Звіт про відстеження регуляторного акту: проекту рішення Бобринецької районної ради “Про затвердження Порядку проведення конкурсу на право оренди нерухомого майна спільної власності територіальних громад сіл та міста району”

Звіт про відстеження

 

1.Вид та назва регуляторного акта:

проект рішення Бобринецької районної ради “Про затвердження Порядку проведення конкурсу на право оренди нерухомого майна спільної власності територіальних громад сіл та міста району”.

2.Назва виконавця заходів з відстеження:

постійна комісія Бобринецької районної ради з питань бюджету, фінансів, власності, інвестиційної діяльності та приватизації, регуляторної політики, підприємництва, торгівлі, споживчого ринку та побутового обслуговування населення.

3.Цілі прийняття акта:

- безумовне виконання норм чинного законодавства України;

- підвищення ефективності використання майна спільної власності територіальних громад сіл та міста району;

- удосконалення єдиного організаційного та економічного механізму при проведенні конкурсу на право оренди майна спільної власності територіальних громад сіл та міста району;

- забезпечення прозорості та відкритості процедури надання в оренду майна спільної власності територіальних громад сіл та міста району.

4. Строк виконання заходів з відстеження:

до набрання чинності регуляторним актом 19 червня 2018 року.

5.Тип відстеження: базове.

6. Методи одержання результатів відстеження: статистичні.

7.Дані та припущення, на основі яких відстежувалася результативність, а також способи одержання даних: на основі бухгалтерського обліку балансоутримувачів Бобринецької районної ради: “Дім Бобринець”, Бобринецька центральна районна лікарня, КЛЗ “Центр первинної медико-санітарної допомоги Бобринецького району”.

Консультації з представниками мікро- та малого підприємництва щодо оцінки впливу регулювання:

-                     робочі зустрічі – за участю заступника голови Бобринецької районної ради, начальника управління економічного розвитку і торгівлі та інфраструктури Бобринецької РДА, директора МКП “Дім Бобринець” стосовно очікуваних результатів. Обговорено проект рішення районної ради щодо удосконалення єдиного організаційного та економічного механізму при проведенні конкурсу на право оренди майна спільної власності територіальних громад сіл та міста району та забезпечення прозорості та відкритості процедури надання в оренду майна спільної власності територіальних громад сіл та міста району.

-         телефонні консультації- з економістом КЛЗ ЦПМСД, ФОП Музика І.Г., економіста ЦРЛ, ФОП Петров О.М.,ФОП Кошлецька К.Х. Обговорено проект рішення районної ради в частині забезпечення прозорості та відкритості процедури надання в оренду майна спільної власності територіальних громад сіл та міста району.

8. Кількісні та якісні значення показників результативності акта:

- кількість суб’єктів малого підприємництва, на які поширюються регулювання – 11 (одиниць), у тому числі малого підприємництва- 11 одиниць;

- загальна площа орендованого майна для даних суб’єктів складає 408,1 кв.м;

- питома вага суб’єктів малого підприємництва у загальній кількості суб’єктів господарювання, на яких проблема справляє вплив – 100%.

- сумарні витрати малого підприємництва на виконання запланованого регулювання (обсяг коштів і час, що витрачатимуться суб’єктами господарювання складе 49522,0 грн. за перший рік регулювання;

- всі суб’єкти малого підприємництва будуть проінформовані про рішення Бобринецької районної ради шляхом опублікування на офіційному веб-сайті районної ради http://bobr-rada.com.ua/index.php/regulyatorni-akti в установленому порядку.

9. Оцінка результатів реалізації регуляторного акта та ступеня досягнення визначних цілей:

результати базового відстеженя регуляторного акта, проекту рішення  Бобринецької районної ради “Про затвердження Порядку проведення конкурсу на право оренди нерухомого майна спільної власності територіальних громад сіл та міста району” свідчать про те, що реалізація акта забезпечить ефективне використання майна спільної власності територіальних громад сіл та міста району, дотримання вимог чинного законодавства України щодо орендних відносин, удосконалення єдиного організаційного та економічного механізму при проведенні конкурсу на право оренди майна спільної власності територіальних громад сіл та міста району та забезпечення прозорості та відкритості процедури надання в оренду майна спільної власності територіальних громад сіл та міста району.

 

 

 

Розробник: Бобринецька районна рада

проект регуляторного акта відповідає

принципам державної регуляторної політики

та вимогам Закону України “Про засади державної

регуляторної політики у сфері господарської

діяльності”

 

 

19 червня 2018 року

Заступник голови районної ради                                     Н.САБЛІНА

 

До уваги громадян