Статистичні показники за січень-липень 2017 рік

СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНЕ СТАНОВИЩЕ

БОБРИНЕЦЬКОГО РАЙОНУ

у січні–липні 2017 року

Населення. На 1 липня 2017р. в районі проживало 25,6 тис. осіб. За січень–червень 2017р. чисельність населення скоротилася на 127 осіб.

Ринок праці. Кількість зареєстрованих безробітних на кінець липня 2017р. становила 534 особи.

Оплата праці. Середня номінальна заробітна плата штатного працівника у II кварталі 2017р. становила 5244 грн, що на 7,7% менше середнього рівня по області.

Сума невиплаченої заробітної плати на 1 липня 2017р. становила 1,8 млн.грн., що на 22,1% більше ніж на 1 червня 2017р.

Капітальні інвестиції. За січень–червень 2017р. підприємствами та організаціями району освоєно 47,4 млн.грн капітальних інвестицій, що становило 1,7% від загальнообласного обсягу.

Сільське господарство. За січень–липень 2017р. індекс сільськогосподарської продукції у сільськогосподарських підприємствах (крім малих) порівняно з відповідним періодом 2016р. склав 85,3%.

Промисловість. У січні–червні 2017р. підприємствами району реалізовано промислової продукції (товарів, послуг) на суму 2,1 млн.грн.

Транспорт. Підприємствами автомобільного транспорту за січень–липень 2017р. перевезено 38,6 тис.т вантажів, що на 33,7% менше ніж за січень–липень 2016р., вантажооборот зменшився на 41,8% і склав 7,3 млн.ткм.

 

 

Соціально-економічне становище Кіровоградської області

у січні–липні 2017 року

Демографічна ситуація та соціальний захист

Чисельність наявного населення в області, за оцінкою, на 1 липня 2017р. становила 960,9 тис. осіб. Упродовж січня–червня 2017р. чисельність населення зменшилася на 4820 осіб. Зменшення чисельності населення області відбулося за рахунок природного (4388 осіб) та міграційного (432 особи) скорочення. Порівняно із січнем–червнем 2016р. обсяг природного скорочення збільшився на 185 осіб.

Природний рух населення в січні–червні 2017р. характеризувався суттєвим перевищенням числа померлих над живонародженими: на
100 померлих – 46 живонароджених.

Серед причин смерті населення області в січні–червні 2017р.,
як і в січні–червні 2016р., перше місце посідали хвороби системи кровообігу, друге – новоутворення, третє – зовнішні причини смерті.

У січні–червні 2017р. призначено субсидії для відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг 221 тис. домогосподарств, з них
у міських  поселеннях – 160,7 тис. домогосподарств, сільській  місцевості –
60,3 тис.

Кількість домогосподарств, які отримували субсидії у червні 2017р., становила 39,5% загальної кількості домогосподарств області. Серед домогосподарств, які отримують субсидії, 45,3% – домогосподарства з однієї особи, 30,8% – з двох, решта - із трьох та більше осіб.

Загальна сума призначених субсидій у січні–червні 2017р. становила 101,1 млн.грн, у тому числі у міських поселеннях – 80,4 млн.грн, у сільській місцевості – 20,7 млн.грн.

Середній розмір призначеної субсидії на одне домогосподарство у червні 2017р. становив 138,3 грн (у травні – 624,3 грн).

Крім того, у січні–червні 2017р. 43,9 тис. домогосподарств області було призначено субсидії готівкою на відшкодування витрат для придбання скрапленого газу, твердого та рідкого пічного побутового палива, в тому числі у міських поселеннях – 16,7 тис. домогосподарств, у сільській
місцевості – 27,2 тис.

За січень–червень 2017р. загальна сума субсидій готівкою, яка призначена домогосподарствам на відшкодування витрат для придбання скрапленого газу, твердого та рідкого пічного побутового палива, становила 124,9 млн.грн, у тому числі у міських поселеннях – 49,9 млн.грн, у сільській місцевості – 75 млн.грн.

Середній розмір призначеної у червні 2017р. субсидії цього виду послуг на одне домогосподарство становив 2916,8 грн (у травні – 3040,5 грн).

У січні–червні 2017р. загальна сума субсидій готівкою, яка отримана домогосподарствами на відшкодування витрат для придбання скрапленого газу, твердого та рідкого пічного побутового палива, становила 77 млн.грн.

У січні–червні 2017р. населенням області сплачено за житлово-комунальні послуги 545,6 млн.грн (98,3% нарахованих за цей період сум),
за електроенергію – 324,5 млн.грн.

На кінець червня 2017р. заборгованість населення за централізоване опалення та гаряче водопостачання становила 93,7 млн.грн, за утримання будинків і споруд та прибудинкових територій – 38,6 млн.грн,
за централізоване водопостачання та водовідведення – 2,6 млн.грн, за вивезення побутових відходів – 2,3 млн.грн, за електроенергію – 56,1 млн.грн. У той же час, за рахунок перевищення нарахованих бюджетних коштів (призначені субсидії) організаціям, що надають домогосподарствам послуги
з газопостачання, над вартістю фактично спожитих послуг, заборгованість населення з оплати цього виду послуг на кінець червня 2017р. відсутня.

 

Зайнятість та безробіття

За даними обласного центру зайнятості на обліку цієї установи
на кінець липня 2017р. перебувало 12,9 тис. безробітних громадян області, що на 4,5% менше ніж на кінець червня.

Рівень зареєстрованого безробіття в цілому по області на кінець липня 2017р. становив 2,23% населення працездатного віку.

Середньооблікова кількість безробітних, які отримували допомогу по безробіттю, в липні 2017р. склала 9 тис. осіб. Середній розмір допомоги по безробіттю становить 1745 грн, що на 45,5% менше законодавчо визначеного розміру мінімальної заробітної плати.

Кількість вільних робочих місць (вакантних посад), заявлених роботодавцями до обласного центру зайнятості, на кінець місяця
становила 2,8 тис. місць.

Навантаження зареєстрованих безробітних на одне вільне робоче місце (вакантну посаду) по області порівняно з червнем не змінилося
і на кінець липня п.р. становило 5 осіб.

 

Доходи населення

За січень–липень 2017р. розмір середньомісячної номінальної заробітної плати штатних працівників підприємств, установ, організацій (юридичних осіб та відокремлених підрозділів юридичних осіб) із кількістю найманих працівників 10 і більше осіб становив 5505 грн., що на 47% вище ніж за січень–липень 2016р.

Найбільш оплачуваними в економіці області у січні–липні 2017р. були працівники фінансової та страхової діяльності, добувної промисловості
і розроблення кар’єрів, транспорту, лісового господарства та лісозаготівлі,
де заробітна плата у 1,3–2,1 раза перевищила середній показник по області.

Значно нижчою залишається заробітна плата працівників у поштовій та кур’єрській діяльності, сферах тимчасового розміщування й організації харчування, операцій з нерухомим майном, творчості, мистецтва та розваг, функціювання бібліотек, архівів, музеїв та інших закладів культури, будівництві, сферах адміністративного та допоміжного обслуговування, охорони здоров’я та надання соціальної допомоги, інформації та телекомунікацій, оптовій та роздрібній торгівлі; ремонті автотранспортних засобів і мотоциклів, наукових досліджень та розробок, сільському господарстві, освіті. Співвідношення рівня оплати праці в зазначених видах економічної діяльності до середнього по області становило 50,7–97,7%.

У січні–липні 2017р. порівняно з січнем–липнем 2016р. спостерігалося збільшення реальної заробітної плати на 26,7% (у січні–липні 2016р. порівняно з січнем–липнем 2015р. – на 6,3%).

Загальна сума невиплаченої заробітної плати (по юридичних особах та відокремлених підрозділах юридичних осіб із урахуванням цензу за кількістю найманих працівників) впродовж січня–липня 2017р. зменшилася на 55,2%
і на 1 серпня 2017р. становила 13,4 млн.грн.

Обсяг невиплаченої заробітної плати становив 1,2% фонду оплати праці, нарахованого за липень 2017р.

Сума боргу перед працівниками економічно активних підприємств упродовж січня–липня 2017р. зменшилася на 17% і на 1 серпня 2017р. становила 5,3 млн.грн. або 39,5% загальної суми боргу по області.

Кількість працівників, перед якими є борги з виплати заробітної плати, на 1 серпня 2017р. становила 858 осіб або 0,5% середньооблікової кількості штатних працівників, зайнятих в економіці області. Кожному із зазначених працівників не виплачено в середньому по 6,2 тис.грн, що на 1,4% більше розміру середньої заробітної плати, нарахованої штатному працівнику
за липень 2017р.

Заборгованість із виплати заробітної плати за рахунок коштів державного бюджету на 1 серпня 2017р. становила 2,7 тис.грн.

Сума заробітної плати, не виплаченої працівникам підприємств-банкрутів, зменшилася на 65,5% і на 1 серпня 2017р. становила 8,1 млн.грн.

На підприємствах, які призупинили виробничо-господарську діяльність
у 2014–2016рр. (економічно неактивні), заборгованість із виплати заробітної плати на 1 серпня 2017р. відсутня.

 

Правосуддя та злочинність

За повідомленням прокуратури області, протягом січня–липня 2017р. обліковано 12475 кримінальних правопорушень. Із загального числа зафіксованих правоохоронними органами кримінальних проявів 41,1% – тяжкі та особливо тяжкі.

Протягом січня–липня 2017р. обліковано очевидних умисних вбивств
і замахів на вбивство – 36, умисних тяжких тілесних ушкоджень – 44, зґвалтувань і замахів на зґвалтування – 2.

Кількість випадків крадіжок становила 7871, шахрайств – 733, грабежів – 270, розбоїв – 48, хабарництва – 35.

У загальній кількості злочинів 75,3% становили злочини проти власності, 9,1% – злочини проти життя та здоров’я особи, 3,3% – злочини у сфері обігу наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів або прекурсорів та інші злочини проти здоров’я населення, 2,3% – злочини проти безпеки руху та експлуатації транспорту, 2,1% – злочини у сфері службової діяльності та професійної діяльності, пов’язаної з наданням публічних послуг, 1,8% – злочини проти авторитету органів державної влади, органів місцевого самоврядування, об’єднань громадян та злочини проти журналістів, 1,4% – злочини проти громадського порядку та моральності, 1,1% – злочини проти громадської безпеки.

Правоохоронними органами за цей період виявлено 37 осіб, які скоїли злочини у складі 7 організованих груп (злочинних організацій); закінчено
7 кримінальних проваджень про кримінальні правопорушення, вчинені організованими групами і злочинними організаціями.

Кількість потерпілих від злочинів у січні–липні 2017р. становила
9668 осіб, з числа яких 3555 – жінки, 891 – особи похилого віку та інваліди
1 і 2 груп, 77 – неповнолітні та 28 – діти до 14 років. Найбільша кількість потерпілих (72,4%) – від крадіжок та грабежів, серед яких 37,2% – жінки.
У дорожньо-транспортних пригодах, пов’язаних зі злочинами, на території області постраждало 86 осіб.

Усього внаслідок злочинних діянь загинуло 87 осіб, із числа яких 34,5% – умисно вбито; по 12,6% – загинуло внаслідок дорожньо-транспортних пригод, пов’язаних зі злочинами та у результаті нанесення умисних тяжких тілесних ушкоджень.

Кількість виявлених осіб, які вчинили злочини, становила 1926, з них жінок – 183, неповнолітніх – 111. У загальній кількості виявлених осіб, які вчинили злочини, 34,2% раніше вже ставали на злочинний шлях, із яких більше ніж кожний другий мав незняту або непогашену судимість, 11,4% знаходились у стані алкогольного сп’яніння, 9,8% вчинили злочин у групі. Питома вага працездатних осіб, підозрюваних у скоєнні злочинів, які на момент учинення злочину не працювали і не навчалися, становила 69,1%, безробітних – 12,7%.

 

Внутрішня торгівля

Оборот роздрібної торгівлі, який включає дані щодо роздрібного
товарообороту підприємств (юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців), основним видом економічної діяльності яких є роздрібна торгівля, у січні–липні 2017р. становив 8124,7 млн.грн, що в порівнянних цінах на 3,7% більше обсягу січня–липня 2016р.

У липні 2017р. порівняно з попереднім місяцем оборот роздрібної торгівлі збільшився на 5,1%, порівняно з липнем 2016р. зменшився на 4,1%.

Роздрібний товарооборот підприємств (юридичних осіб), основним видом економічної діяльності яких є роздрібна торгівля, у січні–липні 2017р. склав 5508,3 млн.грн, що у порівнянних цінах на 4,1% більше обсягу січня–липня 2016р.

Обсяг роздрібного товарообороту у липні 2017р. становив 862,4 млн.грн
і в порівнянних цінах проти червня 2017р. збільшився на 5,1%, проти липня 2016р. зменшився на 3,7%.

 


Капітальні інвестиції

У січні–червні 2017р. підприємствами та організаціями області за рахунок усіх джерел фінансування освоєно 2754,3 млн.грн капітальних інвестицій. Порівняно з січнем–червнем 2016р. обсяг капітальних інвестицій по області збільшився на 21,1%.

Головним джерелом фінансування капітальних інвестицій у січні–червні 2017р. були власні кошти підприємств та організацій, за рахунок яких освоєно 83% усіх капіталовкладень. Частка цих коштів у загальному обсязі зменшилася порівняно з січнем–червнем 2016р. на 1,7 в.п.

Зменшилася частка капітальних інвестицій, освоєних за рахунок коштів населення на будівництво житла (на 0,6 в.п.), натомість збільшилася – за рахунок коштів місцевих бюджетів (на 3,9 в.п.), кредитів банків та інших позик (на 3,4 в.п.), державного бюджету (на 0,2 в.п.).

Найбільшу частку капітальних інвестицій у січні–червні 2017р. освоєно підприємствами сільського, лісового та рибного господарства (61,7%)
і промисловості (20,1%).

Капітальні інвестиції у житлові будівлі становили 105,8 млн.грн або 3,8% загального обсягу капітальних інвестицій області (у січні–червні 2016р. – 2,5%).

 

Сільське господарство

У січні–липні 2017р. індекс сільськогосподарської продукції порівняно із січнем–липнем 2016р. становив 93,5%, у т.ч. у сільськогосподарських підприємствах – 86%, господарствах населення – 101,9%.

Рослинництво. За січень–липень 2017р. індекс продукції рослинництва порівняно з відповідним періодом 2016р. склав 90,5%, у т.ч. в сільськогосподарських підприємствах – 84,9%, господарствах населення – 103,4%.

На 1 серпня п.р. господарствами всіх категорій культури зернові та зернобобові (без кукурудзи) скошено й обмолочено на площі 392,4 тис.га, що складає 93,3% площі посіву культур зернових та зернобобових (без кукурудзи), посіяних під урожай 2017 року (торік – 93,7% таких площ); виробництво зерна становило 1252,9 тис.т (у початково оприбуткованій вазі), що на 20,9% менше ніж було одержано на початок серпня 2016р. У середньому з 1 га обмолоченої площі одержано 31,9 ц зерна (на 6 ц менше ніж торік), у т.ч. сільськогосподарськими підприємствами – 33 ц (на 6,5 ц менше), господарствами населення – 28,7 ц (на 4,1 ц менше).

Виробництво культур озимих зернових (1031,4 тис.т або 82,3% загального обсягу зібраного зерна) на 22,1% менше ніж на початок серпня 2016р. Валовий збір пшениці озимої (868,5 тис.т або 84,2% у структурі озимих) зменшився на 19%, урожайність (склала 34,7 ц з 1 га проти 41,4 ц з 1 га торік) зменшилася на 16,2%. Ячменю озимого (161 тис.т) зібрано на 35,6% менше ніж на 1 серпня 2016р., а його врожайність становила 28,7 ц з 1 га (зменшилася на 6,4 ц з 1 га або на 18,2%).

Порівняно з початком серпня 2016р. валовий збір культур ярих зернових (221,5 тис.т) зменшився на 15,3%. У загальному виробництві культур ярих зернових 76,3% склав ячмінь ярий (169,1 тис.т), валовий збір якого зменшився на 15%, при середній врожайності 27,4 ц з 1 га (на 6,2% менше).

Ріпаку і кользи зібрано на площі 34,6 тис.га, що складає 96,9% площ, посіяних під урожай 2017р., його виробництво становить 86 тис.т, що на 40,3% більше ніж торік, а середня врожайність – 24,8 ц з 1 га (торік – 27,9 ц з 1 га).

Усіма категоріями господарств накопано 55,8 тис.т картоплі, що на 41,6% більше ніж на 1 серпня 2016р. при середній врожайності 170 ц з 1 га. Виробництво культур овочевих відкритого ґрунту (74,3 тис.т) зросло проти минулорічного на 32,2%, при середній врожайності 99,1 ц з 1 га.

Господарствами населення одержано 100% обсягу виробництва картоплі, 99,4% культур плодових та ягідних, 98,5% культур овочевих відкритого ґрунту.

Тваринництво. За січень–липень п.р. індекс продукції тваринництва порівняно з відповідним періодом 2016р. становив 98,7%, у т.ч. в сільськогосподарських підприємствах – 91,4%, господарствах населення – 100,9%.

Виробництво м’яса (реалізація сільськогосподарських тварин на забій
у живій масі) усіма категоріями господарств у січні–липні 2017р.
склало 42,2 тис.т та порівняно з січнем–липнем 2016р. зменшилося на 0,4 тис.т або на 0,9%. У структурі реалізації сільськогосподарських тварин на забій аграрними підприємствами (крім малих) частка свиней становила 85,2%
(у січні–липні 2016р. – 80,9%), великої рогатої худоби – 14,3% (15%), птиці свійської – 0,1% (3,9%).

Обсяг вирощування сільськогосподарських тварин в аграрних підприємствах (крім малих) у січні–липні 2017р. становив 12,7 тис.т, що на 3,2% менше ніж у січні–липні 2016р., у т.ч. великої рогатої худоби – 2 тис.т
(на 2,4% менше), свиней – 10,5 тис.т (на 3,4% менше). Відношення загального обсягу вирощування сільськогосподарських тварин до реалізації на забій сільськогосподарських тварин у живій масі становило 107,1% (у січні–липні 2016р. – 105%).

У січні–липні 2017р. загальне виробництво молока порівняно
з січнем–липнем 2016р. зменшилося на 1,1% і склало 185,5 тис.т, у т.ч. у господарствах населення – на 1,4% (151,4 тис.т), у сільськогосподарських підприємствах – залишилося на рівні січня–липня 2016р. (34,1 тис.т).

Порівняно з січнем–липнем 2016р. в аграрних підприємствах (крім малих) середній надій молока від корів, що були в наявності на початок 2017р., зменшився на 34 кг (на 1%) і становив 3461 кг.

У січні–липні 2017р. загальне виробництво яєць від птиці свійської усіх видів порівняно з січнем–липнем 2016р. зменшилося на 9,5% і склало
281,7 млн.шт, у т.ч. в сільськогосподарських підприємствах – у 25,1 раза
(1,6 млн.шт), господарствах населення – зросло на 3,3% (280,1 млн.шт). Виробництвом яєць займалися сільськогосподарські підприємства (крім малих) 6 районів області.

Загальна кількість великої рогатої худоби становила 127,1 тис. голів
(на 0,3% більше ніж на 1 серпня 2016р.), у т.ч. корів – 58,8 тис. голів
(на 0,7% менше), свиней – 246 тис. голів (на 8,7% менше), овець і кіз – 53,9 тис. голів (на 0,4% більше) та птиці свійської – 6902 тис. голів (на 3,8% більше).

Порівняно з показниками на 1 серпня 2016р. в аграрних підприємствах (крім малих) зменшилася кількість великої рогатої худоби на 2%, свиней – на 9,8%, овець та кіз – на 4,6%, разом з тим збільшилася кількість корів на 1,5%, птиці свійської – на 41,9%.

На початок серпня 2017р. населенням утримувалося 78% загальної кількості великої рогатої худоби (на 1 серпня 2016р. – 77,5%), у т.ч. корів – 82,5% (82,8%), свиней – 46% (45,3%), овець і кіз – 88,1% (87,5%), птиці свійської – 99,5% (99,6%).

Реалізація сільськогосподарської продукції. Середні ціни продажу аграрної продукції сільськогосподарськими підприємствами (крім малих)
за всіма напрямами реалізації у січні–липні 2017р. порівняно з січнем–липнем 2016р. зросли на 10,8%, у т.ч. продукції рослинництва – на 9,8%,
тваринництва – на 33,6%.

Наявність культур зернових та зернобобових, соняшнику.
На 1 серпня 2017р. в сільськогосподарських підприємствах (крім малих) та підприємствах, що займалися зберіганням та переробкою культур зернових та зернобобових, було в наявності 961,9 тис.т зерна (на 14,6% менше проти
1 серпня 2016р.), у т.ч. 605,4 тис.т пшениці (на 21,3% менше). Безпосередньо в аграрних підприємствах (крім малих) зберігалося 648,9 тис.т культур зернових та зернобобових, у т.ч. 381,9 тис.т пшениці, 107,3 тис.т кукурудзи, 109,9 тис.т ячменю. Підприємства, що займалися зберіганням та переробкою культур зернових та зернобобових, мали в наявності 313 тис.т зерна (на 16,8% менше).

Запаси соняшнику становили 75,5 тис.т (у 2,3 раза більше проти
1 серпня 2016р.), з них безпосередньо у сільськогосподарських підприємствах (крім малих) – 42,8 тис.т, на підприємствах, що займалися зберіганням та переробкою – 32,7 тис.т.

 

Промисловість

У липні 2017р. порівняно з попереднім місяцем та липнем 2016р. індекс промислового виробництва становив відповідно 98% та 119,7%, за підсумками січня–липня 2017р. – 112,9%.

У добувній промисловості і розробленні кар’єрів у січні–липні 2017р. порівняно з січнем–липнем 2016р. обсяг виробництва продукції збільшився на 17,3%, у т.ч. у добуванні руд кольорових металів – на 17,3%, каменю піску та глини – на 7,3%.

На підприємствах переробної промисловості у січні–липні 2017р. порівняно з січнем–липнем 2016р. виробництво промислової продукції зросло на 13,2%.

У виробництві харчових продуктів, напоїв та тютюнових виробів випуск промислової продукції порівняно з січнем–липнем 2016р. збільшився на 27,3%, у т.ч. у виробництві олії та тваринних жирів – на 32,2%, молочних продуктів – на 24,5%, інших харчових продуктів – на 24%. Водночас зменшились обсяги виробництва продуктів борошномельно-круп’яної промисловості на 14,9%, м’яса та м’ясних продуктів – на 9,8%, хліба, хлібобулочних і борошняних виробів – на 3,9%, готових кормів для тварин – на 1,6%.

У січні–липні 2017р. порівняно з січнем–липнем 2016р. спостерігалося збільшення виробництва олії соняшникової нерафінованої та її фракцій (крім хімічно модифікованих) на 140,6 тис.т, печива солодкого і вафель – на 120 т, виробів здобних – на 48 т, сирів сичужних та плавлених – на 2 т. Водночас зменшилось виробництво олії соєвої нерафінованої та її фракцій на 5997 т, борошна – на 2450 т, круп – на 1035 т, хліба та виробів хлібобулочних, нетривалого зберігання – на 986 т, м’яса свиней свіжого чи охолодженого –
на 974 т, виробів ковбасних – на 526 т, кормів готових для тварин, що утримують на фермах, – на 550 т, субпродуктів харчових великої рогатої худоби, свиней, баранів, овець, кіз, коней, інших тварин родини конячих, свіжих чи охолоджених – на 217 т, напоїв безалкогольних – на 207,7 тис.дал, м’яса великої рогатої худоби свіжого чи охолодженого – на 140 т, горіхів, арахісу та насіння, смаженого, соленого чи приготованого в інший спосіб –
на 75 т, м’яса свиней замороженого – на 26 т, виробів кондитерських цукрових, що не містять какао, – на 20 т.

У текстильному виробництві, виробництві одягу, шкіри, виробів зі шкіри та інших матеріалів обсяги випуску продукції зросли на 5,9%, у т.ч. у виробництві одягу – на 35,2%. При цьому у текстильному виробництві випуск продукції зменшився на 6,4%.

У виготовленні виробів з деревини, виробництві паперу та поліграфічній діяльності у січні–липні 2017р. спостерігалося збільшення випуску продукції на 13,5%, у т.ч. у виготовленні виробів з паперу та картону – на 22,3%. Разом з цим у лісопильному та стругальному виробництві випуск продукції зменшився на 26,7%.

У виробництві хімічних речовин і хімічної продукції у січні–липні 2017р. випуск продукції зріс на 26%, у т.ч. на підприємствах з виробництва основної хімічної продукції, добрив і азотних сполук, пластмас і синтетичного каучуку в первинних формах – в 1,9 раза, фарб, лаків і подібної продукції, друкарської фарби та мастик – на 15,5%.

На підприємствах із виробництва гумових і пластмасових виробів, іншої неметалевої мінеральної продукції випуск промислової продукції у січні–липні 2017р. порівняно з січнем–липнем 2016р. збільшився в 1,6 раза, у т.ч. на підприємствах з різання, оброблення та оздоблення декоративного та будівельного каменю – у 5,4 раза, виготовлення виробів із бетону, гіпсу та цементу – в 1,6 раза, виробництва пластмасових виробів – на 3,3%.

У машинобудуванні, крім ремонту і монтажу машин і устатковання, індекс промислової продукції становив 73,8%, металургійному виробництві, виробництві готових металевих виробів, крім машин і устатковання, – 95,2%.

У виробництві, передачі та розподіленні електроенергії обсяги виробництва продукції зросли на 1,7%.

 

Будівництво

У січні–липні 2017р. підприємствами області виконано будівельних робіт на суму 518,5 млн.грн. Індекс будівельної продукції у січні–липні 2017р. порівняно з січнем–липнем 2016р. становив 179,6%.

Нове будівництво, реконструкція та технічне переоcнащення склали 65,8% загального обсягу виконаних будівельних робіт, капітальний і поточний ремонти 23,2% та 11% відповідно.

У січні–червні 2017р. в області прийнято в експлуатацію 23,1 тис.м2 загальної площі житла, що на 23,1% більше ніж у січні–червні 2016р. Переважну частину (65,4%) загального обсягу житла прийнято в експлуатацію
в одноквартирних будинках, 34,6% – у будинках із двома й більше квартирами.

У січні–червні 2017р. прийнято в експлуатацію 224 квартири. Середній розмір квартири становив 102,1 м2 загальної площі, при цьому в міських поселеннях – 97,5 м2, у сільській місцевості – 122,9 м2 загальної площі.

Крім цього, прийнято в експлуатацію 0,4 тис.м2 дачних та садових будинків, що на 20,1% більше ніж у січні–червні 2016р.

Серед інших об’єктів соціальної сфери реконструйовано та прийнято в експлуатацію дошкільний навчальний заклад на 20 місць, що на 75% менше ніж у січні–червні 2016р. (у с.Виноградівка Компаніївського району), з яких за рахунок коштів державного бюджету прийнято – 17 місць.

Також прийнято в експлуатацію медико-діагностичний центр на 45 відвідувань за зміну у м.Кропивницькому, центр реабілітації на 24 ліжка
у м.Олександрії та спортивний майданчик площею 360 м2 у с.Михайлівка Олександрівського району.

У січні–червні 2017р. завершено будівництво й прийнято в експлуатацію ряд виробничих об’єктів і потужностей, серед яких лінії електропередачі протяжністю 2,52 км, місцеві трубопроводи для транспортування газу – 0,83 км, місцеві водопровідні мережі – 6,9 км, місцеві каналізаційні та водостічні
мережі – 0,88 км, залізничні колії промислових підприємств – 0,36 км,
цех з виробництва пластмасових виробів – 10,5 млн.шт, автостанція, склади, готель, магазини, церква, котельні та інші.

Прийнято в експлуатацію також будівлі для потреб сільського господарства, зокрема елеватори на 92 тис.т одночасного зберігання, елеватори для зберігання оліє-насіння – на 20 тис.т одночасного зберігання, силосні споруди – на 0,38 тис.м3, зерносклади механізовані – на 58,38 тис.т одночасного зберігання, зерноочисні, зерноочисно-сушильні пункти та будівлі для зберігання зерна – на 0,2 та 3 тис.т відповідно, гаражі, сараї та навіси для зберігання сільськогосподарських машин – на 3 тис.м2 загальної площі та інші.

 

Транспорт

У січні–липні 2017р. підприємствами транспорту перевезено
11849,1 тис.т вантажів, що в 1,7 раза більше ніж у січні–липні 2016р., вантажооборот збільшився на 4% і становив 15483,2 млн.ткм.

Залізницею у січні–липні 2017р. перевезено 4529,1 тис.т вантажів, що на 0,9% більше ніж у січні–липні 2016р. Збільшилося перевезення нафти
і нафтопродуктів на 34,3%, хімічних і мінеральних добрив – на 9,1%, брухту чорних металів – на 8,9%, зерна і продуктів перемолу – на 7,3%. Разом з цим зменшилося перевезення будівельних матеріалів на 3,6%. Вантажооборот підприємств залізничного транспорту зріс на 4,1% і становив 15036,5 млн.ткм.

Автомобільним транспортом (з урахуванням перевезень, виконаних фізичними особами–підприємцями) у січні–липні 2017р. перевезено
7318 тис.т вантажів, що у 3 рази більше порівняно з січнем–липнем 2016р., вантажооборот зріс на 2,9% і становив 445,7 млн.ткм.

Авіаційним транспортом у січні–липні 2017р. перевезено
2 тис.т вантажів, що на 30,2% менше порівняно з січнем–липнем 2016р., вантажооборот зменшився на 24,3% і становив 1 млн.ткм.

У січні–липні 2017р. послугами пасажирського транспорту скористалися 35,5 млн. пасажирів, що на 4,8% більше ніж у січні–липні 2016р., пасажирооборот збільшився на 4,6% і становив 1494,8 млн.пас.км.

Залізницею у січні–липні 2017р. перевезено 1,4 млн. пасажирів, що на 51% менше ніж у січні–липні 2016р., пасажирооборот зріс на 11% і становив 1019,8 млн.пас.км.

Автомобільним транспортом (з урахуванням перевезень, виконаних фізичними особами–підприємцями) у січні–липні 2017р. перевезено
25,4 млн. пасажирів, що на 7,4% менше порівняно з січнем–липнем 2016р. Пасажирооборот підприємств автомобільного транспорту зменшився на 12,5%
і становив 413,4 млн.пас.км. Обсяги перевезень пасажирів виконаних фізичними особами–підприємцями у січні–липні 2017р. зменшились на 18,2% та становили 7 млн. пасажирів.

Авіаційним транспортом у січні–липні 2017р. перевезено
38,7 тис. пасажирів, що на 11,4% менше порівняно з січнем–липнем 2016р., пасажирооборот зменшився на 15,8% і становив 16 млн.пас.км.

Тролейбусами у січні–липні 2017р. перевезено 8,6 млн. пасажирів,
що у 2,5 раза більше ніж у січні–липні 2016р.

У січні–червні 2017р. доходи від основної діяльності підприємств пошти та зв’язку області склали 442,4 млн.грн, у тому числі від надання послуг населенню – 315,3 млн.грн.

Найбільший обсяг доходів у січні–червні 2017р., отримано від надання послуг рухомого (мобільного) зв’язку – 304,1 млн.грн, що становить 68,8% загального обсягу доходів. Частка доходів від надання Інтернет-послуг склала 11,8%, послуг фіксованого телефонного зв’язку – 9%, поштової та кур’єрської діяльності – 4,4%, трансляції теле- та радіопрограм, радіозв’язку – 2,9%.

Станом на 1 липня 2017р. кількість абонентів мережі Інтернет порівняно
з початком року зросла на 20%, рухомого (мобільного) зв’язку – на 0,7%
і становила 266,6 тис. та 1184,7 тис. абонентів відповідно. Водночас кількість абонентів фіксованого телефонного зв’язку скоротилась на 8,8%, кабельного телебачення – на 0,8% і становила 111,6 тис. та 39,4 тис. абонентів відповідно.

Зовнішня торгівля товарами

У січні–червні 2017р. експорт товарів становив 215 млн.дол. США, імпорт – 120,6 млн.дол. Порівняно з січнем–червнем 2016р. експорт збільшився на 14,2%, імпорт – на 35,3%. Позитивне сальдо становило 94,4 млн.дол.
(у січні–червні 2016р. – 99,2 млн.дол.).

На формування позитивного сальдо вплинули окремі товарні групи: жири та олії тваринного або рослинного походження (64,3 млн.дол.), зернові культури (58,1 млн.дол.), руди, шлак і зола (14 млн.дол.), залишки і відходи харчової промисловості (9,5 млн.дол.).

Коефіцієнт покриття експортом імпорту у січні–червні 2017р. склав 1,78 (у січні–червні 2016р. – 2,11).

Зовнішньоторговельні операції проводились з партнерами 103 країн світу.

У цілому область експортувала товари до 89 країн світу.

У січні–червні 2017р. обсяг експорту товарів до країн ЄС становив
51,7 млн.дол. (24% загального обсягу експорту) та зменшився на 11,4% порівняно з січнем–червнем 2016р.

Серед найбільших партнерів-країн ЄС зросли експортні поставки
до Іспанії, Чехії, серед інших країн – до США, Ізраїлю, Тунісу, Ісламської Республіки Іран, Туреччини, Індії, Єгипту. Водночас зменшилися поставки до Франції, Нідерландів, Об’єднаних Арабських Еміратів, Італії, Білорусі, Китаю.

Найбільші експортні поставки здійснювались до Індії – 15,1% загального обсягу експорту (жири та олії тваринного або рослинного походження), Російської Федерації – 12,3% (механічні машини), Іспанії – 6,5% (жири та олії тваринного або рослинного походження, зернові культури), Єгипту – 6% (зернові культури), Китаю – 5,2% (жири та олії тваринного або рослинного походження).

У січні–червні 2017р. з області експортовано жирів та олій тваринного або рослинного походження на суму 64,3 млн.дол., продуктів рослинного походження – на 63,2 млн.дол., машин, обладнання та механізмів; електротехнічного обладнання – на 35,4 млн.дол., готових харчових продуктів – на 18,2 млн.дол.

Імпорт товарів здійснювався з 66 країн-партнерів. У січні–червні 2017р. обсяг імпорту товарів із країн ЄС становив 61,1 млн.дол. (50,7% загального обсягу) та збільшився в 1,6 раза проти січня–червня 2016р.

Імпортні поставки порівняно з січнем–червнем 2016р. зросли з Білорусі, Великої Британії, Бельґії, Польщі, Німеччини, США, скоротилися – з Південної Африки, Словаччини, Російської Федерації, Туреччини, Франції.

Найбільші надходження здійснювались з США – 17,1% загального обсягу імпорту (засоби наземного транспорту, крім залізничного, механічні машини), Німеччини – 16,1% (механічні машини), Китаю – 9,9% (машини, обладнання та механізми; електротехнічне обладнання, взуття, текстильні матеріали та текстильні вироби), Білорусі – 7,8% (засоби наземного транспорту, крім залізничного), Бельґії – 7% (механічні машини).

У січні–червні 2017р. в область надійшло машин, обладнання та механізмів; електротехнічного обладнання на суму 54,4 млн.дол., засобів наземного транспорту, крім залізничного, – на 28,6 млн.дол., недорогоцінних металів та виробів з них – на 7,6 млн.дол., полімерних матеріалів, пластмаси та виробів з них – на 5,8 млн.дол., продукції хімічної та пов’язаних з нею галузей промисловості – на 5,6 млн.дол., текстильних матеріалів та текстильних
виробів – на 5,1 млн.дол.

У січні–червні 2017р. експорт послуг становив 13,3 млн.дол. США, імпорт – 8,6 млн.дол. Порівняно з січнем–червнем 2016р. експорт зменшився на 8,1%, імпорт – на 21,1%. Позитивне сальдо становило 4,7 млн.дол. (у січні–червні 2016р. – 3,6 млн.дол.).

Підприємства та організації області у січні–червні 2017р. здійснювали зовнішньоторговельні операції послугами з партнерами 68 країн світу.

У січні–червні 2017р. обсяг експорту послуг з країнами ЄС порівняно
з відповідним періодом 2016р. зменшився на 4,5% і становив 2,2 млн.дол.
(16,8% загального обсягу експорту). Імпорт послуг з цих країн зменшився на 70,5% і склав 1,7 млн.дол. (19,5% загального обсягу імпорту).

Найбільшою країною-партнером у зовнішній торгівлі послугами були США. Обсяг одержаних цією країною послуг становив 69,5% загального обсягу експорту, обсяг наданих послуг – 22,3% загального обсягу імпорту.

Серед партнерів-країн ЄС найбільшими споживачами послуг стали Німеччина (7,6% загального обсягу експорту), Франція (3,1%), Польща (1,8%). Серед імпортерів з країн ЄС – Німеччина (3,7% загального обсягу імпорту), Велика Британія (2,4%).

У січні–червні 2017р. найбільші обсяги експорту припадали на транспортні послуги, які займали 71% загального обсягу експорту, ділові послуги – 12%, послуги у сфері телекомунікації, комп’ютерні та інформаційні – 9,1%.

Основу структури імпорту послуг у січні–червні 2017р. складали ділові послуги, транспорті послуги, послуги пов’язані з подорожами, з ремонту та технічного обслуговування, що не віднесені до інших категорій,.

Порівняно з січнем–червнем 2016р. у загальному обсязі імпорту збільшилась частка транспортних послуг із 10,8% до 12,5%, послуг, пов’язаних з подорожами, – з 7,7% до 9,8%, натомість зменшилась частка ділових послуг
із 72,6% до 57,4%.

 

Споживчі ціни

Індекс споживчих цін в області у липні 2017р. порівняно з попереднім місяцем становив 100,7%, з початку року – 109,1% (в Україні – 100,2% та 108,2% відповідно).

На споживчому ринку в липні 2017р. ціни на продукти харчування та безалкогольні напої підвищились на 1,2%. Найбільше (на 12,7%) подорожчало сало. На 4,8–0,5% зросли ціни на м’ясо та м’ясопродукти, шоколад, рис, харчовий лід і морозиво, хліб, олію оливкову, масло, кондитерські вироби
з борошна, молоко, фрукти, сметану, маргарин. Водночас суттєво (на 8%) подешевшали яйця, на 2,7–0,4% – овочі, мед, олія соняшникова, продукти переробки зернових, кисломолочна продукція, інші продукти харчування, цукор, безалкогольні напої.

Ціни на алкогольні напої, тютюнові вироби зросли на 1,1%, що насамперед пов’язано з подорожчанням тютюнових виробів на 2,6%.

Зростання цін (тарифів) на житло, воду, електроенергію, газ та інші види палива на 0,9% відбулося за рахунок підвищення тарифів на каналізацію на 14,7%, водопостачання – на 8,2%, утримання будинків та прибудинкових територій – на 1,9%.

Підвищення цін у сфері охорони здоров’я на 0,7%, насамперед спричинено зростанням цін на фармацевтичну продукцію на 0,7%.

Зниження цін на транспорт у цілому на 0,4% відбулося в основному за рахунок здешевлення палива та мастил на 1,2%. Разом з тим відбулося подорожчання перевезень залізничним пасажирським транспортом на 5,3%.

 

До уваги громадян