Статті

Рішення №77

Третя сесія Бобринецької районної ради

сьомого скликання

Р І Ш Е Н Н Я

від 26 лютого 2016 року                                                              № 77

 

м.Бобринець

 

Про реформування друкованого засобу

масової інформації та редакційно-видавничого

об’єднання “Новий день”, співзасновником

яких є районна рада

 

Відповідно до частини 2 статті 43, частин 4, 5 статті 60 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, частини 3 статті 4 Закону України “Про реформування державних і комунальних друкованих засобів масової інформації”, статей 8, 20, 21 Закону України “Про друковані засоби масової інформації (пресу) в Україні”, Цивільного та Господарського кодексів України, на підставі клопотань трудового колективу Бобринецького РВО “Новий день” від 13 січня 2016 року № 1/2(протокол загальних зборів трудового колективу Бобринецького РВО “Новий день” від 13 січня 2016 року №1), від 19 лютого 2016 року № 14/15 (протокол загальних зборів трудового колективу Бобринецького РВО “Новий день” від 18 лютого 2016 року № 4) щодо реформування друкованого засобу масової інформації, рішень спільних засідань постійних комісій Бобринецької районної ради з питань бюджету, фінансів, власності, інвестиційної діяльності та приватизації, регуляторної політики, підприємництва, торгівлі, споживчого ринку та побутового обслуговування населення та з питань діяльності ради, депутатської етики,регламенту, законності, запобігання корупції, об’єднань громадян та адміністративно-територіального устрою, з метою дотримання вимог Закону України “Про реформування державних і комунальних друкованих засобів масової інформації”

районна рада

ВИРІШИЛА:

1.Бобринецькій районній раді вийти зі складу співзасновників друкованого засобу масової інформації – газети “Честь хлібороба” (Свідоцтво про Державну реєстрацію друкованого засобу масової інформації Серії КГ №0318-У, видане Державним комітетом інформаційної політики, телебачення та радіомовлення України від 26 березня 2003 року) та редакційно-видавничого об’єднання “Новий день” (Свідоцтво про Державну реєстрацію юридичної особи Бобринецького редакційно-видавничого об’єднання “Новий день” Серії А00 № 086714, видане Державним реєстратором від 05 лютого 2003 року) з перетворенням редакції членами її трудового колективу у суб’єкт господарювання із збереженням назви, цільового призначення, мови видання і тематичної спрямованості друкованого засобу масової інформації.

2.Надіслати дане рішення центральному органу виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері телебачення і радіомовлення, інформаційній та видавничій сферах (Державному комітету телебачення і радіомовлення України) для внесення до Зведеного переліку об’єктів реформування та центральному органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері державної реєстрації друкованих засобів масової інформації (Міністерству юстиції України), трудовому колективу редакції та у місячний строк з дня прийняття опублікувати в газеті “Честь хлібороба”.

3.Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійні комісії Бобринецької районної ради з питань: бюджету, фінансів, власності, інвестиційної діяльності та приватизації, регуляторної політики, підприємництва, торгівлі, споживчого ринку та побутового обслуговування населення; діяльності ради, депутатської етики, регламенту, законності, запобігання корупції, об’єднань громадян та адміністративно-територіального устрою.

 

 

Голова районної ради                                                       О.ГАДЕМСЬКА

 

До уваги громадян