Комплексна районна програма “Обдаровані діти і молодь Бобринеччини на 2016-2020 роки”

 

ЗАТВЕРДЖЕНО

Рішення третьої сесії Бобринецької

районної ради сьомого скликання

26 лютого 2016 року № 55

 

КОМПЛЕКСНА РАЙОННА ПРОГРАМА

“Обдаровані діти і молодь Бобринеччини

2016-2020 роки”

(далі Програма)

І. Загальні положення

Становлення української державності, інтеграція в Європейське і світове товариство, побудова громадянського суспільства, зростання міграції населення, у тому числі молоді, передбачають орієнтацію на особистість, яка здатна до самоосвіти і саморозвитку, вміє застосовувати здобуті знання, критично мислити, опрацьовувати різноманітну інформацію, прагне удосконалити власне життя і життя своєї держави.

Наявність обдарованості та високого інтелектуального потенціалу нації – запорука найбільших успіхів у будь-якій сфері діяльності держави. Майбутнє людської цивілізації залежить виключно від реалізації обдарованості людей, яка фіксується у дитячому віці. Саме тому в системі освіти ХХІ століття великого значення набуває робота з обдарованими дітьми.

Час ставить перед освітою нове завдання: школа повинна займатися пошуком індивідуальності, адже так важливо виявити всіх, хто цікавиться знаннями з різних галузей науки і техніки, допомогти втілити в життя їхні плани й надії, якомога повніше розкрити свої здібності. Будь-якому суспільству потрібні обдаровані люди, а особливо нашій державі, яка перебуває на шляху європейського вибору, і завдання суспільства полягає в тому, щоб побачити та розвинути здібності кожного.

Дати учневі змогу не лише отримати знання понад державний мінімум, а й розвинути свій інтелект у самостійній творчій діяльності, з урахуванням індивідуальних особливостей та нахилів, відчути свою значущість, належність до науки, ознайомитися з методами наукової та творчої роботи, задовольнити пізнавальні інтереси – завдання сучасної школи.

Дана Програма розроблена на виконання вимог указів Президента України від 25 червня 2013 № 344 “Про Національну стратегію розвитку освіти в Україні на період до 2021 року”, від 30 вересня 2010 № 926 “Про заходи щодо забезпечення пріоритетного розвитку освіти в Україні”, від 30 вересня 2010 №927 “Про заходи щодо розвитку системи виявлення та підтримки обдарованих і талановитих дітей та молоді”, законів України від 23 травня 1991 року № 1060-ХІІ “Про освіту”, від 13 травня 1999 року № 651-XIV “Про загальну середню освіту”, від 11 липня 2001 року № 2628-ІІІ “Про дошкільну освіту”, від 22 червня 2000 року № 1841-ІІІ “Про позашкільну освіту”, від 26 квітня 2001 року № 2402-ІІІ “Про охорону дитинства”, постанови Верховної Ради України від 09 січня 2007 року № 536-V “Про стан і перспективи розвитку загальної середньої освіти в Україні”, розпорядження Кабінету Міністрів України від 04.09.2013 року № 686-р “Про затвердження плану заходів з реалізації Національної стратегії розвитку освіти в Україні на період до 2021 року”.

Програма роботи з обдарованими дітьми на 2016-2021 роки розроблена з метою з метою створення сприятливих умов для пошуку, розвитку й педагогічної підтримки інтелектуально і творчо обдарованої молоді, стимулювання її творчого самовдосконалення, соціалізації та самореалізації у сучасному суспільстві.

Дана Програма спрямована на формування конкурентноспроможної особистості, здатної до творення культури та самотворення, постійного духовного самовдосконалення шляхом створення оптимальних умов для виявлення, підтримки та розвитку їх творчого потенціалу, самореалізації та успішної соціалізації.

Актуальність Програми визначається соціальними чинниками, за яких необхідно подбати про збереження та розвиток “золотого фонду” району, який у майбутньому державотворчому процесі українського суспільства займе місце духовної еліти.

За умов реформування системи національної освіти, піднесення ролі творчої особистості в суспільстві проблема розвитку обдарованих дітей є значною і важливою.

ІІ. Мета і завдання програми:

 

Головною метою Програми є сприяння розвитку творчої обдарованості.

Для досягнення мети програми передбачено виконання основних завдань:

1. Створення оптимальних умов для гармонійного розвитку та самореалізації творчих потенціальних можливостей дітей та молоді з високим рівнем психічного, фізичного та інтелектуального розвитку:

- розвиток інтелектуальних, творчих здібностей дітей;

- створення сприятливих умов для самореалізації особистості учня;

- покращення якості підготовки учнів щодо стандартів базової загальної та середньої освіти;

2. Відпрацювання ефективних шляхів та засобів пошуку, навчання та виховання обдарованих учнів загальноосвітніх шкіл:

- забезпечення якісного психолого-педагогічного супроводу, діагностики обдарованих учнів, визначення особливостей їх обдарованості;

- підвищення результативності олімпіад, конкурсів, турнірів, науково-дослідницьких робіт учнів, членів МАНУМ;

- створення умов для ранньої профілізації учнів;

- підвищення рівня компетентності та педагогічної майстерності вчителів школи.

3. Залучення обдарованої молоді до участі в економічному розвитку та духовному відродженні регіону.

- розвиток учнівського самоврядування.

ІІІ. Очікувані результати

 

Реалізація програми дасть змогу:

- сформувати систему виявлення і відбору обдарованої молоді та надання їй соціально-педагогічної підтримки;

- об’єднати зусилля органів місцевого самоврядування, навчальних закладів, установ та організацій у роботі з обдарованою молоддю;

- підвищити рівень професійної компетентності педагогічних працівників у визначенні методів, форм, засобів та технологій навчання і виховання обдарованої молоді;

- створити в навчальних закладах умови для поглибленого та профільного вивчення окремих предметів;

- забезпечити наступність в роботі з обдарованою молоддю у загальноосвітніх, та позашкільних навчальних закладах;

- активно залучати обдаровану молодь до науково-дослідницької, інтелектуальної, творчої діяльності;

- модернізувати матеріально-технічну базу навчальних та позашкільних закладів.

 

ІV. Фінансування Програми

Головним розпорядником коштів Програми є відділ освіти районної державної адміністрації.

Фінансування заходів Програми здійснюється за рахунок коштів, передбачених в районному бюджеті та з інших джерел не заборонених законодавством.

 

Термін дії Програми 2016-2020 роки.

 

V. Контроль за ходом виконання Програми

Координаторами виконання заходів Програми є відділ освіти районної державної адміністрації.

Контроль за виконанням Програми здійснюється постійною комісією районної ради ради з питань освіти, культури, науки, спорту, молодіжної політики, у справах сім’ї і туризму.

Основною формою контролю за реалізацією заходів та досягненням показників програми буде аналіз ходу виконання програми.

 

 

ЗМІСТ

І. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

2

 

 

ІІ. МЕТА І ЗАВДАННЯ ПРОГРАМИ

 

3

ІІІ. ОЧІКУВАНІ РЕЗУЛЬТАТИ

 

4

ІV. ФІНАНСУВАННЯ ТА ТЕРМІН ДІЇ ПРОГРАМИ

 

4

V. КОНТРОЛЬ ЗА ХОДОМ ВИКОНАННЯ ПРОГРАМИ

 

4

Додаткові матеріали

5

 

 

 

1.  Організаційно-методичне забезпечення районної комплексної програми “Обдаровані діти і молодь Бобринеччини на 2016-2020 роки”

 

2.  Напрями реалізації та заходи районної комплексної програми “Обдаровані діти і молодь Бобринеччини на 2016-2020 роки”

 

 

  1. Фінансове забезпечення районної комплексної програми “Обдаровані діти і молодь Бобринеччини на 2016-2020 роки”

 

 

 

До уваги громадян

Офіс реформ