

( )

( )

( )

(6007)

(1316 )

(1316)

(1563 )

(1812 )

 

Відрахування на соціальні заходи

1015

( )

( )

( )

(1804)

( 399)

(400 )

(472 )

(533 )

 

Витрати, що здійснюються для підтримання об'єкта в робочому стані (проведення ремонту, технічного огляду, нагляду, обслуговування тощо)

1016

( )

( )

( )

(1982)

( 345)

(735 )

(674 )

(228 )

 

Амортизація основних засобів і нематеріальних активів

1017

( )

( )

( )

(151)

( )

( )

( )

(151 )

 

Інші витрати (розшифрувати)

1018

( )

( )

( )

-

( )

( )

( )

( )

 

Валовий прибуток (збиток)

1020

-

-

-

(10931)

(2488)

(2566)

(2738)

(3139)

 

Адміністративні витрати, у тому числі:

1030

-

-

-

(1100)

(253)

(252)

(253)

(342)

 

витрати, пов'язані з використанням власних службових автомобілів

1031

( )

( )

( )

-

( )

( )

( )

( )

 

витрати на оренду службових автомобілів

1032

( )

( )

( )

-

( )

( )

( )

( )

 

витрати на консалтингові послуги

1033

( )

( )

( )

-

( )

( )

( )

( )

 

витрати на страхові послуги

1034

( )

( )

( )

-

( )

( )

( )

( )

 

витрати на аудиторські послуги

1035

( )

( )

( )

-

( )

( )

( )

( )

 

витрати на службові відрядження

1036

( )

( )

( )

-

( )

( )

( )

( )

 

витрати на зв'язок

1037

( )

( )

( )

-

( )

( )

( )

( )

 

витрати на оплату праці

1038

( )

( )

( )

(910)

( 210)

(210 )

(210 )

(280 )

 

відрахування на соціальні заходи

1039

( )

( )

( )

(190)

(43 )

(42 )

(43 )

(62 )

 

амортизація основних засобів і нематеріальних активів загальногосподарського призначення

1040

( )

( )

( )

-

( )

( )

( )

( )

 

витрати на операційну оренду основних засобів та роялті, що мають загальногосподарське призначення

1041

( )

( )

( )

-

( )

( )

( )

( )

 

витрати на страхування майна загальногосподарського призначення

1042

( )

( )

( )

-

( )

( )

( )

( )

 

витрати на страхування загальногосподарського персоналу

1043

( )

( )

( )

-

( )

( )

( )

( )

 

організаційно-технічні послуги

1044

( )

( )

( )

-

( )

( )

( )

( )

 

консультаційні та інформаційні послуги

1045

( )

( )

( )

-

( )

( )

( )

( )

 

юридичні послуги

1046

( )

( )

( )

-

( )

( )

( )

( )

 

послуги з оцінки майна

1047

( )

( )

( )

-

( )

( )

( )

( )

 

витрати на охорону праці загальногосподарського персоналу

1048

( )

( )

( )

-

( )

( )

( )

( )

 

витрати на підвищення кваліфікації та перепідготовку кадрів

1049

( )

( )

( )

-

( )

( )

( )

( )

 

витрати на утримання основних фондів, інших необоротних активів загальногосподарського використання, у тому числі:

1050

( )

( )

( )

-

( )

( )

( )

( )

 

витрати на поліпшення основних фондів

1050/1

( )

( )

( )

-

( )

( )

( )

( )

 

інші адміністративні витрати (розшифрувати)

1051

( )

( )

( )

-

( )

( )

( )

( )

 

Витрати на збут, у тому числі:

1060

-

-

-

-

-

-

-

-

 

транспортні витрати

1061

( )

( )

( )

-

( )

( )

( )

( )

 

витрати на зберігання та упаковку

1062

( )

( )

( )

-

( )

( )

( )

( )

 

витрати на оплату праці

1063

( )

( )

( )

-

( )

( )

( )

( )

 

відрахування на соціальні заходи

1064

( )

( )

( )

-

( )

( )

( )

( )

 

амортизація основних засобів і нематеріальних активів

1065

( )

( )

( )

-

( )

( )

( )

( )

 

витрати на рекламу

1066

( )

( )

( )

-

( )

( )

( )

( )

 

інші витрати на збут (розшифрувати)

1067

( )

( )

( )

-

( )

( )

( )

( )

 

Інші операційні доходи, усього, у тому числі:

1070

-

-

-

-

-

-

-

-

 

курсові різниці

1071

 

 

 

-

 

 

 

 

 

нетипові операційні доходи (розшифрувати)

1072

 

 

 

-

 

 

 

 

 

інші операційні доходи (розшифрувати)

1073

 

 

 

-

 

 

 

 

 

Інші операційні витрати, усього, у тому числі:

1080

-

-

-

-

-

-

-

-

 

курсові різниці

1081

( )

( )

( )

-

( )

( )

( )

( )

 

нетипові операційні витрати (розшифрувати)

1082

( )

( )

( )

-

( )

( )

( )

( )

 

витрати на благодійну допомогу

1083

( )

( )

( )

-

( )

( )

( )

( )

 

відрахування до резерву сумнівних боргів

1084

( )

( )

( )

-

( )

( )

( )

( )

 

відрахування до недержавних пенсійних фондів

1085

( )

( )

( )

-

( )

( )

( )

( )

 

інші операційні витрати (розшифрувати)

1086

( )

( )

( )

-

( )

( )

( )

( )

 

Фінансовий результат від операційної діяльності

1100

-

-

-

(12031)

(2741)

(2818)

(2991)

(3481)

 

Дохід від участі в капіталі (розшифрувати)

1110

 

 

 

-

 

 

 

 

 

Втрати від участі в капіталі (розшифрувати)

1120

( )

( )

( )

-

( )

( )

( )

( )

 

Інші фінансові доходи (розшифрувати)

1130

 

 

 

9529

2520

2520

2220

2269

 

Фінансові витрати (розшифрувати)

1140

( )

( )

( )

-

( )

( )

( )

( )

 

Інші доходи, усього, у тому числі:

1150

-

-

-

9

2

2

2

3

 

курсові різниці

1151

 

 

 

-

 

 

 

 

 

інші доходи (розшифрувати)

1152

 

 

 

-

 

 

 

 

 

Інші витрати, усього, у тому числі:

1160

-

-

-

-

-

-

-

-

 

курсові різниці

1161

( )

( )

( )

-

( )

( )

( )

( )

 

інші витрати (розшифрувати)

1162

( )

( )

( )

-

( )

( )

( )

( )

 

Фінансовий результат до оподаткування

1170

-

-

-

(2493)

(219)

(296)

(769)

(1209)

 

Витрати з податку на прибуток

1180

( )

( )

( )

-

( )

( )

( )

( )

 

Дохід з податку на прибуток

1181

 

 

 

-

 

 

 

 

 

Прибуток від припиненої діяльності після оподаткування

1190

 

 

 

-

 

 

 

 

 

Збиток від припиненої діяльності після оподаткування

1191

( )

( )

( )

-

( )

( )

( )

( )

 

Чистий фінансовий результат, у тому числі:

1200

-

-

-

(2493)

(219)

(296)

(769)

(1209)

 

прибуток

1201

 

 

 

 

 

 

 

 

 

збиток

1202

 

 

 

(2493)

(219)

(296)

(769)

(1209)

 

Усього доходів

1210

-

-

-

9538

2522

2522

2222

2272

 

Усього витрат

1220

-

-

-

(12031)

(2741)

(2818)

(2991)

(3481)

 

Неконтрольована частка

1230

 

 

 

-

 

 

 

 

 

Розрахунок показника EBITDA

Фінансовий результат від операційної діяльності, рядок 1100

1300

-

-

-

(13031)

(2741)

(2818)

(2991)

(3481)

 

плюс амортизація, рядок 1430

1301

-

-

-

151

-

-

-

151

 

мінус операційні доходи від курсових різниць, рядок 1071

1302

-

-

-

-

-

-

-

-

 

плюс операційні витрати від курсових різниць, рядок 1081

1303

( )

( )

( )

-

( )

( )

( )

( )

 

мінус значні нетипові операційні доходи, рядок 1072

1304

-

-

-

-

-

-

-

-

 

плюс значні нетипові операційні витрати, рядок 1082

1305

( )

( )

( )

-

( )

( )

( )

( )

 

EBITDA

1310

-

-

-

(11880)

-

-

-

-

 

Елементи операційних витрат

Матеріальні витрати, у тому числі:

1400

 

 

 

3007

773

890

703

643

 

витрати на сировину та основні матеріали

1401

 

 

 

2861

345

855

674

228

 

витрати на паливо та енергію

1402

 

 

 

907

428

35

29

415

 

Витрати на оплату праці

1410

 

 

 

6917

1526

1526

1773

2092

 

Відрахування на соціальні заходи

1420

 

 

 

1994

442

442

515

595

 

Амортизація

1430

 

 

 

151

 

 

 

151

 

Інші операційні витрати

1440

 

 

 

-

 

 

 

 

 

Усього

1450

-

-

-

12071

2741

2858

2991

3481

 

 

Директор

_____________________
(підпис)

Кубенко Н.В.

 

 

 

 

Таблиця 2

II. Розрахунки з бюджетом

Найменування показника

Код рядка

Факт минулого року

Фінансовий план поточного року

Прогноз на поточний рік

Плановий рік (усього)

У тому числі за кварталами

I

II

III

IV

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Розподіл чистого прибутку

Чистий фінансовий результат

1200

-

-

-

-

-

-

-

-

Залишок нерозподіленого прибутку (непокритого збитку) на початок звітного періоду

2000

 

 

 

 

 

 

 

 

Нараховані до сплати відрахування частини чистого прибутку, усього, у тому числі:

2010

-

-

-

-

-

-

-

-

державними унітарними підприємствами та їх об'єднаннями до державного бюджету

2011

( )

( )

( )

( )

( )

( )

( )

( )

господарськими товариствами, у статутному капіталі яких більше 50 відсотків акцій (часток) належать державі, на виплату дивідендів

2012

( )

( )

( )

( )

( )

( )

( )

( )

у тому числі на державну частку

2012/1

( )

( )

( )

( )

( )

( )

( )

( )

Перенесено з додаткового капіталу

2020

 

 

 

 

 

 

 

 

Розвиток виробництва

2030

( )

( )

( )

( )

( )

( )

( )

( )

у тому числі за основними видами діяльності за КВЕД

2031

( )

( )

( )

( )

( )

( )

( )

( )

Резервний фонд

2040

( )

( )

( )

( )

( )

( )

( )

( )

Інші фонди (розшифрувати)

2050

( )

( )

( )

( )

( )

( )

( )

( )

Інші цілі (розшифрувати)

2060

( )

( )

( )

( )

()

( )

( )

( )

Залишок нерозподіленого прибутку (непокритого збитку) на кінець звітного періоду

2070

-

-

-

-

(219)

(296)

(769)

(1209)

Сплата податків, зборів та інших обов'язкових платежів

Сплата податків та зборів до Державного бюджету України (податкові платежі), усього, у тому числі:

2110

-

-

-

1139

252

251

291

345

податок на прибуток підприємств

2111

 

 

 

 

 

 

 

 

податок на додану вартість, що підлягає сплаті до бюджету за підсумками звітного періоду

2112

 

 

 

 

 

 

 

 

податок на додану вартість, що підлягає відшкодуванню з бюджету за підсумками звітного періоду

2113

( )

( )

( )

( )

( )

( )

( )

( )

акцизний податок

2114

 

 

 

 

 

 

 

 

відрахування частини чистого прибутку державними унітарними підприємствами та їх об'єднаннями

2115

 

 

 

 

 

 

 

 

рентна плата за транспортування

2116

 

 

 

 

 

 

 

 

рентна плата за користування надрами

2117

 

 

 

4

1

1

1

1

податок на доходи фізичних осіб, військовий збір

2118

 

 

 

1129

249

249

289

342

інші податки та збори (екологічний податок)

2119

 

 

 

6

2

1

1

2

Сплата податків та зборів до місцевих бюджетів (податкові платежі), усього, у тому числі:

2120

-

-

-

-

-

-

-

-

податок на доходи фізичних осіб

2121

 

 

 

 

 

 

 

 

земельний податок

2122

 

 

 

 

 

 

 

 

орендна плата

2123

 

 

 

 

 

 

 

 

інші податки та збори (розшифрувати)

2124

 

 

 

 

 

 

 

 

Інші податки, збори та платежі на користь держави, усього, у тому числі:

2130

-

-

-

1994

442

442

515

595

відрахування частини чистого прибутку господарськими товариствами, у статутному капіталі яких більше 50 відсотків акцій (часток) належать державі, на виплату дивідендів на державну частку

2131

 

 

 

 

 

 

 

 

митні платежі

2132

 

 

 

 

 

 

 

 

єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування

2133

 

 

 

1994

442

442

515

595

інші податки, збори та платежі (розшифрувати)

2134

 

 

 

 

 

 

 

 

Погашення податкового боргу, усього, у тому числі:

2140

-

-

-

-

-

-

-

-

погашення реструктуризованих та відстрочених сум, що підлягають сплаті в поточному році до бюджетів та державних цільових фондів

2141

 

 

 

 

 

 

 

 

інші (штрафи, пені, неустойки) (розшифрувати)

2142

 

 

 

 

 

 

 

 

Усього виплат на користь держави

2200

-

-

-

3133

694

693

806

940

 

 

Директор

_____________________
(підпис)

Кубенко Н.В.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Таблиця 3

III. Рух грошових коштів (за прямим методом)

Найменування показника

Код рядка

Факт минулого року

План поточного року

Прогноз на поточний рік

Плановий рік (усього)

У тому числі за кварталами

I

II

III

IV

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

I. Рух коштів у результаті операційної діяльності

 

 

Надходження грошових коштів від операційної діяльності

3000

-

-

-

12031

3145

3146

2845

2895

Виручка від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)

3010

 

 

 

9

2

2

2

3

Повернення податків і зборів, у тому числі:

3020

 

 

 

-

 

 

 

 

податку на додану вартість

3030

 

 

 

 

 

 

 

 

Цільове фінансування (розшифрувати)

3040

 

 

 

2493

623

624

623

623

Надходження авансів від покупців і замовників

3050

 

 

 

-

 

 

 

 

Отримання коштів за короткостроковими зобов'язаннями, у тому числі:

3060

-

-

-

 

 

 

 

 

кредити

3061

 

 

 

-

 

 

 

 

позики

3062

 

 

 

-

 

 

 

 

облігації

3063

 

 

 

-

 

 

 

 

Інші надходження (кошти НСЗУ)

3070

 

 

 

9529

2520

2520

2220

2269

Витрачання грошових коштів від операційної діяльності

3100

-

-

-

(11931)

(2744)

(2860)

(2993)

(3333)

Розрахунки за продукцію (товари, роботи та послуги)

3110

( )

( )

( )

(3009)

(773 )

(890 )

(703 )

(643 )

Розрахунки з оплати праці

3120

( )

( )

( )

(5788)

(1277 )

(1277 )

(1484 )

(1750 )

Відрахування на соціальні заходи

3130

( )

( )

( )

-

( )

( )

( )

( )

Повернення коштів за короткостроковими зобов'язаннями, у тому числі:

3140

-

-

-

(1139)

(252)

(251)

(291)

(345)

кредити

3141

( )

( )

( )

-

( )

( )

( )

( )

позики

3142

( )

( )

( )

-

( )

( )

( )

( )

облігації

3143

( )

( )

( )

-

( )

( )

( )

( )

Зобов'язання з податків, зборів та інших обов'язкових платежів, у тому числі:

3150

-

-

-

-

-

-

-

-

податок на прибуток підприємств

3151

( )

( )

( )

-

( )

( )

( )

( )

податок на додану вартість

3152

( )

( )

( )

-

( )

( )

( )

( )

акцизний податок

3153

( )

( )

( )

-

( )

( )

( )

( )

рентна плата

3154

( )

( )

( )

(4)

(1 )

( 1)

(1 )

(1 )

податок на доходи фізичних осіб, військовий збір

3155

( )

( )

( )

(1129)

(249 )

(249 )

(289 )

(342 )

інші зобов'язання з податків і зборів (єдиний соціальний внесок)

3156

-

-

-

(1994)

(442)

(442)

(515)

(595)

відрахування частини чистого прибутку державними унітарними підприємствами та їх об'єднаннями

3156/1

( )

( )

( )

 

( )

( )

( )

( )

відрахування частини чистого прибутку господарськими товариствами, у статутному капіталі яких більше 50 відсотків акцій (часток) належать державі, на виплату дивідендів на державну частку

3156/2

( )

( )

( )

-

( )

( )

( )

( )

Інші платежі (екологічний податок)

3157

( )

( )

( )

(6)

( 2)

(1 )

(1 )

(2 )

Повернення коштів до бюджету

3160

( )

( )

( )

-

( )

( )

( )

( )

Інші витрачання (розшифрувати)

3170

( )

( )

( )

-

( )

( )

( )

( )

Чистий рух коштів від операційної діяльності

3195

-

-

-

100

401

286

(148)

(438)

II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності

 

 

Надходження грошових коштів від інвестиційної діяльності

3200

-

-

-

-

-

-

-

-

Надходження від реалізації фінансових інвестицій, у тому числі:

3210

 

 

 

-

 

 

 

 

надходження від продажу акцій та облігацій

3215

 

 

 

-

 

 

 

 

Надходження від реалізації необоротних активів

3220

 

 

 

-

 

 

 

 

Надходження від отриманих відсотків

3225

 

 

 

-

 

 

 

 

Надходження дивідендів

3230

 

 

 

-

 

 

 

 

Надходження від деривативів

3235

 

 

 

-

 

 

 

 

Інші надходження (розшифрувати)

3240

 

 

 

-

 

 

 

 

Витрачання грошових коштів від інвестиційної діяльності

3255

-

-

-

(100)

-

(100)

-

-

Витрачання на придбання фінансових інвестицій, у тому числі:

3260

( )

( )

( )

-

( )

( )

( )

( )

витрачання на придбання акцій та облігацій

3265

( )

( )

( )

-

( )

( )

( )

( )

Витрачання на придбання необоротних активів, у тому числі:

3270

( )

( )

( )

(100)

( )

(100 )

( )

( )

придбання (створення) основних засобів (ЕКГ-апарати)

3270/1

( )

( )

( )

(100)

( )

( 100)

( )

( )

капітальне будівництво (розшифрувати)

3270/2

( )

( )

( )

-

( )

( )

( )

( )

придбання (створення) нематеріальних активів (розшифрувати)

3270/3

( )

( )

( )

-

( )

( )

( )

( )

Виплати за деривативами

3280

( )

( )

( )

-

( )

( )

( )

( )

Інші платежі (розшифрувати)

3290

( )

( )

( )

-

( )

( )

( )

( )

Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності

3295

-

-

-

(100)

-

(100)

-

-

III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності

 

 

Надходження грошових коштів від фінансової діяльності

3300

-

-

-

-

-

-

-

-

Надходження від власного капіталу

3305

 

 

 

-

 

 

 

 

Отримання коштів за довгостроковими зобов'язаннями, у тому числі:

3310

-

-

-

-

-

-

-

-

кредити

3311

 

 

 

-

 

 

 

 

позики

3312

 

 

 

-

 

 

 

 

облігації

3313

 

 

 

-

 

 

 

 

Інші надходження (розшифрувати)

3320

 

 

 

-

 

 

 

 

Витрачання грошових коштів від фінансової діяльності

3330

-

-

-

-

-

-

-

-

Витрачання на викуп власних акцій

3335

( )

( )

( )

-

( )

( )

( )

( )

Повернення коштів за довгостроковими зобов'язаннями, у тому числі:

3340

-

-

-

-

-

-

-

-

кредити

3341

( )

( )

( )

-

( )

( )

( )

( )

позики

3342

( )

( )

( )

-

( )

( )

( )

( )

облігації

3343

( )

( )

( )

-

( )

( )

( )

( )

Сплата дивідендів

3350

( )

( )

( )

-

( )

( )

( )

( )

Витрачення на сплату відсотків

3360

( )

( )

( )

-

( )

( )

( )

( )

Витрачення на сплату заборгованості з фінансової оренди

3370

( )

( )

( )

-

( )

( )

( )

( )

Інші платежі (розшифрувати)

3380

( )

( )

( )

-

( )

( )

( )

( )

Чистий рух коштів від фінансової діяльності

3395

-

-

-

-

-

-

-

-

Чистий рух грошових коштів за звітний період

3400

-

-

-

0

401

186

(148)

(438)-

Залишок коштів на початок періоду

3405

 

 

 

14

 

 

 

 

Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів

3410

 

 

 

-

 

 

 

 

Залишок коштів на кінець періоду

3415

-

-

-

14

401

186

(148)

(438)

 

Директор

_____________________
(підпис)

Кубенко Н.В.

 

 

 

 

 

Таблиця 4

 

IV. Капітальні інвестиції

Найменування показника

Код рядка

Факт минулого року

Фінансовий план поточного року

Прогноз на поточний рік

Плановий рік (усього)

У тому числі за кварталами

I

II

III

IV

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Капітальні інвестиції, усього,
у тому числі:

4000

-

-

100

-

-

100

-

-

капітальне будівництво

4010

 

 

 

-

 

 

 

 

придбання (виготовлення) основних засобів

4020

 

 

100

-

 

100

 

 

придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів

4030

 

 

 

-

 

 

 

 

придбання (створення) нематеріальних активів

4040

 

 

 

-

 

 

 

 

модернізація, модифікація (добудова, дообладнання, реконструкція) основних засобів

4050

 

 

 

-

 

 

 

 

капітальний ремонт

4060

 

 

 

-

 

 

 

 

 

Директор

_____________________
(підпис)

Кубенко Н.В.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Таблиця 5

 

V. Коефіцієнтний аналіз

Найменування показника

Код рядка

Оптимальне значення

Факт минулого року

Фінансовий план поточного року

Прогноз на поточний рік

Плановий рік

Примітки

1

2

3

4

5

6

7

8

 

Коефіцієнти рентабельності та прибутковості

 

 

 

 

 

 

 

 

Валова рентабельність
(валовий прибуток, рядок 1020 / чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), рядок 1000) х 100, %

5000

Збільшення

 

 

 

 

 

 

Рентабельність EBITDA
(EBITDA, рядок 1310 / чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), рядок 1000) х 100, %

5010

Збільшення

 

 

 

 

 

 

Рентабельність активів
(чистий фінансовий результат, рядок 1200 / вартість активів, рядок 6020) х 100, %

5020

Збільшення

 

 

 

 

Характеризує ефективність використання активів підприємства

 

Рентабельність власного капіталу
(чистий фінансовий результат, рядок 1200 / власний капітал, рядок 6080) х 100, %

5030

Збільшення

 

 

 

 

 

 

Рентабельність діяльності
(чистий фінансовий результат, рядок 1200 / чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), рядок 1000) х 100, %

5040

Збільшення

 

 

 

 

Характеризує ефективність господарської діяльності підприємства

 

Коефіцієнти фінансової стійкості та ліквідності

 

 

 

 

 

 

 

 

Коефіцієнт відношення боргу до EBITDA
(довгострокові зобов'язання, рядок 6030 + поточні зобов'язання, рядок 6040) / EBITDA, рядок 1310

5100

 

 

 

 

 

 

 

Коефіцієнт фінансової стійкості
(власний капітал, рядок 6080 / (довгострокові зобов'язання, рядок 6030 + поточні зобов'язання, рядок 6040))

5110

> 1

 

 

 

 

Характеризує співвідношення власних та позикових коштів і залежність підприємства від зовнішніх фінансових джерел

 

Коефіцієнт поточної ліквідності (покриття)
(оборотні активи, рядок 6010 / поточні зобов'язання, рядок 6040)

5120

> 1

 

 

 

 

Показує достатність ресурсів підприємства, які може бути використано для погашення його поточних зобов'язань. Нормативним значенням для цього показника є > 1 - 1,5

 

Аналіз капітальних інвестицій

 

 

 

 

 

 

 

 

Коефіцієнт відношення капітальних інвестицій до амортизації
(капітальні інвестиції, рядок 4000 / амортизація, рядок 1430)

5200

 

 

 

 

 

 

 

Коефіцієнт відношення капітальних інвестицій до чистого доходу від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)
(капітальні інвестиції, рядок 4000 / чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), рядок 1000)

5210

 

 

 

 

 

 

 

Коефіцієнт зносу основних засобів
(сума зносу, рядок 6003 / первісна вартість основних засобів, рядок 6002)

5220

Зменшення

 

 

 

 

Характеризує інвестиційну політику підприємства

 

Ковенанти/обмежувальні коефіцієнти

 

 

 

 

 

 

 

 

Інші коефіцієнти/ковенанти, якщо такі передбачені умовами кредитних договорів, із зазначенням банку, валюти та суми зобов'язання на дату останньої звітності, строку погашення. У графі "Оптимальне значення" зазначити граничне значення коефіцієнта

5300

 

 

 

 

 

 

 

 

Директор

_____________________
(підпис)

Кубенко Н.В.

 

 

 

 

 

 

Таблиця 6

 

Інформація
до фінансового плану на 2019 рік

Комунальне некомерційне підприємство «Центр первинної медико-санітарної допомоги Бобринецького району»

Бобринецької районної ради

1. Дані про підприємство, персонал та витрати на оплату праці*

Загальна інформація про підприємство (резюме)

 

Найменування показника

Факт минулого року

Фінансовий план поточного року

Прогноз на поточний рік

Плановий 2019 рік

Плановий рік до прогнозу на поточний рік, %

Плановий рік до факту минулого року, %

1

2

3

4

5

6

7

Загальна кількість працівників (штатних працівників, зовнішніх сумісників та працівників, які працюють за цивільно-правовими договорами), у тому числі:

-

-

-

-

-

-

члени наглядової ради

 

 

 

 

-

-

члени правління

 

 

 

 

-

-

керівник

 

 

 

1

-

-

адміністративно-управлінський персонал

 

 

 

21

-

-

працівники

 

 

 

87

-

-

Фонд оплати праці, тис. грн, у тому числі:

-

-

-

6917

-

-

члени наглядової ради

 

 

 

 

-

-

члени правління

 

 

 

 

-

-

керівник

 

 

 

172

-

-

адміністративно-управлінський персонал

 

 

 

1415

-

-

працівники

 

 

 

5330

-

-

Витрати на оплату праці, тис. грн, у тому числі:

-

-

-

8911

-

-

члени наглядової ради

 

 

 

 

-

-

члени правління

 

 

 

 

-

-

керівник

 

 

 

210

-

-

адміністративно-управлінський персонал

 

 

 

1825

-

-

працівники

 

 

 

6876

-

-

Середньомісячні витрати на оплату праці одного працівника, грн, усього, у тому числі:

-

-

-

6812,7

-

-

член наглядової ради

-

-

-

-

-

-

член правління

-

-

-

-

-

-

керівник, усього, у тому числі:

-

-

-

17500,0

-

-

посадовий оклад

 

 

 

5670

-

-

преміювання

 

 

 

5670

-

-

інші виплати, передбачені законодавством

 

 

 

6160

-

-

адміністративно-управлінський працівник

-

-

-

7242,1

-

-

працівник

-

-

-

6586,2

-

-

 

____________
* У разі збільшення витрат на оплату праці в плановому році порівняно з установленим рівнем поточного року та фактом попереднього року надаються відповідні обґрунтування.

2. Перелік підприємств, які включені до консолідованого (зведеного) фінансового плану

 

Код за ЄДРПОУ

Найменування підприємства

Вид діяльності

1

2

3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Інформація про бізнес підприємства (код рядка 1000 фінансового плану)

 

Найменування видів діяльності за КВЕД

Питома вага в загальному обсязі реалізації, %

Фактичний показник за _____ минулий рік

Плановий показник поточного_____ року

Фактичний показник поточного року за останній звітний період _______________________

Плановий 2019 рік

за минулий рік

за плановий рік

чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), тис. грн

кількість продукції / наданих послуг, одиниця виміру

ціна одиниці (вартість продукції / наданих послуг), грн

чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), тис. грн

кількість продукції / наданих послуг, одиниця виміру

ціна одиниці (вартість продукції / наданих послуг), грн

чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), тис. грн

кількість продукції / наданих послуг, одиниця виміру

ціна одиниці (вартість продукції / наданих послуг), грн

чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), тис. грн

кількість продукції / наданих послуг, одиниця виміру

ціна одиниці (вартість продукції / наданих послуг), грн

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

Діяльність лікарняних закладів 86.10

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9529

1

 

9529

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Усього

100,0

100,0

-

 

 

-

 

 

-

 

 

9529

1

9529

 

4. Діючі фінансові зобов'язання підприємства

 

Найменування банку

Вид кредитного продукту та цільове призначення

Сума, валюта за договорами

Процентна ставка

Дата видачі/погашення (графік)

Заборгованість на останню дату

Забезпечення

1

2

3

4

5

6

7

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Усього

x

x

x

-

 

 

5. Інформація щодо отримання та повернення залучених коштів

 

Зобов'язання

Заборгованість за кредитами на початок ______ року

План із залучення коштів

План з повернення коштів

Заборгованість за кредитами на кінець ______ року

1

2

3

4

5

Довгострокові зобов'язання, усього

 

 

 

-

у тому числі:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Короткострокові зобов'язання, усього

 

 

 

-

у тому числі:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Інші фінансові зобов'язання, усього

 

 

 

-

у тому числі:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Усього

-

-

-

-

 

6. Витрати, пов'язані з використанням власних службових автомобілів (у складі адміністративних витрат, рядок 1031)

 


з/п

Марка

Рік придбання

Мета використання

Витрати, усього

Плановий рік до плану поточного року, %

Плановий рік до факту минулого року, %

факт минулого року

фінансовий план поточного року

плановий рік

1

2

3

4

5

6

7

8

9

 

 

 

 

 

 

 

-

-

 

 

 

 

 

 

 

-

-

 

 

 

 

 

 

 

-

-

 

 

 

 

 

 

 

-

-

Усього

-

-

-

-

-

 

 

 

 

7. Витрати на оренду службових автомобілів (у складі адміністративних витрат, рядок 1032)

 


з/п

Договір

Марка

Мета використання

Дата початку оренди

Витрати, усього

Плановий рік до плану поточного року, %

Плановий рік до факту минулого року, %

 

факт минулого року

фінансовий план поточного року

плановий рік

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-

-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-

-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-

-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-

-

 

Усього

 

0

0

0

-

-

 

 

8. Джерела капітальних інвестицій

тис. грн (без ПДВ)

 


з/п

Найменування об'єкта

Залучення кредитних коштів

Бюджетне фінансування

Власні кошти (розшифрувати)

Інші джерела (кошти НСЗУ)

Усього

рік

у тому числі за кварталами

рік

у тому числі за кварталами

рік

у тому числі за кварталами

рік

у тому числі за кварталами

рік

у тому числі за кварталами

I

II

III

IV

I

II

III

IV

I

II

III

IV

I

II

III

IV

I

II

III

IV

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

1

Придбання апаратів ЕКГ

-

 

 

 

 

-

 

 

 

 

-

 

 

 

 

-

 

100

 

 

-

-

-

-

-

 

 

-

 

 

 

 

-

 

 

 

 

-

 

 

 

 

-

 

 

 

 

-

-

-

-

-

 

 

-

 

 

 

 

-

 

 

 

 

-

 

 

 

 

-

 

 

 

 

-

-

-

-

-

 

 

-

 

 

 

 

-

 

 

 

 

-

 

 

 

 

-

 

 

 

 

-

-

-

-

-

Усього

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

100

-

-

-

-

-

-

-

Відсоток

-

 

 

 

 

-

 

 

 

 

-

 

 

 

 

-

 

100

 

 

-

 

 

 

 

 

 

9. Капітальне будівництво (рядок 4010 таблиці 4)

тис. грн (без ПДВ)

 

№ з/п

Найменування об'єкта

Рік початку і закінчення будівництва

Загальна кошторисна вартість

Первісна балансова вартість введених потужностей на початок планового року

Незавершене будівництво на початок планового року

Плановий рік

Інформація щодо проектно-кошторисної документації (стан розроблення, затвердження, у разі затвердження зазначити суб'єкт управління, яким затверджено, та відповідний документ)

Документ, яким затверджений титул будови,
із зазначенням суб'єкта управління, який його погодив

 

освоєння капітальних вкладень

фінансування капітальних інвестицій (оплата грошовими коштами), усього

у тому числі

 

власні кошти

кредитні кошти

інші джерела (зазначити джерело)

 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

 

 

 

 

 

 

 

 

-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-

 

 

 

 

 

 

Усього

-

-

-

-

-

-

-

-

 

 

 

 

Директор

 

_____________________
(підпис)

Кубенко Н.В. 

 

Про включення квартир до службового житла

ПРОЕКТ

вносить голова Бобринецької районної ради

 

БОБРИНЕЦЬКА РАЙОННА РАДА

КІРОВОГРАДСЬКОЇ ОБЛАСТІ

 

ДВАДЦЯТЬ ______________ СЕСІЯ

СЬОМОГО СКЛИКАННЯ

Р І Ш Е Н Н Я

 

від “___” _______ 2019 року                                                                   №____

 

м.Бобринець

 

Про включення квартир

до службового житла

 

Відповідно до пункту 20 частини 1 статті 43 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», статті 118 Житлового кодексу Української РСР, статті 319 Цивільного кодексу України, Положення про порядок надання службових жилих приміщень і користування ними, затвердженого рішенням 21 сесії Бобринецької районної ради сьомого скликання від 14 грудня 2018 року №336, рішення 37 сесії Бобринецької районної ради 6 скликання від 22 травня 2015 року №535 «Про створення службового приміщення для тимчасового проживання молодих спеціалістів, які будуть працювати в комунальних лікувальних закладах Бобринецького району», рішення 37 сесії Бобринецької районної ради 6 скликання від 22 травня 2015 року №536 «Про надання згоди Бобринецькій центральній районній лікарні на реконструкцію об’єкта спільної власності територіальних громад сіл та міста району»

районна рада

ВИРІШИЛА:

1. Включити шість квартир квартирного житлового будинку, розташованого за адресою: __________________________ до службового житла, для тимчасового проживання молодих спеціалістів, які будуть працювати (працюють) в комунальних лікувальних закладах Бобринецького району, згідно переліку, що додається.

2. Дане службове житло надати в оперативне управління Бобринецькій центральній районній лікарні.

3. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію з питань з питань бюджету, фінансів, власності, інвестиційної діяльності та приватизації, регуляторної політики, підприємництва, торгівлі, споживчого ринку та побутового обслуговування населення та постійну комісію з питань агропромислового комплексу та земельних відносин, екології, раціонального використання природних ресурсів, промисловості, енергетики, транспорту, зв’язку та житлово-комунального господарства, будівництва і архітектури.

Голова районної ради                                                       О.ГАДЕМСЬКА

 

 

Додаток 1

до рішення 22 сесії Бобринецької районної ради сьомого скликання від ___ березня 2019 року №____

ПЕРЕЛІК

квартир, включених до службового житла

Бобринецької центральної районної лікарні

 

№ з/п

Найменування приміщення

Загальна площа, кв.м.

Житлова площа, кв.м.

Підсобна площа, кв.м.

 

1.

 

Квартира №1

 

20,8

 

9,4

 

11,4

2.

Квартира №2

25,3

15,1

10,2

3.

Квартира №3

29,6

15,8

13,8

4.

Квартира №4

30,2

16,8

13,4

5.

Квартира №5

31,0

21,3

9,7

6.

Квартира №6

22,3

12,3

10,0

 

______________________

 

Про затвердження Порядку складання, затвердження та контролю виконання фінансового плану комунального некомерційного підприємства “Центр первинної медико-санітарної допомоги Бобринецького району” Бобринецької районної ради

ПРОЕКТ

вносить голова Бобринецької районної ради

 

БОБРИНЕЦЬКА РАЙОННА РАДА

КІРОВОГРАДСЬКОЇ ОБЛАСТІ

 

ДВАДЦЯТЬ __________ СЕСІЯ

СЬОМОГО СКЛИКАННЯ

Р І Ш Е Н Н Я

 

від ___ __________ 2019 року                                                                        № ____

м. Бобринець

Про затвердження «Порядку складання,

затвердження та контролю виконання

фінансового плану Комунального

некомерційного підприємства "Центр

первинної медико-санітарної

допомоги Бобринецького району»

Бобринецької районної ради

Відповідно до частини 2 статті 43 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», керуючись ст. 78 Господарського кодексу України, з метою вдосконалення системи фінансового планування, підвищення ефективності роботи  Комунального некомерційного підприємства «Центр первинної медико – санітарної допомоги Бобринецького району» Бобринецької районної ради

районна рада

ВИРІШИЛА:

1. Затвердити «Порядок складання, затвердження та контролю виконання фінансового плану Комунального некомерційного підприємства "Центр первинної медико-санітарної допомоги Бобринецького району» Бобринецької районної ради (Додаток№1).

2. Затвердити Форму фінансового плану «Фінансовий план на _____ рік» (Додаток№2) та Форму звіту «Звіт про виконання фінансового плану» (Додаток№3)

3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійні комісії районної ради з питань: бюджету, фінансів, власності, інвестиційної діяльності та приватизації, регуляторної політики, підприємництва, торгівлі, споживчого ринку та побутового обслуговування населення; охорони здоров'я, освіти, праці, соціального захисту та соціального забезпечення населення, культури та спорту.

Голова районної ради                                                     О.ГАДЕМСЬКА

 

 

Додаток 1

до рішення №_____

Виконавчий комітет

Бобринецької районної ради

від _________ 2019 рокуПОРЯДОК
складання, затвердження та контролю виконання фінансового плану Комунального некомерційного підприємства "Центр первинної медико-санітарної допомоги Бобринецького району» Бобринецької районної ради (надалі – Порядок)

 

1. Даний Порядок визначає порядок складання, затвердження та контролю виконання фінансового плану Комунального некомерційного підприємства "Центр первинної медико-санітарної допомоги Бобринецької районної ради» Бобринецького районної ради (далі Підприємство).

2. Проект фінансового плану Підприємства, згідно Додатку №2 рішення Бобринецької районної ради «Про затвердження «Порядку складання, затвердження та контролю виконання фінансового плану Комунального некомерційного підприємства "Центр первинної медико-санітарної допомоги Бобринецького району» Бобринецької районної ради № ____ від ______ 2019 року, на наступний фінансовий рік, подається керівником Підприємства до Бобринецької районної ради у трьох примірниках у паперовому вигляді щорічно до 1 листопада.

3.Бобринецька районна рада проводить аналіз проекту фінансового плану Підприємства на предмет відповідності законодавству України та інтересам населення. Після проведення аналізу Бобринецька районна рада приймає рішення щодо погодження чи повернення проекту фінансового плану підприємства на доопрацювання з детальним обґрунтуванням відмови згідно чинного законодавства. Про прийняте рішення Бобринецька районна рада повідомляє керівника Підприємства у письмовій формі протягом п`яти робочих днів з моменту отримання проекту фінансового плану Підприємства. У разі повернення проекту фінансового плану Підприємства керівник забезпечує його доопрацювання, враховуючи зауваження Бобринецької районної ради, та подає його на повторне погодження протягом 3-х робочих днів.

4. Погоджений Бобринецькою районною радою Проект фінансового плану Підприємства розглядається та затверджується на засіданні Виконавчого комітету Бобринецької районної ради не пізніше 1 грудня року, який передує плановому.

5. Зміни до затвердженого фінансового плану підприємства можуть вноситися не більше 4-х разів впродовж планового року та 10-ти в поточному році.

Проект змін до фінансового плану Підприємства, з пояснювальною запискою про причини таких змін, Підприємство готує і подає до Бобринецької районної ради не пізніше 25 числа місяця, коли виникла нагальна потреба в змінах за процедурою, передбаченою п.3 Порядку.

Погоджені зміни до фінансового плану Підприємства затверджує голова районної ради.

На фінансовому плані проставляється відмітка “Зміни“ з датами затвердження та погодження.

6. Контроль за своєчасним складанням фінансового плану Підприємства, а також за виконанням показників, затвердженого фінансового плану Підприємства, здійснює керівник Підприємства.

8. Керівник Підприємства подає до Бобринецької районної ради звіт про виконання фінансового плану Підприємства згідно Додатку №3 рішення виконавчого комітету «Про затвердження «Порядку складання, затвердження та контролю виконання фінансового плану Комунального некомерційного підприємства "Центр первинної медико-санітарної допомоги Бобринецького району» Бобринецької районної ради № ____ від ______ 2019 року у терміни:

8.1. За звітний рік – до 1 квітня року, який настає за звітним періодом.

8.2. За звітні квартали поточного року – до 31 травня, 31 серпня та 30 листопада кожного року.

9. Бобринецька районна рада погоджує звіт або відправляє на доопрацювання за процедурою згідно п.3 Порядку.

Після погодження, керівник Підприємства передає голові районної ради на затвердження.

10. Затверджений фінансовий план Підприємства керівник публікує на сайті Підприємства та на сайті Бобринецької районної ради.

 

 

 

ПОГОДЖЕНО
______________________________________________________
(найменування органу, яким погоджено фінансовий план)
______________________________________________________
М. П. (посада, прізвище, ім'я, по батькові, дата, підпис)

______________________________________________________
(найменування органу, яким погоджено фінансовий план)
______________________________________________________
М. П. (посада, прізвище, ім'я, по батькові, дата, підпис)

______________________________________________________
(найменування органу, яким погоджено фінансовий план)
______________________________________________________
М. П. (посада, прізвище, ім'я, по батькові, дата, підпис)

Додаток 1
до Порядку складання, затвердження та контролю виконання фінансового плану суб'єкта господарювання державного сектору економіки
(пункт 2)

ЗАТВЕРДЖЕНО
______________________________________________________
(посада, ім'я і прізвище керівника суб'єкта
______________________________________________________
управління підприємством або номер відповідного
______________________________________________________
рішення Кабінету Міністрів України)

М. П. (дата, підпис)

РОЗГЛЯНУТО
______________________________________________________
(посада, прізвище, ім'я, по батькові керівника суб'єкта
______________________________________________________
управління підприємством)

М. П. (дата, підпис)

 

 

Рік

Код

Підприємство

за ЄДРПОУ

 

Організаційно-правова форма

за КОПФГ

 

Територія

за КОАТУУ

 

Суб'єкт управління

за СПОДУ

 

Галузь

за ЗКГНГ

 

Вид економічної діяльності

за КВЕД

 

Одиниця виміру, тис. грн                                                                                                                Стандарти звітності П(с)БОУ

 

Форма власності                                                                                                                              Стандарти звітності МСФЗ

 

Середньооблікова кількість штатних працівників

Місцезнаходження

Телефон

Прізвище та ініціали керівника

ФІНАНСОВИЙ ПЛАН

на ________ рік

Основні фінансові показники

Найменування показника

Код рядка

Факт минулого року

Фінансовий план поточного року

Прогноз на поточний рік

Плановий рік

Інформація згідно із стратегічним планом розвитку

плановий рік +1 рік

плановий рік +2 роки

плановий рік +3 роки

плановий рік +4 роки

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

I. Формування фінансових результатів

Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)

1000

-

-

-

-

 

 

 

 

Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)

1010

-

-

-

-

 

 

 

 

Валовий прибуток/збиток

1020

-

-

-

-

-

-

-

-

Адміністративні витрати

1030

-

-

-

-

 

 

 

 

Витрати на збут

1060

-

-

-

-

 

 

 

 

Інші операційні доходи

1070

-

-

-

-

 

 

 

 

Інші операційні витрати

1080

-

-

-

-

 

 

 

 

Фінансовий результат від операційної діяльності

1100

-

-

-

-

-

-

-

-

EBITDA

1310

-

-

-

-

 

 

 

 

Рентабельність EBITDA

5010

-

-

-

-

-

-

-

-

Дохід від участі в капіталі

1110

-

-

-

-

 

 

 

 

Втрати від участі в капіталі

1120

( )

( )

( )

-

 

 

 

 

Інші фінансові доходи

1130

-

-

-

-

 

 

 

 

Фінансові витрати

1140

( )

( )

( )

-

 

 

 

 

Інші доходи

1150

-

-

-

-

 

 

 

 

Інші витрати

1160

-

-

-

-

 

 

 

 

Фінансовий результат до оподаткування

1170

-

-

-

-

-

-

-

-

Витрати з податку на прибуток

1180

( )

( )

( )

-

 

 

 

 

Дохід з податку на прибуток

1181

-

-

-

-

 

 

 

 

Прибуток від припиненої діяльності після оподаткування

1190

-

-

-

-

 

 

 

 

Збиток від припиненої діяльності після оподаткування

1191

( )

( )

( )

-

 

 

 

 

Чистий фінансовий результат

1200

-

-

-

-

-

-

-

-

Прибуток

1201

-

-

-

-

 

 

 

 

Збиток

1202

-

-

-

-

 

 

 

 

II. Розрахунки з бюджетом

Сплата податків та зборів до Державного бюджету України (податкові платежі), усього, у тому числі:

2110

-

-

-

-

 

 

 

 

податок на прибуток підприємств

2111

-

-

-

-

 

 

 

 

податок на додану вартість, що підлягає сплаті до бюджету за підсумками звітного періоду

2112

-

-

-

-

 

 

 

 

податок на додану вартість, що підлягає відшкодуванню з бюджету за підсумками звітного періоду

2113

( )

( )

( )

-

( )

( )

( )

( )

акцизний податок

2114

-

-

-

-

 

 

 

 

відрахування частини чистого прибутку державними унітарними підприємствами та їх об'єднаннями

2115

-

-

-

-

 

 

 

 

рентна плата за транспортування

2116

-

-

-

-

 

 

 

 

рентна плата за користування надрами

2117

-

-

-

-

 

 

 

 

Сплата податків та зборів до місцевих бюджетів (податкові платежі)

2120

-

-

-

-

 

 

 

 

Інші податки, збори та платежі на користь держави,
усього, у тому числі:

2130

-

-

-

-

 

 

 

 

відрахування частини чистого прибутку господарськими товариствами, у статутному капіталі яких більше 50 відсотків акцій (часток) належать державі, на виплату дивідендів на державну частку

2131

-

-

-

-

 

 

 

 

єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування

2133

-

-

-

-

 

 

 

 

Усього виплат на користь держави

2200

-

-

-

-

 

 

 

 

III. Рух грошових коштів

Залишок коштів на початок періоду

3405

-

-

-

-

x

x

x

x

Цільове фінансування

3040

-

-

-

-

 

 

 

 

Чистий рух коштів від операційної діяльності

3195

-

-

-

-

x

x

x

x

Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності

3295

-

-

-

-

x

x

x

x

Чистий рух коштів від фінансової діяльності

3395

-

-

-

-

x

x

x

x

Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів

3410

-

-

-

-

x

x

x

x

Залишок коштів на кінець періоду

3415

-

-

-

-

x

x

x

x

IV. Капітальні інвестиції

Капітальні інвестиції

4000

-

-

-

-

 

 

 

 

V. Коефіцієнтний аналіз

Рентабельність діяльності

5040

-

-

-

-

-

-

-

-

Рентабельність активів

5020

-

-

-

-

x

x

x

x

Рентабельність власного капіталу

5030

-

-

-

-

x

x

x

x

Коефіцієнт фінансової стійкості

5110

-

-

-

-

x

x

x

x

Коефіцієнт зносу основних засобів

5220

-

-

-

-

x

x

x

x

VI. Звіт про фінансовий стан

Необоротні активи, усього, у тому числі:

6000

 

 

 

 

x

x

x

x

основні засоби

6001

-

-

-

-

x

x

x

x

первісна вартість

6002

 

 

 

 

x

x

x

x

знос

6003

 

 

 

 

x

x

x

x

Оборотні активи, усього, у тому числі:

6010

 

 

 

 

x

x

x

x

гроші та їх еквіваленти

6011

 

 

 

 

x

x

x

x

Усього активи

6020

 

 

 

 

x

x

x

x

Довгострокові зобов'язання і забезпечення

6030

 

 

 

 

x

x

x

x

Поточні зобов'язання і забезпечення

6040

 

 

 

 

x

x

x

x

Усього зобов'язання і забезпечення

6050

-

-

-

-

x

x

x

x

У тому числі державні гранти і субсидії

6060

 

 

 

 

 

 

 

 

У тому числі фінансові запозичення

6070

 

 

 

 

x

x

x

x

Власний капітал

6080

 

 

 

 

x

x

x

x

VII. Кредитна політика

Отримано залучених коштів, усього, у тому числі:

7000

-

-

-

-

-

-

-

-

довгострокові зобов'язання

7001

 

 

 

-

-

 

 

 

короткострокові зобов'язання

7002

 

 

 

-

-

 

 

 

інші фінансові зобов'язання

7003

 

 

 

-

-

 

 

 

Повернено залучених коштів, усього, у тому числі:

7010

-

-

-

-

-

-

-

-

довгострокові зобов'язання

7011

 

 

 

-

-

 

 

 

короткострокові зобов'язання

7012

 

 

 

-

-

 

 

 

інші фінансові зобов'язання

7013

 

 

 

-

-

 

 

 

VIII. Дані про персонал та витрати на оплату праці

Середня кількість працівників
(штатних працівників, зовнішніх сумісників та працівників, які працюють за цивільно-правовими договорами),
у тому числі:

8000

-

-

-

-

x

x

x

x

члени наглядової ради

8001

-

-

-

-

x

x

x

x

члени правління

8002

-

-

-

-

x

x

x

x

керівник

8003

-

-

-

-

x

x

x

x

адміністративно-управлінський персонал

8004

-

-

-

-

x

x

x

x

працівники

8005

-

-

-

-

x

x

x

x

Витрати на оплату праці

8010

-

-

-

-

x

x

x

x

Середньомісячні витрати на оплату праці одного працівника (грн), усього, у тому числі:

8020

-

-

-

-

x

x

x

x

член наглядової ради

8021

-

-

-

-

x

x

x

x

член правління

8022

-

-

-

-

x

x

x

x

керівник

8023

-

-

-

-

x

x

x

x

адміністративно-управлінський працівник

8024

-

-

-

-

x

x

x

x

працівник

8025

-

-

-

-

x

x

x

x

 

Керівник _________________________
(посада)

_________________________
(підпис)

_________________________
(ініціали, прізвище)

 

Таблиця 1

 

I. Формування фінансових результатів

Найменування показника

Код рядка

Факт минулого року

Фінансовий план поточного року

Прогноз на поточний рік

Плановий рік (усього)

У тому числі за кварталами

Пояснення та обґрунтування до запланованого рівня доходів/витрат

I

II

III

IV

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

Доходи і витрати (деталізація)

Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)

1000

 

 

 

-

 

 

 

 

 

Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)

1010

-

-

-

-

-

-

-

-

 

Витрати на сировину та основні матеріали

1011

( )

( )

( )

-

( )

( )

( )

( )

 

Витрати на паливо

1012

( )

( )

( )

-

( )

( )

( )

( )

 

Витрати на електроенергію

1013

( )

( )

( )

-

( )

( )

( )

( )

 

Витрати на оплату праці

1014

( )

( )

( )

-

( )

( )

( )

( )

 

Відрахування на соціальні заходи

1015

( )

( )

( )

-

( )

( )

( )

( )

 

Витрати, що здійснюються для підтримання об'єкта в робочому стані (проведення ремонту, технічного огляду, нагляду, обслуговування тощо)

1016

( )

( )

( )

-

( )

( )

( )

( )

 

Амортизація основних засобів і нематеріальних активів

1017

( )

( )

( )

-

( )

( )

( )

( )

 

Інші витрати (розшифрувати)

1018

( )

( )

( )

-

( )

( )

( )

( )

 

Валовий прибуток (збиток)

1020

-

-

-

-

-

-

-

-

 

Адміністративні витрати, у тому числі:

1030

-

-

-

-

-

-

-

-

 

витрати, пов'язані з використанням власних службових автомобілів

1031

( )

( )

( )

-

( )

( )

( )

( )

 

витрати на оренду службових автомобілів

1032

( )

( )

( )

-

( )

( )

( )

( )

 

витрати на консалтингові послуги

1033

( )

( )

( )

-

( )

( )

( )

( )

 

витрати на страхові послуги

1034

( )

( )

( )

-

( )

( )

( )

( )

 

витрати на аудиторські послуги

1035

( )

( )

( )

-

( )

( )

( )

( )

 

витрати на службові відрядження

1036

( )

( )

( )

-

( )

( )

( )

( )

 

витрати на зв'язок

1037

( )

( )

( )

-

( )

( )

( )

( )

 

витрати на оплату праці

1038

( )

( )

( )

-

( )

( )

( )

( )

 

відрахування на соціальні заходи

1039

( )

( )

( )

-

( )

( )

( )

( )

 

амортизація основних засобів і нематеріальних активів загальногосподарського призначення

1040

( )

( )

( )

-

( )

( )

( )

( )

 

витрати на операційну оренду основних засобів та роялті, що мають загальногосподарське призначення

1041

( )

( )

( )

-

( )

( )

( )

( )

 

витрати на страхування майна загальногосподарського призначення

1042

( )

( )

( )

-

( )

( )

( )

( )

 

витрати на страхування загальногосподарського персоналу

1043

( )

( )

( )

-

( )

( )

( )

( )

 

організаційно-технічні послуги

1044

( )

( )

( )

-

( )

( )

( )

( )

 

консультаційні та інформаційні послуги

1045

( )

( )

( )

-

( )

( )

( )

( )

 

юридичні послуги

1046

( )

( )

( )

-

( )

( )

( )

( )

 

послуги з оцінки майна

1047

( )

( )

( )

-

( )

( )

( )

( )

 

витрати на охорону праці загальногосподарського персоналу

1048

( )

( )

( )

-

( )

( )

( )

( )

 

витрати на підвищення кваліфікації та перепідготовку кадрів

1049

( )

( )

( )

-

( )

( )

( )

( )

 

витрати на утримання основних фондів, інших необоротних активів загальногосподарського використання, у тому числі:

1050

( )

( )

( )

-

( )

( )

( )

( )

 

витрати на поліпшення основних фондів

1050/1

( )

( )

( )

-

( )

( )

( )

( )

 

інші адміністративні витрати (розшифрувати)

1051

( )

( )

( )

-

( )

( )

( )

( )

 

Витрати на збут, у тому числі:

1060

-

-

-

-

-

-

-

-

 

транспортні витрати

1061

( )

( )

( )

-

( )

( )

( )

( )

 

витрати на зберігання та упаковку

1062

( )

( )

( )

-

( )

( )

( )

( )

 

витрати на оплату праці

1063

( )

( )

( )

-

( )

( )

( )

( )

 

відрахування на соціальні заходи

1064

( )

( )

( )

-

( )

( )

( )

( )

 

амортизація основних засобів і нематеріальних активів

1065

( )

( )

( )

-

( )

( )

( )

( )

 

витрати на рекламу

1066

( )

( )

( )

-

( )

( )

( )

( )

 

інші витрати на збут (розшифрувати)

1067

( )

( )

( )

-

( )

( )

( )

( )

 

Інші операційні доходи, усього, у тому числі:

1070

-

-

-

-

-

-

-

-

 

курсові різниці

1071

 

 

 

-

 

 

 

 

 

нетипові операційні доходи (розшифрувати)

1072

 

 

 

-

 

 

 

 

 

інші операційні доходи (розшифрувати)

1073

 

 

 

-

 

 

 

 

 

Інші операційні витрати, усього, у тому числі:

1080

-

-

-

-

-

-

-

-

 

курсові різниці

1081

( )

( )

( )

-

( )

( )

( )

( )

 

нетипові операційні витрати (розшифрувати)

1082

( )

( )

( )

-

( )

( )

( )

( )

 

витрати на благодійну допомогу

1083

( )

( )

( )

-

( )

( )

( )

( )

 

відрахування до резерву сумнівних боргів

1084

( )

( )

( )

-

( )

( )

( )

( )

 

відрахування до недержавних пенсійних фондів

1085

( )

( )

( )

-

( )

( )

( )

( )

 

інші операційні витрати (розшифрувати)

1086

( )

( )

( )

-

( )

( )

( )

( )

 

Фінансовий результат від операційної діяльності

1100

-

-

-

-

-

-

-

-

 

Дохід від участі в капіталі (розшифрувати)

1110

 

 

 

-

 

 

 

 

 

Втрати від участі в капіталі (розшифрувати)

1120

( )

( )

( )

-

( )

( )

( )

( )

 

Інші фінансові доходи (розшифрувати)

1130

 

 

 

-

 

 

 

 

 

Фінансові витрати (розшифрувати)

1140

( )

( )

( )

-

( )

( )

( )

( )

 

Інші доходи, усього, у тому числі:

1150

-

-

-

-

-

-

-

-

 

курсові різниці

1151

 

 

 

-

 

 

 

 

 

інші доходи (розшифрувати)

1152

 

 

 

-

 

 

 

 

 

Інші витрати, усього, у тому числі:

1160

-

-

-

-

-

-

-

-

 

курсові різниці

1161

( )

( )

( )

-

( )

( )

( )

( )

 

інші витрати (розшифрувати)

1162

( )

( )

( )

-

( )

( )

( )

( )

 

Фінансовий результат до оподаткування

1170

-

-

-

-

-

-

-

-

 

Витрати з податку на прибуток

1180

( )

( )

( )

-

( )

( )

( )

( )

 

Дохід з податку на прибуток

1181

 

 

 

-

 

 

 

 

 

Прибуток від припиненої діяльності після оподаткування

1190

 

 

 

-

 

 

 

 

 

Збиток від припиненої діяльності після оподаткування

1191

( )

( )

( )

-

( )

( )

( )

( )

 

Чистий фінансовий результат, у тому числі:

1200

-

-

-

-

-

-

-

-

 

прибуток

1201

 

 

 

 

 

 

 

 

 

збиток

1202

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Усього доходів

1210

-

-

-

-

-

-

-

-

 

Усього витрат

1220

-

-

-

-

-

-

-

-

 

Неконтрольована частка

1230

 

 

 

-

 

 

 

 

 

Розрахунок показника EBITDA

Фінансовий результат від операційної діяльності, рядок 1100

1300

-

-

-

-

-

-

-

-

 

плюс амортизація, рядок 1430

1301

-

-

-

-

-

-

-

-

 

мінус операційні доходи від курсових різниць, рядок 1071

1302

-

-

-

-

-

-

-

-

 

плюс операційні витрати від курсових різниць, рядок 1081

1303

( )

( )

( )

-

( )

( )

( )

( )

 

мінус значні нетипові операційні доходи, рядок 1072

1304

-

-

-

-

-

-

-

-

 

плюс значні нетипові операційні витрати, рядок 1082

1305

( )

( )

( )

-

( )

( )

( )

( )

 

EBITDA

1310

-

-

-

-

-

-

-

-

 

Елементи операційних витрат

Матеріальні витрати, у тому числі:

1400

 

 

 

-

 

 

 

 

 

витрати на сировину та основні матеріали

1401

 

 

 

-

 

 

 

 

 

витрати на паливо та енергію

1402

 

 

 

-

 

 

 

 

 

Витрати на оплату праці

1410

 

 

 

-

 

 

 

 

 

Відрахування на соціальні заходи

1420

 

 

 

-

 

 

 

 

 

Амортизація

1430

 

 

 

-

 

 

 

 

 

Інші операційні витрати

1440

 

 

 

-

 

 

 

 

 

Усього

1450

-

-

-

-

-

-

-

-

 

 

Керівник _____________________
(посада)

_____________________
(підпис)

_____________________
(ініціали, прізвище)

 

Таблиця 2

 

II. Розрахунки з бюджетом

Найменування показника

Код рядка

Факт минулого року

Фінансовий план поточного року

Прогноз на поточний рік

Плановий рік (усього)

У тому числі за кварталами

I

II

III

IV

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Розподіл чистого прибутку

Чистий фінансовий результат

1200

-

-

-

-

-

-

-

-

Залишок нерозподіленого прибутку (непокритого збитку) на початок звітного періоду

2000

 

 

 

 

 

 

 

 

Нараховані до сплати відрахування частини чистого прибутку, усього, у тому числі:

2010

-

-

-

-

-

-

-

-

державними унітарними підприємствами та їх об'єднаннями до державного бюджету

2011

( )

( )

( )

-

( )

( )

( )

( )

господарськими товариствами, у статутному капіталі яких більше 50 відсотків акцій (часток) належать державі, на виплату дивідендів

2012

( )

( )

( )

-

( )

( )

( )

( )

у тому числі на державну частку

2012/1

( )

( )

( )

-

( )

( )

( )

( )

Перенесено з додаткового капіталу

2020

 

 

 

-

 

 

 

 

Розвиток виробництва

2030

( )

( )

( )

-

( )

( )

( )

( )

у тому числі за основними видами діяльності за КВЕД

2031

( )

( )

( )

-

( )

( )

( )

( )

Резервний фонд

2040

( )

( )

( )

-

( )

( )

( )

( )

Інші фонди (розшифрувати)

2050

( )

( )

( )

-

( )

( )

( )

( )

Інші цілі (розшифрувати)

2060

( )

( )

( )

-

( )

( )

( )

( )

Залишок нерозподіленого прибутку (непокритого збитку) на кінець звітного періоду

2070

-

-

-

-

-

-

-

-

Сплата податків, зборів та інших обов'язкових платежів

Сплата податків та зборів до Державного бюджету України (податкові платежі), усього, у тому числі:

2110

-

-

-

-

-

-

-

-

податок на прибуток підприємств

2111

 

 

 

-

 

 

 

 

податок на додану вартість, що підлягає сплаті до бюджету за підсумками звітного періоду

2112

 

 

 

-

 

 

 

 

податок на додану вартість, що підлягає відшкодуванню з бюджету за підсумками звітного періоду

2113

( )

( )

( )

-

( )

( )

( )

( )

акцизний податок

2114

 

 

 

-

 

 

 

 

відрахування частини чистого прибутку державними унітарними підприємствами та їх об'єднаннями

2115

 

 

 

-

 

 

 

 

рентна плата за транспортування

2116

 

 

 

-

 

 

 

 

рентна плата за користування надрами

2117

 

 

 

-

 

 

 

 

податок на доходи фізичних осіб

2118

 

 

 

-

 

 

 

 

інші податки та збори (розшифрувати)

2119

 

 

 

-

 

 

 

 

Сплата податків та зборів до місцевих бюджетів (податкові платежі), усього, у тому числі:

2120

-

-

-

-

-

-

-

-

податок на доходи фізичних осіб

2121

 

 

 

-

 

 

 

 

земельний податок

2122

 

 

 

-

 

 

 

 

орендна плата

2123

 

 

 

-

 

 

 

 

інші податки та збори (розшифрувати)

2124

 

 

 

-

 

 

 

 

Інші податки, збори та платежі на користь держави, усього, у тому числі:

2130

-

-

-

-

-

-

-

-

відрахування частини чистого прибутку господарськими товариствами, у статутному капіталі яких більше 50 відсотків акцій (часток) належать державі, на виплату дивідендів на державну частку

2131

 

 

 

-

 

 

 

 

митні платежі

2132

 

 

 

-

 

 

 

 

єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування

2133

 

 

 

-

 

 

 

 

інші податки, збори та платежі (розшифрувати)

2134

 

 

 

-

 

 

 

 

Погашення податкового боргу, усього, у тому числі:

2140

-

-

-

-

-

-

-

-

погашення реструктуризованих та відстрочених сум, що підлягають сплаті в поточному році до бюджетів та державних цільових фондів

2141

 

 

 

-

 

 

 

 

інші (штрафи, пені, неустойки) (розшифрувати)

2142

 

 

 

-

 

 

 

 

Усього виплат на користь держави

2200

-

-

-

-

-

-

-

-

 

Керівник _____________________
(посада)

_____________________
(підпис)

_____________________
(ініціали, прізвище)

 

Таблиця 3

 

III. Рух грошових коштів (за прямим методом)

Найменування показника

Код рядка

Факт минулого року

План поточного року

Прогноз на поточний рік

Плановий рік (усього)

У тому числі за кварталами

I

II

III

IV

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

I. Рух коштів у результаті операційної діяльності

 

 

Надходження грошових коштів від операційної діяльності

3000

-

-

-

-

-

-

-

-

Виручка від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)

3010

 

 

 

-

 

 

 

 

Повернення податків і зборів, у тому числі:

3020

 

 

 

-

 

 

 

 

податку на додану вартість

3030

 

 

 

-

 

 

 

 

Цільове фінансування (розшифрувати)

3040

 

 

 

-

 

 

 

 

Надходження авансів від покупців і замовників

3050

 

 

 

-

 

 

 

 

Отримання коштів за короткостроковими зобов'язаннями, у тому числі:

3060

-

-

-

-

-

-

-

-

кредити

3061

 

 

 

-

 

 

 

 

позики

3062

 

 

 

-

 

 

 

 

облігації

3063

 

 

 

-

 

 

 

 

Інші надходження (розшифрувати)

3070

 

 

 

-

 

 

 

 

Витрачання грошових коштів від операційної діяльності

3100

-

-

-

-

-

-

-

-

Розрахунки за продукцію (товари, роботи та послуги)

3110

( )

( )

( )

-

( )

( )

( )

( )

Розрахунки з оплати праці

3120

( )

( )

( )

-

( )

( )

( )

( )

Відрахування на соціальні заходи

3130

( )

( )

( )

-

( )

( )

( )

( )

Повернення коштів за короткостроковими зобов'язаннями, у тому числі:

3140

-

-

-

-

-

-

-

-

кредити

3141

( )

( )

( )

-

( )

( )

( )

( )

позики

3142

( )

( )

( )

-

( )

( )

( )

( )

облігації

3143

( )

( )

( )

-

( )

( )

( )

( )

Зобов'язання з податків, зборів та інших обов'язкових платежів, у тому числі:

3150

-

-

-

-

-

-

-

-

податок на прибуток підприємств

3151

( )

( )

( )

-

( )

( )

( )

( )

податок на додану вартість

3152

( )

( )

( )

-

( )

( )

( )

( )

акцизний податок

3153

( )

( )

( )

-

( )

( )

( )

( )

рентна плата

3154

( )

( )

( )

-

( )

( )

( )

( )

податок на доходи фізичних осіб

3155

( )

( )

( )

-

( )

( )

( )

( )

інші зобов'язання з податків і зборів (розшифрувати)

3156

-

-

-

-

-

-

-

-

відрахування частини чистого прибутку державними унітарними підприємствами та їх об'єднаннями

3156/1

( )

( )

( )

 

( )

( )

( )

( )

відрахування частини чистого прибутку господарськими товариствами, у статутному капіталі яких більше 50 відсотків акцій (часток) належать державі, на виплату дивідендів на державну частку

3156/2

( )

( )

( )

-

( )

( )

( )

( )

Інші платежі (розшифрувати)

3157

( )

( )

( )

-

( )

( )

( )

( )

Повернення коштів до бюджету

3160

( )

( )

( )

-

( )

( )

( )

( )

Інші витрачання (розшифрувати)

3170

( )

( )

( )

-

( )

( )

( )

( )

Чистий рух коштів від операційної діяльності

3195

-

-

-

-

-

-

-

-

II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності

 

 

Надходження грошових коштів від інвестиційної діяльності

3200

-

-

-

-

-

-

-

-

Надходження від реалізації фінансових інвестицій, у тому числі:

3210

 

 

 

-

 

 

 

 

надходження від продажу акцій та облігацій

3215

 

 

 

-

 

 

 

 

Надходження від реалізації необоротних активів

3220

 

 

 

-

 

 

 

 

Надходження від отриманих відсотків

3225

 

 

 

-

 

 

 

 

Надходження дивідендів

3230

 

 

 

-

 

 

 

 

Надходження від деривативів

3235

 

 

 

-

 

 

 

 

Інші надходження (розшифрувати)

3240

 

 

 

-

 

 

 

 

Витрачання грошових коштів від інвестиційної діяльності

3255

-

-

-

-

-

-

-

-

Витрачання на придбання фінансових інвестицій, у тому числі:

3260

( )

( )

( )

-

( )

( )

( )

( )

витрачання на придбання акцій та облігацій

3265

( )

( )

( )

-

( )

( )

( )

( )

Витрачання на придбання необоротних активів, у тому числі:

3270

( )

( )

( )

-

( )

( )

( )

( )

придбання (створення) основних засобів (розшифрувати)

3270/1

( )

( )

( )

-

( )

( )

( )

( )

капітальне будівництво (розшифрувати)

3270/2

( )

( )

( )

-

( )

( )

( )

( )

придбання (створення) нематеріальних активів (розшифрувати)

3270/3

( )

( )

( )

-

( )

( )

( )

( )

Виплати за деривативами

3280

( )

( )

( )

-

( )

( )

( )

( )

Інші платежі (розшифрувати)

3290

( )

( )

( )

-

( )

( )

( )

( )

Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності

3295

-

-

-

-

-

-

-

-

III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності

 

 

Надходження грошових коштів від фінансової діяльності

3300

-

-

-

-

-

-

-

-

Надходження від власного капіталу

3305

 

 

 

-

 

 

 

 

Отримання коштів за довгостроковими зобов'язаннями, у тому числі:

3310

-

-

-

-

-

-

-

-

кредити

3311

 

 

 

-

 

 

 

 

позики

3312

 

 

 

-

 

 

 

 

облігації

3313

 

 

 

-

 

 

 

 

Інші надходження (розшифрувати)

3320

 

 

 

-

 

 

 

 

Витрачання грошових коштів від фінансової діяльності

3330

-

-

-

-

-

-

-

-

Витрачання на викуп власних акцій

3335

( )

( )

( )

-

( )

( )

( )

( )

Повернення коштів за довгостроковими зобов'язаннями, у тому числі:

3340

-

-

-

-

-

-

-

-

кредити

3341

( )

( )

( )

-

( )

( )

( )

( )

позики

3342

( )

( )

( )

-

( )

( )

( )

( )

облігації

3343

( )

( )

( )

-

( )

( )

( )

( )

Сплата дивідендів

3350

( )

( )

( )

-

( )

( )

( )

( )

Витрачення на сплату відсотків

3360

( )

( )

( )

-

( )

( )

( )

( )

Витрачення на сплату заборгованості з фінансової оренди

3370

( )

( )

( )

-

( )

( )

( )

( )

Інші платежі (розшифрувати)

3380

( )

( )

( )

-

( )

( )

( )

( )

Чистий рух коштів від фінансової діяльності

3395

-

-

-

-

-

-

-

-

Чистий рух грошових коштів за звітний період

3400

-

-

-

-

-

-

-

-

Залишок коштів на початок періоду

3405

 

 

 

 

 

 

 

 

Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів

3410

 

 

 

-

 

 

 

 

Залишок коштів на кінець періоду

3415

-

-

-

-

-

-

-

-

 

Керівник _____________________
(посада)

_____________________
(підпис)

_____________________
(ініціали, прізвище)

 

Таблиця 4

 

IV. Капітальні інвестиції

Найменування показника

Код рядка

Факт минулого року

Фінансовий план поточного року

Прогноз на поточний рік

Плановий рік (усього)

У тому числі за кварталами

I

II

III

IV

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Капітальні інвестиції, усього,
у тому числі:

4000

-

-

-

-

-

-

-

-

капітальне будівництво

4010

 

 

 

-

 

 

 

 

придбання (виготовлення) основних засобів

4020

 

 

 

-

 

 

 

 

придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів

4030

 

 

 

-

 

 

 

 

придбання (створення) нематеріальних активів

4040

 

 

 

-

 

 

 

 

модернізація, модифікація (добудова, дообладнання, реконструкція) основних засобів

4050

 

 

 

-

 

 

 

 

капітальний ремонт

4060

 

 

 

-

 

 

 

 

 

Керівник _____________________
(посада)

_____________________
(підпис)

_____________________
(ініціали, прізвище)

 

Таблиця 5

 

V. Коефіцієнтний аналіз

Найменування показника

Код рядка

Оптимальне значення

Факт минулого року

Фінансовий план поточного року

Прогноз на поточний рік

Плановий рік

Примітки

1

2

3

4

5

6

7

8

 

Коефіцієнти рентабельності та прибутковості

 

 

 

 

 

 

 

 

Валова рентабельність
(валовий прибуток, рядок 1020 / чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), рядок 1000) х 100, %

5000

Збільшення

 

 

 

 

 

 

Рентабельність EBITDA
(EBITDA, рядок 1310 / чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), рядок 1000) х 100, %

5010

Збільшення

 

 

 

 

 

 

Рентабельність активів
(чистий фінансовий результат, рядок 1200 / вартість активів, рядок 6020) х 100, %

5020

Збільшення

 

 

 

 

Характеризує ефективність використання активів підприємства

 

Рентабельність власного капіталу
(чистий фінансовий результат, рядок 1200 / власний капітал, рядок 6080) х 100, %

5030

Збільшення

 

 

 

 

 

 

Рентабельність діяльності
(чистий фінансовий результат, рядок 1200 / чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), рядок 1000) х 100, %

5040

Збільшення

 

 

 

 

Характеризує ефективність господарської діяльності підприємства

 

Коефіцієнти фінансової стійкості та ліквідності

 

 

 

 

 

 

 

 

Коефіцієнт відношення боргу до EBITDA
(довгострокові зобов'язання, рядок 6030 + поточні зобов'язання, рядок 6040) / EBITDA, рядок 1310

5100

 

 

 

 

 

 

 

Коефіцієнт фінансової стійкості
(власний капітал, рядок 6080 / (довгострокові зобов'язання, рядок 6030 + поточні зобов'язання, рядок 6040))

5110

> 1

 

 

 

 

Характеризує співвідношення власних та позикових коштів і залежність підприємства від зовнішніх фінансових джерел

 

Коефіцієнт поточної ліквідності (покриття)
(оборотні активи, рядок 6010 / поточні зобов'язання, рядок 6040)

5120

> 1

 

 

 

 

Показує достатність ресурсів підприємства, які може бути використано для погашення його поточних зобов'язань. Нормативним значенням для цього показника є > 1 - 1,5

 

Аналіз капітальних інвестицій

 

 

 

 

 

 

 

 

Коефіцієнт відношення капітальних інвестицій до амортизації
(капітальні інвестиції, рядок 4000 / амортизація, рядок 1430)

5200

 

 

 

 

 

 

 

Коефіцієнт відношення капітальних інвестицій до чистого доходу від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)
(капітальні інвестиції, рядок 4000 / чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), рядок 1000)

5210

 

 

 

 

 

 

 

Коефіцієнт зносу основних засобів
(сума зносу, рядок 6003 / первісна вартість основних засобів, рядок 6002)

5220

Зменшення

 

 

 

 

Характеризує інвестиційну політику підприємства

 

Ковенанти/обмежувальні коефіцієнти

 

 

 

 

 

 

 

 

Інші коефіцієнти/ковенанти, якщо такі передбачені умовами кредитних договорів, із зазначенням банку, валюти та суми зобов'язання на дату останньої звітності, строку погашення. У графі "Оптимальне значення" зазначити граничне значення коефіцієнта

5300

 

 

 

 

 

 

 

 

Керівник _____________________
(посада)

_____________________
(підпис)

_____________________
(ініціали, прізвище)

 

Таблиця 6

 

Інформація
до фінансового плану на ___________ рік

____________________________________________________________________________________________________________
(найменування підприємства)

1. Дані про підприємство, персонал та витрати на оплату праці*

Загальна інформація про підприємство (резюме)

 

Найменування показника

Факт минулого року

Фінансовий план поточного року

Прогноз на поточний рік

Плановий рік

Плановий рік до прогнозу на поточний рік, %

Плановий рік до факту минулого року, %

1

2

3

4

5

6

7

Загальна кількість працівників (штатних працівників, зовнішніх сумісників та працівників, які працюють за цивільно-правовими договорами), у тому числі:

-

-

-

-

-

-

члени наглядової ради

 

 

 

 

-

-

члени правління

 

 

 

 

-

-

керівник

 

 

 

 

-

-

адміністративно-управлінський персонал

 

 

 

 

-

-

працівники

 

 

 

 

-

-

Фонд оплати праці, тис. грн, у тому числі:

-

-

-

-

-

-

члени наглядової ради

 

 

 

 

-

-

члени правління

 

 

 

 

-

-

керівник

 

 

 

 

-

-

адміністративно-управлінський персонал

 

 

 

 

-

-

працівники

 

 

 

 

-

-

Витрати на оплату праці, тис. грн, у тому числі:

-

-

-

-

-

-

члени наглядової ради

 

 

 

 

-

-

члени правління

 

 

 

 

-

-

керівник

 

 

 

 

-

-

адміністративно-управлінський персонал

 

 

 

 

-

-

працівники

 

 

 

 

-

-

Середньомісячні витрати на оплату праці одного працівника, грн, усього, у тому числі:

-

-

-

-

-

-

член наглядової ради

-

-

-

-

-

-

член правління

-

-

-

-

-

-

керівник, усього, у тому числі:

-

-

-

-

-

-

посадовий оклад

 

 

 

 

-

-

преміювання

 

 

 

 

-

-

інші виплати, передбачені законодавством

 

 

 

 

-

-

адміністративно-управлінський працівник

-

-

-

-

-

-

працівник

-

-

-

-

-

-

 

____________
* У разі збільшення витрат на оплату праці в плановому році порівняно з установленим рівнем поточного року та фактом попереднього року надаються відповідні обґрунтування.

2. Перелік підприємств, які включені до консолідованого (зведеного) фінансового плану

 

Код за ЄДРПОУ

Найменування підприємства

Вид діяльності

1

2

3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Інформація про бізнес підприємства (код рядка 1000 фінансового плану)

 

Найменування видів діяльності за КВЕД

Питома вага в загальному обсязі реалізації, %

Фактичний показник за _____ минулий рік

Плановий показник поточного_____ року

Фактичний показник поточного року за останній звітний період _______________________

Плановий ______ рік

за минулий рік

за плановий рік

чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), тис. грн

кількість продукції / наданих послуг, одиниця виміру

ціна одиниці (вартість продукції / наданих послуг), грн

чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), тис. грн

кількість продукції / наданих послуг, одиниця виміру

ціна одиниці (вартість продукції / наданих послуг), грн

чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), тис. грн

кількість продукції / наданих послуг, одиниця виміру

ціна одиниці (вартість продукції / наданих послуг), грн

чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), тис. грн

кількість продукції / наданих послуг, одиниця виміру

ціна одиниці (вартість продукції / наданих послуг), грн

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Усього

100,0

100,0

-

 

 

-

 

 

-

 

 

-

 

 

 

4. Діючі фінансові зобов'язання підприємства

 

Найменування банку

Вид кредитного продукту та цільове призначення

Сума, валюта за договорами

Процентна ставка

Дата видачі/погашення (графік)

Заборгованість на останню дату

Забезпечення

1

2

3

4

5

6

7

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Усього

x

x

x

-

 

5. Інформація щодо отримання та повернення залучених коштів

 

Зобов'язання

Заборгованість за кредитами на початок ______ року

План із залучення коштів

План з повернення коштів

Заборгованість за кредитами на кінець ______ року

1

2

3

4

5

Довгострокові зобов'язання, усього

 

 

 

-

у тому числі:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Короткострокові зобов'язання, усього

 

 

 

-

у тому числі:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Інші фінансові зобов'язання, усього

 

 

 

-

у тому числі:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Усього

-

-

-

-

 

6. Витрати, пов'язані з використанням власних службових автомобілів (у складі адміністративних витрат, рядок 1031)

 


з/п

Марка

Рік придбання

Мета використання

Витрати, усього

Плановий рік до плану поточного року, %

Плановий рік до факту минулого року, %

факт минулого року

фінансовий план поточного року

плановий рік

1

2

3

4

5

6

7

8

9

 

 

 

 

 

 

 

-

-

 

 

 

 

 

 

 

-

-

 

 

 

 

 

 

 

-

-

 

 

 

 

 

 

 

-

-

Усього

-

-

-

-

-

 

7. Витрати на оренду службових автомобілів (у складі адміністративних витрат, рядок 1032)

 


з/п

Договір

Марка

Мета використання

Дата початку оренди

Витрати, усього

Плановий рік до плану поточного року, %

Плановий рік до факту минулого року, %

 

факт минулого року

фінансовий план поточного року

плановий рік

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-

-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-

-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-

-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-

-

 

Усього

 

0

0

0

-

-

 

 

8. Джерела капітальних інвестицій

тис. грн (без ПДВ)

 


з/п

Найменування об'єкта

Залучення кредитних коштів

Бюджетне фінансування

Власні кошти (розшифрувати)

Інші джерела (розшифрувати)

Усього

рік

у тому числі за кварталами

рік

у тому числі за кварталами

рік

у тому числі за кварталами

рік

у тому числі за кварталами

рік

у тому числі за кварталами

I

II

III

IV

I

II

III

IV

I

II

III

IV

I

II

III

IV

I

II

III

IV

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

 

 

-

 

 

 

 

-

 

 

 

 

-

 

 

 

 

-

 

 

 

 

-

-

-

-

-

 

 

-

 

 

 

 

-

 

 

 

 

-

 

 

 

 

-

 

 

 

 

-

-

-

-

-

 

 

-

 

 

 

 

-

 

 

 

 

-

 

 

 

 

-

 

 

 

 

-

-

-

-

-

 

 

-

 

 

 

 

-

 

 

 

 

-

 

 

 

 

-

 

 

 

 

-

-

-

-

-

Усього

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Відсоток

-

 

 

 

 

-

 

 

 

 

-

 

 

 

 

-

 

 

 

 

-

 

 

 

 

 

9. Капітальне будівництво (рядок 4010 таблиці 4)

тис. грн (без ПДВ)

 

№ з/п

Найменування об'єкта

Рік початку і закінчення будівництва

Загальна кошторисна вартість

Первісна балансова вартість введених потужностей на початок планового року

Незавершене будівництво на початок планового року

Плановий рік

Інформація щодо проектно-кошторисної документації (стан розроблення, затвердження, у разі затвердження зазначити суб'єкт управління, яким затверджено, та відповідний документ)

Документ, яким затверджений титул будови,
із зазначенням суб'єкта управління, який його погодив

освоєння капітальних вкладень

фінансування капітальних інвестицій (оплата грошовими коштами), усього

у тому числі

власні кошти

кредитні кошти

інші джерела (зазначити джерело)

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

 

 

 

 

 

 

 

-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-

 

 

 

 

 

Усього

-

-

-

-

-

-

-

-

 

 

 

Керівник _________________________
(посада)

_________________________
(підпис)

_________________________
(ініціали, прізвище)

 

 

{Додаток 1 в редакції Наказів Міністерства економічного розвитку і торгівлі № 1394 від 03.11.2015, № 1070 від 31.07.2018}

Додаток 2
до Порядку складання, затвердження та контролю виконання фінансового плану суб'єкта господарювання державного сектору економіки
(пункт 7)

 

 

ЗВІТ
про виконання фінансового плану

за ______________________________________
(квартал, рік)

Основні фінансові показники

Найменування показника

Код рядка

Факт наростаючим підсумком з початку року

Звітний період (рік)

минулий рік

поточний рік

план

факт

відхилення, +/-

виконання, %

1

2

3

4

5

6

7

8

I. Формування фінансових результатів

Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)

1000

-

-

-

-

-

-

Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)

1010

-

-

-

-

-

-

Валовий прибуток/збиток

1020

-

-

-

-

-

-

Адміністративні витрати, у тому числі:

1030

-

-

-

-

-

-

витрати, пов'язані з використанням власних службових автомобілів

1031

( )

( )

( )

( )

-

-

витрати на оренду службових автомобілів

1032

( )

( )

( )

( )

-

-

витрати на консалтингові послуги

1033

( )

( )

( )

( )

-

-

витрати на страхові послуги

1034

( )

( )

( )

( )

-

-

витрати на аудиторські послуги

1035

( )

( )

( )

( )

-

-

Витрати на збут

1060

-

-

-

-

-

-

Інші операційні доходи, у тому числі:

1070

-

-

-

-

-

-

курсові різниці

1071

-

-

-

-

-

-

нетипові операційні доходи

1072

-

-

-

-

-

-

Інші операційні витрати, у тому числі:

1080

-

-

-

-

-

-

курсові різниці

1081

( )

( )

( )

( )

-

-

нетипові операційні витрати

1082

( )

( )

( )

( )

-

-

Фінансовий результат від операційної діяльності

1100

-

-

-

-

-

-

EBITDA

1310

-

-

-

-

-

-

Рентабельність EBITDA

5010

-

-

-

-

-

-

Дохід від участі в капіталі

1110

-

-

-

-

-

-

Втрати від участі в капіталі

1120

( )

( )

( )

( )

-

-

Інші фінансові доходи

1130

-

-

-

-

-

-

Фінансові витрати

1140

( )

( )

( )

( )

-

-

Інші доходи, усього, у тому числі:

1150

-

-

-

-

-

-

курсові різниці

1151

-

-

-

-

-

-

Інші витрати, усього, у тому числі:

1160

-

-

-

-

-

-

курсові різниці

1161

( )

( )

( )

( )

-

-

Фінансовий результат до оподаткування

1170

-

-

-

-

-

-

Витрати з податку на прибуток

1180

( )

( )

( )

( )

-

-

Дохід з податку на прибуток

1181

-

-

-

-

-

-

Прибуток від припиненої діяльності після оподаткування

1190

-

-

-

-

-

-

Збиток від припиненої діяльності після оподаткування

1191

( )

( )

( )

( )

-

-

Чистий фінансовий результат

1200

-

-

-

-

-

-

Прибуток

1201

-

-

-

-

-

-

Збиток

1202

( )

( )

( )

( )

-

-

Усього доходів

1210

-

-

-

-

-

-

Усього витрат

1220

-

-

-

-

-

-

Неконтрольована частка

1230

-

-

-

-

-

-

Елементи операційних витрат

 

 

 

 

 

-

-

Матеріальні витрати, у тому числі:

1400

-

-

-

-

-

-

витрати на сировину та основні матеріали

1401

-

-

-

-

-

-

витрати на паливо та енергію

1402

-

-

-

-

-

-

Витрати на оплату праці

1410

-

-

-

-

-

-

Відрахування на соціальні заходи

1420

-

-

-

-

-

-

Амортизація

1430

-

-

-

-

-

-

Інші операційні витрати

1440

-

-

-

-

-

-

Усього

1450

-

-

-

-

-

-

II. Розрахунки з бюджетом

Розподіл чистого прибутку

Залишок нерозподіленого прибутку (непокритого збитку) на початок звітного періоду

2000

-

-

-

-

-

-

Чистий фінансовий результат

1200

-

-

-

-

-

-

Нараховані до сплати відрахування частини чистого прибутку, усього, у тому числі:

2010

-

-

-

-

-

-

державними унітарними підприємствами та їх об'єднаннями до державного бюджету

2011

( )

( )

( )

( )

-

-

господарськими товариствами, у статутному капіталі яких більше 50 відсотків акцій (часток) належать державі, на виплату дивідендів

2012

( )

( )

( )

( )

-

-

у тому числі на державну частку

2012/1

( )

( )

( )

( )

-

-

Перенесено з додаткового капіталу

2020

-

-

-

-

-

-

Розвиток виробництва

2030

( )

( )

( )

( )

-

-

Резервний фонд

2040

( )

( )

( )

( )

-

-

Інші фонди

2050

( )

( )

( )

( )

-

-

Інші цілі

2060

( )

( )

( )

( )

-

-

Залишок нерозподіленого прибутку (непокритого збитку) на кінець звітного періоду

2070

-

-

-

-

-

-

Сплата податків, зборів та інших обов'язкових платежів

Сплата податків та зборів до Державного бюджету України (податкові платежі), усього, у тому числі:

2110

-

-

-

-

-

-

податок на прибуток підприємств

2111

-

-

-

-

-

-

ПДВ, що підлягає сплаті до бюджету за підсумками звітного періоду

2112

-

-

-

-

-

-

ПДВ, що підлягає відшкодуванню з бюджету за підсумками звітного періоду

2113

( )

( )

( )

( )

-

-

акцизний податок

2114

-

-

-

-

-

-

відрахування частини чистого прибутку державними унітарними підприємствами та їх об'єднаннями

2115

-

-

-

-

-

-

рентна плата за транспортування

2116

-

-

-

-

-

-

рентна плата за користування надрами

2117

-

-

-

-

-

-

Сплата податків та зборів до місцевих бюджетів (податкові платежі)

2120

-

-

-

-

-

-

Інші податки, збори та платежі на користь держави,
усього, у тому числі:

2130

-

-

-

-

-

-

відрахування частини чистого прибутку господарськими товариствами, у статутному капіталі яких більше 50 відсотків акцій (часток) належать державі, на виплату дивідендів на державну частку

2131

-

-

-

-

-

-

єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування

2133

-

-

-

-

-

-

Усього виплат на користь держави

2200

-

-

-

-

-

-

III. Рух грошових коштів

Залишок коштів на початок періоду

3405

-

-

-

-

-

-

Цільове фінансування

3030

-

-

-

-

-

-

Чистий рух коштів від операційної діяльності

3195

-

-

-

-

-

-

Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності

3295

-

-

-

-

-

-

Чистий рух коштів від фінансової діяльності

3395

-

-

-

-

-

-

Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів

3410

-

-

-

-

-

-

Залишок коштів на кінець періоду

3415

-

-

-

-

-

-

IV. Капітальні інвестиції

Капітальні інвестиції, усього, у тому числі:

4000

-

-

-

-

-

-

капітальне будівництво

4010

-

-

-

-

-

-

придбання (виготовлення) основних засобів

4020

-

-

-

-

-

-

придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів

4030

-

-

-

-

-

-

придбання (створення) нематеріальних активів

4040

-

-

-

-

-

-

модернізація, модифікація (добудова, дообладнання, реконструкція) основних засобів

4050

-

-

-

-

-

-

капітальний ремонт

4060

-

-

-

-

-

-

Джерела капітальних інвестицій, усього, у тому числі:

4000

-

-

-

-

-

-

залучені кредитні кошти

4000/1

 

 

-

-

-

-

бюджетне фінансування

4000/2

 

 

-

-

-

-

власні кошти

4000/3

 

 

-

-

-

-

інші джерела

4000/4

 

 

-

-

-

-

V. Коефіцієнтний аналіз

Рентабельність діяльності

5040

-

-

-

x

 

 

Рентабельність активів

5020

-

-

-

x

 

 

Рентабельність власного капіталу

5030

-

-

-

x

 

 

Коефіцієнт фінансової стійкості

5110

-

-

-

x

 

 

Коефіцієнт зносу основних засобів

5220

-

-

-

x

 

 

VI. Звіт про фінансовий стан

Необоротні активи, усього, у тому числі:

6000

 

 

 

x

-

-

Основні засоби

6001

-

-

-

x

-

-

первісна вартість

6002

 

 

 

x

-

-

знос

6003

 

 

 

x

-

-

Оборотні активи, усього, у тому числі:

6010

 

 

 

x

-

-

Гроші та їх еквіваленти

6011

 

 

 

x

-

-

Усього активи

6020

 

 

 

x

-

-

Довгострокові зобов'язання і забезпечення

6030

 

 

 

x

-

-

Поточні зобов'язання і забезпечення

6040

 

 

 

x

-

-

Усього зобов'язання і забезпечення

6050

-

-

-

x

-

-

У тому числі державні гранти і субсидії

6060

 

 

 

x

-

-

У тому числі фінансові запозичення

6070

 

 

 

x

-

-

Власний капітал

6080

 

 

 

x

-

-

VII. Кредитна політика

Отримано залучених коштів, усього, у тому числі:

7000

-

-

-

-

-

-

довгострокові зобов'язання

7001

 

 

-

-

-

-

короткострокові зобов'язання

7002

 

 

-

-

-

-

інші фінансові зобов'язання

7003

 

 

-

-

-

-

Повернено залучених коштів, усього, у тому числі:

7010

-

-

-

-

-

-

довгострокові зобов'язання

7011

 

 

-

-

-

-

короткострокові зобов'язання

7012

 

 

-

-

-

-

інші фінансові зобов'язання

7013

 

 

-

-

-

-

VIII. Дані про персонал та витрати на оплату праці

Середня кількість працівників (штатних працівників, зовнішніх сумісників та працівників, які працюють за цивільно-правовими договорами), у тому числі:

8000

-

x

-

-

-

-

члени наглядової ради

8001

-

x

-

-

-

-

члени правління

8002

-

x

-

-

-

-

керівник

8003

-

x

-

-

-

-

адміністративно-управлінський персонал

8004

-

x

-

-

-

-

працівники

8005

-

x

-

-

-

-

Витрати на оплату праці

8010

-

x

-

-

-

-

Середньомісячні витрати на оплату праці одного працівника (гривень), усього, у тому числі:

8020

-

x

-

-

-

-

член наглядової ради

8021

-

x

-

-

-

-

член правління

8022

-

x

-

-

-

-

керівник

8023

-

x

-

-

-

-

адміністративно-управлінський працівник

8024

-

x

-

-

-

-

працівник

8025

-

x

-

-

-

-

 

Керівник _____________________
(посада)

_____________________
(підпис)

_____________________
(ініціали, прізвище)

 

Таблиця 1

 

I. Формування фінансових результатів

Найменування показника

Код рядка

Факт наростаючим підсумком з початку року

Звітний період (рік)

минулий рік

поточний рік

план

факт

відхилення, +/-

виконання, %

пояснення та обґрунтування відхилення від запланованого рівня доходів/витрат

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Доходи і витрати (деталізація)

Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)

1000

 

 

 

 

-

-

 

Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)

1010

-

-

-

-

-

-

 

Витрати на сировину та основні матеріали

1011

( )

( )

( )

( )

-

-

 

Витрати на паливо

1012

( )

( )

( )

( )

-

-

 

Витрати на електроенергію

1013

( )

( )

( )

( )

-

-

 

Витрати на оплату праці

1014

( )

( )

( )

( )

-

-

 

Відрахування на соціальні заходи

1015

( )

( )

( )

( )

-

-

 

Витрати, що здійснюються для підтримання об'єкта в робочому стані (проведення ремонту, технічного огляду, нагляду, обслуговування тощо)

1016

( )

( )

( )

( )

-

-

 

Амортизація основних засобів і нематеріальних активів

1017

( )

( )

( )

( )

-

-

 

Інші витрати (розшифрувати)

1018

( )

( )

( )

( )

-

-

 

Валовий прибуток (збиток)

1020

-

-

-

-

-

-

 

Адміністративні витрати, у тому числі:

1030

-

-

-

-

-

-

 

витрати, пов'язані з використанням власних службових автомобілів

1031

( )

( )

( )

( )

-

-

 

витрати на оренду службових автомобілів

1032

( )

( )

( )

( )

-

-

 

витрати на консалтингові послуги

1033

( )

( )

( )

( )

-

-

 

витрати на страхові послуги

1034

( )

( )

( )

( )

-

-

 

витрати на аудиторські послуги

1035

( )

( )

( )

( )

-

-

 

витрати на службові відрядження

1036

( )

( )

( )

( )

-

-

 

витрати на зв'язок

1037

( )

( )

( )

( )

-

-

 

витрати на оплату праці

1038

( )

( )

( )

( )

-

-

 

відрахування на соціальні заходи

1039

( )

( )

( )

( )

-

-

 

амортизація основних засобів і нематеріальних активів загальногосподарського призначення

1040

( )

( )

( )

( )

-

-

 

витрати на операційну оренду основних засобів та роялті, що мають загальногосподарське призначення

1041

( )

( )

( )

( )

-

-

 

витрати на страхування майна загальногосподарського призначення

1042

( )

( )

( )

( )

-

-

 

витрати на страхування загальногосподарського персоналу

1043

( )

( )

( )

( )

-

-

 

організаційно-технічні послуги

1044

( )

( )

( )

( )

-

-

 

консультаційні та інформаційні послуги

1045

( )

( )

( )

( )

-

-

 

юридичні послуги

1046

( )

( )

( )

( )

-

-

 

послуги з оцінки майна

1047

( )

( )

( )

( )

-

-

 

витрати на охорону праці загальногосподарського персоналу

1048

( )

( )

( )

( )

-

-

 

витрати на підвищення кваліфікації та перепідготовку кадрів

1049

( )

( )

( )

( )

-

-

 

витрати на утримання основних фондів, інших необоротних активів загальногосподарського використання, у тому числі:

1050

( )

( )

( )

( )

-

-

 

витрати на поліпшення основних фондів

1050/1

( )

( )

( )

( )

-

-

 

інші адміністративні витрати (розшифрувати)

1051

( )

( )

( )

( )

-

-

 

Витрати на збут, у тому числі:

1060

-

-

-

-

-

-

 

транспортні витрати

1061

( )

( )

( )

( )

-

-

 

витрати на зберігання та упаковку

1062

( )

( )

( )

( )

-

-

 

витрати на оплату праці

1063

( )

( )

( )

( )

-

-

 

відрахування на соціальні заходи

1064

( )

( )

( )

( )

-

-

 

амортизація основних засобів і нематеріальних активів

1065

( )

( )

( )

( )

-

-

 

витрати на рекламу

1066

( )

( )

( )

( )

-

-

 

інші витрати на збут (розшифрувати)

1067

( )

( )

(   )

(   )

-

-

 

Інші операційні доходи, усього, у тому числі:

1070

-

-

-

-

-

-

 

курсові різниці

1071

 

 

 

 

-

-

 

нетипові операційні доходи (розшифрувати)

1072

 

 

 

 

-

-

 

інші операційні доходи (розшифрувати)

1073

 

 

 

 

-

-

 

Інші операційні витрати, усього, у тому числі:

1080

-

-

-

-

-

-

 

курсові різниці

1081

(   )

(   )

(   )

(   )

-

-

 

нетипові операційні витрати (розшифрувати)

1082

(   )

(   )

(   )

(   )

-

-

 

витрати на благодійну допомогу

1083

(   )

(   )

(   )

(   )

-

-

 

відрахування до резерву сумнівних боргів

1084

(   )

(   )

(   )

(   )

-

-

 

відрахування до недержавних пенсійних фондів

1085

(   )

(   )

(   )

(   )

-

-

 

інші операційні витрати (розшифрувати)

1086

(   )

(   )

(   )

(   )

-

-

 

Фінансовий результат від операційної діяльності

1100

-

-

-

-

-

-

 

Дохід від участі в капіталі (розшифрувати)

1110

 

 

 

 

-

-

 

Втрати від участі в капіталі (розшифрувати)

1120

(   )

(   )

(   )

(   )

-

-

 

Інші фінансові доходи (розшифрувати)

1130

 

 

 

 

-

-

 

Фінансові витрати (розшифрувати)

1140

(   )

(   )

(   )

(   )

-

-

 

Інші доходи, усього, у тому числі:

1150

-

-

-

-

-

-

 

курсові різниці

1151

 

 

 

 

-

-

 

інші доходи (розшифрувати)

1152

 

 

 

 

-

-

 

Інші витрати, усього, у тому числі:

1160

-

-

-

-

-

-

 

курсові різниці

1161

(   )

(   )

(   )

(   )

-

-

 

інші витрати (розшифрувати)

1162

(   )

(   )

(   )

(   )

-

-

 

Фінансовий результат до оподаткування

1170

-

-

-

-

-

-

 

Витрати з податку на прибуток

1180

(   )

(   )

(   )

(   )

-

-

 

Дохід з податку на прибуток

1181

 

 

 

 

-

-

 

Прибуток від припиненої діяльності після оподаткування

1190

 

 

 

 

-

-

 

Збиток від припиненої діяльності після оподаткування

1191

(   )

(   )

(   )

(   )

-

-

 

Чистий фінансовий результат, у тому числі:

1200

-

-

-

-

-

-

 

прибуток

1201

 

 

 

 

-

-

 

збиток

1202

(   )

(   )

(   )

(   )

-

-

 

Усього доходів

1210

-

-

-

-

-

-

 

Усього витрат

1220

-

-

-

-

-

-

 

Неконтрольована частка

1230

 

 

 

 

-

-

 

Розрахунок показника EBITDA

Фінансовий результат від операційної діяльності, рядок 1100

1300

-

-

-

-

-

-

 

плюс амортизація, рядок 1430

1301

-

-

-

-

-

-

 

мінус операційні доходи від курсових різниць, рядок 1071

1302

-

-

-

-

-

-

 

плюс операційні витрати від курсових різниць, рядок 1081

1303

(   )

(   )

(   )

(   )

-

-

 

мінус значні нетипові операційні доходи, рядок 1072

1304

-

-

-

-

-

-

 

плюс значні нетипові операційні витрати, рядок 1082

1305

(   )

(   )

(   )

(   )

-

-

 

EBITDA

1310

-

-

-

-

-

-

 

Елементи операційних витрат

Матеріальні витрати, у тому числі:

1400

 

 

 

 

-

-

 

витрати на сировину та основні матеріали

1401

 

 

 

 

-

-

 

витрати на паливо та енергію

1402

 

 

 

 

-

-

 

Витрати на оплату праці

1410

 

 

 

 

-

-

 

Відрахування на соціальні заходи

1420

 

 

 

 

-

-

 

Амортизація

1430

 

 

 

 

-

-

 

Інші операційні витрати

1440

 

 

 

 

-

-

 

Усього

1450

-

-

-

-

-

-

 

 

Керівник _____________________
(посада)

_____________________
(підпис)

_____________________
(ініціали, прізвище)

 

Таблиця 2

 

II. Розрахунки з бюджетом

Найменування показника

Код рядка

Факт наростаючим підсумком з початку року

Звітний період (рік)

минулий рік

поточний рік

план

факт

відхилення, +/-

виконання, %

1

2

3

4

5

6

7

8

Розподіл чистого прибутку

Чистий фінансовий результат

1200

0

0

0

0

-

-

Залишок нерозподіленого прибутку (непокритого збитку) на початок звітного періоду

2000

 

 

 

 

-

-

Нараховані до сплати відрахування частини чистого прибутку, усього, у тому числі:

2010

-

-

-

-

-

-

державними унітарними підприємствами та їх об'єднаннями до державного бюджету

2011

(   )

(   )

(   )

(   )

-

-

господарськими товариствами, у статутному капіталі яких більше 50 відсотків акцій (часток) належать державі, на виплату дивідендів

2012

(   )

(   )

(   )

(   )

-

-

у тому числі на державну частку

2012/1

(   )

(   )

(   )

(   )

-

-

Перенесено з додаткового капіталу

2020

 

 

 

 

-

-

Розвиток виробництва

2030

(   )

(   )

(   )

(   )

-

-

у тому числі за основними видами діяльності за КВЕД

2031

(   )

(   )

(   )

(   )

-

-

Резервний фонд

2040

(   )

(   )

(   )

(   )

-

-

Інші фонди (розшифрувати)

2050

(   )

(   )

(   )

(   )

-

-

Інші цілі (розшифрувати)

2060

(   )

(   )

(   )

(   )

-

-

Залишок нерозподіленого прибутку (непокритого збитку) на кінець звітного періоду

2070

-

-

-

-

-

-

Сплата податків, зборів та інших обов'язкових платежів

Сплата податків та зборів до Державного бюджету України (податкові платежі), усього, у тому числі:

2110

-

-

-

-

-

-

податок на прибуток підприємств

2111

 

 

 

 

-

-

ПДВ, що підлягає сплаті до бюджету за підсумками звітного періоду

2112

 

 

 

 

-

-

ПДВ, що підлягає відшкодуванню з бюджету за підсумками звітного періоду

2113

(   )

(   )

(   )

(   )

-

-

акцизний податок

2114

 

 

 

 

-

-

відрахування частини чистого прибутку державними унітарними підприємствами та їх об'єднаннями

2115

 

 

 

 

-

-

рентна плата за транспортування

2116

 

 

 

 

-

-

рентна плата за користування надрами

2117

 

 

 

 

-

-

податок на доходи фізичних осіб

2118

 

 

 

 

-

-

інші податки та збори (розшифрувати)

2119

 

 

 

 

-

-

Сплата податків та зборів до місцевих бюджетів (податкові платежі), усього, у тому числі:

2120

-

-

-

-

-

-

податок на доходи фізичних осіб

2121

 

 

 

 

-

-

земельний податок

2122

 

 

 

 

-

-

орендна плата

2123

 

 

 

 

-

-

інші податки та збори (розшифрувати)

2124

 

 

 

 

-

-

Інші податки, збори та платежі на користь держави, усього, у тому числі:

2130

-

-

-

-

-

-

відрахування частини чистого прибутку господарськими товариствами, у статутному капіталі яких більше 50 відсотків акцій (часток) належать державі, на виплату дивідендів на державну частку

2131

 

 

 

 

-

-

митні платежі

2132

 

 

 

 

-

-

єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування

2133

 

 

 

 

-

-

інші податки, збори та платежі (розшифрувати)

2134

 

 

 

 

-

-

Погашення податкового боргу, усього, у тому числі:

2140

-

-

-

-

-

-

погашення реструктуризованих та відстрочених сум, що підлягають сплаті в поточному році до бюджетів та державних цільових фондів

2141

 

 

 

 

-

-

інші (штрафи, пені, неустойки) (розшифрувати)

2142

 

 

 

 

-

-

Усього виплат на користь держави

2200

-

-

-

-

-

-

 

Керівник _____________________
(посада)

_____________________
(підпис)

_____________________
(ініціали, прізвище)

 

 

Таблиця 3

 

III. Рух грошових коштів (за прямим методом)

Найменування показника

Код рядка

Факт наростаючим підсумком з початку року

Звітний період (рік)

минулий рік

поточний рік

план

факт

відхилення, +/-

виконання, %

1

2

3

4

5

6

7

8

I. Рух коштів у результаті операційної діяльності

 

Надходження грошових коштів від операційної діяльності

3000

-

-

-

-

-

-

Виручка від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)

3010

 

 

 

 

-

-

Повернення податків і зборів, у тому числі:

3020

 

 

 

 

-

-

податку на додану вартість

3030

 

 

 

 

-

-

Цільове фінансування (розшифрувати)

3040

 

 

 

 

-

-

Надходження авансів від покупців і замовників

3050

 

 

 

 

-

-

Отримання коштів за короткостроковими зобов'язаннями, у тому числі:

3060

-

-

-

-

-

-

кредити

3061

 

 

 

 

-

-

позики

3062

 

 

 

 

-

-

облігації

3063

 

 

 

 

-

-

Інші надходження (розшифрувати)

3070

 

 

 

 

-

-

Витрачання грошових коштів від операційної діяльності

3100

-

-

-

-

-

-

Розрахунки за продукцію (товари, роботи та послуги)

3110

(   )

(   )

(   )

(   )

-

-

Розрахунки з оплати праці

3120

(   )

(   )

(   )

(   )

-

-

Відрахування на соціальні заходи

3130

(   )

(   )

(   )

(   )

-

-

Повернення коштів за короткостроковими зобов'язаннями, у тому числі:

3140

-

-

-

-

-

-

кредити

3141

(   )

(   )

(   )

(   )

-

-

позики

3142

(   )

(   )

(   )

(   )

-

-

облігації

3143

(   )

(   )

(   )

(   )

-

-

Зобов'язання з податків, зборів та інших обов'язкових платежів, у тому числі:

3150

-

-

-

-

-

-

податок на прибуток підприємств

3151

(   )

(   )

(   )

(   )

-

-

податок на додану вартість

3152

(   )

(   )

(   )

(   )

-

-

акцизний податок

3153

(   )

(   )

(   )

(   )

-

-

рентна плата

3154

(   )

(   )

(   )

(   )

-

-

податок на доходи фізичних осіб

3155

(   )

(   )

(   )

(   )

-

-

інші зобов'язання з податків і зборів (розшифрувати)

3156

-

-

-

-

-

-

відрахування частини чистого прибутку державними унітарними підприємствами та їх об'єднаннями

3156/1

(   )

(   )

(   )

(   )

-

-

відрахування частини чистого прибутку господарськими товариствами, у статутному капіталі яких більше 50 відсотків акцій (часток) належать державі, на виплату дивідендів на державну частку

3156/2

(   )

(   )

(   )

(   )

-

-

Інші платежі (розшифрувати)

3157

(   )

(   )

(   )

(   )

-

-

Повернення коштів до бюджету

3160

(   )

(   )

(   )

(   )

-

-

Інші витрачання (розшифрувати)

3170

(   )

(   )

(   )

(   )

-

-

Чистий рух коштів від операційної діяльності

3195

-

-

-

-

-

-

II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності

 

Надходження грошових коштів від інвестиційної діяльності

3200

-

-

-

-

-

-

Надходження від реалізації фінансових інвестицій, у тому числі:

3210

 

 

 

 

-

-

надходження від продажу акцій та облігацій

3215

 

 

 

 

-

-

Надходження від реалізації необоротних активів

3220

 

 

 

 

-

-

Надходження від отриманих відсотків

3225

 

 

 

 

-

-

Надходження дивідендів

3230

 

 

 

 

-

-

Надходження від деривативів

3235

 

 

 

 

-

-

Інші надходження (розшифрувати)

3240

 

 

 

 

-

-

Витрачання грошових коштів від інвестиційної діяльності

3255

-

-

-

-

-

-

Витрачання на придбання фінансових інвестицій, у тому числі:

3260

(   )

(   )

(   )

(   )

-

-

витрачання на придбання акцій та облігацій

3265

(   )

(   )

(   )

(   )

-

-

Витрачання на придбання необоротних активів, у тому числі:

3270

(   )

(   )

(   )

(   )

-

-

придбання (створення) основних засобів (розшифрувати)

3270/1

(   )

(   )

(   )

(   )

-

-

капітальне будівництво (розшифрувати)

3270/2

(   )

(   )

(   )

(   )

-

-

придбання (створення) нематеріальних активів (розшифрувати)

3270/3

(   )

(   )

(   )

(   )

-

-

Виплати за деривативами

3280

(   )

(   )

(   )

(   )

-

-

Інші платежі (розшифрувати)

3290

(   )

(   )

(   )

(   )

-

-

Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності

3295

-

-

-

-

-

-

III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності

 

Надходження грошових коштів від фінансової діяльності

3300

-

-

-

-

-

-

Надходження від власного капіталу

3305

 

 

 

 

-

-

Отримання коштів за довгостроковими зобов'язаннями, у тому числі:

3310

-

-

-

-

-

-

кредити

3311

 

 

 

 

-

-

позики

3312

 

 

 

 

-

-

облігації

3313

 

 

 

 

-

-

Інші надходження (розшифрувати)

3320

 

 

 

 

-

-

Витрачання грошових коштів від фінансової діяльності

3330

-

-

-

-

-

-

Витрачання на викуп власних акцій

3335

(   )

(   )

(   )

(   )

-

-

Повернення коштів за довгостроковими зобов'язаннями, у тому числі:

3340

-

-

-

-

-

-

кредити

3341

(   )

(   )

(   )

(   )

-

-

позики

3342

(   )

(   )

(   )

(   )

-

-

облігації

3343

(   )

(   )

(   )

(   )

-

-

Сплата дивідендів

3350

(   )

(   )

(   )

(   )

-

-

Витрачення на сплату відсотків

3360

(   )

(   )

(   )

(   )

-

-

Витрачення на сплату заборгованості з фінансової оренди

3370

(   )

(   )

(   )

(   )

-

-

Інші платежі (розшифрувати)

3380

(   )

(   )

(   )

(   )

-

-

Чистий рух коштів від фінансової діяльності

3395

-

-

-

-

-

-

Чистий рух грошових коштів за звітний період

3400

-

-

-

-

-

-

Залишок коштів на початок періоду

3405

 

 

 

 

-

-

Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів

3410

 

 

 

 

-

-

Залишок коштів на кінець періоду

3415

-

-

-

-

-

-

 

Керівник _____________________
(посада)

_____________________
(підпис)

_____________________
(ініціали, прізвище)

 

Таблиця 4

 

IV. Капітальні інвестиції

Найменування показника

Код рядка

Факт наростаючим підсумком з початку року

Звітний період (рік)

минулий рік

поточний рік

план

факт

відхилення, +/-

виконання, %

1

2

3

4

5

6

7

8

Капітальні інвестиції, усього,
у тому числі:

4000

-

-

-

-

-

-

капітальне будівництво

4010

 

 

 

 

-

-

придбання (виготовлення) основних засобів

4020

 

 

 

 

-

-

придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів

4030

 

 

 

 

-

-

придбання (створення) нематеріальних активів

4040

 

 

 

 

-

-

модернізація, модифікація (добудова, дообладнання, реконструкція) основних засобів

4050

 

 

 

 

-

-

капітальний ремонт

4060

 

 

 

 

-

-

 

Керівник _____________________
(посада)

_____________________
(підпис)

_____________________
(ініціали, прізвище)

 

Таблиця 5

 

V. Коефіцієнтний аналіз

Найменування показника

Код рядка

Оптимальне значення

Факт наростаючим підсумком з початку року

Звітний період (рік)

Примітки

минулий рік

поточний рік

минулий рік

поточний рік

1

2

3

4

5

6

7

8

Коефіцієнти рентабельності та прибутковості

 

 

 

 

 

 

Валова рентабельність
(валовий прибуток, рядок 1020 / чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), рядок 1000) х 100, %

5000

Збільшення

 

 

 

 

 

Рентабельність EBITDA
(EBITDA, рядок 1310 / чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), рядок 1000) х 100, %

5010

Збільшення

 

 

 

 

 

Рентабельність активів
(чистий фінансовий результат, рядок 1200 / вартість активів, рядок 6020) х 100, %

5020

Збільшення

 

 

 

 

Характеризує ефективність використання активів підприємства

Рентабельність власного капіталу
(чистий фінансовий результат, рядок 1200 / власний капітал, рядок 6080) х 100, %

5030

Збільшення

 

 

 

 

 

Рентабельність діяльності
(чистий фінансовий результат, рядок 1200 / чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), рядок 1000) х 100, %

5040

Збільшення

 

 

 

 

Характеризує ефективність господарської діяльності підприємства

Коефіцієнти фінансової стійкості та ліквідності

 

 

 

 

 

 

 

Коефіцієнт відношення боргу до EBITDA
(довгострокові зобов'язання, рядок 6030 + поточні зобов'язання, рядок 6040) / EBITDA, рядок 1310

5100

 

 

 

 

 

 

Коефіцієнт фінансової стійкості
(власний капітал, рядок 6080 / (довгострокові зобов'язання, рядок 6030 + поточні зобов'язання, рядок 6040))

5110

> 1

 

 

 

 

Характеризує співвідношення власних та позикових коштів і залежність підприємства від зовнішніх фінансових джерел

Коефіцієнт поточної ліквідності (покриття)
(оборотні активи, рядок 6010 / поточні зобов'язання, рядок 6040)

5120

> 1

 

 

 

 

Показує достатність ресурсів підприємства, які може бути використано для погашення його поточних зобов'язань. Нормативним значенням для цього показника є > 1 - 1,5

Аналіз капітальних інвестицій

 

 

 

 

 

 

 

Коефіцієнт відношення капітальних інвестицій до амортизації
(капітальні інвестиції, рядок 4000 / амортизація, рядок 1430)

5200

 

 

 

 

 

 

Коефіцієнт відношення капітальних інвестицій до чистого доходу від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)
(капітальні інвестиції, рядок 4000 / чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), рядок 1000)

5210

 

 

 

 

 

 

Коефіцієнт зносу основних засобів
(сума зносу, рядок 6003 / первісна вартість основних засобів, рядок 6002)

5220

Зменшення

 

 

 

 

Характеризує інвестиційну політику підприємства

Ковенанти / обмежувальні коефіцієнти

 

 

 

 

 

 

 

Інші коефіцієнти / ковенанти, якщо такі передбачені умовами кредитних договорів, із зазначенням банку, валюти та суми зобов'язання на дату останньої звітності, строку погашення. У графі "Оптимальне значення" зазначити граничне значення коефіцієнта

5300

 

 

 

 

 

 

 

Керівник _____________________
(посада)

_____________________
(підпис)

_____________________
(ініціали, прізвище)

 

Таблиця 6

 

Інформація
до звіту про виконання фінансового плану за ___________ (квартал, рік)

__________________________________________________________________________________________
(найменування підприємства)

1. Дані про підприємство, персонал та витрати на оплату праці*

Загальна інформація про підприємство (резюме)

 

Найменування показника

Факт відповідного періоду минулого року

План звітного періоду

Факт звітного періоду

Відхилення, +/- (факт звітного періоду / план звітного періоду)

Виконання, % (факт звітного періоду / план звітного періоду)

1

2

3

4

5

6

Середня кількість працівників (штатних працівників, зовнішніх сумісників та працівників, які працюють за цивільно-правовими договорами), у тому числі:

-

-

-

-

-

члени наглядової ради

 

 

 

-

-

члени правління

 

 

 

-

-

керівник

 

 

 

-

-

адміністративно-управлінський персонал

 

 

 

-

-

працівники

 

 

 

-

-

Фонд оплати праці, тис. грн, у тому числі:

-

-

-

-

-

члени наглядової ради

 

 

 

-

-

члени правління

 

 

 

-

-

керівник

 

 

 

-

-

адміністративно-управлінський персонал

 

 

 

-

-

працівники

 

 

 

-

-

Витрати на оплату праці, тис. грн, у тому числі:

-

-

-

-

-

члени наглядової ради

 

 

 

-

-

члени правління

 

 

 

-

-

керівник

 

 

 

-

-

адміністративно-управлінський персонал

 

 

 

-

-

працівники

 

 

 

-

-

Середньомісячні витрати на оплату праці одного працівника, грн, усього, у тому числі:

-

-

-

-

-

член наглядової ради

-

-

-

-

-

член правління

-

-

-

-

-

керівник, усього, у тому числі:

-

-

-

-

-

посадовий оклад

 

 

 

-

-

преміювання

 

 

 

-

-

інші виплати, передбачені законодавством

 

 

 

-

-

адміністративно-управлінський працівник

-

-

-

-

-

працівник

-

-

-

-

-

 

__________
* У разі збільшення витрат на оплату праці у звітному періоді порівняно із запланованими та фактичними витратами відповідного періоду минулого року обов'язково надаються обґрунтування.

2. Перелік підприємств, які включені до консолідованого (зведеного) фінансового плану

 

Код за ЄДРПОУ

Найменування підприємства

Вид діяльності

1

2

3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Інформація про бізнес підприємства (код рядка 1000 фінансового плану)

 

Найменування видів діяльності за КВЕД

План

Факт

Відхилення, +/-

Виконання, %

чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), тис. грн

кількість продукції / наданих послуг, одиниця виміру

ціна одиниці (вартість продукції / наданих послуг), грн

чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), тис. грн

кількість продукції / наданих послуг, одиниця виміру

ціна одиниці (вартість продукції / наданих послуг), грн

чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), тис. грн

кількість продукції / наданих послуг, одиниця виміру

ціна одиниці (вартість продукції / наданих послуг), грн

чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)

кількість продукції / наданих послуг

зміна ціни одиниці (вартості продукції / наданих послуг)

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

 

 

 

 

 

 

 

-

-

-

-

-

-

 

 

 

 

 

 

 

-

-

-

-

-

-

 

 

 

 

 

 

 

-

-

-

-

-

-

 

 

 

 

 

 

 

-

-

-

-

-

-

Усього

-

 

 

-

 

 

-

 

 

-

 

 

 

4. Діючі фінансові зобов'язання підприємства

 

Найменування банку

Вид кредитного продукту та цільове призначення

Сума, валюта за договорами

Процентна ставка

Дата видачі / погашення (графік)

Заборгованість на останню дату

Забезпечення

1

2

3

4

5

6

7

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Усього

x

x

x