Про затвердження районної програми розвитку малого та середнього підприємництва у Бобринецькому районі на 2019-2021 роки

ПРОЕКТ

вносить голова Бобринецької районної ради

 

БОБРИНЕЦЬКА РАЙОННА РАДА

КІРОВОГРАДСЬКОЇ ОБЛАСТІ


ДВАДЦЯТЬ __________ СЕСІЯ

СЬОМОГО СКЛИКАННЯ

Р І Ш Е Н Н Я

 

від ___ __________ 2019 року                                                                        № ____

м.Бобринець

 

Про затвердження районної

програми розвитку малого

та середнього підприємництва

у Бобринецькому районі на 2019-2021 роки

 

Відповідно до пункту 16 частини 1 статті 43 Закону України “Про місцеве

самоврядування в Україні”, статті 19 Закону України "Про місцеві державні адміністрації", статті 9 Закону України “Про розвиток та державну підтримку малого і середнього підприємництва в Україні”,

районна рада

ВИРІШИЛА:

1. Затвердити районну програму розвитку малого та середнього підприємництва у Бобринецькому районі на 2019-2021 роки (далі - Програма) (додається).

2. Рекомендувати Бобринецькій районній державній адміністрації

1) забезпечити виконання та організувати контроль за виконанням Програми;

2) щороку під час формування показників районного бюджету на відповідний рік передбачати видатки на реалізацію цієї Програми.

3. Рекомендувати сільським головам розробити сільські програми розвитку малого та середнього підприємництва на 2019-2021 роки.

4. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію районної ради з питань бюджету, фінансів, власності, інвестиційної діяльності

та приватизації, регуляторної політики, підприємництва, торгівлі, споживчого

ринку та побутового обслуговування населення.

 

 

Голова районної ради                                                     О.ГАДЕМСЬКА

 

 

ПРОГРАМА

розвитку малого та середнього підприємництва у Бобринецькому районі

на 2019 - 2021 роки

 

 

З М І С Т

I.

Загальні положення

 

3

II.

Стан розвитку малого і середнього підприємництва

у Бобринецьому

 

 

4

III.

Визначення проблем, на розв'язання яких спрямована Програма

 

 

8

IV.

Мета Програми

 

9

V.

Шляхи, способи розв’язання проблем та основні завдання і заходи Програми

 

10

VI.

Обсяги, джерела фінансування та строки реалізації Програми

11

 

VII.

 

Очікувані результати виконання Програми

 

 

11

VIII.

Координація та контроль за ходом виконання Програми

 

12

IX.

Заходи з реалізації програми розвитку малого та середнього підприємництва у Бобринецькому районі на 2019-2021 роки

 

 

13

 

 

 

 

 

ЗАТВЕРДЖЕНО

Рішення двадцять другої сесії Бобринецької районної ради сьомого скликання

__ _________2019 року №___

 

 

ПРОГРАМА

розвитку малого та середнього підприємництва

у Бобринецькому районі

на 2019 - 2021 роки

І. Загальні положення

1. Програма розвитку малого та середнього підприємництва у Бобринецькому районі на 2019-2021 роки (далі – Програма) розроблена:

1) на основі положень:

Закону України "Про розвиток та державну підтримку малого і середнього підприємництва";

Державної Стратегії регіонального розвитку на період до 2020 року, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 06 серпня 2014 року №385;

Стратегії розвитку малого і середнього підприємництва в Україні на період до 2020 року, схваленої розпорядженням Кабінету Міністрів України від 24 травня 2017 року № 504-р;

Плану заходів з реалізації Стратегії розвитку малого і середнього підприємництва в Україні на період до 2020 року, затвердженого розпорядженням Кабінету Міністрів України від 10 травня 2018 року № 292-р;

Стратегії розвитку Кіровоградської області на період до 2020 року, затвердженої рішенням Кіровоградської обласної ради від 27 січня 2015 року №716 (із змінами);

Плану заходів на 2018-2020 роки із реалізації Стратегії розвитку Кіровоградської області на період до 2020 року, затвердженого рішенням обласної ради від 10 березня 2017 року № 238;

Стратегії економічного і соціального розвитку Бобринецького району на 2013-2020 роки, затвердженої рішенням двадцять першої сесії Бобринецької районної ради шостого скликання від 21 червня 2013 року №296;

Плану заходів на 2018-2020 роки із реалізації Стратегії розвитку Бобринецького району на період до 2020 року, затвердженого рішенням  дев’ятнадцятої сесії Бобринецької районної ради сьомого скликання від 08 червня 2018 року №485;

на виконання рішення двадцять першої сесії сьомого скликання Кіровоградської  обласної ради від 11 грудня 2018 року №594 “Про регіональну програму розвитку малого та середнього підприємництва у Кіровоградській області на 2019-2021 роки”

інших законодавчих та нормативно-правових документів щодо регулювання та розвитку малого і середнього підприємництва;

2) із урахуванням економічних і соціальних проблем району та з метою забезпечення позитивної динаміки розвитку малого та середнього підприємництва на території Бобринецького району.

2. Методологічною основою розроблення Програми є Методичні рекомендації щодо формування і реалізації регіональних та місцевих програм розвитку малого і середнього підприємництва, затверджених наказом Державної служби України з питань регуляторної політики та розвитку підприємництва від 18 вересня 2012 року №44.

 

3. Програма є складовою частиною Програми економічного та соціального розвитку району та логічним продовженням програми розвитку  малого і середнього підприємництва у Бобринецькому районі на 2016-2018 роки, і є системою взаємопов’язаних заходів, які відповідають можливостям і потребам району. Програма це узгоджений за ресурсами, виконавцями і термінами реалізації комплекс заходів, спрямованих на створення правових, фінансових, соціально-економічних, організаційно-господарських та інших умов розвитку підприємництва в районі.

4. Заходи Програми розроблено відповідно до пропозицій структурних підрозділів районної державної адміністрації, територіальних органів міністерств і відомств України, за участю представників малого бізнесу.

 

ІІ. Стан розвитку малого і середнього підприємництва у Бобринецьому районі

Розвиток підприємницької діяльності та ефективність його функціонування  відіграє важливу роль у здійсненні економічних реформ і є головною рушійною силою, яка забезпечує формування стабільної економіки, зростання рівня життя населення та вирішення соціально-економічних потреб району.

На території району функціонує 1048 підприємств, з них: 248 є малими підприємствами (24%), 4 - це середні підприємства (0,4%).

Крім того, у секторі малого і середнього підприємництва (далі – МСП) зареєстровано 796 фізичних осіб-підприємців.

У сфері малого і середнього підприємництва області зайнято 1277 осіб, або майже 50% від загальної кількості зайнятих працівників в районі.

Суб'єктами малого та середнього підприємництва (без урахування ФОП) забезпечується понад 73 % обсягу реалізованої продукції (робіт, послуг)  від загальнообласного обсягу реалізації.

МСП розвивається майже в усіх галузях господарського комплексу району.

Так, у 2017 році найбільша частка загальної кількості малих і середніх підприємств була зосереджена у сферах сільського господарства (86,5%), промисловості (4,3%).Однією з найпривабливіших для МСП, через порівняно невелику чисельність працюючих та швидку оборотність коштів, залишається сфера торгівлі (5,5%).

За рахунок коштів Фонду загальнообов’язкового державного соціального страхування на випадок безробіття – надається фінансова підтримка для започаткування власної справи безробітними та компенсування витрат за працевлаштування безробітних.

Протягом 2016-2018 років:

започаткували власну справу 3 безробітних (після отримання одноразової виплати по безробіттю);

суб'єктам підприємництва компенсовані витрати за працевлаштування 26 зареєстрованих безробітних на нові робочі місця, згідно із Законом України "Про зайнятість населення".

На поліпшення підприємницького середовища, впровадження шляхів і механізмів вдосконалення та спрощення процедур отримання дозвільних документів спрямована робота щодо впровадження реформи системи надання адміністративних послуг.

З 24 травня 2013 року функціонує Центр надання адміністративних послуг Бобринецької районної державної адміністрації. Роботу ЦНАПу забезпечує 2 адміністратора та 1 державний реєстратор – начальник відділу з питань організації діяльності Центру надання адміністративних послуг апарату Бобринецької районної державної адміністрації.

Протягом 2018 року через ЦНАП надано понад 5585 адміністративних послуг, у тому числі документи дозвільного характеру.

Відповідно до вимог розпорядження Кабінету Міністрів України № 523-р “Деякі питання надання адміністративних послуг органів виконавчої влади через центри надання адміністративних послуг” розширено переліки послуг, які надаються через ЦНАП.

У рамках виконання заходів щодо децентралізації надання адміністративних послуг, з метою забезпечення максимальної доступності і зручності їх отримання здійснюється передача частини повноважень від органів Мін'юсту до районною державної адміністрації.

Впровадження реформи у сфері надання адміністративних послуг дало можливість суб’єктам звернення:

отримувати в одному місці 139 види адміністративних послуг при тому, що до 2014 року для отримання зазначених послуг потрібно було відвідувати декілька адміністративних органів, які знаходяться в основному в різних будівлях та працюють за різним графіком роботи;

зменшити затрати часу на отримання адміністративної послуги (декларація відповідності матеріально-технічної бази суб’єкта господарювання вимогам законодавства – від 30 до 10 днів; державна реєстрація юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців – від 3-х до 1-го дня);

отримувати адміністративні послуги з використанням засобів поштового зв’язку.

В рамках районної програми розвитку малого та середнього підприємництва у Бобринецькому районі на 2016–2018 роки  03 квітня у м. Кропивницькому відбулася прес-конференція громадської організації “Територія успіху” щодо проекту підтримки внутрішньо переміщених осіб (ВПО), колишніх учасників бойових дій та осіб, які належать до уразливих категорій населення. Проект здійснюється за фінансової підтримки Уряду Федеративної Республіки Німеччина, що діє через Німецький Банк Розвитку KfW і має на меті покращити можливості для самозабезпечення та самозайнятості внутрішньо переміщених осіб та мешканців регіонів, які зазнали наслідків конфлікту. Водночас, проект зміцнює соціально-економічну стабільність і добробут приймаючих громад в Україні. Завдяки грантам на самозайнятість та мікропідприємництво, проект надає змогу вимушеним переселенцям та членам приймаючих громад розпочати новий або розширити наявний бізнес.

Учасники отримали від €650 за напрямом самозайнятість та до €2,500 за напрямом мікропідприємництво для започаткування чи на розвиток власної справи. До участі залучено фізичну особу-підприємця Молокоєдову Аллу Миколаївну.

Проектом передбачались дводенні тренінги із самозайнятості для тих, хто вже розпочав або хоче розпочати власний бізнес, та дводенні тренінги із мікропідприємництва для ФОП та власників юридичних осіб з числа малого бізнесу – товариств з обмеженою відповідальністю, приватних підприємств, фермерських господарств, тощо, зареєстрованих не пізніше ніж за 12 місяців до подачі заявки на участь у проекті. Після успішного проходження тренінгу, ФОП Молокоєдовій А.М. було надано експертну допомогу із написанням бізнес-плану. Успішно захистивши бізнес-план перед комісією МОМ, вона отримала грант на розширення власної справи. Гранти не видаються готівкою, а полягають у закупівлі обладнання, інструментів, меблів тощо.

Комплекс послуг з питань започаткування, провадження та припинення підприємницької діяльності, розробки бізнес-планів, пошуку інвесторів, розповсюдження інформації про нові бізнес-ідеї надається Кіровоградською регіональною торгово-промисловою палатою. Суб’єктам підприємницької діяльності систематично направляється інформація про конкурси і ярмарки, надаються консультації та методичні роз’яснення  щодо оренди майна комунальної власності.

Бобринецькою районною державною адміністрацією щороку заключається договір з Регіональним фондом підтримки підприємництва у Кіровоградській області про спільну діяльність щодо фінансової підтримки суб’єктів малого і середнього підприємництва.

В районній газеті “Честь хлібороба” кожного року друкується стаття про подання заявок на участь у конкурсі бізнес-проектів малого та середнього підприємництва на відповідний рік і надання фінансової підтримки суб’єктам малого та середнього підприємництва, у т. ч. з числа учасників АТО, через Регіональний фонд підтримки підприємництва у Кіровоградській області. Також дану інформацію розміщується на офіційному веб-сайті Бобринецької районної державної адміністрації в рубриці “регуляторна політика - підприємництво”.

При районній державній адміністрації діє районна координаційна рада з питань розвитку підприємництва, склад якої затверджено розпорядженням голови районної державної адміністрації від 18 жовтня 2018 року №263-р “Про затвердження нових складів районних комісій, районного організаційного комітету, районної координаційної ради та районної робочої групи”. Працює телефонна “гаряча лінія” управління економічного розвитку і торгівлі та інфраструктури районної державної адміністрації з питань підтримки підприємництва.  До складу обласної ради підприємців, затвердженої розпорядженням голови обласної державної адміністрації від 22 січня               2018 року №22-р входить представник від Бобринецького району – ФОП Рідько Л. М.

Також діє постійна комісія Бобринецької районної ради з питань регуляторної політики, підприємництва, торгівлі, споживчого ринку та побутового обслуговування.

Структурними підрозділами районної державної адміністрації, представниками територіальних органів міністерств і відомств України в районі проводиться інформаційно-роз’яснювальна робота серед суб’єктів малого та середнього підприємництва з питань якості, власності, пожежної безпеки, фінансування, юридичних питань, земельного, антимонопольного, пенсійного, податкового законодавства тощо.

З метою сприяння подальшому розвитку малого і середнього бізнесу, підвищення поваги суспільства до підприємців до Дня підприємця, що відзначався в Україні 02 вересня 2018 року районною державною адміністрацією було відзначено  кращих підприємців району.

Підприємці району взяли участь у найбільшій виставці України "AGROEXPO-2018", в рамках роботи традиційного "Покровського ярмарку", що відбулася 27 вересня 2018 року, а саме: ПП “Агрофірма “Славутич” (крупа гречана), СФГ “Жовтенка Ю.Д.” (яблука), ФОП “Ломакін О.Г.” (халва), ФОП “Дирина С.П.” (мука) та хлібокомбінат Бобринецького райспоживтовариства (випічка).

На офіційному веб-сайті районної державної адміністрації діє рубрика “Підприємництво», де висвітлюються головні новини району та корисні посилання за цим напрямом.

В районі постійно проводиться робота щодо обстеження підприємств району з питань легалізації зайнятості населення та дотримання законодавства в оплаті праці. Протягом 2018 року обстежено 172 підприємства. Відбулося 12 засідань робочої групи.

Станом на 01 січня 2019 року легалізовано - 78 робочих місць. Під час вивчення стану законодавчих актів з питань праці та обстеження підприємств робочої групи з питань легалізації заробітної плати найманих працівників проводяться співбесіди, роз‘яснення щодо дотримання законодавства з питань праці з керівникам підприємств та працюючими.

Керівникам підприємств, установ та організацій рекомендовано у 2019 році здійснити підвищення рівня оплати праці найманих працівників, фізичних осіб до 8,5 тис. грн. та не допускати заборгованості із виплати заробітної плати, виплачувати її в розмірі, не менше мінімальної.

З початку розвитку обслуговуючого кооперативу зі зберігання та маркетингу зерна “ЗЕРНОБУНК” орієнтована вартість проекту становить                  14752,9 тис. грн. . Метою проекту є   розширення економічних можливостей для малих та середніх зернових господарств через розвиток зерносховищ й сільськогосподарських кооперативів за підтримки більш ефективних і чутливих до сільського господарства установ. Створено постійно діючий штат кооперативу в кількості 2 одиниць. Було здійснено закупівлі матеріально  - технічних ресурсів, дизпалива та хімічних продуктів. Спільно з вітчизняними та закордонними виробниками насіннєвої продукції було проведено семінари з метою вибору оптимальної технології та матеріалів для роботи у складних кліматичних умовах. Однією з найпріоритетніших цілей  було визначено будівництво зерно перевантажувального пункту на залізничній станції Бобринець для збільшення доданої вартості продукції членів кооперативу.  У звітному періоді членам кооперативу була надана безвідсоткова фінансова допомога на суму  7037,7 тис. грн., закуплено МТР, дизпалива на 4090,1 тис. грн.

У напрямі виконання заходів Програми з ресурсного та інформаційного забезпечення малого і середнього підприємництва на офіційному веб-сайті районної державної адміністрації розміщено інвестиційні пропозиції щодо 11 вільних земельних ділянок на українській та англійських мовах.

Продовжується реалізація інвестиційного проекту “Модернізація й оновлення парку сільськогосподарської техніки сільськогосподарськими підприємствами” Протягом 2018 року суб’єктами господарювання придбано  30  одиниць техніки, на загальну суму 38100 тис. грн.

 

ІІІ. Визначення проблем, на розв'язання яких спрямована Програма

Незважаючи на певні досягнення, у розвитку малого та середнього підприємництва залишається низка проблем.

Системний аналіз тенденцій та показників розвитку бізнесу в районі, який здійснюється районною державною адміністрацією, у тому числі шляхом проведення консультацій з представниками підприємницьких структур, дав можливість визначити основні проблеми, що стримують розвиток підприємництва району, та на подолання яких буде спрямовано заходи Програми, а саме:

суперечливість у законах і нормативно-правових актах, що регулюють діяльність суб’єктів підприємництва, у тому числі регламентують одержання документів дозвільного характеру у сфері господарської діяльності;

складний порядок, тривалість проходження дозвільно-погоджувальних процедур і, як наслідок, їх висока витратність;

недотримання суб’єктами надання адміністративних послуг вимог законодавства з питань реформування системи надання адміністративних послуг стосовно термінів оформлення документів;

низька конкурентоспроможність товарів, робіт та послуг, невідповідність світовим стандартам якості, яка обумовлена незадовільним станом виробничої та соціальної інфраструктури, відсутністю інноваційної спроможності підприємств, низьким рівнем інноваційно-інвестиційної активності;

відсутність пільгових кредитів для підприємців, недоступність довгострокового кредитування, висока вартість позичкових коштів, що стримує розвиток виробничої сфери;

обмежене бюджетне забезпечення заходів підтримки суб'єктів малого підприємництва з державного і місцевих бюджетів;

недостатній рівень реального партнерства між бізнесом та органами влади;

нерівномірність розвитку бізнесу на території району, особливо у сільській місцевості;

нерозвиненість мережі інфраструктури підтримки малого і середнього підприємництва;

нестабільне регуляторне середовище, в якому функціонують суб’єкти малого і середнього підприємництва;

низький рівень прямих іноземних інвестицій;

обмеженість доступу суб’єктів малого і середнього підприємництва до ресурсів (фінансових, майнових, природних тощо);

обмежені можливості бюджетного фінансування розвитку малого і середнього підприємництва;

нерозвиненість мережі інфраструктури підтримки малого і середнього підприємництва як потребам малого і середнього підприємництва так і кількості і якості надання послуг.

ІV. Мета Програми

Метою Програми є створення сприятливих умов для сталого розвитку малого і середнього підприємництва, підвищення економічних показників розвитку району, спрямування дій районної державної адміністрації, районної ради, територіальних органів міністерств і відомств України в районі, громадських об’єднань підприємців на забезпечення режиму максимального сприяння створенню та діяльності малого і середнього підприємництва, усунення обмежень, що стримують розвиток підприємницької діяльності.

 

V. Шляхи, способи розв’язання проблеми та основні завдання і заходи Програми

  1. Досягнення мети планується здійснити шляхом:

1) узгоджених спільних дій органів влади та суб’єктів малого і середнього підприємництва, громадських об’єднань підприємців, установ ринкової інфраструктури та громадськості задля втілення єдиної державної політики розвитку малого і середнього підприємництва в районі;

2) залучення фінансових та інвестиційних ресурсів у сферу малого і середнього підприємництва, впровадження нових форм надання адміністративних послуг, спрощеної процедури для започаткування бізнесу та виходу з нього, розширення і підтримки діяльності мережі об’єктів інфраструктури підприємництва.

  1. Забезпечення максимального розкриття потенціалу малого і середнього підприємництва передбачається досягти за рахунок реалізації завдань за такими напрямками:

1)    впорядкування нормативно-правового регулювання підприємницької діяльності шляхом забезпечення:

публічності та безпосереднього впливу громадськості під час прийняття регуляторних актів у сфері господарської діяльності;

прозорості, передбачуваності, ефективності державної регуляторної політики;

конструктивної взаємодії влади та бізнесу;

проведення дерегуляції, спрямованої на максимальне зменшення фінансових і часових витрат підприємців;

дотримання правових та організаційних засад отримання суб’єктами підприємницької діяльності адміністративних послуг (децентралізація);

надання інформаційної, консультаційної та практичної допомоги фізичним та юридичним особам в отриманні адміністративних послуг, у тому числі документів дозвільного характеру для здійснення господарської діяльності;

створення ефективної системи правового захисту суб’єктів підприємницької діяльності в ході виконання контролюючими органами наглядових функцій;

зниження контролюючого тиску на мале та середнє підприємництво;

2)  фінансово-кредитна та інвестиційна підтримка суб'єктів малого та середнього підприємництва:

стимулювання розвитку підприємницької діяльності шляхом надання фінансово-кредитної  підтримки суб’єктам підприємництва;

стимулювання фермерської ініціативи;

сприяння розвитку самозайнятості та підприємницької ініціативи серед незахищених верств населення;

залучення коштів міжнародних фондів і програм технічної допомоги для підвищення ефективності діяльності суб’єктів малого та середнього підприємництва;

залучення до підприємницької діяльності жителів сільської місцевості, молоді, внутрішньо переміщених осіб, учасників АТО та людей з обмеженими можливостями;

розширення доступу малого і середнього підприємництва до публічних закупівель;

3)     ресурсне та інформаційне забезпечення суб'єктів малого та середнього підприємництва, формування інфраструктури підприємництва:

широке використання системи інформаційно-консультаційного забезпечення суб’єктів малого та середнього підприємництва для оперативного інформування з питань ведення бізнесу;

популяризація позитивних прикладів і досвіду успішних підприємців;

підвищення фахового та менеджерського рівня працівників сфери малого та середнього підприємництва;

залучення суб’єктів малого і середнього бізнесу до виставкової діяльності, інших заходів, спрямованих на просування їх продукції, підтримка власного товаровиробника;

здійснення професійної орієнтації незайнятого населення на самозайнятість, організація навчання основам підприємницької діяльності.

Заходи з реалізації програми розвитку малого та середнього підприємництва у Бобринецькому районі на 2019-2021 роки наведені у розділі IX.

 

VI. Обсяги, джерела фінансування та строки реалізації Програми

Програма розроблена на 3 роки та буде реалізовуватись протягом              2019-2021 років.

Виконання визначених Програмою завдань здійснюється шляхом послідовної реалізації заходів, спрямованих на створення сприятливих умов для сталого розвитку малого і середнього підприємництва району.

У разі змін в економічному середовищі та соціальній сфері району, внесення змін до законодавчих та нормативно-правових актів завдання та заходи Програми можуть коригуватись.

Фінансове забезпечення Програми здійснюється за рахунок коштів районного бюджету (в межах кошторису), Регіонального фонду підтримки підприємництва в області та кошти з інших джерел, не заборонених чинним законодавством, зокрема Фонду загальнообов'язкового державного соціального страхування на випадок безробіття,власних коштів суб’єктів підприємницької діяльності.

 

VII. Очікувані результати виконання Програми

 

Очікуваним результатом виконання запланованих заходів є поступовий перехід на новий рівень розвитку малого та середнього підприємництва, повноцінне використання його потенційних можливостей, зменшення проблем зайнятості населення, вирішення соціальних проблем району.

Реалізація заходів Програми дозволить сприяти:

-         збереження діючих малих та середніх підприємств району та створенню нових робочих місць;

-         формуванню правової бази щодо стимулювання розвитку підприємництва як в районі, так і в області в цілому;

-    створенню ефективного механізму взаємодії державних органів, науковців та підприємців щодо нормативно-правового забезпечення підприємницької діяльності;

-      створенню ефективних фінансово-кредитних, матеріально-технічних та інвестиційних механізмів підтримки малого та середнього підприємництва;

-         створенню реальної інфраструктури сприяння впровадженню принципів розвитку підприємництва в районі;

-         формуванню інформаційного простору, що забезпечить інформаційні потреби суб’єктів малого та середнього підприємництва;

-         створенню умов безробітним для зайняття підприємницькою діяльністю, зменшення рівня безробіття, покращення соціально-психологічного клімату, підвищення рівня життя та добробуту громадян;

-         підвищенню рівня зайнятості молоді;

-         підвищенню професійного та культурного рівня ведення підприємницької діяльності в сучасних умовах;

-         створенню нових робочих місць для інвалідів;

-         створенню дієвої системи страхового захисту суб’єктів господарювання і населення;

-         укріпленню приватної форми господарювання на землі.

VIII. Координація та контроль за ходом виконання Програми

Контроль за виконанням Програми здійснюється районною державною адміністрацією та районною радою.

Основними формами контролю за реалізацією завдань та основних показників Програми будуть:

- звітність структурних підрозділів районної державної адміністрації, громадських організацій та підприємницьких структур про стан виконання відповідних заходів Програми;

-  здійснення аналізу ходу виконання Програми та прийняття додаткових заходів, спрямованих на досягнення мети Програми;

- обговорення стану та проблем реалізації Програми на засіданнях колегії районної державної адміністрації, сесіях районної ради, засіданнях постійних комісій районної ради за участі представників громадських об’єднань підприємців.

Організаційне супроводження виконання Програми здійснює управління економічного розвитку і торгівлі та інфраструктури районної державної адміністрації.

______________________________

 

IX. ЗАХОДИ

з реалізації програми розвитку малого та середнього підприємництва

у Бобринецькому районі на 2019-2021 роки

з/п
Пріоритетні завдання
Зміст заходу
Термін
виконання
Виконавці
Джерело фінансування
Вартість, тис. грн.

 

усього
у тому числі:

 

2019
рік
2020
рік
2021
рік

 

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

 

  1. I. Створення сприятливого середовища для розвитку малого і середнього підприємництва

 

1
Реалізація державної регуляторної політики у сфері підприємницької діяльності
Координація діяльності структурних підрозділів районної державної адміністрації, органів місцевого самоврядування щодо проведення державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності в районі із дотриманням вимог законодавства, здійснення контролю за її виконанням
2019-2021 роки
Управління економічного розвитку і торгівлі та інфраструктури районної державної адміністрації та інші структурні підрозділи районної державної адміністрації, органи місцевого самоврядування
Бюджетні асигнування
на утримання виконавців
У межах кошторису на утримання виконавців
2
Забезпечення публічності та безпосереднього впливу громадськості під час прийняття регуляторних актів у сфері господарської діяльності
Залучення представників підприємницьких структур, громадських організацій підприємців, наукових установ до розробки та обговорення проектів нормативно-правових актів (регуляторних актів)
у сфері господарської діяльності
2019-2021 роки
Управління економічного розвитку і торгівлі та інфраструктури районної державної адміністрації та інші структурні підрозділи районної державної адміністрації
Бюджетні асигнування
на утримання виконавців
У межах кошторису на утримання виконавців
3
Забезпечення прозорості, передбачуваності, ефективності державної регуляторної політики
1) дотримання принципів державної регуляторної політики під час планування, підготовки проектів регуляторних актів та аналізів регуляторного впливу, відстеження впливу таких актів на підприємницьке середовище;
2019-2021 роки
Управління економічного розвитку і торгівлі та інфраструктури районної державної адміністрації та інші структурні підрозділи районної державної адміністрації
Бюджетні асигнування на утримання виконавців
У межах кошторису на утримання виконавців
2) формування та актуалізація реєстру діючих регуляторних
актів, оприлюднення інформації про здійснення регуляторної діяльності;
2019-2021 роки
Управління економічного розвитку і торгівлі та інфраструктури районної державної адміністрації
Бюджетні асигнування на утримання виконавців
У межах кошторису на утримання виконавців
3) забезпечення ведення та своєчасне оновлення на офіційному веб-сайті районної державної адміністрації розділу "Регуляторна політика";
2019-2021 роки
Управління економічного розвитку і торгівлі та інфраструктури районної державної адміністрації
Бюджетні асигнування на утримання виконавців
У межах кошторису на утримання виконавців
4
Забезпечення конструктивної взаємодії влади і бізнесу
Організаційне забезпечення роботи координаційної ради з питань розвитку підприємництва при районній державній адміністрації та постійної комісії Бобринецької районної ради з питань регуляторної політики, підприємництва, торгівлі, споживчого ринку та побутового обслуговування
2019-2021 роки
Управління економічного розвитку і торгівлі та інфраструктури районної державної адміністрації, районна рада
Бюджетні асигнування на утримання виконавців
У межах кошторису на утримання виконавців
5
Створення ефективної системи правового захисту суб’єктів підприємницької
діяльності в ході виконання контролюючими органами наглядових
функцій
1) проведення моніторингу планових та позапланових заходів зі здійснення державного нагляду (контролю) за діяльністю суб’єктів малого підприємництва
2019-2021 роки
Управління економічного розвитку і торгівлі та інфраструктури районної державної адміністрації та інші структурні підрозділи районної державної адміністрації, територіальні органи міністерств і відомств України в районі
Бюджетні асигнування на утримання виконавців
У межах кошторису на утримання виконавців
6
Забезпечення поетапного проведення дерегуляції, спрямованої на максимальне зменшення фінансових і часових витрат підприємців
Впровадження нових форм надання адміністративних послуг, зокрема шляхом:
1) сприяння розвитку електронного подання документів для отримання адміністративних послуг та отримання витягів на підтвердження здійснення адміністративної послуг;
2019-2021 роки
Суб’єкти надання адміністративних послуг: структурні підрозділи районної державної адміністрації, територіальні органи міністерств і відомств України в районі
Бюджетні асигнування на утримання виконавців,
кошти інших джерел не заборонених чинним законодавством
У межах бюджетних призначень на відповідний рік
2) сприяння впровадженню електронного документообігу між суб’єктами, які задіяні в наданні адміністративних послуг
2019-2021 роки
Центр надання адміністративних послуг районної державної адміністрації, суб’єкти надання адміністративних послуг: структурні підрозділи районної державної адміністрації, територіальні органи міністерств і відомств України в районі
Бюджетні асигнування на утримання виконавців,
кошти інших джерел не заборонених чинним законодавством
У межах бюджетних призначень на відповідний рік
7
Забезпечення дотримання правових та організаційних
засад отримання суб'єктами підприємницької діяльності адміністративних послуг (децентралізація)
1) забезпечення ефективного функціонування центру надання адміністративних послуг (далі – ЦНАП) в умовах розширення переліку адміністративних послуг, які надаються через ЦНАП;
2019-2021 роки
Суб’єкти надання адміністративних послуг: структурні підрозділи районної державної адміністрації, територіальні органи міністерств і відомств України в районі
Бюджетні асигнування на утримання виконавців
У межах кошторису на утримання виконавців
2) здійснення моніторингу діяльності центру надання адміністративних послуг та підготовка рекомендацій щодо підвищення ефективності його роботи
2019-2021 роки
Центр надання адміністративних послуг районної державної адміністрації та інші структурні підрозділи районної державної адміністрації, територіальні органи міністерств і відомств України в районі
Бюджетні асигнування на утримання виконавців
У межах кошторису на утримання виконавців
3) сприяння доступності послуг для суб’єктів малого і середнього підприємництва у сільській  місцевості, у тому числі дорадчих послуг
8
Надання інформаційної, консультаційної
та практичної допомоги фізичним та юридичним
особам в отриманні адміністративних послуг
1) забезпечення вільного доступу суб’єктів звернень до інформації щодо організації процедури отримання певної адміністративної послуги;
2019-2021 роки
Структурні підрозділи районної державної адміністрації, територіальні органи міністерств і відомств України в районі
Бюджетні асигнування на утримання виконавців
У межах кошторису на утримання виконавців
2) розміщення актуальної та повної інформації про адміністративні послуги у місцях прийому суб’єктів
звернень, на офіційному          веб-сайті районної державної адміністрації
II. ФІНАСОВО-КРЕДИТНА ТА ІНВЕСТИЦІЙНА ПІДТРИМКА СУБ'ЄКТІВ МАЛОГО І СЕРЕДНЬОГО ПІДПРИЄМНИЦТВА
9
Стимулювання розвитку підприємницької діяльності, у тому числі шляхом надання фінансово-кредитної  підтримки суб’єктам підприємництва
1) щороку передбачати в місцевих бюджетах кошти на підтримку суб’єктів малого і середнього підприємництва через Регіональний фонд підтримки підприємництва в області (далі - РФПП);
2019-2021 роки
Фінансове управління районної державної адміністрації
Бюджетні асигнування на утримання виконавців
У межах кошторису
2) надавати (на конкурсній основі) фінансову підтримку суб’єктам малого і середнього підприємництва, які працюють в пріоритетних галузях економіки району:
на впровадження інвестиційних бізнес-проектів;
на часткову компенсацію відсотків за кредитами, отриманими підприємцями в банківських установах;
2019-2021 роки
Районна державна адміністрація
Бюджетні асигнування на утримання виконавців,
зворотні кошти РФПП
У межах бюджетних призначень на відповідний рік
3) забезпечення рівного доступу суб'єктів підприємництва до участі у закупівлі товарів, робіт і послуг за кошти державного і місцевих бюджетів;
2019-2021 роки
Структурні підрозділи районної державної адміністрації, територіальні органи міністерств і відомств України в районі
Бюджетні асигнування на утримання виконавців
У межах бюджетних призначень на відповідний рік
10
Стимулювання фермерської ініціативи
1) сприяння реалізації проектів міжнародної технічної допомоги щодо створення та розвитку сільськогосподарських обслуговуючих кооперативів
2019-2021 роки
Управління агропромислового розвитку районної державної адміністрації
Бюджетні асигнування на утримання виконавців, кошти міжнародної технічної допомоги,
інші джерела, не заборонені законодавством
У межах бюджетних призначень на відповідний рік
11
Сприяння розвитку самозайнятості та підприємницької ініціативи серед незахищених верств населення
1) надання фінансової підтримки на реалізацію бізнес-проектів (на конкурсних засадах) внутрішньо переміщеним особам з тимчасово окупованих територій, а також учасникам АТО, осіб з інвалідністю та інших соціально вразливих категорій населення
2019-2021 роки
Районна державна адміністрація, фонди підтримки підприємництва
Бюджетні асигнування на утримання виконавців та кошти РФПП,
інші кошти, не заборонені законодавством
У межах кошторисних призначень на відповідний рік
12
Залучення коштів міжнародних фондів і програм технічної допомоги для підвищення ефективності діяльності суб’єктів малого та середнього підприємництва
1) надання інформаційно-методичної допомоги підприємцям щодо можливостей залучення коштів інвесторів, у тому числі іноземних;
2019-2021 роки
Управління економічного розвитку і торгівлі та інфраструктури районної державної адміністрації
Бюджетні асигнування на утримання виконавців
У межах кошторису на утримання виконавців
2) забезпечення оновлення Банків інвестиційних пропозицій у районі у розрізі галузей економіки;
2019-2021 роки
Управління економічного розвитку і торгівлі та інфраструктури районної державної адміністрації
Бюджетні асигнування на утримання виконавців
У межах кошторису на утримання виконавців
3) надання суб’єктам підприємництва методичної допомоги з розробки
інвестиційних проектів, підтримки у реалізації проектів міжнародної
технічної допомоги;
2019-2021 роки
Управління економічного розвитку і торгівлі та інфраструктури районної державної адміністрації
Бюджетні асигнування на утримання виконавців
У межах кошторису на утримання виконавців
4) сприяння участі суб’єктів підприємництва району у бізнес-зустрічах з представниками
інших районів та регіонів України
2019-2021 роки
Управління економічного розвитку і торгівлі та інфраструктури районної державної адміністрації
Бюджетні асигнування на утримання виконавців
У межах кошторису на утримання виконавців
5) сприяння наданню допомоги суб’єктам малого і середнього підприємництва щодо їх участі в програмі Європейського Союзу  з досліджень на інновацій пунктом «Горизонт 2020»
2019-2021 роки
Управління економічного розвитку і торгівлі та інфраструктури районної державної адміністрації, органи місцевого самоврядування
Бюджетні асигнування на утримання виконавців
У межах кошторису на утримання виконавців
6) проведення заходів інформаційного характеру щодо участі суб’єктів малого і середнього підприємництва у програмі ЄС «Конкурентоспроможність підприємств малого і середнього бізнесу (COSME) (2014-2020)»,  у тому числі Європейської мережі підприємств  (EЕN)
2019-2021 роки
Управління економічного розвитку і торгівлі та інфраструктури районної державної адміністрації, органи місцевого самоврядування
Бюджетні асигнування на утримання виконавців
У межах кошторису на утримання виконавців
13
Розширення доступу малого і середнього підприємництва до публічних закупівель
забезпечення рівного доступу суб’єктів малого і середнього підприємництва до участі у закупівлі товарів, робіт, послуг за кошти державного і місцевих бюджетів
2019-2021 роки
Управління економічного розвитку і торгівлі та інфраструктури районної державної адміністрації, органи місцевого самоврядування
Бюджетні асигнування на утримання виконавців
У межах кошторису на утримання виконавців
  1. III. РесурснА та інформаційнА Підтримка СУБ'Єктів ПіДПриЄМНИЦТВА
14
Широке використання системи інформаційно-консультаційного забезпечення суб’єктів малого та середнього підприємництва
для оперативного інформування з питань ведення бізнесу
1) забезпечення рубрик у районній газеті “Честь хлібороба”, засідань за круглим столом, нарад, семінарів з обговорення актуальних питань ведення підприємницької діяльності, практики застосування норм чинного законодавства, що регулює підприємницьку діяльність (податкового, митного, земельного тощо);
2019-2021 роки
Структурні підрозділи районної державної адміністрації, територіальні органи міністерств і відомств України в районі
Бюджетні асигнування на утримання виконавців, інші джерела, не заборонені законодавством
У межах кошторису на утримання виконавців
2) поширення інформації про комерційні пропозиції зарубіжних і вітчизняних партнерів, виставки;
2019-2021 роки
Управління економічного розвитку і торгівлі та інфраструктури районної державної адміністрації, управління агропромислового розвитку районної державної адміністрації
Бюджетні асигнування на утримання виконавців
У межах кошторису на утримання виконавців
3) поширення інформації про об’єкти нерухомого майна комунальної форми власності, розміщені на території району, що пропонуються до відчуження або передачі в оренду суб’єктам підприємницької діяльності;
2019-2021 роки
Управління економічного розвитку і торгівлі та інфраструктури районної державної адміністрації
Бюджетні асигнування на утримання виконавців
У межах кошторису на утримання виконавців
4) забезпечення функціонування інформаційної служби “гаряча лінія”, проведення “днів відкритих дверей”, та прес-конференцій для підприємців
2019-2021 роки
Управління економічного розвитку і торгівлі та інфраструктури районної державної адміністрації, Бобринецьке відділення Долинської об’єднаної державної податкової інспекції головного управління міністерства доходів в Кіровоградській області, Бобринецький районний центр зайнятості
Бюджетні асигнування на утримання виконавців
У межах кошторису на утримання виконавців
15
Популяризація позитивних прикладів і досвіду успішних підприємців
1) відзначення кращих підприємців району у рамках організації проведення “Дня підприємця”;
2019-2021 роки
Управління економічного розвитку і торгівлі та інфраструктури районної державної адміністрації, відділ управління персоналом апарату районної державної адміністрації
Зворотні кошти РФПП,
інші джерела, не заборонені законодавством
У межах кошторису на утримання виконавців
2) проведення в районі Європейського тижня малого і середнього підприємництва в Україні
2019-2021 роки
Управління економічного розвитку і торгівлі та інфраструктури районної державної адміністрації, органи місцевого самоврядування
Бюджетні асигнування на утримання виконавців
У межах кошторису на утримання виконавців
16
Сприяння розвитку ефективної районної інфраструктури підтримки бізнесу
1) сприяння громадським об'єднанням підприємців у проведенні та участі у заходах з питань підприємництва;
2019-2021 роки
Управління економічного розвитку і торгівлі та інфраструктури районної державної адміністрації
Бюджетні асигнування на утримання виконавців
У межах кошторису на утримання виконавців
2) надання організаційної допомоги щодо створення нових та підтримки діючих об’єктів інфраструктури підтримки підприємництва (бізнес-центри, бізнес-інкубатори, інноваційні центри тощо)
2019-2021 роки
Управління економічного розвитку і торгівлі та інфраструктури районної державної адміністрації
Бюджетні асигнування на утримання виконавців
У межах кошторису на утримання виконавців
17
Підвищення фахового та менеджерського рівня працівників сфери малого та середнього підприємництва
1) здійснення організаційних  заходів щодо участі суб’єктів господарювання у державній Програмі з перепідготовки управлінських кадрів для сфери підприємництва “Українська ініціатива”
2019-2021 роки
Управління економічного розвитку і торгівлі та інфраструктури районної державної адміністрації, громадські та профспілкові об'єднання підприємців
Бюджетні асигнування на утримання виконавців
У межах кошторису на утримання виконавців
18
Залучення суб’єктів малого і середнього бізнесу до виставкової діяльності, інших заходів, спрямованих на просування їх продукції, підтримка власного товаровиробника
1) сприяння участі суб’єктів підприємницької діяльності району у виставково-ярмаркових заходах різних рівнів;
2019-2021 роки
Управління економічного розвитку і торгівлі та інфраструктури районної державної адміністрації, управління агропромислового розвитку районної державної адміністрації
Бюджетні асигнування на утримання виконавців
У межах кошторису
2) запровадження широкого
висвітлення інформації про
виставкові заходи в
районній газеті “Честь хлібороба”, на сайті районної державної адміністрації;
2019-2021 роки
Управління економічного розвитку і торгівлі та інфраструктури районної державної адміністрації, сектор інформаційної діяльності та комунікацій з громадськістю апарату районної державної адміністрації
Бюджетні асигнування на утримання виконавців
У межах кошторису на утримання виконавців
3) залучення суб’єктів підприємництва до участі у
фестивалях та туристичних ярмарках
2019-2021 роки
Відділ культури та туризму районної державної адміністрації, управління економічного розвитку і торгівлі та інфраструктури районної державної адміністрації, управління агропромислового розвитку районної державної адміністрації
Бюджетні асигнування на утримання виконавців
У межах кошторису на утримання виконавців
19
Підвищення рівня інформаційної обізнаності суб’єктів підприємництва та ефективне залучення додаткових інформаційно-консультативних та навчально-методичних ресурсів
Створення на офіційному веб-сайті рубрики «Підприємництво» у якій розмістити гіперпосилання на офіційний веб-портал Мінекономрозвитку, інформацію в орієнтованому на суб’єктів підприємницької діяльності форматі
2019-2021 роки
Управління економічного розвитку і торгівлі та інфраструктури районної державної адміністрації, органи місцевого самоврядування
Бюджетні асигнування на утримання виконавців
У межах кошторису на утримання виконавців
IV СПРИЯННЯ СТВОРЕНЮ ТА ПІДТРИМКА ІСНУЮЧОЇ ІНФРАСТРУКТУРИ МАЛОГО ТА СЕРЕДНЬОГО ПІДПРИЄМНИЦТВА
20
Розширення мережі та сприяння розвитку існуючої інфраструктури підтримки підприємництва
1)      організаційне забезпечення та сприяння роботі консультативно-дорадчих органів з питань розвитку і підтримки підприємництва (ради підприємців, координаційних рад підприємців тощо);
2) оприлюднення
інформації про діючі інституції підтримки
підприємництва;
3) забезпечення співпраці з Центром підтримки бізнесу, який працює на базі Кіровоградської регіональної торгово-
промислової палати за сприяння Європейського Банку реконструкції та розвитку у рамках ініціативи EU4Bussіness
2019-2021 роки
Управління економічного розвитку і торгівлі та інфраструктури районної державної адміністрації, органи місцевого самоврядування
Бюджетні асигнування
на утримання виконавців
У межах кошторису на утримання виконавців

________________________________________

 

 

 

ПАСПОРТ

програми розвитку малого та середнього

підприємництва у Бобринецькому районі на 2019-2021 роки

1.

Програма затверджена рішенням районної ради

Рішення двадцять другої сесії Бобринецької районної ради сьомого скликання від __ ________ 2019 року № __

2.

Ініціатор розроблення програми

Управління економічного розвитку і торгівлі та інфраструктури райдержадміністрації

3.

Дата, номер і назва розпорядження голови облдержадміністрації про розроблення програми

Від 02 травня 2018 року №262-р                        "Про розробку проекту регіональної програми розвитку малого та середнього підприємництва у Кіровоградській області на                            2018-2021 роки"

4.

Розробник Програми

Управління економічного розвитку і торгівлі та інфраструктури райдержадміністрації

5.

Співрозробники Програми

Структурні підрозділи райдержадміністрації, територіальні органи міністерств і відомств України в районі, представники малого та середнього бізнесу

6.

Відповідальний виконавець

Управління економічного розвитку і торгівлі та інфраструктури райдержадміністрації

7.

Учасники програми

Управління економічного розвитку і торгівлі та інфраструктури райдержадміністрації , інші структурні підрозділи райдержадміністрації, територіальні органи міністерств і відомств України в районі, представники малого та середнього бізнесу

8.

Терміни реалізації програми

2019 - 2021 роки

9

Перелік місцевих бюджетів, які беруть участь у виконанні програми

-

10

Загальний обсяг фінансових ресурсів, необхідних для реалізації програми, усього, у тому числі:

-

 

кошти районного бюджету

-

 

кошти не бюджетних джерел

-

11

Основні джерела фінансування програми

кошти районного бюджету (у межах кошторису) та кошти не бюджетних джерел

____________________________________

 

До уваги громадян