Статті

Друга сесія Бобринецької районної ради

сьомого скликання

Р І Ш Е Н Н Я

 

від 25 грудня 2015 року                                № 47

 

м.Бобринець

Про районний бюджет

на 2016 рік

 

На підставі статті 43 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, статтей 41, 77 Бюджетного кодексу України

районна рада

ВИРІШИЛА:

1. Визначити на 2016 рік:

доходи районного бюджету у сумі 111 802 202 грн., в тому числі доходи загального фонду районного бюджету 111 402 928 грн., доходи спеціального фонду районного бюджету 399 274 грн., згідно з додатком №1 цього рішення;

видатки районного бюджету у сумі 111 802 202 грн., в тому числі видатки загального фонду районного бюджету 111 402 928 грн., видатки спеціального фонду районного бюджету 399 274 грн.

2. Затвердити бюджетні призначення головним розпорядникам коштів районного бюджету на 2016 рік у розрізі кодів тимчасової класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів, у тому числі по загальному фонду 111 402 928 грн. та спеціальному фонду 399 274 грн. згідно з додатками № 2,3 до цього рішення.

3. Установити оборотний касовий залишок бюджетних коштів районного бюджету у сумі 700 000 грн.

4. Затвердити на 2016 рік міжбюджетні трансферти згідно з додатком №4 до цього рішення.

5. Затвердити на 2016 рік резервний фонд районного бюджету у сумі 50 000 гривень.

6. Затвердити перелік захищених статей видатків загального фонду районного бюджету на 2016 рік за їх економічною структурою:

оплата праці працівників бюджетних установ;

нарахування на оплату праці;

придбання медикаментів та перев’язувальних матеріалів;

забезпечення продуктами харчування;

оплата комунальних послуг та енергоносіїв;

поточні трансферти населенню;

поточні трансферти місцевим бюджетам.

7. Затвердити у складі видатків районного бюджету кошти на реалізацію районних програм у сумі 4 984 558 грн. згідно з додатком № 5 до цього рішення.

8. Відповідно до статей 43 та 73 Бюджетного кодексу України надати право фінансовому управлінню районної державної адміністрації отримувати у порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України позики на покриття тимчасових касових розривів районного бюджету, пов’язаних із забезпеченням захищених видатків загального фонду, в межах поточного бюджетного періоду за рахунок коштів єдиного казначейського рахунку на договірних умовах без нарахування відсотків за користування цими коштами з обов’язковим їх поверненням до кінця поточного бюджетного періоду.

9. Головним розпорядникам коштів районного бюджету під час складання та затвердження кошторисів підпорядкованих бюджетних установ забезпечити в першочерговому порядку потребу в асигнуваннях:

на оплату праці працівників бюджетних установ відповідно до встановлених законодавством України умов оплати праці та розміру мінімальної заробітної плати;

на проведення розрахунків за електричну та теплову енергію, водопостачання, водовідведення, природний газ та послуги зв’язку, які споживаються бюджетними установами. Затвердити ліміти споживання енергоносіїв у натуральних показниках для кожної бюджетної установи виходячи з обсягів відповідних бюджетних асигнувань.

10. Керівникам бюджетних установ, які утримуються за рахунок коштів районного бюджету заборонити:

заповнення вакантних посад, які утворилися станом на 01 січня 2016 року;

збільшення штатної чисельності протягом 2016 року.

11. Установити, що у загальному фонді районного бюджету на 2016 рік:

до доходів належать надходження, визначені статтями 64, 97, 101 Бюджетного кодексу України;

джерелами формування у частині фінансування є надходження, визначені статтею 72 Бюджетного кодексу України.

12. Установити, що у спеціальному фонді районного бюджету на 2016 рік:

джерелами формування у частині доходів є надходження, визначені статтями 69, 97, 101 Бюджетного кодексу України;

джерелами формування у частині фінансування є надходження, визначені статтями 71, 72 Бюджетного кодексу України.

13. Надати районній державній адміністрації право протягом 2016 року:

1) затверджувати з наступним внесенням змін до рішення районної ради розподіл та перерозподіл, зміни обсягів субвенцій з державного бюджету у розрізі сільських бюджетів та головних розпорядників коштів районного бюджету, кодами тимчасової класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів, об’єктами і заходами, а саме :

субвенцій на виконання державних програм соціального захисту населення, виходячи з фактично нарахованих обсягів відповідних пільг, субсидій та допомог населенню;

субвенції на проведення виборів депутатів місцевих рад та сільських, міського голів;

медичної субвенції;

освітньої субвенції.

2) у разі передбачення району додаткових міжбюджетних трансфертів з державного бюджету – затверджувати розподіл та перерозподіл, зміни обсягів зазначених трансфертів між сільськими бюджетами та головними розпорядниками коштів районного бюджету з наступним внесенням змін до рішення районної ради про районний бюджет;

3) затверджувати обсяги субвенцій, що передаються до районного бюджету з обласного бюджету, бюджету об’єднаної територіальної громади м. Бобринець, сільських бюджетів з наступним внесенням змін до рішення районної ради про районний бюджет;

4) визначати замовників на виконання робіт за рахунок бюджетних коштів.

14. Делегувати районній державній адміністрації право укладати угоди з передачі та отримання субвенцій відповідно до положень Бюджетного кодексу України та Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”.

15. Установити, що у 2016 році комунальні унітарні підприємства та їх об’єднання (підприємства, об’єднання спільної власності територіальних громад сіл і міста району) сплачують до загального фонду районного бюджету 7 відсотків чистого прибутку (доходу). Розрахунки частини чистого прибутку (доходу) разом з фінансовою звітністю, складеною відповідно до положень (стандартів) бухгалтерського обліку, подаються підприємствами та їх об’єднаннями до органів державної податкової служби у строки, передбачені для подання квартальної звітності. Частина чистого прибутку (доходу) сплачується до районного бюджету у 2016 році за підсумками кварталу, півріччя, трьох кварталів та року протягом 40 календарних днів, що настають за останнім календарним днем звітного (податкового) кварталу.

Кошти зараховуються на відповідні рахунки з обліку надходжень до загального фонду районного бюджету, відкриті у головному управлінні Державного казначейства України в Кіровоградській області, за кодом бюджетної класифікації доходів 21010300.

Рекомендувати міській та сільським радам прийняти рішення про сплату частини прибутку (доходу) у 2016 році унітарними комунальними підприємствами та їх об’єднаннями.

16. Відповідно до розділу VІ пункту 20 Бюджетного кодексу України установити, що у 2016 році з бюджетів сіл здійснюються видатки на дошкільну освіту, сільські палаци культури, клуби, бібліотеки.

Такі видатки здійснюються з урахуванням субвенції з районного бюджету на утримання вищезазначених установ.

17. Установити на 2016 рік наступний порядок розподілу субвенції між сільськими бюджетами району в частині утримання дошкільних навчальних закладів, сільських палаців і будинків культури, бібліотек:

V = Н*U,  де:

Н – норматив бюджетної забезпеченості штатної одиниці для дошкільних навчальних закладів, бібліотек, палаців і будинків культури;

U – Кількість штатних одиниць дошкільних навчальних закладів, бібліотек, палаців і будинків культури станом на 01.12.2015 року.

Затвердити на 2016 рік норматив бюджетної забезпеченості штатної одиниці для дошкільних навчальних закладів, бібліотек, палаців і будинків культури в розмірі 36 600 грн.

18. Додатки 1-5 до цього рішення є його невід’ємною частиною.

19. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію районної ради з питань бюджету, фінансів, власності, інвестиційної діяльності та приватизації, регуляторної політики, підприємництва, торгівлі, споживчого ринку та побутового обслуговування населення.

Голова районної ради                                                                 О. ГАДЕМСЬКА

Додаток № 1

Додаток № 2

Додаток № 3

Додаток № 4

Додаток №5


______________________

_________________________

_______________________________


До уваги громадян