Про районну програму підтримки органів виконавчої влади у Бобринецькому районі на 2019-2021 роки

Опубліковано П'ятниця, 23 листопада 2018 16:43

ПРОЕКТ

вносить голова Бобринецької районної державної адміністрації

 

БОБРИНЕЦЬКА РАЙОННА РАДА

КІРОВОГРАДСЬКОЇ ОБЛАСТІ

 

ДВАДЦЯТЬ _________ СЕСІЯ

СЬОМОГО СКЛИКАННЯ

Р І Ш Е Н Н Я

 

від __ ______ 201_ року                                                                        № ___

м.Бобринець

 

Про районну програму підтримки органів

виконавчої влади у Бобринецькому районі

на 2019-2021 роки

Відповідно до пункту 16 частини 1 статті 43 Закону України  “Про місцеве самоврядування в Україні”, Бюджетного кодексу України, на підставі рішення Бобринецької районної ради від 18 грудня 2015 року № 37 “Про делегування повноважень районної ради районній державній адміністрації”, з метою підвищення дієвості управлінських рішень, удосконалення роботи органів державної влади, виконання районною державною адміністрацією делегованих районною радою та власних повноважень, взаємодії органів виконавчої влади з органами місцевого самоврядування районна державна адміністрація просить розглянути проект районної Програми підтримки органів виконавчої влади у Бобринецькому районі на 2019-2021 роки

районна рада

ВИРІШИЛА:

 

1. Затвердити районну Програму підтримки органів виконавчої влади у Бобринецькому районі на 2019-2021 роки (додається).

2. Фінансовому управлінню районної державної адміністрації передба-чати кошти на виконання заходів Програми.

3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію районної ради з питань бюджету, фінансів, власності, інвестиційної діяльності та приватизації, регуляторної політики, підприємництва, торгівлі, споживчого ринку та побутового обслуговування населення.

 

 

Голова районної ради                                                     О.ГАДЕМСЬКА

 

 

ЗАТВЕРДЖЕНО

Рішенням ________ сесії

Бобринецької районної ради

_______________ скликання

_________________ року № ___

РАЙОННА ПРОГРАМА

підтримки органів виконавчої влади у Бобринецькому районі

на 2019-2021 роки

м.Бобринець

 

ПАСПОРТ ПРОГРАМИ

 

1.

Ініціатор розроблення Програми

Бобринецька районна державна адміністрація

 

2.

Розробники Програми

Структурні підрозділи Бобринецької районної державної адміністрації

3.

Співрозробники Програми

-

4.

Відповідальні виконавці Програми

Структурні підрозділи Бобринецької районної державної адміністрації

5.

Учасники Програми

Структурні підрозділи Бобринецької районної державної адміністрації

6.

Термін реалізації Програми

2019-2021 роки

7.

Перелік бюджетів, які беруть участь у виконанні Програми

Районний бюджет

 

8.

Загальний обсяг фінансування

* В межах виділених коштів

 

* - Пропозиції щодо обсягів фінансування Програми з районного бюджету щорічно готують у вигляді запитів на фінансування структурні підрозділи Бобринецької районної державної адміністрації в межах наявних фінансових ресурсів.

 

 

_________________________

ЗМІСТ

 

 

 

І. Загальна частина

 

IІ. Визначення проблем, на розв’язання  яких спрямована програма

 

ІІІ. Мета і шляхи вирішення завдань Програми

 

ІV. Аналіз факторів впливу на проблему та ресурсів для реалізації                    (SWOT - аналіз)

 

V. Фінансове забезпечення Програми

 

VI. Очікувальні результати

 

VII. Координація та контроль за виконанням Програми

 

VІІІ. Заходи Програми

 

 

І. ЗАГАЛЬНА ЧАСТИНА

Стабільна, організована та цілеспрямована діяльність органів державної влади щодо виконання закріплених Конституцією України завдань є складовою політики держави. Для забезпечення здійснення конституційних повноважень органами державної влади, спрямованих на надання якісних адміністративних послуг, створення зручних і сприятливих умов праці, а також отримання таких послуг громадянами та суб’єктами господарювання необхідна підтримка відповідними коштами.

Районна програма підтримки органів виконавчої влади у Бобринецькому районі на 2019-2021 роки (далі – Програма) розроблена відповідно до Конституції України, Бюджетного кодексу України, законів України                    “Про місцеві державні адміністрації”, “Про місцеве самоврядування в Україні”,  “Про джерела фінансування органів державної влади”, Про програми економічного і соціального розвитку Бобринецького району на 2019-2021 роки та спрямована на забезпечення стабільної роботи органів виконавчої влади та з врахуванням того, що протягом останніх років фінансування видатків із загального фонду Державного бюджету на утримання районної державної адміністрації не забезпечує в повному обсязі проведення видатків до потреби на виконання повноважень.

Для виконання повноважень мобілізуються усі наявні ресурси – матеріально-технічні, трудові, фінансові. Однак, їх обсяг обмежується граничними видатками державного бюджету, що не вистачає для забезпечення ефективної та якісної діяльності.

Разом з тим, залучення додаткових коштів, зокрема, із позабюджетних джерел обмежується антикорупційним законодавством.

 

IІ. ВИЗНАЧЕННЯ ПРОБЛЕМ, НА РОЗВ’ЯЗАННЯ ЯКИХ СПРЯМОВАНА ПРОГРАМА

Бобринецька районна державна адміністрація є ключовим елементом системи державного управління в районі, від ефективного функціонування якого залежить перетворення району в правову демократичну територію зі сформованим громадянським суспільством і високим рівнем економічного та соціального розвитку та забезпечує виконання Конституції України, законів України, актів Президента України, Кабінету Міністрів України, інших органів виконавчої влади вищого рівня.

У межах своїх повноважень райдержадміністрація здійснює функції виконавчої влади на території Бобринецького району.

Обов’язками державних службовців є забезпечення ефективної роботи та виконання завдань державних органів відповідно до їх компетенції, недопущення порушень прав і свобод людини та громадянина, безпосереднє виконання службових обов’язків, своєчасне і точне виконання рішень державних органів чи посадових осіб, розпоряджень і вказівок своїх керівників, постійне вдосконалення організації своєї роботи і підвищення професійної кваліфікації, сумлінне виконання своїх службових обов’язків, ініціатива і творчість у роботі.

Для забезпечення функцій, покладених державою на районну державну адміністрацію необхідне достатнє фінансування.

Однак, Бобринецька районна державна адміністрація зазнає значних труднощів у фінансовому та матеріально-технічному забезпеченні. Фінансування видатків районної державної адміністрації на 2019 рік, аналогічно як і в попередні бюджетні роки, не забезпечує витрати на виконання повноважень в повному обсязі, згідно законів України “Про місцеві державні адміністрації”, “Про місцеве самоврядування в Україні”.

Надзвичайно важливим є необхідність забезпечення зручних і сприятливих умов отримання послуг громадянами, суб’єктами господарювання шляхом забезпечення функціонування Центру надання адміністративних послуг. ЦНАП сьогодні є однією з найкращих організаційних форм надання послуг та взаємодії влади і громади. Завдяки ЦНАПу за принципом “єдиного офісу” і “відкритого простору”, в межах одного приміщення різні органи влади зможуть зручно та швидко обслуговувати населення. Для цього необхідно і надалі проводити удосконалення ефективної системи надання адміністративних послуг райдержадміністрацією.

У зв'язку з набранням чинності новою редакцією законів України “Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень”, “Про внесення змін до закону України “Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень” та деяких інших законодавчих актівУкраїни щодо децентралізації повноважень з державної реєстрації речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень із березня 2016 року райдержадміністрація здійснює реєстрацію речових прав на нерухоме майно та реєстрацію юридичних і фізичних осіб. Це також тягне за собою додаткове фінансове забезпечення для належного функціонування Центру надання адміністративних послуг.

Управління соціального захисту населення райдержадміністрації (далі - управління) забезпечує реалізацію державної соціальної політики на території району у сфері соціального захисту населення. Матеріально-технічне та фінансове забезпечення управління не відповідає рівню покладеної на його працівників відповідальності за своєчасне і якісне виконання завдань. Першочерговими проблемними питання є: заміна вікон,  ремонт даху, заміна                  2-х дверей (пожежний вихід), ремонт приміщення (фарба фасадна, фарба для внутрішніх робіт, лінолеум), вимощення (навколо приміщення), грати, охоронна сигналізація, заміна зношеної комп’ютерної техніки, автомобіль.

Фінансове управління райдержадміністрації   забезпечує реалізацію дер-жавної бюджетної політики на території  району. Здійснює загальну організа-цію та управління виконанням районного бюджету на території району, координує діяльність учасників бюджетного процесу з питань виконання бюджету, проведення експертизи проектів нормативно-правових документів райдержадміністрації та районної ради в частині дотримання бюджетного законодавства та можливості фінансового забезпечення. Здійснює контроль за відповідністю бюджетному законодавству показників затверджених бюджетів, розпису бюджету, кошторисів бюджетних установ та інших документів, які використовуються у бюджетному процесі, щодо сільських бюджетів. Недостатнє фінансування установи негативно впливає на виконання поставлених завдань. Додатковий фінансовий ресурс дозволить забезпечити на належному рівні поточну роботу установи та частково оновити матеріально-технічну базу.

Потребують нагального вирішення ряд інших проблемних питань:

встановлення охоронної сигналізації в приміщенні ЦНАПу;

належне утримання об'єктів, спільної власності територіальних громад сіл району, в яких розміщені органи виконавчої влади району;

забезпечення належного рівня інформаційно-телекомунікаційної мережі райдержадміністрації;

ремонт та обслуговування комп’ютерної техніки та периферійного обладнання та ряд інших.

Для забезпечення більш ефективного та продуктивного здійснення функцій, з метою оперативного вивчення та розв’язання соціально-економічних проблем району, райдержадміністрації необхідно:

проводити виїзні тематичні семінари, наради на території населених пунктів району;

здійснювати виїзні перевірки з питань легалізації заробітної плати та робочих місць в населених пунктах району;

здійснювати моніторинг торговельної мережі щодо дотримання вимог чинного законодавства в сфері торгівлі суб’єктами господарювання;

проводити обстеження та зустрічі із громадами району з  упровадження реформ, якості медичного забезпечення, транспортного сполучення та надання освітніх, побутових, культосвітніх послуг;

вивчення стану будівництва та реконструкції об’єктів соціально-побутової, соціально-культурної інфраструктури, використання земель, природних ресурсів  на території району;

брати участь в основних організаційно-масових заходах суспільно-політичного, економічного та культурного характеру, які проводитимуться в районі задля сприяння консолідації суспільства, налагодження діалогу між владою та громадськістю.

Проведення вищевказаних заходів також потребує відповідного фінансування, однак, обмежений обсяг коштів не забезпечить в достатній мірі виконання повноважень та здійснення відповідних заходів, спрямованих на зростання економіки та вирішення проблемних питань в усіх галузях господарського комплексу району, покращення соціально-економічного та культурного розвитку району.

Таким чином, створення і підтримка належних умов для ефективного функціонування райдержадміністрації є проблемою, для розв’язання якої розроблена дана Програма.

 

ІІІ. МЕТА І ШЛЯХИ ВИРІШЕННЯ ЗАВДАНЬ ПРОГРАМИ

 

Програма підготовлена для створення сприятливих умов функціонування апарату Бобринецької районної державної адміністрації та її структурних підрозділів для підвищення рівня оплати праці з нарахуваннями працівників, відшкодування енергоносіїв (шляхом звірок з організаціями – надавачами послуг), придбання пально-мастильних матеріалів, матеріалів, обладнання та інвентарю, оплати послуг (з них телекомунікаційних, заправки картриджів до принтерів та копіювальної техніки) шляхом надання субвенції державному бюджету, що дасть можливість покращити організаційні засади функціо-нування районної державної адміністрації, зміцнення матеріально-технічної бази, створення безпечних умов для надання послуг населенню району та дозволить у повному обсязі виконати завдання, пов’язані з функціями районної державної адміністрації. Поетапна побудова нової управлінської моделі та створення оптимальної, ефективної і стабільної системи органів виконавчої влади, фінансова зацікавленість у підвищенні професіоналізму працівників або залучення висококваліфікованих кадрів.

Розвиток території району – комплексний процес змін його економічної, політичної і духовних сфер, що приводить до змін умов життя людини та забезпечення сталого соціально-економічного розвитку адміністративно-територіальних одиниць району, підвищення їх конкурентоспроможності.

Розвиток району – це суб’єктивний процес, що відбувається під впливом управлінських заходів з боку районної державної адміністрації.

Метою програми є:

забезпечення  діяльності  Бобринецької районної державної адміністрації щодо виконання державної регіональної політики, створення умов для динамічного, збалансованого соціально-економічного розвитку Бобринецького району;

забезпечення реалізації та гарантування конституційного права громадян на звернення до органів державної влади;

реалізація державної соціальної політики на території району у сфері соціального захисту населення;

якісне надання адміністративних послуг громадянам;

забезпечення діяльності Бобринецької районної державної адміністрації щодо виконання державної регіональної політики, створення умов для динамічного, збалансованого соціально-економічного розвитку Бобринецького району;

підвищення дієвості управлінських рішень, удосконалення роботи органів державної влади шляхом  співпраці та посилення взаємодії органів виконавчої влади з органами місцевого самоврядування;

проведення аналізу роботи органів місцевого самоврядування у межах повноважень і в порядку, визначених законодавством, надання методичної та іншої практичної допомоги з удосконалення організації їх роботи;

створення організаційних, фінансових і матеріально-технічних умов для реалізації конституційних прав громадян на інформацію; забезпечення реалізації державної політики в інформаційній сфері на території району, задоволення потреб населення району в інформаційній продукції, забезпечення відкритості в діяльності районної  державної адміністрації;

забезпечення виконання повноважень, делегованих районною радою районній державній адміністрації, які здійснюються апаратом районної державної адміністрації, структурними підрозділами районної державної адміністрації, а також консультативними, дорадчими та іншими допоміжними органами, службами і комісіями, утвореними головою районної державної адміністрації.

Ціль – реалізація стійкої управлінської системи, здійснення заходів, спрямованих на зростання матеріального і культурного рівня життя жителів району.

Мету програми передбачається досягти шляхом:

удосконалення системи управління в органах виконавчої влади;

підвищення рівня удосконалення технології обліку та обробки наявної інформації для якнайшвидшої підготовки та видачі відповідних юридичних, бухгалтерських та інших документів, які є компетенцією органів державного управління;

презентації району у межах області, України;

підвищення інформованості жителів району про Програму економічного і соціального розвитку Бобринецького району, виконання бюджету та державні, регіональні та місцеві програми тощо;

підвищення зворотного зв'язку із населенням району та участі громадськості у районному та місцевому управлінні.

 

ІV. АНАЛІЗ ФАКТОРІВ ВПЛИВУ НА ПРОБЛЕМУ ТА РЕСУРСІВ ДЛЯ РЕАЛІЗАЦІЇ (SWOT - АНАЛІЗ)

Сильні сторони

Слабкі сторони

Забезпечення належної співпраці структурних підрозділів райдерж-адміністрації з органами місцевого самоврядування. Формування ефективної системи роботи апарату, управлінь, відділів та інших структурних підрозділів райдерж-адміністрації на виконання повнова-жень згідно законів України  “Про місцеві державні адміністрації”, “Про місцеве самоврядування в Україні”.

Забезпечення належних умов праці, робочих місць – обладнанням, інвента-рем.

Обмежене фінансування видатків державного бюджету на утримання районної державної адміністрації, недостатнє виділення фінансового ресурсу на виконання районною державною адміністрацією делегова-них районною радою повноважень.

Наявність кредиторської за боргова-ності районного бюджету за захищени-ми статтями.

Обмеженість бюджету (вільних залишків, перевиконання дохідної частини загального фонду місцевого бюджету) щодо фінансування заходів Програми.

Загрози

Можливості

Зростання вартості товарів, робіт та послуг.

Неналежне виконання функцій, покладених державою на районну державну адміністрацію та завдань, делегованих їй районною радою.

Упровадження в життя конструктивної державної регіональної політики.        Підвищення рівня державного управління  сприятиме підвищенню темпів соціально-економічного розвитку району, дозволить більш диференційовано та зважено підходити до проблем розвитку кожної території, забезпечення реалізації прав і свобод громадян.

V. ФІНАНСОВЕ ЗАБЕЗПЕННЯ ПРОГРАМИ

Фінансування видатків на часткове матеріально-технічне, організаційне та інше забезпечення діяльності районної державної адміністрації здійснюється в межах щорічно виділених бюджетних коштів з районного бюджету.

Згідно статті 85 Бюджетного кодексу України, в умовах відсутності заборгованості місцевого бюджету за захищеними статтями видатків протягом року, фінансове забезпечення Програми здійснюється на підставі рішення районної ради за рахунок вільного залишку бюджетних коштів або перевиконання дохідної частини загального фонду місцевого бюджету.

 

VІ. ОЧІКУВАНІ РЕЗУЛЬТАТИ

У результаті виконання Програми очікується:

виконання в більш якісній мірі повноважень райдержадміністрацією та її структурними підрозділами;

покращення надання адміністративних послуг населенню району;

належне функціонування в районі Центру надання адміністративних послуг в кінцевому результаті дасть широкі інформаційні можливості забезпечення прозорості, відкритості та зрозумілості дій у сфері надання адміністративних послуг;

проводити своєчасну оплату послуг за спожиті енергоносії, комунальні та інші послуги;

збільшення кількості та якості інформації стосовно інвестиційного, економічного та культурного потенціалу району;

підвищення якості роботи виконкомів сільських рад  щодо виконання законів України, постанов Кабінету Міністрів України, Указів Президента України;

поглиблення вивчення економічного та соціального стану територіальних громад;

налагодження ефективного процесу та забезпечення реєстрації речових прав на нерухоме майно та юридичних і фізичних осіб;

уникнути соціальної напруги серед працівників районної державної адміністрації через неналежні умови праці.

 

VIІ. КООРДИНАЦІЯ ТА КОНТРОЛЬ ЗА ВИКОНАННЯМ ПРОГРАМИ

Координацію за ходом виконання Програми здійснюють перший заступник, заступник голови, керівник апарату райдержадміністрації (відповідно до розподілу функціональних повноважень).

Замовником виконання заходів, фінансування яких відповідно до Програми, здійснюється з районного бюджету, є райдержадміністрація з її структурними підрозділами.

Загальний контроль за ходом виконання завдань Програми та цільовим використання коштів здійснює постійна комісія районної ради з питань бюджету, фінансів, контролю за використанням майна спільної власності територіальних громад сіл, селищ району.

Відповідальні виконавці Програми (апарат райдержадміністрації та її структурні підрозділи) щорічно здійснюють обґрунтовану оцінку результатів її виконання та, при потребі, розробляють пропозиції щодо доцільності продовження тих чи інших заходів і завдань.

Райдержадміністрація щорічно  подає районній раді звіт та необхідну інформацію про хід виконання Програми та використання коштів з районного бюджету.

VIІІ. ЗАХОДИ ПРОГРАМИ НА 2019-2021 РОКИ

№ з/п

Перелік заходів програми

Відповідальні виконавці

Очікуваний результат

1.

 

1.1.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

* Придбання канцтоварів, паперу

 

Райдержадміністрація

 

 

 

 

Управління агропромислового розвитку райдержадміністрації

 

Фінансове управління райдержадміністрації

Управління соціального захисту населення райдержадміністрації

Підвищення мобільності та оперативності при вирішенні  питань

 

Підвищення якості надання адміністративних послуг

1.2.

* Придбання офісних меблів, комп’ютерної  техніки та іншого обладнання довго-строкового кори-стування

 

Райдержадміністрація

 

 

 

Управління агропромислового розвитку райдержадміністрації

 

Фінансове управління райдержадміністрації

 

Управління соціального захисту населення райдержадміністрації

Удосконалення організації роботи райдержадміністрації

 

Підвищення мобільності та оперативності при вирішенні  питань

 

Підвищення якості надання адміністративних послуг

1.3.

* Придбання паливно-мастильних мате-ріалів, запасних частин

Райдержадміністрація

Забезпечення якісної експлуатації службового автомобіля

 

Підвищення мобільності та оперативності при вирішенні питань

1.4.

* Оплата за енергоносії та комунальні послуги

Райдержадміністрація

 

 

Управління агропромислового розвитку райдержадміністрації

 

Фінансове управління райдержадміністрації

 

Управління соціального захисту населення райдержадміністрації

Забезпечення належного утримання службових приміщень

 

1.5.

* Технічне обслу-говування та поточний ремонт приміщень та обладнання

 

Райдержадміністрація

 

 

 

 

Управління агропромислового розвитку райдержадміністрації

 

Фінансове управління райдержадміністрації

 

Управління соціального захисту населення райдержадміністрації

Підвищення мобільності та оперативності при вирішенні  питань

 

Підвищення якості надання адміністра-тивних послуг

1.6.

* Програмне забезпечення

Райдержадміністрація

 

 

Управління агропромислового розвитку райдержадміністрації

 

Фінансове управління райдержадміністрації

 

Управління соціального захисту населення райдержадміністрації

Удосконалення організації роботи райдержадміністрації

 

Підвищення мобільності та оперативності при вирішенні  питань

РАЗОМ

 

 

*- Пропозиції щодо обсягів фінансування Програми з районного бюджету щорічно готують у вигляді запитів на фінансування структурні підрозділи Бобринецької районної державної адміністрації в межах наявних фінансових ресурсів.