Регуляторні акти

 

 

План діяльності Бобринецької районної ради з підготовки проектів регуляторних актів у 2018 році

____________________________________________________________

Повідомлення про оприлюднення проекту регуляторного акта “Про затвердження Порядку проведення конкурсу на право оренди нерухомого майна спільної власності”

Звіт про відстеження регуляторного акту: проекту рішення Бобринецької районної ради “Про затвердження Порядку проведення конкурсу на право оренди нерухомого майна спільної власності територіальних громад сіл та міста району”

Аналіз впливу регуляторного акта

Аналіз регуляторного впливу до проекту рішення районної ради “Про затвердження Порядку проведення конкурсу на право оренди нерухомого майна спільної власності територіальних громад сіл та міста Бобринецького району” (уточнено відповідно до пропозицій ДРС

 

Проект рішення "Про затвердження Порядку проведення конкурсу на право оренди нерухомого майна спільної власності територіальних громад району"

_____________________________________________________________

ПОВІДОМЛЕННЯ про оприлюднення проекту рішення Бобринецької районної ради «Про внесення змін до Методики розрахунку, пропорцій розподілу та порядок  використання  плати за оренду майна спільної власності територіальних громад міста і сіл району  базову ставку орендної плати приміщень спільної власності територіальних громад міста і сіл району»

Аналіз регуляторного впливу

 

Проект рішення "Про внесення змін до Методики розрахунку, пропорцій розподілу та порядок використання плати за оренду майна спільної власності територіальних громад міста і сіл району базову ставку орендної плати приміщень спільної власності територіальних громад міста і сіл району "

_____________________________________________________________

П"ятнадцята  сесія Бобринецької  районної ради

шостого  скликання

Р І Ш Е Н Н Я

від   25 липня  2012 року                             №  193

м. Бобринець

Про внесення змін до Методики розрахунку,

пропорцій розподілу та порядок  використання

плати за оренду майна спільної власності

територіальних громад міста і сіл району

базову ставку орендної плати приміщень

спільної власності територіальних

громад міста і сіл району

Відповідно до пункту 19 статті 43, пункту 5 статті 60 Закону України     «Про місцеве самоврядування в Україні», пункту 4 статті 13, статті 15, статей 10,19 Закону України «Про оренду державного та комунального майна», рішення другої сесії Бобринецької районної ради п’ятого скликання від  7 липня 2006 року № 24 «Про делегування повноважень районної ради районній державній адміністрації»

районна рада  вирішила:

 1. Внести зміни до пункту 10 Методики розрахунку, пропорцій розподілу та порядок  використання плати за оренду майна спільної власності територіальних громад міста і сіл району базову ставку орендної плати приміщень спільної власності територіальних громад міста і сіл району, затвердженої рішенням районної ради від 12 травня 2010 року № 371, виклавши пункт 10 у такій редакції:

«10. Розмір місячної орендної плати за оренду нерухомого майна установам та організаціям, що утримуються за рахунок бюджетних коштів (державного, місцевого) становить 6 грн. за 1 кв. м. згідно площі, визначеної договором між орендодавцем і орендарем.

Розмір місячної орендної плати за оренду нерухомого майна для засобів масової
інформації, заснованих органами державної влади, місцевого самоврядування,
трудовими колективами становить 2 грн. за 1 кв. м. згідно площі, визначеної
договором між орендодавцем і орендарем.

Розмір річної орендної плати за оренду нерухомого майна власникам та розпорядникам, управителям майна, підприємствам, установам та організаціям, утвореним власником майна, що фінансуються виключно за рахунок бюджетних коштів становить 2 грн. за 1кв.м. згідно площі, визначеної договором між орендодавцем і орендарем».

Орендна плата у розмірі, встановленому згідно з абзацом третім цього пункту, не застосовується у разі оренди нерухомого майна підприємствами, установами, організаціями, що є госпрозрахунковими. Орендна плата справляється згідно з абзацом першим цього пункту

Орендна плата визначена абзацом третім застосовується до підприємств, установ,
організацій державної та комунальної форми власності у випадку здійснення ними
поточного ремонту орендованої площі, визначеної договором між орендодавцем і
орендарем, площі загального користування, участь у проведенні ремонту фасаду
приміщення та прилеглої території, підтримання в робочому стані каналізаційних
систем та систем водопостачання за власні кошти,  оплати за обслуговування та
охорону приміщень, здійснення ними комунальних платежів.
2. Внести зміни в Додаток 2 до Методики розрахунку, пропорцій розподілу та порядок 
 використання плати за оренду майна спільної власності територіальних громад міста і
 сіл району базову ставку орендної плати приміщень спільної власності територіальних
громад міста і сіл району, затвердженої рішенням районної ради від 12 травня 2010 року
 № 371, виклавши Додаток 2 в редакції, що додається.
3. Визнати таким, що втратило чинність рішення районної ради від 30 грудня 2011 року
 № 130 «Про внесення змін до Методики розрахунку, пропорцій розподілу та порядок
 використання плати за оренду майна спільної власності територіальних громад міста і
сіл району базову ставку орендної плати приміщень спільної власності територіальних
громад міста і сіл району».

4. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію районної ради з питань бюджету, фінансів, власності, інвестиційної діяльності та приватизації.

 

Голова районної ради                                                                             І.Танасієнко

 

Додаток 2

до Методики розрахунку, пропорцій

розподілу та порядку використання

плати за оренду майна спільної власності

територіальних громад міста і сіл району

 

Базові ставки орендної плати

за приміщення спільної власності територіальних громад міста і сіл

району, розташовані у Бобринецькому районі, відповідно до мети використання приміщень орендарем

№ з/п Використання орендарем приміщень за цільовим призначенням Базова орендна ставка за 1 кв. м. у місяць, грн.

місто село
1 Розміщення нічних клубів, казино, інших закладів грального та шоу-бізнесу 60 30
2 Розміщення пунктів обміну іноземної валюти 60 30
3 Провадження концертної діяльності, розміщення туристичних агентств, бірж, брокерських, маклерських і рекламних контор, комерційних банків, офісів брокерів, дилерів, авторемонтних майстерень, автозаправних стацій, ресторанів, кафе, барів 20 10
4 Здійснення торгівлі непродовольчими товарами (крім товарів дитячого асортименту) 30 15
5 Розміщення офісів нерезидентів України 30 60
6 Надання юридичних консультацій, консалтингових та нотаріальних послуг 30 15
7 Надання стоматологічних послуг 30 15
8 Здійснення торгівлі продовольчими товарами підакцизної групи 20 10
9 Розміщення офісів резидентів України 20 10
10 Здійснення торгівлі продовольчими товарами (крім товарів підакцизної групи) 20 10
11 Провадження підприємницької діяльності в галузі охорони здоров’я 10 5
12 Розміщення виставок (крім книжкових та образотворчих) 40 20
13 Розміщення підприємств громадського харчування (крім ресторанів, кафе і барів) 10 5
14 Розміщення підприємств по виконанню ремонтно-будівельних робіт 10 5
15 Розміщення закладів культури, кінотеатрів 5 2,5
16 Видання, виготовлення, розповсюдження книг та торгівля шкільним приладдям 3 1,5
17 Розміщення громадських організацій, які не займаються комерційною діяльністю 4 2
18 Розміщення відділень Ощадбанку, що приймають платежі від населення, відділень поштового зв’язку 5 2,5
19 Розміщення закладів науки (крім бюджетних), майстерень художників, скульпторів, народних майстрів, членів інших творчих спілок 4 2
20 Приміщення гаражних, складських або допоміжних при провадженні підприємницької діяльності 4 2
21 Провадження підприємницької діяльності у сфері надання комунальних, побутових послуг (крім послуг автосервісу) 10 5
22 Розміщення аптек, які самостійно виготовляють ліки (реалізують готові ліки) 10 5
23 Здійснення торгівлі непродовольчими товарами дитячого асортименту 4 2
24 Здійснення торгівлі продовольчими товарами для пільгових категорій громадян 4 2
25 Розміщення бібліотек, архівів 3 1,5
26 Розміщення телерадіоорганізацій, видання вітчизняних друкованих засобів масової інформації, розміщення державних інформаційних агентств 6 3
27 Розміщення засобів масової інформації, заснованих власником майна 2 1
28 Здійснення торгівлі товарами дитячого харчування, розміщення молочних кухонь 2 1
29 Розміщення дитячих дошкільних закладів, спортивних закладів (для школярів і студентів), організація дозвілля дітей та юнацтва у позаурочний час 2 1
30 Розміщення закладів освіти 4 2
31 Розміщення благодійних організацій, політичних партій, громадських організацій інвалідів, ветеранів війни, праці, всеукраїнських громадських організацій учасників ліквідації наслідків аварії  на Чорнобильській АЕС, потерпілих від Чорнобильської катастрофи, які не займаються комерційною діяльністю 2 1
32 Розміщення закладів охорони здоров’я, підприємств фармацевтичної галузі та соціальної допомоги (з частковим самофінансуванням) 6 3
33 Розміщення установ, підприємств, організацій державної, комунальної власності (крім тих, що утримуються за рахунок коштів державного та місцевих бюджетів та/або у випадку здійснення ними поточного ремонту орендованої площі, площі загального користування, підтримання в робочому стані каналізаційних систем та систем водопостачання за власні кошти, участь у проведенні ремонту фасаду приміщення та прилеглої території, оплати за обслуговування та охорону приміщень, здійснення ними комунальних платежів, а також, крім власників майна та тих кому на баланс або в управління передано майно) 6 3
34 Розміщення територіальних органів міністерств і відомств України (крім установ та організацій, що утримуються за рахунок коштів державного, обласного, районного та бюджетів місцевого самоврядування та у випадку здійснення ними поточного ремонту орендованої площі, площі загального користування, підтримання в робочому стані каналізаційних систем та систем водопостачання за власні кошти, участь у проведенні ремонту фасаду приміщення та прилеглої території, оплати за обслуговування та охорону приміщень, здійснення ними комунальних платежів а також, крім тих кому на баланс або в управління передано майно) 6 3
35 Інше використання 10 5

 

Примітки:

орендні ставки для вітчизняних юридичних і фізичних осіб – суб’єктів малого підприємництва, які провадять виробничу діяльність, застосовуються з коефіцієнтом 0,8 для будівель – пам’яток архітектури з коефіцієнтом 1,2.

 

Двадцять перша сесія Бобринецької  районної ради

шостого  скликання

 

Р І Ш Е Н Н Я

від  21 червня 2013 року                                                               № 298

м.Бобринець

Про внесення змін до Методики розрахунку,

пропозиції розподілу та порядок використання

плати за оренду майна спільної власності

територіальних громад сіл та міста  району,

базову ставку орендної плати приміщень

спільної власності територіальних громад

сіл та міста району

 

Відповідно до пункту 19 статті 43, пункту 5 статті 60 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, статей 10,19 Закону України “Про оренду державного та комунального майна”, рішення другої сесії Бобринецької районної ради п’ятого скликання від 07 липня 2006 року № 24 “Про делегування повноважень районної ради районній державній адміністрації”, рішення двадцять третьої сесії Бобринецької районної ради  п’ятого скликання від 12 травня 2010 року № 371 “Про затвердження Методики розрахунку, пропозиції розподілу та порядок використання плати за оренду майна спільної власності територіальних громад сіл та міста району” та  внесених змін до Методики рішенням п’ятнадцятої сесії Бобринецької районної ради шостого скликання  від 25 липня 2012 року № 193, на підставі клопотання Бобринецької районної державної адміністрації

районна рада ВИРІШИЛА:

1.Внести зміни до Методики розрахунку, пропозиції розподілу та порядок використання плати за оренду майна спільної власності територіальних громад сіл та міста району, базову ставку орендної плати приміщень спільної власності територіальних громад сіл та міста району, доповнивши пункт 10 абзацом 4 та  викласти його в такій редакції:

“Розмір річної орендної плати за оренду нерухомого майна становить одна гривня за 1 кв. м згідно площі  визначеної договором між орендодавцем і орендарем, для закладів охорони здоров’я, а саме:

- територіального медичного об’єднання “Центр екстреної медичної допомоги та медицини катастроф у Кіровоградській області”;

- комунального лікувального закладу “Центр первинної медико-санітарної допомоги Бобринецького району”  Бобринецької районної ради”.

2.Погодити надання в оренду перелік приміщень, які будуть використовуватися бригадами швидкої медичної допомоги територіального медичного об’єднання “Центр екстреної медичної допомоги та медицини катастроф у Кіровоградській області”, в розрізі лікувально-профілактичних закладів району та структурних підрозділів комунального лікувального закладу “Центр первинної медико-санітарної допомоги Бобринецького району”  Бобринецької районної ради (переліки № 1, № 2 додаються).

3.Рекомендувати районній державній адміністрації забезпечити укладання договорів оренди між Бобринецькою центральною районною лікарнею і територіальним медичним об’єднанням “Центр екстреної медичної допомоги та медицини катастроф у Кіровоградській області” та комунальним лікувальним закладом “Центр первинної медико-санітарної допомоги Бобринецького району” Бобринецької районної ради передбачивши всі істотні умови, встановленні чинним законодавством.

4. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійні комісії  районної ради з питань: охорони здоров’я, освіти, культури, спорту, молодіжної політики та у справах сім’ї, туризму; бюджету, фінансів, власності, інвестиційної діяльності та приватизації.

 

Голова районної ради                                                          І. ТАНАСІЄНКО

Додаток № 1

до рішення 21 сесії Бобринецької районної ради шостого скликання

від 21 червня 2013 року № 298

Перелік

приміщень Бобринецької  центральної районної лікарні,  які  будуть використовуватись бригадами швидкої допомоги  територіального медичного об’єднання “Центр екстреної медичної допомоги та медицини катастроф у Кіровоградській області”

1. Відділення швидкої та невідкладної допомоги при Бобринецькій центральній районній лікарні – 26,0 кв.м:

- кімната для працівників швидкої допомоги 3,40м х 3,0м = 10,2 кв.м;

- кімната приймального відділення 4,0м х 3,0м = 12,0 кв.м;

- кімната для зберігання медикаментів 2,0м х 3,8м = 7,6 кв.м : 2 = 3,8 кв.м.

2. Пункт постійного базування бригади швидкої допомоги при Витязівській сільській лікарській амбулаторії – 23,1 кв.м:

- кімната чергового медперсоналу 3,0м х 2,7м = 8,1 кв.м;

- кімната для обслуговування хворих (маніпуляційна) 5,0м х 3,0м = 15,0 кв.м.

3. Пункт постійного базування бригади швидкої допомоги при Кетрисанівській сільській лікарській амбулаторії – 41,3 кв.м:

- кімната для перебування працівників та огляду хворих (кімната чергової медсестри в стаціонарному відділенні) 3,8м х 2,6м = 9,9 кв.м;

- коридор (стаціонарне відділення) 1,35м х 12,0м = 16,2 кв.м;

2,0м х 7,6м = 15,2 кв.м.

4. Пункт тимчасового базування бригади швидкої допомоги при Рощахівській сільській лікарській амбулаторії – 30,6 кв.м:

- кімната для працівників швидкої допомоги 5,20м х 2,0м = 10,4 кв.м;

- кімната для прийому та обслуговування хворих (кабінет амбулаторного прийому) 6,5м х 3,1м = 20,15 кв.м.

Разом – 121,0 кв.м

__________________________

 

Додаток № 2

до рішення 21 сесії Бобринецької районної ради шостого скликання

від 21 червня 2013 року № 298

Перелік

приміщень Бобринецької  центральної районної лікарні,  які  будуть  надаватись  в  оренду  комунальному лікувальному закладу “Центр первинної медико-санітарної допомоги Бобринецького району”  Бобринецької районної ради

 

Будівля   поліклінічного  відділення

 

 1. Кабінет  №1    (Сімейного  лікаря )
 2. Кабінет  №2    (Сімейного  лікаря)
 3. Кабінет  №8    (Кабінет  щеплень)
 4. Кабінет №10   (Сімейного  лікаря)
 5. Кабінет  №11  (Дільничного  терапевта)
 6. Кабінет  №12  (Сімейного  лікаря)
 7. Реєстратура
 8. Кабінет № 33   (Профілактичний кабінет)
 9. Кабінет  № 34  (Профілактичний   кабінет)

Будівля стоматологічного  відділення

 

 1. Кабінет № 22   (Підлітковий кабінет)
 2. Кабінет  №23  (Сімейного  лікаря)
 3. Кабінет №25   (Жіночий  оглядовий кабінет)
 4. Кабінет  №28  (Сімейного  лікаря)
 5. Кабінет  УЗД  (Унтілов К.М.)

 

Будівля   лабораторії

 

 1. Дитяча консультація  (реєстратура)
 2. Кабінет №1 (Дільничного педіатра)
 3. Кабінет  №2 (Дільничного  педіатра)
 4. Кабінет  щеплень

Адмінбудівля

 

 1. Кабінет  головного  лікаря
 2. Кабінети (відділ кадрів, бухгалтерія)

_________________________

 

Двадцять третя сесія Бобринецької районної ради

шостого скликання

Р І Ш Е Н Н Я

від  25 жовтня 2013 року                                                               № 332

м.Бобринець

Про внесення змін  до  рішення двадцять першої

сесії Бобринецької районної ради шостого

скликання від 21 червня 2013 року № 298 “Про

внесення змін до Методики розрахунку, пропорції

розподілу та порядок використання плати за

оренду  майна спільної власності територіальних

громад сіл та міста району, базову ставку орендної

плати приміщень спільної власності територіальних

громад сіл та міста району”

Відповідно до пункту 19 статті 43, пункту 5 статті 60 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, статей 10, 19 Закону України “Про оренду державного та комунального майна”, рішення другої сесії Бобринецької районної ради шостого скликання від 29 грудня 2010 року № 25 “Про делегування повноважень Бобринецької районної ради Бобринецькій районній державній адміністрації”, рішення двадцять третьої сесії Бобринецької районної ради п'ятого скликання від 12 травня 2010 року № 371 “Про затвердження Методики розрахунку, пропорції розподілу та порядок використання плати за оренду майна спільної власності територіальних громад сіл та міста району” та внесених змін до Методики рішенням п'ятнадцятої сесії Бобринецької районної ради шостого скликання від  25 липня 2012 року № 193, рішенням двадцять першої сесії Бобринецької районної ради шостого скликання  від 21 червня 2013 року № 298, на підставі клопотання Бобринецької районної державної адміністрації

районна рада

ВИРІШИЛА:

1.Внести зміни до рішення двадцять першої сесії Бобринецької районної ради шостого скликання від 21 червня 2013 року № 298 “Про внесення змін до Методики розрахунку, пропорції розподілу та порядок використання плати за оренду майна спільної власності територіальних громад сіл та міста району, базову ставку орендної плати приміщень спільної власності територіальних громад сіл та міста району”, а саме: пункт 1 цього рішення викласти в такій редакції:

“Розмір річної орендної плати за оренду нерухомого майна становить одна гривня, згідно договору між орендодавцем і орендарем, для закладів охорони здоров’я, а саме:

- територіального медичного об’єднання “Центр екстреної медичної допомоги та медицини катастроф у Кіровоградській області”;

- комунального лікувального закладу “Центр первинної медико-санітарної допомоги Бобринецького району”  Бобринецької районної ради”.

Індексація річної орендної плати проводиться 1 раз на рік на підставі річних індексів інфляції у строки, визначені договору оренди”.

2. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійні комісії районної ради з питань: бюджету, фінансів, власності, інвестиційної діяльності та приватизації; охорони здоров’я, освіти, культури, спорту, молодіжної політики та у справах сім’ї, туризму.

Голова районної ради                                                     І. ТАНАСІЄНКО

До уваги громадян