Розпорядження голови Бобринецької районної ради Кіровоградської області

"Про проведення у виконавчому апараті Бобринецької районної ради перевірки відповідно до Закону  України “Про очищення влади від  15 червня  2015 року № 41–гр

 

 

Відповідно до Закону України “Про очищення влади” від 16 вересня 2014 року № 1682-VII, Постанови Кабінету Міністрів України “Деякі питання реалізації Закону України “Про очищення влади” від 16 жовтня 2014 року № 563 та Порядку проведення перевірки достовірності відомостей щодо застосування заборон, передбачених частинами третьою і четвертою статті 1 Закону України “Про очищення влади”,

1. Провести перевірку достовірності відомостей стосовно застосування заборон, передбачених частинами третьою і четвертою статті 1 Закону України “Про очищення влади” (далі – перевірка) з 15 червня 2015 року щодо посадових осіб виконавчого апарату Бобринецької районної ради.

2. Затвердити заходи щодо організації проведення у виконавчому апараті  Бобринецької районної ради перевірки достовірності відомостей щодо застосування заборон, передбачених частинами третьою і четвертою статті 1 Закону України “Про очищення влади”, згідно з планом, затвердженим розпорядженням Кабінету Міністрів України від 16 жовтня 2014 року № 1025-р.

3.  Керуючому справами виконавчого апарату Бобринецької районної ради Івановій Н.В. та начальнику організаційного відділу виконавчого апарату Бобринецької районної ради Гончаренко Л.В. забезпечити виконання заходів, передбачених даним розпорядженням та Порядком проведення перевірки достовірності відомостей щодо застосування заборон, передбачених частинами третьою і четвертою статті 1 Закону України “Про очищення влади”, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 16 жовтня 2014 року № 563 “Деякі питання реалізації Закону України “Про очищення влади”.

4. Контроль за виконанням даного розпорядження залишаю за собою.

 

Голова  районної ради                                                        І.ТАНАСІЄНКО

 

Додаток

до розпорядження

голови районної ради

від 15 червня 2015 року  № 41-гр

ЗАХОДИ

щодо організації проведення у виконавчому апараті Бобринецької районної ради  перевірки достовірності відомостей щодо застосування заборон,

передбачених частинами третьою і четвертою статті 1 Закону України

“Про очищення влади”

№ з/п

Зміст заходу

Відповідальна особа

Термін               виконання

1.

 

 

 

 

 

 

 

Забезпечити:

- ознайомлення з розпорядженням голови районної ради “Про проведення у виконавчому  апараті районної ради перевірки відповідно до Закону України “Про очищення влади” (далі – розпорядження) посадових  осіб виконавчого апарату;

- розміщення на офіційному веб-сайті Бобринецької районної ради відповідного розпорядження;

 

 

 

 

- ознайомлення з розпорядженням посадових осіб, які відсутні на роботі у зв’язку з

тимчасовою непрацездатністю, знаходяться у відрядженні, щорічних основних та

додаткових відпустках, відпустках без збереження заробітної плати, навчальних відпустках, відпустках по вагітності та пологах, відпустках по догляду за дитиною.

 

Керуючий справами

виконавчого

апарату районної ради

Іванова Н.В.

 

 

 

Завідувач сектору виконавчого апарату Бобринецької

районної ради

Онисько І.А.

 

 

Керуючий справами

виконавчого

апарату районної ради

Іванова Н.В.

 

 

15.06.2015

 

 

 

 

 

 

 

 

 

15.06.2015

 

 

 

 

 

 

15.06.2015

 

2.

Посадовим особам Бобринецької районної ради надати :

- власноруч написану заяву про те, що застосовуються або не застосовуються заборони відповідно до Закону України “Про очищення влади” (далі – Закон) за формою згідно з додатком 1 або 2 до Порядку проведення перевірки достовірності відомостей щодо застосування заборон, передбачених частинами третьою і четвертою статті 1 Закону України “Про очищення влади” (далі – Порядок);

- декларацію про майно, доходи, витрати і зобов’язання фінансового характеру за 2014 рік

Керуючий справами

виконавчого

апарату районної ради

Іванова Н.В.

Начальник організаційного відділу виконавчого

апарату районної ради Гончаренко Л.В.

 

особи, які проходять

перевірку

 

 

до 25 червня

2015 року

 

3.

Підготувати проект розпорядження про звільнення особи з посади, яка підлягає перевірці, у разі, якщо до неї застосовуються заборони, або не подання нею заяви у строк, визначений пунктом 2 даних заходів

Керуючий справами

виконавчого

апарату районної ради

Іванова Н.В.

 

Не пізніше як на третій день після подання заяви або

закінчення строку подання заяви

4.

У разі звільнення особи, зазначеної у пункті 3 даних заходів, надіслати головному управлінню юстиції в Кіровоградській області копію розпорядження про звільнення та всі необхідні документи, визначені Порядком

Керуючий справами

виконавчого

апарату районної ради

Іванова Н.В.

 

У день прийняття

розпорядження

5.

Перевірити достовірність відомостей, зазначених у заявах осіб, які підлягають перевірці, щодо незастосування до них заборон, передбачених частиною третьою статті 1 Закону,

на основі критеріїв, визначених підпунктами 1-8 частини другої, пунктами 1 і 2 частини четвертої статті 3 Закону

Керуючий справами

виконавчого

апарату районної ради

Іванова Н.В.

Начальник організаційного відділу

Виконавчого апарату районної ради

Гончаренко Л.В.

Протягом 10 днів з дня надходження

заяви

6.

У разі виявлення відомостей щодо застосування до особи, яка підлягає перевірці, заборони, підготувати проект розпорядження про звільнення

Керуючий справами

виконавчого

апарату районної ради

Іванова Н.В.

 

Не пізніше, ніж на третій день з моменту виявлення

7.

Надіслати копію розпорядження про звільнення головному управлінню юстиції в Кіровградській області разом з іншими необхідними документами

Керуючий справами

виконавчого

апарату районної ради

Іванова Н.В.

 

У день звільнення

особи

 

8.

Надіслати органам, що проводять перевірку щодо встановлення заборон, передбачених частиною третьою і четвертою статті 1 Закону, відповідно до компетенції запити про проведення перевірки за встановленою формою щодо особи, яка підлягає перевірці

Керуючий справами

виконавчого

апарату районної ради

Іванова Н.В.

 

Не пізніше, ніж на третій день після

надходження

заяви

9.

Надіслати головному управлінню юстиції в Кіровградській області в паперовій формі повідомлення про початок проходження перевірки за встановленою формою

Керуючий справами

виконавчого

апарату районної ради

Іванова Н.В.

 

В день надсилання

запитів органам,

що проводять

перевірку

 

10.

 

Розмістити на офіційному сайті районної ради інформацію про початок проходження перевірки відповідними особами та копії їх заяв та декларацій (крім відомо-

стей, що віднесені законом до інформації з обмеженим доступом)

 

 

Керуючий справами

виконавчого

апарату районної ради

Іванова Н.В.

 

Завідувач сектору виконавчого апарату Бобринецької

районної ради

Онисько І.А.

 

 

 

Не пізніше, ніж на третій день після

надходження

заяви

 

11.

Підготувати довідку про результати перевірки за встановленою формою та подати голові районної ради

 

 

Керуючий справами

виконавчого

апарату районної ради

Іванова Н.В.

 

В одноденний

строк з дня надходження останньої

відповіді, що

надійшла від

органу перевірки

 

12.

Розмістити на офіційному сайті  Бобринецької районної ради інформацію про результати проведення перевірки

Завідувач сектору виконавчого апарату Бобринецької

районної ради

Онисько І.А.

 

На період перебування особи на посаді у виконавчому апараті районної ради

13.

У разі встановлення невідповідності відомостей, визначених у пунктах 1 та або 2 частини п’ятої статті 5 Закону підготувати проект розпорядження про звільнення

особи та подати на розгляд голові районної ради

 

 

Керуючий справами

виконавчого

апарату районної ради

Іванова Н.В.

 

 

В день встанов-

лення недостовірності

14.

Надіслати головному управлінню юстиції в Кіровоградській області в паперовій формі повідомлення про звільнення особи разом із засвідченою копією розпорядження про звільнення  особи

 

Керуючий справами

виконавчого

апарату районної ради

Іванова Н.В.

 

У день реєстрації

розпорядження

про звільнення

15.

Матеріали перевірки додати до особових справ посадових осіб, які підлягали перевірці

 

Керуючий справами

виконавчого

апарату районної ради

Іванова Н.В.

 

У день закінчення

перевірки


Останні новини

До уваги громадян

Офіс реформ