Тридцять четверта сесія Бобринецької районної ради  шостого скликання

Р І Ш Е Н Н Я


від 23 січня 2015 року                                                                 № 505

м.Бобринець

Про районний бюджет

на 2015  рік

На  підставі  статті  43  Закону України  “Про  місцеве самоврядування  в Україні”, статті 77  Бюджетного кодексу України та відповідно до Закону України  “Про Державний бюджет України на 2015 рік”

районна рада ВИРІШИЛА:

1.Визначити на 2015 рік:

- доходи районного бюджету у сумі 106  968  057 грн., в тому числі доходи загального фонду районного бюджету  106 512 840 грн., доходи спеціального фонду районного бюджету 455 217 грн., згідно з додатком  № 1 цього рішення;

- видатки районного бюджету у сумі 106  968 057 грн., в тому числі видатки загального фонду районного бюджету 106 444 743 грн., видатки спеціального фонду районного бюджету 523 314 грн.;

- профіцит районного бюджету у сумі 68 907 грн., в тому числі загального фонду районного бюджету 68 907 грн. та згідно з додатком № 2 до цього рішення;

- дефіцит спеціального фонду районного бюджету у сумі 68 907 грн. згідно з додатком № 2 до цього рішення.

2. Затвердити бюджетні призначення головним розпорядникам коштів районного бюджету на 2015 рік у розрізі кодів тимчасової класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів, у тому числі по загальному фонду 106 444 743 грн. та спеціальному фонду 523 314 грн. згідно з додатками № 3, 4 до цього рішення.

3. Установити  оборотний  касовий залишок бюджетних коштів районного бюджету у сумі 700 000 грн.

4. Затвердити  на 2015 рік міжбюджетні  трансферти згідно з додатком   № 5 до цього рішення.

5. Затвердити на 2015 рік резервний фонд районного бюджету у сумі 200 000 гривень.

6. Затвердити  перелік захищених статей видатків загального фонду районного бюджету на 2015 рік за їх економічною структурою:

оплата праці працівників бюджетних установ;

нарахування на оплату плату;

придбання медикаментів та перев’язувальних матеріалів;

забезпечення продуктами харчування;

оплата комунальних послуг та енергоносіїв;

поточні трансферти населенню;

поточні трансферти місцевим бюджетам.

7. Затвердити у складі видатків районного бюджету кошти на реалізацію районних програм у сумі 7 636 100 грн. згідно з додатком № 6 до цього рішення.

8. Відповідно до статей 43 та 73 Бюджетного кодексу України надати право фінансовому управлінню районної державної адміністрації отримувати у порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України позики на  покриття тимчасових касових розривів районного бюджету, пов’язаних із забезпеченням захищених видатків загального фонду, в межах поточного бюджетного періоду за рахунок коштів єдиного казначейського рахунку на договірних умовах без нарахування відсотків за користування цими коштами з обов’язковим їх поверненням до кінця поточного бюджетного періоду.

9. Головним розпорядникам коштів районного бюджету під час складання та затвердження кошторисів підпорядкованих бюджетних установ забезпечити в першочерговому порядку потребу в асигнуваннях:

на оплату праці працівників бюджетних установ відповідно до встановлених законодавством України  умов оплати праці  та розміру  мінімальної заробітної плати;

на  проведення розрахунків за електричну та теплову енергію, водопостачання, водовідведення, природний газ та послуги зв’язку, які споживаються бюджетними установами. Затвердити ліміти споживання  енергоносіїв у натуральних показниках для кожної бюджетної установи виходячи з обсягів відповідних бюджетних асигнувань.

10. Установити, що у загальному фонді районного бюджету на 2015 рік:

до доходів належать надходження, визначені статтями 64, 97, 101 Бюджетного кодексу України;

джерелами формування у частині фінансування є надходження, визначені статтею 72 Бюджетного кодексу України.

11. Установити, що у спеціальному  фонді  районного бюджету на 2015 рік:

джерелами формування у частині доходів є надходження, визначені статтями 69, 97, 101  Бюджетного кодексу України;

джерелами формування у частині фінансування є надходження, визначені статтями 71, 72 Бюджетного кодексу України.

12. Надати районній державній адміністрації право  протягом 2015 року затверджувати з наступним внесенням змін до рішення районної ради про районний бюджет  розподіл та перерозподіл:

1) між міським та сільськими бюджетами, головними розпорядниками коштів районного бюджету, кодами тимчасової класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів, об’єктами і заходами:

обсяг субвенцій з державного бюджету:

на виконання державних програм соціального захисту населення, виходячи з фактично нарахованих обсягів відповідних пільг, субсидій та допомог населенню;

на проведення виборів депутатів місцевих рад та сільських, міського голів;

субвенції на часткове відшкодування вартості лікарських засобів для лікування осіб з гіпертонічною хворобою;

додаткових міжбюджетних трансфертів.

2) кошти субвенцій районному бюджету з міського та сільських бюджетів на фінансування заходів районних програм, об’єктів, робіт і заходів за рахунок коштів цих бюджетів та на спів фінансування об’єктів, робіт і заходів, фінансування яких буде здійснюватися за рахунок субвенцій з державного, обласного  бюджетів  або коштів районного бюджету, з наступним внесенням змін до рішення районної ради про районний бюджет;

3) визначати замовників на виконання робіт за рахунок бюджетних коштів.

 

13.  Делегувати районній державній адміністрації право укладати угоди з передачі та отримання субвенцій відповідно до положень Бюджетного кодексу України та Закону України  “Про місцеве самоврядування в Україні”.

14.  Установити,  що  у 2015  році комунальні унітарні підприємства та їх об’єднання (підприємства, об’єднання спільної власності територіальних громад сіл і міста району) сплачують до загального фонду районного бюджету 7 відсотків чистого прибутку (доходу).  Розрахунки частини чистого прибутку  (доходу) разом з фінансовою звітністю, складеною відповідно до положень (стандартів) бухгалтерського обліку, подаються підприємствами та їх об’єднаннями до органів державної податкової служби у строки, передбачені для подання квартальної звітності. Частина чистого прибутку (доходу) сплачується до районного бюджету у 2015 році за підсумками кварталу, півріччя, трьох кварталів та року протягом 40 календарних днів, що настають за останнім календарним днем звітного (податкового) кварталу.

Кошти зараховуються на відповідні рахунки з обліку надходжень до загального фонду районного бюджету, відкриті у головному управлінні Державного казначейства України в Кіровоградській області, за кодом бюджетної класифікації доходів 21010300.

Рекомендувати міській та сільським радам прийняти рішення про сплату частини прибутку (доходу) у 2015 році унітарними комунальними підприємствами та їх об’єднаннями.

15. Рекомендувати міській та сільським радам акумулювати на рівні районного бюджету кошти цільових фондів охорони навколишнього природного середовища у вигляді субвенцій на виконання власних повноважень територіальних громад відповідно до укладених угод, з метою ефективного їх використання та зниження негативного впливу забруднення навколишнього природного середовища.

16. Відповідно до розділу VІ пункту 20 Бюджетного кодексу України установити, що у 2015 році з бюджетів сіл та міста районного значення здійснюються видатки на дошкільну освіту, сільські та міські палаци культури, клуби, бібліотеки.

Такі видатки здійснюються з урахуванням субвенції з районного бюджету на утримання вищезазначених установ.

17. Установити на 2015 рік наступний порядок розподілу субвенції між міським та сільськими бюджетами району в частині  утримання дошкільних навчальних закладів, міського та сільських палаців і будинків культури, бібліотек:

Vскс = Но*Uo*Ko +  Нк*Uк + Нб*Uб, де:

Но – норматив бюджетної забезпеченості для дошкільних навчальних закладів;

Нк - норматив бюджетної забезпеченості для міського та сільських палаців і будинків культури;

Нб - норматив бюджетної забезпеченості для міської та сільських бібліотек;

Uo – кількість штатних одиниць дошкільного навчального закладу, згідно штатного розпису станом на 01.01.2015 року;

Uк - кількість штатних одиниць міського або сільського палацу (будинку) культури, згідно із штатним розписом станом на 01.01.2015 року;

Uб - кількість штатних одиниць міської  або сільської бібліотек, згідно штатного розпису станом на 01.01.2015 року;

Ko – коефіцієнт охоплення дошкільними навчальними закладами.

Встановити норматив бюджетної забезпеченості на 2015 рік для:

- дошкільних навчальних закладів – 34 500,00 грн.;

- міського та сільських палаців і будинків культури – 23 380,00 грн.;

- міської та сільських бібліотек – 40 825 грн.

Встановити коефіцієнт охоплення дошкільними закладами:

- у сільській місцевості – 0,91;

- у місті – 1,09.

18. Додатки 1-6 до цього рішення є його невід’ємною частиною.

19. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію районної ради з питань бюджету, фінансів, власності, інвестиційної діяльності та приватизації.

Голова районної ради                                                     І. ТАНАСІЄНКО

Додаток №1
до рішення Бобринецької районної ради
від 23 січня  2015 року  №505 "Про районний бюджет на 2015 рік"
ДОХОДИ
районного  бюджету на 2015 рік
Код Найменування доходів
згідно з бюджетною класифікацією
РАЗОМ Загальний фонд Спеціальний фонд
разом у тому числі
бюджет розвитку
1 2 6 3 4 5
10000000 Податкові надходження 15 022 740 15 022 740
11000000 Податки на доходи, податки на прибуток, податки на збільшення ринкової вартості 15 022 740 15 022 740
11010000 Податок та збір на доходи фізичних осіб 15 009 740 15 009 740
11010100 Податок на доходи фізичних осіб, що сплачується податковими агентами, із доходів платника податку у вигляді заробітної плати 8 604 440 8 604 440
11010200 Податок на доходи фізичних осіб з грошового забезпечення, грошових винагород та інших виплат, одержаних військовослужбовцями та особами рядового і начальницького складу, що сплачується податковими агентами 310 000 310 000
11010400 Податок на доходи фізичних осіб, що сплачується податковими агентами, із доходів платника податку інших ніж  заробітна плата 4 690 100 4 690 100
11010500 Податок на доходи фізичних осіб, що сплачується фізичними особами за результатами річного декларування 1 400 000 1 400 000
11010900 Податок на доходи фізичних осіб із суми пенійних виплат або щомісячного довічного грошового утримання, що оподатковуєються відповідно до підпункту 164.2.19 пункту 164.2 статті 64 Податкового кодексу України 5 200 5 200
11020000 Податок на прибуток підприємств 13 000 13 000
11020200 Податок на прибуток підприємств та фінансових установ комунальної власності 13 000 13 000
20000000 Неподаткові надходження 460 217 5 000 455 217
21000000 Доходи від  власності та підприємницької діяльності 5 000 5 000
21010300 Частина чистого прибутку (доходу) комунальних унітарних підприємств та їх об'єднань, що вилучається до відповідного місцевого бюджету 5 000 5 000
25000000 Власні надходження бюджетних установ 455 217 455 217
25010000 Надходження від плати за послуги, що надаються бюджетними установами  згідно із законодавством 203 217 203 217
25010100 Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю 127 286 127 286
25010200 Надходження бюджетних установ від додаткової (господарської) діяльності 5 000 5 000
25010300 Плата за оренду майна бюджетних установ 70 931 70 931
25020000 Інші джерела власних надходжень бюджетних установ 252 000 252 000
25020200 Кошти, що отримують бюджетні установи від підприємств, організацій, фізичних осіб та від інших бюджетних установ для виконання цільових заходів, у тому числі з відчуження для суспільних потреб земельних ділянок та розміщених на них інших об'єктів нерухомого майна, що перебувають у приватній власності фізичних або юридичних осіб 252 000 252 000
Разом 15 482 957 15 027 740 455 217
40000000 Офіційні трансферти 91 485 100 91 485 100
41020000 Дотації 3 788 600 3 788 600
41020100 Базова дотація 3 788 600 3 788 600
41030000 Субвенції 87 696 500 87 696 500
у тому числі:
Субвенції  з державного бюджету місцевим бюджетам на: 87 696 500 87 696 500
41030600 виплату допомоги сім'ям з дітьми, малозабезпеченим сім'ям, інвалідам з дитинства, дітям-інвалідам, тимчасової державної допомоги дітям та допоги по догляду за інвалідами І чи ІІ групи внаслідок психічного розладу 33 301 800 33 301 800
41030800 надання пільг  та житлових субсидій населенню на оплату електроенергії, природного газу, послуг    тепло-, водопостачання і водовідведення, квартирної плати (утримання будинків і споруд та прибудинкових територій), вивезення побутового сміття та рідких нечистот 6 107 400 6 107 400
41030900 надання пільг з послуг зв'язку, інших передбачених законодавством пільг (крім пільг на одержання ліків, зубопротезування, оплату електроенергії, природного і скрапленого газу на побутові потреби, твердого та рідкого пічного побутового палива, послуг тепло-, водопостачання і водовідведення, квартирної плати (утримання будинків і споруд та прибудинкових територій), вивезення побутового сміття та рідких нечистот), на компенсацію втрати частини доходів у зв'язку з відміною податку з власників транспортних засобів та інших самохідних машин і механізмів та відповідним збільшенням ставок акцизного податку з пального і на компенсацію за пільговий проїзд окремих категорій громадян 201 900 201 900
41031000 надання пільг та житлових субсидій населенню на придбання твердого та рідкого  пічного побутового палива і скрапленого газу 987 100 987 100
41033900 освітня субвенція 30 313 500 30 313 500
41034200 медична субвенція 15 660 800 15 660 800
41035800 виплату державної соціальної допомоги на дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, грошового забезпечення батькам-вихователям і прийомним батькам за надання соціальних послуг у дитячих будинках сімейного типу та прийомних сім'ях за принципом "гроші ходять за дитиною" 1 124 000 1 124 000
УСЬОГО     ДОХОДІВ 106 968 057 106 512 840 455 217

 

 

Додаток №2

до рішення  Бобринецької районної ради

від 23 січня 2015 року  №505

“Про районний бюджет на 2015 рік”

Джерела фінансування районного бюджету на 2015 рік

грн.

Код

Назва

РАЗОМ

Загальний фонд

Спеціальний  фонд

Разом

у тому числі бюджет розвитку

200000

Внутрішнє фінансування

0

-68 097

68 097

68 097

208000

Фінансування за рахунок зміни залишків коштів місцевих бюджетів

0

-68 097

68 097

68 097

208400

Кошти, одержані із загального фонду до бюджету розвитку (спеціального фонду)

0

-68 097

68 097

68 097

 

у тому числі за рахунок субвенцій з державного бюджету

0

-49 400

49 400

49 400

 

Усього за типом кредитора

0

-68 097

68 097

68 097

600000

Фінансування за активними операціями

0

-68 097

68 097

68 097

602000

Зміни обсягів готівкових коштів

0

-68 097

68 097

68 097

602400

Кошти, одержані із загального фонду до бюджету розвитку (спеціального фонду)

0

-68 097

68 097

68 097

 

у тому числі за рахунок субвенцій з державного бюджету

0

-49 400

49 400

49 400

 

Усього за типом боргового зобов’язання

0

-68 097

68 097

68 097

 

 

 
(грн.)
Код програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету Код тимчасової класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів Код функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету Найменування згідно з типовою відомчою (типовою програмною) тимчасовою класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету Загальний фонд Спеціальний фонд РАЗОМ
Всього видатки споживання з них: видатки розвитку Всього видатки споживання з них: видатки розвитку з них
оплата праці оплата комунальних послуг  та  енергоносіїв оплата праці оплата комунальних послуг  та  енергоносіїв бюджет розвитку з них
капітальні видатки за рахунок коштів, що передаються із загального фонду до бюджету розвитку (спеціального фонду)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
010000 Державне управління 596925 596925 325675 35065 0 0 0 0 0 0 0 0 596925
010116 0111 Органи місцевого самоврядування 596925 596925 325675 35065 0 596925
070000 Освіта 36138580 36138580 21233800 4791493 0 69297 48300 0 0 20997 13997 13997 36207877
в тому числі за рахунок субвенції з Державного бюджету 31437500 31437500 18995390 4149328 0 0 0 0 0 0 0 0 31437500
070201 0921 Загальноосвітні школи ( в т.ч. школа-дитячий садок, інтернат при школі), спеціалізовані школи, ліцеї, гімназії, колегіуми 32427840 32427840 19600000 4685173 69297 48300 20997 13997 13997 32497137
в тому числі за рахунок субвенції з Державного бюджету 30313500 30313500 18995390 4149328 0 30313500
070303 0910 Дитячі будинки (в т.ч.сімейного типу, прийомні сім'ї) 1124000 1124000 0 1124000
в тому числі за рахунок субвенції з Державного бюджету 1124000 1124000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1124000
070401 0960 Позашкільні заклади освіти, заходи із позашкільної роботи з дітьми 883165 883165 609000 48420 0 883165
070802 0990 Методична робота, інші заходи у сфері народної освіти 592690 592690 409100 19950 0 592690
070804 0990 Централізовані бухгалтерії обласних, міських, районних відділв освіти 551015 551015 355300 37950 0 551015
070805 0990 Групи централізованого господарського обслуговування 181195 181195 121200 0 181195
070806 0990 Інші заклади освіти 116850 116850 85200 0 116850
070807 0990 Інші освітні програми 238295 238295 54000 0 238295
070808 0990 Допомога дітям-сиротам та дітям, позбавленим батьківського піклування, яким виповнюється 18 років 23530 23530 0 23530
080000 Охорона здоров"я 16050133 16050133 7136750 1495780 0 53626 53626 3500 7549 0 0 0 16103759
в тому числі за рахунок субвенції з Державного бюджету 15660800 15660800 6909250 1495780 0 0 0 0 0 0 0 0 15660800
080101 0731 Лікарні 12174421 12174421 7136750 1495780 51501 51501 3500 7549 12225922
в тому числі за рахунок субвенції з Державного бюджету 11832169 11832169 6909250 1495780 0 11832169
080800 0726 Центри первинної медичної (медико - санітарної)допомоги 3875712 3875712 2125 2125 3877837
в тому числі за рахунок субвенції з Державного бюджету 3828631 3828631 0 3828631
090000 Соціальний захист та соціальне забезпечення 43438962 43438962 1762240 304820 0 336100 275500 0 0 60600 54100 54100 43775062
в тому числі за рахунок субвенції з Державного бюджету 40529800 40529800 0 0 0 49400 0 0 0 49400 49400 49400 43775062
090201 1030 Пільги ветеранам війни, особам, на яких поширюється чинність Закону України "Про  статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту", особам, які мають особливі заслуги перед Батьківщиною, вдовам (вдівціям) та батькам померлих (загиблих) осіб, які мають особливі заслуги перед Батьківциною, дітям війни, особам, які мають особливі трудові заслуги пепед Батьківщиною, вдовам (вдівціям) та батькам померлих (загиблих) осіб, які мають особливі трудові заслуги перед Батьківщиною, жертвам нацистських переслідувань та реабілітованим громадянам, які стали інвалідами внаслідок репресій або є пенсіонерами, на житлово - комунальні послуги 2100000 2100000 0 2100000
в тому числі за рахунок субвенції з Державного бюджету 2100000 2100000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2100000
090204 1030 Пільги ветеранам військової служби, ветеранам органів внутрішніх справ, ветеранам податкової міліції, ветеранам державної пожежної охорони, ветеранам Державної кримінально - виконавчої служби, ветеранам служби цивільного захисту, ветеранам Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації України, вдовам (вдівціям) померлих (загиблих) ветеранів військової служби, ветеранів органів внутрішніх справ,  ветеранів податкової міліції, ветеранів державної пожежної охорони, ветеранів Державної кримінально - виконавчої служби, ветеранів служби цивільного захисту та ветеранів Державної служби спеціального зв'язку та  захисту інформації України; звільненим зі служби за віком, через хворобу або за вислугою років військовослужбовцям Служби безпеки України, працівникам міліції, особам начальницького складу податкової  міліції, рядового і начальницького складу кримінально - виконавчої системи; особам, звільненим із служби цивільного захисту за віком, через хворобу аба за вислугою років, та які стали інвалідами під  час виконання службових обов'язків; пенсіонерам з числа слідчих прокуратури; дітям (до досягнення повноліття) працівників міліції, осіб начальницького складу податкової міліції, рядового і начальницького складу кримінально - виконавчої системи, загиблих або померлих у зв'язку з виконанням службових обов'язків, непрацездатним членам сімей, які перебували на їх утриманні; звільненим з військової служби особам, які  стали інвалідами під час проходження військової служби; батькам та членам сімей військовослужбовців, військоовслужбовців державної служби спеціального  зв'язку та захисту інформації України, які загинули  (померли) або пропали безвісти під час проходження військової служби; батькам та членам сімей осіб рядового і начальницького складу служби цивільного  захисту, які загинули (померли) або зникли безвісти під  час виконання службових обов'язків на житлово - комунальні послуги 250000 250000 0 250000
в тому числі за рахунок субвенції з Державного бюджету 250000 250000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 250000
090207 1070 Пільги громадянам, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, дружинам (чоловікам) та опікунам (на час опікунства) дітей померлих громадян, смерть яких пов'язана з  Чорнобильською катастрофою, на  житлово - комунальні послуги 300000 300000 0 300000
в тому числі за рахунок субвенції з Державного бюджету 300000 300000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 300000
090210 1070 Пільги пенсіонерам з числа спеціалістів із захисту  рослин, передбачені частиною четвертою статті 20 Закону України "Про захист рослин", громадянам, передбачені пунктом "ї" частини першої статті 77 Основ законодавства про охорону здоров'я,   частиною п'ятою статті 29 Закону України "Про  культуру", частиною другою статті 30 Закону України "Про бібліотеки і бібліотечну справу", абзацом першим частини четвертої статті 57 Закону України "Про остіту", на безоплатне користування житлом, опаленням та освітленням 350000 350000 0 350000
в тому числі за рахунок субвенції з Державного бюджету 350000 350000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 350000
090215 1070 Пільги багатодітним сім'ям, дитячим будинкам сімейного типу та прийомним сім'ям, в яких не менше року проживають відповідно троє або більше дітей, а також сім'ям (крім багатодітних сімей), в яких не менше року проживають троє і більше  дітей, враховуючи тих, над якими встановлено опіку чи піклування, на житлово - комунальні послуги 400000 400000 0 400000
в тому числі за рахунок субвенції з Державного бюджету 400000 400000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 400000
090405 1060 Субсидії населенню для відшкодування витрат на оплату житлово - комунальних послуг 2687400 2687400 0 2687400
в тому числі за рахунок субвенції з Державного бюджету 2687400 2687400 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2687400
090407 1060 Компенсація населенню додаткових витрат на оплату послуг газопостачання, центрального опалення та централізованого постачання гарячої води 20000 20000 0 20000
в тому числі за рахунок субвенції з Державного бюджету 20000 20000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 20000
090202 1030 Пільги ветеранам війни, особам, на яких поширюється чинність Закону України "Про  статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту", особам, які мають особливі заслуги перед Батьківщиною, вдовам (вдівціям) та батькам померлих (загиблих) осіб, які мають особливі заслуги перед Батьківщиною, особам, які мають особливі трудові заслуги перед Батьківщиною,  вдовам (вдівціям) та батькам померлих (загиблих) осіб, які мають особливі трудові заслуги перед Батьківщиною, жертвам нацистських переслідувань  на придбання твердого палива та скрапленого газу 203500 203500 0 203500
в тому числі за рахунок субвенції з Державного бюджету 203500 203500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 203500
090208 1070 Пільги громадянам, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, дружинам (чоловікам) та опікунам (на час опікунства) дітей померлих громадян, смерть яких пов'язана з  Чорнобильською катастрофою, на  придбання твердого палива 46000 46000 0 46000
в тому числі за рахунок субвенції з Державного бюджету 46000 46000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 46000
090211 1070 Пільги пенсіонерам з числа спеціалістів із захисту  рослин, передбачені частиною четвертою статті 20 Закону України "Про захист рослин", громадянам, передбачені пунктом "ї" частини першої статті 77 Основ законодавства про охорону здоров'я,   частиною п'ятою статті 29 Закону України "Про  культуру", частиною другою статті 30 Закону України "Про бібліотеки і бібліотечну справу", абзацом першим частини четвертої статті 57 Закону України "Про остіту", на придбання твердого та рідкого пічного побутового палива 152000 152000 0 152000
в тому числі за рахунок субвенції з Державного бюджету 152000 152000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 152000
090216 1070 Пільги багатодітним сім'ям, дитячим будинкам сімейного типу та прийомним сім'ям, в яких не менше року проживають відповідно троє або більше дітей, а також сім'ям (крім багатодітних сімей), в яких не менше року проживають троє і більше  дітей, враховуючи тих, над якими встановлено опіку чи піклування, на придбання твердого палива та скрапленого газу 132000 132000 0 132000
в тому числі за рахунок субвенції з Державного бюджету 132000 132000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 132000
090406 1060 Субсидії населенню для відшкодування витрат на придбання твердого та рідкого пічного побутового палива і скрапленого газу 453600 453600 0 453600
в тому числі за рахунок субвенції з Державного бюджету 453600 453600 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 453600
090203 1030 Інші пільги ветеранам війни, особам, на яких  поширюється чинність Закону України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту", особам, які мають особливі заслуги  перед Батьківщиною, вдовам (вдівціям) та батькам  померлих (загиблих) осіб, які мають особливі  заслуги перед Батьківщиною, ветеранам праці, особам, які мають особливі трудові заслуги перед Батьківщиною, вдовам (вдівцям) та батькам померлих (загиблих) осіб, які мають особливі трудові заслуги перед Батьківщиною, жертвам  нацистстких переслідувань та реабілітованим громадянам, які стали інвалідами внаслідок репресій або є пенсіонерами 20500 20500 49400 49400 49400 49400 69900
в тому числі за рахунок субвенції з Державного бюджету 20500 20500 0 0 0 49400 0 0 0 49400 49400 49400 69900
090209 1070 Інші пільги громадянам, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, дружинам (чоловікам) та опікунам (на час опікунства) дітей померлих громадян, смерть яких пов'язана з Чорнобильською катастрофою 3000 3000 0 3000
в тому числі за рахунок субвенції з Державного бюджету 3000 3000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3000
090214 1070 Пільги окремим категоріям громадян з послуг зв'язку 110000 110000 0 110000
в тому числі за рахунок субвенції з Державного бюджету 110000 110000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 110000
090302 1040 Допомога у зв'язку з вагітністю і пологами 402000 402000 0 402000
в тому числі за рахунок субвенції з Державного бюджету 402000 402000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 402000
090303 1040 Допомога до досягнення дитиною трирічного віку 857500 857500 0 857500
в тому числі за рахунок субвенції з Державного бюджету 857500 857500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 857500
090304 1040 Допомога при народженні дитини 14020000 14020000 0 14020000
в тому числі за рахунок субвенції з Державного бюджету 14020000 14020000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 14020000
090305 1040 Допомога на дітей, над яким  встановлено опіку чи піклування 1002000 1002000 0 1002000
в тому числі за рахунок субвенції з Державного бюджету 1002000 1002000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1002000
090306 1040 Допомога на дітей одиноким матерям 3504800 3504800 0 3504800
в тому числі за рахунок субвенції з Державного бюджету 3504800 3504800 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3504800
090307 1040 Тимчасова державна дапомога дітям 540500 540500 0 540500
в тому числі за рахунок субвенції з Державного бюджету 540500 540500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 540500
090308 1040 Допомога при усиновленні дитини 42000 42000 0 42000
в тому числі за рахунок субвенції з Державного бюджету 42000 42000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 42000
090401 1040 Державна соціальна дапомога малозабезпеченим сім'ям 7806000 7806000 0 7806000
в тому числі за рахунок субвенції з Державного бюджету 7806000 7806000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7806000
090413 1010 Допомога на догляд за інвалідом І чи ІІ групи  внаслідок психічного розладу 805000 805000 0 805000
в тому числі за рахунок субвенції з Державного бюджету 805000 805000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 805000
091300 1010 Державна соціальна допомога інвалідам з дитинства та дітям  - інвалідам 4322000 4322000 0 4322000
в тому числі за рахунок субвенції з Державного бюджету 4322000 4322000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4322000
090412 1090 Інші видатки на соціальний захист населення 1520 1520 0 1520
091101 1040 Утримання центрів соціальних служб для сім"ї, дітей та молоді 154359 154359 90000 6070 0 154359
091204 1020 Територіальні центри соціального обслуговування (надання соціальних послуг) 2682133 2682133 1672240 298750 4700 4700 4700 4700 2686833
091205 1010 Виплати грошової компенсації фізичним особам, які надають соціальні послуги громадянам похилого віку, інвалідам, дітям-інвалідам, хворим, які не здатні до самообслуговування і потребують сторонньої допомоги 48650 48650 0 48650
091209 1030 Фінансова підтримка громадських організацій інвалідів і ветеранів 22500 22500 282000 275500 6500 304500
110000 Культура і  мистецтво 2666795 2666795 1753800 220225 0 64291 63826 34347 8825 465 0 0 2731086
110201 0824 Бібліотеки 539934 539934 346400 37980 4236 3771 465 544170
110202 0824 Музеї і виставки 71995 71995 51700 1455 1000 1000 72995
110204 0828 Палаци і будинки культури, клуби та інші заклади клубного типу 618985 618985 414900 49300 6810 6810 625795
110205 0960 Школи естетичного виховання дітей 1221955 1221955 812000 114605 0 5285 1221955
110205 0829 Інші культурно-освітні заклади та заходи 213926 213926 128800 16885 52245 52245 34347 3540 266171
120000 Засоби масової інформації 119000 119000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 119000
120201 0830 Періодичні видання (газети та журнали) 119000 119000 0 119000
130000 Фізична культура і спорт 892313 892313 572200 105065 0 0 0 0 0 0 0 0 892313
130107 0810 Утримання та навчально-тренувальна робота дитячо-юнацьких спортивних шкіл 696938 696938 452000 74325 0 696938
130110 0810 Фінасова підтримка спортивних споруд 195375 195375 120200 30740 0 195375
170000 Транспорт, дорожнє господарство, зя"язок, телекомунікації та інформатика 19000 19000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 19000
в тому числі за рахунок субвенції з Державного бюджету 19000 19000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 19000
170102 1070 Компенсаційні виплати на пільговий проїзд автомобільним транспортом окремим категоріям громадян 15000 15000 0 15000
в тому числі за рахунок субвенції з Державного бюджету 15000 15000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15000
170302 1070 Компенсаційні виплати за пільговий проїзд  окремих категорій громадян на залізничному транспорті 4000 4000 0 4000
в тому числі за рахунок субвенції з Державного бюджету 4000 4000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4000
180000 Інші послуги, пов"язані з економічною діяльністю 85000 85000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 85000
180410 0411 Інші заходи пов"язані з економічною діяльністю 85000 85000 0 85000
210000 Запобігання та ліквідація надзвичайних ситуацій та наслідків стихійного лиха 59920 59920 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 59920
210105 0320 Видатки на запобігання та ліквідацію надзвичайних ситуацій та наслідків стихійного лиха 59920 59920 0 59920
250000 Видатки, не віднесені до основних груп 6378115 6178115 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6378115
250102 0133 Резервний фонд 200000 200000
250380 0180 Інші субвенції 6174115 6174115 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6174115
250404 0133 Інші видатки 4000 4000 0 4000
ВСЬОГО 106444743 106244743 32784465 6952448 0 523314 441252 37847 16374 82062 68097 68097 106968057

РОЗПОДІЛ ВИДАТКІВ

 

 

 

 

 

 

 

районного бюджету на 2015 рік

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

грн.

 

 

 

 

Код програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету

Код тимчасової класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів

Код функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету

Найменування згідно з типовою відомчою (типовою програмною) тимчасовою класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету

Загальний фонд

 

 

 

Спеціальний фонд

 

 

 

 

 

РАЗОМ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Всього

видатки споживання

з них:

 

видатки розвитку

Всього

видатки споживання

з них:

 

видатки розвитку

з них

 

 

 

 

 

 

 

оплата праці

оплата комунальних послуг  та  енергоносіїв

оплата праці

оплата комунальних послуг  та  енергоносіїв

бюджет розвитку

з них

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

капітальні видатки за рахунок коштів, що передаються із загального фонду до бюджету розвитку (спеціального фонду)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

01 Районна рада

600925

600925

325675

35065

0

0

0

0

0

0

0

0

600925

Районна рада

600925

600925

325675

35065

0

0

0

0

0

0

0

0

600925

 

010116

0111

Органи місцевого самоврядування

596925

596925

325675

35065

 

0

 

 

 

 

 

 

596925

 

250404

0133

Інші видатки

4000

4000

 

 

 

0

 

 

 

 

 

 

4000

03 Районна державна адміністрація

19368420

19368420

9019190

1831340

0

340326

329126

3500

7549

11200

4700

4700

19708746

Районна державна адміністрація

19368420

19368420

9019190

1831340

0

340326

329126

3500

7549

11200

4700

4700

19708746

в тому числі за рахунок субвенції з Державного бюджету

15660800

15660800

6909250

1495780

0

0

0

0

0

0

0

0

15660800

 

080101

0731

Лікарні

12174421

12174421

7136750

1495780

 

51501

51501

3500

7549

 

 

 

12225922

в тому числі за рахунок субвенції з Державного бюджету

11832169

11832169

6909250

1495780

0

11832169

 

080800

0726

Центри первинної медичної (медико - санітарної)допомоги

3875712

3875712

 

 

 

2125

2125

 

 

 

 

 

3877837

в тому числі за рахунок субвенції з Державного бюджету

3828631

3828631

0

3828631

 

091101

1040

Утримання центрів соціальних служб для сім"ї, дітей та молоді

154359

154359

90000

6070

 

0

 

 

 

 

 

 

154359

 

091204

1020

Територіальні центри соціального обслуговування (надання соціальних послуг)

2682133

2682133

1672240

298750

 

4700

 

 

 

4700

4700

4700

2686833

 

091209

1030

Фінансова підтримка громадських організацій інвалідів і ветеранів

22500

22500

 

 

 

282000

275500

 

 

6500

 

 

304500

 

120201

0830

Періодичні видання (газети та журнали)

119000

119000

 

 

 

0

 

 

 

 

 

 

119000

 

130110

0810

Фінасова підтримка спортивних споруд

195375

195375

120200

30740

 

0

 

 

 

 

 

 

195375

 

180410

0411

Інші заходи пов"язані з економічною діяльністю

85000

85000

 

 

 

0

 

 

 

 

 

 

85000

 

210105

0320

Видатки на запобігання та ліквідацію надзвичайних ситуацій та наслідків стихійного лиха

59920

59920

 

 

 

0

 

 

 

 

 

 

59920

10 Відділ освіти районної державної адміністрації

35711518

35711518

21685800

4865818

0

69297

48300

0

0

20997

13997

13997

35780815

Відділ освіти районної державної адміністрації

35711518

35711518

21685800

4865818

0

69297

48300

0

0

20997

13997

13997

35780815

в тому числі за рахунок субвенції з Державного бюджету

30313500

30313500

18995390

4149328

0

0

0

0

0

0

0

0

30313500

 

070201

0921

Загальноосвітні школи ( в т.ч. школа-дитячий садок, інтернат при школі), спеціалізовані школи, ліцеї, гімназії, колегіуми

32427840

32427840

19600000

4685173

 

69297

48300

 

 

20997

13997

13997

32497137

в тому числі за рахунок субвенції з Державного бюджету

30313500

30313500

18995390

4149328

0

30313500

 

070401

0960

Позашкільні заклади освіти, заходи із позашкільної роботи з дітьми

883165

883165

609000

48420

 

0

 

 

 

 

 

 

883165

 

070802

0990

Методична робота, інші заходи у сфері народної освіти

592690

592690

409100

19950

 

0

 

 

 

 

 

 

592690

 

070804

0990

Централізовані бухгалтерії обласних, міських, районних відділв освіти

551015

551015

355300

37950

 

0

 

 

 

 

 

 

551015

 

070805

0990

Групи централізованого господарського обслуговування

181195

181195

121200

 

 

0

 

 

 

 

 

 

181195

 

070806

0990

Інші заклади освіти

116850

116850

85200

 

 

0

 

 

 

 

 

 

116850

 

070807

0990

Інші освітні програми

238295

238295

54000

 

 

0

 

 

 

 

 

 

238295

 

070808

0990

Допомога дітям-сиротам та дітям, позбавленим батьківського піклування, яким виповнюється 18 років

23530

23530

 

 

 

0

 

 

 

 

 

 

23530

 

130107

0810

Утримання та навчально-тренувальна робота дитячо-юнацьких спортивних шкіл

696938

696938

452000

74325

 

0

 

 

 

 

 

 

696938

15  Управління соціального захисту населення районної державної адміністрації

41722970

41722970

0

0

0

49400

0

0

0

49400

49400

49400

41772370

Управління соціального захисту населення районної державної адміністрації

41722970

41722970

0

0

0

49400

0

0

0

49400

49400

49400

41772370

в тому числі за рахунок субвенції з Державного бюджету

41672800

41672800

0

0

0

49400

0

0

0

49400

49400

49400

41772370

 

070303

0910

Дитячі будинки (в т.ч.сімейного типу, прийомні сім'ї)

1124000

1124000

 

 

 

0

 

 

 

 

 

 

1124000

в тому числі за рахунок субвенції з Державного бюджету

1124000

1124000

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1124000

 

090201

1030

Пільги ветеранам війни, особам, на яких поширюється чинність Закону України "Про  статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту", особам, які мають особливі заслуги перед Батьківщиною, вдовам (вдівціям) та батькам померлих (загиблих) осіб, які мають особливі заслуги перед Батьківциною, дітям війни, особам, які мають особливі трудові заслуги пепед Батьківщиною, вдовам (вдівціям) та батькам померлих (загиблих) осіб, які мають особливі трудові заслуги перед Батьківщиною, жертвам нацистських переслідувань та реабілітованим громадянам, які стали інвалідами внаслідок репресій або є пенсіонерами, на житлово - комунальні послуги

2100000

2100000

 

 

 

0

 

 

 

 

 

 

2100000

в тому числі за рахунок субвенції з Державного бюджету

2100000

2100000

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

2100000

 

090204

1030

Пільги ветеранам військової служби, ветеранам органів внутрішніх справ, ветеранам податкової міліції, ветеранам державної пожежної охорони, ветеранам Державної кримінально - виконавчої служби, ветеранам служби цивільного захисту, ветеранам Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації України, вдовам (вдівціям) померлих (загиблих) ветеранів військової служби, ветеранів органів внутрішніх справ,  ветеранів податкової міліції, ветеранів державної пожежної охорони, ветеранів Державної кримінально - виконавчої служби, ветеранів служби цивільного захисту та ветеранів Державної служби спеціального зв'язку та  захисту інформації України; звільненим зі служби за віком, через хворобу або за вислугою років військовослужбовцям Служби безпеки України, працівникам міліції, особам начальницького складу податкової  міліції, рядового і начальницького складу кримінально - виконавчої системи; особам, звільненим із служби цивільного захисту за віком, через хворобу аба за вислугою років, та які стали інвалідами під

250000

250000

 

 

 

0

 

 

 

 

 

 

250000

в тому числі за рахунок субвенції з Державного бюджету

250000

250000

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

250000

 

090207

1070

Пільги громадянам, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, дружинам (чоловікам) та опікунам (на час опікунства) дітей померлих громадян, смерть яких пов'язана з  Чорнобильською катастрофою, на  житлово - комунальні послуги

300000

300000

 

 

 

0

 

 

 

 

 

 

300000

в тому числі за рахунок субвенції з Державного бюджету

300000

300000

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

300000

 

090210

1070

Пільги пенсіонерам з числа спеціалістів із захисту  рослин, передбачені частиною четвертою статті 20 Закону України "Про захист рослин", громадянам, передбачені пунктом "ї" частини першої статті 77 Основ законодавства про охорону здоров'я,   частиною п'ятою статті 29 Закону України "Про  культуру", частиною другою статті 30 Закону України "Про бібліотеки і бібліотечну справу", абзацом першим частини четвертої статті 57 Закону України "Про остіту", на безоплатне користування житлом, опаленням та освітленням

350000

350000

 

 

 

0

 

 

 

 

 

 

350000

в тому числі за рахунок субвенції з Державного бюджету

350000

350000

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

350000

 

090215

1070

Пільги багатодітним сім'ям, дитячим будинкам сімейного типу та прийомним сім'ям, в яких не менше року проживають відповідно троє або більше дітей, а також сім'ям (крім багатодітних сімей), в яких не менше року проживають троє і більше  дітей, враховуючи тих, над якими встановлено опіку чи піклування, на житлово - комунальні послуги

400000

400000

 

 

 

0

 

 

 

 

 

 

400000

в тому числі за рахунок субвенції з Державного бюджету

400000

400000

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

400000

 

090405

1060

Субсидії населенню для відшкодування витрат на оплату житлово - комунальних послуг

2687400

2687400

 

 

 

0

 

 

 

 

 

 

2687400

в тому числі за рахунок субвенції з Державного бюджету

2687400

2687400

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

2687400

 

090407

1060

Компенсація населенню додаткових витрат на оплату послуг газопостачання, центрального опалення та централізованого постачання гарячої води

20000

20000

 

 

 

0

 

 

 

 

 

 

20000

в тому числі за рахунок субвенції з Державного бюджету

20000

20000

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

20000

 

090202

1030

Пільги ветеранам війни, особам, на яких поширюється чинність Закону України "Про  статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту", особам, які мають особливі заслуги перед Батьківщиною, вдовам (вдівціям) та батькам померлих (загиблих) осіб, які мають особливі заслуги перед Батьківщиною, особам, які мають особливі трудові заслуги перед Батьківщиною,  вдовам (вдівціям) та батькам померлих (загиблих) осіб, які мають особливі трудові заслуги перед Батьківщиною, жертвам нацистських переслідувань  на придбання твердого палива та скрапленого газу

203500

203500

 

 

 

0

 

 

 

 

 

 

203500

в тому числі за рахунок субвенції з Державного бюджету

203500

203500

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

203500

 

090208

1070

Пільги громадянам, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, дружинам (чоловікам) та опікунам (на час опікунства) дітей померлих громадян, смерть яких пов'язана з  Чорнобильською катастрофою, на  придбання твердого палива

46000

46000

 

 

 

0

 

 

 

 

 

 

46000

в тому числі за рахунок субвенції з Державного бюджету

46000

46000

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

46000

 

090211

1070

Пільги пенсіонерам з числа спеціалістів із захисту  рослин, передбачені частиною четвертою статті 20 Закону України "Про захист рослин", громадянам, передбачені пунктом "ї" частини першої статті 77 Основ законодавства про охорону здоров'я,   частиною п'ятою статті 29 Закону України "Про  культуру", частиною другою статті 30 Закону України "Про бібліотеки і бібліотечну справу", абзацом першим частини четвертої статті 57 Закону України "Про остіту", на придбання твердого та рідкого пічного побутового палива

152000

152000

 

 

 

0

 

 

 

 

 

 

152000

в тому числі за рахунок субвенції з Державного бюджету

152000

152000

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

152000

 

090216

1070

Пільги багатодітним сім'ям, дитячим будинкам сімейного типу та прийомним сім'ям, в яких не менше року проживають відповідно троє або більше дітей, а також сім'ям (крім багатодітних сімей), в яких не менше року проживають троє і більше  дітей, враховуючи тих, над якими встановлено опіку чи піклування, на придбання твердого палива та скрапленого газу

132000

132000

 

 

 

0

 

 

 

 

 

 

132000

в тому числі за рахунок субвенції з Державного бюджету

132000

132000

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

132000

 

090406

1060

Субсидії населенню для відшкодування витрат на придбання твердого та рідкого пічного побутового палива і скрапленого газу

453600

453600

 

 

 

0

 

 

 

 

 

 

453600

в тому числі за рахунок субвенції з Державного бюджету

453600

453600

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

453600

 

090203

1030

Інші пільги ветеранам війни, особам, на яких  поширюється чинність Закону України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту", особам, які мають особливі заслуги  перед Батьківщиною, вдовам (вдівціям) та батькам  померлих (загиблих) осіб, які мають особливі  заслуги перед Батьківщиною, ветеранам праці, особам, які мають особливі трудові заслуги перед Батьківщиною, вдовам (вдівцям) та батькам померлих (загиблих) осіб, які мають особливі трудові заслуги перед Батьківщиною, жертвам  нацистстких переслідувань та реабілітованим громадянам, які стали інвалідами внаслідок репресій або є пенсіонерами

20500

20500

 

 

 

49400

 

 

 

49400

49400

49400

69900

в тому числі за рахунок субвенції з Державного бюджету

20500

20500

0

0

0

49400

0

0

0

49400

49400

49400

69900

 

090209

1070

Інші пільги громадянам, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, дружинам (чоловікам) та опікунам (на час опікунства) дітей померлих громадян, смерть яких пов'язана з Чорнобильською катастрофою

3000

3000

 

 

 

0

 

 

 

 

 

 

3000

в тому числі за рахунок субвенції з Державного бюджету

3000

3000

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

3000

 

090214

1070

Пільги окремим категоріям громадян з послуг зв'язку

110000

110000

 

 

 

0

 

 

 

 

 

 

110000

в тому числі за рахунок субвенції з Державного бюджету

110000

110000

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

110000

 

170102

1070

Компенсаційні виплати на пільговий проїзд автомобільним транспортом окремим категоріям громадян

15000

15000

 

 

 

0

 

 

 

 

 

 

15000

в тому числі за рахунок субвенції з Державного бюджету

15000

15000

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

15000

 

170302

1070

Компенсаційні виплати за пільговий проїзд  окремих категорій громадян на залізничному транспорті

4000

4000

 

 

 

0

 

 

 

 

 

 

4000

в тому числі за рахунок субвенції з Державного бюджету

4000

4000

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

4000

 

090302

1040

Допомога у зв'язку з вагітністю і пологами

402000

402000

 

 

 

0

 

 

 

 

 

 

402000

в тому числі за рахунок субвенції з Державного бюджету

402000

402000

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

402000

 

090303

1040

Допомога до досягнення дитиною трирічного віку

857500

857500

 

 

 

0

 

 

 

 

 

 

857500

в тому числі за рахунок субвенції з Державного бюджету

857500

857500

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

857500

 

090304

1040

Допомога при народженні дитини

14020000

14020000

 

 

 

0

 

 

 

 

 

 

14020000

в тому числі за рахунок субвенції з Державного бюджету

14020000

14020000

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

14020000

 

090305

1040

Допомога на дітей, над яким  встановлено опіку чи піклування

1002000

1002000

 

 

 

0

 

 

 

 

 

 

1002000

в тому числі за рахунок субвенції з Державного бюджету

1002000

1002000

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1002000

 

090306

1040

Допомога на дітей одиноким матерям

3504800

3504800

 

 

 

0

 

 

 

 

 

 

3504800

в тому числі за рахунок субвенції з Державного бюджету

3504800

3504800

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

3504800

 

090307

1040

Тимчасова державна дапомога дітям

540500

540500

 

 

 

0

 

 

 

 

 

 

540500

в тому числі за рахунок субвенції з Державного бюджету

540500

540500

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

540500

 

090308

1040

Допомога при усиновленні дитини

42000

42000

 

 

 

0

 

 

 

 

 

 

42000

в тому числі за рахунок субвенції з Державного бюджету

42000

42000

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

42000

 

090401

1040

Державна соціальна дапомога малозабезпеченим сім'ям

7806000

7806000

 

 

 

0

 

 

 

 

 

 

7806000

в тому числі за рахунок субвенції з Державного бюджету

7806000

7806000

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

7806000

 

090413

1010

Допомога на догляд за інвалідом І чи ІІ групи  внаслідок психічного розладу

805000

805000

 

 

 

0

 

 

 

 

 

 

805000

в тому числі за рахунок субвенції з Державного бюджету

805000

805000

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

805000

 

091300

1010

Державна соціальна допомога інвалідам з дитинства та дітям  - інвалідам

4322000

4322000

 

 

 

0

 

 

 

 

 

 

4322000

в тому числі за рахунок субвенції з Державного бюджету

4322000

4322000

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

4322000

 

090412

1090

Інші видатки на соціальний захист населення

1520

1520

 

 

 

0

 

 

 

 

 

 

1520

 

091205

1010

Виплати грошової компенсації фізичним особам, які надають соціальні послуги громадянам похилого віку, інвалідам, дітям-інвалідам, хворим, які не здатні до самообслуговування і потребують сторонньої допомоги

48650

48650

 

 

 

0

 

 

 

 

 

 

48650

24   Відділ культури та туризму районної державної адміністрації

2666795

2666795

1753800

220225

0

64291

63826

34347

8825

465

0

0

2731086

Відділ культури та туризму районної державної адміністрації

2666795

2666795

1753800

220225

0

64291

63826

34347

8825

465

0

0

2731086

 

110201

0824

Бібліотеки

539934

539934

346400

37980

 

4236

3771

 

 

465

 

 

544170

 

110202

0824

Музеї і виставки

71995

71995

51700

1455

 

1000

1000

 

 

 

 

 

72995

 

110204

0828

Палаци і будинки культури, клуби та інші заклади клубного типу

618985

618985

414900

49300

 

6810

6810

 

 

 

 

 

625795

 

110205

0960

Школи естетичного виховання дітей

1221955

1221955

812000

114605

 

0

 

 

5285

 

 

 

1221955

 

110205

0829

Інші культурно-освітні заклади та заходи

213926

213926

128800

16885

 

52245

52245

34347

3540

 

 

 

266171

75 Фінансове управління районної державної адміністрації

6174115

6174115

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

6174115

Фінансове управління районної державної адміністрації

6174115

6174115

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

6174115

 

250380

0180

Інші субвенції

6174115

6174115

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

6174115

в тому числі:

субвенції на утримання соцально-культурної сфери органів місцевого самоврядуання (дошкільних навчальних закладів, палаців і будинків культури, бібліотек)

6174115

6174115

0

6174115

76 Фінансове управління районної державної адміністрації (в частині міжбюджетних трансфертів та резервного фонду)

200000

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

200000

 

250102

0133

Резервний фонд

200000

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

200000

ВСЬОГО

106444743

106244743

32784465

6952448

0

523314

441252

37847

16374

82062

68097

68097

106968057

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Код тимчасової класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів Код функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету Найменування згідно з типовою відомчою (типовою програмною) тимчасовою класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету Загальний фонд Спеціальний фонд РАЗОМ
Всього видатки споживання з них: видатки розвитку Всього видатки споживання з них: видатки розвитку з них
оплата праці оплата комунальних послуг  та  енергоносіїв оплата праці оплата комунальних послуг  та  енергоносіїв бюджет розвитку з них
капітальні видатки за рахунок коштів, що передаються із загального фонду до бюджету розвитку (спеціального фонду)

2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
01 Районна рада 600925 600925 325675 35065 0 0 0 0 0 0 0 0 600925
Районна рада 600925 600925 325675 35065 0 0 0 0 0 0 0 0 600925
010116 0111 Органи місцевого самоврядування 596925 596925 325675 35065 0 596925
250404 0133 Інші видатки 4000 4000 0 4000
03 Районна державна адміністрація 19368420 19368420 9019190 1831340 0 340326 329126 3500 7549 11200 4700 4700 19708746
Районна державна адміністрація 19368420 19368420 9019190 1831340 0 340326 329126 3500 7549 11200 4700 4700 19708746
в тому числі за рахунок субвенції з Державного бюджету 15660800 15660800 6909250 1495780 0 0 0 0 0 0 0 0 15660800
080101 0731 Лікарні 12174421 12174421 7136750 1495780 51501 51501 3500 7549 12225922
в тому числі за рахунок субвенції з Державного бюджету 11832169 11832169 6909250 1495780 0 11832169
080800 0726 Центри первинної медичної (медико - санітарної)допомоги 3875712 3875712 2125 2125 3877837
в тому числі за рахунок субвенції з Державного бюджету 3828631 3828631 0 3828631
091101 1040 Утримання центрів соціальних служб для сім"ї, дітей та молоді 154359 154359 90000 6070 0 154359
091204 1020 Територіальні центри соціального обслуговування (надання соціальних послуг) 2682133 2682133 1672240 298750 4700 4700 4700 4700 2686833
091209 1030 Фінансова підтримка громадських організацій інвалідів і ветеранів 22500 22500 282000 275500 6500 304500
120201 0830 Періодичні видання (газети та журнали) 119000 119000 0 119000
130110 0810 Фінасова підтримка спортивних споруд 195375 195375 120200 30740 0 195375
180410 0411 Інші заходи пов"язані з економічною діяльністю 85000 85000 0 85000
210105 0320 Видатки на запобігання та ліквідацію надзвичайних ситуацій та наслідків стихійного лиха 59920 59920 0 59920
10 Відділ освіти районної державної адміністрації 35711518 35711518 21685800 4865818 0 69297 48300 0 0 20997 13997 13997 35780815
Відділ освіти районної державної адміністрації 35711518 35711518 21685800 4865818 0 69297 48300 0 0 20997 13997 13997 35780815
в тому числі за рахунок субвенції з Державного бюджету 30313500 30313500 18995390 4149328 0 0 0 0 0 0 0 0 30313500
070201 0921 Загальноосвітні школи ( в т.ч. школа-дитячий садок, інтернат при школі), спеціалізовані школи, ліцеї, гімназії, колегіуми 32427840 32427840 19600000 4685173 69297 48300 20997 13997 13997 32497137
в тому числі за рахунок субвенції з Державного бюджету 30313500 30313500 18995390 4149328 0 30313500
070401 0960 Позашкільні заклади освіти, заходи із позашкільної роботи з дітьми 883165 883165 609000 48420 0 883165
070802 0990 Методична робота, інші заходи у сфері народної освіти 592690 592690 409100 19950 0 592690
070804 0990 Централізовані бухгалтерії обласних, міських, районних відділв освіти 551015 551015 355300 37950 0 551015
070805 0990 Групи централізованого господарського обслуговування 181195 181195 121200 0 181195
070806 0990 Інші заклади освіти 116850 116850 85200 0 116850
070807 0990 Інші освітні програми 238295 238295 54000 0 238295
070808 0990 Допомога дітям-сиротам та дітям, позбавленим батьківського піклування, яким виповнюється 18 років 23530 23530 0 23530
130107 0810 Утримання та навчально-тренувальна робота дитячо-юнацьких спортивних шкіл 696938 696938 452000 74325 0 696938
15  Управління соціального захисту населення районної державної адміністрації 41722970 41722970 0 0 0 49400 0 0 0 49400 49400 49400 41772370
Управління соціального захисту населення районної державної адміністрації 41722970 41722970 0 0 0 49400 0 0 0 49400 49400 49400 41772370
в тому числі за рахунок субвенції з Державного бюджету 41672800 41672800 0 0 0 49400 0 0 0 49400 49400 49400 41772370
070303 0910 Дитячі будинки (в т.ч.сімейного типу, прийомні сім'ї) 1124000 1124000 0 1124000
в тому числі за рахунок субвенції з Державного бюджету 1124000 1124000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1124000
090201 1030 Пільги ветеранам війни, особам, на яких поширюється чинність Закону України "Про  статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту", особам, які мають особливі заслуги перед Батьківщиною, вдовам (вдівціям) та батькам померлих (загиблих) осіб, які мають особливі заслуги перед Батьківциною, дітям війни, особам, які мають особливі трудові заслуги пепед Батьківщиною, вдовам (вдівціям) та батькам померлих (загиблих) осіб, які мають особливі трудові заслуги перед Батьківщиною, жертвам нацистських переслідувань та реабілітованим громадянам, які стали інвалідами внаслідок репресій або є пенсіонерами, на житлово - комунальні послуги 2100000 2100000 0 2100000
в тому числі за рахунок субвенції з Державного бюджету 2100000 2100000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2100000
090204 1030 Пільги ветеранам військової служби, ветеранам органів внутрішніх справ, ветеранам податкової міліції, ветеранам державної пожежної охорони, ветеранам Державної кримінально - виконавчої служби, ветеранам служби цивільного захисту, ветеранам Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації України, вдовам (вдівціям) померлих (загиблих) ветеранів військової служби, ветеранів органів внутрішніх справ,  ветеранів податкової міліції, ветеранів державної пожежної охорони, ветеранів Державної кримінально - виконавчої служби, ветеранів служби цивільного захисту та ветеранів Державної служби спеціального зв'язку та  захисту інформації України; звільненим зі служби за віком, через хворобу або за вислугою років військовослужбовцям Служби безпеки України, працівникам міліції, особам начальницького складу податкової  міліції, рядового і начальницького складу кримінально - виконавчої системи; особам, звільненим із служби цивільного захисту за віком, через хворобу аба за вислугою років, та які стали інвалідами під  час виконання службових обов'язків; пенсіонерам з числа слідчих прокуратури; дітям (до досягнення повноліття) працівників міліції, осіб начальницького складу податкової міліції, рядового і начальницького складу кримінально - виконавчої системи, загиблих або померлих у зв'язку з виконанням службових обов'язків, непрацездатним членам сімей, які перебували на їх утриманні; звільненим з військової служби особам, які  стали інвалідами під час проходження військової служби; батькам та членам сімей військовослужбовців, військоовслужбовців державної служби спеціального  зв'язку та захисту інформації України, які загинули  (померли) або пропали безвісти під час проходження військової служби; батькам та членам сімей осіб рядового і начальницького складу служби цивільного  захисту, які загинули (померли) або зникли безвісти під  час виконання службових обов'язків на житлово - комунальні послуги 250000 250000 0 250000
в тому числі за рахунок субвенції з Державного бюджету 250000 250000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 250000
090207 1070 Пільги громадянам, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, дружинам (чоловікам) та опікунам (на час опікунства) дітей померлих громадян, смерть яких пов'язана з  Чорнобильською катастрофою, на  житлово - комунальні послуги 300000 300000 0 300000
в тому числі за рахунок субвенції з Державного бюджету 300000 300000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 300000
090210 1070 Пільги пенсіонерам з числа спеціалістів із захисту  рослин, передбачені частиною четвертою статті 20 Закону України "Про захист рослин", громадянам, передбачені пунктом "ї" частини першої статті 77 Основ законодавства про охорону здоров'я,   частиною п'ятою статті 29 Закону України "Про  культуру", частиною другою статті 30 Закону України "Про бібліотеки і бібліотечну справу", абзацом першим частини четвертої статті 57 Закону України "Про остіту", на безоплатне користування житлом, опаленням та освітленням 350000 350000 0 350000
в тому числі за рахунок субвенції з Державного бюджету 350000 350000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 350000
090215 1070 Пільги багатодітним сім'ям, дитячим будинкам сімейного типу та прийомним сім'ям, в яких не менше року проживають відповідно троє або більше дітей, а також сім'ям (крім багатодітних сімей), в яких не менше року проживають троє і більше  дітей, враховуючи тих, над якими встановлено опіку чи піклування, на житлово - комунальні послуги 400000 400000 0 400000
в тому числі за рахунок субвенції з Державного бюджету 400000 400000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 400000
090405 1060 Субсидії населенню для відшкодування витрат на оплату житлово - комунальних послуг 2687400 2687400 0 2687400
в тому числі за рахунок субвенції з Державного бюджету 2687400 2687400 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2687400
090407 1060 Компенсація населенню додаткових витрат на оплату послуг газопостачання, центрального опалення та централізованого постачання гарячої води 20000 20000 0 20000
в тому числі за рахунок субвенції з Державного бюджету 20000 20000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 20000
090202 1030 Пільги ветеранам війни, особам, на яких поширюється чинність Закону України "Про  статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту", особам, які мають особливі заслуги перед Батьківщиною, вдовам (вдівціям) та батькам померлих (загиблих) осіб, які мають особливі заслуги перед Батьківщиною, особам, які мають особливі трудові заслуги перед Батьківщиною,  вдовам (вдівціям) та батькам померлих (загиблих) осіб, які мають особливі трудові заслуги перед Батьківщиною, жертвам нацистських переслідувань  на придбання твердого палива та скрапленого газу 203500 203500 0 203500
в тому числі за рахунок субвенції з Державного бюджету 203500 203500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 203500
090208 1070 Пільги громадянам, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, дружинам (чоловікам) та опікунам (на час опікунства) дітей померлих громадян, смерть яких пов'язана з  Чорнобильською катастрофою, на  придбання твердого палива 46000 46000 0 46000
в тому числі за рахунок субвенції з Державного бюджету 46000 46000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 46000
090211 1070 Пільги пенсіонерам з числа спеціалістів із захисту  рослин, передбачені частиною четвертою статті 20 Закону України "Про захист рослин", громадянам, передбачені пунктом "ї" частини першої статті 77 Основ законодавства про охорону здоров'я,   частиною п'ятою статті 29 Закону України "Про  культуру", частиною другою статті 30 Закону України "Про бібліотеки і бібліотечну справу", абзацом першим частини четвертої статті 57 Закону України "Про остіту", на придбання твердого та рідкого пічного побутового палива 152000 152000 0 152000
в тому числі за рахунок субвенції з Державного бюджету 152000 152000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 152000
090216 1070 Пільги багатодітним сім'ям, дитячим будинкам сімейного типу та прийомним сім'ям, в яких не менше року проживають відповідно троє або більше дітей, а також сім'ям (крім багатодітних сімей), в яких не менше року проживають троє і більше  дітей, враховуючи тих, над якими встановлено опіку чи піклування, на придбання твердого палива та скрапленого газу 132000 132000 0 132000
в тому числі за рахунок субвенції з Державного бюджету 132000 132000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 132000
090406 1060 Субсидії населенню для відшкодування витрат на придбання твердого та рідкого пічного побутового палива і скрапленого газу 453600 453600 0 453600
в тому числі за рахунок субвенції з Державного бюджету 453600 453600 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 453600
090203 1030 Інші пільги ветеранам війни, особам, на яких  поширюється чинність Закону України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту", особам, які мають особливі заслуги  перед Батьківщиною, вдовам (вдівціям) та батькам  померлих (загиблих) осіб, які мають особливі  заслуги перед Батьківщиною, ветеранам праці, особам, які мають особливі трудові заслуги перед Батьківщиною, вдовам (вдівцям) та батькам померлих (загиблих) осіб, які мають особливі трудові заслуги перед Батьківщиною, жертвам  нацистстких переслідувань та реабілітованим громадянам, які стали інвалідами внаслідок репресій або є пенсіонерами 20500 20500 49400 49400 49400 49400 69900
в тому числі за рахунок субвенції з Державного бюджету 20500 20500 0 0 0 49400 0 0 0 49400 49400 49400 69900
090209 1070 Інші пільги громадянам, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, дружинам (чоловікам) та опікунам (на час опікунства) дітей померлих громадян, смерть яких пов'язана з Чорнобильською катастрофою 3000 3000 0 3000
в тому числі за рахунок субвенції з Державного бюджету 3000 3000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3000
090214 1070 Пільги окремим категоріям громадян з послуг зв'язку 110000 110000 0 110000
в тому числі за рахунок субвенції з Державного бюджету 110000 110000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 110000
170102 1070 Компенсаційні виплати на пільговий проїзд автомобільним транспортом окремим категоріям громадян 15000 15000 0 15000
в тому числі за рахунок субвенції з Державного бюджету 15000 15000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15000
170302 1070 Компенсаційні виплати за пільговий проїзд  окремих категорій громадян на залізничному транспорті 4000 4000 0 4000
в тому числі за рахунок субвенції з Державного бюджету 4000 4000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4000
090302 1040 Допомога у зв'язку з вагітністю і пологами 402000 402000 0 402000
в тому числі за рахунок субвенції з Державного бюджету 402000 402000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 402000
090303 1040 Допомога до досягнення дитиною трирічного віку 857500 857500 0 857500
в тому числі за рахунок субвенції з Державного бюджету 857500 857500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 857500
090304 1040 Допомога при народженні дитини 14020000 14020000 0 14020000
в тому числі за рахунок субвенції з Державного бюджету 14020000 14020000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 14020000
090305 1040 Допомога на дітей, над яким  встановлено опіку чи піклування 1002000 1002000 0 1002000
в тому числі за рахунок субвенції з Державного бюджету 1002000 1002000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1002000
090306 1040 Допомога на дітей одиноким матерям 3504800 3504800 0 3504800
в тому числі за рахунок субвенції з Державного бюджету 3504800 3504800 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3504800
090307 1040 Тимчасова державна дапомога дітям 540500 540500 0 540500
в тому числі за рахунок субвенції з Державного бюджету 540500 540500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 540500
090308 1040 Допомога при усиновленні дитини 42000 42000 0 42000
в тому числі за рахунок субвенції з Державного бюджету 42000 42000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 42000
090401 1040 Державна соціальна дапомога малозабезпеченим сім'ям 7806000 7806000 0 7806000
в тому числі за рахунок субвенції з Державного бюджету 7806000 7806000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7806000
090413 1010 Допомога на догляд за інвалідом І чи ІІ групи  внаслідок психічного розладу 805000 805000 0 805000
в тому числі за рахунок субвенції з Державного бюджету 805000 805000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 805000
091300 1010 Державна соціальна допомога інвалідам з дитинства та дітям  - інвалідам 4322000 4322000 0 4322000
в тому числі за рахунок субвенції з Державного бюджету 4322000 4322000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4322000
090412 1090 Інші видатки на соціальний захист населення 1520 1520 0 1520
091205 1010 Виплати грошової компенсації фізичним особам, які надають соціальні послуги громадянам похилого віку, інвалідам, дітям-інвалідам, хворим, які не здатні до самообслуговування і потребують сторонньої допомоги 48650 48650 0 48650
24   Відділ культури та туризму районної державної адміністрації 2666795 2666795 1753800 220225 0 64291 63826 34347 8825 465 0 0 2731086
Відділ культури та туризму районної державної адміністрації 2666795 2666795 1753800 220225 0 64291 63826 34347 8825 465 0 0 2731086
110201 0824 Бібліотеки 539934 539934 346400 37980 4236 3771 465 544170
110202 0824 Музеї і виставки 71995 71995 51700 1455 1000 1000 72995
110204 0828 Палаци і будинки культури, клуби та інші заклади клубного типу 618985 618985 414900 49300 6810 6810 625795
110205 0960 Школи естетичного виховання дітей 1221955 1221955 812000 114605 0 5285 1221955
110205 0829 Інші культурно-освітні заклади та заходи 213926 213926 128800 16885 52245 52245 34347 3540 266171
75 Фінансове управління районної державної адміністрації 6174115 6174115 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6174115
Фінансове управління районної державної адміністрації 6174115 6174115 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6174115
250380 0180 Інші субвенції 6174115 6174115 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6174115
в тому числі:
субвенції на утримання соцально-культурної сфери органів місцевого самоврядуання (дошкільних навчальних закладів, палаців і будинків культури, бібліотек) 6174115 6174115 0 6174115
76 Фінансове управління районної державної адміністрації (в частині міжбюджетних трансфертів та резервного фонду) 200000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 200000
250102 0133 Резервний фонд 200000 200000
ВСЬОГО 106444743 106244743 32784465 6952448 0 523314 441252 37847 16374 82062 68097 68097 106968057

 

 

Додаток №5
до рішення районної ради
від "23" січня 2015 року № 505
"Про районний бюджет на 2015 рік"
Міжбюджетні трансферти з районного бюджету місцевим бюджетам на 2015 рік
Код бюджету Назва місцевого бюджету адміністративно-територіальної одиниці Субвенції з районного бюджету
субвенції загального фонду на:
утримання соціально-культурної сфери органів місцевого самоврядування (дошкільних навчальних закладів, палаців та будинків культури, бібліотек)
Бюджети місцевого самоврядування
11301501000 Бобринківський 64490
11301502000 Буховецький 240430
11301503000 Василівський 105340
11301504000 Верхньоінгульський 109325
11301505000 Веселівський 84020
11301506000 Витязівський 188710
11301507000 Володимиро-Іллінський 62135
11301508000 Кетрисанівський 108450
11301509000 Костомарівський 232545
11301510000 Куйбишевський 208225
11301511000 Мар'янівський 48795
11301512000 Миколо-Бабанський 120130
11301513000 Новоградівський 252935
11301514000 Новомиколаївський 71585
11301515000 Олексіївський 80035
11301516000 Павлогірківський 97490
11301517000 Рощахівський 53415
11301518000 Свердловський 271765
11301519000 Солонцюватський 34605
11301520000 Сугокліївський 57395
11301521000 Тарасівський 121135
11301522000 Федіївський 92000
11301523000 Чарівненський 426515
11301524000 Червонодолинський 34605
11301525000 Червонозорівський 62985
11301301000 Міський бюджет 2945055
Усього по  бюджетах місцевого самоврядування 6174115
ВСЬОГО 6174115

 

 

Додаток № 6
до рішення Бобринецької районної ради
"Про районний бюджет  на 2015 рік"                                                                     від 23 січня 2015 року №505
Перелік місцевих програм, які фінансуватимуться за рахунок коштів
районного бюджету  у 2015 році
(грн.)
Код програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету Код тимчасової класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету Код функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету Найменування
згідно з типовою відомчою/типовою програмною/тимчасовою класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету
Найменування місцевої (регіональної) програми Загальний фонд Спеціальний фонд Разом загальний та спеціальний фонди
03 Бобринецька районна державна адміністрація Всього 492 275 0 492 275
080101 0731 Лікарні Районна програма "Репродуктивне здоров'я населення району на період до 2015 року " 4 500 4 500
080101 0731 Лікарні Районна програма "Боротьби з онкологічними захворюваннями на 2010-2016 роки" 15 000 15 000
080101 0731 Лікарні Районна програма "Імунопрофілактики та захисту населення від інфекційних хвороб на 2011-2015 роки" 13 400 13 400
080800 0726 Центри первинної медичної (медико-санітарної) допомоги Районна програма "Імунопрофілактики та захисту населення від інфекційних хвороб на 2011-2015 роки" 3 000 3 000
080101 0731 Лікарні Районна програма протидії поширенню наркоманії і боротьби з незаконним обігом наркотичних засобів, психотропних речовин та прекурсорів на 2011-2015 роки 1 000 1 000
080101 0731 Лікарні Районна програма протидії захворюванню на туберкульоз на період до 2016 року 12 500 12 500
080800 0726 Центри первинної медичної (медико-санітарної) допомоги Районна програма протидії захворюванню на туберкульоз на період до 2016 року 15 000 15 000
091209 1030 Фінансова підтримка громадських організацій інвалідів і ветеранів Районна програма економічного і соціального розвитку Бобринецького району на 2015 рік 22 500 22 500
120201 0830 Періодичні видання (газети та журнали) Районна програма економічного і соціального розвитку Бобринецького району на 2015 рік 85 000 85 000
130110 0810 Фінансова підтримка спортивних споруд Цільова соціальна програма розвитку фізичної культури і спорту в Бобринецькому районі на 2012-2016 роки 195 375 195 375
180410 0411 Інші заходи, пов'язані з економічною діяльністю Районна програма економічного і соціального розвитку Бобринецького району на 2015 рік 85 000 85 000
210105 0320 Видатки на запобігання та ліквідацію надзвичайних ситуацій та наслідків стихійного лиха Районна  комплексна програма  запобігання та реагування на надзвичайні ситуації техногенного та природного характеру у Бобринецькому районі на 2006-2010 роки і на період до 2015 року 40 000 40 000
10 Відділ освіти районної державної адміністрації Всього 921 060 0 921 060
070201 0921 Загальноосвітні школи (в т.ч. школа-дитячий садок, інтернат при школі), спеціалізовані школи, ліцеї, гімназії, колегіуми Районна комплексна програма виконання протипожежних заходів закладів освіти Бобринецької районної державної адміністрації на 2008-2015 роки 17 850 17 850
130107 0810 Утримання та навчально - тренувальна робота дитячо - юнацьких спортивних шкіл Районна комплексна програма виконання протипожежних заходів закладів освіти Бобринецької районної державної адміністрації на 2008-2015 роки 840 840
070807 0990 Інші освітні програми Районна програма економічного і соціального розвитку Бобринецького району на 2015 рік 210 605 210 605
130107 0810 Утримання та навчально - тренувальна робота дитячо - юнацьких спортивних шкіл Цільова соціальна програма розвитку фізичної культури і спорту в Бобринецькому районі на 2012-2016 роки 691 765 691 765
15 Управління соціального захисту населення Бобринецької районної державної адміністрації Всього 48 650 0 48 650
091205 1010 Виплати грошової компенсації фізичним особам, які надають соціальні послуги громадянам похилого віку, інвалідам, дітям - інвалідам, хворим, які не здатні до самообслуговування і потребують сторонньої допомоги Районна програма економічного і соціального розвитку Бобринецького району на 2015 рік 48 650 48 650
76 Фінансове управління Бобринецької районної державної адміністрації Всього 6 174 115 0 6 174 115
250380 0180 Інші субвенції Районна програма економічного і соціального розвитку Бобринецького району на 2015 рік 6 174 115 6 174 115
Всього 7 636 100 0 7 636 100

 

 

 


Рішення районної ради 7 скликання

Архів рішень районної ради 6 скликання

До уваги громадян

Офіс реформ