Друга сесія Бобринецької районної ради

сьомого скликання

Р І Ш Е Н Н Я

від 18 грудня 2015 року                                                               № 36

м.Бобринець

Про президію Бобринецької

районної ради

Відповідно до пункту 3 частини 1 статті 43, статті 57 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, з метою попереднього узгодження пропозицій і рекомендацій з питань, що передбачається внести на розгляд ради

районна рада

ВИРІШИЛА:

1.Затверди президію Бобринецької районної ради у складі:

 

ГАДЕМСЬКА

Олена Антонівна

 

голова Бобринецької районної ради

САБЛІНА

Наталія Анатоліївна

 

заступник голови Бобринецької районної ради

КОСЕНКО

Сергій Опанасович

голова постійної комісії з питань агропромислового комплексу та земельних відносин, екології, раціонального використання природних ресурсів, промисловості, енергетики, транспорту, зв’язку та житлово-комунального господарства, будівництва і архітектури

 

КРУТЬКО

Юрій Миколайович

голова постійної комісії з питань бюджету, фінансів, власності, інвестиційної діяльності та приватизації, регуляторної політики, підприємництва, торгівлі, споживчого ринку та побутового обслуговування населення

 

СЕКРЕТ

Зоя Федорівна

– голова постійної комісії з питань діяльності ради, депутатської етики, регламенту, законності, запобігання корупції, об'єднань громадян та адміністративно-територіального устрою

 

ЦЕСАРСЬКА

Лариса Наумівна

голова постійної комісії з питань охорони здоров'я, освіти, праці, соціального захисту та соціального забезпечення населення, культури та спорту

 

БЕРГЕР

Сергій Володимирович

голова депутатської фракції Бобринецької районної ради від Бобринецької районної організації ПАРТІЇ “БЛОК ПЕТРА ПОРОШЕНКА “СОЛІДАРНІСТЬ”

 

РИБАЧУК

Надія Володимирівна

голова депутатської фракції Бобринецької районної ради від Бобринецької районної організації політичної партії Всеукраїнського об’єднання “Батьківщина”

2.Затвердити положення про президію Бобринецької районної ради, додається.

 

Голова районної ради О.ГАДЕМСЬКА

ЗАТВЕРДЖЕНО

Рішення другої сесії Бобринецької

районної ради сьомого скликання

18 грудня 2015 року № 36

П О Л О Ж Е Н Н Я

про президію Бобринецької районної ради

І. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.Порядок діяльності президії районної ради (далі – президія) визначається законами України “Про місцеве самоврядування в Україні” та “Про статус депутатів місцевих рад”, Регламентом Бобринецької районної ради, цим Положенням.

2.Дане Положення про президію визначає порядок викликання і проведення її засідань, прийняття рішень, інших процедур у діяльності президії.

3.Президія є дорадчим органом районної ради.

4.До складу президії входять: голова районної ради, заступник голови районної ради, голови постійних комісій районної ради, уповноважені представники депутатських груп і фракцій (у разі їх створення).

5.Роботу президії організовує голова районної ради, у разі його відсутності – заступник голови районної ради.

6.Положення про президію затверджується районною радою, зміни і доповнення до нього вносяться районною радою на її пленарному засіданні.

7.Дії пов’язані з організаційними заходами щодо проведення засідань президії за дорученням голови районної ради, а у разі його відсутності за дорученням заступника голови районної ради здійснює виконавчий апарат районної ради.

8.Протокол засідання президії веде працівник організаційного відділу виконавчого апарату районної ради.

ІІ. ОСНОВНІ ФУНКЦІЇ ПРЕЗИДІЇ

1.Президія у зв’язку зі скликанням і проведенням сесій:

узгоджує, у разі нею необхідності, пропозиції щодо питань, які вносяться на розгляд районної ради, а також організації роботи по підготовці сесій;

вживає заходів, у разі необхідності, щодо забезпечення присутності депутатів на сесіях.

2.З метою координації діяльності постійних комісій президія:

вживає заходів щодо організації скоординованої спільної роботи постійних комісій;

рекомендувати проведення спільних засідань постійних комісій та пропонує питання до розгляду у постійних комісіях;

попередньо розглядає та погоджує проекти перспективних та річних планів роботи районної ради з відповідними постійними комісіями;

здійснює заходи щодо погодження проектів документів районної ради, з відповідними постійними комісіями, депутатськими групами, фракціями);

здійснює заходи щодо надання інформаційної, правової, матеріально-технічної та іншої допомоги постійним комісіям районної ради;

в окремих випадках на вимогу не менш як третини членів президії має право скликати засідання постійних комісій районної ради, в тому числі спільні засідання декількох постійних комісій районної ради;

сприяє діяльності депутатських груп, фракцій утворених в районній раді.

3.З метою вирішення нагальних питань життєдіяльності району президія:

рекомендує питання до розгляду постійних комісіях районної ради;

доручає голові районної ради від імені президії звертатись за отримання інформації до установ, підприємств та організацій різних форм власності, органів місцевого самоврядування;

пропонує сесії районної ради утворення тимчасових депутатських комісій для вивчення питань щодо соціально-економічного та суспільно-політичного розвитку району та окремих адміністративно-територіальних одиниць району, а також з інших питань, які належать до компетенції районної ради, для надання відповідних рекомендацій;

здійснює заходи щодо надання інформаційної, правової, матеріально-технічної та іншої допомоги місцевим радам та їх органам;

готує звернення до сесії, депутатських фракцій та груп районної ради, жителів району, засобів масової інформації та інших установ і організацій.

ІІІ. ОРГАНІЗАЦІЯ РОБОТИ ПРЕЗИДІЇ

1.Президія здійснює свою роботу у формі засідань (для розгляду окремих питань можуть проводитися виїзні засідання).

2.Засідання президії скликаються в міру необхідності, як правило перед пленарним засіданням сесії районної ради, але не рідше одного разу на квартал, і є правомочними, якщо в них бере участь більшість членів від загального складу президії.

3.Засідання президії скликаються головою районної ради у міру необхідності, а також на вимогу не менш як третини від загальної кількості членів президії.

4.На засіданнях президії мають право бути присутніми за посадою: керуючий справами виконавчого апарату районної ради, начальник організаційного відділу виконавчого апарату районної ради, завідувач сектора виконавчого апарату районної ради, головні спеціалісти виконавчого апарату районної ради.

На запрошення голови районної ради на засіданні президії можуть бути присутніми представники Бобринецької районної державної адміністрації, органів місцевого самоврядування та виконавчої влади, працівники засобів масової інформації інші особи.

5.Засідання президії веде голова районної ради, у разі його відсутності – заступник голови районної ради. У разі неможливості виконання ними з будь-яких причин цих функцій – член президії, уповноважений на це президією.

6.Питання до порядку денного засідання президії вносить голова районної ради. Члени президії подають голові районної ради пропозиції щодо необхідності обговорення на засіданні тих чи інших питань.

7.Членам президії, особам, які беруть участь у її засіданні за посадою, іншим особам, запрошеним на засідання президії головою районної ради не пізніш як за один день до засідання повідомляється про питання, які планується обговорити на засіданні. Необхідні матеріали виконавчим апаратом районної ради надаються у день проведення засідання президії.

8.Висновки та рекомендації президії приймаються у формі рішень президії на її засіданні більшістю голосів членів президії, присутніх на її засіданні.

9.Рішення президії та протокол засідання президії у 3-ох денний строк підписуються головою ради, а у разі його відсутності – заступником голови ради або депутатом ради, який за дорученням президії головував на її засіданні.

10.Протоколи та рішення президії надаються депутатам районної ради для ознайомлення за їх зверненням.

___________________________

Рішення районної ради 7 скликання

Архів рішень районної ради 6 скликання

До уваги громадян