Аналіз регуляторного впливу проекту рішення Бобринецької районної ради «Про внесення змін до Методики розрахунку, пропорцій розподілу та порядок використання плати за оренду майна спільної власності територіальних громад сіл та міста району»

Аналіз регуляторного впливу

проекту рішення Бобринецької районної ради

«Про внесення змін до Методики розрахунку, пропорцій розподілу та порядок  використання плати за оренду майна спільної власності територіальних громад сіл та міста району»

Назва регуляторного акта: «Про внесення змін до Методики розрахунку, пропорцій розподілу та порядок  використання плати за оренду майна спільної власності територіальних громад сіл та міста району»

 

Регуляторний орган: Бобринецька районна рада.

Розробник: Бобринецька районна державна адміністрація.

Контактний телефон: (05257) 3-40-83

1.Визначення і аналіз проблеми, яку передбачається розв’язати шляхом державного регулювання

Проект  рішення має ознаки регуляторного акта в частині внесення змін до пункту 22 додатку 2 рішення Бобринецької районної ради від 22 червня           2018 року № 304 «Про  внесення змін до Методики розрахунку, пропорцій розподілу та порядок  використання плати за оренду майна спільної власності територіальних громад сіл та міста району» у відповідності до цього розроблено аналіз регуляторного впливу.

Оренду майна спільної власності територіальних громад  сіл та міста району для розміщення аптек, які самостійно виготовляють ліки (реалізують готові ліки) здійснює 3 суб’єкта підприємницької діяльності, (далі – СМП), на яких поширюється регулювання.

Базові ставки орендної плати були  змінені з червня 2018 року. З серпня 2018 року СМП, що здійснюють реалізацію лікарських засобів постійно підтримують Програму “Доступні ліки”. Українці щомісяця отримують ліки безоплатно чи із суттєвими знижками. До списку безоплатних препаратів входять не лише препарати українських виробників, а й відомих іноземних компаній. Так, для прикладу, щоб потрапити до нового переліку препаратів, що на 100% відшкодовуються за кошти держбюджету, компанія КРКА (Словенія) знизила ціну майже на 72%. Ціни знизили також компанії Orion (Фінляндія) та AstraZeneca (Швеція). В середньому ціни на препарати програми знизилися майже на 7%. Програма продовжує динамічно розвиватися: лікарських засобів стає більше, ціни на них стають менші.

Основною проблемою, яку планується розв’язати проектом рішення є уникнення закриття аптечних закладів, відмова від орендованих площ, підвищення цін на лікарські засоби, соціальна напруга серед населення.

Зазначене регулювання необхідне для зменшення навантаження на СМП, як здійснюють реалізацію лікарських засобів через аптечні заклади, шляхом зменшення базової ставки орендної плати за приміщення за комунальне майно.

 

Основні групи (підгрупи), на які проблема справляє вплив:

Групи (підгрупи)

Так

Ні

Громадяни

+

 

Держава

+

 

Суб’єкти господарювання,

+

 

у тому числі суб’єкти малого підприємництва

+

 

2. Цілі регулювання:

1. Ефективність використання майна спільної власності територіальних громад сіл та міста району.

2. Забезпечення дотримання вимог чинного законодавства щодо орендних відносин.

3. Удосконалення єдиного організаційного та економічного механізму розрахунку орендної плати за комунальне майно.

4. Забезпечення прозорості та відкритості процедури надання в оренду комунального майна.

5. Економічно обґрунтовані тарифи за оренду комунального майна для СМП, які підтримують державні програми і реалізують лікарські засоби за соціальними цінами.

3. Визначення та оцінка альтернативних способів досягнення цілей

1. Визначення альтернативних способів

 

Вид альтернативи

Опис альтернативи

Альтернатива 1

Залишити ситуацію без змін тобто користуватися діючими регуляторними актами. Ситуація призведе до не ефективного використання майна спільної власності територіальних громад району тому що через велику вартість оренди майна СМП змушені будуть відмовитись від розміщення аптечних закладів. Підвищення ціна на лікарські засоби, соціальна напруга.

Альтернатива 2

Прийняття регуляторного акта. Удосконалення єдиного організаційного та економічного механізму розрахунку орендної плати за комунальне майно та забезпечення прозорості і відкритості процедури надання в оренду комунального майна.

Забезпечення сталого надходження коштів до бюджетів балансоутримувачів.

2. Оцінка вибраних альтернативних способів досягнення цілей

  • Оцінка впливу на сферу інтересів держави

Вид альтернативи

Вигоди

Витрати

Альтернатива 1

Відсутні та не відповідають законодавству.

Відсутність надходження у розмірі 54792,0 тис. грн. у рік до бюджету балансоутримувачів, що призведе до простоювання майна загальною площею 168,2  кв.м (закриття СМП, для розміщення аптечних закладів). Високий ризик несплати.

Альтернатива 2

Отримання плати за оренду приміщень комунальної власності для сталого забезпечення надходжень до  бюджету балансоутримувачів близько 68757,0 тис. грн. у рік

Зниження витрат 3 суб’єктів, які орендують комунальне майно. Очікуваний розмір орендної плати складатиме 30 грн за 1 кв.м у місяць для міста та 15 грн за 1 кв.м у місяць для села. Зменшений розмір за оренду майна станеь компенсацією СМП за реалізацію лікарських засобів за зниженими цінами.

Оцінка впливу на сферу інтересів громади

Вид альтернативи

Вигоди

Витрати

Альтернатива 1

Відсутні

Зростання цін на лікарські засоби, що  спричине соціальну напругу серед населення. Закриття аптечних закладів, відмова від орендованих площ.

Альтернатива 2

Можливість підвищення соціальних стандартів громадян району  різних категорій

Відсутні

Оцінка впливу на сферу інтересів СГД:

Вид альтернативи

Вигоди

Витрати

Альтернатива 1

Відсутні

Високий ризик несплати, що призведе до закриття аптечних закладів. Зменшення попиту через значне підвищення цінової політики

Альтернатива 2

Можливість планування та розвитку власного аптечного бізнесу

Витрати за оренду комунального майна складуть для 3 СМП 54792,0 тис. грн. у рік, що в 2 рази менше відповідної орендної плати, встановленої попередньо, що є прийнятним для даного виду діяльності

 

Показник

Великі

Середні

Малі

Разом

Кількість суб’єктів господарювання, що підпадають під дію регулювання, одиниць

-

-

3

3

Питома вага групи у загальній кількості, відсотків

-

-

100

Х

Витрати суб’єктів господарювання великого і середнього підприємництва

Витрати суб’єктів господарювання великого і середнього підприємництва, які виникають внаслідок дії регуляторного акта, відсутні, так як рішення районної ради стосується виключно суб’єктів малого та мікро бізнесу та інших установ і організацій.

4. Вибір найбільш оптимального альтернативного способу досягнення цілей

Рейтинг результативності (досягнен ня цілей під час вирішення проблеми)

Бал результативності  (за 4-х бальною системою оцінки)

Коментарі щодо присвоєння відповідного бала

Альтернатива 1

2

Проблема буде вирішена не в повному обсязі, важливі аспекти вирішені не будуть

Альтернатива 2

4

Усі важливі аспекти проблеми існувати не будуть

 

Рейтинг результативності

Вигоди

(підсумок)

Витрати (підсумок)

Обґрунтування відповідного місця альтернативи у рейтингу

 

Альтернатива 1

2

4

Недостатнє надходження до бюджету балансоутримувачів, підвищення соціальної напруги за причини закриття СМП, які розміщують аптечні заклади

 

Альтернатива 2

4

2

Наповнення бюджету балансоутримувачів, прозорість і відкритості процедури надання в оренду комунального майна. Розширення переліку лікарських засобів відповідно до Урядової програми «Доступні ліки»

 

 

 

 

 

 

Рейтинг

Аргументи щодо переваги обраної альтернативи/причини відмови від альтернативи

Оцінка ризику зовнішніх чинників на дію РА

Альтернатива 1

Не вибрана за причини недостатнього або взагалі відсутності надходжень до бюджету та приведення до підвищення соціальної напруги і невдоволення громадян

-

Альтернатива 2

Дотримання норм законодавства, створення додаткових джерел надходжень до місцевого бюджету,  встановлення економічно обґрунтованих ставок орендної плати за використання майна комунальної власності. Підтримка малого підприємництва

Найбільшими зовнішніми ризиками є:

-         зміна діючого законодавства

-         підвищення рівня інфляції

5. Механізми та заходи, які забезпечать розв’язання визначеної проблеми

Прийняття даного регуляторного акту надасть можливість спростити роботу з нормативно-правовими актами районної ради щодо оренди комунального майна для балансоутримувачів цього майна, сприятиме прозорості і відкритості процедури надання в оренду комунального майна. Його впровадження дозволить удосконалити організаційно-економічний механізм розрахунку орендної плати за комунальне майно.

Для досягнення поставленої мети, проектом рішення пропонується встановити:

Базові ставки орендної плати

за приміщення спільної власності територіальних громад сіл та міста

району, розташовані у Бобринецькому районі, відповідно до мети використання приміщень орендарем

№ з/п

Використання орендарем приміщень за цільовим призначенням

Базова орендна ставка за 1 кв. м. у місяць, грн.

 

місто

село

22

Розміщення аптек, які самостійно виготовляють ліки (реалізують готові ліки)

30

15

 

Обґрунтування та методологічні пояснення

Індекс споживчих цін (ІСЦ) – показник, який характеризує зміни у часі загального рівня цін на товари та послуги. Відображає зміни вартості фіксованого набору споживчих товарів та послуг у поточному періоді порівняно з базисним.

Розрахунки ІСЦ проводяться на основі даних про ціни, одержаних шляхом реєстрації цін (тарифів) на споживчому ринку, та даних національних рахунків щодо витрат на кінцеве споживання по країні в цілому на рівні розділів, груп і класів за Класифікацією індивідуального споживання за цілями. Для подальшого розподілу використовується деталізована інформація щодо споживчих грошових витрат.

Реєстрація цін – метод збору інформації про ціни на товари (послуги), що включені до споживчого набору за вибірковою сукупністю підприємств торгівлі, сфери послуги, ринків і сезонних ярмарок з продажу продовольчих товарів.

Базові ставки орендної плати були  змінені з червня 2018 року. З серпня 2018 року СМП, що здійснюють реалізацію лікарських засобів постійно підтримують Програму “Доступні ліки”. Українці щомісяця отримують ліки безоплатно чи із суттєвими знижками. До списку безоплатних препаратів входять не лише препарати українських виробників, а й відомих іноземних компаній. Так, для прикладу, щоб потрапити до нового переліку препаратів, що на 100% відшкодовуються за кошти держбюджету, компанія КРКА (Словенія) знизила ціну майже на 72%. Ціни знизили також компанії Orion (Фінляндія) та AstraZeneca (Швеція). В середньому ціни на препарати програми знизилися майже на 7%

Програма продовжує динамічно розвиватися: лікарських засобів стає більше, ціни на них стають менші, тому виникає необхідність прийняття зазначеного регуляторного акту, що дасть можливість зменшити навантаження на СМП, як здійснюють реалізацію лікарських засобів через аптечні заклади, шляхом зменшення базової ставки орендної плати за приміщення за комунальне майно.

6. Оцінка виконання вимог регуляторного акта залежно від ресурсів, якими розпоряджаються органи виконавчої влади чи органи місцевого самоврядування, фізичні та юридичні особи, які повинні проваджувати або виконувати ці вимоги.

Органи виконавчої влади чи органи місцевого самоврядування, в т.ч. виконавчий орган Бобринецької районної ради, при введені в дію запропонованого проекту регуляторного акту не понесуть додаткових витрат коштів місцевого бюджету, а також витрат на контроль за його виконанням.

Питома вага суб’єктів малого підприємництва у загальній кількості суб’єктів господарювання, на яких поширюється регулювання, перевищує 10 відсотків, тому проведено розрахунок витрат на запровадження державного регулювання для суб’єктів малого підприємництва згідно з додатком 4 до Методики проведення аналізу впливу регуляторного акта (Тест малого підприємництва).

М-ТЕСТ

  1. 1. Консультації з представниками малого підприємництва щодо оцінки впливу регулювання

Консультації щодо визначення впливу запропонованого регулювання на суб’єктів малого підприємництва та визначення детального переліку процедур, виконання яких необхідно для здійснення регулювання, проведено розробником у період з 05 листопада 2018 р. по 14 грудня 2018 р.

Порядковий номер

Вид консультації

Кількість учасників консультацій, осіб

Основні результати консультацій (опис)

1.

Робочі зустрічі

6 осіб:

5 посадовці

1 СПД

В цілому регулювання сприймається. Отримано інформацію від начальника управління економічного розвитку і торгівлі Бобринецької РДА,  голови районної державної адміністрації, заступника голови районної державної адміністрації, ФОП Музики Ірини Григорівни, Кубенко Наталії Володимирівни – директора КНП  ЦПМСД , Семенюк Лариси Віталіївни - головного лікаря центральної районної лікарні. Обговорено  зміни до проекту рішення районної ради, у частині встановлення  розміру мінімальної орендної плати за 1 кв.м в залежності від використання та розташування об’єкта оренди

2.

Телефонні консультації

5 осіб:

2 посадовці

1 СПД

2 балансоутримувачі комунального майна

Отримано інформацію від начальника управління економічного розвитку і торгівлі та інфраструктури, начальника фінансового управління Бобринецької районної державної адміністрації, економіста КНП  ЦПМСД, ФОП Музика І.Г., економіста ЦРЛ. Обговорено  зміни до проекту рішення районної ради, у частині встановлення  розміру мінімальної орендної плати за  1 кв.м в залежності від використання та розташування об’єкта оренди

3

Обговорення за участі депутатського корпусу районної ради

10 осіб:

2 посадовця,

8 депутатів

Отримано інформацію від ФОП Музики І.Г. , як соціально відповідального підприємця та розглянуто пропозиції на засіданні комісії районної ради (протокол від 06 листопада 2018 року №11)

 

2. Вимірювання впливу регулювання на суб’єкти малого підприємництва (мікро- та малі).

2.1 Кількість суб’єктів малого підприємництва, на які поширюється регулювання, - 3 (одиниці), у тому числі малого підприємництва — 3(одиниці).

2.2. Питома вага суб’єктів малого підприємництва у загальній кількості суб’єктів господарювання, на яких проблема справляє вплив, — 100%.

3. Розрахунок витрат суб’єктів малого підприємництва, що виникають на виконання вимог регулювання

Порядковий номер

Найменування оцінки

У перший рік (стартовий рік впровадження регулювання)

Оцінка “прямих” витрат суб’єктів малого підприємництва на виконання регулювання

1.

Розміщення аптек, які самостійно виготовляють ліки (реалізують готові ліки)

30,0 грн./міс.

15,0 грн./міс

Кількість СГ, що повинні виконати вимоги регулювання, одиниць

3 одиниці

2.

Сумарно, гривень

30 х 136,2 х 12 =49032,0

15 х 32,0 х 12=5760,0

ВСЬОГО: 54792,0

Оцінка  адміністративних (непрямих) витрат суб’єктів малого підприємництва

1.

Ознайомлення з текстом рішення

1 час Х  20,0 грн.

20,0 грн.

2.

Процедури організації виконання вимог регулювання (внесення змін до внутрішніх процедур обліку та звітності)   0,5 год Х 20,0 грн.

10,0 грн.

3.

Кількість СГ, що повинні виконати вимоги регулювання, одиниць

3 од.

4.

Сумарно, гривень

90,0 грн.

4. Розрахунок сумарних витрат суб’єктів малого підприємництва, що виникають на виконання вимог регулювання

Витрати

Перший рік

регулювання

(стартовий), грн.

За 5 років,

грн.

4.1.1.

Оцінка «прямих» витрат суб’єктів малого підприємництва на виконання регулювання

54792,0 грн.

273960,0грн.

4.1.2.

Оцінка вартості адміністративних процедур для суб’єктів малого підприємництва щодо виконання регулювання та звітування

90,0 грн.

450,0 грн.

4.1.3.

СУМАРНІ ВИТРАТИ МАЛОГО  ПІДПРИЄМНИЦТВА НА ВИКОНАННЯ ЗАПЛАНОВАНОГО РЕГУЛЮВАННЯ

54882,0 грн.

274410,0грн.

5. Обґрунтування запропонованого терміну дії регуляторного акта

Строк дії регуляторного  акта необмежений, що співвідноситься з цілями його прийняття. Зміни до регуляторного акта вносяться в разі потреби та у разі внесення змін до чинного законодавства.

6. Визначення показників результативності регуляторного акта

Показник

2019

2020

2021

2022

Розмір надходжень до бюджетів балансоутримувачів комунального майна (орендодавців)

54792,0грн

54792,0грн.

54792,0грн.

54792,0грн.

Кількість суб'єктів господарювання та/або фізичних осіб, на яких поширюватиметься дія акта

3

3

3

3

Розмір коштів і час, що витрачатимуться СГ та/або фізичними особами, пов'язаними з виконанням вимог акта

Розмір коштів в сумі 54792,0 грн. і час (близько 30 хв.), що витрачатимуться суб'єктами господарювання на сплату за комунальне майно не збільшиться

Рівень поінформованості суб'єктів господарювання та/або фізичних осіб з основних положень акта

Всі суб’єкти малого підприємництва будуть проінформовані про рішення районної ради шляхом  оприлюднення в районній газеті «Честь хлібороба» та на офіційному веб-сайті Бобринецької районної ради http://bobr-rada.com.ua/index.php/regulyatorni-akti і Бобринецької районної державної адміністрації http://bobr.kr-admin.gov.ua/page-122.htmlв установленому порядку

 

 

7. Розроблення корегуючих (пом’якшувальних) заходів для малого підприємництва щодо запропонованого регулювання.

Корегуючи заходи не потребують впровадження, тому що проектом рішення передбачено зниження орендної плати.

8. Визначення способів, за допомогою яких здійснюватиметься відстеження результативності регуляторного акта.

Базове відстеження результативності регуляторного акта здійснюватиметься до дня набрання чинності цим регуляторним актом.

Повторне відстеження результативності регуляторного акта планується здійснити через рік з дня набрання ним чинності але не пізніше двох років з дня набрання чинності цим актом. Повторне відстеження результативності регуляторного акта планується здійснити не пізніше 01 червня 2020 року.

Періодичне відстеження результативності регуляторного акта здійснюватиметься раз на кожні три роки  починаючи з дня закінчення заходів повторного відстеження результативності цього акта (червень 2023 року).

Перший заступник голови районної

державної адміністрації                                          Ю. КОГАДЬКО

Постійна комісія з питань діяльності ради

Постійна комісія з питань агропромислового комплексу

Постійна комісія з питань охорони здоров'я, освіти, праці

Постійна комісія з питань бюджету, фінансів, власності

До уваги громадян