Про затвердження плану заходів щодо організації створення опорних закладів Бобринецького району Кіровоградської області та модернізацію навчальних закладів

ПРОЕКТ

рішення вносить голова Бобринецької районної державної адміністрації

 

БОБРИНЕЦЬКА РАЙОННА РАДА

КІРОВОГРАДСЬКОЇ ОБЛАСТІ

ШІСТНАДЦЯТА СЕСІЯ

СЬОМОГО СКЛИКАННЯ

Р І Ш Е Н Н Я

від “___” _______ 2018 року                                                                          №____

м.Бобринець

 

Про затвердження плану заходів

щодо організації створення опорних

закладів Бобринецького району

Кіровоградської області та

модернізацію навчальних закладів

 

Відповідно до частини 2 статті 43, статті 44 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, з урахуванням Положення про освітній округ, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 27 серпня 2010 року № 777, рішення другої сесії Бобринецької районної ради сьомого скликання від 18 грудня 2015 року № 37 “Про делегування повноважень Бобринецької районної ради Бобринецькій районній державній адміністрації”, на підставі клопотання Бобринецької районної державної адміністрації

 

районна рада

ВИРІШИЛА:

 

1. Затвердити план заходів щодо організації створення опорних навчальних закладів та модернізації мережі шкіл Бобринецького району.

2. Рекомендувати Бобринецькій районній державної адміністрації:

вивчити стан розвитку мережі навчальних закладів, визначення її ефективності щодо задоволення потреб населення у високоякісних освітніх послугах, соціальної та економічної доцільності, перспектив модернізації відповідно до демографічних показників;

забезпечити проведення громадського обговорення за участю представників територіальних громад, батьків, депутатів районної та місцевих рад у випадку прогнозованих змін у структурі освітніх округів;

організувати науково-методичний супровід та моніторинг діяльності опорних навчальних закладів, інформаційне забезпечення їх функціонування.

3. За результатами проведеної роботи рекомендувати Бобринецькій районній державній адміністрації визначити на конкурсній основі опорні навчальні заклади Бобринецького району Кіровоградської області та затвердити їх мережу в порядку встановленому чинним законодавством.

4. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію Бобринецької районної ради з питань охорони здоров’я, освіти, праці, соціального захисту та соціального забезпечення населення, культури та спорту.

 

 

 

Голова районної ради                                                           О.ГАДЕМСЬКА

 

Додаток 1

до рішення Бобринецької районної ради

___._____________.2018

 

Проект плану заходів про організацію створення

опорних навчальних закладів та модернізації мережі шкіл Бобринецького району

 

з\п

Заходи які плануються

Термін виконання

Відповідальні за виконя плану заходів

1

Вивчити стан розвитку мережі навчальних закладів, визначення її ефективності щодо задоволення потреб населення у високоякісних освітніх послугах, соціальної та економічної доцільності, перспектив модернізації відповідно до демографічних показників

Постійно

Відділ освіти, молоді та спорту  районної державної адміністрації

2

Провести конкурс між навчальними закладами району щодо визначення опорних шкіл освітніх округів

Серпень 2018 року

Відділ освіти, молоді та спорту  районної державної адміністрації

3

Провести детальний аналіз: 1) стану будівель навчальних закладів, потреби у будівництві, капітальному ремонті, реконструкції об’єктів, обсягу відповідного фінансування, наявності необхідних приміщень, внутрішніх вбиралень, водогонів, систем опалення, їдалень, спортивних залів, майстерень; 2) розташування навчальних закладів різних типів відносно місць проживання учнів; 3) потреби у створенні навчально-виховних комплексів, освітніх округів

Серпень 2018 року

Відділ освіти, молоді та спорту  районної державної адміністрації

4

Провести детальний аналіз: 1) можливостей транспортної системи, порівняльної картосхеми розташування навчальних закладів і їх транспортної доступності; 2) демографічної ситуації з прогнозуванням дитячого контингенту на наступні п’ять років

Листопад 2018 року

Відділ освіти, молоді та спорту  районної державної адміністрації

5

Забезпечити проведення громадського обговорення за участю представників територіальних громад, батьків, депутатів районної та місцевих рад у випадку прогнозованих змін у структурі освітніх округів

Грудень 2018 року

Відділ освіти, молоді та спорту  районної державної адміністрації

6

Забезпечити опорні навчальні заклади кваліфікованими педагогічними кадрами, у тому числі фахівцями з інклюзивної освіти, соціальними педагогами, практичними психологами. Створити умови для підвищення їх педагогічної майстерності, професійного росту та творчості

Постійно

Відділ освіти, молоді та спорту  районної державної адміністрації

7

Визначати потребу в шкільних автобусах у залежності із змінами у структурі шкільних округів та з врахуванням термінів їх експлуатації.

Листопад 2018 року

Відділ освіти, молоді та спорту  районної державної адміністрації

8

Організувати науково-методичний супровід та моніторинг діяльності освітніх округів, інформаційне забезпечення їх функціонування.

Постійно

Відділ освіти, молоді та спорту  районної державної адміністрації

9

Здійснювати координацію навчально-виховного процесу в суб’єктах округів

Щорічно

Відділ освіти, молоді та спорту  районної державної адміністрації

10

Вивчити результативність роботи освітніх округів, опорних шкіл й інших суб’єктів округу та вивчення громадської думки щодо діяльності освітніх округів (організація моніторингових досліджень)

Постійно

Відділ освіти, молоді та спорту  районної державної адміністрації

11

Організувати тренінги і практичне навчання для керівників навчальних закладів з питань результативності роботи шкільних округів, організації в них профільного навчання.

Грудень 2018 року

Відділ освіти, молоді та спорту  районної державної адміністрації

12

Забезпечити інформованість територіальних громад про роботу освітніх округів через висвітлення в засобах масової інформації, шляхом щорічного звітування керівників навчальних закладів про організацію навчально-виховного процесу

Постійно

Відділ освіти, молоді та спорту  районної державної адміністрації

 

 

 

 

_________________________________

До уваги громадян