Про внесення змін до Порядку розгляду електронних петицій, адресованих Бобринецькій районній раді

ПРОЕКТ

вносить голова Бобринецької районної ради

 

БОБРИНЕЦЬКА РАЙОННА РАДА

КІРОВОГРАДСЬКОЇ ОБЛАСТІ

ШІСТНАДЦЯТА СЕСІЯ

СЬОМОГО СКЛИКАННЯ

Р І Ш Е Н Н Я

від “___” _______ 2018 року                                                                          №____

м.Бобринець

 

Про внесення змін до Порядку розгляду

електронних петицій, адресованих

Бобринецькій районній раді

Відповідно до статті 43 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, статті 23¹ Закону України “Про звернення громадян”, з метою забезпечення участі громадян у місцевому самоврядуванні, розширення можливостей реалізації їх прав на звернення

районна рада

ВИРІШИЛА:

1. Внести зміни до Порядку подання та розгляду електронних петицій, адресованих Бобринецькій районній раді, затвердженого рішенням Бобринецької районної ради сьомого скликання від 19 вересня 2017 року №250, та викласти його в новій редакції, що додається.

2. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію Бобринецької районної ради з питань діяльності ради, депутатської етики, регламенту, законності, запобігання корупції, об’єднань громадян та адміністративно-територіального устрою.

 

 

Голова районної ради                                                              О.ГАДЕМСЬКА

 

 

ЗАТВЕРДЖЕНО

Рішення дванадцятої сесії

Бобринецької районної ради

від 19 вересня 2017 року № 250

зі змінами, внесеними рішенням

від “__” березня 2018 року № ___

 

 

ПОРЯДОК

подання та розгляду електронних петицій, адресованих

Бобринецькій районній раді

 

1. Порядок подання та розгляду електронних петицій, адресованих Бобринецькій районній  раді (далі – Порядок) розроблено з метою забезпечення виконання Закону України “Про звернення громадян”.

2. Цей Порядок визначає процедуру розгляду електронної петиції до Бобринецької районної ради.

3. Електронна петиція – особлива форма колективного звернення громадян до Бобринецької районної ради (далі – Петиція), яка подається та розглядається відповідно до статті 231 Закону України “Про звернення громадян” та цього Порядку.

4. Громадяни (мешканці району) можуть звертатися з Петиціями до Бобринецької районної ради з урахуванням її компетенції, визначеної Конституцією України, Законом України “Про органи місцевого самоврядування”, іншими законами України.

5. Громадяни (мешканці району) можуть звертатися з Петиціями до Бобринецької районної ради через веб-сайт Єдиної системи місцевих електронних петицій http://e-dem.in.ua (далі – Веб-сайт петицій), який забезпечує:

можливість створення Петиції автором (ініціатором);

безоплатність доступу та користування інформаційно-телекомунікаційною системою, за допомогою якої здійснюється збір підписів;

електронну реєстрацію громадян для створення та підписання Петиції;

недопущення автоматичного введення інформації, у тому числі підписання Петиції, без участі громадянина;

фіксацію дати і часу оприлюднення Петиції та підписання її громадянином.

6. Автор (ініціатор) Петиції заповнює спеціальну форму, яка розміщена на Веб-сайті петицій. При заповнені форми зазначаються прізвище, ім’я, по батькові громадянина або назву громадського об’єднання (із зазначенням посадової особи), а також адресу електронної пошти.

Неправдиві відомості, подані автором (ініціатором) Петиції, громадським об’єднанням, є підставою для відмови в її оприлюдненні або для виключення з режиму оприлюднення.

7. В Петиції має бути викладено суть порушеного питання, пропозиція щодо його вирішення, а в заголовку Петиції зазначено її короткий зміст.

Петиція не може містити заклики до повалення конституційного ладу, порушення територіальної цілісності України, пропаганду війни, насильства, жорстокості, розпалювання міжетнічної, расової, релігійної ворожнечі, заклики до вчинення терористичних актів, посягання на права і свободи людини.

Відповідальність за зміст електронної петиції несе автор (ініціатор) електронної петиції.

8. Петиція оприлюднюються на Веб-сайті петицій протягом двох робочих днів з дня надсилання її автором (ініціатором) після перевірки Петиції виконавчим апаратом Бобринецької районної ради на відповідність вимогам, зазначеним у пунктах 4, 7 цього Порядку.

Дата оприлюднення Петиції на Веб-сайті петицій є датою початку збору підписів на її підтримку.

9. У разі невідповідності вимогам, зазначеним у пунктах 4, 7 цього Порядку, Петиція не оприлюднюється, або може бути виключена з режиму оприлюднення, про що не пізніше двох робочих днів з дня її надсилання повідомляється автор (ініціатор) петиції.

Не оприлюднюється та не розглядається Петиція, яка містить нецензурну лексику та лайливі вислови, про що у триденний строк від дня її надходження повідомляється автору (ініціатору) петиції.

10. Громадянин, який бажає виразити свою позицію щодо Петиції, реєструється на Веб-сайті петицій та активує позначку “Підтримую” під обраною ним Петицією.

11. Петиція до Бобринецької районної  ради розглядається відповідно до статті 231 Закону України “Про звернення громадян” та цього Порядку, за умови збору на її підтримку протягом не більше як трьох місяців з дня її оприлюднення не менш ніж 250 підписів громадян (мешканців району).

12. Петиція, яка протягом установленого строку набрала необхідну кількість підписів на її підтримку, не пізніше наступного дня після набрання необхідної кількості підписів надсилається Єдиною системою місцевих електронних петицій до виконавчого апарату ради із зазначенням інформації про дату початку збору підписів, дату направлення Петиції, загальну кількість та перелік осіб, які підписали Петицію, строк збору підписів.

13. Інформація про початок розгляду Петиції, яка в установлений строк набрала необхідну кількість голосів на її підтримку, оприлюднюється на офіційному веб-сайті Бобринецької районної ради та Веб-сайті петицій не пізніш як через два робочі дні після отримання такої Петиції.

14. Петиція, яка в установлений строк не набрала необхідної кількості голосів на її підтримку, після завершення строку збору підписів не розглядається як Петиція, а розглядається як звернення громадян, відповідно до Закону України “Про звернення громадян”.

15. Розгляд Петиції здійснюється невідкладно, але не пізніше десяти робочих днів з дня оприлюднення інформації про початок її розгляду.

16. Організацію розгляду електронних петицій, адресованих Бобринецькій районній раді, забезпечує виконавчий апарат районної ради.

17. Виконавчий апарат районної ради не пізніше ніж через три робочі дні після отримання Петиції передає її постійній профільній комісії Бобринецької районної ради для попереднього розгляду.

18. Постійна профільна комісія розглядає електронну петицію на своєму засіданні. На засідання запрошується автор (ініціатор) електронної петиції, а в разі необхідності – представники районної державної адміністрації, фахівці та інші особи.

19. Постійна профільна комісія приймає рішення про результати розгляду електронної петиції, готує проект відповідного рішення районної ради та передає його Президії районної ради для організації розгляду на пленарному засіданні.

20. Сесія районної ради скликається для розгляду електронної петиції, що набрала необхідну кількість підписів, протягом строку, встановленого для її розгляду.

На пленарне засідання ради, де буде розглядатись Петиція, запрошується автор (ініціатор). За бажанням автора (ініціатора) Петиції він може зробити виступ щодо питань, піднятих у тексті Петиції.

21. Після розгляду Петиції Бобринецькою районною радою у термін, що не перевищує десяти робочих днів з дня оприлюднення інформації про початок її розгляду, на Веб-сайті петицій оприлюднюється оголошення щодо підтримки або не підтримки Петиції.

22. Відповідь на Петицію не пізніше наступного робочого дня після закінчення її розгляду оприлюднюється на офіційному веб-сайті ради, та Веб-сайті петицій, а також надсилається у письмовому вигляді автору (ініціатору) Петиції.

У відповіді на Петицію повідомляється про результати розгляду порушених у ній питань із відповідним обґрунтуванням.

23. Інформація про кількість підписів, одержаних на підтримку Петиції, та строки їх збору зберігається не менше трьох років з дня оприлюднення петиції.

_______________________

 

До уваги громадян