Статистичні показники за січень-серпень 2017 рік

Соціально-економічне становище Кіровоградської області

у січні–серпні 2017 року

Демографічна ситуація та соціальний захист

Чисельність наявного населення в області, за оцінкою,
на 1 серпня 2017р. становила 960,7 тис. осіб. Упродовж січня–липня 2017р. чисельність населення зменшилася на 5012 осіб. Зменшення чисельності населення області відбулося за рахунок природного (4777 осіб) та міграційного (235 осіб) скорочення. Порівняно із січнем–липнем 2016р. обсяг природного скорочення збільшився на 154 особи.

Природний рух населення в січні–липні 2017р. характеризувався суттєвим перевищенням числа померлих над живонародженими:                                  на 100 померлих – 49 живонароджених.

Серед причин смерті населення області в січні–липні 2017р., як і в січні–липні 2016р., перше місце посідали хвороби системи кровообігу, друге – новоутворення, третє – зовнішні причини смерті.

У січні–липні 2017р. призначено субсидії для відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг 246,2 тис. домогосподарств,                                       з них у міських поселеннях – 178,9 тис. домогосподарств, сільській                          місцевості – 67,3 тис.

Кількість домогосподарств, які отримували субсидії у липні 2017р., становила 43,8% загальної кількості домогосподарств області. Серед домогосподарств, які отримують субсидії, 43,9% – домогосподарства з однієї особи, 30,7% – з двох, решта - із трьох та більше осіб.

Загальна сума призначених субсидій у січні–липні 2017р. становила       104,9 млн.грн, у тому числі у міських поселеннях – 83,8 млн.грн, у сільській місцевості – 21,1 млн.грн.

Середній розмір призначеної субсидії на одне домогосподарство
у липні 2017р. становив 150,9 грн (у червні – 138,3 грн).

Крім того, у січні–липні 2017р. 47,1 тис. домогосподарств області                  було призначено субсидії готівкою на відшкодування витрат для придбання скрапленого газу, твердого та рідкого пічного побутового палива,                     в тому числі у міських поселеннях – 17,4 тис. домогосподарств,
у сільській місцевості – 29,7 тис.

За січень–липень 2017р. загальна сума субсидій готівкою, яка  призначена домогосподарствам на відшкодування витрат для придбання скрапленого газу, твердого та рідкого пічного побутового палива, становила 134,3 млн.грн, у тому числі у міських поселеннях – 52,3 млн.грн, у сільській місцевості – 82 млн.грн.

Середній розмір призначеної у липні 2017р. субсидії цього виду послуг на одне домогосподарство становив 2912,5 грн (у червні – 2916,8 грн).

 

У січні–липні 2017р. загальна сума субсидій готівкою, яка отримана домогосподарствами на відшкодування витрат для придбання скрапленого газу, твердого та рідкого пічного побутового палива, становила 91,2 млн.грн.

У січні–липні 2017р. населенням області сплачено за житлово-комунальні послуги 597,9 млн.грн (97,8% нарахованих за цей період сум), за електроенергію – 379,8 млн.грн.

На кінець липня 2017р. заборгованість населення за централізоване опалення та гаряче водопостачання становила 87 млн.грн, за утримання будинків і споруд та прибудинкових територій – 39,6 млн.грн, за централізоване водопостачання та водовідведення – 7,7 млн.грн, за вивезення побутових відходів – 2,4 млн.грн, за електроенергію – 52,6 млн.грн. У той же час, за рахунок перевищення нарахованих бюджетних коштів (призначені субсидії) організаціям, що надають домогосподарствам послуги з газопостачання, над вартістю фактично спожитих послуг, заборгованість населення з оплати цього виду послуг на кінець липня 2017р. відсутня.

Зайнятість та безробіття

За даними обласного центру зайнятості на обліку цієї установи
на кінець серпня 2017р. перебувало 12,6 тис. безробітних громадян області, що на 2,4% менше ніж на кінець липня.

Рівень зареєстрованого безробіття в цілому по області на кінець серпня 2017р. становив 2,17% населення працездатного віку.

Середньооблікова кількість безробітних, які отримували допомогу по безробіттю, в серпні 2017р. склала 9 тис. осіб; середній розмір допомоги по безробіттю – 1742 грн, що на 45,6% менше законодавчо визначеного розміру мінімальної заробітної плати.

Кількість вільних робочих місць (вакантних посад), заявлених роботодавцями до обласного центру зайнятості, на кінець місяця становила                   3,2 тис. місць.

Навантаження зареєстрованих безробітних на одне вільне робоче місце (вакантну посаду) по області на кінець серпня 2017р. становило 4 особи.

 

Доходи населення

За січень–серпень 2017р. розмір середньомісячної номінальної заробітної плати штатних працівників підприємств, установ, організацій (юридичних осіб та відокремлених підрозділів юридичних осіб) із кількістю найманих працівників 10 і більше осіб становив 5547 грн., що на 46,7% вище ніж за січень–серпень 2016р.

Найбільш оплачуваними в економіці області у січні–серпні 2017р. були працівники фінансової та страхової діяльності, транспорту, добувної промисловості і розроблення кар’єрів, лісового господарства та лісозаготівлі,                   де заробітна плата у 1,3–2,1 раза перевищила середній показник по області.

Значно нижчою залишається заробітна плата працівників у поштовій та кур’єрській діяльності, сферах тимчасового розміщування й організації харчування, операцій з нерухомим майном, творчості, мистецтва та розваг, функціювання бібліотек, архівів, музеїв та інших закладів культури, будівництві, сферах адміністративного та допоміжного обслуговування, охорони здоров’я та надання соціальної допомоги, оптовій та роздрібній торгівлі; ремонті автотранспортних засобів і мотоциклів, сферах інформації та телекомунікацій, наукових досліджень та розробок, сільському господарстві, освіті. Співвідношення рівня оплати праці в зазначених видах діяльності до середнього по області становило 50,9–96,4%.

У січні–серпні 2017р. порівняно з січнем–серпнем 2016р. спостерігалося збільшення реальної заробітної плати на 26,3% (у січні–серпні 2016р. порівняно з січнем–серпнем 2015р. – на 7,3%).

Загальна сума невиплаченої заробітної плати (по юридичних особах та відокремлених підрозділах юридичних осіб із урахуванням цензу за кількістю найманих працівників) впродовж січня–серпня 2017р. зменшилася на 50,8%
і на 1 вересня 2017р. становила 14,7 млн.грн.

Обсяг невиплаченої заробітної плати становив 1,4% фонду оплати праці, нарахованого за серпень 2017р.

Сума боргу працівникам економічно активних підприємств упродовж січня–серпня 2017р. збільшилася на 5,5% і на 1 вересня 2017р. становила
6,7 млн.грн. або 45,8% загальної суми боргу по області.

Кількість працівників, перед якими є борги з виплати заробітної плати, на 1 вересня 2017р. становила 1,1 тис. осіб або 0,6% середньооблікової кількості штатних працівників, зайнятих в економіці області. Кожному із зазначених працівників не виплачено в середньому по 5,9 тис.грн, що на 1,8% більше розміру середньої заробітної плати, нарахованої штатному працівнику за серпень 2017р.

Заборгованість із виплати заробітної плати за рахунок коштів державного бюджету на 1 вересня 2017р. становила 2,7 тис.грн.

Сума заробітної плати, не виплаченої працівникам підприємств-банкрутів, зменшилася на 66,1% і на 1 вересня 2017р. становила 8 млн.грн.

На підприємствах, які призупинили виробничо-господарську діяльність у 2014–2016рр. (економічно неактивні), заборгованість із виплати заробітної плати на 1 вересня 2017р. відсутня.

 

Правосуддя та злочинність

За повідомленням прокуратури області, протягом січня–серпня 2017р. обліковано 13732 кримінальні правопорушення. Із загального числа зафіксованих правоохоронними органами кримінальних проявів 42,3% – тяжкі та особливо тяжкі.

Протягом січня–серпня 2017р. обліковано очевидних умисних вбивств і замахів на вбивство – 43 та умисних тяжких тілесних ушкоджень – 47.

Кількість випадків крадіжок становила 8793, шахрайств – 757, грабежів – 316, розбоїв – 58, хабарництва – 43.

У загальній кількості злочинів 75,8% становили злочини проти власності, 8,4% – злочини проти життя та здоров’я особи, 3,5% – злочини у сфері обігу наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів або прекурсорів та інші злочини проти здоров’я населення, 2,4% – злочини проти безпеки руху та експлуатації транспорту, 2,2% – злочини у сфері службової діяльності та професійної діяльності, пов’язаної з наданням публічних послуг, 1,8% – злочини проти авторитету органів державної влади, органів місцевого самоврядування, об’єднань громадян та злочини проти журналістів, 1,5% – злочини проти громадського порядку та моральності,  1,1% – злочини проти громадської безпеки.

Правоохоронними органами за цей період виявлено 37 осіб, які скоїли злочини у складі 7 організованих груп (злочинних організацій); закінчено                      7 кримінальних проваджень про кримінальні правопорушення, вчинені організованими групами і злочинними організаціями.

Кількість потерпілих від злочинів у січні–серпні 2017р. становила                              10598 осіб, з числа яких 3952 – жінки, 983 – особи похилого віку та інваліди                       1 і 2 груп, 80 – неповнолітні та 29 – діти до 14 років. Найбільша кількість потерпілих (73,7%) – від крадіжок та грабежів, серед яких 38% – жінки.                             У дорожньо-транспортних пригодах, пов’язаних зі злочинами, на території області постраждало 112 осіб.

Усього внаслідок злочинних діянь загинуло 93 особи, із числа яких                        37,6% – умисно вбито; 12,9% – загинуло у результаті нанесення умисних тяжких тілесних ушкоджень; 11,8% – внаслідок дорожньо-транспортних пригод, пов’язаних зі злочинами.

Кількість виявлених осіб, які вчинили злочини, становила 2245,
з них жінок – 217, неповнолітніх – 123. У загальній кількості виявлених осіб, які вчинили злочини, 32,7% раніше вже ставали на злочинний шлях,
із яких більше ніж кожний другий мав незняту або непогашену судимість, 11% знаходились у стані алкогольного сп’яніння, 9,7% вчинили злочин
у групі. Питома вага працездатних осіб, підозрюваних у скоєнні злочинів, які на момент учинення злочину не працювали і не навчалися, становила 69,4%, безробітних – 12,5%.

 

Діяльність підприємств

Фінансовий результат до оподаткування (сальдо) великих та середніх підприємств області у січні–червні 2017р. склав 505,4 млн.грн прибутку проти 287,9 млн.грн прибутку у січні–червні 2016р.

Прибутковими підприємствами, частка яких у загальній кількості становила 64,3%, отримано 955,8 млн.грн прибутку до оподаткування,
що на 41,5% більше ніж у січні–червні 2016р. Найбільші обсяги прибутку мали підприємства промисловості (77,1% загального прибутку по області), оптової та роздрібної торгівлі; ремонту автотранспортних засобів і мотоциклів (16,5%).

За видами промислової діяльності найбільші обсяги прибутку отримали підприємства переробної промисловості (62,7% загального обсягу прибутку промисловості), добувної промисловості та розроблення кар’єрів (25,1%).

Частка збиткових підприємств області у січні–червні 2017р. становила 35,7%, що на 2,2 в.п. менше порівняно з відповідним періодом попереднього року. Загальний обсяг збитків склав 450,4 млн.грн, що на 16,3% більше січня–червня 2016р. Значних обсягів збитків зазнали підприємства оптової та роздрібної торгівлі, ремонту автотранспортних засобів і мотоциклів (62,9% загальної суми збитків), промисловості (29,3%). Найбільший відсоток збиткових підприємств спостерігався у підприємств транспорту, складського господарства, поштової та кур’єрської діяльності (54,2%), у сфері адміністративного та допоміжного обслуговування, професійної, наукової та технічної діяльності (по 50%).

Серед видів промислової діяльності найбільші обсяги збитків отримані підприємствами з постачання електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря (50,6% загальної суми збитків промисловості), переробної промисловості (29,1%).

 

Внутрішня торгівля

Оборот роздрібної торгівлі, який включає дані щодо роздрібного
товарообороту підприємств (юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців), основним видом економічної діяльності яких є роздрібна торгівля, у січні–серпні 2017р. становив 9527,1 млн.грн, що в порівнянних цінах на 4,4% більше обсягу січня–серпня 2016р.

Роздрібний товарооборот підприємств (юридичних осіб), основним видом економічної діяльності яких є роздрібна торгівля, у січні–
серпні 2017р. становив 6459 млн.грн, що у порівнянних цінах на 4,8% більше обсягу січня–серпня 2016р.

 

Сільське господарство

У січні–серпні 2017р. індекс сільськогосподарської продукції порівняно з відповідним періодом 2016р. становив 90,8%, у т.ч. у сільськогосподарських підприємствах – 84,3%, господарствах населення – 95,9%.

Рослинництво. За січень–серпень п.р. індекс продукції рослинництва порівняно з відповідним періодом 2016р. склав 87,1%, у т.ч. в сільськогосподарських підприємствах – 82,8%, господарствах населення – 92,3%.

На 1 вересня п.р. господарствами всіх категорій культури зернові                             та зернобобові скошено та обмолочено на площі 413,1 тис.га, що складає 50,4% площі посіву культур зернових та зернобобових, посіяних під урожай 2017 року (торік – 53,7% таких площ); виробництво зерна становило 1317,3 тис.т                         (у початково оприбуткованій вазі), що на 21,3% менше ніж було одержано                           на початок вересня 2016р. У середньому з 1 га обмолоченої площі одержано 31,9 ц зерна (на 6,4 ц менше ніж торік), у т.ч. сільськогосподарськими підприємствами – 33 ц (на 7 ц менше), господарствами населення – 28,5 ц                                (на 4 ц менше).

Ріпаку і кользи зібрано на площі 35,4 тис.га, що складає 99,6% площ, посіяних під урожай 2017р., його виробництво становить 87,3 тис.т, що на 35,7% більше ніж торік, а середня врожайність – 24,6 ц з 1 га (торік – 28,1 ц                     з 1 га).

Усіма категоріями господарств накопано 526,1 тис.т картоплі, що                          на 12,3% менше ніж на 1 вересня 2016р. при середній врожайності 128 ц з 1 га. Виробництво культур овочевих відкритого ґрунту (118 тис.т) зросло проти минулорічного на 5,5%, при середній врожайності 111,1 ц з 1 га.

Господарствами населення одержано 100% обсягу виробництва картоплі, 98,7% культур плодових та ягідних, 97,7% культур овочевих відкритого ґрунту.

Тваринництво. За січень–серпень п.р. індекс продукції тваринництва порівняно з відповідним періодом 2016р. становив 98,8%, у т.ч. в сільськогосподарських підприємствах – 92,4%, господарствах населення – 100,6%.

Виробництво м’яса (реалізація сільськогосподарських тварин на забій                       у живій масі) усіма категоріями господарств у січні–серпні 2017р. склало                         47,1 тис.т та порівняно з січнем–серпнем 2016р. зменшилося на 0,6 тис.т або                            на 1,3%. У структурі реалізації сільськогосподарських тварин на забій аграрними підприємствами (крім малих) частка свиней становила 84,9%                              (у січні–серпні 2016р. – 80,8%), великої рогатої худоби – 14,6% (15,6%), птиці свійської – 0,1% (3,3%).

Обсяг вирощування сільськогосподарських тварин в аграрних підприємствах (крім малих) у січні–серпні 2017р. становив 14,4 тис.т, що на 3,2% менше ніж у січні–серпні 2016р., у т.ч. великої рогатої худоби – 2,3 тис.т (на 2,2% менше), свиней – 12 тис.т (на 3,3% менше). Співвідношення загального обсягу вирощування сільськогосподарських тварин до реалізації на забій сільськогосподарських тварин у живій масі становило 104,8% (у січні–серпні 2016р. – 100,9%).

У січні–серпні 2017р. загальне виробництво молока порівняно з січнем–серпнем 2016р. зменшилося на 1,5% і склало 218,3 тис.т, у т.ч. у господарствах населення – на 1,9% (178,9 тис.т), у сільськогосподарських підприємствах – зросло на 0,5% (39,4 тис.т).

У січні–серпні 2017р. загальне виробництво яєць від птиці свійської усіх видів порівняно з січнем–серпнем 2016р. зменшилося на 7,6% і склало                      327,8 млн.шт, у т.ч. в сільськогосподарських підприємствах – у 21,3 раза                       (1,9 млн.шт), господарствах населення – зросло на 3,7% (325,9 млн.шт). Виробництвом яєць займалися сільськогосподарські підприємства (крім малих) 6 районів області.

Загальна кількість великої рогатої худоби становила 124,4 тис. голів                     (на 0,5% більше ніж на 1 вересня 2016р.), у т.ч. корів – 59,1 тис. голів (залишилася на рівні відповідної дати 2016р.), свиней – 241,4 тис. голів (на 8,2% менше), овець і кіз – 51,4 тис. голів (на 0,4% більше) та птиці свійської –                         6815,1 тис. голів (на 3,4% більше).

Порівняно з показниками на 1 вересня 2016р. в аграрних підприємствах (крім малих) зменшилася кількість великої рогатої худоби на 1,8%, свиней – на 9,2%, овець та кіз – на 5,6%, разом з цим збільшилася кількість корів на 3,8%, птиці свійської – у 1,5 раза.

На початок вересня 2017р. населенням утримувалося 77,8% загальної кількості великої рогатої худоби (на 1 вересня 2016р. – 77,3%), у т.ч. корів – 82,2% (82,9%), свиней – 45,2% (44,6%), овець і кіз – 88,3% (87,5%), птиці свійської – 99,5% (99,7%).

Реалізація сільськогосподарської продукції. Середні ціни продажу аграрної продукції сільськогосподарськими підприємствами (крім малих)                      за всіма напрямами реалізації у січні–серпні 2017р. порівняно з січнем–серпнем 2016р. зросли на 12,3%, у т.ч. продукції рослинництва – на 11,1%,                                   тваринництва – на 36,7%.

Наявність культур зернових та зернобобових, соняшнику.
На 1 вересня 2017р. в сільськогосподарських підприємствах (крім малих) та підприємствах, що займалися зберіганням та переробкою культур зернових та зернобобових, було в наявності 900 тис.т зерна (на 18% менше проти 1 вересня 2016р.), у т.ч. 593,9 тис.т пшениці (на 21,9% менше). Безпосередньо в аграрних підприємствах (крім малих) зберігалося 607,9 тис.т культур зернових та зернобобових, у т.ч. 379,1 тис.т пшениці, 99,8 тис.т кукурудзи, 90,1 тис.т ячменю. Підприємства, що займалися зберіганням та переробкою культур зернових та зернобобових, мали в наявності 292,1 тис.т зерна (на 25,7% менше).

Запаси соняшнику становили 50,1 тис.т (на 0,9% більше проти 1 вересня 2016р.), із них безпосередньо у сільськогосподарських підприємствах (крім малих) зберігалося 39,8 тис.т, на підприємствах, що займалися зберіганням та переробкою – 10,3 тис.т.

 

Промисловість

У серпні 2017р. порівняно з попереднім місяцем та серпнем 2016р. індекс промислового виробництва становив відповідно 74,3% та 94,6%, за підсумками січня–серпня 2017р. – 110,8%.

У добувній промисловості і розробленні кар’єрів у січні–серпні 2017р. порівняно з січнем–серпнем 2016р. обсяг виробництва продукції збільшився             на 13%, у т.ч. у добуванні руд кольорових металів – на 13%, каменю піску та   глини – на 5,5%.

На підприємствах переробної промисловості у січні–серпні 2017р. порівняно з січнем–серпнем 2016р. виробництво промислової продукції зросло на 11,6%.

У виробництві харчових продуктів, напоїв та тютюнових виробів випуск промислової продукції порівняно з січнем–серпнем 2016р. збільшився                           на 29,4%, у т.ч. у виробництві олії та тваринних жирів – на 35,9%, молочних продуктів – на 23,3%, інших харчових продуктів – на 22,3%, готових кормів для тварин – на 0,3%. Водночас зменшились обсяги виробництва продуктів борошномельно-круп’яної промисловості на 17,6%, м’яса та м’ясних                    продуктів – на 9,4%, хліба, хлібобулочних і борошняних виробів – на 5,3%.

У січні–серпні 2017р. порівняно з січнем–серпнем 2016р. спостерігалося збільшення виробництва олії соняшникової нерафінованої та її фракцій                      (крім хімічно модифікованих) на 155,3 тис.т, кормів готових для тварин,                          що утримують на фермах, – на 127 т, напоїв безалкогольних – на 67,1 тис.дал, печива солодкого і вафель – на 64 т, виробів здобних – на 44 т. Водночас зменшилось виробництво олії соєвої нерафінованої та її фракцій на 5447 т, борошна – на 3393 т, круп – на 1302 т, хліба та виробів хлібобулочних, нетривалого зберігання – на 1091 т, м’яса свиней свіжого чи охолодженого –                  на 869 т, виробів ковбасних – на 750 т, субпродуктів харчових великої рогатої худоби, свиней, баранів, овець, кіз, коней, інших тварин родини конячих, свіжих чи охолоджених – на 225 т, м’яса великої рогатої худоби свіжого                     чи охолодженого – на 144 т, горіхів, арахісу та насіння, смаженого, соленого                    чи приготованого в інший спосіб – на 87 т, виробів кондитерських цукрових, що не містять какао, – на 44 т, м’яса свиней замороженого – на 43 т,                           сирів сичужних та плавлених – на 4 т.

У текстильному виробництві, виробництві одягу, шкіри, виробів зі шкіри та інших матеріалів обсяги випуску продукції зросли на 7,9%, у т.ч.                   у виробництві одягу – на 32,1%, текстильному виробництві – на 1,6%.

У виготовленні виробів з деревини, виробництві паперу та поліграфічній діяльності у січні–серпні 2017р. спостерігалося збільшення випуску продукції на 10,5%, у т.ч. у виготовленні виробів з паперу та картону – на 18,1%. Разом з цим у лісопильному та стругальному виробництві випуск продукції зменшився на 27,5%.

У виробництві хімічних речовин і хімічної продукції у січні–серпні 2017р. випуск продукції зріс на 26,3%, у т.ч. на підприємствах з виробництва основної хімічної продукції, добрив і азотних сполук, пластмас і синтетичного каучуку в первинних формах – в 1,9 раза, фарб, лаків і подібної продукції, друкарської фарби та мастик – на 14,6%.

На підприємствах із виробництва гумових і пластмасових виробів, іншої неметалевої мінеральної продукції випуск промислової продукції
у січні–серпні 2017р. порівняно з січнем–серпнем 2016р. збільшився
на 45,5%, у т.ч. на підприємствах з різання, оброблення та оздоблення декоративного та будівельного каменю – у 3,8 раза, виготовлення виробів із бетону, гіпсу та цементу – в 1,5 раза, виробництва пластмасових виробів –        на 2,9%.

У машинобудуванні, крім ремонту і монтажу машин і устатковання, індекс промислової продукції становив 70,5%, металургійному виробництві, виробництві готових металевих виробів, крім машин і устатковання, – 93,2%.

У виробництві, передачі та розподіленні електроенергії обсяги виробництва продукції зросли на 1,7%.

 

Будівництво

У січні–серпні 2017р. підприємствами області виконано будівельних робіт на суму 624,9 млн.грн. Індекс будівельної продукції
у січні–серпні 2017р. порівняно з січнем–серпнем 2016р. становив 165,2%.

Нове будівництво, реконструкція та технічне переоcнащення склали 65,5% загального обсягу виконаних будівельних робіт, капітальний
і поточний ремонти 23,6% та 10,9% відповідно.

 

Транспорт

У січні–серпні 2017р. підприємствами транспорту перевезено
13659,4 тис.т вантажів, що в 1,8 раза більше ніж у січні–серпні 2016р., вантажооборот збільшився на 4,2% і становив 17547,7 млн.ткм.

Залізницею у січні–серпні 2017р. перевезено 5210,6 тис.т вантажів,                         що на 2,6% більше ніж у січні–серпні 2016р. Збільшилося перевезення нафти і нафтопродуктів у 1,6 раза, хімічних і мінеральних добрив – на 10,5%, брухту чорних металів – на 10%, зерна і продуктів перемолу – на 9,3%. Разом з цим зменшилося перевезення кам’яного вугілля на 33,3% та будівельних                        матеріалів – на 1%. Вантажооборот підприємств залізничного транспорту                      зріс на 4,2% і становив 17022,2 млн.ткм.

Автомобільним транспортом (з урахуванням перевезень, виконаних фізичними особами–підприємцями) у січні–серпні 2017р. перевезено                      8446,7 тис.т вантажів, що у 3,1 раза більше порівняно з січнем–серпнем 2016р., вантажооборот зріс на 4,2% і становив 524,5 млн.ткм.

Авіаційним транспортом у січні–серпні 2017р. перевезено
2,1 тис.т вантажів, що на 35,6% менше порівняно з січнем–серпнем 2016р., вантажооборот зменшився на 30,4% і становив 1 млн.ткм.

У січні–серпні 2017р. послугами пасажирського транспорту скористалися 40,3 млн. пасажирів, що на 4,3% більше ніж у січні–серпні 2016р., пасажирооборот зменшився на 2,8% і становив 1676,4 млн.пас.км.

Залізницею у січні–серпні 2017р. перевезено 1,6 млн. пасажирів, що на 51,1% менше ніж у січні–серпні 2016р., пасажирооборот зріс на 0,2%
і становив 1137,3 млн.пас.км.

Автомобільним транспортом (з урахуванням перевезень, виконаних фізичними особами–підприємцями) у січні–серпні 2017р. перевезено                            28,8 млн. пасажирів, що на 7,9% менше порівняно з січнем–серпнем 2016р. Пасажирооборот підприємств автомобільного транспорту зменшився на 13,9%                і становив 469,1 млн.пас.км.

Обсяги перевезень пасажирів виконаних фізичними особами –підприємцями у січні–серпні 2017р. зменшились на 18,5% та становили                        7,9 млн. пасажирів.

Авіаційним транспортом у січні–серпні 2017р. перевезено                                 43,6 тис. пасажирів, що на 13,7% менше порівняно з січнем–серпнем 2016р., пасажирооборот зменшився на 24% і становив 17,7 млн.пас.км.

Тролейбусами у січні–серпні 2017р. перевезено 9,9 млн. пасажирів,                        що у 2,4 раза більше ніж у січні–серпні 2016р.

 

Зовнішньоекономічна діяльність

У січні–липні 2017р. обсяг експорту товарів становив 248,6 млн.дол. США, імпорту – 139,4 млн.дол. Порівняно з січнем–липнем 2016р. експорт збільшився на 8,8%, імпорт – на 34,7%. Позитивне сальдо становило
109,2 млн.дол. (у січні–липні 2016р. – 125 млн.дол.).

На формування позитивного сальдо вплинули окремі товарні групи: жири та олії тваринного або рослинного походження (80,2 млн.дол.),
зернові культури (61,7 млн.дол.), руди, шлак і зола (16,3 млн.дол.), залишки і відходи харчової промисловості (10,6 млн.дол.).

Коефіцієнт покриття експортом імпорту у січні–липні 2017р. становив 1,78 (у січні–липні 2016р. – 2,21).

Зовнішньоторговельні операції проводились з партнерами 105 країн світу.

У цілому область експортувала товари до 91 країни світу.

У січні–липні 2017р. обсяг експорту товарів до країн ЄС становив
59,7 млн.дол. (24% загального обсягу експорту) та зменшився на 18,6% порівняно з січнем–липнем 2016р.

Серед найбільших партнерів-країн ЄС зросли експортні поставки
до Іспанії, Чехії, серед інших країн – до США, Тунісу, Ізраїлю, Індії, Китаю, Єгипту. Водночас зменшилися поставки до Франції, Нідерландів, Італії, Об’єднаних Арабських Еміратів, Ірану, Ісламської Республіки, Туреччини.

Найбільші експортні поставки здійснювались до Індії – 15,5% загального обсягу експорту (жири та олії тваринного або рослинного походження), Російської Федерації – 12,3% (механічні машини), Китаю – 7,4% (жири та олії тваринного або рослинного походження), Іспанії – 6,2% (жири та олії тваринного або рослинного походження, зернові культури), Єгипту – 5,3% (зернові культури).

У січні–липні 2017р. з області експортовано жирів та олій тваринного або рослинного походження на суму 80,2 млн.дол., продуктів рослинного походження – на 66,8 млн.дол., машин, обладнання та механізмів; електротехнічного обладнання – на 41,8 млн.дол., готових харчових продуктів – на 20,1 млн.дол.

Імпорт товарів здійснювався з 67 країн-партнерів. У січні–липні 2017р. обсяг імпорту товарів із країн ЄС становив 71,8 млн.дол. (51,5% загального обсягу) та збільшився в 1,6 раза проти січня–липня 2016р.

Імпортні поставки порівняно з січнем–липнем 2016р. зросли з Білорусі, Великої Британії, Бельґії, Німеччини, Польщі, США, скоротилися – з Південної Африки, Словаччини, Російської Федерації, Туреччини, Франції.

Найбільші надходження здійснювались з США – 16,2% загального обсягу імпорту (засоби наземного транспорту, крім залізничного, механічні машини), Німеччини – 16,2% (механічні машини), Китаю – 11% (машини, обладнання                    та механізми; електротехнічне обладнання, полімерні матеріали, пластмаси                      та вироби з них), Бельґії – 7,5% (механічні машини), Білорусі – 7,3% (мінеральні продукти, засоби наземного транспорту, крім залізничного).

У січні–липні 2017р. в область надійшло машин, обладнання                              та механізмів; електротехнічного обладнання на суму 66,2 млн.дол., засобів наземного транспорту, крім залізничного, – на 30,8 млн.дол., недорогоцінних металів та виробів з них – на 8,6 млн.дол., продукції хімічної та пов’язаних                 з нею галузей промисловості – на 6,7 млн.дол., полімерних матеріалів, пластмаси та виробів з них – на 6,5 млн.дол., текстильних матеріалів                             та текстильних виробів – на 5,7 млн.дол.

Обсяг прямих іноземних інвестицій (акціонерного капіталу), унесених в економіку області з початку інвестування, на 1 липня 2017р. склав 63,9 млн.дол. США, що на 8,4% більше обсягів інвестицій на початок 2017р., та у розрахунку на одну особу населення склав 66,3 дол. З країн ЄС унесено 41,8 млн.дол. інвестицій (65,4% загального обсягу акціонерного капіталу), з інших країн                   світу – 22,1 млн.дол. (34,6%).

У січні–червні 2017р. в економіку області іноземними інвесторами унесено 3,2 млн.дол. прямих інвестицій (акціонерного капіталу).

Інвестиції надійшли з 36 країн світу, з них 16 – країни Європейського Союзу. До п’ятірки основних країн-інвесторів, на які припадає 83,6% загального обсягу прямих інвестицій, входять: Велика Британія – 20,9 млн.дол., Кіпр – 14,1 млн.дол., Російська Федерація – 10,4 млн.дол., Сейшельські Острови – 4,5 млн.дол. та Нідерланди – 3,5 млн.дол.

Найбільші обсяги інвестицій зосереджені на підприємствах
промисловості – 27,6 млн.дол. (43,2% загального обсягу), будівництва –
14,3 млн.дол. (22,4%), організаціях, що здійснюють діяльність у сфері адміністративного та допоміжного обслуговування – 5,4 млн.дол. (8,5%), організаціях, що здійснюють операції з нерухомим майном – 4,6 млн.дол. (7,2%), підприємствах оптової та роздрібної торгівлі; ремонту автотранспортних засобів і мотоциклів – 3,8 млн.дол. (5,9%), підприємствах транспорту, складського господарства, пошти та кур’єрської діяльності –                      3,4 млн.дол. (5,4%).

Заборгованість підприємств області за кредитами та позиками, торговими кредитами та іншими зобов’язаннями (борговими інструментами) перед прямими іноземними інвесторами на 1 липня 2017р. становила 14 млн.дол.

Загальний обсяг прямих іноземних інвестицій (акціонерного капіталу та боргових інструментів) на 1 липня 2017р. становив 77,9 млн.дол.

Споживчі ціни

Індекс споживчих цін в області у серпні 2017р. порівняно з попереднім місяцем становив 99,3%, з початку року – 108,4%.

На споживчому ринку в серпні 2017р. ціни на продукти харчування та безалкогольні напої знизились на 1,3%. Найбільше (на 19,1% та 10,2%) подешевшали овочі та фрукти. На 3,9–1,1% знизилися ціни на маргарин, рибу та продукти з риби, інші продукти харчування, харчовий лід і морозиво, шоколад, продукти переробки зернових. Водночас суттєво (на 14,6%) подорожчали яйця, на 3,4–0,5% зросли ціни на молоко, м’ясо та м’ясопродукти, сало, рис, олію оливкову, кисломолочну продукцію, масло, макаронні вироби, сметану, хліб, олію соняшникову, безалкогольні напої, цукор.

Ціни на алкогольні напої, тютюнові вироби зросли на 1,7%,
у т.ч. тютюнові вироби – на 2%, алкогольні напої – на 1,5%.

Одяг і взуття подешевшали на 8,6%, зокрема взуття – на 10,5%,
одяг – на 7,4%.

Зростання цін (тарифів) на житло, воду, електроенергію, газ та інші види палива на 0,2% відбулося за рахунок підвищення плати за утримання будинків та прибудинкових територій на 3,7%.

Зростання цін на транспорт у цілому на 0,4% відбулося в основному за рахунок подорожчання перевезень залізничним пасажирським транспортом на 4,2%, палива та мастил – на 0,8%.

 

До уваги громадян