Про внесення змін до районної програми військово-патріотичного виховання молоді та забезпечення проведення призову громадян на строкову та контрактну військову службу у Бобринецькому районі на 2016-2020 роки

ПРОЕКТ

вносить голова Бобринецької районної державної адміністрації

 

БОБРИНЕЦЬКА РАЙОННА РАДА

КІРОВОГРАДСЬКОЇ ОБЛАСТІ

ДВАДЦЯТЬ __________ СЕСІЯ

СЬОМОГО СКЛИКАННЯ

Р І Ш Е Н Н Я

від “___”________2019 року                                                                          № _____

м.Бобринець

 

Про внесення змін до районної програми

військово-патріотичного виховання молоді

та забезпечення проведення призову громадян на

строкову та контрактну військову службу

у Бобринецькому районі на 2016-2020 роки

 

Відповідно до пункту 16 частини 1 статті 43 Закону України “Про місцеве самоврядування”

 

районна рада

ВИРІШИЛА:

 

1.Внести зміни до районної програми військово-патріотичного виховання молоді та забезпечення проведення призову громадян на строкову та контрактну військову службу у Бобринецькому районі на 2016-2020 роки, затвердженої рішенням шостої сесії Бобринецької районної ради сьомого скликання від 29 липня 2016 року № 96, зі змінами затвердженими рішенням одинадцятої сесії Бобринецької районної ради сьомого скликання від 16 червня 2017 року № 230 та викласти в новій редакції (додається).

2. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійні комісії Бобринецької районної ради з питань: бюджету, фінансів, власності, інвестиційної діяльності та приватизації, регуляторної політики, підприємництва, торгівлі, споживчого ринку та побутового обслуговування населення; охорони здоров'я, освіти, праці, соціального захисту та соціального забезпечення населення, культури та спорту.

 

 

Голова районної ради                                           О.ГАДЕМСЬКА

 

Районна програма військово-патріотичного виховання молоді та забезпечення проведення призову громадян України на строкову та контрактну військову службу у Бобринецькому районі на 2016-2020 рік

(в новій редакції)

1.Загальні положення (законодавча та нормативно-правова база)

Нинішній стан справ вимагає концептуального визначення єдиних підходів до виховання захисника Батьківщини з урахуванням економічної, суспільно-політичної, демографічної ситуації, становища молоді у суспільстві, формування нового світогляду, морально-етичних, національно-історичних основ поведінки. Молодих юнаків Бобринецького району  хвилює багато питань для подальшого їхнього проходження служби в лавах Збройних Сил України. Серед молоді зростають антисоціальні явища. Надання необхідних консультативних, інформаційних, правових послуг, допомога у прийнятті правильного рішення потрібна у кожному конкретному випадку.

В сучасному економічному та політичному напрямку розвитку нашої країни потрібно більше уваги приділяти молоді, тому що молодь - це наше майбутнє. В сучасних умовах буття допризовна та призовна молодь потребує більшої підтримки, допомоги в напрямку виховання їх у дусі патріотичного обов’язку, поваги до військової служби, готовності до захисту Вітчизни.

Правовою підставою для розробки програми військово-патріотичного виховання молоді та забезпечення проведення призову громадян України на строкову та контрактну військову службу у Бобринецькому районі на 2016-2020 рік є Закон України «Про військовий обов’язок і військову службу», Закон України “Про оборону України”, Указ Президента № 122 від 29 березня 2016 рокуПро звільнення в запас військовослужбовців строкової служби, строки проведення чергових призовів та чергові призови громадян України на строкову військову службу у 2016 році.

Програма військово-патріотичного виховання молоді та забезпечення проведення призову громадян України на строкову та контрактну військову службу у Бобринецькому районі на 2016-2020 роки спрямована на всебічну підготовку молоді до служби в Збройних Силах України та підтримку Бобринецького районного військового комісаріату в виконанні покладених на нього завдань з комплектування Збройних Сил України особовим складом.

2. Визначення проблеми, на розв’язання якої спрямована програма

 

Основними напрямками вирішення даної проблеми є:

військово-патріотичне виховання молоді та підготовка юнаків до служби в Збройних Силах України в навчальних закладах району;

організація приписки громадян району до призовної дільниці Бобринецького РВК;

допризовна підготовка юнаків в загальноосвітніх навчальних закладах району;

культурно-виховні заходи;

організація призову громадян на строкову військову службу;

відбір кандидатів на військову службу за контрактом;

фінансове забезпечення.

 

3.Визначення мети програми

 

Метою програми є:

всебічне забезпечення заходів допризовної підготовки, військово-патріотичного виховання молоді на основі українських національно-історичних традицій;

формування у молоді високої патріотичної свідомості, національної гідності, готовності до виконання конституційного обов'язку щодо захисту національних інтересів України;

удосконалення якості підготовки та накопичення військово-навчених людських ресурсів, які підлягають призову на військову службу;

узгодження дій місцевих органів виконавчої влади щодо цілеспрямованої підготовки молоді до захисту Вітчизни;

покращення стану проведення призовної кампанії на базі Бобринецького районного військового комісаріату.

Реалізація програми в районі буде здійснюватися на певних принципах:

програмно-цільовому, який обумовлює шляхи реалізації того або іншого напрямку Програми;

комплексності, що передбачає подолання відомчої роз'єднаності стосовно вирішення проблем військово-патріотичного виховання молоді, питань допризовної підготовки та призову громадян на строкову військову службу;

активної участі самої молоді у військово-патріотичному вихованні.

відкритості, який передбачає участь громадськості у розробці та реалізації Програми;

пріоритетів, що передбачає концентрацію уваги, ресурсів та зусиль на найбільш значущих та важливих питаннях військово-патріотичного виховання молоді та призову громадян на строкову військову службу;

адресності, насамперед для тих питань, які потребують особливої уваги у військово-патріотичному вихованні молоді та призову громадян на строкову військову службу;

спадкоємність та закріплення позитивного досвіду.

 

4. Обсяги та джерела фінансування, строки та етапи виконання програми

 

Фінансування Програми проводиться за рахунок коштів місцевих бюджетів та за кошти не заборонені чинним законодавством.

Програма діє на період 2016-2020 роки.

Показники Програми за необхідності можуть коригуватися  під впливом зовнішніх факторів (зміни в законодавстві, економічних та соціальних умов, тощо).

5.Перелік завдань і заходів програми та результативні показники

 

Районна програма військово-патріотичного виховання молоді та забезпечення проведення призову громадян України на строкову та контрактну військову службу у Бобринецькому районі на 2016-2020 роки реалізовуватиметься упродовж п’яти років.

Програма є узагальнюючим документом, що визначає можливість розв’язання одного з найважливіших завдань – готовність до виконання громадянами району конституційного обов’язку щодо захисту Вітчизни, незалежності та територіальної цілісності України, проходження військової служби відповідно до закону шляхом проведення наступних заходів:

проведення інформаційно-роз’яснювальної роботи серед молоді щодо необхідності виконання свого обов’язку, передбаченого Конституцією України, виховання національної свідомості на героїчно патріотичних традиціях минулого України, формування свідомості юнаків щодо необхідності захисту держави;

інформування населення району через засоби масової інформації  про хід підготовки молоді до служби в ЗСУ та проведення призову за контрактом;

здійснення контролю за проведенням і результатами допризовної підготовки юнаків у навчальних закладах району;

проведення оглядів конкурсів строю та пісні, навчально-польових зборів з виконанням навчальної вправи стрільб із стрілецької зброї;

проведення районного етапу Всеукраїнського військово-патріотичної дитячо-юнацької гри “Сокіл” (“Джура”) та проведення районного етапу обласного проекту “Захисник Кіровоградщини”;

здійснення контролю за військовим обліком призовників на підприємствах, установах і організаціях району незалежно від підпорядкування і форм власності;

забезпечення проведення весняного та осіннього призовів у 2016-2020 роках;

організація призову громадян на військову службу;

проведення роз’яснювальної роботи серед призовної молоді щодо виконання військового обов’язку.

Основні завдання програми:

формування почуття патріотизму, любові до свого народу, його історії, культурних та історичних цінностей;

виховання громадських почуттів і свідомості, поваги до Конституції і законів України, соціальної активності та відповідальності за доручені державні та громадські справи;

формування здібностей до аналізу зовнішньої та внутрішньополітичної обстановки, вміння на цій основі самостійно адекватно оцінювати події, що відбуваються у державі і світі, свою роль та місце в цих подіях, а також у підтриманні належної обороноздатності країни;

створення нормативно-правової бази та комплексу заходів щодо виховання патріотичних почуттів і свідомості громадян України;

формування прагнення до оволодіння військовими знаннями, відповідного рівня фізичної підготовки та витриманності;

підвищення престижу військової служби, військова професійна орієнтація молоді, формування і розвиток мотивації, спрямованої на підготовку до захисту Української держави і служби у Збройних Силах України та інших військових формуваннях, здійснення конкурсного відбору кандидатів для вступу у вищі військові навчальні заклади і проходження військової служби за контрактом;

створення системи військово-патріотичного виховання.

 

6. Координація та контроль за ходом виконання програми

Координацію дій між виконавцями та контроль за виконанням програми здійснює перший заступник голови райдержадміністрації.

 

Додаток 1

до районної програми

Паспорт програми

 

1.

Ініціатор розроблення програми

Бобринецька районна державна адміністрація, відділ юридичної, мобілізаційної роботи, інформаційної діяльності та комунікацій з громадськістю

2.

Розробник програми

Бобринецька районна державна адміністрація, відділ юридичної, мобілізаційної роботи, інформаційної діяльності та комунікацій з громадськістю

3.

Відповідальний виконавець програми

Бобринецька районна державна адміністрація, відділ юридичної, мобілізаційної роботи, інформаційної діяльності та комунікацій з громадськістю

4.

Учасники програми

Бобринецька районна державна адміністрація, Бобринецький районний військовий комісаріат

5.

Термін реалізації програми

2016-2020 роки

6.

Перелік місцевих бюджетів які беруть участь у виконанні комплексної програми

Районний бюджет

 

7.

Загальний обсяг фінансових ресурсів, необхідних для реалізації програми, всього

 

 

В межах кошторисних призначень

8.

В тому числі:

- бюджет району

 

В межах кошторисних призначень

 

Додаток 2

до районної програми

Орієнтоване ресурсне забезпечення районної Програми на 2016-2020 роки

Обсяги коштів, які планується залучити на виконання програми
Етапи виконання програми
Усього витрат на виконання програми
I
II
ІІІ
IV
V
2016
2017
2018
2019
2020
Усього:
В межах кошторисних призначень
В межах кошторисних призначень
Місцеві бюджети району
В межах кошторисних призначень
В межах кошторисних призначень

 

 

 

 

 

 

 

ДОДАТОК 3

До уваги громадян