Аналіз регуляторного впливу до проекту рішення районної ради “Про затвердження Порядку проведення конкурсу на право оренди нерухомого майна спільної власності територіальних громад сіл та міста Бобринецького району” (уточнено відповідно до пропозицій ДРС

Аналіз

регуляторного впливу до проекту рішення Бобринецької районної ради “Про затвердження Порядку проведення конкурсу на право оренди нерухомого майна спільної власності територіальних громад сіл та міста Бобринецького району”

Назва регуляторного акта: “Про затвердження Порядку проведення конкурсу на право оренди нерухомого майна спільної власності територіальних громад сіл та міста Бобринецького району”.

Регуляторний орган: Бобринецька районна рада.

Розробник: Бобринецька районна рада.

Контактний телефон: (05257) 3-40-26

1.Визначення проблеми, яку пропонується розв’язати шляхом державного регулювання

Відповідно до Закону України “Про оренду державного та комунального майна” у разі надходження двох і більше заяв при вивченні попиту на об’єкт оренди орендодавець оголошує конкурс на право оренди.

Порядок проведення конкурсу на право оренди нерухомого майна спільної власності територіальних громад сіл та міста району (далі-Порядок) визначає процедуру проведення конкурсу на право оренди майна спільної власності територіальних громад сіл та міста району, зокрема цілісних майнових комплексів підприємств, установ та організацій, їх структурних підрозділів, нерухомого майна ( будівель, споруд, нежитлових приміщень) та іншого окремого індивідуально визначеного майна, що перебуває у спільній власності територіальних громад району.

На сьогодні відсутній правовий механізм відсіювання несумлінних конкурентів щодо яких спостерігається негативна історія взаємовідносин, тобто орендодавець зобов’язаний допускати до конкурсу всіх претендентів, чия заява відповідає встановленим вимогам.

З метою більш ефективного використання майна спільної власності територіальних громад сіл та міста району виникла необхідність прийняття Порядку проведення конкурсу на право оренди нерухомого майна спільної власності територіальних громад сіл та міста району.

 

Основні групи (підгрупи), на які проблема справляє вплив:

 

Групи (підгрупи)

Так

Ні

Громадяни

+

-

Держава

+

-

Суб’єкти господарювання,

+

-

У тому числі суб’єкти малого підприємництва

+

-

 

2.Цілі державного регулювання

 

Цілями, на досягнення якої спрямований проект даного рішення, є:

- підвищення ефективності використання майна спільної власності територіальних громад сіл та міста району, яке передається в оренду за результатами конкурсу та забезпечення збільшення надходжень до районного бюджету від оренди;

- забезпечення дотримання вимог чинного законодавства щодо орендних відносин;

- удосконалення єдиного організаційного та економічного механізму при проведенні конкурсу на право оренди майна спільної власності територіальних громад сіл та міста району;

- забезпечення прозорості та відкритості процедури надання в оренду майна спільної власності територіальних громад сіл та міста району.

 

3.Визначення та оцінка альтернативних

способів досягнення цілей

Рішення підготовлено з метою реалізації повноважень Бобринецької районної ради, визначених Законом України “Про місцеве самоврядування в Україні”, а також Законом України “Про оренду державного та комунального майна”.

 

Визначення альтернативних способів

 

Вид альтернативи

Опис альтернативи

Альтернатива 1

Не приймати жодного регуляторного акта про порядок проведення конкурсу на право оренди нерухомого майна спільної власності територіальних громад сіл та міста Бобринецького району.

Не відповідатиме нормам чинного законодавства

Альтернатива 2

Прийняття регуляторного акта.

Удосконалить єдиний організаційний та економічний механізм при проведенні конкурсу на право оренди майна спільної власності територіальних громад сіл та міста району та забезпечить прозорість та відкритість процедури надання в оренду майна спільної власності територіальних громад сіл та міста району

 

Оцінка вибраних альтернативних способів досягнення цілей

Оцінка впливу на сферу інтересів держави

Вид альтернативи

Вигоди

Витрати

Альтернатива 1

Відсутні

Бюджет балансоутримувачів втратить надходження від сплати орендної плати за комунальне майно в сумі 31,4 тис.грн.

Альтернатива 2

Забезпечить реалізацію процедури проведення конкурсів на оренду майна, вдосконалить механізм орендних відносин, підвищить ефективність використання майна спільної власності територіальних громад сіл та міста району, покращить фінансовий стан комунальних підприємств і бюджетних закладів (установ чи організацій)

Витрати пов’язані з розробкою проекту регуляторного акта (витрати робочого часу спеціалістів).

 

 

Оцінка впливу на сферу інтересів громадян

Порядок визначає процедуру проведення конкурсу на право оренди майна спільної власності територіальних громад району, зокрема цілісних майнових комплексів підприємств, установ, організацій, їх структурних підрозділів, нерухомого майна (будівель, споруд, нежитлових приміщень) та іншого окремого індивідуально визначеного майна, що перебуває у спільній власності територіальних громад району.

Таким чином, Порядок регулює відносини між орендодавцем та орендарем майна спільної власності територіальних громад сіл та міста району і не спричиняє безпосереднього впливу на сферу інтересів громадян.

 

Оцінка впливу на сферу інтересів суб’єктів господарювання

Показник

Великі

Середні

Малі

Разом

Кількість суб’єктів господарювання, що підпадають в дію регулювання, одиниць

-

-

11

11

Питома вага групи у загальній кількості, відсотків

-

-

100

х

Оцінка впливу на сферу інтересів суб’єктів господарювання:

 

- забезпечення прозорої та швидкої процедури передачі майна в оренду суб’єктами господарювання;

- можливість планування та розвитку власного бізнесу.

Витрати суб’єктів господарювання великого і середнього підприємництва

Проект Порядку стосується регулювання певних процедурних дій і не стосується безпосередньо діяльності суб’єктів господарювання. Крім того, кількість учасників конкурсу серед представників бізнесу спрогнозувати неможливо, а отже вплив Порядку у числовому форматі не підлягає вимірюванню.

 

4. Вибір найбільш оптимального альтернативного способу досягнення цілей

 

За результатами опрацювання альтернативних способів досягнення цілей державного регулювання здійснено вибір оптимального альтернативного способу з урахуванням системи бальної оцінки ступеня досягнення визначених цілей.

Кількість балів визначається за чотирибальною системою оцінки ступеня досягнення визначених цілей.

 

Рейтинг результативності (досягнення цілей під час вирішення проблеми)

Бал результативності (за чотирибальною системою оцінки)

Коментарі щодо присвоєння відповідного бала

Альтернатива 1

1

Проблема не буде вирішена

Альтернатива 2

4

Усі важливі аспекти проблеми існувати не будуть

 

 

Рейтинг результативності

Вигоди

(підсумок)

Витрати

(підсумок)

Обгрунтування відповідного місця альтернативи у рейтингу

Альтернатива 1

1

4

Відсутність можливості наповнення бюджету балансоутримувачів

Альтернатива 2

4

1

Наповнення бюджету балансоутримувачів, прозорість і відкритість процедури надання в оренду майна спільної власності територіальних громад сіл та міста району

 

Рейтинг

Аргументи щодо переваги обраної альтернативи/причини відмови від альтернативи

Оцінка ризику зовнішніх чинників на дію регуляторного акта

Альтернатива 1

Не вибрана за причини відсутності надходжень до бюджету та приведення до підвищення соціальної напруги невдоволення громадян

-

Альтернатива 2

Дотримання норм законодавства, створення додаткових джерел надходжень до місцевого бюджету, встановлення економічно обґрунтованих ставок орендної плати за використання майна спільної власності територіальних громад сіл та міста району

Найбільшими зовнішніми ризиками є:

- зміна діючого законодавства

- підвищення рівня інфляції

 

5.Механізми та заходи, які забезпечують розв’язання визначеної  проблеми

Проблеми, які зумовили необхідність прийняття запропонованого проекту рішення вирішуються шляхом:

- забезпечення правильності та прозорості при передачі в оренду майна спільної власності територіальних громад сіл та міста району;

- ознайомлення суб’єктів господарської діяльності з даним регуляторним актом;

- розміщення Порядку проведення конкурсу на право оренди майна спільної власності територіальних громад сіл та міста району на веб-сайті Бобринецької районної ради.

 

6.Оцінка виконання вимог регуляторного акта залежно від ресурсів, якими розпоряджаються органи виконавчої влади чи органи місцевого самоврядування, фізичні та юридичні особи, які повинні проваджувати або виконувати ці вимоги

Реалізація регуляторного акта не потребуватиме додаткових бюджетних витрат та ресурсів на адміністрування органами влади, а також додаткових витрат від орендодавців та суб’єктів господарювання – орендарів, пов’язаних з виконанням вимог регуляторного акта.

Прийняття запропонованого проекту Порядку сприятиме у сфері орендних відносин більшій зацікавленості та відповідальності, впорядкування певною мірою взаємодії органів влади, орендодавців та суб’єктів господарювання – орендарів.

Прийняття та оприлюднення запропонованого акта в установленому порядку забезпечить доведення його до відома всіх учасників орендних відносин, які підпадають під дію акта.

Досягнення цілей не передбачає додаткових організаційних заходів.

Можлива шкода у разі очікуваних результатів дії акта не прогнозується.

Прийняття рішення про Порядок проведення конкурсу на право оренди нерухомого майна спільної власності територіальних громад району не потребує додаткових витрат з районного бюджету.

 

М-ТЕСТ

1.Консультації з представниками малого підприємництва щодо оцінки впливу регулювання

 

Консультації щодо визначення впливу запропонованого регулювання на суб’єктів малого підприємництва та визначення детального переліку процедур, виконання яких необхідно для здійснення регулювання, проведено Бобринецькою районною державною адміністрацією у період з 20 листопада 2017 року по 4 грудня 2017 року (відповідно до делегованих повноважень).

Порядковий номер

Вид консультації

Кількість учасників консультацій, осіб

Основні результати консультацій (опис)

1

Робочі зустрічі

3 особи:

2 посадовці

1 суб’єкт підприємницької діяльності

 

Обговорено проект рішення районної ради щодо затвердження Порядку проведення конкурсу на право оренди нерухомого майна спільної власності територіальних громад сіл та міста району

2

Телефонні консультації

5 осіб:

2 посадовці

1 суб’єкт підприємницької діяльності

2 балансоутримувачі комунального майна

Обговорено проект рішення районної ради щодо затвердження Порядку проведення конкурсу на право оренди нерухомого майна спільної власності територіальних громад сіл та міста району

3

Консультації з суб’єктами підприємницької діяльності

3 особи:

1 посадовець

2 суб’єкти підприємницької діяльності

Обговорено проект рішення районної ради щодо затвердження Порядку проведення конкурсу на право оренди нерухомого майна спільної власності територіальних громад сіл та міста району

 

2.Вимірювання впливу регулювання на суб’єкти малого підприємництва (мікро-малі)

2.1.Кількість суб’єктів малого підприємництва, на які поширюється регулювання, -11 (одиниць), у тому числі малого підприємництва – 11 (одиниць).

2.2.Питома вага суб’єктів малого підприємництва у загальній кількості суб’єктів господарювання, на яких проблема справляє вплив, -100%.

3.Розрахунок витрат суб’єктів малого підприємництва, що виникають на виконання вимог регулювання

 

Порядковий номер

Найменування оцінки

У перший рік (стартовий рік впровадження регулювання)

 

 

 

Оцінка “прямих” витрат суб’єктів малого підприємництва на виконання регулювання

 

1

Розміщення установ, підприємств, організацій державної, комунальної власності (крім тих, що утримуються за рахунок коштів державного та місцевих бюджетів)

12,0 грн./міс.

Кількість суб’єктів господарювання, що повинні виконати вимоги регулювання, одиниць

1 одиниця

2

Здійснення торгівлі непродовольчими товарами ( крім дитячого асортименту)

60, 0 грн./міс.

Кількість суб’єктів господарювання, що повинні виконати вимоги регулювання, одиниць

1 одиниця

3

Розміщення підприємств громадського харчування (крім ресторанів, кафе, барів)

20,0 грн./міс.

Кількість суб’єктів господарювання, що повинні виконати вимоги регулювання, одиниць

1 одиниця

4

Розміщення телерадіоорганізацій, видання вітчизняних друкованих засобів масової інформації

12,0 грн./міс.

Кількість суб’єктів господарювання, що повинні виконати вимоги регулювання, одиниць

1 одиниця

5

Розміщення аптек, які самостійно виготовляють ліки (реалізують готові ліки)

60,0 грн./міс.

Кількість суб’єктів господарювання, що повинні виконати вимоги регулювання, одиниць

5 одиниця

6

Здійснення торгівлі продовольчими товарами (крім товарів підакцизної групи)

40,0 грн./міс.

Кількість суб’єктів господарювання, що повинні виконати вимоги регулювання, одиниць

1 одиниця

7

Провадження підприємницької діяльності у сфері надання комунальних, побутових послуг (крім послуг автосервісу)

20,0 грн./міс.

Кількість суб’єктів господарювання, що повинні виконати вимоги регулювання, одиниць

1 одиниця

 

Сумарно . гривень

12 х 344,0 х 11 = 49192,0

Оцінка адміністративних (непрямих) витрат суб’єктів малого підприємництва

1

Ознайомлення з текстом рішення

1 год. х 20,0 грн.

20,0 грн.

2

Процедури організації виконання вимог регулювання (внесення змін до внутрішніх процедур обліку та звітності) 0,5 год. Х 20,0 грн.

10,0 грн.

3

Кількість суб’єктів господарювання, що повинні виконати вимоги регулювання, одиниць

11 од.

4

Сумарно, гривень

330,0 грн.

 

4. Розрахунок сумарних витрат суб’єктів малого підприємництва, що виникають на виконання вимог регулювання

 

 

Витрати

Перший рік регулювання

(стартовий), грн.

За 5 років, грн..

4.1.1

Оцінка “прямих” витрат суб’єктів малого підприємництва на виконання регулювання

49192,0 грн.

24960,0 грн.

4.1.2

Оцінка вартості адміністративних процедур для суб’єктів малого підприємництва щодо виконання регулювання та звітування

330,0 грн.

1650,0 грн.

4.1.3

Сумарні витрати малого підприємництва на виконання запланованого регулювання

49522,0 грн.

247610,0 грн.

 

7.Обгрунтування строку дії запропонованого регуляторного акта

Строк дії регуляторного акта не обмежений у часі.

Зміна терміну дії регуляторного акта можлива у разі прийняття змін до нього, прийняття змін у нормативно-правові акти, що мають вищу юридичну силу, які стосуються зазначеної сфери регулювання, або визнання його таким, що втратив чинність.

 

8.Визначення показників результативності дії регуляторного акта

 

Показники результативності запропонованого акта будуть:

- розмір надходжень до районного бюджету, пов’язаних з використанням майна шляхом передачі його в оренду;

- кількість суб’єктів господарювання та/або фізичних осіб, які візьмуть участь у відносинах передачі майна спільної власності територіальних громад сіл та міста району в оренду;

- розмір коштів і час, що витрачатимуться суб’єктами господарювання та/або фізичними особами, пов’язаними з участю у відносинах оренди;

- рівень поінформованості суб’єктів господарювання та/або фізичних осіб з оновлених положень акта;

- кількість нових договорів оренди майна спільної власності територіальних громад сіл та міста району за результатами конкурсу.

 

Показник

2018

2019

2020

2021

Розмір надходжень до бюджетів балансоутримувачів комунального майна (орендодавців)

49522,0грн.

49522,0грн.

49522,0грн.

49522,0грн.

Кількість суб’єктів господарювання та/або фізичних осіб, на яких поширюватиметься дія регуляторного акта

11

11

11

11

Розмір коштів і час, що витрачатимуться суб’єктами господарювання та/або фізичними особами, пов’язаними з виконанням даного акта

Розмір коштів в сумі 49192,0 грн. і час (близько 30 хв.), що витрачатимуться суб’єктами господарювання на сплату за користування майном спільної власності територіальних громад сіл та міста району на умовах оренди не збільшиться

Рівень поінформованості суб’єктів господарювання та/або фізичних осіб з основних положень регуляторного акта

Всі суб’єкти господарювання будуть проінформовані про рішення районної ради шляхом оприлюднення в районній газеті “Честь хлібороба” та на офіційному веб-сайті Бобринецької районної ради http//bobrrada.com.ua/index.php/regulyatorni-akti у встановленому порядку.

 

 

9.Очікувані результати прийняття запропонованого регуляторного акта

Прийняття рішення сприятиме вдосконаленню процесу передачі в оренду майна спільної власності територіальних громад сіл та міста району та проведення конкурсу на право оренди нерухомого майна спільної власності, здійснить механізм передачі майна більш прозорим з метою більш ефективного використання цього майна.

 

Сфера впливу

Вигоди

Витрати

Органи місцевого самоврядування

Прозорість механізму при передачі в оренду майна спільної власності територіальних громад сіл та міста району та  його ефективне використання

Витрати робочого часу, пов’язані підготовкою та виконанням вимог регуляторного акта

Суб’єкти підприємницької діяльності

Прозорість механізму при передачі в оренду майна спільної власності територіальних громад сіл та міста району

Витрати, пов’язані з проведенням експертної оцінки та оголошенням у засобах масової інформації

10.Визначення способів, за допомогою яких здійснюватиметься відстеження результативності дії регуляторного акта

 

Базове відстеження результативності регуляторного акта буде здійснено до дня набрання чинності цим регуляторним актом.

Повторне відстеження регуляторного акта планується здійснити через рік з дня набрання ним чинності, але не пізніше ніж через два роки після набрання чинності цим регуляторним актом.

Періодичне відстеження результативності регуляторного акта здійснюватиметься раз на кожні три роки починаючи з дня закінчення заходів повторного відстеження результативності цього акта.

Відстеження результативності регуляторного акта буде здійснюватися Бобринецькою районною державною адміністрацією відповідно до делегованих повноважень.

 

Керуючий справами                                           Н.ІВАНОВА

До уваги громадян