Статистичні показники за січень-квітень 2017 року

Головне управління статистики у Кіровоградській області інформує:

 

СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНЕ СТАНОВИЩЕ

БОБРИНЕЦЬКОГО РАЙОНУ

у січні–квітні 2017 року

Населення. На 1 квітня 2017р. в районі проживало 25,7 тис. осіб. За січень–березень 2017р. чисельність населення скоротилася на 38 осіб.

Ринок праці. Кількість зареєстрованих безробітних на кінець квітня 2017р. становила 616 осіб.

Оплата праці. Середня номінальна заробітна плата штатного працівника у I кварталі 2017р. становила 4744 грн, що на 7,4% менше середнього рівня
по області.

Сума невиплаченої заробітної плати на 1 квітня 2017р. становить 1,1 млн.грн, що на 17% більше ніж на 1 березня 2017р.

Роздрібна торгівля. Обсяг роздрібного товарообороту підприємств, які здійснюють діяльність із роздрібної торгівлі у 2016р. становив 155,7 млн.грн, що на 14,6% більше ніж у 2015р.

Капітальні інвестиції. За січень–березень 2017р. підприємствами та організаціями району освоєно 25,9 млн.грн капітальних інвестицій, що становило 2,3% від загальнообласного обсягу.

Сільське господарство. За січень–квітень 2017р. індекс сільськогосподарської продукції у сільськогосподарських підприємствах (крім малих) порівняно з відповідним періодом 2016р. склав 91,6%.

Промисловість. За січень–березень 2017р. підприємствами району реалізовано промислової продукції (товарів, послуг) на суму 1,1 млн.грн.

Транспорт. Підприємствами автомобільного транспорту за січень–квітень 2017р. перевезено 22,3 тис.т вантажів, що на 14,6% менше ніж за січень–квітень 2016р., вантажооборот зменшився на 10,7% і склав 4,1 млн.ткм.

 

 

Соціально-економічне становище Кіровоградської області

у січні–квітні 2017 року

Демографічна ситуація та соціальний захист

Чисельність наявного населення в області, за оцінкою, на 1 квітня 2017р. становила 963,6 тис. осіб. Упродовж січня–березня 2017р. чисельність населення зменшилася на 2204 особи. Зменшення чисельності населення області відбулося за рахунок природного скорочення – 2397 осіб. Порівняно із січнем–березнем 2016р. обсяг природного скорочення збільшився на 169 осіб.

Природний рух населення в січні–березні 2017р. характеризувався суттєвим перевищенням числа померлих над живонародженими: на 100 померлих – 45 живонароджених.

Серед причин смерті населення області в січні–березні 2017р., як і в січні–березні 2016р., перше місце посідали хвороби системи кровообігу, друге – новоутворення, третє – зовнішні причини смерті.

У січні–березні 2017р. призначено субсидії для відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг 40 тис. домогосподарств, з них у міських поселеннях – 30,5 тис. домогосподарств, сільській місцевості – 9,5 тис.

Кількість домогосподарств, які отримували субсидії у березні 2017р., становила 40,6% від загальної кількості домогосподарств області. Серед домогосподарств, які отримують субсидії, 39,7% – домогосподарства з однієї особи, 31,6% – з двох, решта - із трьох та більше осіб.

Загальна сума призначених субсидій у січні–березні 2017р. становила 51,2 млн.грн, з неї у міських поселеннях – 42,1 млн.грн, у сільській місцевості – 9,1 млн.грн.

Середній розмір призначеної субсидії на одне домогосподарство у березні 2017р. становив 822,2 грн (у лютому – 1649,1 грн).

Крім того, у січні–березні 2017р. 8,6 тис. домогосподарств області було призначено субсидії готівкою на відшкодування витрат для придбання скрапленого газу, твердого та рідкого пічного побутового палива, з них у міських поселеннях – 3,8 тис. домогосподарств, у сільській місцевості – 4,8 тис.

За січень–березень 2017р. загальна сума субсидій готівкою, призначених домогосподарствам на відшкодування витрат для придбання скрапленого газу, твердого та рідкого пічного побутового палива, становила 24,1 млн.грн, з неї у міських поселеннях – 11,7 млн.грн, у сільській місцевості – 12,4 млн.грн.

Середній розмір призначеної у березні 2017р. субсидії цього виду послуг на одне домогосподарство становив 2962,2 грн (у лютому – 2420,4 грн).

У січні–березні 2017р. загальна сума субсидій готівкою, отриманих домогосподарствами на відшкодування витрат для придбання скрапленого газу, твердого та рідкого пічного побутового палива, становила 21,2 млн.грн  (у лютому – 19,9 млн.грн).

У січні–березні 2017р. населенням області сплачено за житлово-комунальні послуги 340,9 млн.грн (87% нарахованих за цей період сум).

На кінець березня 2017р. заборгованість населення за централізоване опалення та гаряче водопостачання становила – 112,2 млн.грн, за утримання будинків і споруд та прибудинкових територій – 26,9 млн.грн, за вивезення побутових відходів – 1,6 млн.грн, за електроенергію – 49,8 млн.грн. У той же час, за рахунок перевищення нарахованих бюджетних коштів (призначені субсидії) організаціям, що надають домогосподарствам послуги з газопостачання, централізованого водопостачання та водовідведення над вартістю фактично спожитих послуг, заборгованість населення з оплати цих видів послуг на кінець березня 2017р. була відсутня.

 

Зайнятість та безробіття

За даними обласного центру зайнятості на обліку цієї установи на кінець квітня 2017р. перебувало 15,4 тис. безробітних громадян області, що на 13,4% менше ніж на кінець березня.

Рівень зареєстрованого безробіття в цілому по області на кінець квітня 2017р. становив 2,63% населення працездатного віку.

Середньооблікова кількість безробітних, які отримували допомогу по безробіттю, в квітні 2017р. склала 12,4 тис. осіб; середній розмір допомоги по безробіттю – 1755 грн, що на 45,2% менше законодавчо визначеного розміру мінімальної заробітної плати.

Кількість вільних робочих місць (вакантних посад), заявлених роботодавцями до обласного центру зайнятості, на кінець місяця становила 2,8 тис. місць.

Навантаження зареєстрованих безробітних на одне вільне робоче місце (вакантну посаду) в цілому по області збільшилося з 5 осіб на кінець березня до 6 осіб на кінець квітня 2017р.

 

Доходи населення

За попередніми даними у 2016р. номінальні доходи населення області порівняно з 2015р. зросли на 17,3% і становили 40559 млн.грн, що складає 2% загального обсягу доходів населення України.

Основними джерелами формування доходів населення області є заробітна плата та соціальні допомоги, на які припадає 54,5% їх загального обсягу.  Обсяг заробітної плати порівняно з 2015р. зріс на 23,8%, соціальних допомог – на 4,7%.

У 2016р. наявний дохід населення склав 30035 млн.грн, що на 15,4% більше ніж у 2015р., наявний дохід у розрахунку на одну особу – 30979,9 грн, що на 16,3% більше. Реальний наявний дохід збільшився на 1,8%.

Витрати населення у 2016р. становили 42942 млн.грн, що на 19,8% більше ніж у 2015р. Перевищення витрат населення області над рівнем їх доходів на 2383 млн.грн свідчить про використання населенням коштів, заощаджених у попередні роки.

За січень–квітень 2017р. розмір середньомісячної номінальної заробітної плати штатних працівників підприємств, установ, організацій (юридичних осіб та відокремлених підрозділів юридичних осіб) із кількістю найманих працівників 10 і більше осіб становив 5210 грн., що на 49,4% вище ніж за січень–квітень 2016р.

Найбільш оплачуваними в економіці області у січні–квітні 2017р. були працівники фінансової та страхової діяльності, транспорту, добувної промисловості і розроблення кар’єрів, лісового господарства та лісозаготівлі, де заробітна плата у 1,3–2,1 раза перевищила середній показник по області.

Значно нижчою залишається заробітна плата працівників у поштовій та кур’єрській діяльності, сферах тимчасового розміщування й організації харчування, операцій з нерухомим майном, творчості, мистецтва та розваг, функціювання бібліотек, архівів, музеїв та інших закладів культури,  будівництві, сферах охорони здоров’я та надання соціальної допомоги, адміністративного та допоміжного обслуговування, наукових досліджень та розробок, сфері інформації та телекомунікацій, оптовій та роздрібній торгівлі; ремонті автотранспортних засобів і мотоциклів, сільському господарстві, освіті. Співвідношення рівня оплати праці в зазначених видах діяльності до середнього по області становило 52,9–96,7%.

У січні–квітні 2017р. порівняно з січнем–квітнем 2016р. спостерігалося збільшення реальної заробітної плати на 29,5% (у січні–квітні 2016р. порівняно з січнем–квітнем 2015р. – зменшення на 5,4%).

Загальна сума невиплаченої заробітної плати (по юридичних особах та відокремлених підрозділах юридичних осіб із урахуванням цензу за кількістю найманих працівників) впродовж січня–квітня 2017р. зменшилася на 49,8% і на 1 травня 2017р. становила 15 млн.грн.

Обсяг невиплаченої заробітної плати становив 1,5% фонду оплати праці, нарахованого за квітень 2017р.

Сума боргу працівникам економічно активних підприємств упродовж січня–квітня 2017р. зменшилася на 2% і на 1 травня 2017р. становила 6,3 млн.грн. або 41,7% загальної суми боргу по області.

Кількість працівників, перед якими є борги з виплати заробітної плати,  на 1 травня 2017р. становила 1035 осіб або 0,6% середньооблікової кількості штатних працівників, зайнятих в економіці області. Кожному із зазначених працівників не виплачено в середньому по 6 тис.грн, що на 10,6% більше розміру середньої заробітної плати, нарахованої штатному працівнику   за квітень 2017р.

Заборгованість із виплати заробітної плати за рахунок коштів державного бюджету на 1 травня 2017р. становила 2,7 тис.грн.

Сума заробітної плати, не виплаченої працівникам підприємств-банкрутів, зменшилася на 62,8% і на 1 травня 2017р. становила 8,8 млн.грн.

На підприємствах, які призупинили виробничо-господарську діяльність у 2014–2016рр. (економічно неактивні), заборгованість із виплати заробітної плати на 1 травня 2017р. відсутня.

 

Правосуддя та злочинність

За повідомленням прокуратури області, протягом січня–квітня 2017р. обліковано 7519 кримінальних правопорушень. Із загального числа зафіксованих правоохоронними органами кримінальних проявів 40,6% – тяжкі та особливо тяжкі.

Протягом січня–квітня 2017р. обліковано очевидних умисних вбивств і замахів на вбивство – 29, умисних тяжких тілесних ушкоджень – 19, зґвалтувань і замахів на зґвалтування – 2.

Кількість випадків крадіжок становила 4689, шахрайств – 449,   грабежів – 119, розбоїв – 33, хабарництва – 22.

У загальній кількості злочинів 73,7% становили злочини проти власності, 9,4% – злочини проти життя та здоров’я особи, 3% – злочини у сфері обігу наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів або прекурсорів та інші злочини проти здоров’я населення, 2,4% – злочини проти авторитету органів державної влади, органів місцевого самоврядування, об’єднань громадян та злочини проти журналістів, 1,9% – злочини у сфері службової діяльності та професійної діяльності, пов’язаної з наданням публічних послуг, по 1,8% – злочини проти громадського порядку та моральності і злочини проти безпеки руху та експлуатації транспорту, 1,3% – злочини проти громадської безпеки, по 1,2% – злочини проти правосуддя та злочини проти виборчих, трудових та інших особистих прав і свобод людини і громадянина.

Правоохоронними органами за цей період виявлено 18 осіб, які скоїли злочини у складі 3 організованих груп (злочинних організацій); закінчено 3 кримінальні провадження про кримінальні правопорушення, вчинені організованими групами і злочинними організаціями.

Кількість потерпілих від злочинів у січні–квітні 2017р. становила  5671 особа, з числа яких 2140 – жінки, 562 – особи похилого віку та інваліди  1 і 2 груп, 39 – неповнолітні та 16 – діти до 14 років. Найбільша кількість потерпілих (71,9%) – від крадіжок та грабежів, серед яких  37,7% – жінки. У дорожньо-транспортних пригодах, пов’язаних зі злочинами, на території області постраждала 41 особа.

Усього внаслідок злочинних діянь загинуло 64 особи, із числа яких 32,8% – умисно вбито; 7,8% – загинуло внаслідок дорожньо-транспортних пригод, пов’язаних зі злочинами; 9,4% – у результаті нанесення умисних тяжких тілесних ушкоджень.

Кількість виявлених осіб, які вчинили злочини, становила 932, з них жінок – 89, неповнолітніх – 56. У загальній кількості виявлених осіб, які вчинили злочини, 34,8% раніше вже ставали на злочинний шлях, із яких більше ніж кожний другий мав незняту або непогашену судимість, 12,8% знаходились у стані алкогольного сп’яніння, 8,5% вчинили злочин у групі. Питома вага працездатних осіб, підозрюваних у скоєнні злочинів, які на момент учинення злочину не працювали і не навчалися, становила 67,5%, безробітних – 15,7%.

Внутрішня торгівля

Оборот роздрібної торгівлі, який включає дані щодо роздрібного товарообороту підприємств (юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців), основним видом економічної діяльності яких є роздрібна торгівля, у січні–квітні 2017р. становив 4374,8 млн.грн, що в порівнянних цінах на 9,3% більше обсягу січня–квітня 2016р.

Роздрібний товарооборот підприємств (юридичних осіб), основним видом економічної діяльності яких є роздрібна торгівля, у січні–квітні 2017р. склав 2966,0 млн.грн, що у порівнянних цінах на 9,8% більше обсягу січня–квітня 2016р.

Реалізація послуг. У І кварталі 2017р. підприємствами сфери нефінансових послуг реалізовано послуг на суму 1668,7 млн.грн.

У структурі обсягу реалізованих послуг за видами економічної діяльності значну частку (73,3%) займали послуги підприємств транспорту, складського господарства, пошти та кур’єрської діяльності. Частка послуг, реалізованих підприємствами сфери інформації та телекомунікацій, склала 14,3%, адміністративного та допоміжного обслуговування – 3,6%, організацій, що здійснюють операції з нерухомим майном, – 2,7%, підприємств сфери професійної, наукової та технічної діяльності – 2,3%, установ освіти – 1,6%.

Частка послуг, реалізованих населенню, у загальному обсязі реалізованих послуг склала 17%.

 

Капітальні інвестиції

У січні–березні 2017р. підприємствами та організаціями області за рахунок усіх джерел фінансування освоєно 1143,8 млн.грн капітальних інвестицій, з них міст Кропивницького – 321,2 млн.грн (28,1% загального обсягу по області), Світловодська – 18,3 млн.грн (1,6%), Олександрії – 17,3 млн.грн (1,5%) та Знам’янки – 6,9 млн.грн (0,6%).

Серед районів області найбільшу частку капітальних інвестицій освоєно підприємствами Кіровоградського – 7,3%, Олександрійського – 6,7%, Голованівського – 4,9%, Добровеличківського – 4,7% та Петрівського – 4,3% районів.

Порівняно з січнем–березнем 2016р. обсяг капітальних інвестицій по області збільшився на 7,4%.

Головним джерелом фінансування капітальних інвестицій у січні–березні 2017р. були власні кошти підприємств та організацій, за рахунок яких освоєно 84,7% усіх капіталовкладень. Частка цих коштів у загальному обсязі збільшилася порівняно з січнем–березнем 2016р. на 5,3 в.п.

Збільшилася також частка капітальних інвестицій, освоєних за рахунок коштів місцевих бюджетів (на 5 в.п.), державного бюджету (на 0,6 в.п.), кредитів банків та інших позик (на 0,6 в.п.), натомість зменшилася – за рахунок коштів населення на будівництво житла (на 0,5 в.п.).

Найбільшу частку капітальних інвестицій у січні–березні 2017р. освоєно підприємствами сільського, лісового та рибного господарства (64,8%) і промисловості (18%).

Капітальні інвестиції у житлові будівлі становили 27,1 млн.грн або 2,4% загального обсягу капітальних інвестицій області (у січні–березні 2016р. – 2,5%).

У січні–березні 2017р. обсяг капітальних інвестицій на одну особу населення по області склав 1187,8 грн, з них міст Кропивницького – 1365 грн, Світловодська – 344,8 грн, Знам’янки – 246,7 грн та Олександрії – 191 грн.

Сільське господарство

У січні–квітні 2017р. індекс сільськогосподарської продукції порівняно із січнем–квітнем 2016р. становив 99,4%, у т.ч. у сільськогосподарських підприємствах – 90,9%, господарствах населення – 102,5%.

Тваринництво. Виробництво м’яса (реалізація сільськогосподарських тварин на забій у живій масі) усіма категоріями господарств у січні–квітні 2017р. склало 25,3 тис.т та порівняно з січнем–квітнем 2016р. зменшилося на 0,2 тис.т або на 0,8%. У структурі реалізації сільськогосподарських тварин на забій аграрними підприємствами (крім малих) частка свиней становила 86% (у січні–квітні 2016р. – 85,2%), великої рогатої худоби – 13,6% (14,5%), птиці свійської – 0,1% (0,1%).

Обсяг вирощування сільськогосподарських тварин в аграрних підприємствах (крім малих) у січні–квітні 2017р. становив 7,2 тис.т, що на 2,1% менше ніж у січні–квітні 2016р., у т.ч. великої рогатої худоби – 1,1 тис.т  (на 4,8% менше), свиней – 6 тис.т (на 1,9% менше). Відношення загального обсягу вирощування сільськогосподарських тварин до реалізації на забій сільськогосподарських тварин у живій масі становило 102,9% (у січні–квітні 2016р. – 104,9%).

У січні–квітні 2017р. загальне виробництво молока порівняно з січнем–квітнем 2016р. збільшилося на 0,1% і склало 84,5 тис.т, у т.ч. у сільськогосподарських підприємствах – на 4,6% (18,1 тис.т), у господарствах населення – зменшилося на 1% (66,4 тис.т).

Порівняно з січнем–квітнем 2016р. в аграрних підприємствах (крім малих) середній надій молока від корів, що були в наявності на початок 2017р., збільшився на 61 кг (на 3,4%) і становив 1835 кг. Значно вища середньообласного рівня продуктивність корів у сільськогосподарських підприємствах (крім малих) Новгородківського (2561 кг),  Маловисківського (2320 кг), Олександрійського (2198 кг), Кіровоградського (2091 кг), найнижча – Бобринецького (481 кг), Новоархангельського (723 кг) та Компаніївського (760 кг) районів.

У січні–квітні 2017р. загальне виробництво яєць від птиці свійської усіх видів порівняно з січнем–квітнем 2016р. зменшилося на 18,8% і склало  116,2 млн.шт, у т.ч. в сільськогосподарських підприємствах – у 38,1 раза (0,8 млн.шт), господарствах населення – зросло на 2,5% (115,4 млн.шт). Виробництвом яєць займалися сільськогосподарські підприємства (крім малих) 6 районів області.

Обсяг вирощування сільськогосподарських тварин в аграрних підприємствах (крім малих) у січні–квітні 2017р. становив 7,2 тис.т, що на 2,1% менше ніж у січні–квітні 2016р., у т.ч. великої рогатої худоби – 1,1 тис.т (на 4,8% менше), свиней – 6 тис.т (на 1,9% менше). Відношення загального обсягу вирощування сільськогосподарських тварин до реалізації на забій сільськогосподарських тварин у живій масі становило 102,9% (у січні–квітні 2016р. – 104,9%).

У січні–квітні 2017р. загальне виробництво молока порівняно з січнем–квітнем 2016р. збільшилося на 0,1% і склало 84,5 тис.т, у т.ч. у сільськогосподарських підприємствах – на 4,6% (18,1 тис.т), у господарствах населення – зменшилося на 1% (66,4 тис.т).

Порівняно з січнем–квітнем 2016р. в аграрних підприємствах (крім малих) середній надій молока від корів, що були в наявності на початок 2017р., збільшився на 61 кг (на 3,4%) і становив 1835 кг. Значно вища середньообласного рівня продуктивність корів у сільськогосподарських підприємствах (крім малих) Новгородківського (2561 кг), Маловисківського (2320 кг), Олександрійського (2198 кг), Кіровоградського (2091 кг), найнижча – Бобринецького (481 кг), Новоархангельського (723 кг) та Компаніївського (760 кг) районів.

У січні–квітні 2017р. загальне виробництво яєць від птиці свійської усіх видів порівняно з січнем–квітнем 2016р. зменшилося на 18,8% і склало 116,2 млн.шт, у т.ч. в сільськогосподарських підприємствах – у 38,1 раза (0,8 млн.шт), господарствах населення – зросло на 2,5% (115,4 млн.шт). Виробництвом яєць займалися сільськогосподарські підприємства (крім малих) 6 районів області.

Загальна кількість великої рогатої худоби становила 125,4 тис. голів (на 0,2% менше ніж на 1 травня 2016р.), у т.ч. корів – 57,9 тис. голів (на 1,5% менше), свиней – 243,9 тис. голів (на 0,9% більше), овець та кіз – 53,8 тис. голів (на 0,2% менше), птиці свійської – 3997,6 тис. голів (на 6,6% менше).

Порівняно з показниками на 1 травня 2016р. в аграрних підприємствах (крім малих) зменшилася кількість великої рогатої худоби на 3,6%, овець та кіз –  на 4,6%, птиці свійської – у 7,3 раза, разом з тим збільшилася кількість корів на 0,5%, свиней – на 9,6%.

На початок травня 2017р. населенням утримувалося 77,8% загальної кількості великої рогатої худоби (на 1 травня 2016р. – 77%), у т.ч.
корів – 82% (82,5%), свиней – 44,9% (49,2%), овець і кіз – 87,2% (86,6%), птиці свійської – 98,6% (90,2%).

Реалізація сільськогосподарської продукції. Середні ціни продажу аграрної продукції сільськогосподарськими підприємствами (крім малих) за всіма напрямами реалізації у січні–квітні 2017р. порівняно з січнем–квітнем 2016р. зросли на 11,9%, у т.ч. продукції рослинництва – на 11,1%, тваринництва – на 29%.

Наявність культур зернових та зернобобових, соняшнику.
На 1 травня 2017р. в сільськогосподарських підприємствах (крім малих) та підприємствах, що займалися зберіганням та переробкою культур зернових та зернобобових, було в наявності 645,1 тис.т зерна (на 27,6% більше проти 1 травня 2016р.), у т.ч. 184,2 тис.т пшениці (на 17,2% менше). Безпосередньо в аграрних підприємствах (крім малих) зберігалося 348,4 тис.т культур зернових та зернобобових, у т.ч. 115,1 тис.т пшениці, 168,6 тис.т кукурудзи, 46,6 тис.т ячменю. Підприємства, що займалися зберіганням та переробкою культур зернових та зернобобових, мали в наявності 296,7 тис.т зерна (в 1,6 раза більше).

Запаси соняшнику становили 320,3 тис.т (в 1,5 раза більше проти 1 травня 2016р.), з них безпосередньо у сільськогосподарських підприємствах (крім малих) – 151,4 тис.т, на підприємствах, що займалися зберіганням та переробкою – 168,9 тис.т.

Навколишнє середовище. Протягом 2016р. від стаціонарних джерел забруднення у повітряний басейн області надійшло 11,8 тис.т викидів забруднюючих речовин, що на 16,5% менше ніж у 2015р.
У розрахунку на 1 км2 припадало 480,5 кг викидів забруднюючих речовин (у 2015р. – 575,6 кг), на одну особу – 12,2 кг (14,5 кг).

Із загальної кількості забруднюючих речовин викиди метану та діоксиду азоту, які належать до парникових газів, становили відповідно 2 тис.т та 1,2 тис.т. Крім того, в атмосферу надійшло 1017,3 тис.т діоксиду вуглецю, який також має парникову дію.

Основними забруднювачами довкілля області є підприємства переробної промисловості (52,9% загального обсягу викидів забруднюючих речовин), транспорту, складського господарства, поштової та кур’єрської діяльності (21,1%) та добувної промисловості і розроблення кар’єрів (16,1%).

У 2016р. витрати підприємств, організацій та установ області на охорону навколишнього природного середовища становили 132,3 млн.грн, з них поточні витрати – 113,8 млн.грн (86% обсягу витрат на охорону навколишнього природного середовища), капітальні інвестиції – 18,5 млн.грн (14%).

Найбільша частка витрат на охорону навколишнього природного середовища здійснюється підприємствами водопостачання; каналізації, поводження з відходами (70,1% загального обсягу витрат); державного управління й оборони; обов’язкового соціального страхування (14,3%);  переробної промисловості (6,4%).

Протягом 2016р. підприємствами, організаціями, установами області фактично сплачено екологічного податку на суму 7,8 млн.грн,  що становило 86,6% загальної суми пред’явленого до сплати податку.

Промисловість

У квітні 2017р. порівняно з попереднім місяцем та квітнем 2016р. індекс промислового виробництва cтановив відповідно 75,6% та 90,8%, за підсумками січня–квітня 2017р. – 108,1%.

У добувній промисловості і розробленні кар’єрів у січні–квітні 2017р. порівняно з січнем–квітнем 2016р. обсяг виробництва продукції збільшився на 21,5%, у т.ч. у добуванні руд кольорових металів – на 20,4%, каменю піску та глини – на 16,8%.

На підприємствах переробної промисловості у січні–квітні 2017р. порівняно з січнем–квітнем 2016р. виробництво промислової продукції зросло на 4,6%.

У виробництві харчових продуктів, напоїв та тютюнових виробів випуск промислової продукції порівняно з січнем–квітнем 2016р. збільшився на 6,6%, у т.ч. у виробництві молочних продуктів – на 46,3%, інших харчових продуктів – на 21,4%, олії та тваринних жирів – на 5,7%. Водночас зменшились обсяги продукції у виробництві продуктів борошномельно-круп’яної промисловості на 30,4%, м’яса та м’ясних продуктів – на 13,2%, хліба, хлібобулочних і борошняних виробів – на 0,3%.

У січні–квітні 2017р. порівняно з січнем–квітнем 2016р. спостерігалося збільшення виробництва олії соняшникової нерафінованої та її фракцій (крім хімічно модифікованих) на 23774 т, виробів кондитерських цукрових, що не містять какао, – на 99 т,  печива солодкого і вафель – на 90 т, виробів здобних – на 33 т, горіхів, арахісу та насіння, смажених, солених чи приготованих в інший спосіб – на 28 т, сирів сичужних та плавлених – на 20 т. Водночас зменшилось виробництво борошна на 4394 т, олії соєвої нерафінованої та її фракцій – на 3446 т, м’яса свиней свіжого чи охолодженого – на 602 т, круп – на 593 т, виробів ковбасних – на 497 т, хліба та виробів хлібобулочних, нетривалого зберігання – на 451 т, субпродуктів харчових великої рогатої худоби, свиней, баранів, овець, кіз, коней, інших тварин родини конячих, свіжих чи охолоджених – на 152 т, м’яса великої рогатої свіжого чи охолодженого –
на 107 т.

У виготовленні виробів з деревини, виробництві паперу та поліграфічній діяльності у січні–квітні 2017р. спостерігалося збільшення випуску продукції на 9,2%, у т.ч. у виготовленні виробів з паперу та картону – на 45%. Разом з цим у лісопильному та стругальному виробництві скорочення обсягів виробництва становило 24%.

У виробництві хімічних речовин і хімічної продукції у січні–квітні 2017р. випуск продукції зріс на 22,4%, у т.ч. на підприємствах з виробництва фарб, лаків і подібної продукції, друкарської фарби та мастик – на 18,7%, основної хімічної продукції, добрив і азотних сполук, пластмас і синтетичного каучуку в первинних формах – на 11,7%.

На підприємствах із виробництва гумових і пластмасових виробів, іншої неметалевої мінеральної продукції випуск промислової продукції у січні–квітні 2017р. порівняно з січнем–квітнем 2016р. збільшився на 84,9%, у т.ч. на підприємствах з різання, оброблення та оздоблення декоративного та будівельного каменю – у 9,1 раза, виготовлення виробів із бетону, гіпсу та цементу – на 58,1%, виробництва пластмасових виробів – на 1,8%.

У текстильному виробництві, виробництві одягу, шкіри, виробів зі шкіри та інших матеріалів індекс промислової продукції становив 82,8%, машинобудуванні, крім ремонту і монтажу машин і устатковання – 84,5%, металургійному виробництві, виробництві готових металевих виробів, крім машин і устатковання 95,4%.

У виробництві, передачі та розподіленні електроенергії обсяги виробництва продукції зросли на 4%.

 

Будівництво

У січні–квітні 2017р. підприємствами області виконано будівельних робіт на суму 223,7 млн.грн. Індекс будівельної продукції у січні–квітні 2017р. порівняно з січнем–квітнем 2016р. становив 206,4%.

Нове будівництво, реконструкція та технічне переоcнащення склали 71,3% загального обсягу виконаних будівельних робіт, капітальний
і поточний ремонти 18,2% та 10,5% відповідно.

У січні–березні 2017р. в області прийнято в експлуатацію 6,8 тис.м2 загальної площі житла, що на 27,7% менше ніж у січні–березні 2016р.
Усе житло прийнято в експлуатацію в одноквартирних будинках.

Обсяги прийнятого житла зросли в Олександрійському (у 4,4 раза), Благовіщенському (на 24,4%) та Гайворонському (на 18,8%) районах.

У січні–березні 2017р. прийнято в експлуатацію 55 квартир. Середній розмір квартири становив 124,3 м2 загальної площі, при цьому в міських поселеннях – 129,8 м2, у сільській місцевості – 112,9 м2 загальної площі.

Крім цього, прийнято в експлуатацію дачні та садові будинки загальною площею 0,2 тис.м2, що на 53,9% менше ніж у січні–березні 2016р.

Серед інших об’єктів соціальної сфери реконструйовано та прийнято в експлуатацію дошкільний навчальний заклад на 20 місць, що на 50% менше ніж у січні–березні 2016р. (у с.Виноградівка Компаніївського району), з яких за рахунок коштів державного бюджету прийнято – 17 місць.

Також прийнято в експлуатацію медико-діагностичний центрна 45 відвідувань за зміну у м.Кропивницькому та центр реабілітації на 24 ліжка у м.Олександрії.

У січні–березні 2017р. завершено будівництво й прийнято в експлуатацію ряд виробничих об’єктів і потужностей, серед яких лінії електропередачі протяжністю 0,82 км, місцеві трубопроводи для транспортування газу – 0,25 км, місцеві водопровідні мережі – 4,85 км, склади, магазини, котельні та інші.

Прийнято в експлуатацію також будівлі для потреб сільського господарства, зокрема елеватори на 12 тис.т одночасного зберігання, силосні споруди – на 0,38 тис.м3, гаражі, сараї та навіси для зберігання сільськогосподарських машин – на 432 м2 загальної площі та інші.

Транспорт і зв’язок

У січні–квітні 2017р. підприємствами транспорту перевезено 6646,1 тис.т вантажів, що в 1,8 раза більше ніж у січні–квітні 2016р., вантажооборот збільшився на 3,7% і становив 9020,8 млн.ткм.

Залізницею у січні–квітні 2017р. перевезено 2450,2 тис.т вантажів, що на 7,9% більше ніж у січні–квітні 2016р. Збільшилося перевезення брухту чорних металів на 37,2%, зерна і продуктів перемолу – на 16%, нафти і нафтопродуктів – на 7,9%, будівельних матеріалів – на 4,2%. Разом з цим зменшилося перевезення хімічних і мінеральних добрив (на 23,3%). Вантажооборот підприємств залізничного транспорту зріс на 3,6% і становив 8776,4 млн.ткм.

Автомобільним транспортом (з урахуванням перевезень, виконаних фізичними особами–підприємцями) у січні–квітні 2017р. перевезено 4194,8 тис.т вантажів, що у 2,9 раза більше порівняно з січнем–квітнем 2016р., вантажооборот зріс на 8,3% і становив 243,9 млн.ткм.

Авіаційним транспортом у січні–квітні 2017р. перевезено 1,1 тис.т вантажів, що на 40,8% менше порівняно з січнем–квітнем 2016р., вантажооборот  зменшився на 38,5% і становив 0,5 млн.ткм.

У січні–квітні 2017р. послугами пасажирського транспорту скористалися 20,5 млн. пасажирів, що на 5,4% більше ніж у січні–квітні 2016р., пасажирооборот зменшився на 2,4% і становив 713,9 млн.пас.км.

Залізницею у січні–квітні 2017р. перевезено 0,7 млн. пасажирів, що на 53,6% менше ніж у січні–квітні 2016р., пасажирооборот зріс на 7,7 % і становив 436,9 млн.пас.км.

Автомобільним транспортом (з урахуванням перевезень, виконаних фізичними особами–підприємцями) у січні–квітні 2017р. перевезено 14,9 млн. пасажирів, що на 6,3% менше порівняно з січнем–квітнем 2016р. Пасажирооборот підприємств автомобільного транспорту зменшився на 9% і становив 243,1 млн.пас.км. Обсяги перевезень пасажирів фізичними особами–підприємцями у січні–квітні 2017р. зменшились на 17,5% та становили  4,1 млн. пасажирів.

Авіаційним транспортом у січні–квітні 2017р. перевезено 21,1 тис. пасажирів, що на 0,5% менше порівняно з січнем–квітнем 2016р., пасажирооборот зменшився на 9,6% і становив 8,5 млн.пас.км.

Тролейбусами у січні–квітні 2017р. перевезено 4,8 млн. пасажирів, що у 2,5 раза більше ніж у січні–квітні 2016р.

У січні–березні 2017р. доходи від основної діяльності підприємств пошти та зв’язку області склали 217,6 млн.грн, у тому числі від надання послуг населенню – 156,2 млн.грн.

Найбільший обсяг доходів у січні–березні 2017р., отримано від надання послуг рухомого (мобільного) зв’язку – 148,4 млн.грн, що становить 68,2% загального обсягу доходів. Частка доходів від надання Інтернет-послуг склала 12,2%, послуг фіксованого телефонного зв’язку – 9,4%, поштової та кур’єрської діяльності – 4,1%, трансляції теле- та радіопрограм, радіозв’язку – 2,9%.

Телефонна мережа області станом на 1 квітня 2017р. налічує 116 тис. основних телефонів, з них 84,8 тис. (73,1%) – у населення.
У міських поселеннях встановлено 96,4 тис. телефонів, у сільській місцевості – 19,6 тис. За січень–березень 2017р. телефонна мережа у міських поселеннях скоротилася на 5,1%, сільській місцевості – на 5,6%. Рівень телефонізації області станом на 1 квітня 2017р. становив 20 телефонних апаратів на 100 сімей, у міських поселеннях – 26, сільській місцевості – 10.

Станом на 1 квітня 2017р. кількість абонентів мережі Інтернет порівняно з початком року зросла на 12,2%, рухомого (мобільного) зв’язку – на 0,9%, кабельного телебачення – на 0,5% і становила 249,3 тис., 1187 тис. та 39,9 тис. абонентів відповідно. Водночас кількість абонентів фіксованого телефонного зв’язку скоротилась на 5,1% і становила 116 тис. абонентів.

 

Зовнішньоекономічна діяльність

У січні–березні 2017р. обсяг експорту товарів склав 127,9 млн.дол. США, імпорту – 56,2 млн.дол. Порівняно з січнем–березнем 2016р. експорт збільшився у 1,8 раза, імпорт – у 1,6 раза. Позитивне сальдо становило  71,6 млн.дол. (у січні–березні 2016р. – 34,3 млн.дол.).

На формування позитивного сальдо вплинули окремі товарні групи: жири та олії тваринного або рослинного походження (48,1 млн.дол.), зернові культури (33,1 млн.дол.), залишки і відходи харчової промисловості   (6,6 млн.дол.).

Коефіцієнт покриття експортом імпорту у січні–березні 2017р. склав  2,27 (у січні–березні 2016р. – 1,96).

Зовнішньоторговельні операції проводились з партнерами 98 країн світу. У цілому область експортувала товари до 85 країн світу.

У січні–березні 2017р. обсяг експорту товарів до країн ЄС становив 25,2 млн.дол. (19,7% загального обсягу експорту) та збільшився на 14,8% порівняно з січнем–березнем 2016р.

Серед найбільших партнерів-країн ЄС зросли експортні поставки
до Італії, Чехії, Іспанії, серед інших країн – до Індії, США, Ірану, Ісламської Республіки, Туреччини, Китаю, Ізраїлю, Єгипту. Водночас зменшилися поставки до Білорусі, Румунії, Об’єднаних Арабських Еміратів, Німеччини, Нідерландів.

Найбільші експортні поставки здійснювались до Індії – 23,7% загального обсягу експорту (жири та олії тваринного або рослинного походження), Російської Федерації – 10,6% (механічні машини), Єгипту – 6,1% (продукти рослинного походження), Іспанії – 4,9% (жири та олії тваринного або рослинного походження, продукти рослинного походження), США – 4,1% (мінеральні продукти).

У січні–березні 2017р. з області експортовано жирів та олій тваринного або рослинного походження на суму 48,1 млн.дол., продуктів рослинного походження – на 35,4 млн.дол., машин, обладнання та механізмів; електротехнічного обладнання – на 17,9 млн.дол., готових харчових продуктів – на 11,5 млн.дол.

Імпорт товарів здійснювався з 60 країн-партнерів. У січні–березні 2017р. обсяг імпорту товарів із країн ЄС становив 24 млн.дол. (42,6% загального обсягу) та збільшився в 1,8 раза проти січня–березня 2016р.

Імпортні поставки порівняно з січнем–березнем 2016р. зросли з Бельґії, Великої Британії, Білорусі, Німеччини, Польщі, США, Китаю, скоротилися – з Російської Федерації, Франції.

Найбільші надходження здійснювались з США – 19,7% загального обсягу імпорту (засоби наземного транспорту, крім залізничного, механічні машини), Китаю – 14,5% (взуття, головні убори, парасольки, машини, обладнання та механізми; електротехнічне обладнання), Німеччини – 14% (механічні машини), Білорусі – 7,6% (засоби наземного транспорту, крім залізничного), Туреччини – 7% (продукти рослинного походження, засоби наземного транспорту, крім залізничного).

У січні–березні 2017р. в область надійшло машин, обладнання та механізмів; електротехнічного обладнання на суму 20,9 млн.дол., засобів наземного транспорту, крім залізничного – на 17,4 млн.дол., недорогоцінних металів та виробів з них, полімерних матеріалів, пластмаси та виробів з них – по 3,2 млн.дол., взуття, головних уборів, парасольок – на 2,4 млн.дол., текстильних матеріалів та текстильних виробів – на 2,1 млн.дол.

У січні-березні 2017р. загальний обсяг експорту послуг склав 6,8 млн.дол. США і порівняно з січнем–березнем 2016р. збільшився на 7%. Водночас обсяг імпорту послуг становив 4,6 млн.дол. та зменшився на 11,1%. Позитивне сальдо становило 2,2 млн.дол. (у січні-березні 2016р. позитивне сальдо – 1,2 млн.дол.).

Підприємства та організації області у січні–березні 2017р. здійснювали зовнішньоторговельні операції послугами з партнерами 61 країни світу.

У січні–березні 2017р. обсяг експортних операцій з країнами ЄС порівняно з відповідним періодом 2016р. зменшився на 3,2% і становив 1,1 млн.дол. (16,3% загального обсягу експорту послуг). Імпорт послуг з цих країн зменшився на 62,9% і склав 0,8 млн.дол. (17,2% загального обсягу імпорту області).

Найбільшою країною-партнером у зовнішній торгівлі послугами були США. Обсяг спожитих цією країною послуг становив 71% загального обсягу експорту, обсяг отриманих послуг – 31,1% загального обсягу імпорту.

Споживчі ціни

Індекс споживчих цін в області у квітні 2017р. порівняно з попереднім місяцем становив 100,9%, з початку року – 105,2%.

На споживчому ринку в квітні 2017р. ціни на продукти харчування та безалкогольні напої підвищились на 0,7%. На 6,1–0,4% зросли ціни на фрукти, шоколад, овочі, морозиво, м’ясо та м’ясопродукти, безалкогольні напої, масло, маргарин, олію соняшникову, кондитерські вироби з борошна, хліб, кисломолочну продукцію, рис, продукти переробки зернових, макаронні вироби. Водночас суттєво (на 23,8%) знизились ціни на яйця; на 2,3–0,3% подешевшали молоко, сало, олія оливкова, інші продукти харчування, сири.

Ціни на алкогольні напої, тютюнові вироби зросли на 1,5%, у т.ч. тютюнові вироби – на 2,7%, алкогольні напої – на 0,7%.

Зростання цін (тарифів) на житло, воду, електроенергію, газ та інші види палива на 0,8% відбулося за рахунок підвищення плати за утримання будинків та прибудинкових територій на 13,8%.

Підвищення цін на транспорт у цілому на 1,2% відбулося в основному за рахунок подорожчання проїзду в автодорожньому пасажирському транспорті на 2,4%, палива та мастил – на 1,4%.

Зростання цін у сфері охорони здоров’я на 0,8%, насамперед спричинено підвищенням цін на амбулаторні послуги на 0,9% та фармацевтичну  продукцію – на 0,8%.

У сфері зв’язку ціни зросли на 2,5%, що пов’язано з подорожчанням поштових послуг на 42,4% та мобільного зв’язку – на 4,8%.

Заробітна плата

у квітні 2017 року

Середня номінальна заробітна плата одного штатного працівника по підприємствах, установах, організаціях Кіровоградської області (юридичних особах та відокремлених підрозділах юридичних осіб із кількістю найманих працівників 10 і більше осіб) у квітні  2017р. становила 5464 грн, що у 1,7 раза  вище рівня мінімальної заробітної плати (3200 грн). Порівняно з березнем 2017р. розмір номінальної заробітної плати збільшився на 0,4%, з квітнем 2016р. – на 47,9%.

Рівень заробітної плати в області у квітні 2017р. становив 82% середнього рівня в Україні (6659 грн).

Індекс реальної заробітної плати у квітні 2017р. порівняно з березнем 2017р. становив 99,5%, з квітнем 2016р. – 129,9%.

 

Заборгованість із виплати

заробітної плати

на 1 травня 2017 року

 

Загальна сума невиплаченої заробітної плати працівникам підприємств, установ, організацій Кіровоградської (по юридичних особах та відокремлених підрозділах юридичних осіб із урахуванням цензу за кількістю найманих працівників) на 1 травня 2017р. становила 15 млн.грн або 0,7% загальної суми боргу в Україні.

Обсяг невиплаченої заробітної плати на початок травня 2017р. становив 1,5% фонду оплати праці, нарахованого за квітень 2017р.

Сума боргу працівникам економічно активних підприємств на 1 травня 2017р. становила 6,3 млн.грн або 41,7% загальної суми боргу по області.

На початок травня 2017р. вчасно не отримали заробітну плату 1035 працівників, кожному з яких не виплачено в середньому по 6 тис.грн.

 

Заробітна плата по Бобринецькому району

за І квартал 2017 року

Головне управління статистики у Кіровоградській області повідомляє, що середньомісячна номінальна заробітна плата, нарахована одному штатному працівнику Бобринецького району по підприємствах, установах, організаціях (юридичних особах та відокремлених підрозділах юридичних осіб із кількістю найманих працівників 10 і більше осіб) за І квартал 2017р. порівняно з відповідним періодом 2016р. зросла на 75,1% і становила 4744 грн, що в 1,5 раза вище рівня мінімальної заробітної плати (3200 грн).

Рівень заробітної плати по району становив 92,6% середнього рівня по Кіровоградській області.

 

Продаж світлих нафтопродуктів та газу

на території Кіровоградської області через АЗС

у квітні 2017 року

 

У квітні 2017р. на території Кіровоградської області 206 автозаправних станцій здійснили продаж світлих нафтопродуктів та газу на суму 190,8 млн.грн.

Бензину моторного реалізовано 3,1 тис.т, пропану та бутану скраплених – 2,3 тис.т, газойлів (палива дизельного) – 1,5 тис.т, газу природного скрапленого або у газоподібному стані (метану) – 0,3 тис.т.

В обсязі реалізованого бензину моторного найбільшим попитом користувався бензин моторний марки А–92, частка продажу якого у загальному обсязі склала 67,7%, найменшим – А–80.

Станом на 1 травня 2017р. запаси бензину моторного на АЗС області становили 2,8 тис.т, газойлів (палива дизельного) – 1,5 тис.т, пропану та бутану скраплених – 0,4 тис.т.

Використання палива

у Кіровоградській області

у квітні 2017 року

 

У квітні 2017р. підприємствами та організаціями Кіровоградської області використано на виробничі, комунально-побутові потреби газу природного
23,8 млн.м3, що на 23,2% більше квітня 2016р., мазутів топкових важких – 0,2 тис.т (у 3,2 раза більше), вугілля бурого – 0,2 тис.т (у 2,3 раза більше), газойлів (палива дизельного) –11,8 тис.т (на 21,2% менше), вугілля кам’яного – 16,5 тис.т (на 14,9% менше), бензину моторного – 1,3 тис.т (на 12,7% менше).

 

 

Промислове виробництво

Кіровоградської області

у січні–квітні 2017 року

У січні–квітні 2017р. порівняно з січнем–квітнем 2016р. випуск промислової продукції в області збільшився на 8,1%, у т.ч. у добувній промисловості та розробленні кар’єрів на 21,5%, переробній промисловості – на 4,6%, постачанні і розподіленні електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря – на 4%.

У виробництві харчових продуктів, напоїв та тютюнових виробів випуск промислової продукції порівняно з січнем–квітнем 2016р. збільшився
на 6,6%, у т.ч. у виробництві молочних продуктів – на 46,3%, інших харчових  продуктів – на 21,4%, олії та тваринних жирів – на 5,7%, Водночас у виробництві продуктів борошномельно-круп’яної промисловості обсяги продукції зменшились на 30,4%, м’яса та м’ясних продуктів – на 13,2%, хліба, хлібобулочних і борошняних виробів – на 0,3%.

До уваги громадян