БОБРИНЕЦЬКА РАЙОННА РАДА

КІРОВОГРАДСЬКОЇ ОБЛАСТІ

ДЕСЯТА СЕСІЯ

СЬОМОГО СКЛИКАННЯ

Р І Ш Е Н Н Я

від 24 березня 2017 року                                                                           № 201

м.Бобринець

 

Про внесення змін до районної програми

“Про відзначення державних та професійних

свят” та викладення її в новій редакції

 

Відповідно до пункту 16 статті 43 Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні", заслухавши інформацію начальника відділу управління персоналом апарату районної державної адміністрації Почтар А.А. “Про внесення змін до районної програми “Про відзначення державних та професійних свят” та викладення її в новій редакції”, з метою належної організації відзначення державних та професійних свят, ювілейних дат, заохочення за заслуги перед Бобринецьким районом

районна рада

ВИРІШИЛА:

1. Внести зміни до районної програми “Про відзначення державних та професійних свят” та викласти її у новій редакції (додається).

2. Рекомендувати Бобринецькій районній державній адміністрації передбачати кошти на реалізацію Програми в районному бюджеті.

3. Визнати такими, що втратили чинність, рішення районної ради від 20 квітня 2005 року № 418, від 04 листопада 2005 року № 517, від 29 серпня 2014 року № 451.

4. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію з питань депутатської етики, регламенту, законності, запобігання корупції, об’єднань громадян та адміністративно-територіального устрою.

 

Голова районної ради О.ГАДЕМСЬКА

 

 

ЗАТВЕРДЖЕНО

Рішення десятої сесії Бобринецької районної ради

сьомого скликання

24 березня 2017 року № 201

 

 

ПРОГРАМА

“Про відзначення державних та професійних свят”

у новій редакції

 

I. Обґрунтування необхідності прийняття Програми

Програма “Про відзначення державних та професійних свят” у новій редакції (далі – Програма) розроблена відповідно до Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”.

Бобринецький район відповідно до встановленого порядку бере участь у відзначенні свят, подій державного і районного значення. В районі здійснюються заходи із заохочення, відзначення та стимулювання окремих працівників, трудових колективів, які досягли високого професіоналізму і визначних успіхів у виробничій, науковій, державній, військовій, творчій та інших сферах діяльності, зробили вагомий внесок у створення матеріальних і духовних цінностей або мають інші заслуги перед Бобринецьким районом та Україною.

II. Мета і завдання Програми

Метою Програми є забезпечення належної організації з відзначення державних та професійних свят, ювілейних дат, заохочення за заслуги перед Бобринецьким районом.

Основними завданнями Програми є створення додаткових організаційних, фінансових і матеріально-технічних умов для відзначення свят, подій державного і районного значення, заохочення за заслуги перед Бобринецьким районом.

III. Фінансування Програми

Фінансування Програми здійснюватиметься за рахунок коштів районного бюджету та інших джерел відповідно до чинного законодавства. Розпорядник коштів на виконання заходів Програми – районна державна адміністрація. Фінансування Програми здійснюватиметься в межах асигнувань.

IV. Очікувані результати

Виконання Програми буде сприяти підвищенню патріотизму, національної свідомості, соціальної активності жителів Бобринецького району.

 

V. Заходи з відзначення державних та професійних свят, ювілейних дат, заохочення за заслуги перед Бобринецьким районом

1. Відзначення державних свят, визначних подій держави, які  встановлені актами Президента України, Кабінету Міністрів України, із врученням Почесних грамот та Грамот Бобринецької районної державної адміністрації та Бобринецької районної ради та грошових винагород.

 

Райдержадміністрація

Районна рада

Постійно

 

2. Відзначення районних свят та подій, які проводяться відповідно до розпоряджень голови районної державної адміністрацій та районної ради, із врученням Почесних грамот та Грамот Бобринецької районної ради та грошових винагород.

 

Райдержадміністрація

Районна рада

Постійно

 

3. Відзначення ювілейних дат підприємств, установ, організацій та окремих осіб із врученням Почесних грамот та Грамот Бобринецької районної ради та грошових винагород.

 

Райдержадміністрація

Районна рада

Постійно

 

4. Відзначення колективів підприємств, установ, організацій та окремих осіб за високі трудові здобутки із врученням Почесних грамот та Грамот Бобринецької районної ради та грошових винагород.

 

Райдержадміністрація

Районна рада

Постійно

 

5. Відзначення професійних свят, які встановлені відповідно до указів Президента України, із врученням Почесних грамот та Грамот Бобринецької районної ради та грошових винагород.

 

Райдержадміністрація

Районна рада

Постійно

 

6. Придбання бланків Почесної грамоти, вітальної адреcи, листівок, цінних подарунків та квіткової продукції в установленому порядку відповідно до визначеного обсягу фінансування заходів програми, що додається.

 

Райдержадміністрація

Районна рада

Постійно

 

7. Забезпечення грошової винагороди нагородженим Почесною грамотою та Грамотою Бобринецької районної державної адміністрації та районної ради, а саме:

 

Особам, нагородженим Почесною Грамотою та Грамотою Бобринецької районної державної адміністрації і Бобринецької районної ради надається грошова винагорода:

в розмірі 200 гривень – нагородженим Почесною Грамотою Бобринецької районної державної адміністрації і Бобринецької районної ради;

в розмірі 100 гривень – нагородженим Грамотою Бобринецької районної державної адміністрації і Бобринецької районної ради.

Колективам нагородженим Почесною Грамотою та Грамотою Бобринецької районної державної адміністрації і Бобринецької районної ради вручається грошова винагорода:

в розмірі 400 гривень – нагородженим Почесною Грамотою Бобринецької районної державної адміністрації і Бобринецької районної ради;

в розмірі 300 гривень – нагородженим Грамотою Бобринецької районної державної адміністрації і Бобринецької районної ради.

 

Райдержадміністрація

Районна рада

Постійно

_____________________

 

 

Додаток 1

до Програми “Про відзначення державних та професійних свят”

 

ПОЛОЖЕННЯ

про Почесну Грамоту та Грамоту Бобринецької районної державної адміністрації і Бобринецької районної ради

1. Почесна Грамота та Грамота Бобринецької районної державної адміністрації і Бобринецької районної ради є заохоченням за заслуги у забезпеченні соціального та економічного розвитку району, за високу професійну майстерність та благодійну діяльність.

2. Почесною Грамотою та Грамотою Бобринецької районної державної адміністрації і Бобринецької районної ради нагороджуються:

громадяни України, які відомі завдяки особистій активній участі у сфері питань діяльності, зазначених у пункті 1 цього Положення;

посадові особи місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, депутати рад, працівники та колективи підприємств, установ та організацій, всіх форм власності, незалежно від підпорядкування, за заслуги у забезпеченні соціального та економічного розвитку району за високу професійну майстерність, громадську та благодійну діяльність.

3. Висунення кандидатур для відзначення Почесною Грамотою та Грамотою Бобринецької районної державної адміністрації і Бобринецької районної ради здійснюється гласно за ініціативою органів місцевого самоврядування та виконавчої влади, підприємств, установ, організацій та інших господарських структур, громадських організацій, трудових колективів, тощо.

4. Подання про нагородження Почесною Грамотою та Грамотою Бобринецької районної державної адміністрації і Бобринецької районної ради

вноситься до районної державної адміністрації і районної ради керівниками районних підприємств, установ і організацій, міським та сільськими головами, головами постійних комісій, керівниками структурних підрозділів районної державної адміністрації і районної ради, а щодо нагородження керівників підприємств, установ і організацій району – їх заступниками у кількості не більше трьох кандидатур на одну визначну дату.

5. Особам, нагородженим Почесною Грамотою та Грамотою Бобринецької районної державної адміністрації і Бобринецької районної ради надається грошова винагорода:

в розмірі 200 гривень – нагородженим Почесною Грамотою Бобринецької районної державної адміністрації і Бобринецької районної ради;

в розмірі 100 гривень – нагородженим Грамотою Бобринецької районної державної адміністрації і Бобринецької районної ради.

6. Колективам нагородженим Почесною Грамотою та Грамотою Бобринецької районної державної адміністрації і Бобринецької районної ради вручається грошова винагорода:

в розмірі 400 гривень – нагородженим Почесною Грамотою Бобринецької районної державної адміністрації і Бобринецької районної ради;

в розмірі 300 гривень – нагородженим Грамотою Бобринецької районної державної адміністрації і Бобринецької районної ради.

7. Особи, які відзначені Почесною Грамотою та Грамотою Бобринецької районної державної адміністрації і Бобринецької районної ради

можуть бути представлені до нагородження, повторно, не раніше як через 2 роки.

8. Вручення нагородженим Почесної Грамоти та Грамоти Бобринецької районної державної адміністрації і Бобринецької районної ради здійснюється головою районної державної адміністрації і головою районної ради та їх заступниками.

 

_____________________

 

Додаток 2

до Програми “Про відзначення державних та професійних свят”

 

ПОРЯДОК

представлення до нагородження Почесною Грамотою та Грамотою Бобринецької районної державною адміністрацією і Бобринецької районної ради та їх вручення

1. Цим Порядком визначається процедура представлення до нагородження Почесною Грамотою та Грамотою Бобринецької районної державної адміністрації і Бобринецької районної ради.

2. Нагородження Почесною Грамотою та Грамотою Бобринецької районної державної адміністрації і Бобринецької районної ради проводиться за поданням, яке вноситься керівниками районних підприємств, установ, організацій, головами постійних комісій районної ради на ім'я голови районної державної адміністрації і голови районної ради.

3. Клопотання про нагородження Почесною Грамотою та Грамотою Бобринецької районної державної адміністрації і Бобринецької районної ради можуть порушувати керівники районних підприємств, установ і організацій, міський та сільські голови територіальних громад, голови постійних комісій, а про нагородження керівників підприємств, установ і організацій району - їх заступники.

4. Подання про нагородження надсилається до Бобринецької районної державної адміністрації і Бобринецької районної ради не пізніше як за 10 днів до визначеної дати.

5. Подання про нагородження подається за встановленою формою. До подання додаються оформлені в установленому порядку:

відомості про виробничі, творчі, наукові та інші досягнення особи чи колективу, що представляються до нагородження;

характеристика конкретних заслуг особи;

біографічна довідка за встановленою формою;

довідка, завірена в установленому порядку, про паспортні дані та домашню адресу;

картка фізичної особи-платника податків.

6. При висунені до нагородження трудових колективів, посадових осіб місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, депутатів рад, працівників установ та організацій у зв'язку з ювілеями 50, 75, 100 – річчя подається довідка архівного відділу райдержадміністрації (Державного архіву), яка засвідчує дату заснування підприємства.

7. Порядок проходження документів:

7.1. Подання, які надійшли до райдержадміністрації реєструються у загальному відділі і передаються заступнику голови райдержадміністрації відповідно до розподілу функціональних повноважень і заступнику голови районної ради.

7.2. Після письмового погодження нагородні документи подаються на розгляд голові районної державної адміністрації та голові районної ради для прийняття остаточного рішення з даного питання.

7.3. Подання про нагородження Почесною Грамотою та Грамотою Бобринецької районної державної адміністрації і Бобринецької районної ради передаються у відділ управління персоналом апарату райдержадміністрації.

7.4. У дводенний термін з дня отримання нагородних матеріалів відділ управління персоналом апарату райдержадміністрації готовить проект розпорядження голови райдержадміністрації і голови районної ради.

7.5. На підставі розпорядження голови районної державної адміністрації і голови районної ради, не пізніше ніж за два дні до вручення, сектор фінансово-господарського забезпечення апарату райдержадміністрації готує відомість на виплату грошової винагороди.

8. Вручення Почесної Грамоти та Грамоти Бобринецької районної державної адміністрації і Бобринецької районної ради здійснюється головою районної державної адміністрації і головою районної ради та їх заступниками.

9. Організація вручення покладається на відділ управління персоналом апарату райдержадміністрації і організаційний відділ районної ради.

10. Почесна Грамота та Грамота Бобринецької районної державної адміністрації і Бобринецької районної ради, грошова винагорода вручаються особисто нагородженому. Перед врученням оголошується текст, відповідного розпорядження голови районної державної адміністрації і голови районної ради.

 

__________________________


Рішення районної ради 7 скликання

Архів рішень районної ради 6 скликання

До уваги громадян