БОБРИНЕЦЬКА РАЙОННА РАДА

КІРОВОГРАДСЬКОЇ ОБЛАСТІ

ДЕСЯТА СЕСІЯ

СЬОМОГО СКЛИКАННЯ

Р І Ш Е Н Н Я

 

від 24 березня 2017 року                                                                        № 195

м.Бобринець

 

Звіт голови Бобринецької районної

державної адміністрації про здійснення

делегованих повноважень Бобринецькою

районною радою Бобринецькій районній

державній адміністрації

Відповідно до пункту 28 частини першої статті 43 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, статей 14, 29, 34 Закону України “Про місцеві державні адміністрації”, рішення другої сесії Бобринецької районної ради сьомого скликання від 18 грудня 2015 року № 37 “Про делегування повноважень Бобринецької районної ради Бобринецькій районній державній адміністрації”, заслухавши звіт голови Бобринецької районної державної адміністрації Шевченка С.А. про здійснення делегованих повноважень Бобринецькою районною радою Бобринецькій районній державній адміністрації у 2016 році

районна рада

ВИРІШИЛА:

1. Звіт голови Бобринецької районної державної адміністрації Шевченка С.А. про здійснення делегованих Бобринецькою районною радою повноважень Бобринецькій районній державній адміністрації взяти до відома.

2. Рекомендувати Бобринецькій районній державній адміністрації та її структурним підрозділам, керівникам підприємств, установ та організацій району спрямувати зусилля на виконання делегованих повноважень з метою забезпечення економічного, соціального та культурного розвитку Бобринецького району в 2017 році.

3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на всі постійні комісії Бобринецької районної ради.

 

Голова районної ради                                                           О.ГАДЕМСЬКА

 

 

Інформація

голови Бобринецької районної державної адміністрації про здійснення делегованих  Бобринецькою районною радою повноважень Бобринецькій районній державній адміністрації

 

Відповідно до ч.1 п.28 статті 43 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”,  статей 14, 29, 34 Закону України “Про місцеві державні адміністрації”, на виконання рішення ІІ сесії Бобринецької районної ради VI скликання від 29 грудня 2010 року  № 25 “Про делегування повноважень Бобринецької районної ради Бобринецькій районній державній адміністрації” повідомляю, районна державна адміністрація в межах своїх повноважень протягом 2016 року здійснювала виконавчу владу на території району, а також реалізувала повноваження, делеговані їй районною радою.

Найважливішим напрямом у роботі районної державної адміністрації є забезпечення збалансованого економічного і соціального розвитку району.

У результаті реалізації послідовних організаційно-економічних заходів та цілеспрямованої роботи досягнуто позитивних результатів у провідних галузях і сферах діяльності та підвищенні матеріального добробуту населення.

Бюджет

Виконання програмних завдань щодо розвитку реального сектору економіки мали позитивний вплив на виконання програми соціально-економічного розвитку в частині зміцнення бюджетоспроможності території району.

До загального фонду місцевих бюджетів району станом на 01 січня 2017 року надійшло податкових та неподаткових доходів (без трансфертів) у сумі   40072,3 тис. грн. або 137,6% до затверджених місцевими радами показників з урахуванням змін на січень-грудень 2016 року.

Надходження до спеціального фонду місцевих бюджетів (без трансфертів та власних надходжень) склали 76,2 тис. грн. або більше у 2,3 рази до плану на 2016 рік.

Доходи місцевих бюджетів (без трансфертів) району станом на 01 січня 2017 року у розрахунку на одиницю населення складали 3,078 тис. грн.

Темп зростання доходів місцевих бюджетів (без трансфертів) до попереднього року  становить 152,4%.

Плати за землю надійшло 15 млн. 636,1 тис. грн. або 130,0 % до плану. Порівняно до 2015 року надходження збільшились на 5 млн. 075,4 тис. грн.

Темп податкового боргу за податковими зобов’язаннями платників (без пені) до зведено бюджету склав  199,6% у відношенні до початку року.

Основний борг виник по Державному підприємству “Дослідне господарство “Червоний землероб”  в сумі 116,3 тис.грн. Ухвалою Господарського суду Кіровоградської області від 13 вересня 2016 року за № 912/2391/16 порушено провадження у справі про банкрутство Державного підприємства “Дослідного господарства “Червоний землероб”, проте ухвалою від 21 листопада 2016 року зупинено провадження у даній справі до закінчення перегляду в касаційному порядку та повернення матеріалів справи до Господарського суду Кіровоградської області.

ТОВ «Лексус Сервіс Київ» (ЄДРПОУ 34980677) з 01 січня 2016 року перебуває на обліку в Бобринецькому відділенні, вибув з Державної податкової інспекції у Печерському районі Головного управління Державної фіскальної служби у м. Києві. В переданій інтегрованій картці платника сума недоїмки з податку на додану вартість станом на 31 грудня 2015 року становила                          419,7 тис.грн. Вжиті заходи щодо стягнення податкового боргу з рахунків боржника залишаються без виконання у зв‘язку з відсутністю коштів на рахунках.

Станом на 01 січня 2017 року в Бобринецькому об’єднаному управлінні Пенсійного фонду України Кіровоградської області  отримують пенсійні виплати 7209 пенсіонерів Бобринецького району.

Середній розмір пенсії у 2016 році - 1529,54 грн.

За 2016 рік  власні надходження до бюджету Пенсійного фонду в районі склали 220,82 тис.грн., що становить 102,7 % до плану.

Сільське господарство

Однією з провідних галузей економіки району є сільське господарство.

Темп виробництва валової продукції сільського господарства по сільськогос-подарських підприємствах за попередніми розрахунками за 2016 рік становить 93,0 % в порівнянні до відповідного періоду минулого року.

У 2016 році по сільськогосподарських підприємствах вироблено 128 тонн молока, що становить 73 % до минулого року. Реалізовано 74 тонни м’яса, що становить 71 % до минулого року. Продукція вирощування тваринництва в живій вазі за 2016 рік становить 741 центнер або 69 % до минулого року. Згідно з оперативними даними за 2016 рік валовий збір склав:

зернових культур без кукурудзи 70811 тон, або 107,5 % до 2015 року,

пізніх культур: кукурудза на зерно 47868 тонн або 146,7 %,

технічні культури: соя – 5249 тонн або 158 %, соняшник - 185493 тонни або 129%. Не залишається поза увагою технічне і технологічне переоснащення виробництва, укріплення матеріально-технічної бази. За 2016 рік сільгоспвироб-никами району закуплено сільськогосподарської техніки 32 одиниці на суму 35106,0 тис.грн. На території району діє сільськогос-подарський обслуговуючий кооператив “Зерно-Бунк”. Метою проекту є розши-рення економічних можливостей для малих та середніх зернових господарств через розвиток зерносховищ й сільськогосподарських кооперативів за підтримки більш ефективних та чутливих до сільського господарства установ.

Промисловість

Районна державна адміністраціє підтримує розвиток промислових підприємств району. За 2016 рік обсяг реалізованої промислової продукції склав  13766,3 тис.грн., що становить 107,9 % в порівнянні з минулим роком  (12760,4 тис.грн.).

Позитивну динаміку забезпечили, в основному, підприємства харчової промисловості, а також підприємство переробної промисловості – Бобринецький завод продтоварів.

Транспорт та розбудова дорожньої інфраструктури

Районною державною адміністрацією ведеться робота з охоплення населення району транспортним сполученням, забезпечено 82,7% населених пунктів району.

На експлуатаційне утримання та поточний ремонт доріг Бобринецького району у 2016 році передбачено (з урахуванням змін) кошти в сумі 1496,2 тис.грн. місцевих бюджетів.

Станом на 01 січня 2017 року касові видатки склали 1462,2 тис.грн. з місцевих бюджетів району. Крім того, всі сільські ради забезпечили проведення грейдерування і вирівнювання дорожнього покриття за рахунок усіх джерел фінансування, не заборонених чинним законодавством.

На компенсацію за перевезення пільгових категорій громадян Бобри-нецького району у 2016 році у місцевих бюджетах  передбачено кошти у сумі 58,7 тис.грн.

Інвестиційний потенціал району

За січень-вересень 2016 року підприємствами та організаціями району освоєно  75,5 млн.грн. капітальних інвестицій, що становить 2,0% до загального обсягу. У розрахунку на одиницю населення обсяг капітальних інвестицій становить 2907,7 грн.

У рамках проекту "Сприяння розвитку соціальної інфраструктури" Українського фонду соціальних інвестицій в економіку району залучено 16,2 млн. грн., в тому числі у 2016 році – 3,967 млн. грн., з яких 3,174 млн. інвестиції Уряду Німеччини.

Район відзначено грамотою Кіровоградської обласної державної адміністра-ції за активну участь, сприяння в організації і проведенні Міжнародної агропромислової виставки “АгроЕкспо-2016” та Міжнародного інвестиційного форуму “Центрально-Український інвестиційний форум - 2016”.

Житлово-комунальне господарство, містобудування та архітектура

Протягом 2016 року населенням району сплачено за житлово-комунальні послуги 11639,5 тис.грн. або 75,9% до нарахованих за цей період сум  5344,5 тис. грн.).

Введено в експлуатацію 3 житлових будинки, загальною площею 183 кв. м  або 12,2% до попереднього періоду.

На проведення капітального та поточного ремонту з відновлення мереж зовнішнього освітлення використано понад 1,664 млн.грн. (місцеві бюджети).

У районі активно впроваджується  Державна цільова економічна програма енергоефективності. За 2016 рік територіальним відокремленим безбалансовим відділенням № 10010/093 АТ “Ощадбанк” було оформлено та надано 10 кредитів населенню району для утеплення приміщень  житлових будинків на загальну суму 119,9 тис. грн.

Для будівництва індивідуальних житлових будинків, господарських будівель та споруд загальною площею 1510,31 кв. м видано 13 будівельних паспортів забудови земельних ділянок. Також видано містобудівні умови та обмеження під будівництво двох складів для зберігання сільськогосподарської продукції загальною площею 2596,0 кв.м.

Ринок праці та заробітна плата

Одним із основних показників рівня життя населення є динаміка росту та розміри оплати праці. У результаті проведеної роботи збільшено фонд оплати праці та заробітної плати в районі.

У 2016 році заробітна плата одного штатного працівника по району склала 3214 грн., що становить 118,5 %  до 2015 року (2712,0 грн.)  або 101,1% до річного програмного завдання (3180 грн.) Фонд оплати праці штатних працівників – 115635,6 тис. грн. або 127,1% до відповідного періоду минулого року.

У розрізі підприємств: сільське господарство – 4057 грн. (112,5 %); промис-ловість – 3383 грн. (150,3 %); освіта – 3406 грн.(128,6 %); охорона здоров’я –  2748 грн. (134,1 %); діяльність у сфері культури, туризму, спорту, відпочинку та розваг – 2643 грн. (133,8%); державне управління – 3429 грн. (105 %); інші – 2513 грн.

Станом на 01 січня 2017 року кредиторська заборгованість з виплати поточної заробітної плати працівникам установ, що фінансуються з місцевих бюджетів, відсутня.

За оперативними даними ДП ДГ “Червоний землероб”, що входить до облікового кола статистики, станом на 01 січня 2017 року має заборгованість із виплати заробітної плати – 637,0 тис.грн., з неї прострочена - 363,0 тис.грн. До даного підприємства розпочато процедуру банкрутства.

Зайнятість населення

Протягом 2016 року на  обліку в центрі  зайнятості перебувало 1713 безро-бітних. У порівнянні з відповідним періодом минулого року  обсяги ринку праці збільшилися на 58 чол. або на 3,3 % відсотка.

Станом на 01 січня 2017 року допомогу по безробіттю одержують 435 чол.

На новостворені робочі місця працевлаштовано 237 осіб або 206,1 % в порівнянні з відповідним періодом минулого року (115 осіб).

Реформування системи надання адміністративних послуг

Відповідно до Закону України “Про адміністративні послуги” в районі створено та діє Центр надання адміністративних послуг районної державної адміністрації, яким забезпечено прийом громадян, зручне і оперативне отримання адміністративних послуг фізичними та юридичними особами. Центром надається  81 вид адміністративних послуг. Працюють 2 адміністратори та державний реєстратор, якими протягом 2016 року надано 4836 послуг, в тому числі Держгеокадастру – 1951 шт.; реєстрація нерухомого майна – 2502 шт.; дозвільних документів – 9 шт.; відділу містобудування та архітектури – 5 шт.; реєстрація бізнесу – 52 шт.

У рамках виконання реформи з децентралізації влади та передачі функцій Міністерства Юстиції на місцеві рівні з 14 березня 2016 року районна державна адміністрація набула повноважень з державної реєстрації прав на нерухомість і бізнес та розпочала надання цих адмінпослуг.

З цією метою у відділ з питань організації діяльності центру надання адміністративних послуг апарату районної державної адміністрації було введено посаду державного реєстратора з питань державної реєстрації речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень та  державної реєстрації юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань.

Цінова ситуація

Торговельна мережа району та продовольчий ринок насичені продуктами харчування в достатньому обсязі, ажіотажного попиту на них не спостерігається. Ціни на основні продовольчі товари знаходяться на рівні середньообласних.

Обсяг роздрібного товарообороту підприємств-юридичних осіб за січень-вересень 2016 року склав 110160,4 тис.грн., індекс фізичного обсягу роздрібного товарообороту до відповідного періоду минулого року становить 117,6%.

Соціальне забезпечення

Суттєвим механізмом підтримки найбільш нужденних верств населення на даний час є надання різних видів державної соціальної допомоги та житлової субсидії.

Станом на 01 січня 2017 року в районі призначено субсидій на житлово-комунальні послуги 7238 сім’ям. Всім одержувачам проведено перерахунок призначеної субсидії у зв’язку з підвищенням тарифів.

На обліку в Єдиному державному автоматизованому реєстрі перебувають 225 учасників бойових дій, які прийняли участь в антитерористичній операції, з них: 3 учасники бойових дій мають статус інваліда війни ІІ, ІІІ групи.

Відповідно до Закону України “Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту” 222 учасники бойових дій користуються 75% пільгами при сплаті за житлово-комунальні послуги, 3 інваліда війни – 100%.

78 учасникам бойових дій, які користуються пічним опаленням, нараховано пільги на придбання твердого палива та скрапленого газу.

199 осіб, яким посвідчення видано до 05 травня 2016 року, отримали щорічну грошову допомогу.

У 2016 році за рахунок коштів обласного бюджету направлено на відпочи-нок 9 сімей учасників бойових дій, які брали участь в АТО, кількістю 28 осіб.

10 учасників бойових дій взято на облік для забезпечення безкоштовною путівкою на санаторно-курортне лікування, з них: трьох направлено до санаторно-курортних закладів.

66 дітей учасників антитерористичної операції оздоровлено у таборах відпочинку.

Освіта

У районі функціонують  23 дошкільних навчальних закладів (далі – ДНЗ).

Вихованням у ДНЗ охоплені 82 % дітей віком від  3-6 років, 56 % – віком від 1 до 6 років.

Функціонують 26 загальноосвітніх навчальних закладів, з них: 3 школи  І ступеня, 9 – І-ІІ ступенів та 14 – I-III ступенів. Навчанням охоплено 1333 учні.

Стовідсотково організовано підвезення шкільними автобусами до місця навчання й додому учнів, які проживають за межею пішохідної доступності.  Протягом  2016 року на підвіз дітей використано 160,0 тис.грн.

Фактичні видатки на харчування у 2016 році склали 1354,4 тис.грн.

З метою проведення оздоровчих заходів було відкрито 28 таборів відпочинку з денним перебуванням, в яких оздоровилось 695 дітей. Відпочинком були охоплені діти різних соціальних категорій.

Для проведення поточного ремонту приміщень загальноосвітніх навчаль-них закладів  використано коштів в сумі 419,8 тис.грн.

Позашкільною освітою охоплено 775 вихованців.

Сфера фізичної культури і спорту.

У 16 групах комунального закладу “Дитячо-юнацька спортивна школа “Чемпіон” Бобринецької районної ради  навчається 249 вихованців з 5 видів спорту за напрямами: футбол, настільний теніс, гирьовий спорт, художня гімнас-тика, волейбол.

Соціально-правовий захист дітей

Для вирішення соціально-економічних проблем, які стосуються дітей, молоді, сім’ї та жінок і створення умов для гармонійного розвитку особистості, подолання кризових явищ у суспільстві, в районі діють структурні підрозділи районної державної адміністрації: відділ освіти, молоді та спорту; служба у справах дітей; а також районний центр соціальних служб для сім`ї, дітей та молоді.

Станом на 01 січня 2017 року на обліку служби у справах дітей районної державної адміністрації перебувають 47 сімей, в яких виховується 111 дітей, що опинилися у складних життєвих обставинах.

У 2016 році  проведено 74 рейди, під час яких здійснено 171 обстеження умов проживання сімей, де діти опинилися у складних життєвих обставинах.

На території району функціонують 7 прийомних сімей, в них утримуються  18 прийомних дітей та 1 дитячий будинок сімейного типу, в якому виховуються  5 дітей.

Розвиток культури

Мережа закладів культури району становить 66 установ: 31 будинок культури, 33 бібліотеки, районний краєзнавчий музей ім. М.Смоленчука, районна дитяча школа мистецтв.

Протягом звітного періоду районний Будинок проводив роботу з організації та проведення мітингів, мітингів – реквіємів, брав участь у відкритті мемо-ріальних дошок воїнам – героям, які віддали своє життя за Україну.

У районі налічується 8 колективів, що носять звання “Народний” та один колектив, що має звання “Зразковий”.

За 2016 рік районна дитяча бібліотека виконала планові показники, а саме: користувачі – 1125 читачів, книговидача – 21244 примірників, відвідування – 11860 користувачів.

П’ятий рік успішно в рамках програми “Біобліоміст” працює інтернет-клуб, який із задоволенням відвідують діти з багатодітних та малозабезпечених сімей, всього 580 користувачів.

Для проведення поточного ремонту приміщень закладів культури району  виділено кошти в сумі 421,2 тис. грн.

У 2016 році виготовлено проектно-кошторисну документацію на капіталь-ний ремонт приміщень сільських будинків  культури району на суму 96,0 тис.грн.

Охорона здоров’я

Медичне обслуговування населення району забезпечують 36 лікувально-профілактичних закладів. Це – Бобринецька центральна районна лікарня, комунальний лікувальний заклад “Центр первинної медико-санітарної допомоги Бобринецького району” (міська амбулаторія) та 34 структурні підрозділи кому-нального  лікувального  закладу  “Центр первинної  медико-санітарної  допомоги

Бобринецького району”, що розташовані в сільській місцевості (3 амбулаторії,               7 фельдшерсько-акушерських пунктів,  24 фельдшерських пункти).

Станом на 01 січня 2017 року в Бобринецькій центральній районній лікарні обліковується 115 ліжкомісць.

Для проведення поточного ремонту приміщень лікувально-профілактичних закладів використано кошти в сумі 116,5 тис. грн.

Медичного обладнання довгострокового користування придбано на суму 496,3 тис.грн.

Підтримка армії та військовослужбовців

До Центру надання адміністративних послуг районної державної адміністрації станом на 01 січня 2017 року звернулися 349 осіб, в тому числі  343 громадян – учасників АТО та 6 громадян – члени сімей загиблих військово-службовців, які брали участь в антитерористичній операції, для надання їм у власність на безоплатній основі земельних ділянок для ведення особистого селянського господарства на території району загальною площею 673,2539 га. На даний час 315 осіб отримали накази про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність, в тому числі  201 особа дану документацію вже погодили та отримали накази про затвердження проектів землеустрою та надання у власність земельних ділянок.

Згідно з розпорядженням голови Кіровоградської обласної державної адміністрації від 30 червня 2016 року №270-р “Про шефство над військовими частинами Збройних Сил України, розташованими на території області, які не увійшли до переліку військових частин, затверджених Указом Президента від  11 лютого 2016 року № 44” за Бобринецькою районною державною адміністра-цією закріплено військові частини В2336 та А1469.

З командирами військових частини погоджено плани шефства на 2017 рік, якими передбачено заходи щодо надання допомоги у забезпеченні частин продовольством, пально-мастильними матеріалами та матеріально-технічними засобами, задоволення культурних і духовних потреб військовослужбовців, розв’язання соціально-побутових проблем військовослужбовців, їх участі у військово-патріотичному вихованні молоді, її підготовці до виконання військово-го обов’язку, а також участі військовослужбовців у заходах, які проводяться у Бобринецькому районі.

15 листопада 2016 року делегація від Бобринецького району на чолі голови районної державної адміністрації, за участі першого заступника голови райдержадміністрації та районного військового комісара здійснила робочий візит до військової частини А1469, під час якого обговорено подальшу співпрацю з  підшефною частиною та її потреби.

Військовій частині В2336 протягом 2016 року надавалася допомога продовольством, ремонтом та закупівлею техніки, ремонтом споруд загалом на суму близько 315 тис.грн.

Радником голови районної державної адміністрації з питань надання шефської допомоги надано допомогу особовому складу 42-го окремого мотопі-хотного батальйону “Рух Опору” 57-ї мотопіхотної бригади, військово-службовцям добровольчого батальйону “Святослав” та військовій частині, яка дислокується неподалік Авдіївки.

Постійно надається  допомога СДК  “Юрій Олефіренко”, який перейменовано в честь загиблого бобринчанина, капітана першого рангу Юрія Борисовича Олефіренка. 6 грудня 2016 року делегація від району з святковим концертом відвідала за місцем дислокації середній десантний корабель. Передала особовому складу будівельні інструменти. Також протягом року допомога надавалася у вигляді продуктів харчування та будівельних матеріалів.

26 грудня на приміщенні міського комунального закладу “Загальноосвітня школа I-II ступенів № 4” відбулося урочисте відкриття пам’ятної дошки на честь загиблого нашого земляка Юрія Олефіренка.

Суспільно-політична ситуація.

У районі ситуацію за 2016 рік можна охарактеризувати як стабільну та контрольовану.

Проводиться подальше налагодження системного діалогу органів виконав-чої влади району з громадськістю, забезпечення відкритості діяльності, прове-дення консультацій з найактуальніших питань, що є основою спокійної суспільно-політичної ситуації в районі та запобіжним  фактором, який приводить до відсутності мітингувальних та протестних проявів серед населення.

Попередження надзвичайних ситуацій

Одним із пріоритетних напрямків соціального розвитку району є поперед-ження, своєчасне реагування та ліквідація надзвичайних ситуацій.

Для вказаних цілей була розроблена та діяла Програма цивільного захисту Бобринецького району на 2016-2020 роки, затверджена рішенням Бобринецької районної ради від 29 липня 2016 року № 99.

У 2016 році в рамках  дії  Програми місцевий матеріальний резерв попов-нено на суму 75,64 тис. грн.

Проведено 22 засідання  районної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій.

Протягом року проведено 4 планові командно-штабні тренування та  6 позапланових навчань із залученням мобільної групи району.

На обліку на території району перебувають 10 протирадіаційних укриттів (далі – ПРУ). Приведені у належний стан 10 ПРУ або 100% від загальної кількості. На території району функціонують 9 місцевих пожежних команд.

Звернення громадян

До районної державної адміністрації у 2016 році надійшло 725 звернень, що на 537 більше порівняно з минулим роком.

Через обласну державну адміністрацію надійшло 26 звернення. Питання, з якими жителі району зверталися до керівництва обласної державної адміністрації, стосувалися питань врегулювання земельних відносин, соціального захисту, працевлаштування, заробітної плати та комунального господарства.

У звітному періоді до районної державної адміністрації через урядову “гарячу лінію” надійшло 383 звернень, що на 216 більше порівняно з відповідним періодом минулого року.

Районною державною адміністрацією забезпечено всебічний та оператив-ний розгляд звернень, що надходять до Кіровоградського контактного центру. У 2016 році надійшло 143 звернення, що на 60 більше порівняно з минулим роком.

У районній державній адміністрації працює “гаряча лінія” голови райдержадміністрації. Станом на 01 січня 2017 року надійшло 11 звернень, що на 30 менше порівняно з відповідним періодом минулого року.

За 2016 рік до органів виконавчої влади та місцевого самоврядування надійшло 1090 звернень з яких: 482 вирішено позитивно, на 583 надано відповідні роз’яснення по суті порушених звернень, 25 знаходяться на розгляді. Найбільше порушених питань стосуються аграрної політики і земельних відносин, забезпечення дотримання законності та охорони правопорядку, соціального захисту.

Підсумовуючи викладене, треба відмітити, що  завдяки тісній співпраці та узгодженій діяльності з депутатським корпусом районної ради з актуальних питань соціально-економічного розвитку району, послідовній роботі у пріоритетних напрямках районній державній адміністрації вдалося в цілому забезпечити виконання делегованих районною радою повноважень, підвищити потенціал регіону, поліпшити матеріальний добробут населення району та зберегти стабільною і керованою суспільно-політичну ситуацію в районі.

Всім завдячую за плідну співпрацю і сподіваюсь на подальше взаєморозуміння та взаємодію в роботі при вирішенні питань життєзабезпечення територіальних громад району, а результативність нашої роботи оцінять жителі Бобринецького району.

 

Голова Бобринецької районної

державної адміністрації                                                              С.ШЕВЧЕНКО


Рішення районної ради 7 скликання

Архів рішень районної ради 6 скликання

До уваги громадян