Про внесення змін до Положення про офіційний веб-сайт Бобринецької районної ради

ПРОЕКТ

вносить голова Бобринецької районної ради

БОБРИНЕЦЬКА РАЙОННА РАДА

КІРОВОГРАДСЬКОЇ ОБЛАСТІ

ШІСТНАДЦЯТА СЕСІЯ

СЬОМОГО СКЛИКАННЯ

Р І Ш Е Н Н Я

від “___”____________ 20__ року                                                        №____

м.Бобринець

 

Про внесення змін до

Положення про офіційний веб-сайт

Бобринецької районної ради

 

Відповідно до статті 43 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, Закону України “Про доступ до публічної інформації”, з метою своєчасного та повного оприлюднення публічної інформації, розпорядником якої є Бобринецька районна рада

районна рада

ВИРІШИЛА:

 

1. Внести зміни до Положення про офіційний веб-сайт Бобринецької районної ради в глобальній інформаційній мережі Інтернет, затвердженого рішенням Бобринецької районної ради шостого скликання від 28 вересня 2011 року № 114, шляхом викладення його в новій редакції.

2. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію Бобринецької районної ради з питань діяльності ради, депутатської етики, регламенту, законності, запобігання корупції, об’єднань  громадян та адміністративно-територіального устрою.

 

 

 

Голова районної ради                                                       О.ГАДЕМСЬКА

 

 

ЗАТВЕРДЖЕНО

Рішення Бобринецької районної ради

від 28 вересня 2011 року № 114

зі змінами, внесеними рішенням

від “__” березня 2018 року № ___

 

 

ПОЛОЖЕННЯ

про офіційний веб-сайт Бобринецької районної ради в глобальній інформаційній мережі Інтернет

1. Це положення визначає статус веб-сайту Бобринецької районної ради як інформаційного ресурсу про діяльність Бобринецької районної ради у глобальній мережі Інтернет та встановлює порядок розміщення на ньому інформації, відповідно до Конституції України, законів України “Про статус депутатів місцевих рад”, “Про інформацію”, “Про захист інформації в автоматизованих системах”, “Про державну таємницю”, “Про авторське право і суміжні права”, “Про друковані засоби масової інформації (пресу) в Україні”, Указу Президента України “Про заходи щодо розвитку національної складової глобальної інформаційної мережі Інтернет та забезпечення широкого доступу до цієї мережі в Україні”, Регламенту районної ради.

2. Веб-сайт Бобринецької районної ради є офіційним джерелом інформації Бобринецької районної ради, утворений для висвітлення діяльності районної ради, взаємообміну інформацією з органами державної влади та органами місцевого самоврядування з питань, пов’язаних з діяльністю районної ради, інформаційної взаємодії з громадськістю.

3. Адреса веб-сайту Бобринецької районної ради у глобальній мережі Інтернет – www.bobr-rada.com.ua.

4. Основні розділи веб-сайту Бобринецької районної ради мають наступну структуру:

головна сторінка, яка містить назви основних розділів;

інформація про керівництво ради, виконавчий апарат із зазначенням посад та контактних номерів телефонів, президію, депутатський корпус, координаційну раду, постійні комісії, регуляторні акти, діяльність районної ради та контактну інформацію;

поіменне голосування, рішення районної ради, проекти рішень районної ради, протоколи пленарних засідань та постійних комісій районної ради;

доступ до публічної інформації, в тому числі розпорядження голови районної ради з основної діяльності та адміністративного-господарських питань, звіти по інформаційним запитам.

5. На офіційному сайті районної ради можуть розміщуватися інші розділи, які голова районної ради вважає за доцільне оприлюднити. Структура офіційного веб-сайту районної ради може змінюватися без внесення змін до цього Положення.

6. Забороняється використовувати офіційний веб-сайт районної ради в цілях, не пов’язаних із діяльністю районної ради, з метою отримання прибутку, розміщення реклами та інше.

7. Підготовка інформації для опублікування (оновлення) на офіційному сайті районної ради здійснюється працівниками виконавчого апарату районної ради за дорученням голови районної ради або його заступника.

8. Для забезпечення функціонування офіційного сайту районної ради розпорядженням голови районної ради визначаються відповідальні працівники за оприлюднення інформації на сайті.

9. Інформація поширюється на офіційному веб-сайті районної ради з відому голови районної ради або його заступника. Без такого погодження може висвітлюватись інформація, що не потребує узгодження і є загальнодоступною.

10. Облік інформації, розміщеної на офіційному веб-сайті районної ради ведеться автоматично у адміністративній частині сайту.

11. Оприлюднення офіційних документів районної ради здійснюється у відповідності до Закону України “Про доступ до публічної інформації”.

12. З пропозицією щодо розміщення інформації на офіційному веб-сайті районної ради можуть звернутися інші підприємства, установи, організації, громадські товариства, якщо запропоновані матеріали будуть сприяти популяризації місцевого самоврядування району, залучення інвестицій, висвітлення визначних подій району, надання інформації про видатних людей району.

13. На сайті районної ради можуть бути розміщені посилання на офіційні сайти Президента України, Верховної Ради України, Кабінету Міністрів України та інших органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування.

14. Інформація на офіційному веб-сайті районної ради подається державною мовою.

__________________________________

 

До уваги громадян