Про затвердження Положення про проведення конкурсу на заміщення вакантних посад керівників закладів загальної середньої освіти та закладів позашкільної освіти

ПРОЕКТ

рішення вносить голова Бобринецької районної державної адміністрації

 

БОБРИНЕЦЬКА РАЙОННА РАДА

КІРОВОГРАДСЬКОЇ ОБЛАСТІ

ШІСТНАДЦЯТА СЕСІЯ

СЬОМОГО СКЛИКАННЯ

Р І Ш Е Н Н Я

від “___” _______ 2018 року                                                                          №____

м.Бобринець

 

Про затвердження Положення про

проведення конкурсу на заміщення

вакантних посад керівників закладів

загальної середньої освіти та закладів

позашкільної освіти

 

Відповідно до статей 43, 60 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, статті 26 Закону України “Про освіту”, статті 26 Закону України “Про загальну середню освіту”, статті 23 Закону України “Про позашкільну освіту”, керуючись постановою Кабінету Міністрів України від 13 жовтня 2015 року №827 “Про затвердження Порядку призначення на посаду керівників загальноосвітніх навчальних закладів державної форми власності”, з метою забезпечення конкуренції, справедливості, неупередженості та прозорості при проведенні конкурсу

районна рада

ВИРІШИЛА:

1. Затвердити положення “Про проведення конкурсу на заміщення вакантних посад керівників загальноосвітніх і позашкільних навчальних закладів освіти спільної власності територіальних громад сіл та міста району” (додається).

2. Рекомендувати районній державній адміністрації розробити та затвердити положення “Про проведення іспиту на заміщення вакантних посад керівників загально освітніх і позашкільних закладів освіти спільної власності територіальних громад сіл та міста Бобринецького району”.

3. Контроль за виконання даного рішення покласти на постійні комісії районної ради з питань: охорони здоров’я, освіти, праці, соціального захисту та соціального забезпечення населення, культури та спорту; бюджету, фінансів, власності, інвестиційної діяльності та приватизації, регуляторної політики, підприємництва, торгівлі, споживчого ринку та побутового обслуговування населення.

 

Голова районної ради                                                 О.ГАДЕМСЬКА

 

ЗАТВЕРДЖЕНО

Рішення ___ сесії

районної ради сьомого скликання

(дата і номер)

 

ПОЛОЖЕННЯ

про проведення конкурсу на заміщення вакантних посад керівників закладів середньої освіти та закладів позашкільної освіти спільної власності територіальних громад міста та сіл району

 

1. Положення розроблено відповідно до статей 43,60 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, статті 26 Закону України “Про освіту”, статей 24, 26 Закону Країни “Про загальну середню освіту”, статей 21, 23 Закону України “Про позашкільну освіту”, Постанови Кабінету Міністрів України № 827 від 13 жовтня 2015 року “Про затвердження Порядку призначення на посаду керівників загальноосвітніх навчальних закладів державної форми власності”.

2. Положення визначає механізм проведення конкурсу на заміщення вакантних посад керівників комунальних закладів середньої загальної освіти та керівників комунальних закладів позашкільної освіти, що належать до спільної власності територіальних громад міста та сіл Бобринецького району (далі – керівника закладу).

3. Положення розроблено з метою забезпечення конкуренції, справедливості, неупередженості та прозорості при проведенні конкурсного відбору.

4. Посаду керівника закладу може обіймати особа, яка є громадянином України з високими моральними якостями, має вищу педагогічну освіту ступеня не нижче спеціаліста або магістра, стаж педагогічної роботи не менше трьох років, вільно володіє державною мовою, має організаторські здібності, фізичний і психічний стан якої не перешкоджає виконанню професійних обов’язків.

5. Не може бути призначена  на посаду керівника закладу особа, яка:

 • за рішенням суду визнана недієздатною або її дієздатність обмежена;
 • має судимість за вчинення злочину, якщо така судимість не погашена або не знята в установленому законом порядку, або  на яку протягом останнього року накладалося адміністративне  стягнення за вчинення корупційного правопорушення;
 • є близькою особою або членом сім'ї начальника відділу освіти, молоді та спорту районної державної адміністрації, який відповідно до статутних документів здійснює галузеве управління  закладом.

6. Керівник закладу призначається на посаду за результатами конкурсного відбору, що проводиться відповідно до цього Положення, шляхом укладення контракту строком на шість років (строком на два роки - для особи, яка призначається на посаду керівника закладу вперше) на підставі рішення конкурсної комісії.

7. Керівник закладу призначається на посаду та звільняється з посади рішенням районної ради.

8. Підставою для проведення конкурсного відбору є рішення  районної ради.

Підставами для прийняття відповідного рішення є:

 • утворення нового навчального закладу;
 • наявність вакантної посади керівника навчального закладу;
 • прийняття рішення щодо припинення (розірвання) трудового договору (контракту) з керівником закладу.

9. Етапи проведення конкурсного відбору:

 • прийняття рішення про проведення конкурсу;
 • публікація оголошення про проведення конкурсу;
 • прийом документів;
 • попередній розгляд на відповідність встановлення кваліфікаційним вимогам до відповідного рівня посади, вивчення конкурсною комісією поданих документів;
 • проведення письмового іспиту;
 • публічної презентації плану розвитку закладу;
 • співбесіда;
 • відбір кандидата на посаду керівника закладу.

10. Рішення та оголошення про проведення конкурсного відбору оприлюднюються в місцевих засобах масової інформації або на офіційному веб-сайті районної ради та навчального закладу (в разі наявності такого веб-сайту) не пізніше ніж за один місяць до початку проведення конкурсного відбору.

У разі відсутності офіційного сайту у навчальному закладі рішення та оголошення про проведення конкурсного відбору оприлюднюється на офіційному веб-сайті відділу освіти, молоді та спорту районної державної адміністрації (далі-відділ освіти).

В оголошенні про проведення конкурсного відбору зазначаються:

 • найменування і місцезнаходження навчального закладу;
 • найменування посади та умови оплати праці;
 • кваліфікаційні вимоги до претендентів на посаду керівника навчального закладу (далі - претенденти);
 • перелік документів, які необхідно подати для участі в конкурсному відборі, та строк їх подання;
  • дата, місце та етапи проведення конкурсного відбору;
  • прізвище, ім’я, по батькові, номер телефону та адреса електронної пошти особи, яка надає додаткову інформацію про проведення конкурсного відбору.

В оголошенні може міститися додаткова інформація, що не суперечить законодавству.

Строк подання документів для участі в конкурсному відборі не може становити менше 20 та більше 30 календарних днів з дня оприлюднення оголошення про проведення конкурсного відбору.

11. Для проведення конкурсного відбору відділ освіти утворює конкурсну комісію, до складу якої включаються працівники відділу освіти, представники педагогічного колективу, громадського об’єднання батьків учнів (вихованців) навчального закладу, громадського об’єднання керівників навчальних закладів району (у разі наявності), за погодженням представники районної ради, районної державної адміністрації, органу місцевого самоврядування за місцем знаходження закладу. До участі у роботі комісії з правом дорадчого голосу можуть бути залучені представники інших громадських об’єднань та експерти у сфері загальної середньої та позашкільної освіти.

12. Конкурсний відбір полягає у:

1) поданні претендентом документів, що підтверджують відповідність кваліфікаційним вимогам;

Особи, які бажають взяти участь у конкурсі, подають до конкурсної комісії такі документи:

 • заяву про участь у конкурсі;
 • особовий листок з обліку кадрів;
 • автобіографію;
 • копію диплома про освіту;
 • копію паспорта;
 • декларацію про майно, доходи, витрати і зобов’язання фінансового   характеру за минулий рік;
  • попередження про спеціальні обмеження;
  • письмову згоду на обробку персональних даних;
  • дві фотографії розміром 6Х4 см;
  • копію трудової книжки;
  • медичну довідку;
  • пропозиції кандидата щодо перспективного плану розвитку навчального закладу;
   • інші документи, передбачені чинним законодавством.

Претендент має право відкликати свою заяву та документи, повідомивши про це письмово голову конкурсної комісії;

2) поданні претендентом мотиваційного листа і перспективного плану розвитку навчального закладу.

Для підготовки перспективного плану розвитку навчального закладу відділом освіти створюються умови для знайомства з навчальним закладом;

3) вивченні конкурсною комісією поданих документів, мотиваційного листа і перспективного плану розвитку навчального закладу та прийняття рішення про допуск до участі у конкурсному відборі;

4) проведенні письмового іспиту по перевірці знань нормативно-правових актів в галузі освіти.

Порядок проведення письмового іспиту по перевірці знань нормативно-правових актів в галузі освіти затверджується відділом освіти. Питання на знання законодавства у галузі освіти розміщуються на офіційному веб-сайті за місяць до проведення конкурсного відбору;

5) проведення відкритої публічної презентації плану розвитку  закладу на засіданні конкурсної комісії та розміщенні на сайті відділу освіти;

6) співбесіда з кандидатами, які пройшли конкурсний відбір;

7) відбір кандидата на посаду керівника закладу.

13. Очолює і організовує роботу конкурсної комісії голова конкурсної комісії (далі - голова).

Голова в межах покладених на нього повноважень:

 • скликає засідання конкурсної комісії та погоджує порядок денний;
 • головує на засіданнях конкурсної комісії;
 • у разі необхідності, визначає список запрошених для участі у засіданнях конкурсної комісії;
 • організовує підготовку матеріалів для подання на розгляд конкурсній комісії.

Ведення діловодство конкурсної комісії здійснює секретар комісії.

Голова та секретар комісії визначаються з числа працівників відділу освіти.

14. Конкурсна комісія:

 • опрацьовує подані претендентами документи та визначає відповідність їх установленим вимогам;
 • ухвалює рішення щодо допуску претендентів до участі в конкурсі;
 • забезпечує відкритість та прозорість при проведенні конкурсу;
 • проводить конкурсний відбір;
 • визначає переможця за результатами проведеного конкурсу.

15. Члени конкурсної комісії мають право:

 • вносити пропозиції до порядку денного засідання конкурсної комісії;
 • брати участь в обговоренні порядку денного засідань конкурсної комісії;
 • висловлювати, в тому числі письмово, окрему думку щодо рішень, прийнятих на засіданні конкурсної комісії.

16. Кожен член конкурсної комісії має один голос та голосує особисто. Голосування за інших осіб і передача права голосу іншому членові конкурсної комісії або іншій особі не дозволяється.

17. Засідання конкурсної комісії вважається правоможним, якщо на ньому присутні не менше двох третин усіх членів комісії. Рішення конкурсної комісії приймається більшістю голосів присутніх на засіданні членів комісії. У разі рівного розподілу голосів вирішальним є голос голови конкурсної комісії.

18. Рішення конкурсної комісії оформляється протоколом та підписується всіма членами конкурсної комісії, які брали участь у засіданні.

19. Вивчення конкурсною комісією поданих документів, мотиваційного листа і перспективного плану розвитку навчального закладу та матеріалів іспиту не може здійснюватися більш як п’ять робочих днів.

20. Конкурсна комісія протягом одного робочого дня після завершення вивчення поданих документів, мотиваційного листа і перспективного плану розвитку навчального закладу та матеріалів іспиту надає претендентам та районній раді висновок щодо результатів конкурсного відбору.

Кожен претендент може надати обґрунтовані заперечення щодо висновку до районної ради, не пізніше ніж через п’ять робочих днів з дати його отримання.

21. На підставі висновку та заперечень (за наявності), не раніше ніж через п’ять робочих днів та не пізніше ніж через 10 робочих днів з дати їх отримання районна ради приймає рішення про призначення керівника закладу, на підставі якого укладає контракт з визначеним конкурсною комісією претендентом та з дотриманням вимог законодавства про працю.

22. Конкурсний відбір визнається таким, що не відбувся, в разі, коли:

 • відсутні заяви про участь у конкурсному відборі;
 • жоден з претендентів не пройшов конкурсного відбору;
 • конкурсною комісією не визначено претендента.

Підставою для визнання конкурсного відбору таким, що не відбувся, є рішення районної ради.

Якщо конкурсний відбір не відбувся, проводиться повторний конкурсний відбір відповідно до цього Порядку.

23. Результати конкурсного відбору оприлюднюються в місцевих засобах масової інформації або на офіційному веб-сайті районної ради, та навчального закладу (в разі наявності такого веб-сайту).

У разі відсутності офіційного сайту у навчальному закладі рішення та оголошення про проведення конкурсного відбору оприлюднюється на офіційному веб-сайті відділу освіти.

24. Методичне забезпечення проведення конкурсного відбору здійснює відділ освіти.

 

________________________________


До уваги громадян