Статті

Рішення №80 від 22 04 2016р.

 

Четверта сесія Бобринецької районної ради

сьомого скликання

Р І Ш Е Н Н Я

від 22 квітня 2016 року                                                                  № 80

 

м.Бобринець

Про продовження на 2016 рік терміну

дії Програми енергоефективності

Бобринецького району

на період до 2015 року

 

Відповідно до статті 43 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, постанови Кабінету Міністрів України від 11 листопада 2015 року №929 “Про продовження строку виконання Державної цільової економічної програми енергоефективності і розвитку сфери виробництва енергоносіїв з відновлюваних джерел енергії та альтернативних видів палива на 2010-2015 роки”, на виконання Стратегії розвитку Кіровоградської області на період до 2020 року, затвердженої рішенням тридцять п’ятої сесії Кіровоградської обласної ради шостого скликання від 27 березня 2015 року № 716, зі змінами, затвердженими рішенням тридцять дев’ятої сесії Кіровоградської обласної ради шостого скликання від 29 вересня 2015 року № 787, Стратегії економічного і соціального розвитку Бобринецького району на 2013-2020 роки, затвердженої рішенням двадцять першої сесії Бобринецької районної ради шостого скликання від 21 червня 2013 року №296 та враховуючи розпорядження голови Кіровоградської обласної державної адміністрації від 06 листопада 2015 року №434-р “Про стан впровадження в області політики з енергозбереження”

районна рада

ВИРІШИЛА:

 

1. Продовжити на 2016 рік термін дії Програми енергоефективності Бобринецького району на період до 2015 року, затвердженої рішенням дев’ятнадцятої сесії Бобринецької районної ради шостого скликання від 22 лютого 2013 року № 264 (далі – Програма).

2. Внести зміни до Програми, що додаються.

3. Рекомендувати міській та сільським радам вжити необхідні заходи щодо:

забезпечення виконання основних завдань, визначених Програмою на 2016 рік;

передбачити в місцевих бюджетах кошти на відшкодування частини суми кредитів та/або частини відсотків за кредитами, залученими населенням, об’єднанням співвласників багатоквартирних будинків, житлово-будівельними кооперативами для впровадження енергоефективних заходів на 2016 рік.

4. Рекомендувати Бобринецькій районній державній адміністрації:

організувати виконання та налагодити контроль за станом виконання Програми у 2016 році;

визначати об’єкти, на яких необхідно впроваджувати енергоефективні та енергозберігаючі заходи, а також обсяги та джерела фінансування.

5. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію Бобринецької районної ради з питань агропромислового комплексу та земельних відносин, екології, раціонального використання природних ресурсів, промисловості, енергетики, транспорту, зв’язку та житлово-комунального господарства, будівництва і архітектури.

 

 

Голова районної ради                                                              О.ГАДЕМСЬКА

див.Програма

ЗАТВЕРДЖЕНО

Рішення сесії Бобринецької районної ради

22 квітня 2016 року № 80

 

ЗМІНИ,

що вносяться до Програми енергоефективності

Бобринецького району на період до 2015 року, затвердженої рішенням Бобринецької районної ради від 22 лютого 2013 року № 264

1. Викласти Паспорт у новій редакції (додаток 1).

2. У пункті 2 “Мета та першочергові завдання програми” розділу I “Загальна частина” після шостого абзацу доповнити новими абзацами такого змісту:

“стимулювання населення району до впровадження енергозберігаючих заходів у житлових будинках та альтернативного енергозабезпечення;

зменшення витрат на енергоносії, зокрема на теплопостачання житлових приміщень, переведення населення на альтернативні види опалення, зменшення споживання природного газу;

проводити популяризацію серед широких верств населення ефективного та ощадливого споживання паливно-енергетичних ресурсів, підвищення громадського освітнього рівня у цій сфері, стимулювання населення, об’єднань співвласників багатоквартирних будинків, житлово-будівельних кооперативів до впровадження енергоефективних заходів у житлових будинках шляхом відшкодування з місцевих бюджетів частини суми кредиту та/або частини відсоткової ставки за кредитами, залученими на придбання енергоефективного обладнання та/або матеріалів (враховуючи придбання “негазових” котлів)”.

3. Пропозиції до плану заходів з реалізації програми енергоефективності Бобринецького району на період до 2015 року на 2016 рік викласти у новій редакції згідно додатку 2

4. У розділі ІІІ.“Нормативно-правове забезпечення реалізації програми” доповнити пунктом 10 такого змісту:

“10. Постанова Кабінету Міністрів України від 17 жовтня 2011 року №1056 “Деякі питання використання коштів у сфері енергоефективності та енергозбереження” (із змінами)”.

У зв’язку з чим пункти 10-27 вважати відповідно пунктами 11-28.

 

Додаток 1

до Змін (пункт 1)

відповідно до рішення Бобринецької районної ради

від 22 квітня 2016 року № 80

 

“Додаток 1

до Програми енергоефективності Бобринецького району на період до 2015 року, затвердженої рішенням Бобринецької районної ради

від 22 лютого 2013 року № 264

 

ПАСПОРТ

Програми енергоефективності

Бобринецького району на період до 2015 року

1.

Програма затверджена:

Рішення дев’ятнадцятої сесії Бобринецької районної ради шостого скликання від 22 лютого 2013 року №264

(в редакції рішення Бобринецької районної ради

від 22 квітня 2016 року № 80)

2.

Ініціатор розроблення програми

Бобринецька районна державної адміністрації

3.

Дата, номер і назва розпорядчого документа органу виконавчої влади про розроблення програми

Постанови Кабінету Міністрів України від 11 листопада 2015 року №929 “Про продовження строку виконання Державної цільової економічної програми енергоефективності і розвитку сфери виробництва енергоносіїв з відновлюваних джерел енергії та альтернативних видів палива на 2010-2015 роки”

4.

Розробник програми

Управління економічного розвитку і торгівлі та інфраструктури райдержадміністрації

5.

Співрозробники програми

Структурні підрозділи районної державної адміністрації, зацікавлені підприємства, установи, організації

6.

Учасники програми

Зацікавлені підприємства, установи, організації, громадські організації, громадяни

7.

Терміни реалізації програми

2013-2016 роки

8.

Загальний обсяг фінансових ресурсів, необхідних для реалізації програми

Згідно з відповідними бюджетними призначеннями

_____________________

 

________________________

До уваги громадян