Програма зайнятості населення Бобринецького району на період до 2017 року

ЗАТВЕРДЖЕНО

рішенням 21 сесії Бобринецької районної ради шостого скликання

від 21 червня 2013року  № 306

 

ПРОГРАМА зайнятості населення Бобринецького району Кіровоградської області

на період до 2017 року

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Вступ

 

 

Програма зайнятості населення Бобринецького району розроблена відповідно до ст. 14 Закону України «Про зайнятість населення»,  наказу Міністерства  соціальної політики України від 11 лютого 2013 року №50  «Про розроблення проекту територіальної (місцевої) програми зайнятості населення на період до 2017 року» та листа Кіровоградської обласної державної адміністрації від 21 лютого 2013 року № 01-18/222/4 «Про розроблення територіальних програм зайнятості населення на період до 2017 року».

 

Розробка Програми зайнятості базується на статистичних даних, розрахунках і прогнозах ринку праці, а також на пропозиціях щодо його регулювання з боку управлінь, відділів райдержадміністрації, міськвиконкому, організацій, установ.

 

Програма зайнятості населення  Бобринецького району на період до 2017 року розроблена структурними підрозділами районної державної адміністрації з урахуванням  тенденцій економічного і соціального розвитку району в 2011-2012 рр., що впливають на формування ринку праці, його показники.

 

Програма являє собою узгоджений за ресурсами, виконавцями і термінами реалізації комплекс заходів, спрямованих на створення  правових, фінансових, соціально-економічних, організаційно-господарських та інших умов розвитку занятості населення в районі.

 

Програма спрямована на виконання першочергових завдань розвитку ринку праці в районі, реалізацію державної політики зайнятості, здійснення заходів щодо запобігання масовому безробіттю внаслідок структурних змін в економіці, посиленню соціального захисту неконкурентоспроможних верств населення.

 

 

 

Паспорт

програми зайнятості населення

Бобринецького району на період до 2017 року

1.

Програма затверджена:

Рішення 21 сесії Бобринецької районної ради 6 скликання

від 21 червня 2013року   № 306

2.

Ініціатор розроблення програми

Управління  соціального захисту     населення

3.

Дата, номер і назва розпорядчого документа

Органу виконавчої влади про розроблення програми

Програма зайнятості населення Бобринецького району розроблена відповідно до ст.18 Закону України «Про зайнятість населення», наказу Міністерства  соціальної політики України від 11.02 2013 року №50  «Про розроблення  проекту територіальної (місцевої) програми зайнятості населення на період до 2017 року» та листа Кіровоградської обласної державної адміністрації від 21.02. 2013 року№10-18/222/4

4.

Розробники  програми

Управління  соціального захисту     населення районної державної адміністрації, районний центр зайнятості

Управління економічного                                                                             розвиткуі торгівлі та інфраструктури районної державної адміністрації

5.

Співрозробники програми

Структурні підрозділи районної державної адміністрації, міський та сільські виконкоми;

громадські організації та об’єднання підприємців,

Бобринецька МДПІ

6.

Відповідальний виконавець програми

Управління  соціального захисту     населення  районної державної адміністрації

7.

Учасники програми

Структурні підрозділи районної державної адміністрації, районний центр зайнятості, міський та сільські виконкоми;

громадські організації та об’єднання підприємців,

Бобринецька МДПІ

8.

Термін реалізації програми

2013-2017 роки

9.

Загальний обсяг фінансових ресурсів,

необхідних для реалізації програми, всього

Згідно з відповідними бюджетними призначеннями

________________________________________

І. Основні підсумки виконання Програми зайнятості населення

Бобринецького району  за попередній період

 

 

Районною державною адміністрацією здійснювався постійний контроль за виконанням показників, визначених програмою економічного і соціального розвитку району на 2012 рік. Протягом 2012 року в районі досягнуто певних позитивних результатів в окремих сферах соціально-економічного розвитку району.

Обсяг реалізованої промислової продукції за 2012 рік склав               4662,6 тис.грн., що становить 100,2% в порівнянні з минулим роком             (4652,0 тис.грн.).

Сферу державних фінансів характеризує виконання доходів бюджетів усіх рівнів. До загального фонду місцевих бюджетів району за 2012 рік надійшло власних і закріплених доходів у сумі 26446,4 тис.грн., що становить 115,7% до запланованих місцевими радами показників на відповідний період.

Приріст власних і закріплених доходів порівняно з 2011 роком у цілому по району склав 6906,3 тис. грн. або 35,3%.

Податкові надходження до місцевих бюджетів району за 2012 рік склали 26052,8 тис. грн., або 983 грн. на одиницю населення району станом на  01 листопада 2012 року.

Станом на 01 січня 2012 року  та 01 січня 2013 року в районі відсутня прострочена кредиторська заборгованість з оплати праці (з нарахуванням) працівників бюджетних установ, що фінансуються з місцевих бюджетів.

Позитивна динаміка розвитку економіки та фінансової сфери сприяла підвищенню матеріального добробуту громадян району, забезпеченню соціальних гарантій.

Станом на 01 лютого 2013 року заборгованість із заробітної відсутня.

Середньомісячна заробітна плата одного штатного працівника по району за 2012 рік склала 2085 грн. або 122,1% в порівнянні з минулим роком (1708 грн.).

Вжито комплекс заходів, спрямованих на виконання завдань програми зайнятості населення на 2012 рік та активізації роботи щодо створення нових робочих місць. В усіх сферах економічної діяльності району за 2012 рік створено 456 нових робочих місць, що становить 102,2% до показника минулого року (446 нових робочих місця), 99,8% до ліквідованих робочих місць (457 робочих місць) та 142,5% до річного програмного завдання (320 робочих місць).

На обліку в районному центрі зайнятості за 2012 рік перебувало                    1500 незайнятих громадян, що становить 113,2 % в порівнянні з минулим роком.

Рівень зареєстрованого безробіття станом на 01 січня 2013 року становить 2,99%.

Кількість зареєстрованих безробітних станом на 01.01.2013 року складає 459 осіб.

За  2012 рік на оплачувані громадські роботи направлено 469 осіб, що становить 107,1% до відповідного періоду минулого року.

За направленням служби зайнятості професійне навчання  проходили 201 особу, що становить 111% до відповідного періоду минулого року.

Станом на 01 січня 2013 року заборгованість із страхових внесків економічно-активних платників до Пенсійного фонду відсутня.

Темп зростання власних надходжень до Пенсійного фонду за 2012 рік становить 26270,98 тис. грн. або  116,5% в порівнянні з минулим роком (22546,30 тис. грн.).

Станом на 01січня 2013 року пенсії виплачено в повному обсязі.

За 2012 рік в районі здано в експлуатацію 15 індивідуальних  квартиро-будинки загальною площею  3102,0 кв.м, або 177,8% в порівнянні з минулим роком (1745 кв.м).

Рівень оплати населенням житлово-комунальних послуг за 2012 рік склав 100,4%,  за природний газ – 100,5%, за спожиту електричну енергію – 100,1%.

Обсяг роздрібного товарообороту за усіма каналами реалізації  у січні-вересні 2012 року склав 145930,3 тис.грн., індекс фізичного обсягу роздрібного товарообороту до відповідного періоду минулого року  склав 107,0%, абсолютний приріст обороту роздрібної торгівлі на одну особу склав 339,8 грн.

Інвестиційна діяльність. Обсяг експорту товарів по району за 10 місяців 2012 року склав 198,0 тис. доларів США або 151,9% до відповідного періоду минулого року.

Протягом звітного періоду в рамках програми “Центральний регіон – 2015” реалізовано 6 інвестиційних проектів або 90,0% до передбачених програмою, фактично освоєно 2121,8 тис. грн. або 83,2%  до обсягу коштів передбачених на 2012 рік.

Відповідно до Програми на період 2012 року реалізовано  46 соціальних проектів, або 71,9 % від кількості об’єктів передбачених програмою, на загальну суму  6288,49 тис.грн. або 39,1% до запланованого обсягу коштів.

В стадії реалізації перебуває 18 соціальних проектів на загальну суму 26584,14 тис.грн.

Водночас у звітному періоді  не вдалося повністю подолати ряд проблем і негативних тенденцій.

Обсяги виробництва валової продукції сільського господарства по сільськогосподарських підприємствах знизились на 31,1%. Зниження показників виробництва валової продукції сільськогосподарськими підприємствами району відбулося в галузі рослинництва. Погодно-кліматичні умови, які склалися на протязі квітня - травня 2012 року, негативно вплинули на ріст, розвиток та врожайність ранніх зернових культур. Обсяг валової продукції сільського господарства у 2012 році склав 146,1 млн.грн. або 68,9% в порівнянні з минулим роком.

 

Вжито комплекс заходів, спрямованих на забезпечення продовольчої безпеки району, зміцнення фінансового стану господарств. Сформовано регіональний резерв продовольчого зерна в обсязі 1100 тонн для тримісячної потреби.

Станом на 01 січня 2013 року розрахунки за оренду земельних часток (паїв) складають 100%.

Негативним показником є темп зростання заборгованості із сплати єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування, на 100% яку допустила філія “Бобринецький райавтодор” ДП “Кіровоградський облавтодор” в розмірі 57,8 тис. грн.

Спостерігається значне скорочення податкового боргу. Темп зростання податкового боргу по податкових зобов’язаннях платників до зведеного бюджету без пені станом на 01 січня 2013 року склав 3,7%  відповідно до початку року:

 

№ з/п

Борг станом на 01.01.2012р., тис. грн.

Борг станом на 01.01.2013р., тис.

Борг станом на 01.02.2013р., тис. грн.(оперативні дані)

% відповідно до початку року

1

7915,7

294,3

281,1

3,7

 

Станом на 01 лютого 2013 року податковий борг складає 281,1 тис. грн., найбільший борг.

За 2012 рік найнижчим в області по Бобринецькому району є показник охоплення дошкільною освітою дітей віком від 3-х до 6-ти років – 67%.

До негативних тенденцій відноситься значний відсоток ліквідації створених робочих місць, особливо в галузі торгівлі.

Демографічна ситуація в районі залишається складною. На 1 грудня                   2012 року чисельність населення по району складає  26536 осіб. Темп  зменшення чисельності населення склав 0,6% або 160 осіб.

 

II. Основні тенденції соціально-економічного розвитку регіону та розвитку регіонального ринку праці

 

Програма розроблена згідно з прогнозами соціально-економічного розвитку району, законами України та нормативними документами.

Основою для формування Програми є аналіз стану економічного розвитку району, динаміки, яка склалася за попередні роки, вивчення економічного становища підприємств району, а також можливостей та перспектив розвитку, співпраці з органами місцевого самоврядування.

Розв’язання наявних проблем  на ринку праці району буде здійснено за рахунок:

-Пріоритетні напрями розвитку Бобринецького району на 2013-2020 роки та стратегічні завдання щодо їх реалізації;

- реалізації програми реформування та розвитку житлово-комунального

господарства Бобринецького району на 2005-2020 роки та районної програми “Питна вода Бобринецького району на 2005-2020 роки”;

-   реалізації заходів районної програми зайнятості на період до 2017 року;

- реалізації районної програми  „Центральний регіон 2015”.

Основним перспективним завданням є закріплення позитивних зрушень у сільському господарстві та прискорення темпів виробництва сільськогосподарської продукції на основі завершення реформування земельних і майнових відносин у агропромисловому  комплексі, впровадження досягнень науки у сільськогосподарське виробництво, оновлення техніки: тракторів, машин і механізмів, а також утвердження конкурентоспроможного агропромислового сектору економіки району.

 

Розв’язанню проблем зайнятості сільського населення сприятиме:

 

-         стимулювання розвитку фермерських господарств та інших підприємств, які займатимуться сільським господарством на професійній основі та з використанням сучасних індустріальних технологій;

-         диверсифікація зайнятості сільського населення; розвиток переробної промисловості та інших галузей агропромислового комплексу;

-         розвиток соціальної сфери, сфери послуг, туризму;

-         скорочення процедур реєстрації суб’єктів господарювання в сільському господарстві і підприємств сфери обслуговування;

-         спрощення форм оподаткування і звітності, а також законодавче врегулювання статусу і діяльності особистих селянських господарств;

-         прийняття законопроектів щодо легалізації праці та доходів.

 

Основною спеціалізацією району у 2013-2017 роках залишиться вирощування зерна, у першу чергу - пшениці. Прогнозується отримувати у середньому за рік валовий збір зернових всього у межах 92,760  тис.тонн.

 

Підвищенню інвестиційної привабливості району сприятиме розбудова та модернізація інфраструктури, яка буде проводитись шляхом:

- реалізації програми реформування та розвитку житлово-комунального

господарства Бобринецького району на 2005-2020 роки та районної програми “Питна вода Бобринецького району на 2005-2020 роки”;

-  підвищення якості транспортних послуг та рівня транспортного забезпечення    населених пунктів ;

- реалізації районної програми «Центральний регіон – 2015»;

-  поліпшення умов життя населення, екологічної ситуації.

Інвестиційні ресурси району у 2013-2017 роках будуть спрямовуватись на оновлення основних фондів пріоритетних галузей економіки, впровадження новітніх технологій та обладнання.

У 2013-2015 роках продовжено реалізацію завдань Президента України та Кабінету Міністрів України щодо поліпшення підприємницького середовища в рамках реалізації заходів районної програми розвитку малого підприємництва в Бобринецькому районі на 2013-2015 роки та відповідно до Національної програми сприяння розвитку малого підприємництва в Україні.

 

У зв’язку з відсутністю відчутних преференцій та посиленням конкуренції у сфері підприємництва, помітного зростання кількості малих підприємств не прогнозується.

Середньорічна кількість зайнятих та найманих працівників на малих підприємствах збільшиться на 1,1%.

Прогнозується збільшення кількості підприємців-фізичних осіб на 1,2%.

Середня заробітна плата працівників на малих підприємствах у 2013 році збільшиться на 5,0%  і становитиме 1100,0 грн.

За прогнозними даними середня заробітна плата у 2013 році збільшиться порівняно з 2012 роком на 10,3  % і складе 2300 грн.

Програмою передбачено ряд заходів, які направлені на оптимізацію надання соціальних послуг, комплексне вирішення проблеми збереження існуючих робочих місць та створення нових.

Таким чином, метою Програми є забезпечення реалізації державної політики у сфері зайнятості населення, підвищення економічної активності населення, сприяння повній, продуктивній і вільно обраній зайнятості шляхом вжиття заходів щодо державного регулювання ринку праці.

Залучення незайнятого населення до трудової діяльності і надання соціальної підтримки здійснюватиметься через основні напрями:

здійснення заходів з метою недопущення використання найманої праці без належного оформлення трудових відносин та легалізація “тіньової” зайнятості, населення,працевлаштування -850-855-863-868-876 осіб (у тому числі  320-325-330-335-340 осіб на нові робочі місця.);

залучення до участі у громадських роботах  350-350-353-353-356 осіб;

організація професійної підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації   200-200-203-203-206 осіб;

чисельність осіб, яким надано послуги з питань організації підприємницької діяльності та ведення власної справи 20-22-25-27-30.

Таким чином, усього у 2013-2017 роках активними заходами політики зайнятості передбачається охопити до 70% незайнятих громадян.

 

ІІІ. Напрями та заходи щодо поліпшення ситуації у сфері зайнятості населення до 2017 року

Пріоритетні напрями розвитку Бобринецького району на 2013-2020 роки та стратегічні завдання щодо їх реалізації

1. Розвиток високоефективного агропромислового комплексу

1.1 Реконструкція молочно-товарного комплексу і відновлення молочного стада на 200 голів (ДП ДГ "Червоний землероб"; створення 26 робочих місць). Чарівнянська сільська рада.  Термін – 2015 рік

1.2 Будівництво та експлуатація зерноскладського комплексу ТОВ "Агрокомплекс" в с. Червонопілля  Бобринецького району (створення 20 нових робочих місць). Термін – 2013 рік.

1.3«Вирощування овочів із застосуванням технології крапельного зрошеня СФГ „Агрофірма "Славутич" та ФОП Євтодій В.В  Червонодолинська сільська рада, м.Бобринець. Термін – 2015 рік.

2. Розвиток інфраструктури

2.1 Будівництво АЗС в м.Бобринець,  9 робочих місць. Термін – 2015 рік.

2.2.Реконструкція бувшого приміщення районного військомату  під готель на 10 місць, 3 робочих місця  (м.Бобринець). Термін – 2013 рік.

 

3. Розвиток соціальної інфраструктури

 

3.1 Реконструкція бувшого приміщення дитячого садка в с.Кетрисанівка під відділення територіального центру на 40 ліжок. Термін – 2015 рік.

3.2 Будівництво аптеки ФОП Кіріченко А.М. м. Бобринець, 2 робочих місця. Термін – 2013 рік.

 

4. Розвиток культури та туризму

4.1. Створення рекреаційної зони місцевого значення "Солоне озеро"  (Веселівська сільська рада), 3 робочих місця. Термін – 2013 рік.

 

 

4.2. Відкриття місцевого музею по вул. Леніна,71 в м. Бобринець та встановлення пам’ятника Троцькому Л.Д. Бобринецька міська рада, 3 робочих місця. Термін – 2013 рік.

Найменування

заходу

Виконавці

(місцеві органи виконавчої влади, органи місцевого самоврядування, установи,  організації, сторони соціального діалогу)

Термін

виконання

1

2

3

1. Розширення сфери застосування праці та стимулювання заінтересованості роботодавців у створенні нових робочих місць:

Забезпечення організації  роботи у напрямку реалізації регіональної програми зайнятості населення, координації об’єднань роботодавців, профспілок, державних органів щодо пошуку шляхів ефективного використання трудових ресурсів, створення робочих місць та соціального захисту працівників від безробіття

 

Структурні підрозділи райдержадміністрації, районний центр зайнятості

Протягом

2013-

2017 років

Розширити напрямки застосування праці за рахунок створення 320 нових робочих місць на 2014 рік 325 нових робочих місць на 2015 рік 330 нових робочих місць на 2016рік 335 нових робочих місць на 2017 рік 340 нових робочих місць

 

 

Управління   соціального захисту населення, управління економічного  розвитку і торгівлі  та іфраструктури, управління агропромислового розвитку районної державної адміністрації, районний центр зайнятості,  міський сільські виконкоми, підприємства району.

Протягом 2013-2017років.

Сприяти розширенню сфери застосування праці сільського населення в сільськогосподарських підприємствах, малих підприємствах з переробки сільськогосподарської продукції та надання побутово-комунальних послуг, заготівельних особистих селянських господарствах, проводити моніторинг впливу й діяльності на стан економіки району.

Управління агропромислового розвитку, управління  соціального захисту населення, управління економічного                                                                         розвитку і торгівлі та інфраструктури, районної державної адміністрації, районний центр зайнятості, Міський,  сільські  виконкоми.

Протягом 2013-2017 років

 

Сприяти збільшенню залучення інвестицій в основний капітал району та ефективне їх використан-ня з метою забезпечення виконання завдання Президента України в частині створення нових робочих місць

 

Управління економічного                                                                             розвиткуі торгівлі та інфраструктури , управління агропромислового розвитку райдержадміністрації, міський сільські виконкоми

Протягом 2013-2017 років

Забезпечення  повернення  безробітних до трудової діяльності  шляхом: формування
банку вакансій, сприяння  громадянам у працевлаштуванні,  участі  в організації проведення  громадських та інших робіт тимчасового характеру, організації професійного навчання  безробітних з урахуванням  поточної та перспективної потреб ринку праці, проведення  профорієнтації населення

Структурні підрозділи райдержадміністрації, міська рада, районний центр зайнятості, навчальні заклади

Протягом

2013-

2017 років

Сприяння підвищенню  зацікавленості  роботодавців у створенні нових робочих місць, у тому числі у пріоритетних видах економічної діяльності, та працевлаштування на них зареєстрованих безробітних шляхом    надання  компенсації  фактичних витрат  роботодавцям на сплату єдиного  внеску на загальнообов’язкове  державне соціальне страхування

Органи влади,  районний центр зайнятості

Протягом

2013-

2017 років

Сприяння підвищенню рівня зайнятості сільського населення шляхом: збереження наявних та створення нових високопродуктивних робочих місць; формування професійно-кваліфікаційного складу робочої сили відповідно до потреб ринку праці; створення умов для розвитку самозайнятості населення та підприємницької ініціативи, залучення  до громадських  та інших робіт тимчасового характеру.

Управління агропромислового розвитку райдержадміністрації, районний центр зайнятості, райдержадміністрація

Протягом

2013-

2017 років

Сприяння реалізації в районі  державної політики  щодо  розвитку малого  та середнього підприємництва, у тому числі шляхом залучення до само зайнятості  та підприємницької діяльності осіб з числа зареєстрованих безробітних

Управління економічного  розвитку і торгівлі та інфраструктури райдержадміністрації, районний центр зайнятості

Протягом

2013-

2017 років

Надання безоплатних індивідуальних і групових  консультацій з питань організації та провадження підприємницької діяльності  із залученням на громадських засадах працівників органів державної влади

Органи державної влади,  районний центр зайнятості

Протягом

2013-

2017 років

Створення  умов тимчасової зайнятості для безробітних та інших категорій населення шляхом організації  громадських та інших робіт тимчасового  характеру

Райдержадміністрація, міська рада, роботодавці, районний центр зайнятості

Протягом

2013-

2017 років

Забезпечення  розвитку системи  професійної орієнтації  в області шляхом проведення  профорієнтаційної роботи з різними категоріями населення

Районний центр зайнятості

Протягом

2013-

2017 років

Залучати  до громадських оплачувальних робіт безробітних  на підприємствах комунальної форми власності за рахунок коштів місцевих бюджетів.

Міський, сільські виконкоми

Протягом 2013-2017 років.

Забезпечення   проведення профорієнтаційної роботи  серед учнівської  молоді, спрямованої на формування професійних намірів та усвідомленого вибору професії, упередження молодіжного безробіття

Управління соціального захисту населення райдержадміністрації; районний центр зайнятості, навчальні заклади

Протягом

2013-

2017 років

Проведення  інформаційно-роз’яснювальної роботи, спрямованої на подолання негативних явищ на ринку праці, зняття соціальної напруги, збереження діючих і створення нових робочих місць, підвищення мотивації до праці, недопущення порушень у сфері зайнятості населення

Структурні підрозділи райдержадміністрації, районний центр зайнятості, РВО «Новий день»

Протягом

2013-

2017 років

2. Підвищення професійного рівня та конкурентоспроможності економічно активного населення:

Забезпечення  підвищення  конкурентоспроможності зареєстрованих безробітних на ринку  праці відповідно  до вимог сучасного  виробництва та сфери послуг шляхом організації  професійного  навчання, у тому числі за інтегрованими  професіями

Відділ освіти і науки, молоді та спорту райдерж-адміністрації, Районний центр зайнятості

Протягом

2013-

2017 років

Реалізація  порядку видачі ваучерів  особам  віком старше  45 років для перепідготовки, спеціалізації, підвищення кваліфікації

Відділ освіти і науки, молоді та спорту райдержадміністрації, районний центр зайнятості, навчальні заклади

Протягом

2013-

2017 років

Проведення роботи з підтвердження  професійної кваліфікації за результатами неформального професійного навчання за  робітничими професіями

 

Відділ освіти і науки, молоді та спорту райдержадміністрації, районний центр зайнятості, роботодавці.

Протягом

2013-

2017 років

3. Підвищення мобільності робочої сили на ринку праці та удосконалення регулювання трудової міграції:

Здійснювати інформаційно-розяснювальну роботу серед підприємств, установ та організацій, щодо отримання дозволу на працевлаштування іноземців та осіб без громадянства з метою запобігання порушенням встановленого законодавством порядку використання праці цих осіб

Районний центр зайнятості

Протягом

2013-

2017 років

 

 

 

4. Сприяння зайнятості громадян, які потребують соціального захисту і не здатні на рівних умовах конкурувати на ринку праці:

Сприяння  у працевлаштуванні соціально вразливих верств населення, зокрема,  молоді, яка здобула професійно-технічну  освіту   на  перше  робоче місце за отриманою професією (спеціальністю), інвалідів, у тому числі через стимулювання  роботодавців у працевлаштуванні цієї  категорії населення

Управління соціального захисту населення райдержадміністрації;  районний центр зайнятості, районне відділення Фонду соціального захисту інвалідів

Протягом

2013-

2017 років

Забезпечити  контроль за дотриманням підприємствами, установами, організаціями усіх форм власності і господарювання нормативу робочих місць для працевлаштування інвалідів, визначеного ст. 19 Закону України “Про основи соціального захисту інвалідів в Україні” та вживати заходів щодо  дотримання встановленних  норм

Обласне відділення Фонду соціального захисту інвалідів,  управління  соціального захисту населення  райдержадміністрації.

Районний центр зайнятості

Протягом 2013-2017 років

Забезпечення створення  сприятливих умов щодо зайнятості  осіб з інвалідністю, у тому числі    підвищення їх конкурентоспроможності  шляхом залучення  до професійного навчання

Управління соціального захисту населення райдержадміністрації;  районний центр зайнятості,

Протягом

2013-

2017 років

Таблиця 1. Основні показники ринку праці***

 

Найменування

показника

2011

звіт

2012

звіт

2013

очікуване

2014

прогноз

2015

прогноз

2016

прогноз

2017

прогноз

 

  1. Чисельність зайнятого населення віком 15 – 70 років (у середньому за період), тис. осіб – усього

 

 

 

 

 

 

з неї зайнятого населення  працездатного віку

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Рівень зайнятості, у %  до чисельності населення:

віком  15 – 70 років

 

 

 

 

 

 

 

працездатного віку

 

 

 

 

 

 

 

віком 15 – 24 роки

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Чисельність безробітного населення віком 15-70 років, визначена за методологією МОП (у середньому за період), тис. осіб – усього

 

 

 

 

 

 

 

 

 

працездатного віку

 

 

 

 

 

 

 

 

4. Рівень безробіття, визначений за методологією МОП,  у % до чисельності економічно активного населення:

віком 15 – 70 років

 

 

 

 

 

 

 

працездатного віку

 

 

 

 

 

 

 

віком 15 – 24 роки

 

 

 

 

 

 

 

*** - дані розраховуються на рівні області

Таблиця 2. Показники професійної підготовки

та використання робочої сили

Найменування

показника

2011

звіт

2012

звіт

2013

очікуване

2014

прогноз

2015

прогноз

2016

прогноз

2017

прогноз

1. Кількість випускників навчальних закладів в регіоні, тис. осіб – усього

 

194

 

207

 

209

 

204

 

205

 

186

 

212

 

 

у тому числі:

 

 

 

 

 

 

 

 

  1. випускників вищих навчальних закладів ІІІ −             ІV рівнів акредитації, усього

 

 

---

 

---

 

---

 

---

 

---

 

---

 

---

з них працевлаштовані як молоді працівники;

 

 

---

 

---

 

---

 

---

 

---

 

---

 

 

 

  1. випускників вищих навчальних закладів  І −                  ІІ рівнів акредитації, усього

 

 

 

 

78

 

 

 

108

 

 

 

89

 

 

 

104

 

 

 

105

 

 

 

86

 

 

 

112

з них працевлаштовані як молоді працівники;

 

 

 

49

 

 

73

 

 

43

 

 

48

 

 

50

 

 

44

 

 

52

 

  1. випускників професійно-технічних навчальних  закладів, усього

 

 

116

 

99

 

120

 

100

 

100

 

100

 

100

з них працевлаштовані як молоді працівники

 

 

82

 

66

 

90

 

80

 

80

 

80

 

80

2. Кількість укладених договорів про стажування між роботодавцем і особою, яка продовжує навчання, одиниць – усього

-

-

-

 

 

 

 

з них такі, що передбачають отримання заробітної плати, одиниць

-

-

 

 

 

 

 

3. Кількість укладених трудових договорів (строком не менш як на три роки) між роботодавцем та молодим працівником, що погоджується працювати в сільській місцевості, одиниць – усього

 

-

-

4

4

4

2

2

в тому числі з отриманням:

 

 

 

 

 

 

 

 

одноразової адресної допомоги

 

-

-

 

 

 

 

 

житла

-

-

 

 

 

 

 

4. Середньооблікова штатна чисельність працівників, тис. осіб

 

3563

3570

3575

 

 

 

 

3580

 

 

 

 

3585

 

 

 

 

3585

5.*** Кількість працівників, які знаходяться у вимушених неоплачуваних відпустках з ініціативи роботодавців,          тис. осіб

 

 

 

 

 

 

 

 

у % до середньооблікової штатної чисельності працівників

 

 

 

 

 

 

 

6.*** Кількість працівників, які працюють у режимі неповного робочого дня (тижня),             тис. осіб

 

 

 

 

 

 

 

 

у % до середньооблікової штатної чисельності працівників

 

 

 

 

 

 

 

 

8.*** Кількість працівників, які підвищили свою кваліфікацію, тис. осіб

 

 

 

 

 

 

 

 

 

у % до середньооблікової штатної чисельності працівників

 

 

 

 

 

 

 

9.*** Кількість працівників, які пройшли професійну підготовку та перепідготовку, тис. осіб

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

у % до середньооблікової штатної чисельності працівників

 

 

 

 

 

 

 

 

 

у тому числі:

 

 

 

 

 

 

 

 

за кошти роботодавця

 

-

-

 

 

 

 

 

за власні кошти

 

-

-

 

 

 

 

 

10. Кількість осіб старше 45 років, що отримали ваучер*

-

-

14

на рівні 2013

15

на рівні 2015

16

Таблиця 3. Працевлаштування на нові робочі місця

 

Найменування

показника

2011

звіт

2012

звіт

2013

очікуване

2014

прогноз

2015

прогноз

2016

прогноз

2017

прогноз

1. Працевлаштування на нові робочі місця, осіб – усього

 

-

-

 

320

 

325

 

330

 

335

 

340

з них:

1.1 юридичними особами

-

-

20

25

30

30

30

1.2 фізичними особами-підприємцями та іншими фізичними особами – платниками податку з доходів фізичних осіб (включаючи робочі місця для найманих працівників)

-

-

300

300

300

305

310

2. Працевлаштування на нові робочі місця за видами економічної діяльності, осіб*:

сільське господарство

промисловість

торгівля

 

 

 

 

 

 

70

 

77

241

 

 

 

 

 

 

65

 

55

278

 

 

 

 

 

 

60

 

55

172

 

 

 

 

 

 

60

 

55

172

 

 

 

 

 

 

61

 

55

175

 

 

 

 

 

 

62

 

60

178

 

 

 

 

 

 

65

 

65

180

3. Чисельність працівників, за яких роботодавцю надається компенсація фактичних витрат по сплаті єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування, осіб - усього

-

-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

в тому числі:

 

 

 

 

 

 

 

3.1 працівників у юридичних осіб, усього

-

-

 

 

 

 

 

за яких компенсовано:

 

 

 

 

 

 

 

50% суми нарахованого єдиного внеску, осіб

-

-

-

 

 

 

 

100% суми нарахованого єдиного внеску, осіб*

-

-

 

 

 

 

 

3.2 працівників у фізичних осіб-підприємців та фізичних осіб – платників податку з доходів фізичних осіб, усього

-

-

 

 

 

 

 

за яких компенсовано:

 

 

 

 

 

 

 

50% суми нарахованого єдиного внеску, осіб

-

-

-

 

 

 

 

100% суми нарахованого єдиного внеску, осіб*

-

-

15

на рівні 2013

16

на рівні 2015

17

________

 

Таблиця 4. Надання соціальних послуг Державною службою зайнятості України (тис. осіб)

Найменування

показника

2011

звіт

2012

звіт

2013

очікуване

2014

прогноз

2015

прогноз

2016

прогноз

2017

прогноз

1. Чисельність осіб, що перебувають на обліку та отримують послуги протягом періоду

---------

--------

200

195

190

185

180

2. Чисельність осіб, які мають статус безробітного

930

1106

1100

1090

1080

1070

1060

3. Чисельність працевлаштованих осіб з числа тих, що перебувають на обліку

--------

--------

170

171

172

173

174

4. Чисельність працевлаштованих осіб з числа зареєстрованих безробітних

350

364

530

530

533

533

536

5. Чисельність зареєстрованих безробітних, які проходитимуть професійну підготовку, перепідготовку та підвищення кваліфікації

181

200

200

200

203

203

206

6. Чисельність осіб, залучених до участі у громадських та інших роботах тимчасового характеру

438

469

350

350

353

353

356

з них зареєстрованих безробітних

438

469

350

350

353

353

356

7. Чисельність осіб, яким надано послуги з питань організації підприємницької діяльності та ведення власної справи

-

-

20

22

25

27

30

з них організували власну справу

19

11

16

16

18

18

20

Таблиця 5. Показники сприяння зайнятості інвалідів

(осіб)

Найменування

показника

2011

звіт

2012

звіт

2013

очікуване

2014

прогноз

2015

прогноз

2016

прогноз

2017

прогноз

1. Чисельність працюючих інвалідів на підприємствах установах та організаціях, згідно із звітами, поданими до відділень Фонду соціального захисту інвалідів*

 

 

 

74

 

 

 

74

 

 

 

74

 

 

 

75

 

 

 

76

 

 

 

79

 

 

 

80

2. Кількість створених робочих місць за рахунок коштів Фонду соціального захисту інвалідів**

 

 

7

 

 

6

 

 

28

 

 

7

 

 

8

 

 

9

 

 

10

3. Чисельність інвалідів, що перебувають на обліку в Державній службі зайнятості України

 

11

13

15

на рівні 2013

16

на рівні 2015

17

3.1. з них зареєстровані безробітні

8

9

13

на рівні 2013

14

на рівні 2015

15

4. Чисельність інвалідів, працевлаштованих за сприяння Державної служби зайнятості України

 

3

5

6

на рівні 2013

7

на рівні 2015

8

4.1. з них зареєстровані безробітні

3

3

6

на рівні 2013

7

на рівні 2015

8

4.1.1 у тому числі отримувачі одноразово виплаченої допомоги по безробіттю для організації підприємницької діяльності

0

1

1

на рівні 2013

2

на рівні 2015

3

5. Чисельність інвалідів, залучених до участі у громадських роботах

0

0

0

0

0

0

0

05.1. з них з числа зареєстрованих безробітних

0

0

0

0

0

0

0

6. Чисельність інвалідів, які проходили професійне навчання – усього

0

1

1

на рівні 2013

2

на рівні 2015

2

зокрема за рахунок:

 

 

 

 

 

 

 

6.1. коштів Фонду соціального захисту інвалідів**

 

88

 

111

 

76

 

77

 

77

 

78

 

78

6.2. коштів Фонду загальнообов’язкового державного соціального страхування України на випадок безробіття

0

1

1

на рівні 2013

2

на рівні 2015

2

7. Чисельність інвалідів, працевлаштованих строком не менше ніж на два роки на нові робочі місця за направленням Державної служби зайнятості України, за яких роботодавцю надається компенсація витрат, пов’язаних із сплатою єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування за відповідну особу за рахунок коштів Фонду соціального захисту інвалідів. *,**

-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0

-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

24

на рівні 2013

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

24

 

 

2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

24

на рівні 2015

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

24

2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

24

 

8. Чисельність інвалідів, працевлаштованих на підприємства, установи, організації шляхом надання дотацій за рахунок коштів Фонду соціального захисту інвалідів на створення спеціальних робочих місць для працевлаштування інвалідів, зареєстрованих у Державній службі зайнятості України як безробітні **

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

 

Координація та контроль за реалізацією програми зайнятості населення Бобринецького району на період до 2017 року

Реалізація Програми покладається на районну державну адміністрацію, та її  структурні підрозділи районний центр зайнятості,  міський, сільські виконкоми, МПДІ Бобринецікого району.

Виконання  Програми здійснюється шляхом реалізації її заходів і завдань виконавцями, зазначеними у цій програмі.

Основними формами контролю за реалізацію заходів та досягненням показників Програми будуть:

-     виконавці програми що кварталу звітують для узагальнення управлінні соціального захисту населення  районної державної адміністрації;

-         надання узагальненої звітності щокварталу, Дипартаменту соціального захисту населення  обласної державної адміністрації;

-         засідання робочої групи, та проведення перевірок підприємств з метою легалізації  трудових відносин найманими  працівниками;

-         проведення членами робочої групи розяснювальної роботи серед  роботодавців та найманих працівників щодо дотримання вимог чинного законодавства у сфері легального оформлення трудових відносин;

-         моніторинг по створенню нових робочих місць.

 

 

Останні новини

  • Відбулася 13 сесія Бобринецької районної ради
  • Відбулися урочистості до Дня вшанування учасників ліквідації аварії на ЧАЕС
  • Розпочали роботу постійні комісії районної ради
  • Вшановуємо ліквідаторів аварії на ЧАЕС
  • Відбулося засідання постійної профільної комісії

До уваги громадян

Офіс реформ