БОБРИНЕЦЬКА РАЙОННА РАДА

КІРОВОГРАДСЬКОЇ ОБЛАСТІ

ДВАДЦЯТЬ ПЕРША СЕСІЯ

СЬОМОГО СКЛИКАННЯ

Р І Ш Е Н Н Я

від 14 грудня 2018 року                                                                   № 327

м.Бобринець

 

 

Про затвердження районної комплексної

програми з розвитку автомобільних

доріг та безпеки дорожнього руху у

Бобринецькому районі на 2018-2022роки

 

 

Відповідно до законів України "Про дорожній рух", "Про автомобільні дороги", "Про джерела фінансування дорожнього господарства України", Державної цільової економічної програми розвитку автомобільних доріг загального користування державного значення на 2018-2022 роки, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 21 березня 2018 року № 382, постанов Кабінету Міністрів України від 25 квітня 2018 року № 435 "Про затвердження Державної програми підвищення рівня безпеки дорожнього руху в Україні на період до 2020 року", від 14 червня 2018 року №485 "Про схвалення стратегії підвищення рівня безпеки дорожнього руху в Україні на період до 2020 року", плану заходів щодо реалізації Стратегії підвищення рівня безпеки дорожнього руху в Україні на період до 2020 року, затвердженого розпорядженням Кабінету Міністрів України від 28 березня 2018 року № 231-р та обласної комплексної програми з розвитку автомобільних доріг та безпеки дорожнього руху у Кіровоградській області на 2018-2022роки, затвердженої рішенням Кіровоградської обласної ради від 21 вересня 2018 року №541 та з метою розвитку автомобільного транспорту, забезпечення безпеки дорожнього руху, створення умов, що сприяють забезпеченню комфортності та безпеки усіх учасників дорожнього руху, збільшення пропускної здатності автомобільних доріг і вулиць

районна рада

ВИРІШИЛА:

 

1. Затвердити районну комплексну програму з розвитку автомобільних доріг та безпеки дорожнього руху у Бобринецькому районі на 2018-2022 роки (додається).

2. Рекомендувати Бобринецькій районній державній адміністрації забезпечити реалізацію заходів районної комплексної програми з розвитку автомобільних доріг та безпеки дорожнього руху у Бобринецькому районі на 2018-2022 роки.

3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію Бобринецької районної ради з питань агропромислового комплексу та земельних відносин, екології, раціонального використання природних ресурсів, промисловості, енергетики, транспорту, зв’язку та житлово-комунального господарства, будівництва та архітектури.

 

 

 

Голова районної ради                                                О.ГАДЕМСЬКА

 


ЗАТВЕРДЖЕНО

Рішення двадцять першої сесії Бобринецької районної ради

від 14 грудня 2018 року № 327

 

 

РАЙОННА КОМПЛЕКСНА ПРОГРАМА

з розвитку автомобільних доріг та безпеки дорожнього руху у Бобринецькому районі на 2018-2022роки

 

І. Загальні положення

 

Районна комплексна програма з розвитку автомобільних доріг та безпеки дорожнього руху у Бобринецькому районі на 2018-2022роки  (далі – Програма) розроблена відповідно до законів України "Про дорожній рух", "Про автомобільні дороги", "Про джерела фінансування дорожнього господарства України", Державної цільової економічної програми розвитку автомобільних доріг загального користування державного значення на 2018-2022 роки, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 21 березня 2018 року № 382, постанов Кабінету Міністрів України від 25 квітня 2018 року                  № 435 "Про затвердження Державної програми підвищення рівня безпеки дорожнього руху в Україні на період до 2020 року", від 14 червня 2018 року №485 "Про схвалення стратегії підвищення рівня безпеки дорожнього руху в Україні на період до 2020 року", плану заходів щодо реалізації Стратегії підвищення рівня безпеки дорожнього руху в Україні на період до 2020 року, затвердженого розпорядженням Кабінету Міністрів України від 28 березня 2018 року № 231-р та обласної комплексної програми з розвитку автомобільних доріг та безпеки дорожнього руху у Кіровоградській області на 2018-2022роки, затвердженої рішенням Кіровоградської обласної ради від 21 вересня 2018 року №541.

ІІ. Визначення проблеми,

на розв’язання якої спрямована програма

 

Мережа автомобільних доріг загального користування в районі складає               313,1 км, у тому числі обласного значення – 165,7 км та районного значення                147,4 км.

Транспортно-експлуатаційний стан більшості автомобільних доріг в районі є незадовільний, мають високу зношеність та потребують капітального або поточного ремонту. Мости за технічними параметрами не відповідають вимогам сучасних норм і фактичному навантаженню.

Такий стан автомобільних доріг загального користування гальмує соціально-економічний розвиток району, негативно впливає на розвиток цілих галузей, створює соціальну напругу.

Основною причиною незадовільного стану автомобільних доріг та мостів в районі є багаторічне недофінансування проведення капітальних і поточних ремонтних робіт.

Щороку спостерігається збільшення кількості транспортних засобів та підвищення інтенсивності дорожнього руху, що призводить до збільшення кількості дорожньо-транспортних пригод та їх негативних наслідків. Дорожньо-транспортний травматизм, на сьогодні, є однією з найбільших проблем охорони здоров’я.

Значно зріс рівень смертності та травматизму в наслідок дорожньо- транспортних пригод не тільки в районі, а і в Україні, а рівень здійснення заходів з безпеки дорожнього руху залишається низьким.

Більшість дорожньо-транспортних пригод виникає через: перевищення швидкості водіями, не облаштованість пішохідних переходів (відсутність освітлення, розмітки тощо), порушення правил переїзду перехресть та інші фактори.

Причинами дорожньо-транспортних пригод та їх негативних наслідків є:

не відповідність розвитку вулично-дорожньої мережі та її стану інтенсивності транспортного та пішохідного руху;

недоступність транспортної інфраструктури для осіб з інвалідністю; недостатній рівень забезпеченості транспортного процесу відповідно до встановлених вимог, параметрів дороги;

низький рівень дисципліни учасників дорожнього руху; низький рівень використання автоматизованих засобів контролю та регулювання дорожнього руху;

недостатній контроль за дорожнім рухом відповідними територіальними органами міністерств та іншими територіальними органами виконавчої влади в районі;

недостатній рівень системи оповіщення про дорожньо-транспортні пригоди тощо.

 

 

ІІІ. Визначення мети програми

 

Основною метою Програми є:

1) забезпечення належного транспортного експлуатаційного стану автомобільних доріг загального користування місцевого значення, вулиць і доріг у населених пунктах, як необхідної умови сталого соціально- економічного розвитку області;

2) зниження рівня аварійності та ступеня тяжкості дорожньо-транспортних пригод;

4) створення безпечних і комфортних умов руху транспортних засобів, пішоходів та інших учасників дорожнього руху на вулично-дорожній мережі.

 

 

ІV. Обґрунтування шляхів і засобів розв’язання проблем,

обсягів та джерел фінансування

 

Вирішення проблем, на розв’язання яких спрямована програма, можливе за умови виконання заходів програми, а саме:

проведення реконструкції, капітального та поточного середнього ремонту автомобільних доріг загального користування  місцевого значення, вулиць і доріг у населених пунктах району, їх утримання;

сприяння організації роботи мобільних пунктів габаритно-вагового контролю великовагових транспортних засобів на автомобільних дорогах загального користування місцевого значення;

проведення ремонту та відновлення мереж зовнішнього освітлення вулиць і доріг населених пунктів району тощо.

Відповідно до чинних законодавчих актів щодо децентралізації системи управління автомобільними дорогами, передбачено надання субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам для фінансування робіт із будівництва, реконструкції, ремонтів та утримання мережі доріг загального користування місцевого значення, вулиць і доріг комунальної власності у населених пунктах (далі - Субвенція) за рахунок кошів Державного дорожнього фонду, що є основним джерелом фінансування розвитку автомобільних доріг загального користування місцевого значення.

Згідно із Законом України "Про Державний бюджет України у 2018 році" Бобринецькому району передбачено Субвенцію в обсязі 20225,8 тис. грн.

Враховуючи, те що відповідно до Закону України "Про джерела фінансування дорожнього господарства України" передбачено збільшення розміру субвенції для Кіровоградської області вцілому та для Бобринецького району у наступні роки.

Джерелами фінансування є державний та місцеві бюджети.

Прогнозний обсяг коштів, що планується залучити для фінансування заходів Програми за рахунок усіх джерел не заборонених чинним законодавством, передбачається у сумі 139850,0 тис.грн. (додаток).

 

V. Результативні показники програми

 

1. Виконання Програми до 2022 року дасть змогу забезпечити:

1) поліпшення транспортно-експлуатаційного стану автомобільних доріг загального користування в районі;

2) реконструкцію автомобільних доріг згідно із сучасними європейськими стандартами з відповідною дорожньою інфраструктурою;

3) збереження існуючої мережі доріг загального користування від руйнування;

4) виконання заходів з безпеки дорожнього руху;

5) ліквідацію незадовільних умов руху автотранспорту, у тому числі автобусних маршрутів загального користування до сільських населених пунктів та на аварійних ділянках доріг;

6) поліпшення транспортного сполучення та забезпечення транспортної доступності віддалених населених пунктів;

7) ефективне використання коштів та підвищення якості робіт, що виконуються, у тому числі шляхом упровадження нових матеріалів та технологій;

8) впровадження новітніх систем організації будівництва, реконструкції, ремонтів й експлуатаційного утримання автомобільних доріг на засадах вільної конкуренції приватних та державних підрядників, створення ринку відповідних робіт і послуг згідно чинного законодавства на поточний бюджетний рік;

9) усі населені пункти району обладнати під’їзними дорогами з твердим покриттям;

10) безперешкодний доступ осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп населення до об’єктів дорожньої інфраструктури (зокрема шляхом здійснення заходів щодо пониження бортового каменю на автомобільних дорогах (краю проїзної частини, укріплення смуги узбіччя) в місцях перетину пішохідних шляхів (тротуарів).

Позитивний соціальний ефект від реалізації Програми визначатиметься за рахунок:

підвищення рівня безпеки дорожнього руху;

поліпшення транспортно-експлуатаційних якостей дорожньої мережі;

поліпшення стану регулювання і контролю транспортних потоків на дорогах;

зменшення кількості місць концентрації дорожньо-транспортних пригод та небезпечних для руху ділянок доріг;

забезпечення умов безаварійного перевезення пасажирів та вантажів.

Економічний ефект очікується від:

зменшення травматизму та смертності від дорожньо-транспортних пригод;

зменшення невиробничих витрат на перевезення пасажирів та вантажів;

поліпшення екологічного стану території району;

збільшення терміну експлуатації автотранспортних засобів.

 

VI. Напрями реалізації та заходи Програми

 

Механізм реалізації програми є цілісною системою дій, яка включає конкретні заходи з реалізації таких пріоритетних напрямів:

будівництво, реконструкція, ремонт та утримання автомобільних доріг загального користування місцевого значення;

забезпечення безпеки дорожнього руху в області.

Досягнення мети Програми можливе шляхом розроблення та реалізації комплексу заходів щодо:

збереження існуючої мережі автомобільних доріг загального користування в районі;

будівництва, реконструкції, ремонту та утримання автомобільних доріг загального користування, вулиць і доріг у населених пунктах;

безпеки дорожнього руху в районі та ефективного використання фінансових ресурсів на реалізацію заходів, що відповідають пріоритетним ціля і заходам Програми:

Основні напрями реалізації та заходи щодо виконання Програми викладено у розділі VIII.

 

VII. Координація та контроль за ходом виконання програми

 

Координацію діяльності щодо реалізації цієї програми здійснює управління економічного розвитку і торгівлі та інфраструктури районної державної адміністрації.

Безпосередній контроль за виконанням заходів Програми щодо забезпечення безпеки дорожнього руху у Бобринецькому районі здійснюють відповідальні виконавці – відділення поліції Новоукраїнського відділу поліції Головного управління Національної поліції у  Кіровоградській області .

Виконання заходів Програми забезпечують структурні підрозділи  райдержадміністрації, органи місцевого самоврядування, територіальні підрозділи міністерств і відомств в районі, відділення поліції Новоукраїнського відділу поліції Головного управління Національної поліції у  Кіровоградській області, підприємства та інформують управління економічного розвитку і торгівлі та інфраструктури районної державної адміністрації про стан виконання заходів, визначених даною Програмою щокварталу до 01 числа, місяця наступного за звітним.

Управління економічного розвитку і торгівлі та інфраструктури районної державної адміністрації забезпечує надання узагальненої інформації про хід виконання програми щокварталу до 10 числа, місяця наступного за звітним.

VIIІ. ЗАХОДИ ПРОГРАМИ

_____________________________________

ПАСПОРТ

Районна комплексна програма з розвитку автомобільних доріг та безпеки дорожнього руху у Бобринецькому районі на 2018-2022роки

 

1.

Програма затверджена:

рішення районної ради

від 14 грудня 2018 року № 327

2.

Ініціатор розроблення програми

Районна державна адміністрація

3.

Дата, номер, назва розпорядження голови облдержадміністрації про розроблення програми

Від 17 травня 2018 року № 334-р "Про розробку проекту обласної комплексної програми з розвитку автомобільних доріг та безпеки дорожнього руху у Кіровоградській області"

4

Розробник Програми

Управління економічного розвитку і торгівлі та інфраструктури районної державної адміністрації

5.

Співрозробники Програми

Відділення поліції Новоукраїнського відділу поліції Головного управління Національної поліції у  Кіровоградській області,

Філія «Бобринецький райавтодор»,               Бобринецька ЦРЛ,

відділ освіти, молоді та спорту райдержадміністрація,  виконавчі комітети сільських рад

6.

Відповідальні виконавці

Управління економічного розвитку і торгівлі та інфраструктури районної державної адміністрації,

Відділення поліції Новоукраїнського відділу поліції Головного управління Національної поліції у  Кіровоградській області,

Філія «Бобринецький райавтодор»,

7.

Учасники Програми

Управління економічного розвитку і торгівлі та інфраструктури районної державної адміністрації Відділення поліції Новоукраїнського відділу поліції Головного управління Національної поліції у  Кіровоградській області,

Філія «Бобринецький райавтодор»,               Бобринецька ЦРЛ,

відділ освіти, молоді та спорту райдержадміністрація,  виконавчі комітети сільських рад

8.

Терміни реалізації програми

2019-2022 роки

9.

Перелік місцевих бюджетів, які беруть участь у виконанні програми

(для комплексних програм)

Державний бюджет, обласний бюджет, районний бюджет, бюджети місцевого самоврядування, кошти суб’єктів господарювання та інших джерел відповідно до законодавства

10.

Загальний обсяг фінансових ресурсів, необхідних для реалізації програми, усього, у тому числі:

139 850 тис. грн

 

кошти державного бюджету

139 850 тис. грн

 

кошти обласного бюджету

В межах кошторисних призначень

 

кошти місцевого бюджету (районні бюджети, бюджети місцевого самоврядування)

В межах кошторисних призначень

 

кошти не бюджетних джерел

-

11.

Основні джерела фінансування програми

Державний бюджет, обласний бюджет, місцеві бюджети, інші джерела

_________________

Додаток

до районної комплексної програми з розвитку

автомобільних доріг та безпеки дорожнього руху

у Бобринецькому районі на 2018-2022роки

 

Ресурсне забезпечення

районної комплексної програми з розвитку автомобільних доріг та безпеки дорожнього руху

у Бобринецькому районі на 2018-2022роки

Обсяг коштів, які пропонуються
залучити на виконання програми
Роки
Усього витрат на виконання програми, тис.грн.
2018 рік
2019 рік
2020 рік
2021 рік
2022 рік
Державний бюджет
20225,8
24624,1
29000
25200
40800
139850
Обласний бюджет
У межах кошторисних призначень
У межах кошторисних призначень
У межах кошторисних призначень
У межах кошторисних призначень
У межах кошторисних призначень
У межах кошторисних призначень
Місцеві бюджети (районнй бюджет, бюджети місцевого самоврядування)
У межах кошторисних призначень
У межах кошторисних призначень
У межах кошторисних призначень
У межах кошторисних призначень
У межах кошторисних призначень
У межах кошторисних призначень
Інші джерела
-
-
-
-
-
-
Усього:
20225,8
24624,1
29000
25200
40800
139850

__________________________


Рішення районної ради 7 скликання

Архів рішень районної ради 6 скликання

До уваги громадян