Районна комплексна програма розвитку автомобільного транспорту та  забезпечення безпеки дорожнього руху у Бобринецькому районі  на 2013 - 2016 роки

 

ЗАТВЕРДЖЕНО

рішенням Бобринецької

районної ради

від 25 жовтня 2013 року № 342

 

РАЙОННА КОМПЛЕКСНА ПРОГРАМА

розвитку автомобільного транспорту та

забезпечення безпеки дорожнього руху у Бобринецькому районі

на 2013 - 2016 роки

І. Загальні положення

 

Районна комплексна програма розвитку автомобільного транспорту та забезпечення безпеки дорожнього руху у Кіровоградській області на 2013 - 2016 роки  (далі – Програма) розроблена на підставі: пункту 16 частини 1 статті 43 Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні", Законів України "Про автомобільний транспорт", "Про дорожній рух", Указу Президента України від 20 листопада 2007 року № 1121 "Про невідкладні заходи із забезпечення безпеки дорожнього руху", постанови Кабінету Міністрів України від 25 березня 2013 року № 294 "Про затвердження Державної цільової програми підвищення рівня безпеки дорожнього руху в Україні на період до 2016 року", розпорядження Кабінету Міністрів України від 21 березня          2012 року № 140-р "Про затвердження плану заходів щодо реалізації Стратегії підвищення рівня безпеки дорожнього руху в Україні на період до 2015 року".

ІІ. Визначення проблеми,

на розв’язання якої спрямована програма

 

Автомобільний транспорт – одна з найвагоміших складових транспортної системи району. Він є основним споживачем моторних палив нафтового походження.

На сьогоднішній день автомобільний транспорт у цілому задовольняє потреби економіки та населення у перевезеннях, однак за останні роки виникла низка нових проблем, що потребують системного аналізу та вжиття відповідних заходів щодо забезпечення сталого розвитку галузі.

На ринку автотранспортних послуг з’явилася значна кількість суб’єктів господарювання різних форм власності.

Структура парку автобусів є неоптимальною, більшість транспортних засобів за своєю конструкцією, пасажиромісткістю, вантажопідйомністю, типами кузова, класом комфортності, видами спожитого палива, питомими витратами палива та екологічністю не відповідає сучасним вимогам.

Нагальною проблемою залишається підвищення якості пасажирських перевезень, оскільки не зменшується кількість порушень автомобільними перевізниками вимог законодавства щодо умов та правил надання послуг пасажирського автомобільного транспорту, незадовільним є транспортне обслуговування у сільській місцевості, недостатньо організовано перевезення осіб з обмеженими фізичними можливостями.

В районі залишаються населені пункти, які не охоплені регулярним автобусним сполученням. На даний час, показник охоплення складає біля                   83 відсотків.

Основними причинами неналежного обслуговування автомобільним транспортом жителів сільських населених пунктів є:

висока собівартість приміських перевезень у порівнянні з міськими;

низький рівень платоспроможності жителів сільських населених пунктів;

порівняно більша питома вага перевезень громадян, яким чинним законодавством надано пільги на оплату проїзду;

недостатньо якісний рівень інфраструктури автомобільних шляхів у сільській місцевості.

Однією з основних проблем є незадовільний стан автомобільних доріг загального користування (деформація покриття проїзної частини, що призводить до виникнення колійності, напливів, просадок, гребінки та інших видів нерівностей). Причиною цього є те, що більшість автодоріг району будувалися, або останній раз реконструювалися у 70-ті роки, тому вони не розраховані на сучасну інтенсивність руху транспорту та осьові навантаження.

Недостатнім залишається стан безпеки дорожнього руху.

У зв’язку зі стрімким збільшенням кількості транспортних засобів за останнє десятиріччя практично вичерпано ресурсні можливості дорожньо – шляхової мережі, що значно погіршує умови руху, екологічну ситуацію,  збільшує витрати пального та наявність аварійності.

Темпи розвитку дорожньо – шляхової мережі, обсяги капіталовкладень та  вжиття заходів, пов’язаних з вирішенням проблем у сфері дорожнього руху та його безпеки, не відповідають темпам інтенсифікації дорожнього руху.

Виконання вимог Закону України "Про дорожній рух" у частині організації профілактичної роботи серед дітей залишається актуальним. Це передусім стосується навчально-виховних закладів, де не проводяться практичні заняття, необхідні для закріплення у дітей відповідних навичок поведінки на вулично-дорожній мережі.

Потребує вдосконалення система надання медичної допомоги постраждалим у ДТП. Загальна смертність потерпілих у ДТП значно вище ніж при одержанні травм у результаті інших нещасних випадків.

  • Рівень аварійності та кількість потерпілих в районі не перевищують середніх показників по області. У Бобринецькому районі за 2012 рік спостерігається зменшення кількості ДТП на 18,2 %, у порівнянні з 2011 роком. У той же час, у середньому в області допущено зменшення дорожньо-транспортних пригод на 18,2%.
  • Число загиблих у ДТП, у порівнянні з 2011 роком,  в районі залишилось на тому ж рівні. За відповідний період в Україні зменшилося число загиблих у ДТП на 6,3 %.
  • Кількість травмованих у ДТП в районі за 2012 рік, у порівнянні з         2011 роком, збільшилась на 25 %, тоді як в Кровоградській області їх кількість зменшилася на 22,1%.

Враховуючи рівень ризику отримання матеріальних збитків та загибелі людей у результаті дорожньо–транспортних пригод, а також досвід попередніх років, ефективне забезпечення безпеки дорожнього руху може бути досягнуто тільки за рахунок тісної взаємодії органів виконавчої влади і органів місцевого самоврядування, на основі програмно - системного підходу, який дозволить забезпечити принцип комплексності у розробці, фінансуванні та проведенні визначених програмою заходів.

ІІІ. Визначення мети програми

 

Метою Програми є створення умов для підвищення ефективності, якості та безпеки перевезень пасажирів і вантажів автомобільним транспортом, підвищення безпеки руху, зниження аварійності на вулично-дорожній мережі району, зниження рівня дорожньо-транспортного травматизму, створення умов, що сприяють забезпеченню комфортного та безпечного руху транспортних засобів і пішоходів, задоволення потреби населення у перевезеннях, зниження рівня екологічного навантаження автомобільного транспорту на навколишнє середовище та розвиток транспортних коридорів, облаштування придорожнього сервісу, приведення стану автомобільних доріг до міжнародних стандартів, ремонт та утримання у належному стані вулиць і доріг, функціонування яких є пріоритетним для екстреної медичної допомоги.

 

ІV. Обґрунтування шляхів і засобів розв’язання проблем,

обсягів та джерел фінансування

 

Досягнення мети Програми можливе шляхом:

розроблення та реалізації комплексу заходів щодо розвитку мережі автобусних маршрутів загального користування на території району,  інфраструктури районів,  забезпечення сільських населених пунктів автобусним сполученням з районним центром, реконструкції, капітального ремонту автомобільних доріг загального користування, а також заходів із забезпечення безпеки дорожнього руху;

підвищення ефективності управління у сфері автомобільного транспорту та забезпеченні безпеки дорожнього руху;

координації дій суб’єктів управління у сфері автомобільного транспорту та забезпеченні безпеки дорожнього руху;

реалізації комплексу заходів профілактичного характеру щодо зменшення кількості ДТП з постраждалими і числа загиблих громадян у ДТП;

концентрації та ефективного використання фінансових ресурсів на реалізацію заходів, що відповідають пріоритетним цілям і завданням цієї програми.

Прогнозний обсяг коштів, що планується залучити для фінансування заходів програми за рахунок усіх джерел фінансування, передбачається у сумі 1547,9 тис. грн. (додаток 1). 

V. Результативні показники програми

 

Виконання Програми до 2016 року дасть змогу забезпечити досягнення наступних результатів:

удосконалення організації нерентабельних, соціально значущих послуг автомобільного транспорту, у тому числі перевезення пасажирів у сільській місцевості;

охоплення автобусним сполученням сільських населених пунктів на            100 %;

оновлення рухомого складу автобусів;

забезпечення усіх населених пунктів району під’їзними дорогами з твердим покриттям;

зниженням показників аварійності щороку у середньому на 3-5%.

Позитивний соціальний ефект від реалізації Програми має визначитися за рахунок :

підвищення рівня безпеки дорожнього руху;

поліпшення транспортно-експлуатаційних якостей вулично-дорожньої мережі, покращення стану регулювання і контролю транспортних потоків на дорогах;

забезпечення умов безаварійного перевезення пасажирів та небезпечних вантажів;

підвищення якості транспортних послуг з перевезення пасажирів автомобільним транспортом;

підвищення оперативності та якості надання допомоги потерпілим у ДТП.

Економічний ефект очікується від:

зменшення травматизму та смертності від дорожньо-транспортних пригод;

зменшення невиробничих витрат на перевезення пасажирів та вантажів;

поліпшення екологічного стану території району;

збільшення терміну експлуатації автотранспортних засобів;

забезпечення використання енергоефективних та альтернативних видів рідкого та газового палива.

VI. Напрями реалізації та заходи програми

Напрями реалізації та заходи надаються у додатку 3 до Програми.

 

VII. Координація та контроль за ходом виконання програми

 

Координацію діяльності щодо реалізації цієї програми здійснює управління економічного розвитку і торгівлі та інфраструктури районної державної адміністрації.

Безпосередній контроль за виконанням заходів Програми щодо забезпечення безпеки дорожнього руху у Бобринецькому районі здійснюють відповідальні виконавці – відділення державної автомобільної інспекції міліції громадської безпеки Бобринецького РВ УВМС України в Кіровоградській області .

Виконання заходів Програми забезпечують структурні підрозділи  райдержадміністрації, міськвиконком, органи місцевого самоврядування, територіальні підрозділи міністерств і відомств в районі, відділення державної автомобільної інспекції міліції громадської безпеки Бобринецького РВ УВМС України в Кіровоградській області, підприємства та інформують управління економічного розвитку і торгівлі та інфраструктури районної державної адміністрації про стан виконання заходів, визначених даною Програмою щокварталу до 5 числа місяця наступного за звітним, протягом періоду дії Програми.

Управління економічного розвитку і торгівлі та інфраструктури районної державної адміністрації забезпечує надання узагальненої інформації про хід виконання програми щокварталу до 10 числа місяця наступного за звітним періодом департамент інфраструктури та промисловості

 

_____________________________________

Останні новини

  • Підготовка до роковин Чорнобильської катастрофи.
  • Оголошено конкурс "Кращі практики місцевого самоврядування"
  • Привітання зі святом Великодня!
  • Навчання з питань децентралізації
  • Нарада з депутатами міської ради, головами сільських рад району

До уваги громадян

Офіс реформ