Аналіз впливу регуляторного акта

Аналіз

впливу регуляторного акта – рішення Бобринецької районної ради “Про затвердження Порядку проведення конкурсу на право оренди нерухомого майна спільної власності”

1.Визначення проблеми, яку пропонується розв’язати шляхом впровадження запропонованого акту

Необхідність затвердження проекту проведення конкурсу на право оренди нерухомого майна спільної власності територіальних громад  полягає у виконанні Закону України “Про оренду державного та комунального майна”, постанови Кабінету Міністрів України “Про затвердження Порядку проведення конкурсу на право оренди державного майна” від 31 серпня 2011 року № 906, враховуючи норми Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні” стосовно орендних відносин та потребою затвердження Порядку проведення конкурсу на право оренди майна спільної власності територіальних громад сіл та міста району (далі-Порядок).

Відповідно до Закону України “Про оренду державного та комунального майна ” у разі надходження двох і більше заяв при вивченні попиту на об’єкт оренди орендодавець оголошує конкурс на право оренди.

Зазначений Порядок  визначає процедуру проведення конкурсу на право оренди майна спільної власності територіальних громад району, зокрема цілісних майнових комплексів підприємств, установ та організацій, їх структурних підрозділів, нерухомого майна ( будівель, споруд, нежитлових приміщень) та іншого окремого індивідуально визначеного майна, що перебуває у спільній власності територіальних громад району.

 

2.Цілі державного регулювання

Цілями, на досягнення якої спрямований проект даного рішення, є:

-         підвищення ефективності використання майна спільної власності територіальних громад сіл та міста району, яке передається в оренду за результатами конкурсу та забезпечення збільшення надходжень до районного бюджету від оренди;

-         забезпечення дотримання вимог чинного законодавства щодо орендних відносин;

-         удосконалення єдиного організаційного та економічного механізму при проведенні конкурсу на право оренди майна спільної власності територіальних громад сіл та міста району.

 

3.Визначення та оцінка альтернативних

способів досягнення цілей

В якості альтернативи до запропонованого регулювання є Порядок проведення конкурсу на право оренди державного майна, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 31 серпня 2011 року №906.

Рішення підготовлено з метою реалізації повноважень Бобринецької районної ради, визначених Законом України “Про місцеве самоврядування в Україні”, а також Законом України “Про оренду державного та комунального майна”.

 

Оцінка впливу на сферу інтересів громадян

Порядок визначає процедуру проведення конкурсу на право оренди майна спільної власності територіальних громад району, зокрема  цілісних майнових комплексів підприємств, установ, організацій, їх структурних підрозділів, нерухомого майна (будівель, споруд, нежитлових приміщень) та іншого окремого індивідуально визначеного майна, що перебуває у спільній власності територіальних громад району.

Таким чином, Порядок регулює відносини між орендодавцем та орендарем майна спільної власності територіальних громад району і не спричиняє безпосереднього впливу на сферу інтересів громадян.

Проект  Порядку  стосується регулювання певних процедурних дій і не стосується безпосередньо діяльності суб’єктів господарювання. Крім того, кількість учасників конкурсу серед представників бізнесу спрогнозувати неможливо, а отже вплив Порядку у числовому форматі не підлягає вимірюванню.

 

 

 

4.Механізми та заходи, які забезпечують розв’язання визначеної  проблеми

Проблеми, які зумовили необхідність прийняття запропонованого проекту рішення вирішуються шляхом:

-         забезпечення правильності та прозорості при передачі в оренду майна спільної власності територіальних громад сіл та міста району;

-         ознайомлення суб’єктів господарської діяльності з даним регуляторним актом;

-         розміщення Порядку проведення конкурсу на право оренди майна спільної власності територіальних громад сіл та міста району на веб-сайті Бобринецької районної ради.

 

5.Оцінка виконання вимог регуляторного акта залежно від ресурсів, якими розпоряджаються органи виконавчої влади чи органи місцевого самоврядування, фізичні та юридичні особи, які повинні проваджувати або виконувати ці вимоги

Реалізація регуляторного акта не потребуватиме додаткових бюджетних витрат та ресурсів на адміністрування органами влади, а також додаткових витрат від орендодавців та суб’єктів господарювання – орендарів, пов’язаних з виконанням вимог регуляторного акта.

Прийняття запропонованого проекту Порядку сприятиме у сфері орендних відносин більшій зацікавленості та відповідальності, впорядкування певною мірою взаємодії органів влади, орендодавців та суб’єктів господарювання – орендарів.

Прийняття та оприлюднення запропонованого акта в установленому порядку забезпечить доведення його до відома всіх учасників орендних відносин, які підпадають під дію акта.

Досягнення цілей не передбачає додаткових організаційних заходів.

Можлива шкода у разі очікуваних результатів  дії акта не прогнозується.

Прийняття рішення про Порядок проведення конкурсу на право оренди нерухомого майна спільної власності територіальних громад району не потребує додаткових витрат з районного бюджету.

 

6.Обгрунтування можливості досягнення мети у разі прийняття запропонованого регуляторного акта

Прийняття даного регуляторного акта дозволить удосконалити організаційно-економічний механізм передачі в оренду майна спільної власності територіальних громад сіл та міста району, зменшити можливість зловживань при його передачі та позитивно вплине на ефективність наповнення районного бюджету.

 

7.Очікувані результати прийняття запропонованого регуляторного акта

Прийняття рішення сприятиме вдосконаленню процесу передачі в оренду майна спільної власності територіальних громад сіл та міста району та проведення конкурсу на право оренди нерухомого майна спільної власності, здійснить механізм передачі майна більш прозорим з метою більш ефективного використання цього майна.

 

Сфера впливу

Вигоди

Витрати

Органи місцевого самоврядування

Прозорість механізму при передачі в оренду майна спільної власності територіальних громад сіл та міста району та  його ефективне використання

Витрати робочого часу, пов’язані підготовкою та виконанням вимог регуляторного акта

Суб’єкти підприємницької діяльності

Прозорість механізму при передачі в оренду майна спільної власності територіальних громад сіл та міста району

Витрати, пов’язані з проведенням експертної оцінки та оголошенням у засобах масової інформації

 

8.Обгрунтування строку дії запропонованого регуляторного акта

Строк дії запропонованого регуляторного акта необмежений з можливістю внесення до нього змін та його скасування (або його окремих положень) у разі внесення змін до чинного законодавства та з інших  поважних причин.

 

9.Показники результативності регуляторного акта

Показники, які характеризують наслідки дії регуляторного акта:

-         зменшення невикористаних об’єктів спільної власності територіальних громад сіл та міста району;

-         збільшення надходжень коштів від передачі в оренду об’єктів спільної власності територіальних громад сіл та міста району до районного бюджету;

-         вдосконалення механізму передачі в оренду майна спільної власності територіальних громад сіл та міста району.

 

10.Відстеження результативності регуляторного акта

Відстеження результативності регуляторного акта буде здійснено шляхом моніторингу кількості укладених за результатами конкурсів договорів оренди майна спільної власності територіальних громад району та розміру надходжень від оренди до районного бюджету.

Базове відстеження результативності регуляторного акта буде здійснено після набрання чинності шляхом обробки результатів.

Повторне відстеження буде проводитися через рік, але не пізніше ніж через два роки після набрання чинності регуляторним актом з використанням показників результативності.

Періодичне відстеження буде проводитись раз на три роки на підставі даних звітів про кількість укладених договорів оренди майна спільної власності територіальних громад району за результатами конкурсів та розміру надходжень від оренди до районного бюджету.

Відстеження результативності регуляторного акта буде здійснюватися Бобринецькою районною державною адміністрацією відповідно до делегованих повноважень.

 

Керуючий справами                                                  Н.ІВАНОВА

До уваги громадян