З метою інформування громадськості та забезпечення доступності, гласності і відкритості статистичної інформації Головне управління статистики інформує про наступне:

 

Робота підприємств транспортного комплексу області за 2015 рік

За 2015р. підприємствами транспорту перевезено вантажів на 3,9% більше ніж у 2014р., вантажооборот зріс на 6%.

Залізницею перевезено 6546,2 тис.т вантажів, що на 2,8% більше ніж за 2014р. Вантажооборот залізничного транспорту склав 28892,3 млн.ткм, що на 6,1% більше ніж у 2014р.

Перевезення пасажирів усіма видами транспорту за 2015р. порівняно з 2014р. зросло на 9,5%, пасажирооборот зменшився на 1,8%.

Підприємствами автомобільного транспорту (з урахуванням перевезень, виконаних фізичними особами–підприємцями) за 2015р. перевезено 48,5 млн. пасажирів. Найбільша частка пасажирських перевезень серед міст та районів області належала перевізникам міст Кіровограда, якими було перевезено 26,3 млн. пасажирів, Світловодська – 5,5 млн. пасажирів,  Олександрії –  4,8 млн. пасажирів та Кіровоградського району – 6,7 млн. пасажирів.

Головне управління статистики у Кіровоградській області

Робота автомобільного транспорту Бобринецького району за 2015 рік

За 2015р. автотранспортними підприємствами Бобринецького району  (з урахуванням перевезень, виконаних фізичними особами–підприємцями) перевезено 109,7 тис.т вантажів, що на 8,3% більше  ніж за 2014р., вантажооборот зріс на 20,2% і становив  18,1 млн.ткм.

Питома вага вантажних перевезень по району у загальному обсязі вантажних перевезень по області склала 2,7%.

За 2015р. перевізниками Бобринецького району перевезено  9,2 тис.пасажирів, що на 16,4% менше ніж за 2014р.

Головне управління статистики у Кіровоградській області

Стан тваринництва в сільськогосподарських підприємствах (крім малих) за 2015 рік

За попередніми даними, у 2015р. сільськогосподарськими підприємствами Бобринецького району реалізовано на забій 99,2 т живої ваги худоби та птиці, що у 1,5 раза менше обсягу 2014 року.

Станом на 1 січня 2016р. у сільськогосподарських підприємствах району налічувалось 1203 голови свиней.

Головне управління статистики у Кіровоградській області

Попередні підсумки збору врожаю сільськогосподарських культур всіма категоріями господарств області за 2015 рік

За попередніми підсумками, господарствами усіх категорій у 2015р. одержано 3307,3 тис.т зерна (включаючи кукурудзу) у вазі після доробки,

з них зерна продовольчих культур – 1147 тис.т (34,7% загального обсягу), фуражних зернових культур – 2160,3 тис.т (65,3%). Порівняно з 2014р. виробництво зерна зменшилося на 4,7%, що зумовлено зменшенням урожайності на 2,7 ц з 1 га (на 6,2%).

Сільськогосподарськими підприємствами вироблено 2659,5 тис.т зерна (80,4% загального валового збору), господарствами населення – 647,8 тис.т (19,6%). Середня врожайність зернових культур в аграрних підприємствах склала 42 ц з 1 га та порівняно з 2014р. зменшилася на 3,4 ц з 1 га або на 7,5%, у господарствах населення – 37,1 ц з 1 га (на рівні минулого року).

При скороченні обсягу виробництва зернової кукурудзи на 7,5% (зібрано 1696,2 тис.т), частка цієї культури у загальному валовому зборі зерна залишається переважаючою і складає 51,3% (у 2014р. – 52,9%). Зменшення валового збору кукурудзи на зерно зумовлено скороченням площ збирання (на 11,8%).

Валовий збір соняшнику на зерно становив 1167,6 тис.т і порівняно з 2014р. збільшився на 0,2% за рахунок збільшення площ посіву на 2,9 тис.га (на 0,5%).

Загальне виробництво цукрових буряків для промислової переробки становило 456 тис.т і порівняно з 2014р. зменшилося на13,4% за рахунок зменшення площі збирання на 8,7% та середньої врожайності на 16,9 ц з 1 га.

Загальне виробництво картоплі (525,5 тис.т) зменшилося порівняно

з 2014р. на 3,1%, овочів (234,8 тис.т) – на 0,6%, що зумовлено передусім зменшенням їхньої врожайності відповідно на 3,2% та 2,8%.

Головне управління статистики у Кіровоградській області

Демографічна ситуація в області

Станом на 1 грудня 2015р. в області, за оцінкою, проживало 973,8 тис. осіб. Частка міського населення складала 62,8%.

За січень–листопад 2015р. чисельність населення скоротилася  на 6753 особи, що в розрахунку на 1000 осіб наявного населення становило 7,6 особи. Зменшення чисельності населення області відбулося за рахунок природного  (6147 осіб) та міграційного скорочення населення (606 осіб). Найвищими темпами скорочувалась чисельність населення Олександрійського (1,22%) та Устинівського (1,14%) районів (в середньому по області – 0,69%).

Обсяг природного скорочення становив 6,9 особи у розрахунку на  1000 осіб наявного населення (у січні–листопади 2014 року – 6 осіб). Найнижчий рівень природного скорочення спостерігався на території Кіровоградської міськради (3,7 особи), найвищий – в Світловодському районі  (11,9 особи у розрахунку на 1000 жителів).

Рівень народжуваності по області коливався від 8,1 народженого  на 1000 жителів на території Світловодської міськради  та Петрівському районі до 11,6 народженого у Знам’янському районі (в середньому по області – 9,7 особи).

Найнижчий рівень смертності зафіксовано на території Кіровоградської міськради (14 осіб на 1000 жителів), найвищий – в Олександрівському районі (21,9 особи) (середньообласний рівень – 16,6 особи).

Інтенсивність загального міграційного скорочення населення області за січень–листопад 2015р. становила 0,68 особи в розрахунку на 1000 жителів (у відповідному періоді 2014р. – 1,02 особи).

Головне управління статистики у Кіровоградській області

Експорт товарів за січень–листопад 2015 року

Обсяг експорту товарів області за січень–листопад 2015р. становив  368,2 млн.дол. США або 48,5% рівня відповідного періоду 2014р.

Область експортувала товари до 100 країн світу. Найбільше товарів експортовано до Російської Федерації, Білорусі, Туреччини, Індії, Китаю та Єгипту.

У товарній структурі переважали жири та олії тваринного або рослинного походження, продукти рослинного походження, готові харчові продукти.

Головне управління статистики у Кіровоградській області

Зовнішня торгівля товарами з країнами ЄС за січень–листопад 2015 року

Обсяг експорту товарів до країн Європейського Союзу за січень–листопад 2015р. становив 81,2 млн.дол. США, імпорту – 39,1 млн.дол. або 52,2% та 45,3% рівня відповідного періоду 2014р.

Зовнішньоторговельні операції проводились з 26 країнами Європейського Союзу.

Найбільше експортовано продуктів рослинного походження, жирів та олій тваринного або рослинного походження, готових харчових продуктів.

Основу імпортних надходжень склали механічні машини, засоби наземного транспорту, крім залізничного, текстильні матеріали та текстильні вироби.

Головне управління статистики у Кіровоградській області

Продаж споживчих товарів за усіма каналами реалізації за січень–грудень 2015 року

Оборот роздрібної торгівлі, до якого включено товарооборот торгової мережі підприємств роздрібної торгівлі, оборот торгової мережі підприємців-фізичних осіб, обсяги продажу товарів на організованих ринках з продажу сільськогосподарських продуктів та неформальних ринках, становив  21653,4 млн.грн., що на 12,6% менше обороту 2014р.

Частка обороту торгової мережі підприємств склала 40%, підприємців-фізичних осіб – 42,9%, обороту організованих ринків з продажу сільськогосподарських продуктів та неформальних ринків – 17,1%.

Обсяг обороту роздрібної торгівлі у розрахунку на одну особу в середньому за місяць становив 1840,2 грн., абсолютне зниження – 2244 грн.

Головне управління статистики у Кіровоградській області

Про надання населенню субсидій у грудні 2015 року

У 2015р. за субсидіями для відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг звернулося 194039 домогосподарств, що у  3,2 раза  більше ніж у 2014р.

У грудні 2015р. кількість домогосподарств-учасників Програми житлових субсидій, які одержали субсидії для відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг, становила 35,4% загальної кількості домогосподарств області. Сума субсидій, отриманих населенням у 2015р. для відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг, становила  494254,6 тис.грн.

У 2015р. загальна сума субсидій готівкою, призначених домогосподарствам на відшкодування витрат для придбання скрапленого газу, твердого та рідкого пічного побутового палива, становила 62879,3 тис.грн.    Середній розмір субсидії готівкою на відшкодування витрат для придбання скрапленого газу, твердого та рідкого пічного побутового палива   у грудні 2015р. на одне домогосподарство становив 1557,1 грн.

У 2015р. загальна сума субсидій готівкою, отриманих домогосподарствами на відшкодування витрат для придбання скрапленого газу, твердого та рідкого пічного побутового палива, становила 57479,6 тис.грн

Головне управління статистики у Кіровоградській області

Обсяг роздрібного товарообороту підприємств-юридичних осіб по області за січень–грудень 2015 року

Обсяг роздрібного товарообороту підприємств-юридичних осіб за січень–грудень 2015р. становив 8667,6 млн.грн., що порівняно з січнем–груднем 2014р. менше на 17,3%.

У грудні 2015р. обсяг роздрібного товарообороту становив 923 млн.грн.,  порівняно з листопадом 2015р. збільшився на 11,6%, з груднем 2014р. – зменшився на 0,3%.

Частка обсягу товарообороту підприємств області у загальному обсязі по Україні склала 1,8%.

Обсяг роздрібного товарообороту у розрахунку на одну особу у середньому за місяць склав 736,6 грн.

Головне управління статистики у Кіровоградській області

Основні показники роботи галузі тваринництва в області за 2015 рік

За попередніми даними, виробництво м’яса господарствами усіх категорій у 2015р. склало 72 тис.т та порівняно з 2014р. зменшилося на 2 тис.т або на 2,7%.

У 2015р. загальне виробництво молока порівняно з 2014р. зменшилося на 4,2% і склало 310,6 тис.т, у т.ч. у сільськогосподарських підприємствах – на 1% (51,2 тис.т), господарствах населення – на 4,8% (259,4 тис.т).

Загальне виробництво яєць від птиці всіх видів у 2015р. порівняно

з 2014р. збільшилося на 0,9% і склало 506 млн.шт., у т.ч. в господарствах населення – на 5,3% (402,7 млн.шт.), сільськогосподарських підприємствах – зменшилося на 13% (103,3 млн.шт.).

Середньодобові прирости великої рогатої худоби на вирощуванні, відгодівлі та нагулі збільшилися на 6%, свиней – зменшилися на 3,2% і становили відповідно 510 г та 398 г.

Станом на 1 січня 2016р. загальна чисельність поголів’я великої рогатої худоби становила 100,4 тис. голів (на 7,3% менше ніж на 1 січня 2015р.), у т.ч. корів – 56,8 тис. голів (на 3,9% менше), свиней – 254,2 тис. голів  (на 0,5% менше), овець та кіз – 40,5 тис. голів (на 4,9% менше), птиці – 4956,3 тис. голів (на 6,5% більше).

Головне управління статистики у Кіровоградській області

____________________________

 

До уваги громадян