Звіт про відстеження

Звіт про відстеження

Вид та назва регуляторного акта: «Про внесення змін до Методики розрахунку, пропорцій розподілу та порядок  використання  плати за оренду майна спільної власності територіальних громад міста і сіл району  базову ставку орендної плати приміщень спільної власності територіальних громад міста і сіл району»

  1. 1. Назва виконавця заходів з відстеження: Бобринецька районна державна адміністрація.

  1. 2. Цілі прийняття акта:

-         Ефективність використання майна спільної власності територіальних громад району.

-         Забезпечення дотримання вимог чинного законодавства щодо орендних відносин.

-          Удосконалення єдиного організаційного та економічного механізму розрахунку орендної плати за комунальне майно.

-         Забезпечення прозорості та відкритості процедури надання в оренду комунального майна.

 

  1. 3. Строк виконання заходів з відстеження: 19 червня 2018 року.

 

  1. 4. Тип відстеження: базове.

 

  1. 5. Методи одержання результатів відстеження: статистичні.

 

  1. 6. Дані та припущення, на основі яких відстежувалася результативність, а також способи одержання даних: на основі бухгалтерського обліку балансоутримувачів Бобринецької районної ради: МКП «Дім Бобринець»,  Бобринецька Центральна районна лікарня,                  КЛЗ «Центр первинної медико – санітарної допомоги Бобринецького району».

Консультації з представниками мікро- та малого підприємництва щодо оцінки впливу регулювання:

 

-         робочі зустрічі – за участю начальника управління економічного розвитку і торгівлі та інфраструктури Бобринецької РДА,  заступника голови районної ради, директора МКП «Дім Бобринець» стосовно очікуваних результатів. Обговорено  зміни до проекту рішення районної ради, у частині встановлення  розміру мінімальної орендної плати за  1 кв.м в залежності від використання та розташування об’єкта оренди;

 

-         телефонні консультації – з економістом КЛЗЦПМСД, ФОП Музика І.Г., економіста ЦРЛ, ФОП Петров О.М., ФОП Кошлецька К.Х.  . Обговорено  зміни до проекту рішення районної ради, у частині встановлення  розміру мінімальної орендної плати за  1 кв.м в залежності від використання та розташування об’єкта оренди.

 

  1. 7. Кількісні та якісні значення показників результативності акта:

 

-         кількість суб’єктів малого підприємництва, на які поширюється регулювання - 11 (одиниць), у тому числі малого підприємництва –           11 (одиниць);

-         загальна площа орендованого майна для даних суб’єктів складає              408,1 кв.м;

-         питома вага суб’єктів малого підприємництва у загальній кількості суб’єктів господарювання, на яких проблема справляє вплив — 100%.

-         Сумарні витрати малого підприємництва на виконання запланованого регулювання (обсяг коштів і час, що витрачатимуться суб'єктами господарювання складе 49522,0 грн. за перший рік регулювання;

-         всі суб’єкти малого підприємництва будуть проінформовані про рішення Бобринецької районної ради шляхом  опублікування на офіційному веб-сайті Бобринецької районної ради http://bobr-rada.com.ua/index.php/regulyatorni-akti та на офіційному веб-сайті Бобринецької районної державної адміністрації http://bobr.kr-admin.gov.ua/page-122.html в установленому порядку.

 

Оцінка результатів реалізації регуляторного акта та ступеня досягнення визначених цілей: результати базового відстеження регуляторного акта, проекту рішення «Про внесення змін до Методики розрахунку, пропорцій розподілу та порядок  використання  плати за оренду майна спільної власності територіальних громад міста і сіл району,  базову ставку орендної плати приміщень спільної власності територіальних громад міста і сіл району» свідчать про те, що реалізація акта забезпечить ефективність використання майна спільної власності територіальних громад району, дотримання вимог чинного законодавства щодо орендних відносин, удосконалення єдиного організаційного та економічного механізму розрахунку орендної плати за комунальне майно, прозорість та відкритість процедури надання в оренду комунального майна.

 

 

 

Розробник: Бобринецька районна державна адміністрація.

Проект регуляторного акта відповідає принципам державної регуляторної політики та вимогам Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності»

 

Заступник голови районної

19 червня 2018 року       державної адміністрації                  Л.СОПІЛЬНЯК

 

Постійна комісія з питань діяльності ради

Постійна комісія з питань агропромислового комплексу

Постійна комісія з питань охорони здоров'я, освіти, праці

Постійна комісія з питань бюджету, фінансів, власності

До уваги громадян