Аналіз регуляторного впливу проекту рішення Бобринецької районної ради «Про внесення змін до Методики розрахунку, пропорцій розподілу та порядок використання плати за оренду майна спільної власності територіальних громад міста і сіл району базову ста

Опубліковано Понеділок, 02 липня 2018 16:06

Аналіз регуляторного впливу

проекту рішення Бобринецької районної ради

«Про внесення змін до Методики розрахунку, пропорцій розподілу та порядок  використання  плати за оренду майна спільної власності територіальних громад міста і сіл району  базову ставку орендної плати приміщень спільної власності територіальних громад сіл та міста району»

Назва регуляторного акта: «Про внесення змін до Методики розрахунку, пропорцій розподілу та порядок  використання  плати за оренду майна спільної власності територіальних громад сіл та міста району  базову ставку орендної плати приміщень спільної власності територіальних громад сіл та міста району»

 

Регуляторний орган: Бобринецька районна рада.

Розробник: Бобринецька районна державна адміністрація.

Контактний телефон: (05257) 3-40-83

1.Визначення і аналіз проблеми, яку передбачається розв’язати шляхом державного регулювання

Оренду майна спільної власності територіальних громад  сіл та міста району здійснює 25 установ, організацій та суб’єктів підприємницької діяльності, де 14 установ та організацій утримуються за рахунок бюджетних коштів і є не прибутковими та 11 юридичних і фізичних осіб – суб’єктів малого підприємництва (далі – СМП), на яких поширюється регулювання.

Зазначені СМП здійснюють діяльність у сферах: торгівлі продовольчими товарами (крім товарів підакцизної групи), розміщення підприємств громадського харчування (крім ресторанів, кафе і барів), у сфері надання комунальних побутових послуг (крім послуг автосервісу), розміщення аптек, які самостійно виготовляють ліки (реалізують готові ліки), розміщення установ, підприємств, організацій державної, комунальної власності (крім тих, що утримуються за рахунок бюджетних коштів), розміщення засобів масової інформації.

За ставками, що визначені діючою Методикою розрахунку, пропорцій розподілу та порядок  використання  плати за оренду майна до бюджету балансоутримувачів від СПД надійшло 31,4 тис. грн.

Разом з тим, утримання комунального майна обходиться в 1734,6 тис. грн., які направляються на виплату заробітної плати обслуговуючому персоналу, поточні ремонти, утримання прибирання приміщень, сплата енергоносіїв, водопостачання та водовідведення.

Недостатність коштів на утримання комунального майна призводить до неефективного його використання, знецінення основних засобів та унеможливлює його утримання у належному стані.

Таким чином, основною проблемою, яку планується розв’язати проектом рішення є установлення економічно виправданих і обґрунтованих розмірів орендної плати відповідно до норм чинного законодавства у сфері оренди, поінформованість населення щодо комунального майна, яке може бути надано в оренду.

Крім того, нормативний документ, яким врегульовуються питання щодо визначення розміру та порядку використання плати за оренду майна, що перебуває у спільній комунальній власності територіальних громад сіл та міста району, не врегульовує всі проблеми процедури розрахунку і порядку використання плати за оренду комунального майна територіальної громади.

Так, при вирішенні питань, пов’язаних з передачею майна спільної комунальної власності територіальних громад сіл та міста району (як об’єктів нерухомості, а також іншого індивідуально визначеного майна) в оренду, зокрема в частині розрахунку розміру орендної плати та порядку її подальшого використання, використовувалася Методика розрахунку та порядку використання плати за оренду майна спільної комунальної власності територіальних громад сіл та міста Бобринецького району, затверджена рішенням районної ради від 12 травня 2010 року №371.

Зазначена Методика не враховує ускладнення економічної ситуації у країні, що обумовлено проведенням в Україні антитерористичної операції та зменшення внутрішнього попиту на товари, продукцію і послуги, значного коливання курсу вільноконвертованих валют,  збільшення вартості на енергоносії, ріст індексу споживчих цін.

Зазначене регулювання необхідне для створення єдиного організаційно-економічного механізму справляння плати за оренду комунального майна територіальної громади і використовується орендарями згідно з договорами оренди.

Основні групи (підгрупи), на які проблема справляє вплив:

 

Групи (підгрупи)

Так

Ні

Громадяни

+

 

Держава

+

 

Суб’єкти господарювання,

+

 

у тому числі суб’єкти малого підприємництва

+

 

2. Цілі регулювання:

1. Ефективність використання майна спільної власності територіальних громад сіл та міста району.

2. Забезпечення дотримання вимог чинного законодавства щодо орендних відносин.

3. Удосконалення єдиного організаційного та економічного механізму розрахунку орендної плати за комунальне майно.

4. Забезпечення прозорості та відкритості процедури надання в оренду комунального майна.

 

 

3. Визначення та оцінка альтернативних способів досягнення цілей

1. Визначення альтернативних способів

 

Вид альтернативи

Опис альтернативи

Альтернатива 1

Залишити ситуацію без змін тобто користуватися діючими регуляторними актами. Ситуація призведе до не ефективного використання майна спільної власності територіальних громад району.

Альтернатива 2

Прийняття регуляторного акта. Удосконалення єдиного організаційного та економічного механізму розрахунку орендної плати за комунальне майно та забезпечення прозорості і відкритості процедури надання в оренду комунального майна.

2. Оцінка вибраних альтернативних способів досягнення цілей

Вид альтернативи

Вигоди

Витрати

Альтернатива 1

Відсутні та не відповідають законодавству.

Втрати у розмірі 134,962 тис. грн. додаткових надходжень до бюджету балансоутримувачів , що призведе до не ефективного використання майна загальною площею 408,1  кв.м

Альтернатива 2

Наближення плати за оренду приміщень комунальної власності до рівня орендної плати, яку сплачують суб’єкти підприємницької діяльності за оренду об’єктів інших форм власності.

Збільшення надходжень до  бюджету балансоутримувачів близько 134,962 тис. грн.

Збільшення витрат 11 суб’єктів, які орендують комунальне майно. Очікуваний розмір орендної плати близько 166,349 тис. грн., що у 5,3 рази більше від попередньо отриманої річної плати 2017 року.

Оцінка впливу на сферу інтересів громади - можливість підвищення соціальних стандартів для тих категорій громадян, які отримують її з відповідних бюджетів

Показник

Великі

Середні

Малі

Разом

Кількість суб’єктів господарювання, що підпадають під дію регулювання, одиниць

-

-

11

11

Питома вага групи у загальній кількості, відсотків

-

-

100

Х

Оцінка впливу на сферу інтересів СГД:

- забезпечення прозорої та швидкої процедури передачі майна в оренду суб'єктам господарювання;

-          можливість планування та розвитку власного бізнесу.

Витрати суб’єктів господарювання великого і середнього підприємництва

Витрати суб’єктів господарювання великого і середнього підприємництва, які виникають внаслідок дії регуляторного акта, відсутні, так як рішення районної ради стосується виключно суб’єктів малого та мікро бізнесу та інших установ і організацій.

4. Вибір найбільш оптимального альтернативного способу досягнення цілей

Рейтинг результативності (досягнен ня цілей під час вирішення проблеми)

Бал результативності  (за 4-х бальною системою оцінки)

Коментарі щодо присвоєння відповідного бала

Альтернатива 1

2

Проблема буде вирішена не в повному обсязі, важливі аспекти вирішені не будуть

Альтернатива 2

4

Усі важливі аспекти проблеми існувати не будуть

Рейтинг результативності

Вигоди

(підсумок)

Витрати (підсумок)

Обґрунтування відповідного місця альтернативи у рейтингу

Альтернатива 1

2

4

Недостатнє надходження до місцевого бюджету балансоутримувачів, підвищення соціальної напруги за причини неефективного використання майна спільної комунальної власності

Альтернатива 2

4

2

Наповнення бюджету балансоутримувачів, прозорість і відкритості процедури надання в оренду комунального майна.

 

 

 

 

 

Рейтинг

Аргументи щодо переваги обраної альтернативи/причини відмови від альтернативи

Оцінка ризику зовнішніх чинників на дію РА

Альтернатива1

Не вибрана за причини недостатнього надходжень до бюджету та приведення до підвищення соціальної напруги і невдоволення громадян

-

Альтернатива 2

Дотримання норм законодавства, створення додаткових джерел надходжень до місцевого бюджету,  встановлення економічно обґрунтованих ставок орендної плати за використання майна комунальної власності

Найбільшими зовнішними ризиками є:

-          зміна діючого законодавства

-          підвищення рівня інфляції

5. Механізми та заходи, які забезпечать розв’язання визначеної проблеми

Прийняття даного регуляторного акту надасть можливість спростити роботу з нормативно-правовими актами районної ради щодо оренди комунального майна для балансоутримувачів цього майна, сприятиме прозорості і відкритості процедури надання в оренду комунального майна. Його впровадження дозволить удосконалити організаційно-економічний механізм розрахунку орендної плати за комунальне майно.

Для досягнення поставленої мети, проектом рішення пропонується встановити:

 

 

 

 

 

 

Базові ставки орендної плати

за приміщення спільної власності територіальних громад сіл та міста

району, розташовані у Бобринецькому районі, відповідно до мети використання приміщень орендарем

№ з/п

Використання орендарем приміщень за цільовим призначенням

Базова орендна ставка за 1 кв. м. у місяць, грн.

 

місто

село

1

Розміщення нічних клубів, казино, інших закладів грального та шоу-бізнесу

120

60

2

Розміщення пунктів обміну іноземної валюти

120

60

3

Провадження концертної діяльності, розміщення туристичних агентств, бірж, брокерських, маклерських і рекламних контор, комерційних банків, офісів брокерів, дилерів, авторемонтних майстерень, автозаправних стацій, ресторанів, кафе, барів

120

60

4

Здійснення торгівлі непродовольчими товарами (крім товарів дитячого асортименту)

60

30

5

Розміщення офісів нерезидентів України

120

60

6

Надання юридичних консультацій, консалтингових та нотаріальних послуг

120

60

7

Надання стоматологічних послуг

120

60

8

Здійснення торгівлі продовольчими товарами підакцизної групи

60

30

9

Розміщення офісів резидентів України

60

30

10

Здійснення торгівлі продовольчими товарами (крім товарів підакцизної групи)

40

20

11

Провадження підприємницької діяльності в галузі охорони здоров’я

60

30

12

Розміщення виставок (крім книжкових та образотворчих)

80

40

13

Розміщення підприємств громадського харчування (крім ресторанів, кафе і барів)

20

10

14

Розміщення підприємств по виконанню ремонтно-будівельних робіт

60

30

15

Розміщення закладів культури, кінотеатрів

20

10

16

Видання, виготовлення, розповсюдження книг та торгівля шкільним приладдям

12

6

17

Розміщення громадських організацій, які не займаються комерційною діяльністю

12

6

18

Розміщення відділень Ощадбанку, що приймають платежі від населення, відділень поштового зв’язку

20

10

19

Розміщення закладів науки (крім бюджетних), майстерень художників, скульпторів, народних майстрів, членів інших творчих спілок

12

6

20

Приміщення гаражних, складських або допоміжних при провадженні підприємницької діяльності

20

10

21

Провадження підприємницької діяльності у сфері надання комунальних, побутових послуг (крім послуг автосервісу)

20

10

22

Розміщення аптек, які самостійно виготовляють ліки (реалізують готові ліки)

60

30

23

Здійснення торгівлі непродовольчими товарами дитячого асортименту

12

6

24

Здійснення торгівлі продовольчими товарами для пільгових категорій громадян

10

5

25

Розміщення бібліотек, архівів

12

6

26

Розміщення телерадіоорганізацій, видання вітчизняних друкованих засобів масової інформації, розміщення державних інформаційних агентств

12

6

27

Розміщення засобів масової інформації, заснованих власником майна

12

6

28

Здійснення торгівлі товарами дитячого харчування, розміщення молочних кухонь

10

5

29

Розміщення дитячих дошкільних закладів, спортивних закладів (для школярів і студентів), організація дозвілля дітей та юнацтва у позаурочний час

10

5

30

Розміщення закладів освіти

8

4

31

Розміщення благодійних організацій, політичних партій, громадських організацій інвалідів, ветеранів війни, праці, всеукраїнських громадських організацій учасників ліквідації наслідків аварії  на Чорнобильській АЕС, потерпілих від Чорнобильської катастрофи, які не займаються комерційною діяльністю

8

4

32

Розміщення закладів охорони здоров’я, підприємств фармацевтичної галузі та соціальної допомоги (з частковим самофінансуванням)

8

4

33

Розміщення установ, підприємств, організацій державної, комунальної власності (крім тих, що утримуються за рахунок коштів державного та місцевих бюджетів та/або у випадку здійснення ними поточного ремонту орендованої площі, площі загального користування, підтримання в робочому стані каналізаційних систем та систем водопостачання за власні кошти, участь у проведенні ремонту фасаду приміщення та прилеглої території, оплати за обслуговування та охорону приміщень, здійснення ними комунальних платежів, а також, крім власників майна та тих кому на баланс або в управління передано майно)

12

6

34

Розміщення територіальних органів міністерств і відомств України (крім установ та організацій, що утримуються за рахунок коштів державного, обласного, районного та бюджетів місцевого самоврядування та у випадку здійснення ними поточного ремонту орендованої площі, площі загального користування, підтримання в робочому стані каналізаційних систем та систем водопостачання за власні кошти, участь у проведенні ремонту фасаду приміщення та прилеглої території, оплати за обслуговування та охорону приміщень, здійснення ними комунальних платежів а також, крім тих кому на баланс або в управління передано майно)

12

6

35

Інше використання

60

30

 

Примітки:

орендні ставки для вітчизняних юридичних і фізичних осіб – суб’єктів малого підприємництва, які провадять виробничу діяльність, застосовуються з коефіцієнтом 0,8 для будівель – пам’яток архітектури з коефіцієнтом 1,2.

Обґрунтування та методологічні пояснення

Індекс споживчих цін (ІСЦ) – показник, який характеризує зміни у часі загального рівня цін на товари та послуги. Відображає зміни вартості фіксованого набору споживчих товарів та послуг у поточному періоді порівняно з базисним.

Розрахунки ІСЦ проводяться на основі даних про ціни, одержаних шляхом реєстрації цін (тарифів) на споживчому ринку, та даних національних рахунків щодо витрат на кінцеве споживання по країні в цілому на рівні розділів, груп і класів за Класифікацією індивідуального споживання за цілями. Для подальшого розподілу використовується деталізована інформація щодо споживчих грошових витрат.

Реєстрація цін – метод збору інформації про ціни на товари (послуги), що включені до споживчого набору за вибірковою сукупністю підприємств торгівлі, сфери послуги, ринків і сезонних ярмарок з продажу продовольчих товарів.

Споживчий набір товарів (послуг)- представників – репрезентативно відібраний перелік товарів та послуг, що найчастіше споживаються населенням. Визначається централізовано і є єдиним для всіх регіонів країни.

Товар (послуга) – представник – сукупність продуктів, які є однорідними за своїми споживчими властивостями та призначенням і мають однакові тенденції щодо зміни цін.

Базові ставки орендної плати не змінювались з липня 2012 року, тому враховуючи ріст індексу споживчих цін, виникає необхідність прийняття зазначеного регуляторного акту, що дасть можливість привести Методику розрахунку і порядок використання плати за оренду майна, яке належить до комунальної власності територіальної громади Бобринецького району  у відповідність до вимог Закону України «Про оренду державного та комунального майна»  та удосконалити організаційно-економічний механізм розрахунку орендної плати за комунальне майно.

Індекс споживчих цін на товари та послуги у 2012-2016 роках

Рік

ІСЦ

Продукти харчування та безалкогольні напої

Алкогольні напої, тютюнові вироби

Одяг і взуття

Житло, вода, електроенергія, газ та інші види палива

Предмети домашнього вжитку, побутова техніка та поточне утримання житла

Охорона здоров’я

Транспорт

Зв’язок

Відпочинок і культура

Освіта

Ресторани та готелі

Різні товари та послуги

2012

98,8

96,7

105,3

93,3

101,9

98,6

100,2

103,8

100,9

98,9

103,9

101,6

104,5

2013

100,1

98,6

109,6

93,5

99,7

98,2

105,3

104,1

100,5

99,0

102,3

101,4

101,4

2014

124,4

122,9

125,9

111,5

135,3

129,0

127,7

142,3

100,9

127,9

101,2

115,4

119,2

2015

141,3

140,2

118,8

129,5

195,1

132,5

128,2

122,3

103,8

128,2

119,2

124,8

126,5

2016

112,3

102,1

125,2

101,7

147,1

102,0

107,1

109,2

102,2

105,5

116,7

109,1

103,8

6. Оцінка виконання вимог регуляторного акта залежно від ресурсів, якими розпоряджаються органи виконавчої влади чи органи місцевого самоврядування, фізичні та юридичні особи, які повинні проваджувати або виконувати ці вимоги.

Органи виконавчої влади чи органи місцевого самоврядування, в т.ч. виконавчий орган Бобринецької районної ради, при введені в дію запропонованого проекту регуляторного акту не понесуть додаткових витрат коштів місцевого бюджету, а також витрат на контроль за його виконанням.

Питома вага суб’єктів малого підприємництва у загальній кількості суб’єктів господарювання, на яких поширюється регулювання, перевищує 10 відсотків, тому проведено розрахунок витрат на запровадження державного регулювання для суб’єктів малого підприємництва згідно з додатком 4 до Методики проведення аналізу впливу регуляторного акта (Тест малого підприємництва).

М-ТЕСТ

  1. 1. Консультації з представниками малого підприємництва щодо оцінки впливу регулювання

Консультації щодо визначення впливу запропонованого регулювання на суб’єктів малого підприємництва та визначення детального переліку процедур, виконання яких необхідно для здійснення регулювання, проведено розробником у період з 20 листопада 2017 р. по 4 грудня 2017 р.

Порядковий номер

Вид консультації

Кількість учасників консультацій, осіб

Основні результати консультацій (опис)

1.

Робочі зустрічі

3 особи:

2 посадовці

1 СПД

В цілому регулювання сприймається. Отримано інформацію від начальника управління економічного розвитку і торгівлі Бобринецької РДА,  заступника голови районної ради, директора МКП «Дім Бобринець» стосовно очікуваних результатів. Обговорено  зміни до проекту рішення районної ради, у частині встановлення  розміру мінімальної орендної плати за 1 кв.м в залежності від використання та розташування об’єкта оренди

2.

Телефонні консультації

5 осіб:

2 посадовці

1 СПД

2 балансоутримувачі комунального майна

Отримано інформацію від начальника управління економічного розвитку і торгівлі та інфраструктури, начальника фінансового управління Бобринецької районної державної адміністрації, економіста КЛЗЦПМСД, ФОП Музика І.Г., економіста ЦРЛ. Обговорено  зміни до проекту рішення районної ради, у частині встановлення  розміру мінімальної орендної плати за  1 кв.м в залежності від використання та розташування об’єкта оренди

3

Консультації з СПД

3 особи:

1 посадовець

2 СПД

Отримано інформацію про витрати від СПД ФОП Петров О.М., ФОП Кошлецька К.Х.  та обговорено з начальником управління економічного розвитку і торгівлі Бобринецької РДА

 

 

 

2. Вимірювання впливу регулювання на суб’єкти малого підприємництва (мікро- та малі).

2.1 Кількість суб’єктів малого підприємництва, на які поширюється регулювання, - 11 (одиниць), у тому числі малого підприємництва — 11(одиниць).

2.2. Питома вага суб’єктів малого підприємництва у загальній кількості суб’єктів господарювання, на яких проблема справляє вплив, — 100%.

3. Розрахунок витрат суб’єктів малого підприємництва, що виникають на виконання вимог регулювання

Порядковий номер

Найменування оцінки

У перший рік (стартовий рік впровадження регулювання)

Оцінка “прямих” витрат суб’єктів малого підприємництва на виконання регулювання

1.

Розміщення установ, підприємств, організацій державної, комунальної власності (крім тих, що утримуються за рахунок коштів державного та місцевих бюджетів)

12,0 грн./міс.

Кількість СГ, що повинні виконати вимоги регулювання, одиниць

1 одиниця

2.

Здійснення торгівлі непродовольчими товарами (крім товарів дитячого асортименту)

60,0 грн./міс.

Кількість СГ, що повинні виконати вимоги регулювання, одиниць

1 одиниця

3.

Розміщення підприємств громадського харчування (крім ресторанів, кафе і барів)

20,0 грн./міс.

Кількість СГ, що повинні виконати вимоги регулювання, одиниць

1 одиниця

4.

Розміщення телерадіоорганізацій, видання вітчизняних друкованих засобів масової інформації, розміщення державних інформаційних агентств

12,0 грн./міс.

Кількість СГ, що повинні виконати вимоги регулювання, одиниць

1 одиниця

5.

Розміщення аптек, які самостійно виготовляють ліки (реалізують готові ліки)

60,0 грн./міс.

Кількість СГ, що повинні виконати вимоги регулювання, одиниць

5 одиниць

6.

Здійснення торгівлі продовольчими товарами (крім товарів підакцизної групи)

40,0 грн./міс.

Кількість СГ, що повинні виконати вимоги регулювання, одиниць

1 одиниця

7.

Провадження підприємницької діяльності у сфері надання комунальних, побутових послуг (крім послуг автосервісу)

20,0 грн./міс.

Кількість СГ, що повинні виконати вимоги регулювання, одиниць

1 одиниця

3.

Сумарно, гривень

12 х 344,0 х 11=49192,0

Оцінка  адміністративних (непрямих) витрат суб’єктів малого підприємництва

1.

Ознайомлення з текстом рішення

1 час Х  20,0 грн.

20,0 грн

2.

Процедури організації виконання вимог регулювання (внесення змін до внутрішніх процедур обліку та звітності)   0,5 год Х 20,0 грн.

10,0 грн.

3.

Кількість СГ, що повинні виконати вимоги регулювання, одиниць

11 од.

4.

Сумарно, гривень

330,0 грн.

4. Розрахунок сумарних витрат суб’єктів малого підприємництва, що виникають на виконання вимог регулювання

Витрати

Перший рік

регулювання

(стартовий), грн

За 5 років,

грн

4.1.1.

Оцінка «прямих» витрат суб’єктів малого підприємництва на виконання регулювання

49192,0 грн.

245960,0 грн.

4.1.2.

Оцінка вартості адміністративних процедур для суб’єктів малого підприємництва щодо виконання регулювання та звітування

330,0 грн.

1650,0 грн.

4.1.3.

СУМАРНІ ВИТРАТИ МАЛОГО  ПІДПРИЄМНИЦТВА НА ВИКОНАННЯ ЗАПЛАНОВАНОГО РЕГУЛЮВАННЯ

49522,0 грн.

247610,0 грн.

5. Обґрунтування запропонованого терміну дії регуляторного акта

Строк дії регуляторного  акта необмежений, що співвідноситься з цілями його прийняття. Зміни до регуляторного акта вносяться в разі потреби та у разі внесення змін до чинного законодавства.

6. Визначення показників результативності регуляторного акта

Показник

2018

2019

2020

2021

Розмір надходжень до бюджетів балансоутримувачів комунального майна (орендодавців)

49522,0 грн.

49522,0 грн.

49522,0 грн.

49522,0 грн.

Кількість суб'єктів господарювання та/або фізичних осіб, на яких поширюватиметься дія акта

11

11

11

11

Розмір коштів і час, що витрачатимуться СГ та/або фізичними особами, пов'язаними з виконанням вимог акта

Розмір коштів в сумі 49192,0 грн. і час (близько 30 хв.), що витрачатимуться суб'єктами господарювання на сплату за комунальне майно не збільшиться

Рівень поінформованості суб'єктів господарювання та/або фізичних осіб з основних положень акта

Всі суб’єкти малого підприємництва будуть проінформовані про рішення районної ради шляхом  оприлюднення в районній газеті «Честь хлібороба» та на офіційному веб-сайті Бобринецької районної ради http://bobr-rada.com.ua/index.php/regulyatorni-akti і Бобринецької районної державної адміністрації http://bobr.kr-admin.gov.ua/page-122.htmlв установленому порядку

 

 

7. Розроблення корегуючих (пом’якшувальних) заходів для малого підприємництва щодо запропонованого регулювання.

У якості можливого компенсаторного заходу для суб'єктів малого підприємництва можна розглянути:

 

1)    Пом’якшуючі коефіцієнти для окремих категорій суб’єктів малого підприємництва.

 

2)    Нижчі ставки орендної плати для окремих категорій суб’єктів малого підприємництва І та ІІ групи оподаткування. Розглядати можливість запровадження компенсаторних або пом’якшуючих механізмів для 1 із суб’єктів малого підприємництва,  де загальна орендована площа складає 55,2 кв.м і місячна орендна плата має складати 2352 грн., у разі застосування пом’якшуючого коефіцієнта 0,5%, орендна плата складе 1176 грн. (враховуючи базову орендну ставку за 1 кв. м у місяць по місту та селу)

8. Визначення способів, за допомогою яких здійснюватиметься відстеження результативності регуляторного акта.

Базове відстеження результативності регуляторного акта здійснюватиметься до дня набрання чинності цим регуляторним актом.

Повторне відстеження результативності регуляторного акта планується здійснити через рік з дня набрання ним чинності але не пізніше двох років з дня набрання чинності цим актом. Повторне відстеження результативності регуляторного акта планується здійснити не пізніше 01 вересня 2019 року.

Періодичне відстеження результативності регуляторного акта здійснюватиметься раз на кожні три роки  починаючи з дня закінчення заходів повторного відстеження результативності цього акта (вересень 2022 року).

 

Заступник голови районної

державної адміністрації                                 Л.СОПІЛЬНЯК