БОБРИНЕЦЬКА РАЙОННА РАДА

КІРОВОГРАДСЬКОЇ ОБЛАСТІ

ЧОТИРНАДЦЯТА СЕСІЯ

СЬОМОГО СКЛИКАННЯ

Р І Ш Е Н Н Я

від 21 грудня 2017 року                                                                            № 272

м.Бобринець

 

Про районний бюджет

на 2018 рік

На підставі статті 43 Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні", частини першої статті 20, статті 77 та статті 18 прикінцевих положень Бюджетного кодексу України, Закону України "Про Державний бюджет України на 2018 рік"

 

районна рада

ВИРІШИЛА:

 

1. Визначити на 2018 рік:

доходи районного бюджету у сумі 207 077 060 грн., у тому числі доходи загального фонду районного бюджету – у сумі 206 247 473 грн., доходи спеціального фонду районного бюджету – у сумі  829 587 грн., згідно з додатком 1 до цього рішення;

видатки районного бюджету у сумі 207 077 060 грн., у тому числі видатки загального фонду районного бюджету – у сумі 206 247 473 грн. та видатки спеціального фонду районного бюджету – у сумі  829 587 грн., згідно з додатком 2 до цього рішення.

2. Затвердити бюджетні призначення головним розпорядникам коштів районного бюджету на 2018 рік у розрізі відповідальних виконавців за бюджетними програмами згідно з додатком 2 до цього рішення.

3. Визначити оборотний залишок бюджетних коштів районного бюджету у сумі 700 000 грн.

4. Затвердити на 2018 рік резервний фонд районного бюджету у сумі 100000 грн.

5. Затвердити на 2018 рік міжбюджетні трансферти згідно з додатком 3 до цього рішення.

6. Затвердити у складі видатків районного бюджету кошти на реалізацію районних програм у сумі 7 779 303 грн. згідно з додатком 4 до цього рішення.

7. Затвердити перелік об’єктів, фінансування яких буде здійснюватися у 2018 році за рахунок коштів  бюджету розвитку районного бюджету, згідно з додатком 5 до цього рішення.

8. Затвердити перелік захищених видатків загального фонду районного бюджету на 2018 рік за їх економічною структурою на:

оплату праці працівників бюджетних установ;

нарахування на заробітну плату;

придбання медикаментів та перев’язувальних матеріалів;

забезпечення продуктами харчування;

оплату комунальних послуг та енергоносіїв;

поточні трансферти населенню;

поточні трансферти місцевим бюджетам;

9. Відповідно до статей 43 та 73 Бюджетного кодексу України надати право районній державній адміністрації  отримувати у порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України, позики на покриття тимчасових касових розривів районного бюджету, пов’язаних із забезпеченням захищених видатків загального фонду, в межах поточного бюджетного періоду за рахунок коштів єдиного казначейського рахунку на договірних умовах без нарахування відсотків за користування цими коштами з обов'язковим їх поверненням до кінця поточного бюджетного періоду.

10. Головним розпорядникам коштів районного бюджету:

1) під час складання та затвердження кошторисів підпорядкованих бюджетних установ забезпечити в першочерговому порядку потребу в коштах на:

оплату праці працівників бюджетних установ відповідно до встановлених законодавством України умов оплати праці та розміру мінімальної заробітної плати;

проведення розрахунків за електричну та теплову енергію, водопостачання, водовідведення, природний газ та послуги зв’язку, які споживаються бюджетними установами;

2) затвердити ліміти споживання енергоносіїв у натуральних показниках для кожної бюджетної установи, виходячи з обсягів відповідних бюджетних асигнувань.

11. Установити, що у загальному фонді обласного бюджету на 2018 рік:

до доходів належать надходження, визначені статтями 64, 97, 101 Бюджетного кодексу України;

джерелами формування у частині фінансування є надходження, визначені статтею 72 Бюджетного кодексу України.

12. Установити, що у спеціальному  фонді  районного бюджету на 2018 рік:

джерелами формування у частині доходів є надходження, визначені статтями 69, 97, 101 Бюджетного кодексу України;

джерелами формування у частині фінансування є надходження, визначені статтями 71, 72 Бюджетного кодексу України.

13. Надати районній державній адміністрації право протягом 2018 року:

1) затверджувати з наступним внесенням змін до рішення районної ради про районний бюджет розподіл та перерозподіл, зміни обсягів субвенцій з державного бюджету місцевим бюджетам у розрізі сільських бюджетів та головних розпорядників коштів районного бюджету, а саме субвенцій на:

виконання державних програм соціального захисту населення, виходячи з фактично нарахованих обсягів відповідних пільг, субсидій та допомог;

проведення виборів депутатів місцевих рад та сільських, селищних, міських голів;

надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами;

забезпечення якісної, сучасної та доступної загальної середньої освіти "Нова українська школа";

відшкодування вартості лікарських засобів для лікування окремих захворювань;

реалізацію заходів, спрямованих на розвиток системи охорони здоров'я у сільській місцевості;

фінансове забезпечення будівництва, реконструкції, ремонту і утримання автомобільних доріг загального користування місцевого значення, вулиць і доріг комунальної власності у населених пунктах з урахуванням затвердженого та погодженого в установленому порядку переліку об’єктів будівництва, реконструкції, капітального та поточного середнього ремонту автомобільних доріг загального користування місцевого значення, вулиць і доріг комунальної власності у населених пунктах та видатків на їх утримання;

проектні, будівельно-ремонтні роботи, придбання житла та приміщень для розвитку сімейних та інших форм виховання, наближених до сімейних, та забезпечення житлом дітей-сиріт, дітей, осіб з їх числа;

виплату грошової компенсації за належні для отримання жилі приміщення для сімей загиблих осіб, визначених абзацами 5-8 пункту 1 статті 10 Закону України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту"; для осіб з інвалідністю І-ІІ групи, яка настала внаслідок поранення, контузії, каліцтва або захворювання, одержаних під час безпосередньої участі в антитерористичній операції, забезпеченні її проведення, визначених пунктами 11-14 частини другої статті 7 Закону України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту", та які потребують поліпшення житлових умов;

виплату грошової компенсації за належні для отримання жилі приміщення для сімей загиблих учасників бойових дій на території інших держав, визначених у абзаці першому пункту 1 статті 10 Закону України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту"; для осіб з інвалідністю І-ІІ групи з числа учасників бойових дій на території інших держав, які стали інвалідами внаслідок поранення, контузії, каліцтва або захворювання, пов’язаних з перебуванням у цих державах, визначених пунктом 7 частини другої статті 7 Закону України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту", та які потребують поліпшення житлових умов;

виплату грошової компенсації за належні для отримання жилі приміщення для внутрішньо переміщених осіб, які захищали незалежність, суверенітет та територіальну цілісність України і брали безпосередню участь в антитерористичній операції, забезпеченні її проведення, перебуваючи безпосередньо в районах антитерористичної операції у період її проведення, та визнані інвалідами війни ІІІ групи відповідно до пунктів 11-14 частини другої статті 7 або учасниками бойових дій відповідно до пунктів 19-20 частини першої статті 6 Закону України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту", та які потребують поліпшення житлових умов;

2) здійснювати розподіл цільових коштів на лікування хворих на цукровий та нецукровий діабет за рахунок медичної субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам та залишку коштів медичної субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам, що утворився на початок бюджетного періоду, між головними розпорядниками  коштів районного бюджету з наступним внесенням змін до рішення районної ради про районний бюджет;

3) здійснювати за погодженням з постійною комісією районної ради  з питань бюджету, фінансів, власності, інвестиційної діяльності та приватизації, регуляторної політики, підприємництва, торгівлі, споживчого ринку та побутового обслуговування населення розподіл коштів додаткової дотації з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення переданих з державного бюджету видатків з утримання закладів освіти та охорони здоров’я між головними розпорядниками  коштів районного бюджету  з наступним внесенням змін до рішення районної ради про районний бюджет;

 

4) у разі передбачення для району додаткових міжбюджетних трансфертів з державного бюджету та/або зміни їх обсягів – за погодженням з постійною комісією районної ради з питань бюджету, фінансів, власності, інвестиційної діяльності та приватизації, регуляторної політики, підприємництва, торгівлі, споживчого ринку та побутового обслуговування населення затверджувати розподіл та перерозподіл, зміни обсягів зазначених трансфертів між сільськими бюджетами та головними розпорядниками коштів районного бюджету з наступним внесенням змін до рішення районної ради про районний бюджет;

5) затверджувати обсяги субвенцій, що передаються районному бюджету з інших місцевих бюджетів, з наступним внесенням змін до рішення районної ради про районний бюджет.

14. Делегувати районній державній адміністрації право укладати угоди з передачі та отримання субвенцій відповідно до положень Бюджетного кодексу України та Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні".

15. Установити, що  у 2018 році комунальні унітарні підприємства та їх об’єднання (підприємства, об’єднання спільної власності територіальних громад сіл  і міста району) сплачують до загального фонду районного бюджету 7 відсотків чистого прибутку (доходу).

Розрахунки частини чистого прибутку (доходу) разом з фінансовою звітністю, складеною відповідно до положень (стандартів) бухгалтерського обліку, подаються підприємствами та їх об’єднаннями до територіальних органів Державної фіскальної служби в районі у строки, передбачені для подання декларації з податку на прибуток.

Частина чистого прибутку (доходу) сплачується до районного бюджету з наростаючим підсумком щоквартальної фінансово-господарської діяльності у 2018 році у строки, встановлені для сплати податку на прибуток підприємств.

Кошти зараховуються на відповідні рахунки з обліку надходжень до загального фонду районного бюджету, відкриті у головному управлінні Державної казначейської служби України у Кіровоградській області, за кодом бюджетної класифікації доходів 21010300.

16. Рекомендувати органам місцевого самоврядування прийняти рішення про сплату частини чистого прибутку (доходу) у 2018 році комунальними унітарними підприємствами та їх об’єднаннями.

17. Рекомендувати районній державній адміністрації, органам місцевого самоврядування та зажадати від Новоукраїнського ГУ ДФС у Кіровоградській області забезпечити у 2018 році виконання затверджених місцевими радами показників податкових і неподаткових надходжень загального та спеціального фондів місцевих бюджетів району.

18. Відповідно до розділу VІ пункту 20 Бюджетного кодексу України установити, що у 2018 році з бюджетів сільських бюджетів здійснюються видатки на утримання дошкільної освіти, сільських палаців культури, клубів, бібліотек.

Такі видатки здійснюються з урахуванням субвенції з районного бюджету на утримання вищезазначених установ.

19. Установити на 2018 рік наступний порядок розподілу субвенції між сільськими бюджетами району в частині  утримання дошкільних навчальних закладів, сільських палаців і будинків культури, клубів та бібліотек:

Vскс = Но*Uo +  Нк*Uк + Нб*Uб, де:

Но – норматив бюджетної забезпеченості для дошкільних навчальних закладів;

Нк - норматив бюджетної забезпеченості для палаців і будинків культури, клубів;

Нб - норматив бюджетної забезпеченості для бібліотек;

Uo – кількість штатних одиниць дошкільного навчального закладу, згідно штатного розпису станом на 01.12.2017 року;

Uк - кількість штатних одиниць палацу (будинку) культури, згідно із штатним розписом станом на 01.12.2017 року;

Uб - кількість штатних одиниць бібліотек, згідно штатного розпису станом на 01.12.2017 року;

Встановити норматив бюджетної забезпеченості на 2018 рік для:

дошкільних навчальних закладів – 46 960 грн.;

палаців (будинків) культури, клубів – 49 985 грн.;

бібліотек – 52 960 грн.

20. Районній державній адміністрації врахувати, що використання майна комунальної установи “Спортивний комплекс “Олімпієць” Бобринецькою міською радою дозволяється до 01 травня 2018 року у зв’язку із недоотриманням субвенції з бюджету міської ради (в розмірі 150 900 грн.), яка обрахована відповідно до кількості жителів Бобринецької об’єднаної територіальної громади.

21. Рекомендувати районній державній адміністрації та керівникам районних установ здійснити заходи щодо зарахування податку на доходи фізичних осіб на території сільських рад району (з можливою перереєстрацією установ).

22. Районній державній адміністрації та керівникам установ та закладів дозволити надавати у використання нерухоме майно спільної власності територіальних громад району Бобринецькій міській раді після укладання договорів на використання та попередньої оплати.

23. Встановити, що додатки 1-5 до цього рішення є його невід’ємною частиною.

24. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію районної ради з питань бюджету, фінансів, власності, інвестиційної діяльності та приватизації, регуляторної політики, підприємництва, торгівлі, споживчого ринку та побутового обслуговування населення.

 

 

 

Голова районної ради                                                  О.ГАДЕМСЬКА

Рішення районної ради 7 скликання

Архів рішень районної ради 6 скликання

До уваги громадян