БОБРИНЕЦЬКА РАЙОННА РАДА

КІРОВОГРАДСЬКОЇ ОБЛАСТІ

ДВАДЦЯТЬ ПЕРША СЕСІЯ

СЬОМОГО СКЛИКАННЯ

Р І Ш Е Н Н Я

від 14 грудня 2018 року                                                                   № 324

м.Бобринець

Про затвердження програми

економічного і соціального розвитку

Бобринецького району на 2019 рік

 

Відповідно до пункту 16 частини першої статті 43 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, статей 17, 29, 34 Закону України “Про місцеві державні адміністрації”

районна рада

ВИРІШИЛА:

 

1. Затвердити програму економічного і соціального розвитку Бобринецького району на 2019 рік (додається) (далі – програма на рік).

2. Рекомендувати районній державній адміністрації забезпечити координацію роботи щодо:

1) забезпечення виконання основних завдань і показників, визначених програмою на 2019 рік, внесення, у разі необхідності, пропозицій щодо доповнень і змін до неї з урахуванням впровадження в Україні реформ у різних галузях економіки і сферах діяльності, змін у законодавчих і нормативно-правових актах України тощо;

2) врахування у місцевих бюджетах на 2019 рік та в інших програмних документах з питань галузевого і регіонального розвитку основних завдань, показників, та проектів і заходів, які визначені програмою на 2019 рік;

3) взаємодії із керівництвом підприємств, установ і організацій роботодавців, громадських організацій з виконання завдань, проектів і заходів програми на 2019 рік.

3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на всі постійні комісії Бобринецької районної ради.

 

Голова районної ради                                                О.ГАДЕМСЬКА

 

 

 

ЗАТВЕРДЖЕНО

Рішенням Бобринецької

районної ради

14 грудня 2018 року № 324

 

ПРОГРАМА

економічного і соціального розвитку Бобринецького району

на 2019 рік

ЗМІСТ

ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

 

МЕТА ПРОГРАМИ ТА ОСНОВНІ ЗАВДАННЯ РОЗВИТКУ БОБРИНЕЦЬКОГО РАЙОНУ

 

Розділ І. ЗРОСТАННЯ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ ЕКОНОМІКИ РАЙОНУ, СТВОРЕННЯ УМОВ ДЛЯ ЇЇ СТАЛОГО РОЗВИТКУ

 

 1. 1. Розвиток аграрного сектору
 2. 2. Використання земельних ресурсів та удосконалення земельних відносин
 3. 3. Стале функціонування промисловості
 4. 4. Енергозбереження та енергоефективність
 5. 5. Розвиток транспортної інфраструктури
 6. 6. Розвиток інформатизації, зв’язку та системи електронних послуг
 7. 7. Споживчий ринок та захист прав споживачів
 8. 8. Будівництво та житлова політика
 9. 9. Житлово-комунальне господарство
 10. 10. Екологічна ситуація, використання природних ресурсів
 11. 11. Інвестиційна діяльність
 12. 12. Посилення фінансової основи місцевих бюджетів та підвищення ефективності використання бюджетних коштів

 

Розділ ІІ. МОБІЛІЗАЦІЙНА ПІДГОТОВКА, ЦИВІЛЬНИЙ ЗАХИСТ ТА ПІДТРИМКА АРМІЇ

 

Розділ ІІІ. РОЗВИТОК ЛЮДСЬКОГО КАПІТАЛУ ТА ПІДВИЩЕННЯ СТАНДАРТІВ ЖИТТЯ НАСЕЛЕННЯ

 

 1. 1. Доходи населення. Соціальний захист населення
 2. 2. Соціальний захист учасників антитерористичної операції та внутрішньо переміщених осіб
 3. 3. Поліпшення якості і доступності медичних послуг
 4. 4. Поліпшення якості, конкурентоспроможності і доступності освіти
 5. 5. Забезпечення підтримки дітей, сім’ї та молоді
  1. 6. Розвиток фізичної культури і спорту
  2. 7. Культурний простір та збереження культурної спадщини
   1. 8. Використання потенціалу туристичної та курортно-рекреаційної сфери
   2. 9. Вдосконалення системи регіонального управління, розбудова громадянського суспільства

 

Розділ ІV. МЕХАНІЗМ РЕАЛІЗАЦІЇ ПРОГРАМИ

 

Розділ V КОНТРОЛЬ ЗА ВИКОНАННЯМ ПРОГРАМИ

 

Розділ VІ.  ДОДАТКОВІ МАТЕРІАЛИ

 

1. Основні показники програми економічного і соціального розвитку Бобринецького району на 2019 рік

2. Перелік інвестиційних проектів, реалізація яких передбачається  у рамках програми економічного і соціального розвитку на 2019 рік у Бобринецькому районі

3. Перелік соціальних заходів, реалізація яких передбачається у рамках програми економічного і соціального розвитку на 2019 рік  у Бобринецькому районі

4. Паспорт програми


 

ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

 

Програма економічного і соціального розвитку Бобринецького району на 2019 рік (далі – Програма) розроблена на основі Плану заходів на 2018-2020 роки із реалізації Стратегії розвитку Кіровоградської області на період до 2020 року, затвердженого рішенням обласної ради від 29 вересня  2015 року №787 (із змінами).

 

Під час формування Програми враховано положення Стратегії економічного і соціального розвитку Бобринецького району на період до 2020 року.

 

Методологічною основою розроблення Програми є:

Закон України "Про державне прогнозування та розроблення програм економічного і соціального розвитку України" (стаття 11);

постанова Кабінету Міністрів України від 26 квітня 2003 року
№ 621 "Про розроблення прогнозних і програмних документів економічного і соціального розвитку та складання проекту державного бюджету" (із змінами і  доповненнями).

 

МЕТА ПРОГРАМИ ТА ОСНОВНІ ЗАВДАННЯ РОЗВИТКУ БОБРИНЕЦЬКОГО РАЙОНУ

 

Метою Програми є створення умов для сталого функціонування підприємств реального сектору економіки, закладів і установ соціальної сфери на основі проведення реформ у різних галузях і сферах діяльності та міжрегіонального співробітництва для поліпшення умов життєдіяльності населення та підвищення його добробуту. Посилення фінансової основи місцевих бюджетів шляхом їх наповнення і вишукання додаткових джерел надходжень.

 

 

ОСНОВНІ ЗАВДАННЯ

розвитку Бобринецького району на 2019 рік

 

 

Розвиток високоефективного агропромислового комплексу:

оновлення інфраструктури для зберігання сільськогосподарської продукції та придбання вимірювального обладнання:

-  СФГ "Восход" Кривенко І.І. с. Кетрисанвка (оновлення матеріальної бази вимірювальне обладнання);

-  СТОВ "Червонопілля" Пелеш М.Й. (оновлення матеріально бази, зерноочесний агрегат);

-  СФГ Бобуг Г.В. с. Рощахівка (оновлення матеріальної бази вимірювальне обладнання);

-  СТОВ "Червонопілля" Пелеш М.Й. (капітальний ремонт та оновлення інфраструктури)

модернізація і оновлення парку сільськогосподарської техніки.

 

Удосконалення системи надання послуг та зміцнення матеріально-технічної бази закладів гуманітарної сфери:

-  виведення топкової з підвального приміщення Верхньоінгульської ЗШ і встановлення окремостоячої теплогенераторної котельні контейнерного типу,

-  покращення якості умов надання освітніх послуг, Капітальний ремонт дитячого садка в с.Кривоносово (виведення каналізації, підключення води, зовнішні та внутрішні роботи, заміна вікон та зовнішніх дверей, утеплення фасаду та горищного покриття,

-  капітальний ремонт  сільського будинку культури, с. Златопілля,

-  капітальний ремонт будівлі Будинку культури по вул. Шкільна, 49 в с. Кетрисанівка,

-  капітальний ремонт будівлі інфекційного відділення Бобринецької центральної районної лікарні.

 

Модернізація інфраструктури, що сприятиме підвищенню інвестиційної привабливості району:

покращення доступу  до якісної питної води  громади с. Рощахівка,        с. Витязівка, с. Кетрисанівка;

 

ремонт автомобільних доріг місцевого значення району:

-         О120102 Бобринець-Витязівка-Федіївка- (межі області),

-         О120106 Витязівка-Миколо-Бабанка-Буховецьке,

-         С120133 від а/д Н-14-Веселівка,

-         О120101 Бобринець-Олексіївка-Верхньоінгульське;

 

ремонт автомобільних доріг комунального значення району:

-  поточний ремонт вулично-дорожньої мережі у с.Новомиколаївка, Новомиколаївська сільська рада,

-  поточний ремонт вулично-дорожньої мережі у с.Василівка, Василівська сільська рада.

 

Оновлення містобудівної документації місцевого рівня.

Корегування генерального плану та виготовлення зонінгів с.Василівка, Василівська сільська рада, с. Новомиколаївка, Новомиколаївська сільська рада, с. Кетрисанівка, Кетрисанівська сільська рада, с. Рощахівка, Рощахівська сільська рада, с. Федорівка, с. Височанове, Федіївська сільська рада, с. Олексіївка, Олексіївська сільська рада.

 

• Реалізація завдань, виконання заходів буде здійснюватись виходячи із ресурсних можливостей місцевих бюджетів, державного бюджету, коштів інвесторів, населення тощо.

 

 

Розділ І. ЗРОСТАННЯ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ ЕКОНОМІКИ РАЙОНУ, СТВОРЕННЯ УМОВ ДЛЯ ЇЇ СТАЛОГО РОЗВИТКУ

1. Розвиток аграрного сектору

Бобринецький район має значний потенціал для розвитку галузі сільського господарства.

Сільське господарство – провідна галузь економіки району, питома вага якої в загальному обсязі валової продукції є найбільшою і становить понад     90 %. Сільськогосподарські угіддя складають біля 91% загального земельного фонду району. Кількість сільськогосподарських підприємств та фермерських господарств складає 225.

1. Головні проблеми:

зростання вартості матеріальних ресурсів виробництва продукції сільського господарства, що спричиняє підвищення її собівартості;

зниження якості ґрунтів через розширення посівних площ під вирощування грунтовиснажуючих культур (соняшника та ріпаку) та ерозію ґрунтів;

домінування дрібнотоварного виробництва продукції сільського господарства, плодоовочівництва;

зниження потенціалу галузі тваринництва: скорочення поголів’я тварин і зменшення обсягів виробництва продукції скорочення посівних площ під кормову базу;

відсутність стабільного ціноутворення на вирощену продукцію;

відсутність державного регулювання цін на основні види сільськогосподарської продукції.

 

 

2. Стратегічні пріоритети:

1) стратегічний пріоритет 1: підвищення доданої вартості в аграрній сфері;

основні завдання:

сприяння випереджаючому розвитку галузей, що виробляють продукцію з високою часткою доданої вартості; нарощування обсягів її експорту;

вжиття заходів щодо формування інтегрованих агропромислових структур (кластерів) на регіональному рівні;

підвищення дохідності сільського господарства за рахунок суттєвого збільшення продуктивності рослинництва і тваринництва,

створення сільськогосподарських обслуговуючих кооперативів та сприяння і моніторинг їх діяльності;

проведення модернізації діючих та будівництво нових сучасних ємностей для зберігання сільськогосподарських культур;

сприяння удосконаленню структури сільського господарських угідь та посівів, дотриманню оптимальної структури посівних площ за рахунок поєднання заходів економічного розвитку сільського господарських землекористувачів та їх юридичної відповідальності у сфері охорони земель;

організація та проведення тематичних тренінгів, семінарів та курсів.

 

2) стратегічний пріоритет 2: розвиток рослинництва як основи продовольчої безпеки регіону;

основні завдання:

сприяння нарощуванню виробництва рослинницької продукції за рахунок впровадження сучасних енергоощадних та екологічних технологій в сільському господарстві (органічного землеробства, технологій No-Till тощо);

стимулювання вирощування плодоовочевої продукції сільськогосподарськими підприємствами, шляхом надання першочергової переваги сільськогосподарським підприємствам по вирощуванню плодоовочевої продукції для участі у виставково- ярмаркових заходах;

проведення робіт із модернізації діючих та будівництва нових сучасних овоче- та фруктосховищ, забезпечення закладення до них на зберігання картоплі, овочів і плодів урожаю 2019 року;

посилення інформаційно-консультативного супроводу сільськогосподарських товаровиробників з метою сприяння збільшенню внесення мінеральних та органічних добрив;

здійснення агрохімічного обстеження ґрунтів, а також контролю за змінами їх якісного стану, проведення агрохімічної паспортизації земельних ділянок;

надання вільних земельних ділянок сільськогосподарського призначення для ведення товарного сільськогосподарського виробництва виключно через земельні торги (аукціони), що дасть можливість зменшити корупцію у процесі розпорядження земельними ділянками державної та комунальної власності;

 

3) стратегічний пріоритет 3: розвиток тваринницької галузі;

основні завдання:

створення умов для залучення інвестицій у будівництво, проведення реконструкції тваринницьких комплексів;

сприяння формуванню високопродуктивного поголів’я у господарствах всіх форм власності за рахунок племінних ресурсів племпідприємств та забезпеченню дрібнотоварних виробників високоякісним генетичним матеріалом для штучного осіменіння тварин та поліпшення генетичного потенціалу худоби;

упровадження інтенсивних енерго- і ресурсозберігаючих технологій вирощування кормових культур та заготівлі сіна, силосу, сінажу тощо;

розширення посівних площ кормових культур та зміцнення кормової бази.

4) стратегічний пріоритет 4: розвиток інфраструктури аграрного ринку;

основні завдання:

здійснення заходів щодо розвитку сервісних і дорадчих послуг в сільському господарстві;

сприяння розвитку місцевих сільськогосподарських ринків та ярмарків, забезпечення на них умов для зберігання, обробки та пакування сільськогосподарської продукції, а також перевірки та контролю її якості;

модернізація та будівництво сучасних складів із зберігання зерна, зокрема шляхом створення сільськогосподарськими товаровиробниками мережі кооперативних елеваторів;

надання організаційно-методичної підтримки створенню молочарських та зернових кооперативів з метою заохочення збільшення поголів’я тварин;

 

5) стратегічний пріоритет 5:екологічне поліпшення агроландшафтів та розвиток органічного виробництва;

основні завдання:

заохочення впровадження альтернативних ресурсозберігаючих і безпечних технологій та систем землеробства, насамперед, на основі запровадження екологічного землеробства, що дозволить знизити рівень забруднення земель і підвищити їхню якість;

сприяння запровадженню інтегрованої системи захисту рослин, яка зорієнтована насамперед на використання агротехнічного та біологічного методів і спрямована на зменшення обробітку сільгоспкультур хімічними реагентами, що збільшить виробництво екологічно чистої продукції;

систематичне ведення екологічного моніторингу  за ефективністю використання земельних ресурсів, обсягами внесення мінеральних добрив, засобів захисту рослин від хвороб та шкідників сільгоспкультур з метою своєчасного виявлення зміни якісного стану земель і властивостей ґрунтів внаслідок нераціонального їх використання;

проведення моніторингу  за використанням земель водного фонду, а також за екологічним станом поверхневих вод, що використовуються для потреб сільського господарства;

поліпшення екологічної ситуації в районі;

спрощення доступу до землі потенційних інвесторів сприятиме активізації розвитку реального сектору економіку району;

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Очікувані показники  та результати виконання основних завдань:

Вид продукції

Роки:

2019р., прогноз

2019р. до 2018р., %

2017 рік, факт

2018 рік, очікуване

2018 рік, у % до 2017 р.

1

5

6

7

8

9

Індекс виробництва сільського господарства, %

76,2

152,1

х

90,5

х

Рослинництво

 

 

 

 

 

Зернові та зернобобові культури, т

77010

102357

133,0

102550

100,0

Соняшник, т

129330

170642

132,0

145992

86,0

Цукровий буряк,т

0

0

0

0

0

Картопля, .т

11390

11961

105,0

13769

115,0

у т.ч. сільськогосподарські підприємства

3

7

233

7,6

109

Овочі, т

5114

4156

81,3

4735

114

у т.ч. сільськогосподарські підприємства

8,6

6

70

10

167

Тваринництво

 

 

 

 

 

Худоба та птиці (ж.в.), .т

2315

2315

100

2318

100

у т.ч. сільськогосподарські підприємства

65

70

107,0

75

107,0

Молоко, т

13603

13620

100,0

13625

100,0

у т.ч. сільськогосподарські підприємства

115

110

65,6

112

102,0

Яйця, тис..штук

21770

21775

100

21780

100

у т.ч. сільськогосподарські підприємства

0

0

0

0

0

4.  Механізми і засоби реалізації  основних завдань:

Виконання основних завдань програми буде здійснюватись із використанням коштів:

державного бюджету – на надання фінансової підтримки сільгосптоваровиробникам та інші заходи у рамках бюджетних програм державного бюджету (за умови їх врахування у Державному бюджеті України на 2019 рік);

місцевих бюджетів – у вигляді співфінансування проектів, які передбачають функціонування сільськогосподарських обслуговуючих кооперативів; які пройшли конкурсний відбір для фінансування через Регіональний фонд підтримки підприємництва, та на інші цілі;

сільськогосподарських товаровиробників – на оновлення техніки, придбання насіння, засобів захисту рослин, обладнання тощо;

населення – на придбання садівного матеріалу, молодняка тварин, продукції тваринництва і рослинництва, овочів, картоплі тощо.

 1. 2. Використання земельних ресурсів та удосконалення

земельних відносин

 

Земельні ресурси Бобринецького району Кіровоградської області представлені передусім сільськогосподарськими угіддями, які займають 135,1 тис. га (90,3% території регіону, що свідчить про високий рівень сільськогосподарської освоєності земель) та складають 4,9 % загальної площі сільгоспугідь України.

У структурі сільгоспугідь рілля складає 88,5 %, багаторічні насадження – 0,8%; сіножаті – 0,2%; пасовища – 10,5 %. Розораність земель складає 80,9 %.

Ліси та інші вкриті лісом площі становлять 5,7 тис. га, у тому числі полезахисні лісосмуги – 2,3 тис. га. Загальна лісистість області з урахуванням усіх захисних лісових насаджень складає 3,8 %.

Майже половина ріллі в районі розташовано на схилах різної крутизни (від 1 до 7°). Це вимагає особливих технологічних прийомів у землеробстві з урахуванням природно-кліматичних та екологічних умов, вжиття належних заходів щодо охорони та відтворення земельних ресурсів з метою недопущення деградації та забруднення земель.

Основними землекористувачами в районі є власники земельних ділянок (паїв), які обробляють свої земельні ділянки одноосібно – 40,9 тис. га або 27,3 % від загальної площі району,фізичні та юридичні особи, у користуванні яких перебуває 28.7 тис.га (19,2 %), сільськогосподарські підприємства, у користуванні яких перебуває 23,9 тис. га (16,0 %), а саме      сільськогосподарських товариств – 10,2 тис. га, інших недержавних сільськогосподарських підприємств – 8,0 тис. га, державних сільськогосподарських підприємств – 5,7 тис.га, з них радгоспи всіх систем – 4,9 тис. га.

1) головні проблеми:

висока розораність сільськогосподарських угідь (80%, в Україні – 56,1%), що призводить до деградації земель та створює загрозу екологічній безпеці району;

незабезпеченість у повному обсязі фінансування робіт, визначених Програмою розвитку земельних відносин в області на 2016-2020 роки;

незавершеність інвентаризації земель та їх грошової оцінки, у т.ч. полезахисних лісових смуг;

недостатнє здійснення природоохоронних та агротехнічних заходів у  землекористуванні;

 

2) метою Програми є створення умов для раціонального та ефективного  використання землі, гарантування права власності на землю, удосконалення регулювання земельних відносин;

 

3) пріоритетні напрямки розвитку:

максимально ефективне використання природно-кліматичного потенціалу;

збереження та відтворення родючості ґрунтів;

оптимізація землекористування, системна протидія ерозійним процесам;

 

4) основні завдання:

проведення робіт із укладання та переукладання договорів оренди земель сільськогосподарського призначення з метою встановлення розміру ставок орендної плати відповідно до чинного законодавства (3-12% від нормативно- грошової оцінки землі);

поповнення бази електронного реєстру земельних ділянок, що знаходяться у власності і користуванні громадян, бази даних договорів оренди та автоматизованої бази даних державного земельного кадастру;

проведення аукціонів з продажу права оренди та права власності на землю;

поліпшення стану земель шляхом проведення робіт відповідно до робочих проектів рекультивації порушених земель, створення захисних лісонасаджень, проведення культуро-технічних робіт, будівництва протиерозійних валів-доріг, поліпшення малопродуктивних деградованих земель шляхом нанесення родючого шару ґрунту, знятого під час проведення гірничодобувних та інших будівельних робіт;

розробка проектів землеустрою еколого-економічного обґрунтування сівозмін;

проведення заходів, спрямованих на охорону земель, збереження і відтворення родючості ґрунтів за рахунок коштів, які надійшли в порядку відшкодування втрат сільськогосподарського та лісогосподарського  виробництва та знаходяться на спецрахунках відповідних рад;

здійснення контролю за станом дотримання вимог земельного законодавства;

 

5) ресурсне забезпечення:

реалізація основних завдань буде здійснюватись із залученням коштів:

державного та місцевих бюджетів;

землевласників і землекористувачів, зацікавлених у розробці землевпорядної та землеоціночної документації;

 

6) кількісні критерії виконання Програми:

проведення інвентаризації земель населених пунктів;

забезпечення сталих надходжень від плати за землю, збільшення надходжень від оренди земель сільськогосподрського призначення державної та комунальної власності.

3. Стале функціонування промисловості

1) головні проблеми:

недостатня конкурентоспроможність промислової продукції через високу енергоємність продукції промисловості;

обмеженість робіт з модернізації та сучасного технічного переозброєння галузей промисловості;

зношеність основних виробничих фондів у галузі промисловості;

низький рівень впровадження інновацій та недостатня інноваційна активність промислових підприємств;

уповільнення інвестиційної діяльності у галузі промисловості, низька інвестиційна привабливість підприємств, що обумовлене скороченням банківського кредитування та обмеженням власних фінансових ресурсів підприємств;

зростання витрат на сировину, матеріали та енергоресурси;

недостатність власних обігових коштів підприємств не дає змоги оновлювати матеріальну базу підприємств, сучасним прогресивним устаткуванням та впроваджувати сучасні технології.

2) метою програми є зміцнення потенціалу промисловості, підвищення технологічного рівня, конкурентоспроможності продукції та сприяння адаптації підприємств до діяльності в умовах євроінтеграції;

3) стратегічні завдання:

захист інтересів місцевих товаровиробників та сприяння їм у розробці і реалізації сучасних інвестиційних проектів, розвитку зовнішньоекономічної діяльності, налагодженні нових господарських зв'язків;

сприяння промисловим підприємствам у розвитку їх зовнішньоекономічної, інвестиційної та виставкової діяльності з метою просування продукції на внутрішні та зовнішні ринки;

забезпечення ефективного використання виробничих потужностей та збільшення обсягів виробництва:

вжиття заходів щодо вирішення проблемних питань функціонування та задіяння потенціалу підприємств з переробки сільськогосподарської продукції та продуктів її переробки;

захист інтересів місцевих товаровиробників та їх підтримка у рамках реалізації проекту;

розширення інтеграційних і технологічних зв’язків між сільгосптоваровиробниками та підприємствами харчової промисловості;

вжиття заходів щодо зниження рівня енергоємності виробництва продукції,  виконання робіт, надання послуг підприємствами промисловості;

 

4) ресурсне забезпечення:

реалізація основних завдань буде здійснюватися переважно за рахунок власних коштів підприємств та інвесторів.

 

5) кількісні і якісні критерії виконання програми:

№ з/п

Показники

Одиниця

виміру

Роки:

2017 рік

2018 рік., очікуване

2019 р. прогноз

1.

Обсяг реалізованої промислової продукції,  у відпускних цінах підприємств

тис. грн.

3317,4

130025

133926

2.

Обсяг реалізованої промислової продукції на одну особу

грн.

128,5

5079,6

5240,2

 

4. Енергозбереження та енергоефективність

Сфера енергозабезпечення є важливою складовою економіки району та має істотний вплив на стан розвитку виробництва, соціальної сфери і рівень життя громадян.

Забезпечення електроенергії в районі здійснює                                                 ПАТ “Кіровоградобленерго”.

В умовах зростання цін на енергоносії особливої актуальності набуває використання альтернативних видів палива, впровадження енергоефективних заходів і технологій.

1) головні проблеми:

значні обсяги споживання та неефективне використання енергоресурсів бюджетними установами, обмеженість коштів на їх оплату в умовах постійного зростання цін на енергоносії;

велика енергоємність виробництва продукції та її низька конкурентоспроможність;

2) метою програми є ефективне використання паливно-енергетичних ресурсів у галузях економіки і соціальній сфері району, впровадження енергозберігаючих заходів та технологій, зменшення енергоємності виробництва;

3) стратегічні завдання:

реалізація заходів Програми енергоефективності Бобринецького району на 2017 - 2020 роки;

спрямування державних та місцевих інвестиційних ресурсів за відповідними бюджетними програмами на здійснення заходів з енергозбереження, ведення обліку споживання енергоресурсів у бюджетній та невиробничій сферах;

сприяння розробці будівництва електростанції з використанням сонячної енергії;

проведення роботи з утеплення будівель бюджетної сфери з метою економії паливно-енергетичних ресурсів;

проведення роботи щодо укладання енергосервісних договорів.

 

4) ресурсне забезпечення:

реалізація основних завдань енергозабезпечення та енергозбереження буде здійснюватись за рахунок власних коштів підприємств, інвесторів, коштів державного та місцевих бюджетів.

 

5) якісні критерії виконання програми:

зменшення споживання енергоресурсів в галузях економіки, у т.ч. у бюджетній сфері району  у межах 20%.

 

5. Розвиток транспортної інфраструктури

Транспорт – відіграє важливу роль у розвитку економіки та задоволенні потреб населення. Зв’язок є складовою інфраструктури, яка постійно розвивається та зазнає істотних змін. З кожним роком підвищується якість надання послуг телефонного, комп’ютерного та поштового зв’язку завдяки впровадженню новітніх технологій в дану сферу. Сітка доріг місцевого значення, які перебувають у межах району і які є за межами населених пунктів нараховує загалом 343,8 км (174,6 км доріг обласного значення та 139,3 км районних доріг і 29,3 км  територіальних доріг).

Транспортно-експлуатаційний стан мережі автомобільних доріг загального користування не відповідає вимогам сьогодення.

Фінансування дорожньої галузі в останні три роки не задовольняло нагальних потреб навіть в частині експлуатації доріг, а кошти на проведення робіт з будівництва, реконструкції, капітальних та поточних середніх ремонтів шляхів виділялися у вкрай обмежених обсягах.

головні проблеми:

недостатня кількість пасажирських автобусів великої місткості на маршрутах, непристосованість їх до обслуговування пасажирів з обмеженими фізичними можливостями;

високий ступінь зношеності основних фондів усіх видів транспорту та дорожнього господарства;

не повне охоплення регулярним автобусним сполученням населених пунктів у сільській місцевості;

повільне оновлення та модернізація автомобільного транспорту;

нерівномірність забезпечення телекомунікаційними послугами та обмеженість доступу користувачів до загальнодоступних телекомунікаційних послуг, зокрема у сільській місцевості;

незадовільний стан покриття автомобільних доріг району особливо у сільській місцевості через  недостатнє фінансування потреб дорожньої галузі;

 

2) метою програми є поліпшення якості послуг пасажирського транспорту, поліпшення стану та безпеки транспортної мережі району, створення безпечних умов для учасників дорожнього руху шляхом приведення автомобільних доріг району у відповідність із сучасними технічними вимогами.

3) основні завдання:

розширення надання послуг автомобільного транспорту для громадян з обмеженими фізичними можливостями шляхом придбання перевізниками автотранспорту, пристосованого до потреб цієї категорії пасажирів;

оновлення пасажирського автотранспорту;

зростання рівня охоплення населених пунктів району регулярним автобусним сполученням;

здійснення заходів із забезпечення безпеки дорожнього руху;

проведення робіт з будівництва, реконструкції, капітального та поточного ремонтів, експлуатаційного утримання автомобільних доріг та вулиць і доріг комунальної власності у населених пунктах району в межах можливостей  бюджетів різних рівнів;

4) ресурсне забезпечення:

реалізація основних завдань буде здійснюватись за рахунок коштів державного та місцевих бюджетів, власних коштів підприємств, інвесторів та інших джерел, не заборонених чинним законодавством;

 

5) якісні критерії виконання програми:

збільшення обсягів перевезень пасажирів усіма видами транспорту порівняно із 2018 роком;

підвищення якості асфальтобетонного покриття та забезпечення безпеки  дорожнього руху на автомобільних дорогах загального користування.

 

 1. 13. Розвиток інформатизації, зв’язку та системи електронних послуг

Галузь зв’язку є однією із найбільш стабільних та динамічних галузей економіки району, яка забезпечує значні темпи росту надання послуг, поліпшення їх якості та впровадження нових технологій, що дозволило поліпшити забезпечення комунікаційних потреб населення: зросла якість мобільного зв’язку, діє розгалужена мережа інтернет-провайдерів та інтернет-клубів. В районі працюють понад 10 суб’єктів ринку зв’язку різної форми власності та підпорядкування, які надають телекомунікаційні послуги (телефонного, комп’ютерного зв’язку, проводового радіомовлення, ефірного телерадіомовлення та інше) і послуги поштового зв’язку. Основними операторами є: Бобринецьке відділення ПАТ "Укрпошта", Бобринецька філія ПАТ "Укртелеком», ТОВ "Нова Пошта", мобільного зв'язку – ПрАТ "Київстар", ПрАТ "ВФУкраїна", ТОВ "Лайфссел".

1) головні проблеми:

нерівномірність забезпечення телекомунікаційними послугами та обмеженість доступу користувачів до загальнодоступних телекомунікаційних послуг у сільській місцевості; відсутність системи електронного документообігу у місцевих органах виконавчої влади та органах місцевого самоврядування;

2) метою програми є створення умов для розвитку інформатизації, зв’язку та системи електронних послуг на території району; забезпечення населення та суб'єктів господарювання якісними телекомунікаційними послугами;

3) основні завдання:

вжиття організаційних заходів щодо запровадження в районі надання адміністративних послуг в електронній формі та інтеграції їх до Єдиного державного порталу адміністративних послуг; вжиття заходів щодо реалізації проекту “Забезпечення сучасними інформаційно-комунікативними системами сільських територіальних громад Бобринецького району”;

4) ресурсне забезпечення:

реалізація основних завдань програми буде здійснюватися за рахунок коштів державного і місцевих бюджетів, інших джерел фінансування, не заборонених чинним законодавством України;

5) кількісні та якісні критерії ефективності виконання Програми:

збільшення частки домогосподарств, які мають доступ до Інтернету вдома, не нижче середнього рівня в Україні.

 

7. Споживчий ринок району та захист прав споживачів

 

Сфера торгівлі відіграє важливу роль у соціально-економічному розвитку району. Матеріально-технічна база торгівлі станом на 01 січня 2018 року представлена 304  одиницями магазинів та кіосків, 14 закладами ресторанного господарства, 23 закладами побутового обслуговування населення, 13 аптеками, 6 автозаправними станціями.

Ускладнення суспільно-політичної та економічної ситуації в Україні, значне зростання цін і тарифів, курсу вільноконвертованих валют обумовили уповільнення позитивних тенденцій на споживчому ринку району.

 

1) основні проблеми:

недостатній рівень обслуговування населення на ринку та об’єктах дрібно-роздрібної торгівлі;

розповсюдження товарів, які не відповідають вимогам технічних регламентів та нормативних документів щодо їх безпеки і якості;

зменшення платоспроможного попиту населення через значне підвищення цін на товари, лікарські засоби, паливно-мастильні матеріали та комунальні послуги, тарифів на пасажирські перевезення та на інші послуги;

 

2) метою програми є поліпшення якості торговельного обслуговування населення, насичення споживчого ринку товарами місцевого виробництва, запобігання необґрунтованому зростанню цін на основні продовольчі товари, дотримання прав споживачів;

 

3) основні завдання:

задоволення потреб населення у якісних товарах та послугах за  доступними цінами, запобігання необґрунтованому зростанню цін на  споживчому ринку, у тому числі на соціально значущі продовольчі товари;

проведення роботи із керівниками підприємств торгівлі з питань недопущення необґрунтованого підвищення цін на основні продовольчі товари та непродовольчі товари першої необхідності;

організації проведення ярмарково-виставкових заходів за безпосередньої участі товаровиробників;

приведення функціонування об'єктів дрібно-роздрібної торгівлі до вимог  нормативно-правових актів;

впорядкування розміщення реклами у підприємствах торгівлі відповідно до вимог чинного законодавства;

створення умов для продажу сільськогосподарської продукції безпосередньо товаровиробниками;

створення умов для розвитку мережі підприємств торгівлі, закладів ресторанного господарства, побутового обслуговування населення, особливо у сільській місцевості;

сприяння розвитку і функціонуванню мережі книжкової торгівлі, залучення суб'єктів підприємництва, що реалізують книжкову продукцію до участі у виставково-ярмаркових заходах, з метою популяризації читання;

посилення захисту прав споживачів щодо безпеки та якості товарів робіт і послуг, що реалізуються на внутрішньому споживчому ринку району;

сприяння розвитку мережі підприємств з надання побутових послуг населенню району;

здійснення регулювання цін і тарифів на соціально значущі товари, роботи та послуги у порядку згідно із чинним законодавством, здійснення моніторингу цін на соціально важливі товари і послуги;

здійснення контролю за додержанням державної дисципліни цін на товари, продукцію і послуги, які реалізуються за регульованими цінами;

4) ресурсне забезпечення

реалізація основних завдань програми буде здійснюватись із залученням  коштів підприємств торгівлі, інвесторів, населення, а також місцевих бюджетів на підтримку місцевого товаровиробника, створення соціальних магазинів (відділів);

 

5) кількісні та якісні критерії виконання програми:

забезпечення обсягів обороту роздрібної торгівлі на рівні попереднього року;

посилення захисту прав споживачів щодо безпеки і якості товарів, робіт і послуг;

забезпечення умов для нарощування обсягів реалізації товарів місцевих товаровиробників.

8. Будівництво та житлова політика

Будівельна галузь є однією із важливих галузей економіки, від якої залежить функціонування суміжних галузей у районі та області.

 

1) головні проблеми:

низький рівень забезпечення соціальним житлом громадян, що потребують поліпшення житлових умов відповідно до законодавства;

відсутність бюджетного фінансування для будівництва житла, призупинення будівництва житла за рахунок коштів підприємств усіх форм власності;

низький рівень забезпеченості адміністративно-територіальних одиниць району містобудівною документацією, що суттєво стримує розвиток будівництва з причини відсутності правових підстав для вибору земельних ділянок, видачі вихідних даних на проектування;

високі ставки банківських кредитів та обмежені фінансові можливості громадян, які потребують поліпшення житлових умов;

 

2) метою програми є створення сприятливих умов для стимулювання розвитку житлового будівництва та ринку доступного житла, збільшення обсягів будівництва в районі та концентрація капітальних вкладень на фінансування об'єктів, які забезпечують приріст потужностей та вводяться в експлуатацію;

 

3) основні завдання:

збільшення інвестицій у житлове будівництво з різних джерел фінансування, оптимізація існуючих та запровадження нових ефективних фінансово-інвестиційних механізмів підтримки будівництва, придбання  доступного житла;

забезпечення створення належної інженерно-транспортної інфраструктури навколо будівництва об'єктів доступного житла;

збільшення обсягів житлового фонду шляхом нового будівництва, реконструкції наявних житлових будинків, гуртожитків, перепрофілювання об'єктів комунальної (соціальної) інфраструктури, що не використовуються за призначенням;

розроблення (коригування) схем планування території району;

забезпечення населених пунктів району містобудівною документацією (генеральними  планами, планами зонування та детальні плани територій);

нарощування потужностей підприємств будівельного комплексу району шляхом використання будівельних матеріалів та конструкцій, які виробляються місцевими підприємствами будівельної індустрії, залучення до виконання будівельно-монтажних робіт місцевих будівельних підприємств усіх форм власності;

4) ресурсне забезпечення:

реалізація основних завдань буде здійснюватися із залученням коштів державного та місцевих бюджетів, коштів інвесторів, кредитних ресурсів та власних коштів громадян;

 

5) кількісні критерії виконання програми:

введення в експлуатацію житла дасть можливість залучити до будівництва будівельні підприємства і організації району.

 

9. Житлово-комунальне господарство

Житлово-комунальне господарство району - важлива сфера обслуговування населення та підприємств, яка надає послуги з централізованого водопостачання, водовідведення, експлуатації та ремонту житла, розвитку, поновлення, утримання елементів благоустрою, а також ритуальних послуг.

Весь багатоквартирний житловий фонд сільських населених пунктів переведено на індивідуальне опалення.

Наданням житлово-комунальних послуг у районі займаються                    7 комунальних підприємств які надають послуги з водопостачання, а у               18 сільських радах послуги з водопостачання надають самі сільські ради.

1) головні проблеми:

високий ступінь енергоспоживання та витрат енерго- та матеріальних ресурсів у житлово-комунальному секторі;

значна зношеність основних фондів підприємств житлово-комунальних господарств не дає можливості покращити якість надання послуг;

недостатня конкуренція на ринку послуг з управління та утримання будинків, споруд та прибудинкових територій;

складний фінансовий стан підприємств (збитковість, наявність значної дебіторської та кредиторської заборгованості);

невідповідність тарифів для населення фактичній вартості житлово-комунальних послуг, адже тарифи на житлово-комунальні послуги покривають лише 60-80 відсотків їх собівартості;

висока собівартість виробництва послуг через значне енергоспоживання підприємств галузі;

недостатність забезпечення якісною питною водою мешканців району;

 

2) метою програми є здійснення заходів щодо стабільного та надійного забезпечення потреб населення та закладів соціальної сфери якісними житлово-комунальними послугами на основі поетапного реформування галузі;

3) основні завдання:

забезпечення технічного переоснащення галузі на основі широкого застосування вітчизняних і зарубіжних науково-технічних досягнень, впровадження ресурсо - і енергозберігаючих технологій під час надання житлово-комунальних послуг;

вжиття заходів щодо заміщення природного газу енергоресурсами, отриманими з відновлюваних джерел енергії та альтернативних видів палива, насамперед в об’єктах соціальної сфери;

проведення реконструкції та капітального ремонту житлового фонду із залученням різних джерел фінансування;

створення та функціонування об'єднань співвласників багатоквартирних будинків (запровадження нових форм управління житловими будинками);

поетапне оснащення всіх споживачів житлово-комунальних послуг приладами обліку витрачання води і енергії;

приведення тарифів до економічно обґрунтованих витрат на виробництво житлово-комунальних послуг;

впровадження новітніх технологій очистки води та доведення її якості до санітарних норм питної води, призначеної для споживання;

буріння артезіанських свердловин у населених пунктах, що користуються привізною водою;

створення нових зелених насаджень; впорядкування прибудинкових територій населених пунктів;

впровадження енергозберігаючих технологій вуличного освітлення;

забезпечення підприємств житлово-комунального господарства району сучасною технікою для вивезення/утилізації твердих побутових відходів і дотриманням екологічних стандартів;

надання фінансової підтримки малому комунальному підприємству “Дім Бобринець”;

 

4) ресурсне забезпечення:

реалізація основних завдань буде здійснюватися за рахунок:

коштів державного та місцевих бюджетів;

власних коштів підприємств та населення;

коштів міжнародних фінансових організацій;

інших фінансових ресурсів, незаборонених чинним законодавством;

5) якісні критерії виконання програми:

забезпечення якісною питною водою населених пунктів району;

забезпечення рівня оплати житлово-комунальних послуг населенням не менше 100 %;

зменшення обсягів використання природного газу та інших енергоресурсів;

формування на регіональному рівні сучасного, конкурентного ринку житлово-комунальних послуг;

впровадження систем автоматизованого обліку відпуску спожитої води на всіх підприємствах житлово-комунального господарства району.

10. Екологічна ситуація, використання природних ресурсів

 

Оскільки район має недостатньо розвинену промисловість, то екологічна ситуація в цілому  задовільна.

1)головні проблеми:

порушення природного гідрологічного, гідрохімічного та гідробіологічного режиму поверхневих вод, їх самовідновлювальної здатності;

достатній рівень техногенного навантаження на навколишнє природне середовище через відсутність дієвої системи сортування, утилізації та захоронення твердих побутових відходів;

технічний стан каналізаційних очисних споруд потребує  удосконалення, модернізації;

утворення на територіях сільських рад стихійних звалищ сміття; незадовільний стан справ щодо поводження, збору, сортування, утилізації, знешкодження, захоронення твердих побутових відходів у населених пунктах району;

висока мінералізація і зменшення запасів підземних вод;

щосезонне браконьєрське вирубування зелених насаджень (дерев), з метою збуту та отримання прибутків,  спалювання стерні, пожнивних решток, сухих рослинних залишків та побутового сміття населенням;

недостатність обігових коштів у підприємствах лісового господарства для розширення інфраструктури мисливського господарства;

низький відсоток заповідності території району, що призводить до незаконного розорювання земель, створення стихійних звалищ, незаконного видобутку будівельних матеріалів (піску, глини) на територіях, які мають особливу природоохоронну, наукову, естетичну, рекреаційну та іншу цінність;

2) метою програми є поліпшення екологічної ситуації в районі, збереження біологічного та ландшафтного різноманіття,  відтворення природних комплексів, земельних та водних ресурсів, розвиток лісового господарства;

3) основні завдання:

проведення модернізації систем водовідведення за рахунок впровадження нових прогресивних технологій для очистки господарсько - побутових стічних вод;

проведення комплексу заходів, спрямованих на зменшення обсягів викидів забруднюючих речовин в атмосферне повітря від стаціонарних джерел: впровадження нових екологічно безпечних технологій виробництва, проведення реконструкції та модернізації систем пило-газоочисних установок;

відновлення та збереження природного гідрологічного, гідрохімічного та гідробіологічного режиму природніх водойм, їх самовідновлювальної здатності;

недопущення виникнення на території району несанкціонованих сміттєзвалищ створення сучасних технічно оснащених полігонів для сортування та захоронення твердих побутових відходів та запровадження механізмів їх збору, сортування, утилізації та захоронення;

збільшення виконання робіт з озеленення населених пунктів району;

збільшення територій та об'єктів природно-заповідного фонду району, винесення їх меж в натуру (на місцевість);

виконання заходів з протиповіневого захисту територій;

забезпечення через засоби масової інформації систематичної роз’яснювальної роботи з громадськістю, виявлення порушників правил пожежної безпеки;

розширення існуючих меж природно-заповідного фонду та створення нових  об’єктів природоохоронного призначення;

 

4) ресурсне забезпечення:

реалізація основних завдань буде здійснюватися із залученням коштів державного, місцевих бюджетів, коштів інвесторів та власних коштів підприємств, установ, організацій;

 

5) кількісні критерії виконання програми:

залучення коштів місцевих фондів охорони навколишнього природного середовища на виконання природоохоронних заходів;

6) очікувані результати:

активізація роботи з відновлення і підтримання сприятливого гідрологічного режиму та санітарного стану природніх водойм з проведенням робіт по благоустрою берегової лінії;

винесення об’єктів забруднення з прибережних смуг водних об’єктів району та виконання робіт з ліквідації несанкціонованих сміттєзвалищ, здійснення необхідних заходів щодо початку виготовлення проектно-кошторисної документації, проведення експертизи та погоджень, отримання технічних умов, оформлення документації на земельну ділянку, проведення конкурсних торгів по об’єкту сміттєпереробних ліній.

 

11. Інвестиційна діяльність

Протягом останніх років в районі мало місце поступове збільшення обсягу капітальних інвестицій у реальний сектор економіки і соціальну сферу (за 2013-2017 рр. – 462,5 млн.грн.). За січень-червень 2018 року обсяг капітальних інвестицій за рахунок усіх джерел фінансування склав 79,6 млн.грн., що у 1,7 рази більше ніж у січні-червні 2017 року.

Для сталого регіонального розвитку Бобринеччина потребує залучення внутрішніх і зовнішніх інвестицій.

 

1) головні проблеми:

обмеженість можливостей державного і місцевих бюджетів для фінансування капітальних видатків;

низький рівень забезпеченості місцевих рад містобудівною документацією, що суттєво стримує розвиток будівництва з причини відсутності правових підстав для вибору земельних ділянок, видачі вихідних даних на проектування тощо;

необхідність розроблення та оновлення схем планування територій районів;

нерозвиненість інвестиційної інфраструктури в районі;

недостатня інвестиційна активність суб’єктів господарювання.

 

2) метою програми є створення умов для формування привабливого інвестиційного клімату в районі, надходжень інвестицій в економіку району для сталого економічного розвитку;

 

3) основні завдання:

забезпечення належного виконання Закону України "Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності";

розроблення містобудівної документації (генеральних планів, планів зонування та детальних планів територій);

посилення організаційної роботи місцевих органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування щодо створення сприятливих умов інвестиційної діяльності, формування інвестиційних пропозицій та реалізації стратегічних інвестиційних проектів розвитку району;

реалізація заходів програми формування позитивного міжнародного та інвестиційного іміджу Бобринецького району на 2017-2020 роки;

реалізація інвестиційних проектів за рахунок коштів державного бюджету інвестиційного спрямування та місцевих бюджетів;

поширення інформації про інвестиційний потенціал району, ділові та інвестиційні пропозиції суб'єктів господарювання району.

реалізація заходів програми розвитку малого та середнього підприємництва у Бобринецькому районі на 2016-2018 роки;

 

Очікувані показники  та результати виконання основних завдань:

 

з/п

Показник

2018 рік, очікуване

2019 рік,

прогноз

1.

Обсяг капітальних інвестицій, млн.грн.

169,6

198,5

2.

Обсяг капітальних інвестицій,

% до відповідного періоду попереднього

115

117

 

4) ресурсне забезпечення:

реалізація основних завдань буде здійснюватися із залученням коштів:

державного бюджету інвестиційного спрямування (субвенції з державного бюджету на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку територій);

місцевих бюджетів;

власних коштів підприємств;

коштів інвесторів;

інших джерел, не заборонених законодавством.

 

12. Посилення фінансової основи місцевих бюджетів та підвищення ефективності використання бюджетних коштів

Посилення фінансової основи місцевих бюджетів та їх фінансова незалежність дає можливість органам місцевого самоврядування та місцевим органам виконавчої влади самостійно вирішувати питання економічного і соціального розвитку своєї території забезпечувати доступність та якість публічних послуг, зокрема в галузях соціально-культурної сфери, соціального захисту населення, житлово-комунального, дорожнього господарства тощо.

 

У 2018 році надходження доходів місцевих бюджетів  (без трансфертів) очікуються у сумі 58 255,1 тис. грн., що на 7 540,1 тис. грн., або на 14,9 % більше фактичних надходжень 2017 року (у співставних умовах).

На 2019 рік обраховано прогнозні надходження доходів місцевих бюджетів (без трансфертів) в сумі 60881,8 тис.грн., що становить 104,5% до очікуваних надходжень у 2018 році.

1) головні проблеми :

недостатня забезпеченість коштами для виконання делегованих і власних повноважень місцевих органів виконавчої влади і органів місцевого самоврядування;

низька питома вага інвестиційної складової місцевих бюджетів;

нерівномірність податкоспроможності територій;

відсутність сплати податків до бюджету Павлогірківської сільської ради ПП Бобринець-Агро-К, що орендує на вказаній території 139 паїв. Підприємство не сплачує до бюджету з жовтня 2017 року орендну плату за землю та єдиний податок з сільськогосподарських товаровиробників, у яких частка сільськогосподарського товаровиробництва за попередній податковий (звітний) рік дорівнює або перевищує 75 відсотків (за 3 та 4 квартали           2017 року).

ріст у 2018 році податкового боргу по сплаті податків до бюджету району. Станом на 01 жовтня 2018 року податковий борг по ДП ДГ “Червоний землероб” (Чарівненська сільська рада) склав 1 024,3 тис.грн., по                    ПП Бобринець-Агро К  (Павлогірківська сільська рада ) - 618,5 тис.грн.

 

2) метою програми є посилення фінансової основи місцевих бюджетів, забезпечення якісного бюджетного процесу, створення умов для стабільного функціонування бюджетної системи, розвитку інфраструктури та розв’язання гострих соціальних проблем територіальних громад району;

3) пріоритетні напрямки:

зміцнення фінансово-економічної основи місцевих бюджетів:

забезпечення ефективної взаємодії місцевих органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування щодо наповнення бюджетів усіх рівнів відповідно до показників економічного розвитку територій;

підвищення податкоспроможності територій за рахунок створення нових потужностей, розвитку сфери послуг, залучення інвестицій, використання передбачених чинним законодавством можливостей збільшення доходів місцевих бюджетів шляхом встановлення ставок місцевих податків і зборів з урахуванням необхідності наповнення бюджетів та спроможності платників цих податків;

удосконалення адміністрування податкових і митних платежів, недопущення мінімізації податкових зобов’язань суб’єктів підприємницької діяльності, розвиток партнерських відносин фіскальних органів з громадянами і бізнесом, надання їм високоякісних послуг у податковій сфері, впровадження нових та вдосконалення наявних електронних сервісів для платників податків;

підвищення рівня платіжної дисципліни та скорочення обсягів податкового боргу за рахунок посилення контролю за додержанням податкового законодавства, правильністю обчислення, повнотою і своєчасністю сплати до бюджетів податків і зборів (обов’язкових платежів);

збільшення надходжень плати за землю за рахунок заключення договорів оренди з більшим відсотком орендної плати, а також проведення земельних торгів (аукціонів);

збільшення в межах чинного законодавства власних надходжень бюджетних установ та спрямування цих коштів на заходи, здійснення яких необхідне для виконання основних функцій цих установ;

 

удосконалення підходів до формування та виконання місцевих бюджетів:

запровадження середньострокового бюджетного прогнозування на рівні місцевих бюджетів;

застосування програмно-цільового методу бюджетування з метою підвищення прозорості та ефективності використання фінансових ресурсів;

проведення інформаційно-роз’яснювальної роботи щодо змін законодавства з питань формування та виконання місцевих бюджетів;

 

підвищення ефективності використання бюджетних коштів:

забезпечення економного, раціонального та результативного витрачання бюджетних коштів, посилення контролю за дотриманням вимог законодавчо-нормативних актів щодо витрачання бюджетних коштів;

забезпечення спрямування видатків місцевих бюджетів на вирішення питань енергоефективності та енергозбереження з метою заощадливого витрачання енергетичних ресурсів  в бюджетній сфері;

зосередження фінансових ресурсів на реалізацію вагомих інвестиційних проектів та цільових програм, спрямованих на поліпшення інфраструктури територіальних громад та якості життя населення;

забезпечення підвищення якості та ефективності видатків місцевих бюджетів;

продовження роботи з оптимізації мережі закладів освіти, охорони здоров’я, культури, інших галузей бюджетної сфери;

 

4) якісні критерії виконання Програми:

забезпечення виконання затверджених показників по доходах (без трансфертів) і видатках місцевих бюджетів.

 

Розділ ІІ. МОБІЛІЗАЦІЙНА ПІДГОТОВКА, ЦИВІЛЬНИЙ ЗАХИСТ ТА ПІДТРИМКА АРМІЇ

В області проводиться робота щодо забезпечення виконання законів України "Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію", "Про основи національної безпеки України", "Про оборону України", "Про військовий обов’язок і військову службу", Кодексу цивільного захисту населення та інших нормативно - правових актів з питань мобілізаційної підготовки та мобілізації;

 

1) головні проблеми:

недостатність фінансових ресурсів для здійснення комплексу заходів з мобілізаційної підготовки, в частині матеріально-технічного забезпечення запасного пункту управління голови райдержадміністрації, організації виконання інших мобілізаційних заходів та територіальної оборони району, неналежний рівень матеріального і фінансового забезпечення сил і заходів цивільного захисту, застарілої системи централізованого оповіщення населення у разі виникнення надзвичайних ситуацій, протипожежного захисту населених пунктів району;

2) метою Програми є сприяння створення належних умов для охорони та захисту державного суверенітету, незалежності України та, безпосередньо, території і населення Бобринецького району, захист населення і території району від надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру, послідовне зниження ризику їх виникнення, підвищення рівня безпеки населення і захищеності територій від наслідків таких ситуацій, забезпечення захисту населення, навколишнього природного середовища і небезпечних об’єктів, об’єктів підвищеної небезпеки, об’єктів з масовим перебуванням людей та населених пунктів від пожеж, підвищення рівня протипожежного захисту та створення сприятливих умов для реалізації державної політики у сфері цивільного захисту;

 

3) основні завдання:

забезпечення виконання заходів для підвищення обороноздатності військових частин, які закріплені за районною державною адміністрацією з метою здійснення шефської допомоги, для ефективного виконання ними поставлених завдань, зокрема сприяння вирішенню питань, пов'язаних із поліпшенням соціально - побутових умов військовослужбовців Збройних Сил України;

надання допомоги у забезпеченні військових частин продовольством, пально-мастильними матеріалами та проведенні робіт з реконструкції та ремонту приміщень, в яких розміщуються військові частині тощо;

проведення комплексу заходів, пов'язаних зі зміцненням обороноздатності району,

забезпечення завдань територіальної оборони, мобілізаційної готовності району; здійснення заходів щодо утримання, приведення у належний стан шляхом проведення ремонтних робіт, модернізації та покращення матеріально-технічного стану пункту управління голови районної державної адміністрації та запасного пункту управління з метою їх використання за призначенням в умовах особливого періоду, правового режиму воєнного або надзвичайного стану; придбання запасів паливно-мастильних матеріалів для поповнення аварійного резерву паливно-мастильних запасів ПЗПУ облдержадміністрації; придбання засобів індивідуального захисту для посадових осіб органів місцевої виконавчої влади та місцевого самоврядування; проведення заходів протипожежної безпеки та придбання первинних засобів пожежогасіння на ПЗПУ, райдержадміністрації;

забезпечення роботи територіальної ланки управління районними спеціалізованими службами при організації та здійсненні запобіжних заходів на випадок виникнення надзвичайних ситуацій, створення передумов для їх локалізації та ліквідації, проведення невідкладних аварійно-відновлювальних робіт, надання одноразової допомоги та забезпечення нормальних умов життєдіяльності для громадян, які постраждали від наслідків надзвичайних ситуацій, у тому числі шляхом розгортання та утримання тимчасових пунктів проживання та харчування;

створення та накопичення регіонального матеріального резерву пально-мастильних матеріалів, лікарських засобів та виробів медичного призначення, продовольчих і промислових товарів першої необхідності для забезпечення особового складу сил цивільного захисту під час проведення аварійно-рятувальних та інших невідкладних робіт, постраждалого населення, захисних споруд цивільного захисту, пунктів управління та забезпечення речовим майном пунктів санітарної обробки людей;

 

4) ресурсне забезпечення:

реалізація основних завдань буде здійснюватись за рахунок коштів: державного бюджету; місцевих бюджетів, інших джерел фінансування, не заборонених законодавством;

 

5)    кількісні та якісні критерії ефективності виконання Програми:

реалізація завдань Програми створить умови для своєчасного виконання заходів з мобілізаційної підготовки територіальної оборони в районі та першочергових заходів щодо захисту населення і територій від надзвичайних ситуацій.

Розділ ІІІ. РОЗВИТОК ЛЮДСЬКОГО КАПІТАЛУ ТА ПІДВИЩЕННЯ СТАНДАРТІВ ЖИТТЯ НАСЕЛЕННЯ

 1. 1. Доходи населення. Соціальний захист населення

 

Основним завданням органів виконавчої влади протягом останніх років є створення економіко-правових умов для збільшення доходів населення району, підвищення його економічної активності, погашення боргів із заробітної плати та недопущення затримок з її виплати.

1) головні проблеми:

низький рівень доходів населення через низький розмір заробітної плати в окремих галузях економіки і бюджетної сфери в умовах підвищення цін і тарифів на послуги;

недостатня кількість робочих місць для населення у сільській місцевості;

наявність тіньових відносин у сфері зайнятості населення та безробітного населення, особливо у сільській місцевості;

недостатній розвиток малого і середнього підприємництва у сільській місцевості;

відсутність фінансування з державного бюджету на пільгове перевезення окремих категорій громадян;

відсутність коштів для матеріального стимулювання працівників ветеранської ради;

відсутність окремого архівосховища для  документів з особового складу та документів тимчасового зберігання ліквідованих підприємств, установ та організацій району;

недостатнє матеріально-технічне забезпечення ветеранської організації;

значна віддаленість населених пунктів від районного центру, що становить певні труднощі для отримання соціальних послуг

2) метою програми є сприяння ефективній зайнятості населення, захисту населення від безробіття, забезпечення підвищення доходів громадян, соціальна підтримка малозабезпечених верств населення;

3) основні завдання:

реалізація заходів програми зайнятості населення Бобринецького району;

підвищення рівня зайнятості населення та зниження рівня безробіття; спрощення для переселенців процедур реєстрації в органах державної влади, сприяння у працевлаштуванні;

забезпечення доступу переселенців до соціальних послуг, закладів освіти та охорони здоров'я;

організація професійного навчання безробітних громадян під конкретне замовлення роботодавців або для само-зайнятості та провадження підприємницької діяльності;

проведення системної інформаційно-роз'яснювальної роботи з роботодавцями, яка спрямована на виявлення та задоволення їх потреб у працівниках відповідно до особливостей та специфіки виробництва;

стимулювання роботодавців до створення нових робочих місць шляхом виплати компенсації фактичних витрат у розмірі єдиного внеску при працевлаштуванні безробітних осіб;

забезпечення інформування населення про законодавство у сфері зайнятості, соціальні послуги державної служби зайнятості, проведення інформаційно-довідкових заходів з використанням сучасних технологій обслуговування населення та роботодавців;

проведення роботи із керівниками підприємств щодо підвищення розміру середньомісячної заробітної плати найманих працівників;

вжиття заходів щодо недопущення випадків використання найманої робочої сили без належного оформлення трудових відносин;

забезпечення своєчасного фінансування виплат пенсій, перерахунків її розмірів;

забезпечення своєчасності надання та виплати різних видів державної допомоги (сім'ям з дітьми, малозабезпеченим сім'ям, інвалідам з дитинства, дітям-інвалідам, та тимчасової допомоги дітям) та компенсацій, житлових субсидій та пільг відповідно до чинного законодавства;

забезпечення реалізації підготовчих заходів до функціонування накопичувальної системи пенсійного страхування;

впровадження технологій електронного урядування в соціальній сфері, спрощення взаємовідносин між страхувальниками та управлінням  Пенсійного фонду району шляхом розвитку електронного документообігу;

формування та ведення реєстру застрахованих осіб Державного реєстру загальнообов'язкового державного соціального страхування, ведення Єдиного Державного автоматизованого Реєстру осіб, які мають право на пільги;

забезпечення функціонування територіального центру соціального обслуговування (надання соціальних послуг) райдержадміністрації ;

забезпечення технічними засобами пересування та реабілітації (палицями, милицями, візками тощо);

забезпечення санаторно-курортним лікуванням інвалідів та ветеранів війни; надання матеріальної допомоги окремим категоріям громадян на лікування, вирішення соціально-побутових проблем;

вжиття заходів щодо безперешкодного доступу осіб з обмеженими фізичними можливостями до закладів соціального захисту населення;

виконання комплексу заходів щодо соціального захисту осіб, які постраждали внаслідок аварії на Чорнобильській АЄС;

забезпечення взаємодії з громадськими організаціями інвалідів, ветеранів у питаннях дотримання їх прав на соціальний захист та з інших питань;

вжиття заходів щодо соціального забезпечення учасників АТО та членів їх сімей;

всебічний захист законних прав, соціальних, економічних, вікових інтересів ветеранів війни, праці, дітей війни, ветеранів військових служб, пенсіонерів, громадян похилого віку як головна мета ветеранської ради;

надання в межах компетенції юридичної, організаційної та іншої допомоги членам ветеранської ради у поліпшенні житлових умов, медичного, торгового, побутового, транспортного та іншого обслуговування;

здійснення благодійницьких заходів, акцій милосердя;

сприяння поліпшення медичного обслуговування та медикаментозного забезпечення ветеранів війни, праці, дітей війни, громадян похилого віку;

турбота про героїко-патріотичне виховання молоді на кращих традиціях старшого покоління;

виявлення та внесення до джерел комплектування документами підприємств, установ і організацій незалежно від форм власності, що розташовані на відповідній території;

приймання від підприємств, установ і організацій – джерел комплектування архівних документів з особового складу, фінансово-господарської діяльності та інших документів, строки зберігання яких не закінчилися;

організація користування документами у службових, соціально-правових, наукових та інших цілях, видавання юридичним особам і громадянам  архівних довідок, копій та витягів з документів, що знаходяться на зберіганні;

посилення адресності та підвищення якості надання соціальної допомоги населенню району, задоволення соціальних потреб та забезпечення прав й законних інтересів громадян шляхом збереження і використання архівних документів  району, комунальною установою Бобринецької районної ради “Трудовий архів Бобринецького району”;

централізоване тимчасове зберігання документів комунальною установою Бобринецької районної ради “Трудовий архів Бобринецького району”, нагромаджених у процесі документування службових, трудових або інших правовідносин юридичних і фізичних осіб, та інших архівних документів, що не належать до Національного фонду;

всебічна допомога Ветеранській організації Бобринецького району,  що створена відповідно до Статуту організації ветеранів України, яка об’єднує                26 первинних організацій, що розташовані на території сільських рад району;

продовження роботи районного мобільного соціального офісу з метою здійснення комплексного виїзного обслуговування населення, що звертається за призначенням усіх видів соціальної допомоги та субсидій;

суттєве покращення соціального обслуговування та надання усіх видів соціальної допомоги і субсидій населенню району шляхом обслуговування безпосередньо за місцем проживання;

розповсюдження Бобринецькою районною організацією Товариства Червоного Хреста України та впровадження в життя гуманістичних ідей і принципів червонохресного руху, зменшення соціальної напруги серед населення району, поліпшення життя і підтримка беззахисних людей, що опинились в скруті через хвороби, життєві негаразди, допомога внутрішньо переміщеним особам зі Сходу та Криму, пораненим та членам родин військовослужбовців, які загинули в АТО. Реалізація програми по протидії  ВІЛ/СНІДу, поширенню туберкульозу, наркоманії, ведення пропаганди здорового способу життя, проведення навчання населення по навичкам першої допомоги. Опіка та надання допомоги інвалідам всіх категорій, ветеранам війни та праці, одиноким престарілим та непрацездатним громадянам, дітям – сиротам, багатодітним сім’ям.

 

4) якісні критерії виконання програми:

забезпечення належних умов проживання пенсіонерів та інвалідів в стаціонарному відділенні територіального центру соціального обслуговування (надання соціальних послуг) райдержадміністрації;

надання пільг, компенсацій та допомог 268 громадянам, які постраждали внаслідок аварії на Чорнобильській АЕС;

охоплення соціальним обслуговуванням понад 2 тис. осіб, які потребують різних видів соціальних послуг;

оздоровлення 25  інвалідів та ветеранів війни;

забезпечення за рахунок коштів державного бюджету понад 80  інвалідів та інших осіб технічними та іншими засобами реабілітації;

з/п

Показник

2018 рік, очікуване

2018 рік, прогноз

1.

Середньомісячна заробітна плата, грн.

6945,0

8080,0

2.

Темп росту середньомісячної заробітної плати, у % до попереднього року

120,9

116,3

 

5)ресурсне забезпечення:

реалізація основних завдань буде здійснюватися за рахунок коштів: державного бюджету - на забезпечення соціальних гарантій громадянам, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, громадян, які тимчасово переміщуються із тимчасово окупованої території та території проведення антитерористичної операції;

надання різних видів державної допомоги 2,4 тис. сімей (сім'ям з дітьми, малозабезпеченим сім'ям, інвалідам з дитинства, дітям-інвалідам, та тимчасової допомоги дітям),  житлових субсидій  7,7 тис. домогосподарств;

районного та місцевих бюджетів на:

утримання територіального центру соціального обслуговування (надання соціальних послуг) райдержадміністрації;

підтримки сімей загиблих учасників антитерористичної операції, військовослужбовців і поранених учасників АТО та вшанування пам'яті загиблих;

компенсацію за пільговий проїзд окремих категорій громадян, послуги зв’язку та інші пільги, визначені чинним законодавством;

надання фінансової підтримки громадським організаціям інвалідів і ветеранів;

надання матеріальної допомоги окремим категоріям громадян на лікування, вирішення соціально-побутових проблем;

підготовку та проведення заходів, пов’язаних із відзначенням держаних свят, пам’ятних та знаменних дат;

виплати грошової компенсації фізичним особам, які надають соціальні послуги громадянам похилого віку, інвалідам, дітям - інвалідам, хворим, які  не здатні до самообслуговування і потребують сторонньої допомоги;

фінансування видатків на фінансову підтримку комунальному підприємству “Трудовий архів” за рахунок видатків бюджетів сіл та міста;

надання фінансової підтримки Бобринецькій районній організації Товариства Червоного Хреста України за рахунок субвенції з бюджетів територіальних громад району.

 

 1. 2. Соціальний захист учасників антитерористичної  операції та внутрішньо переміщених осіб

Тимчасова окупація Автономної Республіки Крим та проведення в Україні антитерористичної операції (далі - АТО) обумовило значне погіршення умов життєдіяльності громадян, які переміщуються з тимчасово окупованої території та територій, на яких здійснюється антитерористична операція, а також збільшення потреб у забезпеченні осіб, які приймали чи приймають участь в АТО та членів їх сімей.

 

1) головні проблеми:

недостатність вільних, належно облаштованих і придатних для проживання приміщень для осіб, які переміщуються з тимчасово окупованої території та територій, на яких здійснюється антитерористична операція;

недостатність спроможність місцевих бюджетів для надання матеріальної, грошової та інших видів підтримки особам, які переміщуються з тимчасово окупованої території та територій, на яких здійснюється антитерористична операція, а також для забезпечення осіб, які приймали чи приймають участь в АТО та членів їх родин;

неналежний рівень взаємодії і координації роботи громадських, благодійних, волонтерських організацій по наданню допомоги учасникам АТО, сім'ям загиблих (постраждалих) під час проведення АТО, особам, які тимчасово переміщені із окупованих територій;

 

 

2) метою програми є забезпечення належних умов життєдіяльності для учасників АТО та членів їх сімей, а також осіб, які переміщуються з тимчасово окупованої території та територій, на яких здійснюється антитерористична операція;

3) основні завдання:

виконання Закону України "Про забезпечення прав і свобод внутрішньо переміщених осіб";

підготовка і направлення центральним органам виконавчої влади пропозицій і клопотань щодо вирішення питань, пов’язаних із забезпеченням потреб учасників АТО та членів їх сімей, а також осіб, які переміщуються з тимчасово окупованої території та територій, на яких здійснюється антитерористична операція;

забезпечення функціонування: Координатора з надання допомоги учасникам АТО і членам їх сімей; оперативного штабу з питань, пов'язаних із соціальним забезпеченням громадян України, які переміщуються з тимчасово окупованої території та районів проведення антитерористичної операції;

забезпечення надання на належному рівні медичної допомоги учасникам АТО і членам їх сімей у закладах охорони здоров'я району;

координація роботи органів місцевого самоврядування у сфері врегулювання питань, пов’язаних із забезпеченням потреб учасників АТО, сімей загиблих (постраждалих) під час проведення АТО, осіб, які тимчасово переміщені із окупованих територій та територій, на яких здійснюється антитерористична операція;

координація роботи громадських, благодійних, волонтерських, релігійних організацій для надання грошової, матеріальної, психологічної та іншої допомоги учасникам АТО, сім'ям загиблих (постраждалих) під час проведення АТО, особам, які тимчасово переміщені із окупованих територій та територій, на яких здійснюється антитерористична операція;

влаштування дітей, батьки (один із батьків) яких загинули під час участі в антитерористичній операції, захищаючи незалежність, суверенітет і територіальну цілісність України, або померли внаслідок поранення, контузії чи каліцтва, отриманих у районах проведення антитерористичної операції, шляхом встановлення опіки та піклування над такими дітьми, їх усиновлення, передачі до прийомних сімей, дитячих будинків сімейного типу;

проведення заходів з відзначення Дня Гідності та Свободи в районі;

виконання Указу Президента України від 11 лютого 2016 року № 66 “Про шефську допомогу військовим частинам Збройних Сил України, Національної гвардії України та Державної прикордонної служби України”, зі змінами внесеними Указом Президента України від 08 серпня 2017 року № 213;

 

 

 

4) ресурсне забезпечення:

реалізація основних завдань буде здійснюватися за рахунок коштів: державного бюджету - на забезпечення соціальних гарантій учасникам АТО та членам їх сімей, особам, що переміщуються з тимчасово окупованої території та територій, де здійснюється АТО;

надання військовослужбовцям, які виконують завдання із здійснення антитерористичної операції, та членам їх сімей, у власність земельні ділянки для будівництва і обслуговування житлових будинків, господарських будівель та споруд, для ведення садівництва, для ведення особистого селянського господарства, для індивідуального дачного будівництва;

обласного та місцевих бюджетів на:

забезпечення осіб, які тимчасово переміщені із окупованих територій та територій, на яких здійснюється антитерористична операція;

благодійних фондів та з інших джерел фінансування, не заборонених чинним законодавством;

коштів підприємств, організацій і населення;

матеріально-технічне забезпечення військових частин, які закріплені за районною державною адміністрацією;

5) кількісні та якісні критерії ефективності виконання програми:

підвищення рівня соціального захисту, поліпшення соціально- психологічного мікроклімату в родинах сімей, члени яких беруть участь в АТО, сімей, загиблих (постраждалих) учасників АТО,

задоволення у соціально-важливих послугах осіб, що переміщуються з тимчасово окупованої території та територій, де здійснюється АТО.

 

 1. 3. Поліпшення якості і доступності медичних послуг

В останні роки вжито комплекс заходів щодо поліпшення матеріально - технічної бази закладів охорони здоров’я та надання медичної допомоги населенню.

 

1) головні проблеми:

обмеженість медикаментозного і матеріально - технічного забезпечення закладів охорони здоров’я;

зростання показника смертності та інвалідності від хвороб системи кровообігу;

зростання захворюваності на туберкульоз;

зростання питомої ваги бацилярних форм туберкульозу серед вперше виявлених;

складна кадрова ситуація у галузі охорони здоров'я в районі, у першу чергу в сільській місцевості.

 

2) метою галузі охорони здоров'я району є забезпечення доступності та підвищення якості медичних послуг, зниження захворюваності, інвалідизації та смертності населення, утвердження здорового способу життя;

3) основні завдання :

забезпечення закладів охорони здоров’я, відповідним обладнанням, транспортними засобами;

підвищення якості надання первинної медичної допомоги;

підвищення рівня ефективності використання ресурсів, якості та доступності вторинної медичної допомоги;

поліпшення медикаментозного і матеріально-технічного забезпечення  лікувально-профілактичних закладів району;

підвищення ефективності використання кадрових, фінансових та матеріальних ресурсів охорони здоров’я;

оптимізація ліжкового фонду, впровадження стандартів діагностики, розвиток мережі закладів загальної лікарської практики – сімейної медицини;

проведення профілактики найбільш поширених захворювань, проведення широкої санітарно – просвітницької роботи серед населення по їх профілактиці;

забезпечення пріоритетного, першочергового комплектування лікарськими кадрами та середнім медичним персоналом закладів охорони здоров’я сільської мережі, реалізація обласних заходів щодо залучення та закріплення молодих спеціалістів-лікарів для роботи в медичних закладах району шляхом створення належних умов для їх праці та проживання;

поліпшення своєчасної та ранньої діагностики раку, підвищення з цією метою кваліфікації медичних працівників з питань раннього виявлення захворювання та забезпечення лікування хворих на рак у спеціалізованих онкологічних закладах, постійний моніторинг рівня захворюваності населення;

забезпечення медичних закладів  швидкісними онко маркерами для ранньої діагностики онко захворювань;

забезпечення профілактичного напряму діяльності медичної галузі району через проведення широкої інформаційно-роз’яснювальної роботи щодо подолання негативного впливу природних факторів на стан здоров’я населення, широка популяризація та утвердження у районі як норми життєдіяльності стандартів здорового способу життя.

 

4) ресурсне забезпечення:

реалізація заходів програми буде здійснюватись із залученням коштів державного, обласного, районного, місцевих бюджетів та інших джерел, не заборонених чинним законодавством;

 

5) кількісні та якісні критерії виконання програми:

зниження дитячої та материнської смертності;

поліпшення стану здоров’я матерів та дітей;

зниження смертності від туберкульозу;

збільшення рівня охоплення жіночого населення цитологічним скринінгом.

 

 1. Поліпшення якості, конкурентоспроможності і доступності освіти

У районі послуги у сфері загальноосвітньої, дошкільної, позашкільної освіти надають: 26 загальноосвітніх навчальних закладів, 23 дошкільні навчальні заклади (рівень охоплення дітей дошкільною освітою – 96%), 2 позашкільні заклади.  

1) головні проблеми:

недостатній рівень охоплення дітей дошкільною освітою в сільській місцевості у зв’язку з відсутністю дитячого садка (с. Кривоносове) та недостатністю  кількістю місць (с. Кетрисанівка, с. Витязівка);

 

наявність малокомплектних шкіл, що негативно впливає на рівень якості надання освітніх послуг у сільській місцевості;

недостатній рівень оснащення навчальних закладів сучасними комп’ютерними технологіями і технікою через обмеженість фінансування;

 

2) метою є продовження роботи щодо надання та забезпеченості прав громадян на доступність і безоплатність здобуття повної загальної середньої освіти, розвитку вищої освіти;

3) основні завдання:

у сфері дошкільної освіти:

забезпечити підтримання охоплення дошкільною освітою на рівні 96% дітей віком від 3 до 5 років та 100% дітей 5-річного віку шляхом проведення ремонтних та відновлюючих робіт у дошкільних навчальних закладів;

у сфері загальної середньої освіти:

модернізація матеріально-технічної бази в межах затверджених кошторисних призначень;

забезпечення збереження та утримання матеріальної бази навчальних закладів;

забезпечення регулярного підвезення учнів та педагогічних працівників у сільській місцевості до місць проведення занять і додому згідно рішень органів місцевого самоврядування;

забезпечення безкоштовним харчуванням учнів 1-4 класів не пільгових категорій за рахунок коштів місцевих бюджетів;

реконструкція, капітальні та поточні ремонти на об'єктах закладів освіти;

придбання шкільних меблів.

 

у сфері позашкільної освіти:

виховання позитивного відношення до здорового способу життя шляхом проведення інформаційно-просвітницької та інформаційно-освітньої роботи, спортивно-масових та фізкультурно-оздоровчих заходів;

підтримка різних форм активного літнього відпочинку школярів (туристичні походи, профільні табори, табори відпочинку на базі загальноосвітніх навчальних закладів).

забезпечення укомплектування комунального закладу «Бобринецький районний Будинок дитячої творчості» необхідним обладнанням та інвентарем з урахуванням сучасних вимог до організації роботи туристичного гуртка.

4) ресурсне забезпечення:

реалізація основних завдань буде здійснюватись із залученням коштів державного та місцевих бюджетів, інших джерел, не заборонених чинним законодавством;

фінансування закладів, підпорядкованих відділу освіти Бобринецької райдержадміністрації;

фінансування дошкільних навчальних закладів району у 2019 році здійснюватиметься за рахунок видатків бюджетів сіл з урахуванням субвенції з районного бюджету  на утримання соціально-культурної сфери сіл району.

5) кількісні і якісні критерії виконання програми:

збільшення рівня охоплення дітей дошкільною освітою до 96%, забезпечення 100% охоплення дошкільною освітою дітей 5-річного віку.

придбання шкільних меблів.

 

5. Забезпечення підтримки дітей, сім’ї та молоді

 

Демографічна ситуація в районі є складною. Населення району в останні роки постійно зменшувалось.

 

1) головні проблеми:

погіршення стану здоров’я молоді;

поширення в молодіжному середовищі наркоманії та епідемії ВІЛ/СНІДу;

проблематичність працевлаштування молоді, що не має практичного досвіду роботи;

недостатній рівень матеріального добробуту молоді;

недостатня кількість кандидатів у прийомні батьки, батьки-вихователі, опікуни, піклувальники, які бажають взяти на виховання та спільне проживання дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, старшого шкільного віку;

 

2) метою програми є послаблення негативних демографічних тенденцій шляхом поліпшення умов життєдіяльності населення, поліпшення ситуації у сфері зайнятості населення та підвищення його матеріального добробуту, реалізації комплексу заходів у сфері молодіжної і сімейної політики;

 

3) основні завдання:

пропаганда здорового способу життя;

створення  умов  для  патріотичного  виховання  молоді,  для  забезпечення  зайнятості учнівської та студентської молоді у вільний від навчання час;

запобігання негативним проявам у молодіжному середовищі шляхом залучення до участі у всеукраїнських і регіональних інформаційно-просвітницьких та мистецьких акціях і заходах;

проведення профорієнтаційної роботи серед дітей та молоді;

розширення мережі прийомних сімей, дитячих будинків сімейного типу, збільшення чисельності дітей, які виховуються під опікою, піклуванням;

проведення профілактичних заходів (рейдів) “Діти вулиці”, “Вокзал”, як засіб своєчасного виявлення дітей, які опинилися в складних життєвих обставинах;

забезпечення виявлення, обліку та здійснення соціальної роботи з різними категоріями сімей, дітей і осіб, які опинились у складних життєвих обставинах;

запобігання виникненню раннього соціального сирітства в районі;

здійснення заходів, спрямованих на соціальну реабілітацію осіб, які опинились у складних життєвих обставинах;

створення умов для соціальної адаптації дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, та осіб з їх числа;

4) ресурсне забезпечення

реалізація заходів програми буде здійснена із залученням коштів:

державного та місцевих бюджетів - на реалізацію молодіжної, сімейної і гендерної політики, оздоровлення і відпочинку дітей, молоді та сімей з дітьми;

інших джерел, не заборонених чинним законодавством;

коштів населення;

 

5) кількісні та якісні критерії ефективності виконання :

забезпечення охоплення сімейними формами виховання 99% дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, від загальної кількості дітей зазначеної категорії;

забезпечення щотижневого проведення профілактичних заходів (рейдів) “Діти вулиці”, “Вокзал” з метою попередження дитячої бездоглядності та безпритульності, виявлення дітей, які потребують соціального захисту та підтримки.

 

6 Розвиток фізичної культури та спорту

В Бобринецькому районі діє одна дитячо-юнацька спортивна школа, у якій фізичною культурою і спортом в 14 групах займаються 201 особа.

В сільській місцевості діє 10 груп початкової підготовки за                       5 напрямками: футбол, волейбол, баскетбол, настільний теніс, гирьовий спорт.

Матеріально-технічна база району складається з 1 спортивного комплексу на якому проведена реконструкція глядацьких трибун (1500 місць), 21 спортивних залів, 13 футбольних полів, 92 площинних спортивних споруд, 26 спортивних майданчиків з нестандартним спортивним обладнанням, 51 інших майданчиків, 5 приміщень для фізкультурно-оздоровчих занять.

 

1) головні проблеми:

низький рівень охоплення громадян фізичною культурою і масовим спортом через невідповідність простіших спортивних споруд району елементарним вимогам сучасності та відсутність спортивного обладнання і інвентарю для занять фізичною культурою і спортом, а також недостатньо налагоджена система матеріально-технічного забезпечення;

2) метою є створення та забезпечення умов для залучення широких верств населення до масового спорту, як важливої складової здорового способу життя, зміцнення здоров’я нації та розвитку спорту вищих досягнень;

3) пріоритетні напрямки розвитку:

створення умов для залучення населення до регулярних занять фізичною культурою і масовим спортом та розвиток інфраструктури масового спорту;

створення та розвиток матеріально — технічної бази дитячо — юнацького спорту, удосконалення матеріального стимулювання спортсменів високого класу та їх тренерів;

4) основні завдання:

збільшення охоплення громадян фізичною культурою і масовим спортом та розвиток інфраструктури масового спорту шляхом;

забезпечення функціонування фізкультурно-оздоровчих клубів при сільських школах й забезпечення їх відповідним фінансуванням та кадрами;

проведення різноманітних фізкультурно-оздоровчих та спортивно-масових заходів, конкурсів, фестивалів, спортивних свят за місцем проживання та у місцях масового відпочинку населення;

ремонт та оновлення існуючих спортивних майданчиків за місцем проживання та у місцях масового відпочинку населення;

розвиток дитячо-юнацького спорту, створення та розвиток сучасної матеріально-технічної бази для підготовки спортсменів високого класу;

забезпечення підготовки спортсменів, членів збірних команд району, області, України, які беруть участь в змаганнях різних рівнів.

 

5) ресурсне забезпечення:

реалізація заходів здійснюватиметься із залученням:

коштів державних та місцевих бюджетів - на утримання дитячо-юнацьких спортивних шкіл, підготовку та проведення фізкультурно-оздоровчих та спортивно-масових заходів;

інших коштів, не заборонених чинним законодавством;

6) кількісні та якісні критерії ефективності виконання програми:

охоплення населення всіма видами фізкультурно-оздоровчої роботи             складатиме 11,6 % від загальної кількості населення району;

- покращення освітніх послуг і конкурентоспроможність освіти;

- зміцнення матеріально-технічної бази закладів загальної середньої та дошкільної, позашкільної освіти;

- охоплення дітей та підлітків систематичними фізкультурно-оздоровчими заняттями, на достатньому рівні.

- оновлення матеріально-технічної бази закладів загальної середньої освіти;

- забезпечення пропаганди здорового способу життя та покращення спортивних результатів учнівської молоді;

- формування традицій, здорового способу життя та здоров’я сільського населення, залучення їх до активних занять фізичними вправами;

- забезпечення відповідних умов для розвитку творчих здібностей учнів сільської місцевості.

 

7. Культурний простір та збереження культурної спадщини

 

В районі здійснюються заходи щодо збереження і розвитку народної творчості, професійного і аматорського мистецтва, зміцнення матеріально-технічної бази закладів культури, поліпшення якості і розширення переліку послуг для населення району, забезпечення тісної взаємодії із творчими спілками району охорони та збереження пам'яток культурної спадщини.

1) головні проблеми:

відсутність державної галузевої програми розвитку культури та визначених державних стандартів надання послуг населення у сфері культури;

невідповідність стану матеріально-технічної бази установ і закладів галузі культури сучасним вимогам;

обмежене фінансове забезпечення на утримання та розвиток галузі культури, у тому числі на поповнення бібліотечних та музейних фондів, оновлення основних засобів закладів культури і мистецтв, ремонтно-реставраційні роботи пам'яток культурної спадщини;

недостатній рівень паспортизації та інвентаризації об’єктів та пам’яток культурної спадщини;

2) метою програми є поліпшення задоволення культурно-дозвільних, мистецьких, інформаційних та освітніх потреб населення у закладах культури і мистецтв району, збереження об’єктів культурної спадщини;

1) основні завдання:

збереження мережі базових закладів культури і мистецтв району оновлення їх матеріально-технічної бази, у тому числі впровадження  ресурсо - та енергозберігаючих технологій;

забезпечення надання закладами культури і мистецтв якісних культурно-дозвільних послуг населенню району;

надання фінансової підтримки для творчої діяльності творчих особистостей та їх ініціатив, спрямованих на розвиток національної літератури, культури та мистецтва;

активізація роботи щодо виявлення, розвитку і популяризації досягнень народної творчості, усіх видів аматорської художньої творчості, підвищення їх майстерності;

активізація заходів з інвентаризації та паспортизації з метою виявлення  не облікованих археологічних об'єктів та взяття їх на облік;

здійснення контролю за розробленням історико-архітектурних опорних планів історичних населених місць району, проектів зон охорони пам'яток, визначення та затвердження їх меж і режимів використання;

активна популяризація заходів з охорони культурної спадщини шляхом організації видавничої та експозиційно-виставкої діяльності;

сприяння залученню позабюджетних інвестицій для збереження культурної спадщини;

4) ресурсне забезпечення:

фінансування заходів програми буде здійснюватися за рахунок коштів:

державного, обласного, місцевих бюджетів – у межах виділених на ці цілі  асигнувань;

з інших джерел, не забороненим чинним законодавством;

фінансування сільських палаців і будинків культури, клубів та бібліотек  у 2019 році здійснюватиметься за рахунок видатків бюджетів сіл з урахуванням субвенції з районного бюджету на утримання соціально-культурної сфери району.

 

5) кількісні і якісні критерії ефективності виконання програми:

покращення якості надання послуг культури населенню;

підвищення рівня матеріально-технічного забезпечення закладів культури і мистецтва району, матеріального забезпечення працівників галузі культури, розширення культурно-мистецьких послуг.

 

 1. 8. Використання потенціалу туристичної та туристично-рекреаційної сфери

Дедалі більшого значення для економіки та соціальної сфери району набуває туристична галузь. Пріоритетний напрям розвитку в’їзного та внутрішнього туризму є важливим чинником підвищення рівня життя в районі, утворення додаткових робочих місць. Розвиток туризму в районі істотно впливає на такі сектори економіки як транспорт, торгівля, зв’язок, будівництво, сільське господарство і є одним з найбільш перспективних напрямів структурної перебудови економіки. У свою чергу, важливими факторами розвитку туристичної галузі є природно – рекреаційний та історико – культурний потенціал району.

1) головні проблеми:

відсутність відповідних об’єктів для розвитку туристичної діяльності в сільській місцевості;

недосконалість туристичної інфраструктури, неефективність використання рекреаційних ресурсів;

недостатнє забезпечення туристичної галузі матеріально – технічною базою;

повільний темп зростання обсягів інвестицій у розвиток матеріальної бази туризму;

відсутність засобів тимчасового розміщення, зокрема кемпінгів, осель зеленого туризму на територіях, прилеглих до регіональних мереж туристично-екскурсійних маршрутів;

 

2) метою програми є створення в районі конкурентоспроможного туристичного продукту, здатного максимально задовольнити туристичні потреби мешканців району та його гостей, удосконалення туристичної інфраструктури району;

3) основні завдання:

забезпечення інфраструктурного облаштування визначних об’єктів історико-культурної спадщини та об’єктів природно-заповідного фонду в складі національної та районної мереж туристично-екскурсійних маршрутів;

формування та забезпечення належного функціонування  районних мереж туристично-екскурсійних маршрутів;

представлення туристичного потенціалу району під час спеціалізованих виставкових заходів, проведення рекламних кампаній, інфотурів, підтримка заходів та акцій, спрямованих на популяризацію внутрішнього туристичного продукту, започаткування іміджевих масових туристичних подій;

забезпечення захисту та безпеки туристів, надання усіх видів допомоги, відповідності санітарно-гігієнічним вимогам на туристичних об’єктах та маршрутах;

створення сприятливих умов для залучення зовнішніх та внутрішніх інвестицій, впровадження інвестиційних та інноваційних проектів,спрямованих на розвиток туристичної інфраструктури, підтримку середнього та малого підприємництва (зокрема в сільській місцевості) у сфері туризму і діяльності курортів, забезпечення їх промоції;

 

4) ресурсне забезпечення:

реалізація заходів програми буде здійснюватись із залученням коштів державного, районного, місцевих бюджетів та інших джерел, не заборонених чиним законодавством;

 

5) кількісні і якісні критерії ефективності виконання програми:

реалізація основних завдань програми сприятиме розвитку туристичної галузі в районі, а саме:

забезпечення реалізації прав жителів району на активний відпочинок культурно-пізнавального та рекреаційного характеру;

досягнення якісно нового рівня культури сприйняття жителями та гостями району природних та духовних багатств краю;

підвищення інтересу населення до історичного минулого та природи району;

підвищення якості надання туристичних послуг населенню, забезпечення безпеки споживачів туристичного продукту;

розбудові туристичної інфраструктури й удосконаленню номенклатури туристичного продукту району, що дозволить підвищити рівень зацікавленості населення щодо туристичних можливостей регіону.

 

 

 

 1. 9. Вдосконалення системи регіонального управління, розбудова громадянського суспільства

 

Метою напряму є підвищення якості державного управління регіональним розвитком, активне залучення громадськості до вирішення актуальних завдань у розвитку території району

 

1. Головні проблеми:

недостатня поінформованість населення територіальних громад про завдання і суть реформи з децентралізації влади;

незабезпеченість належного доступу громадян, які проживають у сільській місцевості, у першу чергу у віддалених селах, до публічної інформації, отримання адміністративних послуг;

відсутність у територіальних громад повноважень щодо розпорядження землями  комунальної власності за межами населених пунктів;

неврегульованість питання щодо забезпечення організаційної діяльності виконавчих органів новоутворених об’єднаних територіальних громад;

незабезпеченість органів місцевого самоврядування достатньою кількістю кваліфікованих фахівців, спроможних надавати якісні адміністративні послуги, у тому числі у системі державного архітектурно-будівельного контролю, в інвестиційній діяльності, в інших сферах;

нерозвиненість інвестиційної інфраструктури в районі;

низький рівень громадянської діяльності неурядових громадських організацій  у процесі формування та реалізації  регіональної політики району;

низька конкурентоспроможність комунальних підприємств спільної власності територіальних громад району;

відсутність ефективних механізмів співпраці територіальних громад та органів місцевого самоврядування.

2. Стратегічні пріоритети

1) стратегічний пріоритет 1: децентралізація влади, реформування місцевого самоврядування та адміністративно-територіального устрою

основні завдання:

проведення просвітницько-роз’яснювальної роботи з питань впровадження в районі процесів децентралізації влади;

проведення роботи із формування спроможних територіальних громад, передачі функцій виконавчої влади від райдержадміністрації виконавчим органам відповідних об’єднаних територіальних громад;

координація роботи об’єднаних територіальних громад стосовно розроблення інвестиційних програм і проектів, що можуть фінансуватися за рахунок коштів Державного фонду регіонального розвитку, які спрямовані на посилення інфраструктурної спроможності таких громад;

координація роботи об’єднаних територіальних громад стосовно забезпечення доступності та якості публічних послуг;

впровадження практики фінансування інфраструктурних проектів на засадах співпраці та дольової участі територіальних громад;

оновлення основних фондів об’єктів спільної власності територіальних громад району;

надання в оренду майна, що не використовується за призначенням, розширення переліку та збільшення обсягів надання послуг населенню;

 

2) стратегічний пріоритет 2: підвищення якості державного управління регіональним розвитком

основні завдання:

вжиття необхідних заходів щодо розробки програми інформатизації Бобринецького району  на період до 2020 року ;

реалізація заходів комплексної програми цивільного захисту у Бобринецькому районі на період до 2020 року;

реалізація заходів  районної  комплексної програми соціальної підтримки сімей загиблих учасників антитерористичної операції, військовослужбовців і поранених учасників АТО та вшанування пам'яті загиблих на 2016-2020 роки;

реалізація Плану заходів із реалізації Стратегії розвитку Кіровоградської області на період до 2020 року із залученням до цього широкого кола організацій, установ  і органів місцевого самоврядування району;

проведення моніторингу та оцінки результативності реалізації державної регіональної політики;

вжиття заходів щодо залучення та реалізації проектів (програм) міжнародної технічної допомоги;

забезпечення участі у семінарах-навчаннях із підвищення кваліфікації державних службовців, працівників органів місцевого самоврядування із питань залучення міжнародної технічної допомоги, інвестиційної діяльності;

залучення громадських об’єднань до формування пріоритетних напрямів розвитку району, їх реалізації та здійсненні контролю за реалізацією.

 

3) стратегічний пріоритет 3: посилення міжгалузевої координації в процесі формування та реалізації регіональної політики;

основні завдання:

розроблення інвестиційних проектів у пріоритетних галузях економіки;

розроблення райдержадміністрацією, територіальними громадами  інвестиційних проектів, які можуть фінансуватися за рахунок коштів Державного фонду регіонального розвитку;

впровадження системи електронних державних закупівель товарів в районі;

впровадження системи дистанційного обслуговування головних розпорядників бюджетних коштів в органах Державної казначейської служби;

координація роботи місцевих органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування в частині виконання повноважень у сфері державної цінової політики, забезпечення торговельного і побутового обслуговування населення, захисту прав споживачів тощо;

проведення роз’яснювальних заходів щодо механізмів залучення фінансових ресурсів та іноземних інвестицій для розвитку територій для керівників і спеціалістів економічних підрозділів райдержадміністрації, міськвиконкому;

сприяння впровадженню на території району проектів міжнародної технічної допомоги, зокрема в галузі енергоефективності;

активізація роботи щодо ініціювання проектів і програм, для реалізації яких є можливість залучити міжнародну технічну допомогу та ресурси міжнародних фінансових організацій.

 

4) стратегічний пріоритет 4: удосконалення системи надання публічних послуг та активізація співпраці місцевих органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування з інститутами громадянського суспільства

основні завдання:

забезпечення на належному рівні надання адміністративних послуг через центр надання адміністративних послуг в умовах децентралізації повноважень та розширення переліку адміністративних послуг, які надаються;

координація роботи в частині забезпечення дотримання норм і принципів державної регуляторної політики;

забезпечення відкритості використання державних коштів, доступу до публічної інформації,

налагодження дієвого зворотного зв’язку органів влади з громадськістю щодо звернень жителів району та громадських організацій з приводу вирішення актуальних питань місцевого розвитку;

 

5) стратегічний пріоритет 5: забезпечення виконання на належному рівні заходів із цивільного захисту населення, мобілізаційної підготовки і мобілізації в районі

основні завдання:

реалізація заходів комплексної програми запобігання та реагування на надзвичайні ситуації техногенного та природного характеру у Бобринецькому районі на 2016-2020 роки;

постійне забезпечення з резервного фонду паливо-мастильними матеріалами для запобігання, ліквідації надзвичайних ситуацій техногенного і природного характеру та їх наслідків;

координація дій районної ланки територіальної підсистеми єдиної державної системи цивільного захисту, спрямованих на забезпечення захисту населення і територій у разі виникнення надзвичайних ситуацій;

 

підвищення рівня якості підготовки керівного складу цивільного захисту району та особового складу формувань при проведені тактико-спеціальних навчань, командно-штабних тренувань органів управління та сил реагування;

забезпечення готовності захисних споруд цивільного захисту Бобринецького району;

поліпшення стану надання адміністративних послуг суб’єктам звернень за одержанням адміністративних послуг;

забезпечення надання допомоги учасникам АТО і членам їх сімей, тимчасово переміщеним особам у максимально можливих обсягах;

підвищення якості та результативності діяльності інститутів  громадянського  суспільства;

зменшення рівня зношеності основних фондів підприємств, установ та організацій спільної власності району до 45%.

 

3. Механізми і засоби реалізації  основних завдань:

Виконання основних завдань і реалізація проектів програми буде здійснюватися із залученням коштів:

1) державного бюджету інвестиційного спрямування (державних капітальних видатків, що розподіляються Кабінетом Міністрів України, субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій);

2) місцевих бюджетів;

3) міжнародної технічної допомоги на соціально-економічний розвиток територіальних громад, інших джерел, не заборонених чинним законодавством.

4) власних коштів підприємств, коштів інвесторів, населення, громадських організацій та з інших джерел, не заборонених законом.

 

Розділ ІV. МЕХАНІЗМ РЕАЛІЗАЦІЇ ПРОГРАМИ

 

Виконання завдань та досягнення мети Програми буде забезпечено за рахунок:

1) укладання та реалізації угод про співпрацю, меморандумів порозуміння з підприємствами, інвесторами, громадськими організаціями, організаціями роботодавців тощо;

 

2) врахування завдань та основних показників Програми під час формування:

пропозицій обласній державній адміністрації до проектів програмних документів з питань економічного і соціального розвитку, бюджету, цільових програм;

 

3) узгодження цілей, пріоритетів, завдань і заходів органів місцевого самоврядування щодо розв’язання поточних проблем регіонального розвитку та досягнення довгострокових стратегічних цілей;

 

4) залучення громадськості, підприємств, установ і закладів до участі у заходах різних рівнів;

 

5) об'єднання зусиль місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, представників бізнесу, громадських організацій на вирішенні завдань Програми.

 

Коригування Програми може здійснюватись у міру вирішення поставлених завдань або зміни умов її реалізації, а також нових завдань щодо регіонального розвитку, які будуть визначені законодавчими і нормативно- правовими актами України.

 

Розділ V КОНТРОЛЬ ЗА ВИКОНАННЯМ ПРОГРАМИ

 

1. Контроль за виконанням Програми здійснюється районною державною адміністрацією та районною радою.

2. Оцінка результатів виконання Програми буде здійснюватись на основі проведення статистичних досліджень стану та показників розвитку галузей (сфер діяльності) району у цілому. Проведення моніторингу показників Програми шляхом придбання статистичних бюлетенів, експрес-випусків, збірників за рахунок районного бюджету

 

3. Основними формами контролю за реалізацією завдань та основних показників Програми будуть:

1) розпорядження голови райдержадміністрації про організацію виконання Програми;

2) здійснення аналізу стану виконання Програми та вжиття додаткових заходів, спрямованих на виконання Програми;

3) здійснення моніторингу стану реалізації інвестиційних проектів та виконання робіт в об'єктах соціальної сфери;

4) звітність про стан реалізації Програми постійним комісіям районної ради та на пленарних засіданнях районної ради, засіданнях колегії райдержадміністрації та інших дорадчих органів;

5) обстеження населених пунктів району робочими групами, утвореними райдержадміністрацією, з питань вивчення стану реалізації Програми та вивчення стану організації роботи із забезпечення виконання Програми у сільських радах району з виїздом на місце;

6) проведення моніторингу та надання узагальненої звітності про хід реалізації Програми керівництву районної ради та районної державної адміністрації;

7) залучення  засобів  масової інформації для висвітлення ходу реалізації Програми.

 

Додаток 1

ОСНОВНІ ПОКАЗНИКИ

розвитку Бобринецького району на 2019 рік

з/п

Показник

Одиниця виміру

2018 рік, очікуване

Проект програми на 2019 рік

2019 рік порівняно з 2018 роком, %

 

 

 

 

 

 

1.

Обсяг реалізованої промислової продукції, у відпускних цінах підприємств

тис.грн.

130025

133926

103

2.

Обсяг реалізованої промислової продукції у розрахунку на одну особу населення

грн.

5079,6

5240,2

103

3.

Індекс сільськогосподарської продукції у сільськогосподарських підприємствах

у % до
попереднього року

152,1

90,5

х

4.

Обсяг капітальних інвестицій

млн.грн.

169,6

198,5

117

5.

Обсяг капітальних інвестицій

на одну особу

грн.

6634,9

7762,8

117

6.

Обсяг роздрібного товарообороту підприємств роздрібної торгівлі

тис.грн.

181456,7

199802,0

100,1

7.

Індекс фізичного обсягу роздрібного товарообороту (у порівняних цінах)

у % до
попереднього року

100,1

100,1

х

8.

Середньомісячна заробітна плата штатних працівників

грн.

6945

8080

116,3

9.

Темп зростання (зниження) середньомісячної заробітної плати штатних працівників

у % до
попереднього року

120,9

116,3

х

10.

Працевлаштовано громадян на нові робочі місця

осіб

127

140

116,6

 

_________________________________________

Додаток 4

Паспорт

програми економічного і соціального розвитку

Бобринецького району на 2019 рік

 

1.

Програма затверджена:

Рішення Бобринецької районної ради від 14 грудня 2018 року № 324

2.

Ініціатор розроблення програми

Бобринецька районна державна адміністрація

3.

Дата, номер і назва розпорядчого документа органу виконавчої влади про розроблення програми

Постанова Кабінету Міністрів України від 26 квітня 2003 року № 621 “Про розроблення прогнозних і програмних документів економічного і соціального розвитку та складання проекту державного бюджету”

4.

Розробник програми

Управління економічного розвитку і торгівлі та інфраструктури Бобринецької районної державної адміністрації

5.

Співрозробники програми

Структурні підрозділи районної державної адміністрації, територіальні органи міністерств і відомств України,  сільвиконкоми

6.

Відповідальний виконавець програми

Управління економічного розвитку і торгівлі та інфраструктури Бобринецької районної державної адміністрації

7.

Учасники програми

Структурні підрозділи районної державної адміністрації, територіальні органи міністерств і відомств України, сільвиконкоми, зацікавлені підприємства, установи, організації

8.

Термін реалізації програми

2019 рік

9.

Загальний обсяг фінансових ресурсів, необхідних для реалізації програми

Згідно з відповідними бюджетними призначеннями

____________________________


Рішення районної ради 7 скликання

Архів рішень районної ради 6 скликання

До уваги громадян