БОБРИНЕЦЬКА РАЙОННА РАДА

КІРОВОГРАДСЬКОЇ ОБЛАСТІ

ВІСІМНАДЦЯТА СЕСІЯ

СЬОМОГО СКЛИКАННЯ

Р І Ш Е Н Н Я

від 22 червня 2018 року                                                                        № 307

м.Бобринець

 

Про затвердження Порядку проведення

конкурсу на право оренди нерухомого

майна спільної власності територіальних

громад сіл та міста Бобринецького району

 

Відповідно до пункту 19 статі 43, пункту 5 статті 60, пункту 10 Прикінцевих та Перехідних положень Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, Закону України “Про оренду державного та комунального майна”, зі змінами, рішення десятої сесії Бобринецької районної ради сьомого скликання від 24 березня 2017 року № 219 “Про управління об’єктами спільної власності територіальних громад сіл та міста району”, зі змінами, рішення другої сесії Бобринецької районної ради сьомого скликання від 18 грудня 2015 року № 37 “Про делегування повноважень Бобринецької районної ради Бобринецькій районній державній адміністрації”, з метою встановлення порядку проведення конкурсу на право оренди майна спільної власності територіальних громад Бобринецького району, забезпечення ефективного та раціонального його використання

 

районна рада

ВИРІШИЛА:

 

1.Затвердити Порядок проведення конкурсу на право оренди нерухомого майна спільної власності територіальних громад сіл та міста Бобринецького району (додається).

2. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію Бобринецької районної ради з питань бюджету, фінансів, власності, інвестиційної діяльності та приватизації, регуляторної політики, підприємництва, торгівлі, споживчого ринку та побутового обслуговування населення.

 

Голова районної ради                                                       О.ГАДЕМСЬКА

 

ЗАТВЕРДЖЕНО

Рішення Бобринецької районної ради

від 22 червня 2018 року

№ 307

 

ПОРЯДОК

проведення конкурсу на право оренди нерухомого майна спільної власності територіальних громад сіл та міста Бобринецького району

 

I. Загальні положення

1. Порядок проведення конкурсу на право оренди нерухомого майна спільної власності територіальних громад сіл та міста Бобринецького району (далі – Порядок) розроблено відповідно до Закону України “Про оренду державного та комунального майна”, зі змінами, з метою визначення порядку проведення конкурсу на право оренди майна спільної власності територіальних громад сіл та міста Бобринецького району, у випадках, передбачених чинним законодавством України.

2. Даний Порядок поширюється на такі об'єкти оренди: цілісні майнові комплекси підприємств, організацій, їх структурних підрозділів (філій, цехів, дільниць), нерухоме майно ( будівлі, споруди, нежитлові приміщення),та інше окреме індивідуально визначене майно спільної власності територіальних громад сіл та міста Бобринецького району.

3. Орендодавцем нерухомого майна спільної власності територіальних громад сіл та міста району є орган, уповноважений органами місцевого самоврядування управляти майном спільної власності територіальних громад сіл та міста району.

4. Уповноваженим органом на укладення договорів оренди є балансоутримувач майна.

5. Конкурс на право оренди об'єкта полягає у визначенні орендаря, який запропонував найбільшу орендну плату при забезпеченні виконання інших умов конкурсу.

6. Передача в оренду цілісних майнових комплексів комунальних підприємств спільної власності району, їх структурних підрозділів, а також нерухомого майна спільної власності району, що перебуває на балансі комунальних підприємств, установ і організацій, здійснюється за рішенням районної ради.

7. Нерухоме майно органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування, що не використовується зазначеними органами для здійснення своїх функцій, може бути передано в оренду без права викупу орендарем та передачі його в суборенду.

 

II. Оголошення конкурсу

8. Конкурс на право оренди об’єкта оголошується орендодавцем.

9. Орган, уповноважений органами місцевого самоврядування, щодо майна спільної власності територіальних громад сіл та міста району формує щороку на підставі інформації органів, уповноважених управляти відповідним майном, переліки цілісних майнових комплексів підприємств та їх структурних підрозділів і нерухомого майна, що може бути передано в оренду.

Зазначені переліки оприлюднюються в засобах масової інформації та на офіційних сайтах органів, уповноважених управляти майном спільної власності територіальних громад сіл та міста району.

10.Ініціатива щодо оренди майна може виходити від фізичних та юридичних осіб, які можуть бути орендарями відповідно до статті 6 Закону України “Про оренду державного та комунального майна”, зі змінами, пропозиція може надходити від органу управління (балансоутримувача, орендодавця).

За наявності ініціативи щодо оренди цілісного майнового комплексу орендодавець у триденний термін повинен повідомити про це трудовий колектив підприємства, його структурного підрозділу, щодо майна якого подано заяву про оренду.

Трудовий колектив протягом п’ятнадцяти днів, враховуючи день отримання повідомлення про наявність заяви (ініціативи) щодо оренди цілісного майнового комплексу підприємства, його структурного підрозділу, має право прийняти рішення про оренду цілісного майнового комплексу підприємства, його структурного підрозділу, утворити господарське товариство та подати орендодавцю у встановленому порядку заяву щодо оренди відповідного майна.

У разі наявності пропозиції районної державної адміністрації, органу місцевого самоврядування щодо розміщення бюджетних установ, закладів, організацій, органи, уповноважені управляти майном, можуть запропонувати орендодавцю укласти договір оренди нерухомого майна з бюджетною установою, закладом, організацією.

11. Конкурс проводиться за наявності пропозицій від двох або більше фізичних чи юридичних осіб. У разі надходження однієї пропозиції конкурс не проводиться і комісія приймає протокольне рішення про розгляд орендодавцем питання щодо укладення договору оренди відповідно до вимог законодавства з єдиним заявником.

У разі надходження однієї заяви про оренду певного об'єкта (цілісного майнового комплексу, будівлі, споруди, групи приміщень), а другої - про оренду частини цього об'єкта, орендодавець повідомляє другого заявника про те, що розглядається питання про оренду всього об'єкта.

З метою проведення конкурсу балансоутримувач звертається до органу управління з обґрунтованою заявою про необхідність передачі в оренду нерухомого майна, розташованого за визначеною адресою з вказаною площею, планом приміщення, що пропонується до передачі в оренду, планом земельної ділянки, на якій розташований об'єкт оренди, а також з обґрунтуванням доцільності передачі майна в оренду та зазначенням стартових умов проведення конкурсу і копією звіту про незалежну оцінку майна. На підставі відповідних висновків, конкурсна комісія погоджує стартові умови конкурсу.

12. Оголошення про конкурс щодо цілісних майнових комплексів підприємств, організацій, їх структурних підрозділів, нерухомого майна (будівель, споруд, нежитлових приміщень) та інших об’єктів розміщуються в виданнях за місцем розташування об’єктів оренди. Оголошення про конкурс також оприлюднюється на веб-сайтах орендодавців.

Оголошення про конкурс публікується щодо цілісних майнових комплексів підприємств, організацій, їх структурних підрозділів не пізніше ніж за 40 календарних днів до дати проведення конкурсу; щодо нерухомого майна (будівель, споруд, нежитлових приміщень) та іншого окремого індивідуально визначеного майна – не пізніше ніж за десять календарних днів до дати проведення конкурсу і повинне містити такі відомості:

інформацію про об'єкт (назва, місцезнаходження);

умови конкурсу;

дата, час і місце проведення конкурсу;

кінцевий термін прийняття пропозицій учасників конкурсу (заяв про оренду і проектів договорів оренди з пропозиціями, що відповідають вимогам конкурсу, не більш ніж три робочих дні до дати проведення конкурсу);

перелік документів, які подаються претендентами для участі в конкурсі;

іншу інформацію, що має суттєве відношення для укладання договору оренди.

Одночасно всі особи, які подали заяви про оренду і проекти договорів оренди до оголошення конкурсу, письмово повідомляються органом управління про оголошення конкурсу і необхідність подання нових пропозицій, для яких стартовими пропозиціями мають стати умови відповідного конкурсу.

III. Умови конкурсу

13. Умовами конкурсу є:

стартовий розмір орендної плати;

ефективне використання об'єкта оренди за цільовим призначенням (у разі оренди цілісного майнового комплексу – відповідно до профілю виробничої діяльності підприємства);

дотримання вимог експлуатації об'єкта;

компенсація переможцем конкурсу витрат, пов’язаних з проведенням незалежної оцінки об’єкта оренди, опублікуванням оголошення про конкурс у відповідних засобах масової інформації (у разі відсутності бюджетного фінансування таких витрат).

Іншими умовами конкурсу, залежно від специфіки об'єкта оренди, можуть бути:

здійснення певних видів ремонтних або ремонтно-реставраційних робіт;

виконання встановлених для підприємства мобілізаційних завдань;

виготовлення продукції в обсягах, необхідних для задоволення потреб району;

збереження або створення нових робочих місць;

вжиття заходів для захисту навколишнього середовища з метою дотримання екологічних норм експлуатації об'єкта;

створення безпечних і нешкідливих умов праці;

дотримання умов належного утримання об'єктів соціально-культурного призначення;

інші умови.

Орендодавець не має права змінювати умови проведення конкурсу після опублікування оголошення про конкурс.

14. Основним критерієм визначення переможця є найбільший розмір орендної плати при обов'язковому забезпеченні виконання інших рівних умов конкурсу.

Стартова орендна плата визначається згідно Методики розрахунку, пропорцій розподілу та порядку використання плати за оренду майна спільної власності територіальних громад сіл та міста району, затвердженої рішенням сесії районної ради.

15. Для участі в конкурсі учасник подає на розгляд комісії такі матеріали:

15.1. Заяву про участь у конкурсі та документи, зазначені в оголошенні про конкурс;

пропозиції щодо виконання умов конкурсу, крім розміру орендної плати, пропозиція стосовно якого вноситься учасником конкурсу в день проведення конкурсу;

інформацію про засоби зв’язку з ним.

15.2. Відомості про претендента:

а) для юридичної особи:

документи, що посвідчують повноваження представника юридичної особи;

засвідчені в установленому порядку копії установчих документів;

завірену належним чином копію звіту про фінансові результати претендента з урахуванням дебіторської і кредиторської заборгованостей за останній рік;

довідку від претендента про те, що стосовно нього не порушено справу про банкрутство;

б) для фізичної особи:

копію документа, що посвідчує особу, або належним чином оформлену довіреність;

завірену належним чином копію декларації про доходи або звіту суб’єкта малого підприємництва - фізичної особи – платника єдиного податку;

декларацію про доходи.

 

IV. Конкурсна комісія

16. Конкурсна комісія з передачі в оренду майна спільної власності територіальних громад сіл та міста району (далі – Комісія) утворюється в кількості п'яти осіб відповідним розпорядчим документом органу управління.

17. До складу Комісії входять представники орендодавця, органу уповноваженого управляти відповідним майном, органу місцевого самоврядування за місцем розташування об'єкта, районної ради.

З правом дорадчого голосу до складу Комісії можуть залучатися інші спеціалісти, експерти, тощо.

18. Основними завданнями та функціями Комісії є:

визначення умов та строку проведення конкурсу;

розгляд поданих претендентами документів та підготовка і подання органу управління списку претендентів, допущених до участі в конкурсі;

проведення конкурсу з використанням відкритості пропонування розміру орендної плати за принципом аукціону;

визначення переможця конкурсу;

складання протоколів та подання їх на затвердження уповноваженого органу управління майном.

19. Комісія розпочинає роботу з моменту затвердження розпорядчого документа про її створення.

20. Керує діяльністю Комісії й організовує її роботу голова комісії, який у межах своєї компетенції:

а) організовує підготовку матеріалів для розгляду Комісією;

б) скликає засідання Комісії;

в) головує на засіданнях Комісії.

Рішення Комісії приймаються більшістю голосів присутніх на засіданні членів Комісії.

Голова Комісії має право вирішального голосу, якщо при прийнятті рішення про визначення переможця конкурсу голоси членів Комісії розділилися порівну.

21. У разі потреби отримання додаткової інформації Комісія має право заслуховувати на своїх засіданнях пояснення учасників конкурсу.

22. Засідання Комісії є правомочними за умови участі в них не менше 3 (трьох) осіб, які включені до складу Комісії.

23. Члени Комісії та працівники орендодавця, які забезпечують проведення конкурсу, несуть відповідальність за розголошення інформації:

про учасників конкурсу, їх кількість та конкурсні пропозиції (до визначення переможця);

яка міститься в документах, поданих учасниками конкурсу.

 

V. Процедура проведення конкурсу

24. Конкурс проводиться в один етап.

25. Документи (крім пропозиції щодо розміру орендної плати) подаються до підрозділу орендодавця, який відповідно до своїх функцій здійснює реєстрацію вхідної кореспонденції, у конвертах з написом “На конкурс” без відбитку печатки. Зазначені конверти передаються голові Комісії перед її черговим засіданням, під час якого конверти розпечатуються.

26. Подані претендентами матеріали розглядаються на засіданнях Комісії до проведення конкурсу з метою формування списку його учасників. Зазначений список затверджуються розпорядчим документом орендодавця. Орендодавець протягом одного робочого дня після затвердження списку повідомляє учасникам конкурсу з використанням тих засобів зв'язку, які вони обрали, про їх допущення або недопущення (із зазначенням підстав) до подання конкурсних пропозицій щодо орендної плати.

27. У разі надходження двох або більше пропозицій, які відповідають умовам конкурсу, переможець визначається комісією за критерієм найбільшої запропонованої орендної плати за перший/базовий місяць оренди із застосуванням принципу аукціону.

У разі надходження після оголошення конкурсу заяви про оренду від особи, яка відповідно до законодавства має право на отримання відповідного майна спільної власності сіл та міста району в оренду без проведення конкурсу, договір оренди укладається з такою особою.

28. Протягом семи робочих днів після затвердження орендодавцем списку учасників, допущених до участі у конкурсі, комісія проводить відкрите засідання за участю учасників конкурсу (їх уповноважених осіб).

На засіданні можуть бути присутні представники засобів масової інформації та інші заінтересовані особи. Секретар комісії реєструє в протоколі засідання комісії кожного учасника конкурсу із зазначенням дати, часу та прізвища учасника чи уповноваженої особи і видає картку з номером учасника.

Реєстрація учасників конкурсу завершується за 10 хвилин до початку проведення конкурсу.

29. Учасники конкурсу в порядку черговості, визначеної згідно з їх реєстраційними номерами, подають голові конкурсної комісії конверти з конкурсними пропозиціями щодо орендної плати.

Розмір орендної плати, зазначений у конкурсній пропозиції, не може бути меншим за розмір стартової орендної плати, зазначеної в оголошенні про проведення конкурсу.

30. Голова комісії (у разі його відсутності - заступник голови комісії) в присутності членів комісії та заінтересованих осіб розпечатує конверти і оголошує зміст пропозицій у порядку послідовності реєстраційних номерів.

Конкурсні пропозиції, у яких зазначений розмір орендної плати нижчий, ніж визначений в умовах конкурсу, до уваги не беруться, а особи, які їх подали, до подальшої участі в конкурсі не допускаються. Такі конкурсні пропозиції вносяться до протоколу з відміткою “не відповідає умовам конкурсу”.

31. Після оголошення всіх конкурсних пропозицій щодо орендної плати конкурс проводиться у формі торгів “з голосу” головою комісії (у разі його відсутності – заступником голови комісії). Початком конкурсу вважається момент оголошення головою комісії найбільшого розміру орендної плати, запропонованої учасниками в конкурсних пропозиціях.

Голова комісії пропонує учасникам вносити пропозиції.

32. У процесі проведення торгів учасники конкурсу піднімають картку із своїм номером, називають свою пропозицію та заповнюють і підписують бланк пропозиції, в якому зазначаються реєстраційний номер учасника і запропонована сума. Забезпечення учасників зазначеними бланками покладається на секретаря комісії.

33. Збільшення розміру орендної плати здійснюється учасниками з кроком, який установлюється конкурсною комісією, але не може бути меншим ніж 1 відсоток найбільшого розміру орендної плати, запропонованої учасниками в конкурсних пропозиціях. Якщо після того, як голова комісії тричі оголосив останню пропозицію, від учасників конкурсу не надійдуть пропозиції щодо більш високого розміру орендної плати, голова комісії оголошує “Вирішено”, називає номер учасника, який запропонував найбільший розмір орендної плати, і оголошує його переможцем конкурсу.

Інші учасники підписують бланк про відсутність пропозицій.

Учасник, який під час конкурсу порушив вимоги цього Порядку, за рішенням комісії видаляється з конкурсу, про що вноситься запис до протоколу.

34. Після закінчення засідання комісії, на якому було визначено переможця конкурсу, складається протокол, у якому зазначаються відомості про учасників; стартова орендна плата; пропозиції учасників (підписані бланки з пропозиціями додаються); результати конкурсу.

Протокол не пізніше наступного робочого дня після проведення засідання підписується всіма членами комісії, які брали участь у засіданні, і переможцем конкурсу.

35. Протокол про результати конкурсу протягом трьох робочих днів після підписання його всіма членами комісії, які брали участь засіданні, і переможцем конкурсу затверджується розпорядчим документом орендодавця.

36. Орендодавець протягом трьох робочих днів після затвердження результатів конкурсу надсилає рекомендованим листом або вручає під розписку особисто переможцю конкурсу (уповноваженій ним особі) проект договору оренди. Переможець конкурсу або уповноважена ним особа після отримання проекту договору протягом п’яти робочих днів особисто повертає орендодавцю підписаний проект договору оренди. Умови договору оренди повинні врахувати істотні умови, та включати орендну плату, запропоновану переможцем конкурсу.

37. Діяльність комісії припиняється у разі:

відсутності заяв про участь у конкурсі – з оголошеного кінцевого строку прийняття пропозицій учасників конкурсу;

відсутності заяв, які б відповідали умовам конкурсу, - з моменту підписання розпорядчого акта про те, що конкурс не відбувся;

укладення договору оренди з особою, пропозиції якої виявилися єдиними, що відповідають умовам конкурсу, - з моменту укладення договору;

проведення конкурсу – з дати укладення договору оренди, а якщо договір не укладено, - з моменту підписання розпорядчого акта про припинення діяльності комісії.

38. У разі відмови переможця конкурсу від підписання проекту договору оренди, комісія за умови надходження від інших учасників конкурсу у визначений в оголошенні про конкур строк пропозицій, що відповідають умовам конкурсу, скасовує раніше прийняте рішення про визначення переможця конкурсу, виключає особу, яка порушила вимоги цього Порядку, з числа учасників конкурсу та визначає час і місце проведення додаткового засідання комісії. Додаткове засідання комісії проводиться відповідно до пункту 40 цього Порядку.

39. На підставі рішень, прийнятих комісією відповідно до пункту 38 цього Порядку, орендодавець скасовує свій розпорядчий акт про визначення переможця.

40. Додаткове засідання комісії проводиться на підставі матеріалів відкритого засідання, передбаченого пунктом 28 цього Порядку. На засіданні можуть бути присутніми учасники конкурсу, представники засобів масової інформації та інші заінтересовані особи. Новим переможцем конкурсу визначається той учасник конкурсу, розмір останньої пропозиції якого був найбільшим з пропозицій інших учасників конкурсу, допущених до подання конкурсної пропозиції щодо орендної плати, про що складається протокол, який підписується всіма членами комісії, які брали участь у засіданні, і новим переможцем конкурсу. Протокол про визначення переможця конкурсу затверджується розпорядчим актом орендодавця.

41. Проведення конкурсу до затвердження його результатів може бути скасовано орендодавцем за пропозицією конкурсної комісії у разі, коли:

уповноважений орган управління об’єктом оренди відмовив у передачі майна в оренду і повідомив про це рішення орендодавцю до прийняття комісією рішення щодо умов та строків проведення конкурсу;

об’єкт оренди було знищено або істотно змінено його фізичний стан.

____________________________

 

Рішення районної ради 7 скликання

Архів рішень районної ради 6 скликання

До уваги громадян