Про затвердження районної програми забезпечення соціальним та впорядкованим житлом дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, осіб з їх числа на період до 2021 року

ПРОЕКТ

вносить голова Бобринецької районної державної адміністрації

 

БОБРИНЕЦЬКА РАЙОННА РАДА

КІРОВОГРАДСЬКОЇ ОБЛАСТІ


ДВАДЦЯТЬ _________ СЕСІЯ

СЬОМОГО СКЛИКАННЯ

Р І Ш Е Н Н Я

 

від __ ______ 2019 року                                                                        № ___

м.Бобринець

Про затвердження районної програми

забезпечення соціальним та впорядкованим

житлом дітей-сиріт та дітей, позбавлених

батьківського піклування, осіб з їх числа

на період до 2021 року

Відповідно до пункту 16 статті 43 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, законів України “Про охорону дитинства”, “Про забезпечення організаційно-правових умов соціального захисту дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування”, Указу Президента України від  16 грудня 2011 року №1163/2011 “Про питання щодо забезпечення реалізації прав дітей в Україні”, Державної соціальної програми “Національний план дій щодо реалізації Конвенції ООН про права дитини на період до 2021 року”

районна рада

ВИРІШИЛА:

1. Затвердити районну програму забезпечення соціальним та впорядкованим житлом дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, осіб з їх числа на період до 2021 року (далі – Програма) (додається).

2. Рекомендувати Бобринецькій районній державній адміністрації, сільським головам:

2.1. забезпечити безумовне виконання Програми відповідно до встановлених термінів;

2.2. під час формування показників місцевих бюджетів передбачати видатки на виконання районної та місцевих програм, а також залучати кошти інших джерел, не заборонених чинним законодавством.

3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійні комісії районної ради: з питань бюджету, фінансів, власності, інвестиційної діяльності та приватизації, регуляторної політики, підприємництва, торгівлі, споживчого ринку та побутового обслуговування населення; охорони здоров’я, освіти, праці, соціального забезпечення населення, культури та спорту.

 

Голова районної ради                                                     О.ГАДЕМСЬКА

 

 

ЗАТВЕРДЖЕНО

Рішення Бобринецької районної ради

від ____ _________ 2019 року

№ ___

РАЙОННА ПРОГРАМА

забезпечення соціальним та впорядкованим житлом дітей-сиріт та

дітей, позбавлених батьківського піклування, осіб з їх числа

на період до 2021 року

І. Загальні положення

Районна програма забезпечення соціальним та впорядкованим житлом дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, осіб з їх числа на період до 2021 року (далі - Програма) розроблена на підставі Указу президента України від 16 грудня 2011 року №1163 «Про питання щодо забезпечення реалізації прав дітей в Україні», законів України «Про забезпечення організаційно-правових умов соціального захисту дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування», «Про охорону дитинства», «Про житловий фонд соціального призначення», «Про основи соціального захисту бездомних громадян і безпритульних дітей», Державної соціальної програми «Національний план дій щодо реалізації Конвенції ООН про права дитини на період до 2021 року».

 

ІІ. Визначення проблеми

 

Рівень захисту прав дитини є одним з визначених критеріїв оцінки становища в гуманітарній сфері будь-якої держави, адже діти – гарант самозабезпечення й збереження нації.

Незважаючи на активізацію зусиль держави щодо поліпшення становища підростаючого покоління, створення умов для його гармонійного розвитку, в районі  щороку  присутня стійка тенденція  соціального посиротіння дітей та, як наслідок, збільшується чисельність дітей, які отримують статус дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування.

Переважна більшість дітей вищевказаної категорії, особливо тих, що виховувались в інтернатних закладах, після закінчення навчання і виходу в самостійне життя мають проблеми, пов’язані не лише з пошуком роботи, організацією побуту, але і відсутністю житла.

Станом на 1 січня 2019 року на обліку служби у справах дітей районної державної адміністрації перебуває 51 дитина-сирота та дитина, позбавлена батьківського піклування, із них: 51 дитина не має житла.

На квартирному обліку перебуває  10 дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, та 31 особа з їх числа.

Відповідно до статей 32, 33 Закону України «Про забезпечення організаційно-правових умов соціального захисту дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування» місцеві державні адміністрації та органи місцевого самоврядування (за місцем їх походження або проживання до встановлення опіки, піклування, влаштування  в прийомні сім’ї, дитячі будинки сімейного типу чи відповідні заклади) несуть відповідальність за збереження житла дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, і повернення його після завершення їх перебування у відповідному закладі для таких дітей. У разі відсутності такого житла районні державні адміністрації та органи місцевого самоврядування у позачерговому порядку протягом місяця забезпечують дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, а також осіб з їх числа впорядкованим соціальним житлом.

У районі відсутні соціальні гуртожитки для дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, осіб з їх числа.

Програма має за мету об’єднати в єдину систему зусилля місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування та громадськості щодо реалізації права дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування,  осіб з їх числа на житло.

 

ІІІ. Мета програми

Метою програми є реалізація права дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, осіб з їх числа на отримання житла.

ІV. Обґрунтування шляхів і засобів розв’язання проблеми,

джерела фінансування, строки виконання

 

Програму планується реалізувати шляхом:

1) вивчення індивідуальних потреб кожної дитини-сироти та дитини, позбавленої батьківського піклування, осіб з їх числа;

2) забезпечення дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, які до передачі під опіку чи піклування, влаштування в прийомні сім`ї, дитячі будинки сімейного типу, будинки дитини, дитячі будинки, школи-інтернати, не мали впорядкованого житла чи вселення їх в приміщення, яке зберігалося за ними, неможливе, позачерговим впорядкованим житлом за останнім місцем проживання;

3) підвищення відповідальності органів місцевого самоврядування за збереження житла, в якому проживали діти-сироти та діти, позбавлені батьківського піклування, з батьками, рідними тощо до влаштування у відповідні заклади;

4) залучення громадськості до спонсорської та меценатської допомоги дітям-сиротам та дітям, позбавленим батьківського піклування, особам з їх числа,;

5) проведення широкої інформаційної кампанії, розповсюдження соціальної реклами щодо виховання у громаді милосердного ставлення до дітей, які втратили батьків.

Фінансування Програми здійснюється за рахунок коштів місцевих бюджетів та інших джерел фінансування, не заборонених чинним законодавством.

Реалізація заходів Програми буде здійснюватися до 2021 року.

V. Перелік завдань і заходів програми та результативні показники

Основними пріоритетними завданнями Програми є:

1) визначення реальної потреби дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, осіб з їх числа в отриманні соціального житла;

2) надання житла дітям-сиротам та дітям, позбавленим батьківського піклування, особам з їх числа;

3) збереження житла, яке на праві власності або праві користування належить дітям-сиротам, дітям, позбавленим батьківського піклування, та особам з їх числа.

Результативні показники:

за час дії Програми планується  збільшити придбання соціального житла для дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, осіб з їх числа.

VІ. Напрями реалізації та заходи програми

Наведені у розділі VII.

 

VІІІ. Координація та контроль за ходом виконання Програми

 

Координацію здійснює замовник Програми – служба у справах дітей районної державної адміністрації, відповідальними за її виконання є органи місцевого самоврядування та місцеві органи виконавчої влади.

Контроль за виконанням Програми здійснюють постійні комісії районної ради: з питань бюджету, фінансів, власності, інвестиційної діяльності та приватизації; охорони здоров’я, освіти, культури, спорту, молодіжної політики та у справах сім’ї, туризму.

Виконавці Програми інформують службу у справах дітей районної державної адміністрації про стан виконання заходів, визначених даною Програмою, щороку до 10 січня.

Служба у справах дітей районної державної адміністрації узагальнює подані інформації і до 15 січня щороку  надає узагальнену інформацію голові районної державної адміністрації та районній раді, а також відповідні пропозиції щодо реалізації заходів Програми.

 

 

 

ПАСПОРТ

районної програми забезпечення соціальним та впорядкованим житлом дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, осіб з їх числа на період до 2021 року

 

1.

Програма затверджена:

рішенням районної ради

Від______________

№_______________

2.

Ініціатор розроблення програми

Служба у справах дітей Бобринецької районної державної адміністрації

3.

Дата, номер і назва розпорядження голови райдержадміністрації про розроблення програми

-

4.

Розробник програми

Служба у справах дітей райдержадміністрації

5.

Співрозробники програми

-

6.

Відповідальний виконавець програми

Органи місцевого самоврядування, районний центр соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді, служба у справах дітей райдержадміністрації

7.

Учасники програми

Районний центр соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді,  відділ освіти, молоді та спорту райдержадміністрації, відділ регіонального розвитку, містобудування та архітектури райдержадміністрації

8.

8.1.

Терміни реалізації програми

2019-2021 роки

Етапи виконання програми (для довгострокових програм)

-

9.

Фінансування програми

В межах затверджених асигнувань місцевих бюджетів району та інших джерел не заборонених законодавством

 

_______________________

 

VII. Напрями реалізації та заходи районної програми

забезпечення соціальним та впорядкованим житлом дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, осіб з їх числа на період до 2021 року

з/п
Назва напряму реалізації (пріоритетні завдання)
Перелік заходів програми
Термін викона-ння заходу
Виконавці
Джерела фінансува-ння
Орієнтовні обсяги
фінансування (вартість),
тис. грн.
Очікуваний результат
1
2
3
4
5
6
7
8
1.
Визначення реальної потреби дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, осіб з їх числа в отриманні соціального житла
1.1 проведення моніторингу індивідуальних потреб в забезпеченні житлом дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування.
2019 -2021 роки
Райдержадміністрація,
ограни місцевого самоврядування,
служба у справах дітей райдержадміністрації
-
-
Вивчення індивідуальних потреб дітей даної категорії щодо забезпечення  їх житлом
1.2 спільно з промисловими підприємствами, фермерськими господарствами опрацювати питання щодо їх участі у реалізації проектів будівництва службового житла, реконструкції існуючих об’єктів для найманих працівників із числа дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, за умови  їх працевлаштування у зазначених суб’єктів господарювання
2019 рік
Райдержадміністрація,
ограни місцевого самоврядування
-
-
Залучення спонсорських коштів для забезпечення дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, житлом
1.3 здійснювати заходи щодо відновлення, ремонту  житла, яке належить дітям-сиротам, дітям, позбавленим батьківського піклування
2019 -2021 роки
Райдержадміністрація,
ограни місцевого самоврядування,
служба у справах дітей райдержадміністрації, відділ регіонального розвитку, містобудування, архітектури та житлово-комунального господарства райдержадміністрації
Місцеві бюджети
В межах затверджених асигнувань місцевих бюджетів району та інших джерел не заборонених бюджетним законодавством
Проведення ремонтних робіт житла, що є власністю дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування
1.4 вивчити можливість щодо передачі приміщень гуртожитків навчальних закладів, площі яких не використовуються в повному обсязі, у комунальну власність з подальшим переобладнанням і реконструкцією під соціальне житло для дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування
2019 - 2021 роки
Райдержадміністрація,
ограни місцевого самоврядування,
служба у справах дітей райдержадміністрації, відділ регіонального розвитку, містобудування, архітектури та житлово-комунального господарства райдержадміністрації
Місцеві бюджети
В межах затверджених асигнувань місцевих бюджетів району та інших джерел не заборонених бюджетним законодавством
Забезпечення дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування кімнатами у приміщеннях гуртожитків
1.5 провести інвентаризацію наявного вільного житлового фонду та сформувати на рівні району житловий фонд, надавши йому статус соціального призначення для реалізації житлових прав дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування
2019 рік
Райдержадміністрація,
ограни місцевого самоврядування,
відділ регіонального розвитку, містобудування, архітектури та житлово-комунального господарства райдержадміністрації
-
-
Забезпечення соціальним житлом дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування
2.
Надання житла дітям-сиротам, дітям, позбавленим батьківського піклування, та особам з їх числа
2.1 забезпечити постановку дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, при досягненні ними 16 років на квартирний та соціальний облік для забезпечення житлом
2019-2021 роки
Райдержадміністрація,
ограни місцевого самоврядування,
служба у справах дітей райдержадміністрації
-
-
Забезпечення своєчасності  реалізації права  дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, на отримання житла
2.2 забезпечити тимчасове влаштування дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, осіб з їх числа у соціальні гуртожитки до вирішення питання забезпечення вищевказаних осіб упорядкованим житлом
2019-2021 роки
Районний центр соціальних служб  для сім’ї, дітей та молоді
-
-
Забезпечення соціальним житлом дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, які його потребують
2.3 вживати заходи щодо залучення меценатів для надання спонсорської допомоги дітям-сиротам, дітям, позбавленим батьківського  піклування, особам з їх числа на облаштування соціального житла або найму впорядкованого житла для цих дітей
2019-2021 роки
Районний центр соціальних служб  для сім’ї, дітей та молоді, служба у справах дітей райдержадміністрації, райдержадміністрації,
ограни місцевого самоврядування,
-
-
Створення умов для  проживання дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, осіб з їх числа
2.4 Здійснювати заходи щодо  розвитку житлового будівництва, у т.ч. будівництва (придбання) соціального та впорядкованого житла для дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, осіб з їх числа, фінансування ремонту  житла, яке придатне для проживання дітей даної категорії
2019-2021 роки
Райдержадміністрація,
ограни місцевого самоврядування,
відділ регіонального розвитку, містобудування, архітектури та житлово-комунального господарства райдержадміністрації
Місцеві бюджети
В межах затверджених асигнувань місцевих бюджетів району та інших джерел не заборонених бюджетним законодавством
Надання житла для дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, осіб з їх числа
3.
Збереження житла, яке на праві власності або праві користування належить дітям-сиротам, дітям, позбавленим батьківського піклування, та особам з їх числа
3.1. Забезпечити ведення обліку нерухомого житла та майна дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування.
2019-2021 роки
Райдержадміністрація,ограни місцевого самоврядування,
служба у справах дітей
райдержадміністрації
-
-
Виявлення житла, що належить дітям-сиротам та дітям, позбавленим батьківського піклування, та житла, яке може успадкувати дитина
3.2. Забезпечення своєчасного призначення опікуна над житлом та майном, що належить дітям-сиротам та дітям, позбавленим батьківського піклування, з метою його збереження у придатному для проживання стані
2019-2021 роки
Служба у справах дітей райдержадміністрації,
-
-
Збереження житла, що належить дітям-сиротам та дітям, позбавленим батьківського піклування
3.3. Організувати роботу щодо набуття дітьми-сиротами та дітьми, позбавленими батьківського піклування, права спадщини на житло за законом та заповітом
2019-2021 роки
Райдержадміністрація,
служба у справах дітей райдержадміністрації,
районний центр соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді,
-
-
Зменшення кількості осіб, з числа дітей даної категорії, які потребують надання соціального жила
3.4. Здійснювати заходи щодо найму житла для дітей-сиріт, та дітей, позбавлених батьківського піклування, осіб з їх числа
2019-2021 роки
Райдержадміністрація,
ограни місцевого самоврядування,
служба у справах дітей райдержадміністрації,
Місцеві бюджети
В межах затверджених асигнувань місцевих бюджетів району та інших джерел не заборонених бюджетним законодавством
Забезпечення житлом дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, в районах та містах в яких відсутнє житло

___________________________________________

Додаток

до районної програми забезпечення соціальним та

впорядкованим житлом дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування,

осіб з їх числа на період до  2021 року, затвердженої рішенням Бобринецької районної ради

від ___________2019  №_____

Показники продукту районної програми забезпечення соціальним та впорядкованим житлом дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, осіб з їх числа на період до 2021 року

№ з/п
Назва показника
Од. виміру
Вихідні дані на початок дії програми
Роки виконання програми
Усього за період дії програми
2019 рік
2020 рік
2021 рік
1
2
3
4
5
6
7
8
Показники продукту Програми
1.
Кількість квартир, що використовуються, як соціальне житло для дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування
Одиниць
0
1
1
1
3
Показники ефективності Програми
1.
Кількість дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, осіб з їх числа які протягом дії програми отримають житло
Осіб
0
1
1
1
3
Показники якості продукту
1.
Збільшення об’єктів соціального житла для дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування
одиниця
1
3
3
3
9

______________________________________


До уваги громадян