Статті

Рішення № 37 від 18.12.2015 р.

Друга сесія Бобринецької районної ради

сьомого скликання

Р І Ш Е Н Н Я

від 18 грудня 2015 року                                                               № 37

м.Бобринець

Про делегування повноважень

Бобринецької районної ради

Бобринецькій районній державній

адміністрації

 

Відповідно до статей 43, 44, 60 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, статей 13, 16, 29 Закону України “Про місцеві державні адміністрації”

районна рада

ВИРІШИЛА:

1. Делегувати повноваження Бобринецької районної ради Бобринецькій районній державній адміністрації (додається).

2. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію Бобринецької районної ради з питань діяльності ради, депутатської етики, регламенту, законності, запобігання корупції, об’єднань громадян та адміністративно-територіального устрою.

 

 

Голова районної ради                                               О.ГАДЕМСЬКА

 

Додаток

до рішення другої сесії Бобринецької районної ради

сьомого скликання

від 18 грудня 2015 року № 37

Делеговані повноваження

Бобринецької районної ради

Бобринецькій районній державній адміністрації

І. Районна рада делегує районній державній

адміністрації такі повноваження:

1) підготовка і внесення на розгляд ради проектів програм соціально – економічного та культурного розвитку району, цільових програм з інших питань; забезпечення виконання рішень ради;

2) підготовка пропозицій до програм соціально-економічного та культурного розвитку району та районних програм економічного, науково-технічного, соціального та культурного розвитку району;

3) забезпечення збалансованого економічного і соціального розвитку території району, ефективного використання природних трудових і фінансових ресурсів;

4) підготовка і подання до відповідних органів виконавчої влади фінансових показників і пропозицій до проекту Державного бюджету України,підготовка і подання до органу виконавчої влади Бобринецького району фінансових показників і пропозицій до проекту бюджету району;

5) сприяння інвестиційній діяльності на території Бобринецького району;

6) об'єднання на договірних засадах коштів підприємств, установ та організацій, розташованих на відповідній території, і населення, а також бюджетних коштів на будівництво, реконструкцію, ремонт та утримання на пайових засадах об'єктів соціальної і виробничої інфраструктури, шляхів місцевого значення, на капітальний та поточний ремонт вулиць і доріг населених пунктів та інших доріг, які є складовими автомобільних доріг державного значення (як співфінансування на договірних засадах) та на заходи щодо охорони праці та охорони навколишнього природного середовища;

7) залучення в порядку, встановленому законом, підприємств установ та організацій, які не належать до  комунальної власності, до участі в обслуговуванні населення відповідної території, координація цієї роботи;

8) затвердження маршрутів і графіків руху місцевого пасажирського транспорту незалежно від форм власності, узгодження цих питань стосовно транзитного пасажирського транспорту;

9) підготовка питань про визначення у встановленому законом порядку території, вибір, вилучення (викуп) і надання землі для містобудівних потреб, визначених містобудівною документацією;

10)організація охорони, реставрації, використання пам’яток історії та культури, архітектури і містобудування, паркових та садибних комплексів, природних заповідників місцевого значення;

11) підготовка висновків щодо проектів місцевих містобудівних програм відповідних адміністративно-територіальних одиниць, що затверджуються сільськими, міською радою;

12) видача замовникам відповідно до законодавства містобудівних умов і обмежень забудови земельних ділянок за межами населених пунктів;

13) повноваження з управління майном, що є спільною власністю територіальних громад міста та сіл району крім повноважень управління майном комунальних підприємств, а саме: МКП “Дім Бобринець”,                     КП “Інженерний центр”, РВО “Новий день”.

Встановити, що відчуження, вилучення та передача майна, що є спільною власністю територіальних громад міста та сіл району, в іншу власність, здійснюється лише за рішенням районної ради.

14) забезпечення відповідно до законодавства розвитку науки, усіх видів освіти, охорони здоров'я, культури, фізичної культури і спорту, туризму; сприяння відродженню осередків традиційної народної творчості, національно-культурних традицій населення, художніх промислів і ремесел, роботі творчих спілок, національно-культурних товариств, асоціацій, інших громадських та неприбуткових організацій, які діють у сфері освіти, охорони здоров'я, культури, фізичної культури і спорту, сім'ї та молоді;

15) підготовка і подання на затвердження ради пропозицій щодо організації територій і об'єктів природно-заповідного фонду місцевого значення та інших територій, що підлягають особливій охороні; внесення пропозицій до відповідних державних органів щодо оголошення природних та інших об'єктів, що мають екологічну, історичну, культурну або наукову цінність, пам'ятками історії або культури, які охороняються законом, підготовка і подання на затвердження ради пропозицій щодо оголошення в місцях масового розмноження та вирощування потомства дикими тваринами "сезону тиші" з обмеженням господарської діяльності та добуванням об’єктів тваринного світу;

16) вжиття необхідних заходів щодо ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій відповідно до закону, інформування про них населення, залучення в установленому законом порядку до цих робіт підприємств, установ та організацій, а також населення;

17) координація на відповідній території діяльності місцевих    землевпорядних органів;

18) здійснення контролю за використанням коштів, що надходять у порядку відшкодування втрат сільськогосподарського і лісогосподарського виробництва, пов’язаних із вилученням (викупом) земельних ділянок;

19) забезпечення виконання заходів з відстеження результативності регуляторних актів, прийнятих районною радою.

20) відповідно статей 10, 16, 18, 26, Кодексу України про надра, делегувати районній державній адміністрації повноваження з підготовки та надання районній раді проектів рішень, а також інших необхідних документів щодо:

погоджень клопотань про надання дозволів (ліцензій) на користування надрами з метою геологічного вивчення, розробки родовищ корисних копалин загальнодержавного та місцевого значення, а також для цілей, не пов’язаних з видобуванням корисних копалин;

припинення права користування надрами місцевого значення та внесення клопотання про припинення права користування надрами  загальнодержавного значення.

_________________________

 

До уваги громадян