Протокол №4 від 24 квітня 2018 року

Протокол № 4

засідання постійної комісії з питань діяльності ради, депутатської етики, регламенту, законності, запобігання корупції, об'єднань громадян та адміністративно-територіального устрою

від 24 квітня 2018 року                                                                    м.Бобринець

 

час проведення: 10.00                                               місце проведення: мала зала районної ради

 

На засідання комісії запрошено:

Голова комісії:                        Секрет Зоя Федорівна

Заступник голови комісії:    Німенко Сергій Іванович

Секретар комісії:                    Дерев’янко Марія Миколаївна

Члени комісії:                         Бобух Анатолій Григорович

Корінський Віктор Васильович

 

Відсутні: __Дерев’янко М.М. (АТО)_________________________

ЗАПРОШЕНІ:

Сабліна Наталія Анатоліївна – заступник голови районної ради;

Рожкован Сергій Миколайович.

 

Працівники виконавчого апарату районної ради:

Іванова Надія Вікторівна – керуючий справами виконавчого апарату Бобринецької районної ради;

Гончаренко Любов Василівна – начальник організаційного відділу виконавчого апарату Бобринецької районної ради.

Веде засідання Секрет Зоя Федорівна – голова постійної комісії.

 

ПОРЯДОК ДЕННИЙ:

1. Про розгляд заяви Рожкована Сергія Миколайовича від 11 вересня 2017 року про акредитацію журналіста газети “Аграрне життя” при Бобринецькій районній раді.

2. Різне.

 

СЛУХАЛИ:

Секрет З.Ф., голова постійної комісії – поставила на голосування пропозицію стосовно затвердження порядку денного засідання комісії.

Результати голосування:

“За” – 04

“Проти” – 00

“Утримались” – 00

Прийнято.

ВИРІШИЛИ: погодитись з порядком денним роботи комісії.

 

Секрет З.Ф., голова постійної комісії – запропонувала затвердити регламент роботи комісії, а саме провести засідання комісії за 30 хвилин та надати час: для інформацій – до 10 хвилин; для виступів – до 10 хвилин; для повторних виступів – до 5 хвилин; на розгляд різних питань – до 3 хвилин по кожному питанню; для довідок в кінці роботи комісії – до 3 хвилин.

Результати голосування:

“За” – 04

“Проти” – 00

“Утримались” – 00

Прийнято.

ВИРІШИЛИ: затвердити регламент роботи комісії.

 

Секрет З.Ф., голова постійної комісії – надала слово заступнику голови районної ради Сабліній Наталії Анатоліївні.

 

СЛУХАЛИ 1: Про розгляд заяви Рожкована Сергія Миколайовича від 11 вересня 2017 року про акредитацію журналіста газети “Аграрне життя” при Бобринецькій районній раді.

Інформує Сабліна Наталія Анатоліївна – заступник голови Бобринецької районної ради.

 

У зв’язку з набранням законної сили рішення Бобринецького районного суду від 27 лютого 2018 року у справі № 383/844/17 районну раду зобов’язано повторно розглянути заяву Рожкована Сергія Миколайовича від 11 вересня 2017 року про акредитацію журналіста. Відповідно до абзацу 2 частини 2 статті 26 Закону України “Про інформацію” до заяви, поданої журналістом, додаються копії документів, що посвідчують особу та засвідчують її професійну належність. До заяви від 11 вересня 2017 року було додано наступні документи: копія паспорта, копія посвідчення журналіста (лицьовий і зворотній бік), копія Свідоцтва про державну реєстрацію газети. Листом від 09 квітня 2018 року додано оновлене посвідчення журналіста, а листом від 13 квітня 2018 року додано копію диплому магістра управління суспільним розвитком від 25.02.2011р.

 

Секрет З.Ф., голова постійної комісії – надала слово Рожковану С.М.

 

ВИСТУПИЛИ:

Рожкован С.М. – наголосив на виконання рішення суду.

Німенко С.І., депутат районної ради – із запитанням до Рожкована С.М., де ще він акредитований.

Рожкован С.М. – із відповіддю, що він акредитований при Кіровоградській обласній державній адміністрації. Довів до відома членів комісії про його співпрацю з облдержадміністрацією.

Сабліна Н.А., заступник голови районної ради – із запитанням до Рожкована С.М., чи були випадки, що Ви прийшли на сесію районної ради, а Вам заборонили пройти в зал.

Рожкован С.М. – із відповіддю, що на його письмові звернення бути присутнім на сесії було відмовлено.

Сабліна Н.А., заступник голови районної ради – із проханням до Рожкована С.М., донести членам комісії мету акредитації при районній раді.

Рожкован С.М. – із роз’ясненнями про мету акредитації при районній раді.

Сабліна Н.А., заступник голови районної ради – із запитанням до Рожкована С.М., чи Він є штатним працівником редакції газети “Аграрне життя”.

Рожкован С.М. – відповів, що він є журналістом газети “Аграрне життя”.

Сабліна Н.А., заступник голови районної ради – зачитує пункти 3.2; 3.4. та 3.7. Типових правил акредитації працівників засобів масової інформації та незалежних журналістів при органі влади, де вказано перелік необхідних документів для проведення акредитації.

Німенко С.І., депутат районної ради – висловив некоректність того, що Рожкован С.М. виписує сам собі посвідчення журналіста.

Секрет З.Ф., голова комісії – запропонувала подати копії документа, що підтверджує професійний фах (диплом про спеціальну освіту або документ, що підтверджує членство у відповідному професійному об’єднанні) або рекомендацію професійного об’єднання журналістів.

Рожкован С.М. – наголосив на наявність рішення суду. Висловив думку, що рішення про акредитацію журналіста при районній раді має приймати голова районної ради одноособово, проте можливий варіант прийняття рішення колегіально. Зачитує рішення суду.

Сабліна Н.А., заступник голови районної ради – акцентує увагу на переліку необхідних документів для проведення акредитації згідно пунктів 3.2; 3.4. та 3.7. Типових правил акредитації працівників засобів масової інформації та незалежних журналістів при органі влади.

Німенко С.І., депутат районної ради – вніс пропозицію зупинити розгляд заяви про акредитацію Рожкована Сергія Миколайовича, журналіста газети “Аграрне життя”, при Бобринецькій районній раді та поновити розгляд заяви після подання копії документа, що підтверджує професійний фах (диплом про спеціальну освіту або документ, що підтверджує членство у відповідному професійному об’єднанні) або рекомендацію професійного об’єднання журналістів.

 

Рожкован С.М. залишив засідання комісії.

 

Корінський В.В., депутат районної ради – поцікавився наявністю диплома журналіста у Рожкована С.М.

 

Секрет З.Ф., голова постійної комісії – поставила на голосування пропозицію рекомендувати виконавчому апарату Бобринецької районної ради зупинити розгляд заяви про акредитацію Рожкована Сергія Миколайовича, журналіста газети “Аграрне життя”, при Бобринецькій районній раді та поновити розгляд заяви після подання копії документа, що підтверджує професійний фах (диплом про спеціальну освіту або документ, що підтверджує членство у відповідному професійному об’єднанні) або рекомендацію професійного об’єднання журналістів.

Результати голосування:

“За” – 03

“Проти” – 00

“Утримались” – 01 (Бобух А.Г.)

“Не голосували” – 00

Всього проголосувало: 04

Прийнято.

 

ВИРІШИЛИ 1: рекомендувати виконавчому апарату Бобринецької районної ради зупинити розгляд заяви про акредитацію Рожкована Сергія Миколайовича, журналіста газети “Аграрне життя”, при Бобринецькій районній раді та поновити розгляд заяви після подання копії документа, що підтверджує професійний фах (диплом про спеціальну освіту або документ, що підтверджує членство у відповідному професійному об’єднанні) або рекомендацію професійного об’єднання журналістів.

 

СЛУХАЛИ:

Різне.

1. Про розгляд електронної петиції, поданої Чорноглазовим Віктором Анатолійовичем до Бобринецької районної ради 01 квітня 2018 року “Про звернення районної ради щодо добровільного оголошення заяви про відставку Президента України П.Порошенка”.

Інформує Сабліна Наталія Анатоліївна – заступник голови Бобринецької районної ради.

Зачитала електронну петицію, подану Чорноглазовим Віктором Анатолійовичем до Бобринецької районної ради “Про звернення районної ради щодо добровільного оголошення заяви про відставку Президента України П.Порошенка” та запропонувала залишити без розгляду, оскільки подана з порушенням п.6 Порядку подання та розгляду електронних петицій, адресованих Бобринецькій районній раді,затвердженого рішенням районної ради від 19 вересня 2017 року № 250, зі змінами (відсутня адреса електронної пошти автора Петиції).

 

Секрет З.Ф., голова постійної комісії – запропонувала ставити запитання, вносити пропозиції чи зауваження.

Немає.

 

ВИРІШИЛИ:

1. Електронну петицію, подану Чорноглазовим Віктором Анатолійовичем до Бобринецької районної ради “Про звернення районної ради щодо добровільного оголошення заяви про відставку Президента України П.Порошенка” залишити без розгляду, оскільки подана з порушенням п.6 Порядку подання та розгляду електронних петицій, адресованих Бобринецькій районній раді,затвердженого рішенням районної ради від 19 вересня 2017 року № 250, зі змінами (відсутня адреса електронної пошти автора Петиції).

 

2. Про розгляд звернення жителів району до депутата районної ради Секрет Зої Федорівни щодо функціонування благодійних фондів медичних закладів району.

Інформує Серет Зоя Федорівна – голова постійної комісії.

Зачитала звернення жителів.

 

Секрет З.Ф., голова постійної комісії – запропонувала ставити запитання, вносити пропозиції чи зауваження.

 

ВИСТУПИЛИ:

Німенко С.І., депутат районної ради – запропонував ініціювати спільно з постійною комісією районної ради з питань бюджету, фінансів, власності, інвестиційної діяльності та приватизації, регуляторної політики, підприємництва, торгівлі, споживчого ринку та побутового обслуговування населення створення комісії щодо вивчення питання функціонування благодійних фондів медичних закладів району та рекомендувати голові районної державної адміністрації залучити спеціалістів управлінь та відділів районної державної адміністрації до роботи комісії.

 

ВИРІШИЛИ:

2. Ініціювати спільно з постійною комісією районної ради з питань бюджету, фінансів, власності, інвестиційної діяльності та приватизації, регуляторної політики, підприємництва, торгівлі, споживчого ринку та побутового обслуговування населення створення комісії щодо вивчення питання функціонування благодійних фондів медичних закладів району та рекомендувати голові районної державної адміністрації залучити спеціалістів управлінь та відділів районної державної адміністрації до роботи комісії.

 

Секрет З.Ф., голова постійної комісії.

Шановні депутати, всі питання, які були внесені на розгляд постійної комісії з питань діяльності ради, депутатської етики, регламенту, законності, запобігання корупції, об'єднань громадян та адміністративно-територіального устрою розглянуто.

 

Дякую вам за співпрацю.

 

Голова постійної комісії                                                 З.СЕКРЕТ

 

Постійна комісія з питань діяльності ради

Постійна комісія з питань агропромислового комплексу

Постійна комісія з питань охорони здоров'я, освіти, праці

Постійна комісія з питань бюджету, фінансів, власності

Останні новини

До уваги громадян

Офіс реформ